08-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 26
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 11, 12
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 6/
 • 10:00
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 14-р анги
 • 11:20
  "Шилдэг цохилт" ОАК 21, 22-р анги
 • 12:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 41-р анги
 • 13:35
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Би робот биш" ОАК 7-р анги
 • 15:10
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.20-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Шилдэг цохилт" ОАК 23, 24-р анги
 • 18:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 42-р анги
 • 19:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:00
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги
 • 21:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.21-р анги
 • 22:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 15-р анги
 • 23:50
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги
 • 01:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 42-р анги

08-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 27
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 13, 14
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 7/
 • 10:00
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 15-р анги
 • 11:20
  "Шилдэг цохилт" ОАК 23, 24-р анги
 • 12:45
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 42-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Би робот биш" ОАК 8-р анги
 • 15:10
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.21-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Шилдэг цохилт" ОАК 25, 26-р анги
 • 18:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 43-р анги
 • 19:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:00
  "Би робот биш" ОАК 9-р анги
 • 21:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.22-р анги
 • 22:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 16-р анги
 • 23:50
  "Би робот биш" ОАК 9-р анги
 • 01:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 43-р анги

08-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 28
 • 08:05
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 15, 16
 • 09:00
  Япон хэлний хичээл /Анхан, дунд шат № 8/
 • 10:00
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 16-р анги
 • 11:20
  "Шилдэг цохилт" ОАК 25, 26-р анги
 • 12:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 43-р анги
 • 13:30
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Би робот биш" ОАК 9-р анги
 • 15:10
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг /дугаар 25/
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.22-р анги
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Шилдэг цохилт" ОАК 27, 28-р анги
 • 18:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 44-р анги
 • 19:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:00
  "Би робот биш" ОАК 10-р анги
 • 21:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.23-р анги
 • 22:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 17-р анги
 • 23:50
  "Би робот биш" ОАК 10-р анги
 • 01:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 44-р анги

08-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Шилдэг цохилт" ОАК 27, 28-р анги
 • 08:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 15, 16-р анги
 • 11:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 42, 43-р анги
 • 13:10
  "Би робот биш" ОАК 10-р анги
 • 14:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.19-21-р анги
 • 17:00
  "Шилдэг цохилт" ОАК 29, 30-р анги
 • 18:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 45-р анги
 • 19:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:00
  "Би робот биш" ОАК 11-р анги
 • 21:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.24-р анги
 • 22:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 18-р анги
 • 23:50
  "Би робот биш" ОАК 11-р анги
 • 01:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 45-р анги

08-25

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Шилдэг цохилт" ОАК 29, 30-р анги
 • 08:30
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 17, 18-р анги
 • 11:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 44, 45-р анги
 • 13:10
  "Би робот биш" ОАК 11-р анги
 • 14:30
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.22-24-р анги
 • 17:10
  "Шилдэг цохилт" ОАК төгсгөлийн 31, 32-р анги
 • 18:30
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 46-р анги
 • 19:40
  "Багтай дуучдын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хуанжу гэг" ОАК 2.25-р анги
 • 22:40
  "Хаанаас урвагч Хон Гил Дон" ОАК 19-р анги
 • 00:00
  "Хамгийн шилдэг нь И Сүн Шин" ОАК 46-р анги

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг