10-17

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 37
 • 09:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 43-р анги
 • 10:10
  "Миний хайртын нууц" ОАК 71, 72-р анги
 • 11:30
  "Би робот биш" ОАК 6-р анги
 • 13:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.21, 22-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 17, 18
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 44-р анги
 • 18:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 73, 74-р анги
 • 20:30
  "Би робот биш" ОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.23, 24-р анги
 • 23:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 73, 74-р анги
 • 01:05
  "Би робот биш" ОАК 7-р анги

10-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 23, 24
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 44-р анги
 • 10:10
  "Миний хайртын нууц" ОАК 73, 74-р анги
 • 11:30
  "Би робот биш" ОАК 7-р анги
 • 13:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.23, 24-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 38
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 45-р анги
 • 18:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 75, 76-р анги
 • 20:30
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.25, 26-р анги
 • 23:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 75, 76-р анги
 • 01:05
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги

10-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 39
 • 09:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 45-р анги
 • 10:10
  "Миний хайртын нууц" ОАК 75, 76-р анги
 • 11:30
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги
 • 13:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.25, 26-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 25, 26
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 46-р анги
 • 18:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 77, 78-р анги
 • 20:30
  "Би робот биш" ОАК 9-р анги
 • 22:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.27, 28-р анги
 • 23:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 77, 78-р анги
 • 01:05
  "Би робот биш" ОАК 9-р анги

10-20

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 44, 45-р анги
 • 09:20
  "Миний хайртын нууц" ОАК 73-76-р анги
 • 11:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.25-27-р анги
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Би робот биш" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 47-р анги
 • 18:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 79, 80-р анги
 • 20:30
  "Би робот биш" ОАК 10-р анги
 • 22:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.29, 30-р анги
 • 23:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 79, 80-р анги
 • 01:05
  "Би робот биш" ОАК 10-р анги

10-21

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 46, 47-р анги
 • 09:20
  Миний хайртын нууц" ОАК 77-80-р анги
 • 11:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.28-30-р анги
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Би робот биш" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 48-р анги
 • 18:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 81, 82-р анги
 • 20:30
  "Би робот биш" ОАК 11-р анги
 • 22:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 1.31, 32-р анги
 • 23:50
  "Миний хайртын нууц" ОАК 81, 82-р анги

Олон Саналтай

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1807:30

SPS Сагсан Бөмбөг

"NBA GAMETIME" ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 1901