10-17

 • 07:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 07:38
  "Бонго адал явдал"
 • 08:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 08:38
  "Бонго адал явдал"
 • 09:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 09:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 09:38
  "Бонго адал явдал"
 • 10:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 11:02
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 12:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  Цаг агаар
 • 12:33
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 13:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 13:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 13:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 13:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 14:02
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" т.м нэвтрүүлэг
 • 14:22
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 14:32
  Da Vinci - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 15:02
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Цаг агаар
 • 15:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 16:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  Цаг агаар
 • 16:33
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 17:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Цаг агаар
 • 17:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 18:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 18:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 18:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 19:02
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг
 • 19:22
  Цаг агаар
 • 19:25
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 19:35
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 20:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 20:38
  "Бонго адал явдал"
 • 21:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:02
  "Зэлүүд нутаг" хүүхэлдэйн кино
 • 21:30
  Цаг агаар
 • 22:30
  Унтуулах дуу
 • 22:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 23:00
  Эфир хаах

10-18

 • 07:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 07:38
  "Бонго адал явдал"
 • 08:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 08:38
  "Бонго адал явдал"
 • 09:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 09:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 09:38
  "Бонго адал явдал"
 • 10:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 11:02
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 12:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  Цаг агаар
 • 12:33
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 13:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 13:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 13:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 13:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 14:02
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг
 • 14:22
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 14:32
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 15:02
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Цаг агаар
 • 15:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 16:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  Цаг агаар
 • 16:33
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 17:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Цаг агаар
 • 17:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 18:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 18:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 18:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 19:02
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг
 • 19:22
  Цаг агаар
 • 19:25
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 19:35
  Da Vinci - "Ёо Ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 20:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 20:38
  "Бонго адал явдал"
 • 21:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:02
  "Гэрэлт цох минь баяртай "хүүхэлдэйн кино
 • 21:30
  Цаг агаар
 • 22:30
  Унтуулах дуу
 • 22:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 23:00
  Эфир хаах

10-19

 • 07:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 07:38
  "Бонго адал явдал"
 • 08:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 08:38
  "Бонго адал явдал"
 • 09:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 09:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 09:38
  "Бонго адал явдал"
 • 10:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 11:02
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 12:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  Цаг агаар
 • 12:33
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 13:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 13:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 13:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 13:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 14:02
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг
 • 14:22
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 14:32
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 15:02
  "Лунтик" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Цаг агаар
 • 15:33
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 16:02
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  Цаг агаар
 • 16:33
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 17:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Цаг агаар
 • 17:33
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 18:32
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 18:52
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори"
 • 18:57
  Da Vinci - "Бяцхан Эйнштэйн"
 • 19:02
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг
 • 19:22
  Цаг агаар
 • 19:25
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 19:35
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 20:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 20:38
  "Бонго адал явдал"
 • 21:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:02
  "Белка Стрелка " хүүхэлдэйн кино
 • 21:30
  Цаг агаар
 • 22:30
  Унтуулах дуу
 • 22:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 23:00
  Эфир хаах

10-20

 • 07:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 07:38
  "Бонго адал явдал" 1-р анги
 • 08:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн
 • 08:51
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:02
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 10:51
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 12:02
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 12:27
  "Миний хөрш тороро" хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 14:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 14:45
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 15:25
  Da Vinci - "Бяцхан эйнштэйн"
 • 15:30
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори
 • 15:38
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 15:48
  Da Vinci - "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр"
 • 16:03
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" нэвтрүүлэг
 • 16:13
  Da Vinci - "Хараач янзтай" т.м нэвтрүүлэг
 • 16:38
  Da Vinci - "Aртзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 17:08
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг
 • 17:28
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 18:38
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 19:02
  "Өсвөрийн сэргийлэгч" - Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм
 • 19:20
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 21:22
  Унтуулах дуу
 • 21:45
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино
 • 22:00
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:15
  Унтуулах дуу
 • 22:40
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино

10-21

 • 07:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 07:38
  "Бонго адал явдал"
 • 08:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:02
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 08:51
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:02
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 10:51
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 12:02
  "Вингс клуб " хүүхэлдэйн кино
 • 12:27
  "Ханхүү Иван саарал чоно хоёр"
 • 14:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 14:02
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 14:55
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр"
 • 15:30
  Da Vinci - "Бяцхан эйнштэйн"
 • 15:35
  Da Vinci - "Да Винчигийн нээлтийн лаборатори”
 • 15:45
  Da Vinci - "Тэнд хэн байна вэ?"
 • 15:55
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг
 • 16:25
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:05
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Хамтдаа сурцгаая"
 • 18:38
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 19:02
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино
 • 19:20
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  "Авъяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 21:22
  Унтуулах дуу
 • 21:45
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино
 • 22:00
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:15
  Унтуулах дуу
 • 22:40
  "Iron man" хүүхэлдэйн кино

Олон Саналтай

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1807:30

SPS Сагсан Бөмбөг

"NBA GAMETIME" ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 1901