06-17

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 4-10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.17-20-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 19-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:45
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.9,10-р анги
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-5, 6-р анги
 • 15:25
  "Яг түүн шиг" шоуны тайзны ард...
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:10
  Эмоци продакшны тоглолт
 • 17:50
  "E-баримт" сугалааны шууд тохирол
 • 18:20
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 20-р анги
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Яг түүн шиг" шоу тоглолтын дараа
 • 22:25
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-7, 8-р анги
 • 00:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 07:25
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 4-10-р анги
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-19, 20-р анги
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 20-р анги
 • 11:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?"
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.10-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-7, 8-р анги
 • 15:25
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 28/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл №18, 19
 • 16:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 17:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 11-16-р анги
 • 17:50
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:55
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-21, 22-р анги
 • 18:45
  Хаан банк нийгмийн хариуцлагын тайлан
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 21-р анги
 • 20:40
  "Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц материалууд" ОАК 4.11-р анги
 • 23:05
  "Дагалдан эмч нар" ОАК 1-43, 44-р анги
 • 00:10
  Кино миний амьдрал
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 11-16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3-21, 22-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 21-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.11-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 29/ алсын зайн сургалт
 • 15:20
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 30/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 20, 21
 • 16:45
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 17-22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-1, 2-р анги
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 22-р анги
 • 20:40
  "Амьдралын бэлэг" тоглолт 1-р хэсэг
 • 22:00
  "Нууц материалууд" ОАК 4.12-р анги
 • 23:05
  "Дагалдан эмч нар" ОАК 1-45, 46-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 17-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-1, 2-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 22-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.12-р анги
 • 12:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Амьдралын бэлэг" тоглолт 1-р хэсэг
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 30/ алсын зайн сургалт
 • 15:35
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 31/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 22, 23
 • 16:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 23-28-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-3, 4-р анги
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 23-р анги
 • 20:40
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц материалууд" ОАК 4.13-р анги
 • 23:05
  "Дагалдан эмч нар" ОАК 1-47, 48-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 23-28-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-3, 4-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 23-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.13-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 31/ алсын зайн сургалт
 • 15:35
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 32/ алсын зайн сургалт
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 24, 25
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 17:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 29-34-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-5, 6-р анги
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 24-р анги
 • 20:40
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц материалууд" ОАК 4.14-р анги
 • 23:05
  "Дагалдан эмч нар" ОАК 1-49, 50-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 29-34-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-5, 6-р анги
 • 08:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 24-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц материалууд" ОАК 4.14-р анги
 • 13:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  "Япон хэлний" /Анхан шат № 31/ алсын зайн сургалт
 • 15:30
  "Япон хэлний" /Дунд шат № 32/ алсын зайн сургалт
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Хэрэглээний Хятад хэлний хичээл № 24, 25
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Математикийн зарчмууд" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 17:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 35-41-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-7, 8-р анги
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 25-р анги
 • 20:40
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Японы боловсролын тогтолцооны тухай" ярилцлага нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц материалууд" ОАК 4.15-р анги
 • 23:05
  "Дагалдан эмч нар" ОАК 1-51, 52-р анги
 • 00:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 29-34-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-1-4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 25-р анги
 • 11:30
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-7, 8-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Та 5-р ангийн хүүхдээс ухаантай юу?" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 26-р анги
 • 20:35
  "Мөрөөдлийн театр" шоу тоглолт
 • 21:00
  "Яг түүн шиг" шоуны тайзны ард...
 • 21:40
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-9, 10-р анги
 • 23:40
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг

06-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 07:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 2. 35-41-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 4-5-8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 26-р анги
 • 11:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 11:45
  "Аугаа уран зургууд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Мон Гал товчоон" хүндэтгэлийн дугаар
 • 13:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-9, 10-р анги
 • 15:40
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Яг түүн шиг" шоуны тайзны ард...
 • 00:15
  "Монголчууд XX зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  Хаан банк нийгмийн хариуцлагын тайлан
 • 18:20
  "Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК 27-р анги
 • 20:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Яг түүн шиг" шоу тоглолтын дараа
 • 22:25
  "Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 2-11, 12-р анги

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/