09-23

 • 08:00
  Марчаахай үзүүлж байна
 • 08:30
  Хүүхдийн дуу
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монгол дууны цаг
 • 10:00
  Хаачих уу нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Хар үзэг
 • 11:30
  Vibe lounge
 • 12:00
  Ээжүүдийн болзоо нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Дэггүй хөрш” мусоак 11-13 анги
 • 16:00
  Тоглолтын цаг
 • 18:00
  Марчаахай нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:30
  Хүрээлэн амьд ертөнцийн цуврал
 • 19:00
  Монгол тулгатны 100 эрхэм, П.Очирбат
 • 21:00
  Том толгойтын романс муск
 • 23:00
  “K-pop” дууны цаг
 • 23:30
  Муу нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Сайхан амраарай эфир завсарлав

09-24

 • 08:00
  Марчаахай үзүүлж байна
 • 08:30
  Хүүхдийн дуу
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монгол дууны цаг
 • 10:00
  Зам зуур нэвтрүүлэг
 • 11:00
  42 размерын жим
 • 12:00
  Хотын соёл нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Retro vibe дууны цаг
 • 14:00
  “Дэггүй хөрш” мусоак 14,15 анги
 • 16:00
  Тоглолтын цаг
 • 18:00
  Марчаахай үзүүлж байна
 • 18:30
  Хүрээлэн амьд ертөнцийн цуврал /давталт/
 • 19:00
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Б.Лхагвасүрэн
 • 21:00
  Тютю муск
 • 23:00
  “K-pop” дууны цаг
 • 23:30
  Муу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 00:00
  Сайхан амраарай эфир завсарлав

Олон Саналтай

IX/2417:30

AsianBox

"Зочид буудлын эзэн" ОАК 1-р анги

IX/2418:00

MovieBox

"Цагаач гэр бүл" ОАК (I.1,2-р анги)

IX/2415:00

AsianBox

"Хаан багны нууц" ОАК 4-р анги