04-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.29-р анги
 • 08:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 09:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 09:20
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 3-р анги
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р ангийн хичээл №20
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Тангараг" ОАК 1.31-р анги
 • 13:15
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №20
 • 13:40
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №13
 • 14:02
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №59,60
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Ээжүүд" ОАК 1.3-4-р анги
 • 17:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.30-р анги
 • 17:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 18:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 19:00
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 4-р анги
 • 20:45
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тангараг" ОАК 1.32-р анги
 • 23:05
  "Ээжүүд" ОАК 1.5-6-р анги
 • 00:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

04-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.30-р анги
 • 08:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 09:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 09:20
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 4-р анги
 • 11:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 4-р ангийн хичээл №20
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Тангараг" ОАК 1.32-р анги
 • 13:15
  "Хөгжилтэй Монголдой" 5-р ангийн хичээл №20
 • 13:40
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №13
 • 14:02
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №61,62
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Ээжүүд" ОАК 1.5-6-р анги
 • 17:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 17:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 18:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 19:00
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 5-р анги
 • 20:45
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тангараг" ОАК 1.33-р анги
 • 23:05
  "Ээжүүд" ОАК 1.7-8-р анги
 • 00:00
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

04-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 08:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 09:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 09:20
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 5-р анги
 • 11:35
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн ахлах бүлэг №13
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Тангараг" ОАК 1.33-р анги
 • 13:00
  "Хөгжилтэй Монголдой" цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг №13
 • 13:30
  "Хөгжилтэй Монголдой" 1-р ангийн хичээл №20
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүүхдэд зориулсан Хятад хэлний хичээл анхан дунд №61,62
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:07
  "Ээжүүд" ОАК 1.7-8-р анги
 • 17:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 17:30
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 18:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 19:00
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 6-р анги
 • 20:45
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Football talk" нэвтрүүлэг /s2 e28/
 • 22:10
  "Тангараг" ОАК 1.34-р анги
 • 23:15
  "Ээжүүд" ОАК 1.9-10-р анги
 • 00:10
  Монголчууд XX зууны эхэнд нэвтрүүлэг

04-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 2.29-30-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-17-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 6-р анги
 • 11:30
  "Путин" баримтат кино
 • 12:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:35
  "Тангараг" ОАК 1.30-31-р анги
 • 14:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:40
  "Ээжүүд" ОАК 1.1-4-р анги
 • 16:40
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Дэлхийн атлас нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 7-р анги
 • 20:45
  Сингапурт сурцгаая
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Линкольны аллага" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 23:10
  "NBA talk" нэвтрүүлэг /s12 e28/
 • 00:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

04-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.1-2-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:07
  "Монкард" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 08:50
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-19-р анги
 • 09:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 7-р анги
 • 11:30
  "Линкольны аллага" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 12:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:40
  "Тангараг" ОАК 1.32-34-р анги
 • 15:20
  "Ээжүүд" ОАК 1.5-6-р анги
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Ээжүүд" ОАК 1.7-8-р анги
 • 17:10
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:07
  "Мөнгөтэй зочин" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Зуун өдрийн хань" СОАК 8-р анги
 • 20:45
  Сингапурт сурцгаая
 • 21:00
  "3 сая инээд" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Линкольны аллага" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 23:10
  "Цагаан хадаг" МУСК
 • 00:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги