01-23

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" ОАК 14, 15-р анги
 • 09:15
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 39-42-р анги
 • 11:00
  "Нууц дэлгүүр" ОАК 15-р анги
 • 12:10
  "Миний хамгийн хөөрхөн байсан үе" ОАК 1, 2-р анги
 • 14:30
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 7-9 -р анги
 • 18:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" ОАК 17-р анги
 • 19:30
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 45, 46-р анги
 • 20:30
  "Миний хамгийн хөөрхөн байсан үе" ОАК 4-р анги
 • 21:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 12-р анги
 • 23:20
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 45, 46-р анги
 • 00:10
  "Миний хамгийн хөөрхөн байсан үе" ОАК 4-р анги

01-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" ОАК 16, 17-р анги
 • 09:15
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 43-46-р анги
 • 11:00
  "Нууц дэлгүүр" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 12:10
  "Миний хамгийн хөөрхөн байсан үе" ОАК 3, 4-р анги
 • 14:30
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 10-12-р анги
 • 18:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" ОАК 18-р анги
 • 19:30
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 47, 48-р анги
 • 20:30
  "Running man" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 13-р анги
 • 23:20
  "Хүнд цохилт 2" ОАК 47, 48-р анги

Олон Саналтай

I/2414:30

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2-р анги

I/2417:45

NTV

"Амьдралын ээдрээ" ОАК 13-р анги

I/2418:50

NTV

"Эхнэрийн заавраар" шоу 2.10