08-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Жаргалтай гэр" ОАК 15-р анги
 • 09:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.49-51-р анги
 • 11:25
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.40-42-р анги
 • 15:00
  "Супер гэр бүл" ОАК 1-5-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Жаргалтай гэр" ОАК 16-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.45-р анги
 • 20:30
  "Супер гэр бүл" ОАК 9, 10-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.54-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.45-р анги
 • 00:35
  "Супер гэр бүл" ОАК 9, 10-р анги
 • 01:45
  "Жаргалтай гэр" ОАК 16-р анги

08-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Жаргалтай гэр" ОАК 16-р анги
 • 09:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.52-54-р анги
 • 11:25
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.43-45-р анги
 • 15:00
  "Супер гэр бүл" ОАК 6-10-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Жаргалтай гэр" ОАК 17-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.46-р анги
 • 20:30
  "Супер гэр бүл" ОАК 11, 12-р анги
 • 22:00
  "Ким Ду Хан" ОАК 2.55-р анги
 • 23:25
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 2.46-р анги
 • 00:35
  "Супер гэр бүл" ОАК 11, 12-р анги
 • 01:45
  "Жаргалтай гэр" ОАК 17-р анги

Олон Саналтай

VIII/2019:00

Боловсрол ТВ

"Миний охин Ким Са-вол" ОАК 39-р анги

VIII/2020:30

Боловсрол ТВ

E-баримт шууд тохирол

VIII/2013:00

Star TV

"One Piece" Анимэ 530-534 -р анги