04-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 38-40-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.37-40-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 21-р анги
 • 11:15
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 2-р анги
 • 12:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:15
  "Гайхалтай аялал" /Япон 6-р цуврал/
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №9 /Үгсийн сан/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №9 /Үгсийн сан/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №9 /Үгсийн сан/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №14/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №14/
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? " нэвтрүүлэг 9-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.41-44-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 22-р анги
 • 20:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 18-р цуврал
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Help төв: Сингапурт сурцгаая
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК 24-р анги
 • 23:00
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 3-р анги
 • 00:05
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 41-43-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.41-44-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  ЕБС-ийн Теле хичээл
 • 09:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Би Монгол хүн
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 22-р анги
 • 11:15
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 3-р анги
 • 12:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:20
  "Гайхалтай аялал" /Герман 1-р цуврал/
 • 13:10
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Анхан шат №9 /Үгсийн сан/
 • 15:20
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Дунд шат №9 /Үгсийн сан/
 • 15:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт Гүнзгий шат №9 /Үгсийн сан/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Ахисан дунд шат №14/
 • 16:30
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Бизнесийн хятад хэл №14/
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? " нэвтрүүлэг 10-р анги
 • 17:50
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.45-48-р анги
 • 18:35
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 23-р анги
 • 20:40
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги
 • 23:00
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 4-р анги
 • 00:05
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 32-37-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.25-34-р анги
 • 09:05
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 23-р анги
 • 11:05
  Рекламны блок
 • 11:20
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Рекламны блок
 • 13:40
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:45
  "Намрын синдром" МУСК
 • 15:35
  Шадар сайд 180 хоногт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Зөв үнийг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 24-р анги
 • 20:40
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлгийн /тойм/
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  35мм илүү тэврэлт
 • 22:35
  Кино үзэх цаг нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Даль жигүүр" УСК
 • 01:30
  "Татар ажиллагаа" МУСК

04-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 38-43-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.35-44-р анги
 • 09:55
  "Мөрдөгч Лютер" ОАК 3-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 24-р анги
 • 11:15
  Хаан трэвел аяллын нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  “Утасгүй бол үхлээ юу” хошин шоу тоглолт
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Мөнгөний гахай" МУСК
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ялалт" ток шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сэвэлзүүр салхи" ОАК 25-р анги
 • 19:45
  Help төв: Сингапурт сурцгаая
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг /санал хураалт/
 • 22:30
  "Бронкс дахь үймээн" УСК
 • 23:55
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг /санал хураалт/
 • 00:05
  "Бронкс дахь үймээн" УСК үргэлжлэл
 • 00:45
  "Худалч залуу" МУСК
 • 02:10
  Кино миний амьдрал

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги