11-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.1-2-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.2-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 08:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.11-12-р анги
 • 08:30
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 08:40
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.11-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.21-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.6-7-р анги
 • 10:00
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 14-р анги
 • 11:10
  "Гэрлэн дохио" ОАК төгсгөлийн 2.20-р анги
 • 12:00
  "Миний нууц" МУСК
 • 14:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Үгсийн сан №1/
 • 14:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Үгсийн сан №1/
 • 14:40
  Англи хэл алсын зайн сургалт /Гүнзгий шат: Үгсийн сан №1/
 • 15:00
  Теле хичээл 7-р анги- Монгол хэл
 • 15:20
  Теле хичээл 7-р анги- Хөгжим
 • 15:40
  Теле хичээл 7-р анги- Мэдээллийн технологи
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Көсем" ОАК 2.50-р анги
 • 17:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 17:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 17:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 17:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.13-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.12-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.22-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.8-9-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 15-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 20:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 21:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Маргаашийн инновац" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги
 • 23:05
  "Көсем" ОАК 2.51-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

11-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.3-4-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.13-14-р анги
 • 08:35
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 08:47
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.12-р анги
 • 09:10
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.22-р анги
 • 09:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.8-9-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 15-р анги
 • 11:15
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Тэнгэрээс буусан од" МУСК
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Үгсийн сан №2/
 • 14:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Үгсийн сан №2/
 • 15:00
  Теле хичээл 7-р анги- Биологи
 • 15:20
  "Теле хичээл 7-р анги- Орос хэл
 • 15:40
  "Теле хичээл 7-р анги- Түүх
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Көсем" ОАК 2.51-р анги
 • 17:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.4-р анги
 • 17:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 17:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 17:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.15-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.13-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.23-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.10-11-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 16-р анги
 • 20:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.4-6-р анги
 • 23:00
  "Көсем" ОАК 2.52-р анги
 • 23:55
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

11-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.5-6-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.4-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.16-17-р анги
 • 08:35
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 08:47
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.13-р анги
 • 09:10
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.23-р анги
 • 09:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.10-11-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 16-р анги
 • 11:15
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.4-6-р анги
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Үгсийн сан №3/
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Үгсийн сан №3/
 • 14:50
  Дэлхийн атлас
 • 15:00
  Теле хичээл 7-р анги- Үндэсний бичиг
 • 15:20
  Теле хичээл 7-р анги- Эрүүл мэнд
 • 15:40
  "Теле хичээл 7-р анги- Газар зүй
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Көсем" ОАК 2.52-р анги
 • 17:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 17:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 17:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 17:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.14-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.24-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.12-13-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 17-р анги
 • 20:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 21:00
  "Монгол залуус" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Аугаа уран зургууд
 • 22:00
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.7-9-р анги
 • 23:00
  "Көсем" ОАК 2.53-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

11-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.7-8-р анги
 • 07:35
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 07:50
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.18-19-р анги
 • 08:35
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 08:47
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.14-р анги
 • 09:10
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.24-р анги
 • 09:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.12-13-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 17-р анги
 • 11:15
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.7-9-р анги
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "2000" МУСК
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Көсем" ОАК 2.53-р анги
 • 17:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 17:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 17:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 17:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.25-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.14-15-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 18-р анги
 • 20:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 21:00
  Идэрээгийн аялал #3
 • 21:30
  Бяслаг урлаачид
 • 21:50
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.10 2.1-2-р анги
 • 22:50
  "Көсем" ОАК 2.54-р анги
 • 23:50
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

11-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.10-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.20-21-р анги
 • 08:35
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 08:47
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15-р анги
 • 09:10
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.25-р анги
 • 09:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.14-15-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 18-р анги
 • 11:15
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.10 2.1-2-р анги
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Үгсийн сан №4/
 • 14:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Үгсийн сан №4/
 • 15:00
  Теле хичээл 7-р анги- Математик
 • 15:20
  Теле хичээл 7-р анги- Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 15:40
  Теле хичээл 7-р анги- Дизайн технологи
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Көсем" ОАК 2.54-р анги
 • 17:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 17:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 17:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 17:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.16-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.26-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.16-17-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 19-р анги
 • 20:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 21:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг /тусгай дугаар/
 • 21:45
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 22:00
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 2.3-5-р анги
 • 23:00
  "Көсем" ОАК 2.55-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

11-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:04
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.9-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.22-26-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК 19-р анги
 • 11:20
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-2-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.3-7-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Маргаашийн инновац" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг /тусгай дугаар/
 • 17:10
  Идэрээгийн аялал #3
 • 17:45
  Гэрийн фитнес /Bodyboss/
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.17-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 19:15
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 19:30
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга-2021" шоу нэвтрүүлэг /4-р дугаар/
 • 22:00
  Live from UB Comedy #6
 • 23:05
  "Мулен Руж" балет
 • 01:15
  Эфир хаах

11-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.17-18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.9-18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" СОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 11:20
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.8-10-р анги
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Нагиев хөл хорионд" ОАК 2.1-5-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:10
  "Монгол залуус" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 19:15
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 19:30
  "Хааны хайр" СОАК 1-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга-2021" шоу нэвтрүүлэг /5-р дугаар/
 • 22:00
  "Марокко" баримтат кино
 • 23:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи