02-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 14
 • 08:25
  "Чамайг хайрласан цаг хугацаа" ОАК 15-р анги
 • 09:35
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 39, 40-р анги
 • 11:10
  "Галт нирваан" ОАК 29, 30-р анги
 • 13:50
  "Дурсамж 1988" ОАК 16, 17-р анги
 • 17:30
  "Чамайг хайрласан цаг хугацаа" ОАК 16-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги
 • 20:00
  "Дурсамж 1988" ОАК 18-р анги
 • 22:10
  "Галт нирваан" ОАК 31-р анги
 • 23:10
  "Чамайг хайрласан цаг хугацаа" ОАК 16-р анги
 • 00:25
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги
 • 01:10
  "Дурсамж 1988" ОАК 18-р анги

02-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 15
 • 08:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Чамайг хайрласан цаг хугацаа" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 10:10
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги
 • 11:00
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "Дурсамж 1988" ОАК 18-р анги
 • 13:35
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Галт нирваан" ОАК 31-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №1
 • 15:25
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №1
 • 15:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 1, 2-р анги
 • 18:55
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги
 • 20:00
  "Дурсамж 1988" ОАК 19-р анги
 • 22:20
  "Галт нирваан" ОАК 32-р анги
 • 23:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги
 • 00:20
  "Дурсамж 1988" ОАК 19-р анги
 • 02:15
  "Эгэл ертөнц" ОАК 1, 2-р анги

02-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №1
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №1
 • 08:40
  Тоглолтын цаг
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 1, 2-р анги
 • 10:35
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Дурсамж 1988" ОАК 19-р анги
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Галт нирваан" ОАК 32-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 16
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 3, 4-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 43-р анги
 • 20:00
  "Дурсамж 1988" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 22:20
  "Галт нирваан" ОАК 33-р анги
 • 23:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 43-р анги
 • 00:20
  "Дурсамж 1988" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 02:15
  "Эгэл ертөнц" ОАК 3, 4-р анги

02-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 16
 • 09:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 3, 4-р анги
 • 10:40
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 43-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Дурсамж 1988" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 14:00
  "Галт нирваан" ОАК 33-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №2
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №2
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 44-р анги
 • 20:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:15
  "Приусны босс" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:30
  "Хоёр ертөнц" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Галт нирваан" ОАК 34-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 44-р анги
 • 00:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 1-р анги
 • 01:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 5, 6-р анги

02-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №2
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №2
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 5, 6-р анги
 • 10:35
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 44-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 1-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Галт нирваан" ОАК 34-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 17
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 7, 8-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 45-р анги
 • 20:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:15
  "Приусны босс" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:30
  "Хоёр ертөнц" ОАК 2-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Галт нирваан" ОАК 35-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 45-р анги
 • 00:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 2-р анги
 • 01:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 7, 8-р анги

02-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 17
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 7, 8-р анги
 • 10:35
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 45-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 2-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Галт нирваан" ОАК 35-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №2
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №2
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 9, 10-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 46-р анги
 • 20:05
  Тоглолтын цаг
 • 20:30
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Галт нирваан" ОАК 36-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 46-р анги
 • 00:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3-р анги
 • 01:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 9, 10-р анги

02-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  "Эгэл ертөнц" ОАК 9, 10-р анги
 • 09:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 44, 45 -р анги
 • 11:00
  "Дурсамж 1988" ОАК 19-р анги
 • 13:10
  "Галт нирваан" ОАК 34, 35-р анги
 • 14:45
  "Хоёр ертөнц" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 11, 12-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 47-р анги
 • 20:00
  "Приусны босс" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Хоёр ертөнц" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Галт нирваан" ОАК 37-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 47-р анги
 • 00:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 4-р анги
 • 01:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 11, 12-р анги

02-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  "Эгэл ертөнц" ОАК 11, 12-р анги
 • 09:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 46, 47-р анги
 • 11:00
  "Дурсамж 1988" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:10
  "Галт нирваан" ОАК 36, 37-р анги
 • 14:45
  "Хоёр ертөнц" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:10
  "Эгэл ертөнц" ОАК 13, 14-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 48-р анги
 • 20:00
  "Приусны босс" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:15
  "Хоёр ертөнц" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Галт нирваан" ОАК 38-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 48-р анги
 • 00:00
  "Хоёр ертөнц" ОАК 5-р анги
 • 00:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 13, 14-р анги

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги