02-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.5-8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.5-6-р анги
 • 09:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.1-2-р анги
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Надтай гэрлээч" СОАК 38-р анги
 • 11:25
  "Хөгжилтэй Монголдой" 3-р ангийн хичээл №6
 • 11:55
  Би Монгол хүн
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.7-р анги
 • 13:20
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р ангийн хичээл №6
 • 13:50
  Би Монгол хүн
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №40,41
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.9-12-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.7-8-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.3-4-р анги
 • 19:00
  "Надтай гэрлээч" СОАК 39-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 20:50
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.8-р анги
 • 23:20
  "Нууц материалууд" ОАК 2.5-6-р анги
 • 01:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

02-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.9-12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.7-8-р анги
 • 09:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.3-4-р анги
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Надтай гэрлээч" СОАК 39-р анги
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №4
 • 11:55
  Хөгжмийн цаг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.8-р анги
 • 13:10
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №4
 • 13:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №2
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №42,43
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.13-16-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.9-10-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.5-6-р анги
 • 19:00
  "Надтай гэрлээч" СОАК 40-р анги
 • 20:40
  "Миний мэргэжил" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.9-р анги
 • 23:25
  "Нууц материалууд" ОАК 2.7-8-р анги
 • 01:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

02-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.13-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.9-10-р анги
 • 09:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.5-6-р анги
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Надтай гэрлээч" СОАК 40-р анги
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №4
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.9-р анги
 • 13:10
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №4
 • 13:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №4
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №42,43
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.17-20-р анги
 • 17:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.11-12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.7-8-р анги
 • 19:00
  "Надтай гэрлээч" СОАК 41-р анги
 • 20:40
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Football talk" нэвтрүүлэг /s2 e19/
 • 22:10
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.10-р анги
 • 23:30
  "Нууц материалууд" ОАК 2.9-10-р анги
 • 01:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

02-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.5-6-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.7-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 6.25-26 7.1-2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:07
  "Надтай гэрлээч" СОАК 41-р анги
 • 11:30
  "Хоол хүнсийг хамгаалах нь" баримтат кино
 • 12:30
  "Нууц материалууд" ОАК 2.5-6-р анги
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.6-7-р анги
 • 16:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:30
  "Миний мэргэжил" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Нархан" цэцэрлэг нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Надтай гэрлээч" СОАК 42-р анги
 • 20:40
  Хөгжмийн цаг
 • 20:50
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хар нүх, Дэлхийн төгсгөл" баримтат кино /2-р хэсэг/
 • 23:15
  "NBA talk" нэвтрүүлэг /s12 e18/

02-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.8-9-р анги
 • 07:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 5.10-р анги
 • 08:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.3-6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Надтай гэрлээч" СОАК 42-р анги
 • 11:30
  "Хар нүх, Дэлхийн төгсгөл" баримтат кино /2-р хэсэг/
 • 12:30
  "Нууц материалууд" ОАК 2.7-8-р анги
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  "Да Винчи ба Митраагийн тайлаглашгүй нууцууд" ОАК 2.8-9-р анги
 • 16:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Хөгжмийн цаг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Хөгжмийн цаг
 • 19:00
  "Надтай гэрлээч" СОАК 43-р анги
 • 20:35
  Хөгжмийн цаг
 • 20:40
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бид тархийг бүтээж чадах уу?" баримтат кино /Nova/
 • 23:15
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16