01-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.51-3.4-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 22-р цуврал
 • 09:00
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК 17-р анги
 • 11:10
  "Оддын Академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Көсем" ОАК 2.13-р анги
 • 13:00
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Кино миний амьдрал
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат №10/ алсын зайн сургалт
 • 15:20
  "Япон хэлний" /Дунд шат №10/ алсын зайн сургалт
 • 15:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" /Дунд шат №12-13/ алсын зайн сургалт
 • 17:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.5-3.10-р анги
 • 19:00
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК 18-р анги
 • 20:40
  Үүргэвчтэй аялал-2 нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 2.14-р анги
 • 23:00
  "Их хотын амьдрал" ОАК 2.15-16-р анги
 • 00:00
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

01-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.5-3.10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 23-р цуврал
 • 09:00
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК 18-р анги
 • 11:10
  "Көсем" ОАК 2.14-р анги
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 13:00
  Кино миний амьдрал
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат №10/ алсын зайн сургалт
 • 15:20
  "Япон хэлний" /Дунд шат №10/ алсын зайн сургалт
 • 15:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хятад хэлний" /Дунд шат №12-13/ алсын зайн сургалт
 • 17:05
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 26-30-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.11-3.16-р анги
 • 19:00
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК 19-р анги
 • 20:40
  "Дэлхийн атлас" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Орилоон" кино бүтсэн түүх
 • 21:10
  "Үзэл бодлын зөрөг" /Сэтгүүлч Б.Оюунчимэг/
 • 21:45
  Хүүхдийг Ивээх Сан үзүүлж байна
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 2.15-р анги
 • 23:00
  "Их хотын амьдрал" ОАК 2.17-18-р анги
 • 00:10
  Кино миний амьдрал
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

01-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 1-р цуврал
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.51-3.4-р анги
 • 09:00
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК 19-р анги
 • 11:20
  "Оддын Академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Көсем" ОАК 2.11-12-р анги
 • 15:00
  "Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "80 саяын уналт" асуулт хариултын шоу нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 20:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Оддын Академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Бохир багт наадам" УСК /Dirty Carnival, A/
 • 00:50
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

01-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 2-р цуврал
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 3.5-3.10-р анги
 • 09:00
  "Ай күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Долоон өдрийн хатан" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 11:20
  "Оддын Академи" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Көсем" ОАК 2.13-15-р анги
 • 15:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Nous tech" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Үүргэвчтэй аялал-2 нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Үзэл бодлын зөрөг" /Сэтгүүлч Б.Оюунчимэг/
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Царай муутын мөн чанар" ОАК 1-р анги
 • 20:35
  E- баримт шууд
 • 21:00
  "Оддын Академи" шоу нэвтрүүлэг /төгсгөлийн дугаар/
 • 22:55
  "Жей Боб хоёрын хариу цохилт" УСК /JAY AND SILENT BOB STRIKE BACK/
 • 01:00
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги