06-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.20-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 48-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 9-10-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.8-р анги
 • 10:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 32-р анги
 • 11:10
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл №30
 • 11:40
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р ангийн хичээл №30
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 29-р анги
 • 13:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р ангийн хичээл №30
 • 13:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р ангийн хичээл №29
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "X-ТҮЦ" хошин шоу тоглолт
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд № 35,36
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.21-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 49-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 11-12-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.9-р анги
 • 19:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 33-р анги
 • 20:20
  "Яг түүн шиг" шоуны тайзны ард...
 • 20:50
  "Том ярьсан хүүхэд" нэвтрүүлэг 1-р дугаар
 • 21:40
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 30-р анги
 • 23:05
  "Никитон 25 жил" реалити шоу нэвтрүүлэг 10-р дугаар
 • 00:20
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.21-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 49-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 11-12-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.9-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 33-р анги
 • 11:10
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл №30
 • 11:40
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р ангийн хичээл №30
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 30-р анги
 • 13:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р ангийн хичээл №30
 • 13:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р ангийн хичээл №29
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Яг түүн шиг" шоуны тайзны ард...
 • 14:30
  Хөгжмийн цаг
 • 14:35
  "X-ТҮЦ" хошин шоу тоглолт
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №35,36
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Дэлхийн цирк Монголд 1-р хэсэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.22-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 50-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 13-14-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.10-р анги
 • 19:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 34-р анги
 • 20:20
  "Оюу толгой-Хөгжлийн гарц" нэвтүүлэг
 • 20:50
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг /тусгай дугаар/
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 31-р анги
 • 23:05
  "Никитон 25 жил" реалити шоу нэвтрүүлэг 11-р дугаар
 • 00:15
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.22-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 50-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 13-14-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 34-р анги
 • 11:15
  Хөгжмийн цаг
 • 11:20
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №30
 • 11:50
  Би Монгол хүн
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 31-р анги
 • 13:05
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №27
 • 13:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №27
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №37,38
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.1-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.11-р анги
 • 19:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 35-р анги
 • 20:20
  Хөгжмийн цаг
 • 20:30
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  "Никитон 25 жил" реалити шоу нэвтрүүлэг 12-р дугаар
 • 00:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.1-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.11-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 35-р анги
 • 11:15
  Хөгжмийн цаг
 • 11:20
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №30
 • 11:50
  Би Монгол хүн
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 32-р анги
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №27
 • 13:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №27
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №37,38
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 52-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.12-р анги
 • 19:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 36-р анги
 • 20:20
  Хөгжмийн цаг
 • 20:30
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 33-р анги
 • 23:05
  "Никитон 25 жил" реалити шоу нэвтрүүлэг 13-р дугаар
 • 00:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 52-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.12-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 36-р анги
 • 11:10
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №28
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №28
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 33-р анги
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл №31
 • 13:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" 2-р ангийн хичээл №31
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №39,40
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 19-20-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.13-р анги
 • 19:00
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 37-р анги
 • 20:20
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Том ярьсан хүүхэд" нэвтрүүлэг 2-р дугаар
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 34-р анги
 • 23:10
  "Никитон 25 жил" реалити шоу нэвтрүүлэг 14-р дугаар
 • 00:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.21-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 49-50-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.9-10-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 37-р анги
 • 11:10
  "Эерэг цэнэг" баримтат кино 1-р дугаар
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 30-31-р анги
 • 14:15
  Дэлхийн цирк Монголд тоглолт
 • 15:30
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Маргааш 2 юу болох вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Хөгжмийн цаг
 • 18:30
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 38-р анги
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Эерэг цэнэг" баримтат кино 2-р дугаар
 • 23:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

06-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.1-2-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 51-52-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.11-12-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 38-р анги
 • 11:15
  "Эерэг цэнэг" баримтат кино 2-р дугаар
 • 12:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:15
  "Аугаа зуун" ОАК 32-34-р анги
 • 15:25
  "Эмоци үзүүлж байна" шоу тоглолт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Хөгжмийн цаг
 • 17:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:30
  "Бүхнийг анагаагч хайр" СОАК 39-р анги
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг /9-р дугаар/
 • 22:10
  "Эерэг цэнэг" баримтат кино 3-р дугаар
 • 23:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт