12-11

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.16-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /25-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /25-р хичээл/
 • 09:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 79,80-р анги
 • 11:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /25-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 7-8-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /25-р хичээл/
 • 13:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /25-р хичээл/
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /25-р хичээл/
 • 15:30
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /25-р хичээл/
 • 15:55
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 72-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.17-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 19:00
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 81,82-р анги
 • 20:35
  "МонГал товчоон" баримтат туурь /Замчин Буд/
 • 22:10
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 9-10-р анги
 • 23:15
  "Ээж" ОАК 73-р анги
 • 00:15
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

12-12

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.17-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /26-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 09:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 81,82-р анги
 • 11:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /26-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 9-10-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 13:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /26-р хичээл/
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "МонГал товчоон" баримтат туурь
 • 15:35
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 73-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 43-44-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 19:00
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги
 • 20:40
  Хөрөнгө оруулагч үндэстэн
 • 21:00
  "Аяыг таа" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 11-12-р анги
 • 23:05
  "Ээж" ОАК 74-р анги
 • 00:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

12-13

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 43-44-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /26-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 09:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги
 • 11:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /26-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 11-12-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 13:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /26-р хичээл/
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /26-р хичээл/
 • 15:30
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /26-р хичээл/
 • 15:55
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 74-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 45-46-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 19:00
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 85,86-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 13-14-р анги
 • 23:05
  "Ээж" ОАК 75-р анги
 • 00:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

12-14

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.15-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 10-11-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.14-15-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 85,86-р анги
 • 11:25
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 3-6-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 7-8-р анги
 • 15:10
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Кино Talk" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 87,88-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Эерэг цэнэг" баримтат кино /3-р хэсэг/
 • 23:05
  "Мөрөөдөлд хүрэх зам" баримтат кино /1-р хэсэг/
 • 00:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

12-15

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.17-18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 12-13-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.16-17-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 43-44-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 87,88-р анги
 • 11:25
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1-р бүлэг 9-12-р анги
 • 14:15
  Хөгжмийн цаг
 • 14:20
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:45
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "E-баримт" тохирлын шууд
 • 19:00
  "Хувь заяаны тохиол" СОАК 89,90-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "1936 оны Берлиний олимп" баримтат кино
 • 23:20
  "Мөрөөдөлд хүрэх зам" баримтат кино /2-р хэсэг/
 • 00:20
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл