03-27

 • 07:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  ардын үг
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  ардын үг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  ардын үг
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  haier брэндийн танилцуулга
 • 19:57
  поп мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  ардын үг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  ардын үг
 • 22:30
  бодит байдал
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  поп мэдээ
 • 00:00
  торгоны замын бүжигчид баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:50
  поп мэдээ
 • 02:20
  эфир завсарлана

03-28

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:40
  поп мэдээ
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  гадаад мэдээ
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  ардын үг
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  ардын үг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  ардын үг
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  ардын үг
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  haier брэндийн танилцуулга
 • 19:53
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  бодит байдал
 • 20:30
  ардын үг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 22:00
  торгоны замын бүжигчид баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  бодит байдал
 • 00:30
  гадаад мэдээ
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 02:00
  эфир завсарлана

03-29

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  гадаад мэдээ
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  haier брэндийн танилцуулга
 • 19:54
  поп мэдээ
 • 20:00
  хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  поп мэдээ
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:30
  поп мэдээ
 • 02:00
  эфир завсарлана

03-30

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:30
  гадаад мэдээ
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  бодит байдал
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  бодит байдал
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  ийглийн мэдээ
 • 18:30
  бодит байдал
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  зочны цаг
 • 20:30
  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл үзүүлж байна
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  ман-ы ерөнхий нарийн бичгийн дарга хөдөө орон нутагт
 • 22:10
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  бодит байдал
 • 00:30
  гадаад мэдээ
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

03-31

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ийглийн мэдээ
 • 11:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  ийглийн мэдээ
 • 14:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  гадаад мэдээ
 • 18:00
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 18:30
  бодит байдал
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  поп мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  гадаад мэдээ
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  поп мэдээ
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  поп мэдээ
 • 00:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 00:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  поп мэдээ
 • 02:00
  эфир завсарлана

04-01

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:40
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  зочны цаг
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  уих-ын цаг
 • 16:30
  эх сурвалж
 • 17:00
  ийглийн мэдээ
 • 17:30
  бодит байдал
 • 18:00
  cnn онцолж байна
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:30
  гадаад мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  бодит байдал
 • 22:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  гадаад мэдээ
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  гол өнцөг
 • 02:00
  эфир завсарлана

04-02

 • 08:00
  гол өнцөг
 • 09:00
  бодит байдал
 • 09:30
  хэлэлцүүлэг
 • 10:30
  гол өнцөг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  cnn онцолж байна
 • 14:00
  эх сурвалж
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  гол өнцөг
 • 16:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  cnn онцолж байна
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 19:50
  поп мэдээ
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 21:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  хэлэлцүүлэг
 • 23:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлана

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги