12-11

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 09:15
  Da Vinci kids - "Ницще”
 • 09:25
  Da Vinci kids - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК
 • 11:25
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Бяцхан багш" англи хэлний хичээл
 • 12:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Том шинжлэх ухаан” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning – “Сиэста Зи”
 • 13:40
  Da Vinci Learning – “Сай - Кюү”
 • 14:00
  “Авьяаслаг багачууд” хүүхэлдэйн кино
 • 14:35
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 15:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Дами туулай Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб”хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Тэнд хэн байна вэ?”
 • 18:15
  Da Vinci Kids – “Ницще” нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Da Vinci Kids – “Артзүүка” т.м нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Авьяаслаг багачууд”нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Ёо ёо ажиллагаа” т.м нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Da Vinci Learning – “Сиэста Зи”
 • 21:45
  Da Vinci Learning – “Спортын лаборатори”
 • 22:00
  “Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 23:00
  Эфир хаах

12-12

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 07:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Пингвин” хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci Kids – “Тэнд хэн байна вэ?”
 • 09:20
  Da Vinci Kids – “Ницще”
 • 09:30
  Da Vinci Kids – “Артзүүка” т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  “Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:25
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Дами туулай Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Ёо ёо ажиллагаа” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning – “Сиэста Зи”
 • 13:35
  Da Vinci Learning – “Спортын лаборатори”
 • 14:00
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 15:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Дами туулай Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 18:15
  Da Vinci Kids – “Ницще”
 • 18:30
  Da Vinci Kids – “Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 18:55
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Өсвөрийн сэргийлэгч” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Хоолоор наадагч” т.м нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Da Vinci Learning – “Сиэста Зи”
 • 21:35
  Da Vinci Learning – “Байгалийн нууц”
 • 22:00
  “Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 23:00
  Эфир хаах

12-13

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни” хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Da Vinci Kids – “Бяцхан Милигийн асуултууд”
 • 09:15
  Da Vinci Kids – “Ницще”
 • 09:30
  Da Vinci Kids – “Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 10:00
  "Монкарт"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  “Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:25
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 11:35
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 12:05
  "Дами туулай Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  "Пингвин" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning – “Хоолоор наадагч” т.м нэвтрүүлэг
 • 13:15
  Da Vinci Learning – “Сиэста Зи”
 • 13:30
  Da Vinci Learning – “Байгалийн нууц”
 • 14:00
  “Өсвөрийн сэргийлэгч” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  “Мүүк” хүүхэлдэйн кино
 • 14:35
  “Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 15:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Дами туулай Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids – “Томас Эдисоны нууц лаборатори”
 • 18:25
  Da Vinci Kids – “Ницще”
 • 18:35
  Da Vinci Kids – “Төгс нотолгоо” т.м нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "Монкарт" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 20:55
  “Дами туулай Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Өдөр бүр гайхамшиг” баримтат кино
 • 22:00
  “Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 23:00
  Эфир хаах

12-14

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Da Vinci kids- "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр" т.м нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Da Vinci kids - "Ницще”
 • 09:30
  Da Vinci kids - "Хараач янзтай" т.мнэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:35
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:00
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:35
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 12:05
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 12:40
  "Бяцхан сахиусан тэнгэрүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Da Vinci Learning - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning - "Сиэста Зи”
 • 13:35
  Da Vinci Learning - "Сай Кюү"
 • 14:00
  "Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 15:35
  “Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  “Монкарт” хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids - "Томас Эдисоны нууц лаборатори"
 • 18:25
  Da Vinci Kids - "Ницще"
 • 18:35
  Da Vinci Kids - "Төгс нотолгоо"
 • 19:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Дарвины шинэ дэлхий” баримтат кино
 • 22:00
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 23:05
  Эфир хаах

12-15

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  “Авьяаслаг багачууд” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Da Vinci Kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 09:20
  Da Vinci Kids - "Ницще"
 • 09:30
  Da Vinci Kids - "Артзүүка" т.м нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 10:30
  Цаг агаар
 • 10:35
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:00
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 11:30
  Цаг агаар
 • 11:35
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 12:05
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 12:35
  "Бяцхан багш” англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Da Vinci Learning - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Da Vinci Learning - "Сиэста Зи”
 • 13:35
  Da Vinci Learning - "Спортын лаборатри"
 • 14:00
  "Өсвөрийн сэргийлэгч” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 14:35
  "Аватар" хүүхэлдэйн кино
 • 15:35
  “Вингс клуб” хүүхэлдэйн кино
 • 16:30
  “Монкарт” хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  “Дами туулай ба Роми баавгай” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Da Vinci Kids - "Бяцхан Милигийн асуултууд"
 • 18:15
  Da Vinci Kids - "Ницще"
 • 18:35
  Da Vinci Kids - "Шинжлэх ухааны туршилтууд”
 • 19:00
  “Тобот Атлон” хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  “Тавтай нойрсоорой” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Da Vinci Learning – “Өдөр бүр гайхамшиг” баримтат кино
 • 22:05
  "Лив Мэдди хоёр” ОАК
 • 23:05
  Эфир хаах

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл