04-18

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Хүүхэлдэйн кино / Пороро
 • 10:00
  Бонгын цаг
 • 10:10
  Хүүхэлдэйн книо/ Мини Нинжа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 11:00
  Мишээлийн цаг
 • 11:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  Бяцхан бүтээлч
 • 12:20
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 12:40
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Брүмиз
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Хүүхэлдэйн кино/Мини нинжа
 • 15:25
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 15:45
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  “Цэц үг” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 18:30
  Нэвтрүүлэг/Авьяаслаг багачууд
 • 19:00
  Мишээлийн цаг
 • 19:10
  Супер гэр бүл
 • 19:40
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

04-19

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Хүүхэлдэйн кино / Пороро
 • 10:00
  Бонгын цаг
 • 10:10
  Хүүхэлдэйн книо/ Мини Нинжа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 11:00
  Мишээлийн цаг
 • 11:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  Бяцхан бүтээлч
 • 12:20
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 12:40
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 13:00
  Авьяаслаг багачууд
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Брүмиз
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Хүүхэлдэйн кино/Мини нинжа
 • 15:25
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 15:45
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  “Цэц үг” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 19:00
  Мишээлийн цаг
 • 19:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Брүмиз
 • 19:40
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

04-20

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 10:00
  Бонгын цаг
 • 10:10
  Хүүхэлдэйн книо/ Мини Нинжа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 11:00
  Мишээлийн цаг
 • 11:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  Бяцхан бүтээлч
 • 12:20
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 12:40
  Хүүхэлдэйн кино / Мүүк
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Хүүхэлдэйн кино/Брүмиз
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Мини нинжа
 • 15:25
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 15:45
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  “Цэц үг” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Хүүхэлдэйн кино/Мүүк
 • 18:30
  Нэвтрүүлэг/ АВЬЯАСЛАГ БАГАЧУУД
 • 19:00
  Мишээлийн цаг
 • 19:10
  Нэвтрүүлэг/ “Супер гэр бүл” 3-р үе
 • 19:40
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

04-21

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 10:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 10:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 11:00
  Бонгын цаг
 • 11:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бяцхан хадагтай Зази
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа титанууд аа!
 • 12:00
  Нэвтрүүлэг/ Авьяаслаг багачууд
 • 12:35
  Бяцхан бүтээлч
 • 12:50
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 13:30
  Нэвтрүүлэг/ Супер гэр бүл 3-р үе 1
 • 13:50
  Монгол цаг
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Бүрэн хэмжээний
 • 16:00
  Өдрийн мэнд
 • 16:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 17:35
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 18:00
  Танин мэдэхүй
 • 18:10
  Хүүхэлдэйн кино/Мүүк
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/Урагшаа Титанууд аа!
 • 19:00
  Можухын цаг
 • 19:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 19:30
  Хүүхэлдэйн кино/Брүмиз
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг/Авьяаслаг багачууд
 • 20:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

04-22

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 10:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 10:10
  Хүүхэлдэйн книо/ Мини Нинжа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 11:00
  Бонгын цаг
 • 11:10
  Хүүхэлдэйн кино/Бяцхан хадагтай зази
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 12:00
  Нэвтрүүлэг/Авьяаслаг багачууд
 • 12:35
  Бяцхан бүтээлч
 • 12:50
  Хүүхэлдэйн кино/ Копус
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз үби
 • 13:50
  Монгол цаг
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино/
 • 16:00
  Нэвтрүүлэг/Авьяаслаг багачууд
 • 16:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  Хүүхэлдэйн кино / Копус
 • 17:35
  Хүүхэлдэйн кино / Олли бяцхан цагаан ачааны машин
 • 18:00
  Танин мэдэхүй
 • 18:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Урагшаа Титанууд аа!
 • 19:00
  Можухын цаг
 • 19:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Lassie - The New Adventures of lassie
 • 19:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Миний найз Үби
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг/Авьяаслаг багачууд
 • 20:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Пороро
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1918:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги