08-16

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:05
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.5-6-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 7-8-р анги
 • 11:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.33-40-р анги
 • 11:30
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 45,46,47-р анги
 • 12:00
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 5,6-р анги
 • 12:20
  Da Vinci - "Ницше" 26,27-р анги
 • 12:30
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг 7-1-р хэсэг
 • 12:50
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг "Тоглоомон цэрэг"
 • 13:00
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 13:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 55-р дугаар
 • 14:05
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино 31-34-р анги
 • 15:05
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 9-10-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 16:05
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.5-6-р анги
 • 17:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.41-48-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 47,48,49-р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 7,8-р анги
 • 18:50
  Da Vinci - "Ницше" 1,2-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 14-р хэсэг "Угсардаг тоглоом"
 • 19:30
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.7-8-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:00
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 2.7-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаах

08-17

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:05
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.7-8-р анги
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 9-10-р анги
 • 11:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.41-48-р анги
 • 11:30
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 47,48,49-р анги
 • 12:00
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 7,8-р анги
 • 12:20
  Da Vinci - "Ницше" 1,2-р анги
 • 12:30
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 12:50
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 14-р хэсэг "Угсардаг тоглоом"
 • 13:00
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 13:30
  "Супер гэр бүл" нэвтрүүлэг 2.7-р дугаар
 • 14:05
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино 35-38-р анги
 • 15:05
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 11-12-р анги
 • 15:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 16:05
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.7-8-р анги
 • 17:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.49-52-р анги 1.1-4-р анги
 • 18:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 49,50,51-р анги
 • 18:30
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 9,10-р анги
 • 18:50
  Da Vinci - "Ницше" 3,4-р анги
 • 19:00
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 19:20
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг 15-р хэсэг "Видео тоглоом"
 • 19:30
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 20:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.9-10-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 56-р дугаар
 • 21:45
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаах

08-18

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 54-р дугаар
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.1-2-р анги
 • 11:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 12:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.17-25-р анги
 • 13:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 55-р дугаар
 • 14:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 41-45-р анги
 • 14:40
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 1-5-р анги
 • 15:20
  Da Vinci - "Ницше" 23-27-р анги
 • 15:40
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" Т.м нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Da Vinci - "Нэг өртөөт шинжлэх ухааны дэлгүүр" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 16:05
  Da Vinci - "Спортын лаборатори" нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 16:15
  Da Vinci - "Хараач янзтай" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 16:40
  Da Vinci - "Aртзүүка" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 17:10
  Da Vinci - "Сай Кюү" т.м нэвтрүүлэг 7-1-р хэсэг
 • 17:30
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 17:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2. 26-33-р анги
 • 19:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.3-4-5-р анги
 • 20:30
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино 19-20-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 56-р дугаар
 • 21:40
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаах

08-19

 • 09:00
  Цаг агаар
 • 09:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 54-р дугаар
 • 09:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 10:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.6-7-р анги
 • 11:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 5-6-р анги
 • 12:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.34-42-р анги
 • 13:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 55-р дугаар
 • 14:00
  Da Vinci - "Бяцхан Милигийн асуултууд" 45-51р анги
 • 14:50
  Da Vinci - "Мати Дада хоёр" 6-10-р анги
 • 15:35
  Da Vinci - "Ницше" 27,1,2,3,4-р анги
 • 15:55
  Da Vinci - "Тоглоомын түүх" т.м нэвтрүүлэг
 • 16:05
  Da Vinci - "Хоолоор наадагч" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 16:20
  Da Vinci - "Төгс нотолгоо" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 16:35
  Da Vinci - "Шинжлэх ухааны туршилтууд" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 17:05
  Da Vinci - "Ёо ёо ажиллагаа" т.м нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 17:35
  Da Vinci - "Том шинжлэх ухаан" т.м нэвтрүүлэг 13-р хэсэг
 • 17:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро"хүүхэлдэйн кино 2.43-50-р анги
 • 19:00
  "Тобот " хүүхэлдэйн кино 2.8-9-10-р анги
 • 20:30
  "Мүүк" хүүхэлдэйн кино 21-22-р анги
 • 20:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 21:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг 56-р дугаар
 • 21:40
  Тавтай нойрсоорой
 • 22:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги