05-16

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.1-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.14-21-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 1-р анги
 • 11:25
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:50
  Аугаа уран зургууд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Хүмүүн бичиг" нэвтрүүлэг
 • 12:55
  "Ээж" ОАК 58,59-р анги
 • 14:40
  "Playing Love-2019" тоглолт 2-р хэсэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Амьдралын тэгшитгэл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чернобыль" 2.7,8-р анги
 • 18:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 19:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 2-р анги
 • 21:00
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэгээн Петрийн цогчин дуган" баримтат кино
 • 23:40
  "Ээж" ОАК 60,61-р анги
 • 01:30
  Эфир завсарлага

05-17

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.2-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.11,12-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.17,18-р анги
 • 08:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.8-р анги
 • 08:35
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.17-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.21-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.22,23-р анги
 • 10:00
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 2-р анги
 • 11:10
  Шинжлэх ухаан
 • 11:20
  Аугаа уран зургууд
 • 11:30
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" 3.81-р анги
 • 13:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: Орчуулга №5)
 • 13:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: Орчуулга №5)
 • 13:45
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: Орчуулга №5)
 • 14:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:15
  Сонохон хүүхдийн эрхтэй танилцсан нь
 • 14:30
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №6)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №6)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат №6)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 60,61-р анги
 • 17:45
  Аугаа уран зургууд
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.22-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.24,25-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 3-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийгээр аялагчид" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.82-р анги
 • 23:00
  "Ээж" ОАК 62,63-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

05-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.13,14-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.19-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.9-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.18,19-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.22-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.24,25-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 3-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 3.82-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: Орчуулга №6)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: Орчуулга №6)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: Орчуулга №6)
 • 14:10
  "Дэлхийгээр аялагчид" нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №7)
 • 15:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №7)
 • 15:45
  Солонгос хэлний алсын зайн сургал (Гүнзгий шат №7)
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 62,63-р анги
 • 17:45
  Сэтгэл амар бол бие амар
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.20-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.23-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.26, 3.1-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 4-р анги
 • 21:00
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Уурыг ухаанаар
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.83-р анги
 • 23:00
  "Ээж" ОАК 64,65-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

05-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.4-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.10-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.23-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.26, 3.1-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 4-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Аугаа уран зургууд
 • 11:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 3.83-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: Орчуулга №7)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: Орчуулга №7)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: Орчуулга №7)
 • 14:10
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №8)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №8)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат №8)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 64,65-р анги
 • 17:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.21-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.24-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.2,3-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 5-р анги
 • 20:55
  Mongolian Noble Fibre
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.84-р анги
 • 23:00
  "Ээж" ОАК 66,67-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

05-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.1,2-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.21-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.1-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.20,21-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.24-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.2,3-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 5-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Аугаа уран зургууд
 • 11:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 3.84-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: Орчуулга №8)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: Орчуулга №8)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: Орчуулга №8)
 • 14:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №9)
 • 15:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №9)
 • 15:45
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат №9)
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 66,67-р анги
 • 17:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.22-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.25-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.4,5-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 6-р анги
 • 21:00
  "Fun Day" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.85-р анги
 • 23:00
  "Ээж" ОАК 68,69-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

05-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.3,4-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.2-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.21,22-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.25-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.4,5-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 6-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Аугаа уран зургууд
 • 11:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 3.85-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: Орчуулга №9)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: Орчуулга №9)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: Орчуулга №9)
 • 14:15
  "Fun Day" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №10)
 • 15:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №10)
 • 15:45
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат №10)
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Ээж" ОАК 68,69-р анги
 • 17:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.23-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.26-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.6,7-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 7-р анги
 • 21:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК бүтсэн түүх
 • 21:20
  Токио хүрэх зам
 • 21:35
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.86-р анги
 • 23:00
  "Ээж" ОАК 70,71-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

05-22

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.20,21-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  “Миний бяцхан одой морь” 1.22-26-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 7-р анги
 • 11:25
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гэнэтийн зочид" ОАК бүтсэн түүх
 • 12:30
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 13:00
  "Аугаа зуун" ОАК 3.86-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Ээж" ОАК 70,71-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 17:10
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.25-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.1-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.8,9-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 8-р анги
 • 21:00
  "Хүмүүн бичиг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Флоренц ба Уффици галерей" баримтат кино
 • 23:40
  "Ээж" ОАК 72,73-р анги
 • 01:30
  Эфир завсарлага

05-23

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.8-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.22,23-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.2-9-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 8-р анги
 • 11:25
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:50
  Аугаа уран зургууд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Хүмүүн бичиг" нэвтрүүлэг
 • 12:55
  "Ээж" ОАК 72,73-р анги
 • 14:40
  "Арга билэг" хамтлагийн тоглолт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Чернобыль" 2.7,8-р анги
 • 17:55
  "Гэнэтийн зочид" ОАК бүтсэн түүх
 • 18:15
  "Миний бяцхан одой морь" киноны ид шид
 • 18:40
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.10-р анги
 • 19:00
  "E баримт" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8-р анги
 • 19:30
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 9-р анги
 • 21:00
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Леонардо да винчи Миланы суутан" баримтат кино
 • 23:35
  "Ээж" ОАК 74,75-р анги
 • 01:25
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги

V/1700:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги