04-27

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:30
  гадаад мэдээ
 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  бодит байдал
 • 11:00
  хэлэлцүүлэг
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  "монгол генерал" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ардын үг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  гадаад мэдээ
 • 18:30
  бодит байдал
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  цаг үе нэвтрүүлэг
 • 20:00
  зочны цаг
 • 20:30
  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл үзүүлж байна
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:40
  эрдэнэс таван толгой: ололт амжилт ба хүрэх ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 22:00
  ардын үг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  бодит байдал
 • 00:30
  гадаад мэдээ
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

04-28

 • 07:00
  ийглийн мэдээ
 • 07:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 08:00
  хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  ийглийн мэдээ
 • 09:30
  бодит байдал
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "cross talk-bullhorns media wars"-хэлэлцүүлэг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  зочны цаг
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ийглийн мэдээ
 • 15:30
  гадаад мэдээ
 • 16:00
  зочны цаг
 • 16:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ардын үг
 • 18:00
  бодит байдал
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:50
  цаг үе нэвтрүүлэг
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  "cross talk-fake news"-хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:50
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  ардын үг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 00:30
  cnn онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 02:00
  эфир завсарлана

04-29

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ийглийн мэдээ
 • 10:30
  гадаад мэдээ
 • 11:00
  ардын үг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  хэлэлцүүлэг
 • 12:30
  бодит байдал
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  гадаад мэдээ
 • 14:00
  зочны цаг
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ардын үг
 • 16:00
  уих-ын цаг
 • 16:30
  эх сурвалж
 • 17:00
  ардын үг
 • 18:00
  "cross talk-fake news"-хэлэлцүүлэг
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  ийглийн мэдээ
 • 19:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 19:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  бодит байдал
 • 21:00
  ийглийн мэдээ
 • 21:30
  "35 мм илүү тэврэлт" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ийглийн мэдээ
 • 23:50
  гадаад мэдээ
 • 00:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ийглийн мэдээ
 • 01:30
  бодит байдал
 • 02:00
  эфир завсарлана

04-30

 • 08:00
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  бодит байдал
 • 09:30
  хэлэлцүүлэг
 • 10:30
  танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 12:00
  ардын үг
 • 13:00
  ийглийн мэдээ
 • 13:30
  cnn онцолж байна
 • 14:00
  эх сурвалж
 • 14:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 15:00
  ардын үг
 • 16:00
  гадаад мэдээ
 • 16:30
  бодит байдал
 • 17:00
  ардын үг
 • 18:00
  "cross talk-bullhorns media wars"-хэлэлцүүлэг
 • 18:30
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  cnn агентлаг үзүүлж байна
 • 19:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 19:50
  үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  бадарчийн жаргалмаа
 • 20:30
  бодит байдал
 • 21:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  хэлэлцүүлэг
 • 23:00
  юу болов? тойм хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги