04-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 38
 • 09:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 22-р анги
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 59, 60-р анги
 • 12:35
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 12-р анги
 • 14:10
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 63-р анги
 • 15:10
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 17, 18
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 23-р анги
 • 18:40
  "Миний эрдэнэ" ОАК 61, 62-р анги
 • 20:30
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 13-р анги
 • 22:00
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК төгсгөлийн 64-р анги
 • 23:35
  "Миний эрдэнэ" ОАК 61, 62-р анги
 • 01:10
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 13-р анги
 • 02:10
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 23-р анги

04-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Бизнесийн хятад хэлний дунд шатны хичээл № 19, 20
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 23-р анги
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 61, 62-р анги
 • 12:35
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 13-р анги
 • 14:10
  "Домогт эмч Хө Жүн" ОАК төгсгөлийн 64-р анги
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 39
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 24-р анги
 • 18:40
  "Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги
 • 20:30
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 14-р анги
 • 22:00
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги
 • 23:20
  "Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги
 • 00:55
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 14-р анги
 • 01:55
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 24-р анги

04-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гайхалтай аяллууд" нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 40
 • 09:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 24-р анги
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги
 • 12:35
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 14-р анги
 • 14:10
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги
 • 15:10
  Хэрэглээний Хятал хэлний хичээл № 1, 2
 • 16:00
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 25-р анги
 • 18:40
  "Миний эрдэнэ" ОАК 65, 66-р анги
 • 20:30
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 2-р анги
 • 23:20
  "Миний эрдэнэ" ОАК 65, 66-р анги
 • 00:55
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 15-р анги
 • 01:55
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 25-р анги

04-21

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 24-р анги
 • 08:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК төгсгөлийн 60-63-р анги
 • 11:25
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1, 2-р анги
 • 13:35
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 10-13-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 26-р анги
 • 19:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 67-р анги
 • 20:05
  "Ээжийн дайсан 2" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:10
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 16-р анги
 • 21:40
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 67-р анги
 • 00:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 16-р анги
 • 01:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 26-р анги

04-22

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 25, 26-р анги
 • 09:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК төгсгөлийн 64-67-р анги
 • 12:25
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 3-р анги
 • 13:35
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 14-16-р анги
 • 17:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 27-р анги
 • 19:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК төгсгөлийн 68-р анги
 • 20:00
  "Ээжийн дайсан 2" Уран сайхны кино бүтсэн түүх
 • 20:10
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 17-р анги
 • 21:40
  "Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК төгсгөлийн 68-р анги
 • 00:00
  "Тооцоотой ялалт" ОАК 17-р анги
 • 01:00
  "Аз жаргалтай өдрүүд" ОАК 27-р анги

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/