08-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.10-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.14-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 99-100-р анги
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №33
 • 13:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №33
 • 13:55
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд № 61,62
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 57-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.11-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.15-р анги
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 101-102-р анги
 • 20:30
  Хөгжмийн цаг
 • 20:35
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 23:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 58-р анги
 • 00:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

08-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.11-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.15-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 101-102-р анги
 • 10:25
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №34
 • 13:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №34
 • 13:55
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хөгжмийн цаг
 • 15:15
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд № 63,64
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 58-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.12-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.16-р анги
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 103-104-р анги
 • 20:30
  Хөгжмийн цаг
 • 20:35
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 23:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 59-р анги
 • 00:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

08-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.12-р анги
 • 09:00
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 09:15
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 09:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.16-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 103-104-р анги
 • 11:30
  Хөгжилтэй Монголдой 1-р ангийн хичээл
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 13:00
  Хөгжилтэй Монголдой 2-р ангийн хичээл
 • 13:20
  Хөгжилтэй Монголдой 3-р ангийн хичээл
 • 13:55
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Хөгжмийн цаг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд № 63,64
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 59-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.13-р анги
 • 17:40
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 18:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.17-р анги
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 105-106-р анги
 • 20:30
  Хөгжмийн цаг
 • 20:40
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Мөрөөдлийн театр" шоу тоглолт
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 23:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 60-р анги
 • 23:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

08-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.9-10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 34-35-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.13-14-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 105-106-р анги
 • 11:25
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:55
  Хөгжмийн цаг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 1-2-р анги
 • 13:55
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 56-57-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Огторгуй ертөнц юунаас бүтдэг вэ?" баримтат кино
 • 17:00
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 107-108-р анги
 • 20:35
  Хөгжмийн цаг
 • 20:50
  "Үүргэвчтэй аялал-2" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Бид амьдрал бүтээж чадах уу?" баримтат кино
 • 23:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

08-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.11-12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 36-37-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.15-16-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 107-108-р анги
 • 11:25
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:55
  Хөгжмийн цаг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 2-р бүлэг 3-4-р анги
 • 13:55
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 58-59-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Таны дотор юу амьдарч байна вэ?" баримтат кино
 • 17:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" СОАК 109-110-р анги
 • 20:30
  Хөгжмийн цаг
 • 20:35
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Сэтгэцийн өвчлөл" баримтат кино
 • 23:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг