12-11

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 3
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 47, 48
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 23/
 • 10:00
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 6-р анги
 • 11:10
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 51-р анги
 • 14:10
  "Шоронгийн эмч" ОАК 23, 24-р анги
 • 15:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 29, 30-р анги
 • 16:55
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 7-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 52-р анги
 • 20:30
  "Шоронгийн эмч" ОАК 25, 26-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 31, 32-р анги
 • 23:45
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 52-р анги
 • 00:55
  "Шоронгийн эмч" ОАК 25, 26-р анги

12-12

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 4
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 49, 50
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 24/
 • 10:00
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 7-р анги
 • 11:10
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 52-р анги
 • 14:10
  "Шоронгийн эмч" ОАК 25, 26-р анги
 • 15:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 31, 32-р анги
 • 16:55
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 8-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 53-р анги
 • 20:30
  "Шоронгийн эмч" ОАК 27, 28-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 33, 34-р анги
 • 23:45
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 53-р анги
 • 00:55
  "Шоронгийн эмч" ОАК 27, 28-р анги

12-13

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 5
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 51, 52
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 25/
 • 10:00
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 8-р анги
 • 11:10
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 53-р анги
 • 14:10
  "Шоронгийн эмч" ОАК 27, 28-р анги
 • 15:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 33, 34-р анги
 • 16:55
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 9-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 54-р анги
 • 20:30
  "Шоронгийн эмч" ОАК 29, 30-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 35, 36-р анги
 • 23:45
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 54-р анги
 • 00:55
  "Шоронгийн эмч" ОАК 29, 30-р анги

12-14

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 8, 9-р анги
 • 09:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 49-51-р анги
 • 13:00
  "Шоронгийн эмч" ОАК 25-28-р анги
 • 15:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 35, 36-р анги
 • 17:00
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 10-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 55-р анги
 • 20:30
  "Шоронгийн эмч" ОАК төгсгөлийн 31, 32-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 37, 38-р анги
 • 23:50
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 55-р анги
 • 01:00
  "Шоронгийн эмч" ОАК төгсгөлийн 31, 32-р анги

12-15

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 10-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 52-55-р анги
 • 13:00
  "Шоронгийн эмч" ОАК төгсгөлийн 29-32-р анги
 • 15:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 37, 38-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 11-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 56-р анги
 • 20:20
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 39, 40-р анги
 • 00:05
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 56-р анги

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл