03-25

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:00
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 59-65-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.33-42-р анги
 • 09:10
  "Тамирын багш" ОАК 1.17-18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 4-р анги
 • 11:20
  “Яг түүн шиг-2016” шоу нэвтрүүлэг /3,4-р дугаар/
 • 13:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:10
  "Дүүлэн нис" МУСК
 • 15:00
  "Чапаев" ОАК 11-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 5-р анги
 • 19:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 13-р цуврал
 • 20:00
  “Яг түүн шиг-2016” шоу нэвтрүүлэг /5,6-р дугаар/
 • 22:05
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Шоколад" УСК
 • 00:00
  МУГЖ Б.Дашдондог 50 насныхаа төрсөн өдөр
 • 00:20
  "Тютю" МУСК

03-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 66-71-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.43-52-р анги
 • 09:10
  "Тамирын багш" ОАК 1.19-20-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 5-р анги
 • 11:20
  “Яг түүн шиг-2016” шоу нэвтрүүлэг /5,6-р дугаар/
 • 13:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:10
  "Ар хударга" МУСК
 • 15:10
  "Чапаев" ОАК төгсгөлийн 12-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 6-р анги
 • 19:40
  Аугаа уран зургууд
 • 20:00
  “Яг түүн шиг-2016” шоу нэвтрүүлэг /7,8-р дугаар/
 • 22:05
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Элэг нэгтэн" МУСК
 • 00:20
  "Анхаар дотор чимээгүй" МУСК

03-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 69-71-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.49-52-р анги
 • 08:00
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 6-р анги
 • 11:15
  Тамирын багш ОАК 1.19-20-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гайхалтай аялал" /Тайланд 1-р цуврал/
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 12-р цуврал
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №11 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №11 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №11 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №10/
 • 16:25
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №10/
 • 16:45
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 26-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.1-4-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 7-р анги
 • 20:30
  Кино үзэх цаг "Хайр эргэсэн хавар"
 • 20:45
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 13-р цуврал
 • 21:05
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг /70-р цуврал/
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 1-р анги
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 2.1-2-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

03-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 72-74-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.1-4-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 7-р анги
 • 11:15
  "Тамирын багш" ОАК 2.1-2-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гайхалтай аялал" /Тайланд 2-р цуврал/
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг /69-р цуврал/
 • 14:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 13-р цуврал
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №12 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №12 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №12 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №10/
 • 16:25
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №10/
 • 16:45
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 27-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.5-8-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 8-р анги
 • 20:40
  Аугаа уран зургууд
 • 21:00
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 2.3-4-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

03-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 75-77-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.5-8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 8-р анги
 • 11:15
  "Тамирын багш" ОАК 2.3-4-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гайхалтай аялал" /Тайланд 3-р цуврал/
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №12 /Авиа зүй/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №12 /Авиа зүй/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №12 /Авиа зүй/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №11/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №11/
 • 16:50
  Би Монгол хүн0
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 28-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.9-12-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 9-р анги
 • 20:35
  Тайлал-2017
 • 21:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 2.5-6-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

03-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 78-80-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.9-12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 9-р анги
 • 11:15
  "Тамирын багш" ОАК 2.5-6-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гайхалтай аялал" /Тайланд 4-р цуврал/
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №1 /Үгсийн сан/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №1 /Үгсийн сан/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №1 /Үгсийн сан/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №11/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №11/
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 29-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.13-16-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 10-р анги
 • 20:30
  Кино үзэх цаг "Хайр эргэсэн хавар"
 • 20:45
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 14-р цуврал
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 2.7-8-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

03-31

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 81-83-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.13-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 10-р анги
 • 11:15
  "Тамирын багш" ОАК 2.7-8-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гайхалтай аялал" /Тайланд 5-р цуврал/
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №1 /Үгсийн сан/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №1 /Үгсийн сан/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №1 /Үгсийн сан/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №11/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №11/
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Агуу бүтээн байгуулалт" баримтат 30-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.17-20-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 11-р анги
 • 20:40
  "Приусны босс" уран сайхны киноны азтан шалгаруулах шууд
 • 21:00
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 2.9-10-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-01

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 69-74-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.1-10-р анги
 • 09:10
  "Тамирын багш" ОАК 2.7-8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 11-р анги
 • 11:15
  “Яг түүн шиг-2016” шоу нэвтрүүлэг /7,8-р дугаар/
 • 13:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:20
  "Кино шиг амьдрал" МУСК
 • 15:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 12-р анги
 • 19:35
  Тайлал-2017
 • 20:00
  "Яг түүн шиг-2016" шоу нэвтрүүлэг /тусгай дугаар/
 • 22:25
  "Мөнгөний хоёр тал" УСК
 • 00:50
  "Дүүлэн нис" МУСК
 • 02:30
  Кино миний амьдрал

04-02

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Торора" хүүхэлдэйн кино 75-80-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.11-20-р анги
 • 09:10
  "Тамирын багш" ОАК 2.9-10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 12-р анги
 • 11:20
  "Яг түүн шиг-2016" шоу нэвтрүүлэг /тусгай дугаар/
 • 13:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:20
  "Хөх толбот хүмүүс" МУСК
 • 15:10
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нисэх онгоцны буудал хүрэх зам" ОАК 13-р анги
 • 19:40
  Кино үзэх цаг "Хайр эргэсэн хавар"
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг /санал хураалт/
 • 22:25
  "Бүгдэд "За" гэж хэл" УСК
 • 23:50
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг /санал хураалт/
 • 00:00
  "Бүгдэд "За" гэж хэл" УСК үргэлжлэл
 • 01:00
  "Ар хударга" МУСК
 • 02:50
  Кино миний амьдрал

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги