10-20

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Cook show
 • 09:30
  Монгол цаг
 • 09:35
  Хүүхэлдэйн кино/ Iron man
 • 10:00
  Бонгын цаг
 • 10:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Shaun the sheep
 • 11:00
  Мишээлийн цаг
 • 11:10
  Энэ юу вэ?
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 12:10
  Бонгын дуран
 • 12:20
  Хүүхэлдэйн кино/ Таёо
 • 12:40
  Бонгын адал явдал
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Кокомон
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Жи Файтерс
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Үлгэрийн цаг
 • 15:25
  Cook show
 • 15:45
  Энэ юу вэ?
 • 16:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 16:10
  Хүүхэлдэйн кино/Iron man
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино/Shaun the sheep
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  Хонхон цэцэг шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/Мүүк
 • 19:00
  Мишээлийн цаг
 • 19:10
  Бонгын адал явдал
 • 19:35
  Бонгын дуран
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/Жи Файтерс
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

10-21

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Cook show
 • 09:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Iron man
 • 10:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 10:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Shaun the sheep
 • 11:00
  Бонгын цаг
 • 11:10
  Энэ юу вэ?
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 12:00
  Мишээлийн цаг
 • 12:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Таёо
 • 12:35
  Бонгын дуран
 • 12:50
  Хүүхэлдэйн кино/Кокомон
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 13:30
  Cook show
 • 13:50
  Монгол цаг
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/Пингвин
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  Хүүхэлдэйн кино/Iron man
 • 17:35
  Хүүхэлдэйн кино/Shaun the sheep
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/Мүүк
 • 19:00
  Можухын цаг
 • 19:10
  Хүүхэлдэйн кино/Кокомон
 • 19:30
  Бонгын адал явдал
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/Пингвин
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

10-22

 • 09:00
  Өглөөний мэнд
 • 09:10
  Cook show
 • 09:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Iron man
 • 10:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 10:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Shaun the sheep
 • 11:00
  Бонгын цаг
 • 11:10
  Энэ юу вэ?
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино/ Мүүк
 • 12:00
  Мишээлийн цаг
 • 12:10
  Хүүхэлдэйн кино/ Таёо
 • 12:35
  Бонгын дуран
 • 12:50
  Хүүхэлдэйн кино/Кокомон
 • 13:00
  Можухын цаг
 • 13:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 13:30
  Cook show
 • 13:50
  Монгол цаг
 • 14:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 14:10
  Хүүхэлдэйн кино/Жи Файтерс
 • 15:00
  Өдрийн мэнд
 • 15:10
  Бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Бонгын цаг
 • 17:10
  Хүүхэлдэйн кино/Iron man
 • 17:35
  Хүүхэлдэйн кино/Shaun the sheep
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 18:10
  Авьяаслаг багачууд
 • 18:30
  Хүүхэлдэйн кино/Мүүк
 • 19:00
  Можухын цаг
 • 19:10
  Хүүхэлдэйн кино/Кокомон
 • 19:30
  Бонгын адал явдал
 • 20:00
  Танин мэдэхүйн цаг
 • 20:10
  Хүүхэлдэйн кино/Жи Файтерс
 • 21:00
  Үдшийн мэнд
 • 21:10
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг