06-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №18
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №18
 • 08:40
  Тоглолтын цаг
 • 09:00
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК 31, 32-р анги
 • 10:35
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 35-р анги
 • 12:10
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК 19-р анги
 • 13:20
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 1 бүлгийн төгсгөлийн 50-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 11
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:20
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК 33, 34-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 36-р анги
 • 20:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.1-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 36-р анги
 • 00:40
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 01:50
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК 33, 34-р анги

06-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 11
 • 09:05
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК 33, 34-р анги
 • 10:35
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 36-р анги
 • 12:05
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.1-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №19
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №19
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК төгсгөлийн 35-р анги
 • 18:30
  Тоглолтын цаг
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 37-р анги
 • 20:30
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.2-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 37-р анги
 • 00:40
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 1-р анги
 • 01:50
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК төгсгөлийн 35-р анги

06-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №19
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №19
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Ганцаардсан зүрх" ОАК төгсгөлийн 35-р анги
 • 09:45
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 37-р анги
 • 12:10
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 1-р анги
 • 13:20
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.2-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 12
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Гэрээт хурим" ОАК 1-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 38-р анги
 • 20:30
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.3-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 38-р анги
 • 00:40
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 2-р анги
 • 01:45
  "Гэрээт хурим" ОАК 1-р анги

06-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 12
 • 09:00
  "Гэрээт хурим" ОАК 1-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 38-р анги
 • 12:10
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 2-р анги
 • 13:20
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.3-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №20
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №20
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Гэрээт хурим" ОАК 2-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 39-р анги
 • 20:30
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.4-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 39-р анги
 • 00:40
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 3-р анги
 • 01:50
  "Гэрээт хурим" ОАК 2-р анги

07-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Гэрээт хурим" ОАК 2-р анги
 • 09:15
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.1-3-р анги
 • 12:30
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 39-р анги
 • 13:40
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК 19-р анги
 • 15:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Гэрээт хурим" ОАК 3-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 40-р анги
 • 20:30
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.5-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 40-р анги
 • 00:40
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 4-р анги
 • 01:45
  "Гэрээт хурим" ОАК 3-р анги

07-02

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Гэрээт хурим" ОАК 3-р анги
 • 09:15
  Тоглолтын цаг
 • 10:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.4,5-р анги
 • 12:30
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 40-р анги
 • 13:40
  "Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 15:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:30
  "Гэрээт хурим" ОАК 4-р анги
 • 18:30
  Тоглолтын цаг
 • 19:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 41-р анги
 • 20:30
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2. 6-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 41-р анги
 • 00:40
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бун Сүн" ОАК 5-р анги
 • 01:45
  "Гэрээт хурим" ОАК 4-р анги

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/