10-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 08:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт № 38
 • 09:00
  "Миний байшин" ОАК 6-р анги
 • 10:15
  Тоглолтын цаг
 • 11:00
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 27, 28-р анги
 • 12:10
  "Шинжээч" ОАК 10-р анги
 • 13:20
  Тоглолтын цаг
 • 14:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 41-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Ахисан дунд шатны Хятад хэлний хичээл №36
 • 15:20
  Бизнесийн хятад хэлний хичээл №36
 • 15:40
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 16:05
  "Cook club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Миний байшин" ОАК 7-р анги
 • 18:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 29, 30-р анги
 • 20:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  "Шинжээч" ОАК 11-р анги
 • 22:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 42-р анги
 • 23:10
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 29, 30-р анги
 • 00:25
  "Шинжээч" ОАК 11-р анги
 • 01:30
  "Миний байшин" ОАК 7-р анги

10-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Миний байшин" ОАК 7-р анги
 • 09:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 42-р анги
 • 10:50
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 23-27-р анги
 • 14:00
  "Шинжээч" ОАК 7-9-р анги
 • 17:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:30
  "Миний байшин" ОАК 8-р анги
 • 19:00
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 31, 32-р анги
 • 20:30
  "Шинжээч" ОАК 12-р анги
 • 22:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 43-р анги
 • 23:10
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 31, 32-р анги
 • 00:25
  "Шинжээч" ОАК 12-р анги
 • 01:30
  "Миний байшин" ОАК 8-р анги

10-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  Гайхалтай аяллууд нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Миний байшин" ОАК 8-р анги
 • 09:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 43-р анги
 • 10:50
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 28-32-р анги
 • 14:00
  "Шинжээч" ОАК 10-12-р анги
 • 17:25
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 17:30
  "Миний байшин" ОАК 9-р анги
 • 19:00
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 33, 34-р анги
 • 20:30
  "Шинжээч" ОАК 13-р анги
 • 22:00
  "Алс нутгийн дууль" ОАК 44-р анги
 • 23:10
  "Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 33, 34-р анги
 • 00:25
  "Шинжээч" ОАК 13-р анги
 • 01:35
  "Миний байшин" ОАК 9-р анги

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг