01-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 43-р анги
 • 08:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 59, 60-р анги
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлгийн 7-р анги
 • 11:10
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 1-р анги
 • 12:00
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 23-р анги
 • 13:00
  "Охидын эрин үе 1979" ОАК 6-8-р анги
 • 16:25
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:50
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 44-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 61, 62-р анги
 • 20:30
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 2-р анги
 • 21:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 24-р анги
 • 23:00
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлэг 8-р анги
 • 00:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 61, 62-р анги
 • 01:25
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 2-р анги

01-25

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 44-р анги
 • 08:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 57-60-р анги
 • 10:40
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлэг 8-р анги
 • 12:00
  "Баян залуу, ядуу эмэгтэй" ОАК 6-8-р анги
 • 14:30
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 22, 23-р анги
 • 16:00
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:50
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 45-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 63, 64-р анги
 • 20:30
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 3-р анги
 • 21:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 25-р анги
 • 23:05
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлэг 9-р анги
 • 00:35
  "Зөрүү тавилан" ОАК 63, 64-р анги
 • 01:45
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 3-р анги

01-26

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 45-р анги
 • 08:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 61-64-р анги
 • 10:40
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлэг 9-р анги
 • 12:00
  "Баян залуу, ядуу эмэгтэй" ОАК 9-11-р анги
 • 14:30
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 24, 25-р анги
 • 16:10
  "Бүсгүй ба залуус" ОАК 3-р анги
 • 17:00
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:50
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 46-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 65, 66-р анги
 • 20:20
  "Running man" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Чан Ан дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 26-р анги
 • 23:15
  "Мөрдөгчид" ОАК 1 бүлэг 10-р анги
 • 00:30
  "Зөрүү тавилан" ОАК 65, 66-р анги

Олон Саналтай

I/2512:00

Star TV

"37-р точка" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

I/2513:10

Star TV

"One piece" Анимэ 676-679-р анги

I/2522:00

NTV

"37-р точка" МУСК 2.3-р анги