03-31

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.1-3-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.23-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 47-49-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1-2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 18-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл 7-р анги- Математик
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги- Түүх
 • 11:55
  Теле хичээл 7-р анги- Биеийн тамир
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:07
  "Тамирын багш" ОАК 3-4-р анги
 • 13:05
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 13:20
  Теле хичээл ЭЕШ
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:07
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Оддын академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Теле хичээл 7-р анги- Математик
 • 15:40
  Теле хичээл 7-р анги- Түүх
 • 16:00
  Теле хичээл 7-р анги- Биеийн тамир
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тангараг" ОАК 16-р анги
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.24-р анги
 • 17:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.4-6-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 18:25
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 50-52-р анги
 • 19:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 19:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 19-р анги
 • 21:00
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тамирын багш" ОАК 5-6-р анги
 • 23:05
  "Тангараг" ОАК 17-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

04-01

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.4-6-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.24-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 50-52-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 19-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл 7-р анги- Үндэсний бичиг
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги- Физик
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  Теле хичээл 7-р анги- Газарзүй
 • 12:25
  "Тамирын багш" ОАК 5-6-р анги
 • 13:20
  Теле хичээл ЭЕШ
 • 14:20
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:15
  Теле хичээл 7-р анги- Үндэсний бичиг
 • 15:35
  Теле хичээл 7-р анги- Физик
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Тангараг" ОАК 17-р анги
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 17:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.7-9-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 18:25
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 1-3-р анги
 • 19:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5-6-р анги
 • 19:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 20-р анги
 • 20:50
  "Оддын академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Сэтгэлдээ багтаавал
 • 22:00
  "Тамирын багш" ОАК 7-8-р анги
 • 23:05
  "Тангараг" ОАК 18-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

04-02

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.7-9-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 1-3-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 20-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл 7-р анги- Хими
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги- Нийгэм судлал
 • 11:55
  Теле хичээл 7-р анги- Англи хэл
 • 12:20
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Тамирын багш" ОАК 7-8-р анги
 • 13:20
  Теле хичээл ЭЕШ
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:07
  "Оддын академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Сэтгэлдээ багтаавал
 • 15:10
  Теле хичээл 7-р анги- Хими
 • 15:30
  Теле хичээл 7-р анги- Нийгэм судлал
 • 15:50
  Теле хичээл 7-р анги- Англи хэл
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Тангараг" ОАК 18-р анги
 • 17:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.26-р анги
 • 17:35
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.10-11-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 18:25
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 4-6-р анги
 • 19:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 7-8-р анги
 • 19:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 21-р анги
 • 21:00
  70/76 ТВ Ток шоу
 • 22:00
  "Тамирын багш" ОАК 9-10-р анги
 • 23:05
  "Тангараг" ОАК 19-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

04-03

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.10-12-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.26-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 4-6-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 7-8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 21-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл 7-р анги- Монгол хэл
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги- Мэдээллийн технологи
 • 11:55
  Теле хичээл 7-р анги- Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 12:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:07
  "Тамирын багш" ОАК 9-10-р анги
 • 13:05
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 13:20
  Теле хичээл ЭЕШ
 • 14:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  70/76 ТВ Ток шоу
 • 15:00
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 15:15
  Теле хичээл 7-р анги- Монгол хэл
 • 15:35
  Теле хичээл 7-р анги- Мэдээллийн технологи
 • 15:55
  Теле хичээл 7-р анги- Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 16:00
  4 өнгө цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Тангараг" ОАК 19-р анги
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.1-р анги
 • 17:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.13-15-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 9-10-р анги
 • 18:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 22-р анги
 • 20:00
  "Монголдоо хайртай" тоглолт /шууд/
 • 23:00
  "Тамирын багш" ОАК 11-12-р анги
 • 00:00
  "Тангараг" ОАК 20-р анги
 • 01:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

04-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.7-9-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 1-3-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 22-р анги
 • 11:15
  "Бүтэн амьдрал" ОАК 14-р анги
 • 12:35
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:40
  Сэтгэлдээ багтаавал
 • 13:00
  "Тамирын багш" ОАК 7-8-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:07
  "Тангараг" ОАК 20-р анги
 • 15:15
  "Кино Talk" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд
 • 17:05
  "Оддын академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:05
  "Бүтэн амьдрал" кино бүтсэн түүх
 • 19:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 23-р анги
 • 21:00
  Influencer forum 2020
 • 22:00
  "Бүтэн амьдрал" ОАК 15-р анги
 • 23:20
  "Торго" загварын шоу
 • 00:30
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаах

04-05

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:08
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.10-12-р анги
 • 07:45
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.26-р анги
 • 08:55
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 4-6-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 7-8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 23-р анги
 • 11:15
  "Бүтэн амьдрал" ОАК 15-р анги
 • 12:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:35
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Тамирын багш" ОАК 9-10-р анги
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  Дэлхийн атлас
 • 14:30
  Бүрэн зураглал
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Оддын академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:05
  Үндэсний бүтээлийн 7 хоног
 • 19:30
  "Сөрөг цэцэг" СОАК 24-р анги
 • 21:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Бүтэн амьдрал" кино бүтсэн түүх
 • 22:00
  "Бүтэн амьдрал" ОАК 16-р анги
 • 23:30
  "Торго" загварын шоу
 • 00:30
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр