05-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 48-р анги
 • 10:20
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 97, 98-р анги
 • 11:40
  "Хар хүлэг баатар" ОАК 7, 8-р анги
 • 14:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 9-р анги
 • 15:20
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 57, 58-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 49-р анги
 • 19:00
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:30
  "Сүн Үкүн" ОАК 10-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 59, 60-р анги
 • 23:50
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 99, 100-р анги
 • 01:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 10-р анги

05-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 49-р анги
 • 10:20
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 99, 100-р анги
 • 11:40
  "Хар хүлэг баатар" ОАК 9, 10-р анги
 • 14:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 10-р анги
 • 15:20
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 59, 60-р анги
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК төгсгөлийн 50-р анги
 • 19:00
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги
 • 20:30
  "Сүн Үкүн" ОАК 11-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 61, 62-р анги
 • 23:50
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги
 • 01:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 11-р анги

05-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК төгсгөлийн 50-р анги
 • 10:20
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги
 • 11:40
  "Хар хүлэг баатар" ОАК 11, 12-р анги
 • 14:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 11-р анги
 • 15:20
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 61, 62-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Яг чам шиг охин" ОАК 1, 2-р анги
 • 19:00
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 1, 2-р анги
 • 20:30
  "Сүн Үкүн" ОАК 12-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 63, 64-р анги
 • 23:50
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 1, 2-р анги
 • 01:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 12-р анги

05-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 1, 2-р анги
 • 10:20
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 1, 2-р анги
 • 11:40
  "Хар хүлэг баатар" ОАК 13, 14-р анги
 • 14:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 12-р анги
 • 15:20
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 63, 64-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Яг чам шиг охин" ОАК 3, 4-р анги
 • 19:00
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 3, 4-р анги
 • 20:30
  "Сүн Үкүн" ОАК 13-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 65, 66-р анги
 • 23:50
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 3, 4-р анги
 • 01:00
  "Сүн Үкүн" ОАК 13-р анги

05-30

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги
 • 08:10
  "Яг чам шиг охин" ОАК 1-3-р анги
 • 10:00
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 1-3-р анги
 • 11:40
  "Сүн Үкүн" ОАК 11, 12-р анги
 • 14:10
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 60-63-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Яг чам шиг охин" ОАК 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 5, 6-р анги
 • 20:30
  "Сүн Үкүн" ОАК 14-р анги
 • 21:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:00
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 67, 68-р анги
 • 23:47
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 5, 6-р анги
 • 00:57
  "Сүн Үкүн" ОАК 14-р анги

05-31

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 4-6-р анги
 • 09:00
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 4-6-р анги
 • 10:40
  "Сүн Үкүн" ОАК 13, 14-р анги
 • 13:10
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 64-68-р анги
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Яг чам шиг охин" ОАК 7, 8-р анги
 • 18:57
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 7, 8-р анги
 • 20:20
  "Running man" шоу нэвтрүүлэг (409)
 • 22:10
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 69, 70-р анги
 • 23:55
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 7, 8-р анги

Олон Саналтай

V/2717:00

C1

"Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги

V/2715:20

AsianBox

"Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 59, 60-р анги

V/2723:50

AsianBox

"Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги