10-16

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.20-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 11-12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.2-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 09:25
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 09:45
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн цаг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 4-р анги
 • 11:15
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 11:35
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 42-р анги
 • 13:10
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 13:30
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /11-р хичээл/
 • 13:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аргагүй амраг" тоглолт МУГЖ Б.Сарантуяа /3-р хэсэг/
 • 15:15
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 15:35
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 15:55
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.21-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 13-14-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.3-р анги
 • 19:00
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 5-р анги
 • 20:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 43-р анги
 • 23:07
  Харанга - 30 жил "Замд гаръя" цуврал нэвтрүүлэг
 • 23:55
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

10-17

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.21-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 13-14-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.3-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 09:45
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн цаг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 5-р анги
 • 11:10
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 11:55
  Хөгжмийн цаг
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 43-р анги
 • 13:15
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 13:35
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /11-р хичээл/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /11-р хичээл/
 • 15:30
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /11-р хичээл/
 • 15:55
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.22-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.4-р анги
 • 19:00
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 6-р анги
 • 20:30
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 20:50
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 44-р анги
 • 23:00
  Харанга - 30 жил "Замд гаръя" цуврал нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

10-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.22-р анги
 • 07:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 07:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.4-р анги
 • 08:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /12-р хичээл/
 • 09:20
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /12-р хичээл/
 • 09:45
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн цаг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 6-р анги
 • 11:15
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 11:35
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /12-р хичээл/
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 44-р анги
 • 13:10
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /12-р хичээл/
 • 13:30
  Солонгос хэлний "Алсын зайн сургалт" гүнзгий шат /12-р хичээл/
 • 13:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" анхан шат /12-р хичээл/
 • 15:30
  Хятад хэлний "Алсын зайн сургалт" дунд шат /12-р хичээл/
 • 15:55
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4.1-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.5-р анги
 • 19:00
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 7-р анги
 • 20:30
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 45-р анги
 • 23:00
  Харанга - 30 жил "Замд гаръя" цуврал нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

10-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.19-20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 22-23-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.1-2-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 13-14-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 7-р анги
 • 11:10
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 11:45
  "Гоц ухаатан" Стивен Хокингийн онолоос /3-р хэсэг/
 • 12:40
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 41-42-р анги
 • 14:40
  "Кино Talk" S1E1
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 16:30
  Хөгжмийн цаг
 • 16:35
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 8-р анги
 • 20:30
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 20:47
  Хөгжмийн цаг
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гоц ухаатан" Стивен Хокингийн онолоос /5-р хэсэг/
 • 23:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

10-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.21-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 24-25-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.3-4-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 8-р анги
 • 11:05
  "Гоц ухаатан" Стивен Хокингийн онолоос /4-р хэсэг/
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 43-44-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Syndicate talk нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Аргагүй амраг" тоглолт МУГЖ Б.Сарантуяа /3-р хэсэг/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 16:25
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "E-баримт" шууд
 • 19:00
  "Цэцэгсийн хөрөг" СОАК 9-р анги
 • 20:30
  "Өндгөн толгойт" МУСК бүтсэн түүх
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гоц ухаатан" Стивен Хокингийн онолоос /6-р хэсэг/
 • 23:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр