02-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 9-17-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.13-22-р анги
 • 09:00
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.2-3-р анги
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 40-р анги
 • 11:10
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 14:25
  Агаарын бохирдол
 • 14:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:35
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.2-р анги
 • 15:30
  "Бичин жилийн өвөлжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 41-р анги
 • 19:35
  "E баримт" сугалааны тохирол
 • 20:00
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Агаарын бохирдол
 • 21:25
  Дэлхийн жишиг Монголын бизнес
 • 21:30
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Харанхуй сүүдэр" УСК /DARK SHADOWS/
 • 00:10
  "Аав" МУСК
 • 01:40
  Кино миний амьдрал

02-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 15-17-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.23-26-р анги
 • 08:00
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 41-р анги
 • 11:10
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.3-р анги
 • 13:20
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.4-5-р анги
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Агаарын бохирдол
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №2/Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №6/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №6/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 11-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.27-30-р анги
 • 18:30
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 42-р анги
 • 20:35
  Агаарын бохирдол
 • 20:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 9-р цуврал
 • 21:00
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг /68-р цуврал/
 • 21:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.4-р анги
 • 23:10
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.6-7-р анги
 • 00:00
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

02-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 18-20-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.27-30-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 42-р анги
 • 11:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.6-7-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.4-р анги
 • 13:00
  Гайхалтай аяллууд /Тайван 3-4-р цуврал/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг /68-р цуврал/
 • 14:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 9-р цуврал
 • 14:55
  Агаарын бохирдол
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №3 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №3 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №3/Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №6/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №6/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 12-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.31-34-р анги
 • 18:30
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 43-р анги
 • 20:40
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм
 • 21:00
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.5-р анги
 • 23:10
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.8-9-р анги
 • 00:00
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

02-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 21-23-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.31-34-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 43-р анги
 • 11:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.8-9-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.5-р анги
 • 13:00
  Гайхалтай аяллууд /Тайван 3-4-р цуврал/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №3 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №3 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №3/Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №7/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №7/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 13-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.35-38-р анги
 • 18:30
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 44-р анги
 • 20:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Агаарын бохирдол
 • 21:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.6-р анги
 • 23:10
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.10-11-р анги
 • 00:00
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

02-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 24-26-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.35-38-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 44-р анги
 • 11:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.10-11-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.6-р анги
 • 13:00
  Гайхалтай аяллууд /Тайван 5-р цуврал/
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Агаарын бохирдол
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №4 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №4 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №4 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №7/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №7/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 14-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.39-42-р анги
 • 18:30
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 45-р анги
 • 20:35
  Агаарын бохирдол
 • 20:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 10-р цуврал
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.7-р анги
 • 23:10
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.12-13-р анги
 • 00:00
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

02-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 27-29-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.39-42-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 45-р анги
 • 11:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.12-13-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.7-р анги
 • 13:00
  Гайхалтай аяллууд /Тайланд 1-2-р цуврал/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №4 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №4 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №4 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №7/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №7/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 15-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.43-46-р анги
 • 18:30
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 46-р анги
 • 20:40
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм
 • 21:00
  "Монгол гарвал" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.8-р анги
 • 23:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.14-15-р анги
 • 00:10
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:25
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

02-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 14-20-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.23-32-р анги
 • 09:00
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 6.14-15-р анги
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 46-р анги
 • 11:10
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Би чамд хайртай-2" МУСК
 • 14:25
  Агаарын бохирдол
 • 14:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:35
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 3.8-р анги
 • 15:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 47-р анги
 • 19:40
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 20:00
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Агаарын бохирдол
 • 21:25
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Хуурамч дүр" УСК
 • 00:30
  "Анхаар дотор чимээгүй" МУСК
 • 02:00
  Кино миний амьдрал

02-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 21-26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.33-42-р анги
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Агаарын бохирдол
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 47-р анги
 • 11:10
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хар сувдны нууц" МУСК
 • 14:20
  Агаарын бохирдол
 • 14:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Монгол гарвал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Мөрөөдлийн театр "Мөрөөдлийн баг дэлхийг аварна" Ээж аав 2
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 48-р анги
 • 19:35
  Агаарын бохирдол Хамтын оролцоо
 • 20:00
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Агаарын бохирдол
 • 21:25
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Бид 3-ын болзоо" МУСК
 • 23:35
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 01:10
  Кино миний амьдрал

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги