01-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн Зарчимууд" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.49-52-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 08:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 10-р анги
 • 11:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 4.10-11-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 1.2-р анги
 • 13:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №6 /Орчуулга/
 • 13:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №6 /Орчуулга/
 • 13:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №6 /Орчуулга/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:10
  Гайхалтай аяллууд /Малайз 4-р цуврал/
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №2/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №02/
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 4.10-11-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  YEYE 10020 азтан сугалааны cупер хонжвор
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 11-р анги
 • 20:40
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 20:50
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 1.3-р анги
 • 23:15
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 4.12-13-р анги
 • 00:10
  "Score News" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:25
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

01-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн Зарчимууд" хүүхэлдэйн кино 11-15-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.35-52-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 11-р анги
 • 11:15
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Single ladies-2" МУСК
 • 13:50
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 1.1-р анги
 • 17:00
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 12-р анги
 • 20:40
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Холын хос" УСК
 • 00:45
  Кино миний амьдрал
 • 01:30
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

01-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн Зарчимууд" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Агуу тэсрэлтийн онол" ОАК 4.7-11-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 12-р анги
 • 11:15
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аав" МУСК
 • 13:50
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Шадар гурван цэрэг" ОАК 1.2-3-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Шадар сайдын цаг
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан Луу" ОАК 13-р анги
 • 20:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Эх" УСК
 • 01:00
  Кино миний амьдрал
 • 02:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги