01-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот Алтон" хүүхэлдэйн кино 2.23-24-р анги
 • 07:25
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 44-45-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 51-52-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.19-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" /HSK cонсгол 3-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" /HSK уншлага 3-р хичээл/
 • 09:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 5-р анги
 • 11:20
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /36-р хичээл/
 • 11:40
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /36-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Гал тогоо" ОАК 4-р бүлэг 7-8-р анги
 • 13:10
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /36-р хичээл/
 • 13:30
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" /HSK cонсгол 3-р хичээл/
 • 13:50
  Дэлхийн атлас
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" /HSK уншлага 3-р хичээл/
 • 15:30
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /36-р хичээл/
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 2.8-р анги
 • 17:10
  Дэлхийн атлас
 • 17:30
  "Тобот Алтон" хүүхэлдэйн кино 2.25-26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 46-47-р анги
 • 18:30
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 1-2-р анги
 • 18:55
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.20-р анги
 • 19:30
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 6-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" шоу нэвтрүүлэг /4-р дугаар/
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 4-р бүлэг 9-10-р анги
 • 23:05
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 2.9-р анги
 • 00:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

01-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот Алтон" хүүхэлдэйн кино 2.17-20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 40-42-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.16-17-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 49-50-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 6-р анги
 • 11:10
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 11:55
  "Гал тогоо" ОАК 4-р бүлэг 1-5-р анги
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 2.5-6-р анги
 • 16:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:20
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Кино Talk нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:20
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 7-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" шоу нэвтрүүлэг /5-р дугаар/
 • 22:00
  "Гэгээн Петрийн цогчин дуган" баримтат кино /1-р хэсэг/
 • 23:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

01-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот Алтон" хүүхэлдэйн кино 2.21-24-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 43-45-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.18-19-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 51-52-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 7-р анги
 • 11:10
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Гал тогоо" ОАК 4-р бүлэг 6-10-р анги
 • 14:20
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлагдашгүй нууцууд" ОАК 2.7-9-р анги
 • 17:15
  Засаг цаг -Засах цаг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Дэлхийн атлас
 • 19:30
  "Алтан цэцэрлэг" СОАК 8-р анги
 • 21:00
  "Би багш -Мастер класс" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Гэгээн Петрийн цогчин дуган" баримтат кино /2-р хэсэг/
 • 22:50
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

I/2512:00

Star TV

"37-р точка" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

I/2513:10

Star TV

"One piece" Анимэ 676-679-р анги

I/2522:00

NTV

"37-р точка" МУСК 2.3-р анги