05-16

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 09:30
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Инженерчлэлийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 13:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 17:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Ковид19 VS. Бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 21:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-17

 • 09:00
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "ЭМЯ-ны мэдээлэл" шууд
 • 11:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 14:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Инженерчлэлийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Эзэнт гүрнийг босгосон нь" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 18:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 20:30
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Эзэнт гүрнийг босгосон нь" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-18

 • 08:00
  "Bloomberg daybreak: Asia" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "ЭМЯ-ны мэдээлэл" шууд
 • 11:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 15:00
  "Инженерчлэлийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Bloomberg wall street week" хөтөлбөр
 • 19:00
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-19

 • 08:00
  "Bloomberg daybreak: Asia" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "ЭМЯ-ны мэдээлэл" шууд
 • 11:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 15:00
  "Bloomberg wall street week" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-20

 • 08:00
  "Bloomberg daybreak: Asia" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "ЭМЯ-ны мэдээлэл" шууд
 • 11:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 15:00
  "Bloomberg wall street week" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-21

 • 08:00
  "Bloomberg daybreak: Asia" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "ЭМЯ-ны мэдээлэл" шууд
 • 11:10
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 15:00
  "Bloomberg wall street week" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-22

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 09:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Object X төсөл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Инженерчлэлийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 13:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 17:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 19:05
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 21:30
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

05-23

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 09:30
  "Амжилтад хязгаар үгүй" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Инженерчлэлийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 13:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 17:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Ковид ба бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 21:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1714:30

AsianBox

"Шүүхийн шинжээчид" ОАК 1-3-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги