08-19

 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 09:30
  CNN онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 10:00
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 11:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 11:30
  Үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 13:30
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  CNN онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 15:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 16:00
  УИХ-ын цаг
 • 16:30
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 17:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 18:30
  Үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 19:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 20:30
  Үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 21:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 22:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 23:30
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлана

08-20

 • 08:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 09:30
  CNN онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 11:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 11:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 12:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 13:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 13:30
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 14:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 15:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 16:00
  ЭХ СУРВАЛЖ
 • 16:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 17:30
  CNN онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 18:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 19:30
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "CrOSS Talk"-Хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 21:30
  CNN онцолж байна нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Танин мэдэхүйн цуврал баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  ИЙГЛИЙН МЭДЭЭ
 • 23:30
  CNN агентлаг үзүүлж байна
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VIII/2019:00

Боловсрол ТВ

"Миний охин Ким Са-вол" ОАК 39-р анги

VIII/2020:30

Боловсрол ТВ

E-баримт шууд тохирол

VIII/2013:00

Star TV

"One Piece" Анимэ 530-534 -р анги