01-18

 • 06:00
  "Мөнгөний урсгал" давталт
 • 07:00
  "Технологийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Студио 1.0" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Bloomberg Daybreak Asia"
 • 09:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" давталт
 • 14:00
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 14:30
  "Студио 1.0" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Bloomberg Surveillance"
 • 18:00
  "Бизнесийн төв цэг" давталт
 • 20:00
  "'#MadeInMongolia: Солонго нүдний эмнэлэг" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  '"Эврика" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 22:00
  '"Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  '"Танилц: Япон" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Мөнгөний урсгал" давталт
 • 00:00
  Завсарлага

01-19

 • 06:00
  "Мөнгөний урсгал" давталт
 • 07:00
  "Эзэнт гүрнийг босгосон нь" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Bloomberg Daybreak Asia"
 • 09:00
  "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр
 • 11:00
  "'#MadeInMongolia: Солонго нүдний эмнэлэг" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  '"Эврика" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнесийн хэмнэл" давталт
 • 14:00
  '"Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  '"Танилц: Япон" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Бизнесийн төв цэг" хөтөлбөр
 • 17:00
  "Bloomberg Surveillance"
 • 18:00
  "Бизнесийн төв цэг" давталт
 • 20:00
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөр
 • 22:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Мөнгөний урсгал" давталт
 • 00:00
  Завсарлага

01-20

 • 09:00
  "Ажил хэрэгч өглөө" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  '"Эврика" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 11:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эзэнт гүрнийг босгосон нь" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 15:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  '"Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Танилц: Япон" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 18:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 19:00
  "'#MadeInMongolia: Солонго нүдний эмнэлэг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 21:30
  "Эврика" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 23:00
  Завсарлага

01-21

 • 09:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Ажил хэрэгч өглөө" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Студио 1.0" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 12:00
  "'#MadeInMongolia: Солонго нүдний эмнэлэг" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 14:00
  '"Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 15:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Танилц: Япон" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Хариуцлага ба үнэ цэнэ" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 18:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сорилт Боломж 2018" тусгай хөтөлбөр
 • 19:30
  "Блумбергийн ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Суутнуудын намтар" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Амралтын цэнэг" хөтөлбөр
 • 22:00
  "Утаагүй Улаанбаатар форум" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Завсарлага

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги