10-16

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Шауны хонь"хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шауны хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 09:15
  Da Vinci kids - "Мати Дада хоёр”
 • 09:25
  Da Vinci kids - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:35
  "Тандермэний гэр бүл"ОАК
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Бяцхан багш" англи хэлний хичээл
 • 12:20
  "Шауны хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Том шинжлэх ухаан” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning – “Ноён Халиу”
 • 13:35
  Da Vinci Learning – “Сай - Кюү”
 • 14:00
  “Авьяаслаг багачууд” хүүхэлдэйн кино
 • 14:35
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Лэсигийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб”хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Тэнд хэн байна вэ?”
 • 18:20
  Da Vinci Kids – “Мати Дада хоёр” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Da Vinci Kids – “Артзүүка” т.м нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Авьяаслаг багачууд”нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Ёо ёо ажиллагаа” т.м нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Da Vinci Learning – “Ноён Халиу”
 • 21:40
  Da Vinci Learning – “Спортын лаборатори”
 • 22:00
  “Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 23:10
  Эфир хаах

10-17

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Шауны хонь"хүүхэлдэйн кино
 • 07:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шауны хонь"хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci Kids – “Тэнд хэн байна вэ?”
 • 09:20
  Da Vinci Kids – “Мати Дада хоёр”нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Da Vinci Kids – “Артзүүка” т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  “Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 11:25
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Лэсигийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  "Шауны хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Ёо ёо ажиллагаа” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning – “Урлагийн түүх”
 • 13:35
  Da Vinci Learning – “Спортын лаборатори”
 • 14:00
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Лэсигийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 18:15
  Da Vinci Kids – “Мати Дада хоёр”
 • 18:30
  Da Vinci Kids – “Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 19:00
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Х лаборатори” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Хоолоор наадагч” т.м нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Da Vinci Learning – “Урлагийн түүх”
 • 21:30
  Da Vinci Learning – “Байгалийн нууц”
 • 22:00
  “Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 23:10
  Эфир хаах

10-18

 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Шауны хонь"хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шауны хонь"хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci Kids – “Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 09:15
  Da Vinci Kids – “Мати Дада хоёр”
 • 09:30
  Da Vinci Kids – “Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  “Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 11:25
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Лэсигийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  "Шауны хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Хоолоор наадагч” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Da Vinci Learning – “Ноён Халиу”
 • 13:30
  Da Vinci Learning – “Байгалийн нууц”
 • 14:00
  “Х лаборатори” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Лэсигийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Томас Эдисоны нууц лаборатори”
 • 18:25
  Da Vinci Kids – “Мати Дада хоёр” нэвтрүүлэг
 • 18:35
  Da Vinci Kids – “Төгс нотолгоо” т.м нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Харах сүүлийн боломж” баримтат кино
 • 22:00
  “Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 23:10
  Эфир хаах

10-19

 • 07:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Da Vinci kids- "Нэгөртөөтшинжлэхухааныдэлгүүр" т.мнэвтрүүлэг
 • 09:15
  Da Vinci kids - "Мати Дада хоёр”
 • 09:30
  Da Vincikids - "Хараач янзтай" т.мнэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Тандермэний гэр бүл” ОАК
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:33
  "Тандермэний гэр бүл” ОАК
 • 11:00
  "Тандермэний гэр бүл” ОАК
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:33
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 12:10
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 12:50
  "Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning - "Урлагийн түүх”
 • 13:35
  Da Vinci Learning - "Сай Кюү"
 • 14:00
  "Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 15:35
  “Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  “Монкарт” хүүхэлдэйн кино
 • 16:45
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 17:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:00
  Da Vinci Kids - "Томас Эдисоны нууц лаборатори"
 • 18:25
  Da Vinci Kids - "Мати Дада хоёр"
 • 18:35
  Da Vinci Kids - "Төгс нотолгоо"
 • 19:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Агуу мөрөөдөгчид” баримтат кино
 • 22:00
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 23:10
  Эфир хаах

10-20

 • 07:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Da Vinci Kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 09:20
  Da Vinci Kids - "Мати Дада хоёр"
 • 09:30
  Da Vinci Kids - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 10:40
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 11:15
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 11:55
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 12:35
  "Бяцхан багш” англи хэлний хичээл
 • 12:50
  “Пэт Мэт хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning - "Урлагийн түүх”
 • 13:35
  Da Vinci Learning - "Спортын лаборатри"
 • 14:00
  "Х лаборатори” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 15:35
  “Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  “Монкарт” хүүхэлдэйн кино
 • 16:45
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 18:25
  Da Vinci Kids - "Мати дада хоёр"
 • 18:35
  Da Vinci Kids - "Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 19:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  DaVinci Learning – “Харах сүүлийн боломж” баримтат кино
 • 22:00
  "Нууц ажилтан К.С” ОАК
 • 23:10
  Эфир хаах

Олон Саналтай

X/1711:00

MN25

"хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак