07-03

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.17-18-р анги
 • 07:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:06
  Өглөөний Иога
 • 08:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 08:35
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 09:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 15-16-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.13-14-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Миний охид" СОАК 103-104-р анги
 • 11:25
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Англи хэлний" алсын зайн сургалт /Анхан шат/
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:07
  "Ажил хэрэгч бүсгүй" ОАК 1.3-4-р анги
 • 13:10
  "Япон хэлний" алсын зайн сургалт /дунд шат/
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:07
  "Мөрөөдлийн Театр" шоу драм
 • 15:00
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт хүүхдийн хятад хэл /Анхан шат/
 • 15:40
  "Хятад хэлний" алсын зайн сургалт /Анхан шат/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Ээжүүд" ОАК 2.17-18-р анги
 • 17:00
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.19-20-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.21-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:06
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 18:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:30
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 19:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.15-16-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" СОАК 105-106-р анги
 • 21:00
  "Гэр бүл" реалити шоу
 • 22:00
  "Ажил хэрэгч бүсгүй" ОАК 1.5-6-р анги
 • 23:05
  "Ээжүүд" ОАК төгсгөлийн 2.19-20-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

07-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.19-20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  Өглөөний Иога
 • 08:20
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 12-16-р анги
 • 09:15
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.13-14-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Миний охид" СОАК 105-106-р анги
 • 11:25
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:30
  "Алтан дуулганы эрэлд" УСК
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Ажил хэрэгч бүсгүй" ОАК 1.1-4-р анги
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Гэр бүл" реалити шоу
 • 17:00
  "Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" СОАК төгсгөлийн 107-108-р анги
 • 21:00
  "Гэр бүл" реалити шоу
 • 22:00
  "Тагтаа ба дурлал" УСК
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

07-05

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.15-18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:06
  Өглөөний Иога
 • 08:20
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино 32-34-р анги
 • 09:00
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 6-10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Миний охид" СОАК төгсгөлийн 107-108-р анги
 • 11:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 11:30
  "Тэд эх орныхоо төлөө тулалдсан" УСК
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  "Фитнес" ОАК төгсгөлийн 3.17-20-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Гэр бүл" реалити шоу
 • 17:00
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 18:20
  "Газарт буусан од" СОАК 1-р анги
 • 20:00
  "Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Экипаж" УСК
 • 00:30
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VII/0417:00

Боловсрол ТВ

"Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг

VII/0419:30

Боловсрол ТВ

"Миний охид" СОАК төгсгөлийн 107-108-р анги

VII/0416:10

Боловсрол ТВ

"Гэр бүл" реалити шоу