01-18

 • 07:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 10:00
  Гадаад мэдээ
 • 10:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 12:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 20:00
  Зочны цаг
 • 20:30
  "Сэргийлэгч " нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 22:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 23:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 00:00
  Гадаад мэдээ
 • 00:30
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 01:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 02:00
  Эфир завсарлана

01-19

 • 07:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 10:00
  Гадаад мэдээ
 • 10:30
  БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА
 • 11:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 12:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 20:00
  БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА
 • 20:30
  Гадаад мэдээ
 • 21:00
  Ийглийн мэдээ
 • 22:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 00:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Ийглийн мэдээ
 • 02:00
  Эфир завсарлана

01-20

 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 10:00
  Гадаад мэдээ
 • 10:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 13:30
  Гадаад мэдээ
 • 14:00
  Зочны цаг
 • 14:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 15:30
  Гадаад мэдээ
 • 16:00
  УИХ-ын цаг
 • 16:30
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 17:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  Гадаад мэдээ
 • 18:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 19:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 19:30
  Гадаад мэдээ
 • 20:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 20:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 21:30
  Гадаад мэдээ
 • 22:00
  Цагаан ордны төлөөх өрсөлдөөн
 • 23:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 23:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 00:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 00:30
  Гадаад мэдээ
 • 01:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 01:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

01-21

 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 09:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 11:30
  Гадаад мэдээ
 • 12:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 13:30
  Гадаад мэдээ
 • 14:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 14:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 15:30
  Гадаад мэдээ
 • 16:00
  БАДАРЧИЙН ЖАРГАЛМАА
 • 16:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Юу болов? Тойм хөтөлбөр
 • 20:00
  Гадаад мэдээ
 • 20:30
  Бодит байдал нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Юу болов? Тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Юу болов? Тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги