03-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 71-73-р анги
 • 10:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 4, 5-р анги
 • 11:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 11-13-р анги
 • 15:20
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 6,7-р анги
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 6-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 75-р анги
 • 20:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 16-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 11-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 75-р анги
 • 00:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 16-р анги
 • 01:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 6-р анги

03-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 74, 75-р анги
 • 10:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 8, 9-р анги
 • 11:40
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 14-16-р анги
 • 15:20
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги
 • 17:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:10
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 7-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 76-р анги
 • 20:30
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 17-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 12-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 76-р анги
 • 00:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 17-р анги
 • 00:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 7-р анги

03-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 24
 • 09:00
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 7-р анги
 • 10:10
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 76-р анги
 • 11:00
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 17-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 12-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №5
 • 15:25
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №5
 • 15:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 8-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:10
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 77-р анги
 • 20:20
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 20:30
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 18-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 13-р анги
 • 23:00
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 23:05
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 77-р анги
 • 00:05
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 18-р анги
 • 01:15
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 8-р анги

03-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №5
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №5
 • 08:40
  Тоглолтын цаг
 • 09:00
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 8-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 77-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 18-р анги
 • 13:15
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 13-р анги
 • 14:50
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 24
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 9-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 78-р анги
 • 20:20
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:25
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 20:30
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 19-р анги
 • 21:55
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 14-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 78-р анги
 • 00:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 19-р анги
 • 01:10
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 9-р анги

03-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 25
 • 09:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 9-р анги
 • 10:20
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 78-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 19-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 14-р анги
 • 14:50
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №6
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №6
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:05
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 10-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 79-р анги
 • 20:25
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 20:30
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 15-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 79-р анги
 • 00:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 01:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 10-р анги

03-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №6
 • 08:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №6
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 10-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 79-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 15-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 25
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 11-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 80-р анги
 • 20:25
  "Вэй Ян Гүнж" Олон ангит киноны танилцуулга
 • 20:30
  "Миний гүнж" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 16-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 80-р анги
 • 00:00
  "Миний гүнж" ОАК 1-р анги
 • 01:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 11-р анги

03-31

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 26
 • 09:00
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 11-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 80-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Миний гүнж" ОАК 1-р анги
 • 13:10
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 16-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №7
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №7
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 12-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 81-р анги
 • 20:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  "Миний гүнж" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 17-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 81-р анги
 • 00:00
  "Миний гүнж" ОАК 2-р анги
 • 01:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 12-р анги

04-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 77-79-р анги
 • 10:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 14, 15-р анги
 • 11:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 15-17-р анги
 • 15:20
  "Миний гүнж" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 13-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 82-р анги
 • 20:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  "Миний гүнж" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 18-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 82-р анги
 • 00:00
  "Миний гүнж" ОАК 3-р анги
 • 01:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 13-р анги

04-02

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 80-82-р анги
 • 10:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 16, 17-р анги
 • 11:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Романтик эмч Ким Са Бү" ОАК 18-20-р анги
 • 15:20
  "Миний гүнж" ОАК 3-р анги
 • 16:30
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 18-р анги
 • 17:30
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 13-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:20
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК төгсгөлийн 83-р анги
 • 20:30
  "Миний гүнж" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Вэй Ян Гүнж" ОАК 19-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК төгсгөлийн 83-р анги
 • 00:00
  "Миний гүнж" ОАК 4-р анги
 • 00:05
  "Тэнүүлч сүнс" ОАК 14-р анги

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги