04-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 11-15-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 1.49-52, 2.1-4-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 10-р цуврал
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Төгс бэр" ОАК 21-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Көсем" ОАК 2.75-р анги
 • 13:00
  "Монголчын алтан хоолойтнууд" тоглолт 1-р хэсэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат №22/ алсын зайн сургалт
 • 15:20
  "Япон хэлний" /Дунд шат №22/ алсын зайн сургалт
 • 15:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл №11, 12
 • 16:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 17:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.5-12-р анги
 • 19:00
  "Төгс бэр" ОАК 22-р анги
 • 20:40
  "Mongolia's next top model-2017" реалити шоу нэвтрүүлэг /10-р дугаар/
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 2.76-р анги
 • 23:05
  "Оюутны байр" ОАК 2-2,3-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.5-12-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 11-р цуврал
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Төгс бэр" ОАК 22-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Көсем" ОАК 2.76-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Mongolia's next top model-2017" реалити шоу нэвтрүүлэг /10-р дугаар/
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 23/ алсын зайн сургалт
 • 15:30
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 23/ алсын зайн сургалт
 • 15:55
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл №13, 14
 • 16:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.13-20-р анги
 • 19:00
  "Төгс бэр" ОАК 23-р анги
 • 20:40
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 2.77-р анги
 • 23:05
  "Оюутны байр" ОАК 2-4, 5-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.13-20-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 12-р цуврал
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Төгс бэр" ОАК 23-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Көсем" ОАК 2.77-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 23/ алсын зайн сургалт
 • 15:20
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 23/ алсын зайн сургалт
 • 15:45
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл №13, 14
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 26-30-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.21-28-р анги
 • 19:00
  "Төгс бэр" ОАК 24-р анги
 • 20:50
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Мөрөөдлийн театр" хамлагийн хошин шоу тоглолт
 • 22:00
  "Көсем" ОАК 2.78-р анги
 • 23:05
  "Оюутны байр" ОАК 2-6, 7-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 13-р цуврал
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.13-20-р анги
 • 09:00
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Төгс бэр" ОАК 24-р анги
 • 11:25
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Көсем" ОАК 2.74, 75-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Монголчын алтан хоолойтнууд" тоглолт 2-р хэсэг
 • 15:00
  "Хүрээлэн" амьд ертөнцийн цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төгс бэр" ОАК 25-р анги
 • 20:40
  "Mongolia's next top model-2017" реалити шоу нэвтрүүлэг /11-р дугаар/
 • 22:00
  "3 найз: Яасан байх нь уу?" МУСК
 • 00:10
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

04-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" 14-р цуврал
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2.21-28-р анги
 • 09:00
  "Ай Күү" хүүхэлдэйн кино 26-30-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Төгс бэр" ОАК 25-р анги
 • 11:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Көсем" ОАК 2.76-78-р анги
 • 14:45
  "Mongolia's next top model-2017" реалити шоу нэвтрүүлэг /11-р дугаар/
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "3 найз: Яасан байх нь уу?" МУСК
 • 17:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Cook Club" хоолны шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төгс бэр" ОАК 26-р анги
 • 20:40
  "Mongolia's next top model-2017" реалити шоу нэвтрүүлэг /12-р дугаар/
 • 22:00
  "9 яард" УСК
 • 00:10
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/