04-22

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.13-14
 • 07:35
  Тобот Атлон I.11-12
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс I.18-19
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Би том болохоороо 1
 • 09:15
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 24
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 15
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо I.25-26
 • 10:30
  Доктор хэн V.8
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IV.10
 • 12:00
  Да Винчи /Learning/ - Ёо ёо ажиллагаа 3.3
 • 12:35
  Да Винчи /Learning/- Спортын лаборатри 17
 • 12:45
  Да Винчи /Learning/ - Сиэста Зи 3
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.13-14
 • 13:30
  Врумиз II.1-2
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.13
 • 15:00
  Мини форс I.20-23
 • 16:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 2
 • 16:35
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 20
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.15-16
 • 17:33
  Зуузуугийн найзууд 1-2
 • 18:00
  Да Винчи /Learning/- Үүнийг мэдэх үү? 79
 • 18:35
  Да Винчи /Learning/ - Байгалийн нууц 21
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо II.1-2
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IV.11
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнээ дайчил 1-2
 • 22:00
  Доктор хэн V.9
 • 23:00
  Эфир хаасан

04-23

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.15-16
 • 07:35
  Тобот Атлон I.13-14
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс I.22-23
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 2
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 20
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо II.1-2
 • 10:30
  Доктор хэн V.9
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IV.11
 • 12:00
  Да Винчи /Learning/ - Үүнийг мэдэх үү? 79
 • 12:30
  Да Винчи /Learning/ - Байгалийн нууц 21
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.15-16
 • 13:30
  Врумиз II.3-4
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.14
 • 15:00
  Мини форс I.24-26 II.1
 • 16:00
  Да Винчи /Kids/ - Том шинжлэх ухаан 13
 • 16:35
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдын ертөнц 11-12
 • 16:45
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 16-17
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.17-18
 • 17:33
  Зуузуугийн найзууд 3-4
 • 18:00
  Да Винчи /Learning/- Гайхалтай шинэ нээлтүүд 3
 • 18:35
  Да Винчи /Learning/ - Сиэста Зи 4
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо II.3-4
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IV.12
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнээ дайчил 3-4
 • 22:00
  Доктор хэн V.10
 • 23:00
  Эфир хаасан

04-24

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Тобот Атлон I.5-10
 • 08:25
  Мини форс I.8-9
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Хараач янзтай 10
 • 09:25
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдыг судлахуй 2
 • 09:35
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 11-12
 • 10:00
  4-р сарын чиний худал 17-21
 • 12:25
  Ай Карли I.8-12
 • 14:35
  Мини форс I.10-13
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.9-11
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо I.21-25
 • 18:00
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдын ертөнц 9-10
 • 18:10
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 23
 • 18:35
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 13-14
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IV.8-10
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Доктор хэн V.6-7
 • 23:00
  Эфир хаах

04-25

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Тобот Атлон I.9-14
 • 08:25
  Мини Форс I.14-15
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Би том болохоороо 1
 • 09:15
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 24
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 15
 • 10:00
  4-р сарын чиний худал 22
 • 10:35
  Бүхнээ дайчил 1-4
 • 12:25
  Бяцхан багш нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Ай Карли I.13-14
 • 14:00
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Мини форс I.16-19
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.12-14
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо I.26 II.1-4
 • 18:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 2
 • 18:30
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 20
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IV.11-12
 • 20:10
  Мөнх Тунх III.6
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Доктор хэн V.8-9
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

IV/2320:30

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2)" УСК

IV/2312:05

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1)" УСК

IV/2308:40

MovieBox

"Тусгай ажиллагаа" МУСК