08-16

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 3, 4
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Галт нирваан" ОАК 15, 16-р анги
 • 10:40
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 49, 50-р анги
 • 12:15
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 12-р анги
 • 13:30
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Гэр бүл" ОАК 2-р анги
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 28
 • 16:10
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Галт нирваан" ОАК 17, 18-р анги
 • 19:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги
 • 20:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 13-р анги
 • 22:00
  "Гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 23:15
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги
 • 00:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 13-р анги
 • 01:55
  "Галт нирваан" ОАК 17, 18-р анги

08-17

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 29
 • 09:00
  "Галт нирваан" ОАК 17, 18-р анги
 • 10:40
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги
 • 12:15
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 13-р анги
 • 13:30
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 15:15
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 5, 6
 • 16:20
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Галт нирваан" ОАК 19, 20-р анги
 • 19:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 53, 54-р анги
 • 20:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 14-р анги
 • 22:00
  "Гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 23:15
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 53, 54-р анги
 • 00:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 14-р анги
 • 01:55
  "Галт нирваан" ОАК 19, 20-р анги

08-18

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Галт нирваан" ОАК 19, 20-р анги
 • 08:50
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 49-52-р анги
 • 11:20
  "Анхны хайр" ОАК 65-р анги
 • 12:30
  "Гэр бүл" ОАК 3, 4-р анги
 • 14:50
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 12, 13-р анги
 • 17:10
  "Галт нирваан" ОАК 21, 22-р анги
 • 19:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 55, 56-р анги
 • 20:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 23:15
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 55, 56-р анги
 • 00:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 15-р анги
 • 01:55
  "Галт нирваан" ОАК 21, 22-р анги

08-19

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Галт нирваан" ОАК 21, 22-р анги
 • 08:50
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 53-56-р анги
 • 11:20
  "Анхны хайр" ОАК төгсгөлийн 66-р анги
 • 12:30
  "Гэр бүл" ОАК 4, 5-р анги
 • 14:50
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 14, 15-р анги
 • 17:10
  "Галт нирваан" ОАК 23, 24-р анги
 • 19:00
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 57, 58-р анги
 • 20:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 16-р анги
 • 22:00
  "Гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 23:15
  "Диваажингийн амлалт" ОАК 57, 58-р анги
 • 00:30
  "Хүлэг баатрууд" ОАК 16-р анги
 • 01:45
  "Галт нирваан" ОАК 23, 24-р анги

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги