03-02

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.3-4-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.8-9-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.8-9-р анги
 • 08:32
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.2-р анги
 • 08:42
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.1-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.26-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.3-4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Муу аав" СОАК 15-р анги
 • 11:10
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь /1924-1959/
 • 11:45
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.27-р анги
 • 13:05
  Теле хичээл- Физик: Одон орны ажиглалт /7-р анги/
 • 13:18
  Теле хичээл- Үндэсний бичиг: Монгол уран бичлэг /7-р анги/
 • 13:28
  Теле хичээл- Биеийн тамир: Нам гарааны техник /7-р анги/
 • 13:35
  Теле хичээл- Математик: Үндсэн байгуулалтууд /7-р анги/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Агуу бүтээн байгуулалт
 • 15:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Авиа зүй №2/
 • 15:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Авиа зүй №2/
 • 15:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Гүнзгий шат: Авиа зүй №2/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 29-30-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.2-р анги
 • 18:30
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.5-6-р анги
 • 19:30
  "Муу аав" СОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Эрчим хүч/
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.28-р анги
 • 23:00
  "Янь ши ордны домог" ОАК 31-32-р анги
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

03-03

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.5-6-р анги
 • 07:35
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.10-11-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.10-11-р анги
 • 08:32
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 08:42
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.2-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.5-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Муу аав" СОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь /1924-1959/
 • 11:45
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.28-р анги
 • 13:04
  Теле хичээл- Газарзүй: Гол мөрөн /7-р анги/
 • 13:20
  Теле хичээл- Уран зохиол: Зохиолын утга санааг тусган хүлээж авах /7-р анги/
 • 13:41
  Теле хичээл- Эрүүл мэнд: Зөв хоололтын “Гэр зөвлөмж” /7-р анги/
 • 13:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Эрчим хүч/
 • 15:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Авиа зүй №2/
 • 15:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Авиа зүй №2/
 • 15:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Гүнзгий шат: Авиа зүй №2/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 31-32-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.3-р анги
 • 18:30
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.7-8-р анги
 • 19:30
  "20-р зууны залуус" СОАК 1-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Mеталл/
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.29-р анги
 • 23:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 33-34-р анги
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

03-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.7-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.12-13-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.12-13-р анги
 • 08:32
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 08:42
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.3-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.7-8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "20-р зууны залуус" СОАК 1-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь /1924-1959/
 • 11:40
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.29-р анги
 • 13:05
  Теле хичээл- Биологи: Цэцгийн бүтцийн задаргаа /7-р анги/
 • 13:24
  Теле хичээл- Түүх: Монголын Ил хаант улс /7-р анги/
 • 13:41
  Теле хичээл- Иргэний ёс зүйн боловсрол: Үйлийн үр дагаврыг таних /7-р анги/
 • 13:56
  Теле хичээл- Орос хэл: Кем ты хочешь быть /7-р анги/
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Mеталл/
 • 15:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Авиа зүй №3/
 • 15:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Гүнзгий шат: Авиа зүй №3/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 33-34-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.4-р анги
 • 18:30
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.9-10-р анги
 • 19:30
  "20-р зууны залуус" СОАК 2-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Эрдэний чулуу/
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.30-р анги
 • 23:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 35-36-р анги
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

03-05

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.8-9-р анги
 • 07:35
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.14-15-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.14-15-р анги
 • 08:30
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 08:40
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.4-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.9-10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "20-р зууны залуус" СОАК 2-р анги
 • 11:15
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.30-р анги
 • 13:05
  Теле хичээл- Орос хэл: Где ты живёшь? /7-р анги/
 • 13:21
  Теле хичээл- Дүрслэх урлаг: Гэрэл сүүдэр /7-р анги/
 • 13:40
  Теле хичээл- Англи хэл /7-р анги/
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Дэлхийн эрдэнэс" /Эрдэний чулуу/
 • 15:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Анхан шат: Авиа зүй №3/
 • 15:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Дунд шат: Авиа зүй №3/
 • 15:40
  Англи хэлний алсын зайн сургалт /Гүнзгий шат: Авиа зүй №3/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 35-36-р анги
 • 17:50
  "Болдоггүй бор өвгөн"
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.5-р анги
 • 18:30
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.11-12-р анги
 • 19:30
  "20-р зууны залуус" СОАК 3-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.31-р анги
 • 23:00
  "Янь ши ордны домог" ОАК 37-38-р анги
 • 00:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

03-06

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.10-р анги
 • 07:32
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.5-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.1-5-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "20-р зууны залуус" СОАК 3-р анги
 • 11:15
  "Анагаахын алдартнууд 2-р курс" ОАК 2-р анги
 • 11:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Бөмбөг" ОАК төгсгөлийн 7-8-р анги
 • 13:45
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.28-29-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 37-38-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  Засах цаг- Залгамж
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.1-2-р анги
 • 19:30
  "20-р зууны залуус" СОАК 4-р анги
 • 21:00
  "Анагаахын алдартнууд 2-р курс" ОАК 3-р анги
 • 21:35
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 21:50
  "Анна Герман" ОАК 1-р анги
 • 22:50
  "Янь ши ордны домог" ОАК 39-40-р анги
 • 00:40
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

03-07

 • 06:52
  Зураглал
 • 07:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.1-р анги
 • 07:13
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.4-5-р анги
 • 08:03
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.5-12-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "20-р зууны залуус" СОАК 4-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь /1924-1959/
 • 11:40
  Монгол бичгийн хичээл №12
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Романовынхан" баримтат кино 2-р анги
 • 13:05
  "Анна Герман" ОАК 1-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аугаа зуун" ОАК 3.30-31-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Янь ши ордны домог" ОАК 39-40-р анги
 • 17:45
  Далай ламын хөрөг үзэсгэлэн
 • 18:00
  "МАН-ын 100 жил" баримтат кино
 • 21:10
  "Романовынхан" баримтат кино 3-р анги
 • 22:15
  "Анна Герман" ОАК 2-р анги
 • 23:15
  "Янь ши ордны домог" ОАК 41-42-р анги
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги

III/0313:04

Боловсрол ТВ

Теле хичээл- Газарзүй: Гол мөрөн /7-р анги/