01-20

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:30
  гадаад мэдээ
 • 08:00
  хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  бодит байдал
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:40
  поп мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:40
  поп мэдээ
 • 22:00
  " цэмэнтийг хэрхэн хийдэг вэ? " нэвтрүүлэг
 • 22:20
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:40
  поп мэдээ
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  поп мэдээ
 • 02:00
  эфир завсарлана

01-21

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:40
  поп мэдээ
 • 11:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  эх сурвалж
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ тойм
 • 14:00
  зочны цаг
 • 14:30
  бадарчийн жаргалмаа
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  уих-ын цаг
 • 16:30
  эх сурвалж
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ тойм
 • 18:00
  cnn онцолж байна
 • 18:30
  эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:30
  гадаад мэдээ тойм
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  бодит байдал
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:30
  поп мэдээ
 • 21:45
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 22:00
  эх сурвалж
 • 22:30
  cnn онцолж байна
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:30
  поп мэдээ
 • 00:00
  эфир завсарлана

01-22

 • 08:00
  гол өнцөг
 • 09:00
  бодит байдал
 • 09:30
  бадарчийн жаргалмаа
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  гадаад мэдээ
 • 11:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  хэлэлцүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ тойм
 • 14:00
  cnn онцолж байна
 • 14:30
  эх сурвалж
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  хэлэлцүүлэг
 • 17:00
  эх сурвалж
 • 17:30
  бодит байдал
 • 18:00
  cnn онцолж байна
 • 18:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 20:00
  cnn онцолж байна
 • 20:30
  бадарчийн жаргалмаа
 • 21:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  cnn онцолж байна
 • 23:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлана

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги