06-17

 • 09:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 26-р дугаар
 • 09:30
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 15-16-17-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 36-41-р анги
 • 11:50
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 18,19,16-р анги
 • 12:35
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 43-52-р анги
 • 12:55
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг "тоглоом"
 • 13:05
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 13:20
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 13:35
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 14:05
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 14:35
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 15:05
  Da Vinci - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 15:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 3.49-52, 4.1-6-р анги
 • 17:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 27-р дугаар
 • 17:30
  "Lassie - The New Adventures of lassie" хүүхэлдэйн кино 9-10-р анги
 • 18:30
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 4.2-р дугаар
 • 19:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.7-13-р анги
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.17-18-р анги
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 28-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-18

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.17-18-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна
 • 10:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 50,51,52р анги
 • 10:10
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 20р анги "Иссун Буши"
 • 10:30
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 6, 7, 8 -р хэсэг
 • 11:00
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 11:10
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 20р хэсэг "Хүүхэлдэй"
 • 11:35
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 4р хэсэг
 • 11:59
  Цаг хэд болж байна
 • 12:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.11-12-р анги
 • 13:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 28-р дугаар
 • 13:30
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  "Lassie - The New Adventures of lassie " хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  "Peter pan" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 15:30
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 21-22-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.17-18-р анги
 • 17:00
  Цаг агаар
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.13-15-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 41,42,33р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 1р анги "Гамлет"
 • 18:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 9,10,11-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр" т.м нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 21р хэсэг
 • 19:30
  Da Vinci - "Хараач янзтай" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.19-20-р анги
 • 20:55
  Блок
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна
 • 21:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 29-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-19

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.19-20-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна
 • 10:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 41,42,33р анги
 • 10:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 1р анги "Гамлет"
 • 10:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 9,10,11-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр" т.м нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 11:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 21р хэсэг
 • 11:30
  Da Vinci - "Хараач янзтай" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:59
  Цаг хэд болж байна
 • 12:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.13-15-р анги
 • 13:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 29-р дугаар
 • 13:30
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино 21-25-р анги
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  "Lassie - The New Adventures of lassie " хүүхэлдэйн кино 19-20-р анги
 • 14:55
  Блок
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  "Peter pan" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 15:30
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 23-24-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.19-20-р анги
 • 17:00
  Цаг агаар
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.16-18-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 43,44,45-р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 2р анги "Ромео Жулетта"
 • 18:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 12,13,14-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 22р хэсэг
 • 19:30
  Da Vinci - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.21-22-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна
 • 21:05
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 3.1-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-20

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.21-22-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна
 • 10:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 43,44,45-р анги
 • 10:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 2р анги "Ромео Жулетта"
 • 10:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 12,13,14-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 22р хэсэг
 • 11:30
  Da Vinci - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:59
  Цаг хэд болж байна
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино 26-30-р анги
 • 12:40
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 25-26-р анги
 • 13:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.16-18-р анги
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  "Lassie - The New Adventures of lassie " хүүхэлдэйн кино 21-22-р анги
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  "Peter pan" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 15:30
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 25-26-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.21-22-р анги
 • 17:00
  Цаг агаар
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 4.19-21-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 45,46,47-р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 3р анги "Илиад"
 • 18:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 15,16,17-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг 3-1р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 23р хэсэг
 • 19:30
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.23-24-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна
 • 21:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 30-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-21

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.23-24-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна
 • 10:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 45,46,47-р анги
 • 10:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 3р анги "Илиад"
 • 10:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 15,16,17-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг 3-1р хэсэг
 • 11:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 23р хэсэг
 • 11:30
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:59
  Цаг хэд болж байна
 • 12:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 4.19-21-р анги
 • 13:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 30-р дугаар
 • 13:30
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино 31-35-р анги
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  "Lassie - The New Adventures of lassie" хүүхэлдэйн кино 23-24-р анги
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  "Peter pan" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 15:30
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 27-28-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.23-24-р анги
 • 17:00
  Цаг агаар
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.22-24-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 47,48,49-р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 4р анги "Сандокан"
 • 18:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 18,19,20-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 24р хэсэг
 • 19:30
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.25-26-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна
 • 21:05
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 3.2-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-22

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.25-26-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна
 • 10:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 47,48,49-р анги
 • 10:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 4р анги "Сандокан"
 • 10:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 18,19,20-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 24р хэсэг
 • 11:30
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 11:59
  Цаг хэд болж байна
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино 36-40-р анги
 • 12:40
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 29-30-р анги
 • 13:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.22-23-24-р анги
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  "Lassie - The New Adventures of lassie" хүүхэлдэйн кино 25-26-р анги
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  "Peter pan" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 15:30
  "Кокомон" хүүхэлдэйн кино 29-30-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино 3.25-26-р анги
 • 17:00
  Цаг агаар
 • 17:10
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 4.25-26-1-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 49,50,51р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 5р анги "Одиссей"
 • 18:50
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 21,22,23-р хэсэг
 • 19:00
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 25р хэсэг
 • 19:30
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.27-28-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна
 • 21:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 31-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:05
  Эфир хаана

06-23

 • 09:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 29-р дугаар
 • 09:30
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.19-20-21-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 41-55
 • 11:50
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 1,2,3р анги
 • 12:35
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 9-18-р анги
 • 12:55
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" Т.м нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Da Vinci - "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 13:20
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 13:35
  Da Vinci - "Хараач янзтай" т.м нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 14:05
  Da Vinci - "Aртзүүка" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 14:35
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг 3-1-р хэсэг
 • 15:05
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 15:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.13-19-р анги
 • 17:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 30-р дугаар
 • 17:30
  "Lassie - The New Adventures of lassie" хүүхэлдэйн кино 17-18-р анги
 • 18:00
  "Супер гэр бүл" 3.1-р дугаар
 • 18:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.20-26-р анги
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.22-23-р анги
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 31-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

06-24

 • 09:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 29-р дугаар
 • 09:30
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.19-20-21-р анги
 • 11:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" хүүхэлдэйн кино 46-51-р анги
 • 11:50
  Da Vinci - "Сиэста Зи" хүүхэлдэйн кино 3,4,5-р анги
 • 12:35
  Da Vinci - "Ноён халиу" хүүхэлдэйн кино 14-23-р анги
 • 12:55
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 13:20
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 13:35
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 14:05
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 14:35
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 15:05
  Da Vinci - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг 5р хэсэг
 • 15:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.13-19-р анги
 • 17:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 30-р дугаар
 • 17:30
  "Lassie - The New Adventures of lassie" хүүхэлдэйн кино 19-20-р анги
 • 18:30
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 3.2-р дугаар
 • 19:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро "хүүхэлдэйн кино 4.20-26-р анги
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 3.22-23-р анги
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 31-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/