05-16

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-р бүлэг 26, 2-р бүлэг 1-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 6-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" ОАК 1-р бүлэг 20-р анги
 • 12:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 6-р анги
 • 13:00
  Евро 2020-Хотууд ба Цэнгэлдэх хүрээлэн 2-р анги
 • 13:30
  Евро 2020-Хүрэх зам 7-р анги
 • 14:00
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 2,3,4-р анги
 • 16:00
  "Пентхаус" ОАК 1-р бүлэг 20-р анги
 • 17:30
  Евро 2020-Хотууд ба Цэнгэлдэх хүрээлэн 2-р анги
 • 18:00
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 18:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 5-р анги
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 7-р анги
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Пентхаус" ОАК 1-р бүлэг 21-р анги
 • 22:30
  "Согтуу тэнгэрийн ивээлд" ПУСК
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-17

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 5,6-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 8-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 21-р анги
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 7-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 13:25
  "Гурван найз" ОАУСК 6-р анги
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 5,6-р анги
 • 15:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 16:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 21-р анги
 • 17:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:00
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 8-р анги
 • 19:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 6-р анги
 • 20:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 21:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 1-р хэсэг
 • 21:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 22:00
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 22:30
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 23:15
  "Гурван найз" ОАУСК 6-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-18

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 7,8-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 9-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 1-р хэсэг
 • 11:00
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 8-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 13:25
  "Гурван найз" ОАУСК 7-р анги
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 7,8-р анги
 • 15:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 16:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 1-р хэсэг
 • 16:30
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 9-р анги
 • 18:30
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 9-р анги
 • 19:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 7-р анги
 • 20:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 21:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 2-р хэсэг
 • 21:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 22:00
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 22:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 7-р анги
 • 23:00
  Үндэсний өв соёл
 • 23:15
  "Гурван найз" ОАУСК 7-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-19

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 9,10-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 10-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 2-р хэсэг
 • 11:00
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 9-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 13:25
  "Гурван найз" ОАУСК 8-р анги
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 9,10-р анги
 • 15:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 16:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 2-р хэсэг
 • 16:30
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 10-р анги
 • 18:30
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 10-р анги
 • 19:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 8-р анги
 • 20:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 21:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 3-р хэсэг
 • 21:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 22:00
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 22:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 8-р анги
 • 23:00
  Үндэсний өв соёл
 • 23:15
  "Гурван найз" ОАУСК 8-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-20

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 11,12-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 1-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 3-р хэсэг
 • 11:00
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 10-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 13:25
  "Гурван найз" ОАУСК 9-р анги
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 11,12-р анги
 • 15:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 16:00
  "Пентхаус" 1-р бүлэг бүтсэн түүх 3-р хэсэг
 • 16:30
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 1-р анги
 • 18:30
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 11-р анги
 • 19:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 9-р анги
 • 20:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 21:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 1-р анги
 • 22:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 9-р анги
 • 23:00
  Үндэсний өв соёл
 • 23:15
  "Гурван найз" ОАУСК 9-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-21

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 13,14-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 2-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 1-р анги
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 11-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 13:25
  "Гурван найз" ОАУСК 10-р анги
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 13,14-р анги
 • 15:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 16:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 1-р анги
 • 17:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 18:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 12-р анги
 • 19:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 10-р анги
 • 20:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 21:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
 • 22:30
  "Асуулт булан" шоу нэвтрүүлэг
 • 23:15
  "Гурван найз" ОАУСК 10-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-22

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 5,6-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 3-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
 • 12:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 12-р анги
 • 13:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 7,8,9-р анги
 • 16:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
 • 17:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 6,7-р анги
 • 18:30
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 13-р анги
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 22:30
  100-н чухал сэдэв: Монгол соёл, Монголын баялаг
 • 00:05
  Эфир завсарласан

05-23

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс: Технологи, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 10,11-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 4-р анги
 • 10:30
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 12:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 2-р бүлэг 13-р анги
 • 13:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 12,13,14-р анги
 • 16:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 17:30
  Евро 2020-Хөл бөмбөгийн жаран 8,9-р анги
 • 18:30
  "Хөлбөмбөг А-Я" ток шоу
 • 19:00
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 3-р бүлэг 1-р анги
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Асуулт булан "шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Пентхаус" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 22:30
  "Давхар цохилт" МУСК
 • 00:15
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги

V/1714:30

AsianBox

"Шүүхийн шинжээчид" ОАК 1-3-р анги