01-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Хятад HSK шалгалтын хичээл №6
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №46
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 6-р анги
 • 10:25
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 1-р анги
 • 12:10
  "Нууцлаг ой" ОАК 14-р анги
 • 13:20
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 31-р анги
 • 15:10
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 14
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 7-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 2-р анги
 • 20:30
  "Нууцлаг ой" ОАК 15-р анги
 • 22:10
  "Дайчин гүнж" ОАК 32-р анги
 • 23:10
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 2-р анги
 • 00:20
  "Нууцлаг ой" ОАК 15-р анги
 • 01:40
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 7-р анги

01-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 15
 • 09:05
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 7-р анги
 • 10:25
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 2-р анги
 • 12:05
  "Нууцлаг ой" ОАК 15-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 32-р анги
 • 15:10
  Хятад HSK шалгалтын хичээл №7
 • 15:30
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №47
 • 15:50
  "Орилоон" уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 8-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 3-р анги
 • 20:30
  "Нууцлаг ой" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:20
  "Дайчин гүнж" ОАК 33-р анги
 • 23:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 3-р анги
 • 00:35
  "Нууцлаг ой" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 02:05
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 8-р анги

01-20

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 6, 7-р анги
 • 09:15
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 97-99-р анги
 • 11:05
  "Дайчин гүнж" ОАК 29-31-р анги
 • 13:35
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 1, 2-р анги
 • 15:45
  "Солиот эх" уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 16:00
  "Нууцлаг ой" ОАК 15-р анги
 • 17:30
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 9-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 4-р анги
 • 20:30
  "Өнгөрснөөс ирсэн дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 34-р анги
 • 23:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 4-р анги
 • 00:15
  "Өнгөрснөөс ирсэн дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 01:25
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 9-р анги

01-21

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 9-р анги
 • 08:05
  "Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК 100-102-р анги
 • 10:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 32-34-р анги
 • 12:30
  "Өнгөрснөөс ирсэн дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 13:35
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 3, 4-р анги
 • 15:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:55
  "Нууцлаг ой" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 17:30
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 10-р анги
 • 19:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 5-р анги
 • 20:30
  "Өнгөрснөөс ирсэн дуудлага" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Дайчин гүнж" ОАК 35-р анги
 • 23:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 3 бүлгийн 5-р анги
 • 00:15
  "Өнгөрснөөс ирсэн дуудлага" ОАК 2-р анги
 • 01:25
  "Санду хичээлдээ явъя" ОАК 10-р анги

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги