10-25

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-40,41,42-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 15-р анги /давталт/
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл
 • 10:30
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Сайн уу? Зөвлөх өө" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-40,41,42-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл /давталт/
 • 15:00
  "Парадисо"- Гэлэнмаа болсон нь УСК /давталт/
 • 17:10
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 17:40
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-40,41,42-р анги
 • 18:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 16-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Хөдөлгүүр" авто шоу /давталт/
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 6-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 21-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-26

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-43,44,45-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 16-р анги /давталт/
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Математик
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 6-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-43,44,45-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Математик /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 6-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 21-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-43,44,45-р анги
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 22-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-27

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-46,47,48-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Дүрслэх урлаг, технологи
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 7-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-46,47,48-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Дүрслэх урлаг, технологи /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 7-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 22-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-46,47,48-р анги
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 23-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-28

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-49,50,51-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хөгжим
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 8-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-49,50,51-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хөгжим /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 8-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 23-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-49,50,51-р анги
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Хөдөлгүүр" авто шоу
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 9-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 24-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-29

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 2-1,2,3-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 9-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу /давталт/
 • 13:15
  Монгол өв соёл
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 2-1,2,3-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Иргэний ёс зүйн боловсрол /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 9-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 24-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 2-1,2,3-р анги
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 10-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 25-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-30

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-40,41,42-р анги /давталт/
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:00
  Ройтерс: Загвар
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 10-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "Сайн уу? Зөвлөх өө" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-43,44,45-р анги /давталт/
 • 14:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 15:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 10-р анги
 • 16:50
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:50
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 25-р анги /давталт/
 • 18:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу /давталт/
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:30
  "5 Алтан цагариг" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 22:00
  "Парадисо"- Жуно УСК
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-31

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-46,47,48-р анги /давталт/
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-49,50,51-р анги /давталт/
 • 10:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "5 Алтан цагариг" цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 2-1,2,3-р анги /давталт/
 • 14:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 15:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 15:30
  "Парадисо"- Жуно УСК /давталт/
 • 17:30
  Ройтерс: Загвар
 • 18:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:30
  "Сайн уу? Зөвлөх өө" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Парадисо"- Миний үүсэл УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2608:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/