12-15

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.23-24-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.25-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.15-18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дурсамж 1994" ОАК 16-р анги
 • 11:20
  "Гэрлэн дохио" ОАК 1.11-р анги
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:15
  "Гэрлэн дохио" ОАК 1.12-р анги
 • 13:00
  "Ээж" ОАК 73-74-р анги
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Көсем" ОАК 2 бүлгийн 76-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Көсем" ОАК 2 бүлгийн 77-р анги
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Дурсамж 1994" ОАК 17-р анги
 • 20:40
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 7-р дугаар
 • 22:20
  "Гэрлэн дохио" ОАК 1.13-14-р анги
 • 23:55
  "NBA talk" нэвтрүүлэг /s12 e8/

12-16

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.26-27-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 1.28-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.19-22-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Дурсамж 1994" ОАК 17-р анги
 • 11:30
  "Гэрлэн дохио" ОАК 1.13-14-р анги
 • 12:50
  "Ээж" ОАК 75-76-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Көсем" ОАК 2.78-79-р анги
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Көсем" ОАК 2.80-р анги
 • 17:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Дурсамж 1994" ОАК 18-р анги
 • 20:40
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 8-р дугаар
 • 22:15
  "Гэрлэн дохио" ОАК 1.15-16-р анги
 • 23:55
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

XII/1622:00

MovieBox

"Томчууд 2 (Grown Ups 2) " УСК

XII/1622:30

Монгол ТВ

"Хар хун" УСК

XII/1621:00

Боловсрол ТВ

"Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 8-р дугаар