03-31

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Төгс бэр" ОАК 53-р анги
 • 10:10
  "Шүүхийн шулам" ОАК 4-р анги
 • 11:20
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 103, 104-р анги
 • 12:40
  Шилдэг цохилт ОАК 17-20-р анги
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 5-р анги
 • 16:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 7-р анги
 • 17:40
  "Төгс бэр" ОАК 54-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 105, 106-р анги
 • 20:30
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 6-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 8-р анги
 • 23:15
  "Шүүхийн шулам" ОАК 5-р анги
 • 00:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 105, 106-р анги
 • 01:40
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 6-р анги

04-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Төгс бэр" ОАК 54-р анги
 • 10:10
  "Шүүхийн шулам" ОАК 5-р анги
 • 11:20
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 105, 106-р анги
 • 12:40
  Шилдэг цохилт ОАК 21-24-р анги
 • 15:00
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 6-р анги
 • 16:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 8-р анги
 • 17:40
  "Төгс бэр" ОАК 55-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 107, 108-р анги
 • 20:30
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 9-р анги
 • 23:15
  "Шүүхийн шулам" ОАК 6-р анги
 • 00:25
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 107, 108-р анги
 • 01:35
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 7-р анги

04-02

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Төгс бэр" ОАК 55-р анги
 • 10:10
  "Шүүхийн шулам" ОАК 6-р анги
 • 11:20
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 107, 108-р анги
 • 12:40
  Шилдэг цохилт ОАК 25-28-р анги
 • 15:00
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 7-р анги
 • 16:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 9-р анги
 • 17:40
  "Төгс бэр" ОАК 56-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 109, 110-р анги
 • 20:30
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 3-р анги
 • 23:15
  "Шүүхийн шулам" ОАК 10-р анги
 • 00:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 109, 110-р анги
 • 01:40
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 8-р анги

04-03

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Төгс бэр" ОАК 56-р анги
 • 10:10
  "Шүүхийн шулам" ОАК 7-р анги
 • 11:20
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 109, 110-р анги
 • 12:40
  Шилдэг цохилт ОАК 29-32-р анги
 • 15:00
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 8-р анги
 • 16:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  "Шүүхийн шулам" ОАК 10-р анги
 • 17:40
  "Төгс бэр" ОАК 57-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 111, 112-р анги
 • 20:30
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 9-р анги
 • 22:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 11-р анги
 • 23:15
  "Шүүхийн шулам" ОАК 8-р анги
 • 00:35
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 111, 112-р анги
 • 01:45
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 9-р анги

04-04

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Төгс бэр" ОАК 57-р анги
 • 08:15
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 109-111-р анги
 • 10:00
  "Шүүхийн шулам" ОАК 6, 7-р анги
 • 12:20
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 7, 8-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Төгс бэр" ОАК 58-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 113, 114-р анги
 • 20:30
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 10-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 12-р анги
 • 23:15
  "Шүүхийн шулам" ОАК 9-р анги
 • 00:35
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 113, 114-р анги
 • 01:45
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 10-р анги

04-05

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Төгс бэр" ОАК 58-р анги
 • 08:15
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 112-114-р анги
 • 10:00
  "Шүүхийн шулам" ОАК 8, 9-р анги
 • 12:20
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 9, 10-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 11, 12-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Төгс бэр" ОАК 59-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 115, 116-р анги
 • 20:25
  "Running man" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Жэжүгийн дурлал" ОАК 13-р анги
 • 23:25
  "Шүүхийн шулам" ОАК 10-р анги
 • 00:35
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 115, 116-р анги

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр