08-16

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.30-37-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-5, 6-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 29-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 2-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 16/ алсын зайн сургалт
 • 15:35
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 16/ алсын зайн сургалт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 23, 24
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.38-44-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-7, 8-р анги
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 30-р анги
 • 20:30
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 3-р анги
 • 22:50
  "Көсем" ОАК 1.35-р анги
 • 23:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

08-17

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.38-44-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-7, 8-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 30-р анги
 • 11:15
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 3-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 17/ алсын зайн сургалт
 • 15:30
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 17/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 23, 24
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.45-52-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-9, 10-р анги
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 31-р анги
 • 20:30
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:05
  Мөрөөдлийн театр хамтлагийн шоу тоглолт
 • 21:50
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 4-р анги
 • 22:50
  "Көсем" ОАК 1.36-р анги
 • 23:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

08-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.38-44-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-3-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 31-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 1, 2-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Көсем" ОАК 1 бүлгийн 32-34-р анги
 • 16:40
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Санхүүгийн түүхийн музей- Анхны төв банк
 • 17:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 32-р анги
 • 20:30
  "Хурд" хамтлагийн 20 жилийн ойн тоглолт 1-р хэсэг
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 1.37-р анги
 • 23:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Мөрөөдлийн театр хамтлагийн шоу тоглолт

08-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.45-52-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-7, 10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 32-р анги
 • 11:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Төрөлхийн од бүсгүй" ОАК 3, 4-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Көсем" ОАК 1 бүлгийн 35-37-р анги
 • 16:40
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Хүрээлэн" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нисдэг зургаан луу" ОАК 33-р анги
 • 20:35
  "Е-баримт" шууд тохирол
 • 20:50
  "Хурд" хамтлагийн 20 жилийн ойн тоглолт 2 хэсэг
 • 21:55
  Санхүүгийн түүхийн музей-Нягтлан бодох бүртгэл бизнесийн хэл болох нь
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 1.38-р анги
 • 23:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Эмоци продакшны шоу тоглолт

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги