06-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 19
 • 08:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 54
 • 08:35
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.34-р анги
 • 11:25
  "Гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 12:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 12, 13-р анги
 • 14:10
  "Сарны хосууд" ОАК 1-р анги
 • 15:20
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг /дугаар 19/
 • 16:00
  "Элсэн цаг" ОАК 11-р анги
 • 17:10
  "Гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 14, 15-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 2-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 12-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.35-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 2-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 14, 15-р анги

06-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 20
 • 08:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 55, 56
 • 09:05
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 28/
 • 10:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.35-р анги
 • 11:15
  "Гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 12:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 14, 15-р анги
 • 14:10
  "Сарны хосууд" ОАК 2-р анги
 • 15:15
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Элсэн цаг" ОАК 12-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 16, 17-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 3-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 13-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.36-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 3-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 16, 17-р анги

06-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 21
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 57, 58
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 29/
 • 10:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.36-р анги
 • 11:10
  "Гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 12:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 16, 17-р анги
 • 14:10
  "Сарны хосууд" ОАК 3-р анги
 • 15:20
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Элсэн цаг" ОАК 13-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 18, 19-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 4-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 14-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.37-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 4-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 18, 19-р анги

06-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 22
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 59, 60
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 30/
 • 10:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.37-р анги
 • 11:10
  "Гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 12:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 18, 19-р анги
 • 14:10
  "Сарны хосууд" ОАК 4-р анги
 • 15:20
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Элсэн цаг" ОАК 14-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Гэр бүл" ОАК 7-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 20, 21-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 5-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 15-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.38-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 5-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 20, 21-р анги

06-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 23
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 61, 62
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 31/
 • 10:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.38-р анги
 • 11:10
  "Гэр бүл" ОАК 7-р анги
 • 12:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 20, 21-р анги
 • 14:10
  "Сарны хосууд" ОАК 5-р анги
 • 15:20
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг /дугаар 19/
 • 16:00
  "Элсэн цаг" ОАК 15-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Гэр бүл" ОАК 8-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 22, 23-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 6-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 16-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.39-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 6-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 22, 23-р анги

06-29

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гэр бүл" ОАК 6, 7-р анги
 • 09:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.39-р анги
 • 10:15
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 22, 23-р анги
 • 12:00
  "Элсэн цаг" ОАК 14, 15-р анги
 • 14:00
  "Сарны хосууд" ОАК 2-4-р анги
 • 17:10
  "Гэр бүл" ОАК 9-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 24, 25-р анги
 • 20:20
  "Сарны хосууд" ОАК 7-р анги
 • 21:40
  "Элсэн цаг" ОАК 17-р анги
 • 22:45
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.40-р анги
 • 00:00
  "Сарны хосууд" ОАК 7-р анги
 • 01:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 24, 25-р анги

06-30

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гэр бүл" ОАК 8, 9-р анги
 • 09:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.40-р анги
 • 10:15
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 24, 25-р анги
 • 12:00
  "Элсэн цаг" ОАК 16, 17-р анги
 • 14:00
  "Сарны хосууд" ОАК 5-7-р анги
 • 17:10
  "Гэр бүл" ОАК 10-р анги
 • 18:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 26-р анги
 • 19:40
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Элсэн цаг" ОАК 18-р анги
 • 22:50
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3.41-р анги
 • 00:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 26-р анги

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт