10-17

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 19, 20-р анги
 • 07:20
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-21, 22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 3, 4-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 81, 82-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Ээж" ОАК 34-р анги
 • 12:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Ялалт ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 28/ алсын зайн сургалт
 • 15:35
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 28/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 7, 8
 • 16:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 21, 22-р анги
 • 17:15
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-23, 24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Яг чам шиг охин" ОАК 83, 84-р анги
 • 20:25
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ээж" ОАК 35-р анги
 • 23:05
  "Көсем" ОАК 2.15, 16-р анги
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

10-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 21, 22-р анги
 • 07:15
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-23, 24-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5, 6-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 83, 84-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Ээж" ОАК 35-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 29/ алсын зайн сургалт
 • 15:35
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 29/ алсын зайн сургалт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 9, 10
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 23, 24-р анги
 • 17:15
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-25, 26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7, 8-р анги
 • 19:00
  "Яг чам шиг охин" ОАК 85, 86-р анги
 • 20:25
  "Export" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ээж" ОАК 36-р анги
 • 23:05
  "Көсем" ОАК 2.17, 18-р анги
 • 00:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

10-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 23, 24-р анги
 • 07:20
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-25, 26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7, 8-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 85, 86-р анги
 • 11:15
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Ээж" ОАК 36-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 30/ алсын зайн сургалт
 • 15:30
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 30/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл № 9, 10
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Яагаад" хүүхэлдэйн кино 25, 26-р анги
 • 17:15
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-27, 28-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 9, 10-р анги
 • 19:00
  "Яг чам шиг охин" ОАК 87, 88-р анги
 • 20:25
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Эмоци продакшны шоу тоглолт
 • 22:00
  "Ээж" ОАК 37-р анги
 • 23:05
  "Көсем" ОАК 2.19, 20-р анги
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

10-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-25, 26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 3-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 87, 88-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Ээж" ОАК 34, 35-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 2-р дугаар
 • 15:10
  "Көсем" ОАК 2 бүлгийн 17, 18-р анги
 • 17:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:05
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Яг чам шиг охин" ОАК 89, 90-р анги
 • 20:30
  "Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 3-р дугаар
 • 21:45
  "Элеон зочид буудал" ОАК 1.1, 2-р анги
 • 23:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

10-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2-27, 28-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7-10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Яг чам шиг охин" ОАК 89, 90-р анги
 • 11:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Ээж" ОАК 36, 37-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 3-р дугаар
 • 15:10
  "Көсем" ОАК 2 бүлгийн 19, 20-р анги
 • 17:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Е-баримт" сугалааны шууд тохирол
 • 19:00
  "Яг чам шиг охин" ОАК 91, 92-р анги
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Элеон зочид буудал" ОАК 1.3, 4-р анги
 • 23:35
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1810:50

SPS Тулаан

ТОГЛОЛТЫН ӨМНӨ (ШУУД)