04-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Анхны хайр" ОАК 17-р анги
 • 08:05
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 09:00
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 47, 48
 • 09:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 55, 56-р анги
 • 10:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 11:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 1-р анги
 • 13:05
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 34-р анги
 • 13:50
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 13-15-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  "Анхны хайр" ОАК 18-р анги
 • 19:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 57, 58-р анги
 • 20:30
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 35-р анги
 • 23:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 57, 58-р анги
 • 00:05
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 2-р анги
 • 01:15
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 35-р анги

04-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Анхны хайр" ОАК 18-р анги
 • 08:05
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 09:00
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 49, 50
 • 09:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 57, 58-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 11:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 2-р анги
 • 13:05
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 35-р анги
 • 13:50
  "Босс бид хоёрын нууц" ОАК 16-р анги
 • 15:00
  "Ранинг мэн" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Анхны хайр" ОАК 19-р анги
 • 19:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 59, 60-р анги
 • 20:30
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 36-р анги
 • 23:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 59, 60-р анги
 • 00:05
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 3-р анги
 • 01:15
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 36-р анги

04-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Анхны хайр" ОАК 17, 18-р анги
 • 09:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 59, 60-р анги
 • 10:05
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 1, 2-р анги
 • 12:10
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 15-р анги
 • 14:30
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 30-33-р анги
 • 17:45
  "Анхны хайр" ОАК 20-р анги
 • 19:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 61, 62-р анги
 • 20:25
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 37-р анги
 • 23:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 61, 62-р анги
 • 00:05
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 4-р анги
 • 01:15
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 37-р анги

04-25

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Анхны хайр" ОАК 19, 20-р анги
 • 09:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 61, 62-р анги
 • 10:05
  "Нуг Дүгийн түүх" ОАК 3, 4-р анги
 • 12:10
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 14:30
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 34-37-р анги
 • 17:45
  "Анхны хайр" ОАК 21-р анги
 • 19:00
  "Аюултай амлалт" ОАК 63, 64-р анги
 • 20:25
  "Ранинг мэн" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 38-р анги
 • 23:05
  "Аюултай амлалт" ОАК 63, 64-р анги
 • 23:55
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 38-р анги

Олон Саналтай

IV/2320:30

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2)" УСК

IV/2312:05

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1)" УСК

IV/2308:40

MovieBox

"Тусгай ажиллагаа" МУСК