10-16

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 35
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 27, 28
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 14/
 • 10:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 40-р анги
 • 11:20
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 3, 4-р анги
 • 12:30
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 93, 94-р анги
 • 14:20
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК 35, 36-р анги
 • 15:30
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 28-р анги
 • 16:50
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 95, 96-р анги
 • 20:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК 37, 38-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 29-р анги
 • 23:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 41-р анги
 • 00:05
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК 37, 38-р анги
 • 01:10
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 95, 96-р анги

10-17

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 36
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 29, 30
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 15/
 • 10:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 41-р анги
 • 11:20
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 5, 6-р анги
 • 12:30
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 95, 96-р анги
 • 14:10
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК 37, 38-р анги
 • 15:20
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 29-р анги
 • 16:50
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 7, 8-р анги
 • 19:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 97, 98-р анги
 • 20:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК төгсгөлийн 39, 40-р анги
 • 22:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 30-р анги
 • 23:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 42-р анги
 • 00:05
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК төгсгөлийн 39, 40-р анги
 • 01:10
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 97, 98-р анги

10-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 37
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 31, 32
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 16/
 • 10:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 42-р анги
 • 11:20
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 7, 8-р анги
 • 12:30
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 97, 98-р анги
 • 14:10
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК төгсгөлийн 39, 40-р анги
 • 15:20
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг /дугаар 32
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 30-р анги
 • 16:50
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 9, 10-р анги
 • 19:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:30
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 31-р анги
 • 23:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 43-р анги
 • 00:05
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 1-р анги
 • 01:10
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 99, 100-р анги

10-19

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 43-р анги
 • 08:20
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 5-8-р анги
 • 10:40
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 97-99-р анги
 • 12:30
  Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2 ОАК 33-36-р анги
 • 14:50
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 1-р анги
 • 16:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 31-р анги
 • 17:30
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 11, 12-р анги
 • 19:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 101, 102-р анги
 • 20:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 44-р анги
 • 00:05
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 2-р анги
 • 01:10
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 101, 102-р анги

10-20

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 44-р анги
 • 08:20
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 9-12-р анги
 • 10:40
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 101, 102-р анги
 • 12:30
  "Өмгөөлөгч Жү Ди Рү 2" ОАК 37-40-р анги
 • 14:50
  "Хяналтын байцаагч нар" ОАК 2-р анги
 • 16:00
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 32-р анги
 • 17:30
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 13, 14-р анги
 • 19:00
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 103, 104-р анги
 • 20:20
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Шиврээ бороо шимшрэх сэтгэл" ОАК 33-р анги
 • 23:10
  "Худалдаачин Им Сан Уг" ОАК 45-р анги
 • 00:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 103, 104-р анги

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр