06-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 21-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 31-32-р анги
 • 08:55
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.37-40-р анги
 • 09:20
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 5-р анги
 • 11:15
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.3-р анги
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Көсем" ОАК 41-р анги
 • 13:10
  Кино миний амьдрал
 • 13:30
  Бизнeс цаг
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг /76-р цуврал/
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №1 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №1 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №1 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №23/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №23/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.41-44-р анги
 • 18:50
  РТМУСургууль үзүүлж байна
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 6-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:50
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 42-р анги
 • 23:10
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.4-р анги
 • 00:10
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 22-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 08:55
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.41-44-р анги
 • 09:20
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 6-р анги
 • 11:15
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.4-р анги
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Көсем" ОАК 42-р анги
 • 13:10
  Кино миний амьдрал
 • 13:30
  Бизнeс цаг
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №1 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №1 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №1 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №24/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №24/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.45-48-р анги
 • 18:55
  Гранд мед үзүүлж байна
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 7-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:45
  Гранд мед үзүүлж байна
 • 20:50
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 43-р анги
 • 23:10
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.5-р анги
 • 00:10
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 1-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 08:55
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.45-48-р анги
 • 09:20
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 7-р анги
 • 11:30
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.5-р анги
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Көсем" ОАК 43-р анги
 • 13:20
  Кино миний амьдрал
 • 13:30
  Бизнeс цаг
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №2 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №24/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №24/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.49-52-р анги
 • 18:30
  Playtime-2017 тун удахгүй
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 8-р анги
 • 20:40
  Candy Jeep Grand Cherokee ялагч тодруулах шууд
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Көсем" ОАК 44-р анги
 • 23:15
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.6-р анги
 • 00:15
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 2-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 08:55
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.49-52-р анги
 • 09:20
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 8-р анги
 • 11:15
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.6-р анги
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Көсем" ОАК 44-р анги
 • 13:10
  Playtime-2017 тун удахгүй
 • 13:30
  Бизнeс цаг
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №2 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №2 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №24/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №24/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  Гранд мед үзүүлж байна
 • 18:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.1-4-р анги
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 9-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:45
  Гранд мед үзүүлж байна
 • 20:50
  Playtime-2016 /тоглолт/
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 45-р анги
 • 23:10
  "Мердокийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 3.7-р анги
 • 00:10
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

07-01

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 3-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 09:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.33-42-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 9-р анги
 • 11:15
  "Гэрлэн дохио" ОАК 2-р бүлэг 3-4-р анги
 • 13:00
  "Көсем" ОАК 41-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Көсем" ОАК 42-43-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Playtime-2015 /тоглолт/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 10-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:50
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэрлэн дохио" ОАК 2.5-6-р анги
 • 23:45
  "Аав" МУСК

07-02

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Бизнeс цаг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 4-р цуврал
 • 08:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тулааны мастерууд" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 09:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.43-52-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 10-р анги
 • 11:15
  Хаан трэвел аяллын нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Гэрлэн дохио" ОАК 2.5-6-р анги
 • 13:00
  "Көсем" ОАК 44-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Көсем" ОАК 45-р анги
 • 15:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Playtime-2016 /тоглолт/
 • 17:00
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хөөрхөн Гун Шим" ОАК 11-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:45
  Гранд мед үзүүлж байна
 • 20:50
  Playtime-2016 /тоглолт/
 • 22:00
  "Гэрлэн дохио" ОАК 2-р бүлэг 7-8-р анги
 • 00:00
  "Бохир ертөнц" МУСК

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/