04-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №9
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №9
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 6-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 24-р анги
 • 12:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 12-р анги
 • 13:25
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 43-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 35
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 7-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 25-р анги
 • 20:30
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 44-р анги
 • 23:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 25-р анги
 • 00:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги
 • 01:25
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 7-р анги

04-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 35
 • 09:00
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 7-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 25-р анги
 • 12:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги
 • 13:25
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 44-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №10
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №10
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 8-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 26-р анги
 • 20:30
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 14-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 45-р анги
 • 23:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 26-р анги
 • 00:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 14-р анги
 • 01:25
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 8-р анги

04-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 41-43-р анги
 • 10:20
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 8-р анги
 • 11:35
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 26-р анги
 • 12:45
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 10-12-р анги
 • 16:20
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 9-р анги
 • 18:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 27-р анги
 • 20:30
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 46-р анги
 • 23:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 27-р анги
 • 00:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 15-р анги
 • 01:25
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 9-р анги

04-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 44-46-р анги
 • 10:20
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 9-р анги
 • 11:35
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 27-р анги
 • 12:45
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-15-р анги
 • 16:20
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 10-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 28-р анги
 • 20:30
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 47-р анги
 • 23:00
  "Би хайртай хүнтэй" ОАК 28-р анги
 • 00:15
  "Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 00:25
  "Уучлаарай би чамд хайртай" ОАК 10-р анги

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги