02-20

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 08:00
  Боби Баби хоёрын цаг
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Нууцууд: "Найман мөчтэй охин"
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 10:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 11:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 12:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 14:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" /₮//давталт
 • 16:00
  "Учиртай гурав..."
 • 16:30
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  HIUB news
 • 18:30
  "Саятан болох дамжаа" ОАК 15,16р анги
 • 19:30
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Би амьдралд хайртай..."
 • 21:40
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 22:00
  "Хунгийн сүүлчийн дуу" МУСК
 • 00:00
  "00:00 шоу"
 • 01:00
  Сайхан амраарай

02-21

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 08:00
  Боби Баби хоёрын цаг
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Нууцууд: "Торсо эр"
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 10:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 12:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/ /давталт/
 • 14:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 14:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 15:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 15:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:00
  "Би амьдралд хайртай..."
 • 16:30
  "10/17 хөтөлбөр" Сар шинийн бэлэг
 • 17:15
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  HIUB news
 • 18:30
  "Саятан болох дамжаа" ОАК 17,18р анги
 • 19:30
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Учиртай гурав..."
 • 21:40
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 22:00
  Нууцууд: "Миний хуурамч хүүхэд"
 • 23:00
  "Кино тасалбарын азтан" шууд
 • 00:00
  "00:00 шоу"
 • 01:00
  Сайхан амраарай

02-22

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 08:00
  Боби Баби хоёрын цаг
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Нууцууд: "Миний хуурамч хүүхэд"
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 10:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 12:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/ /давталт/
 • 14:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 14:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 15:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 15:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:00
  "Учиртай гурав..."
 • 16:20
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:30
  "10/17 хөтөлбөр" Сар шинийн бэлэг
 • 17:15
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  HIUB news
 • 18:30
  "Саятан болох дамжаа" ОАК 19,20р анги
 • 19:30
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Би амьдралд хайртай..."
 • 21:40
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 22:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн өнөр гэр бүл"
 • 23:00
  "Шар үс"
 • 23:30
  "Тамаас зугт" УСК /+18/
 • 01:00
  Сайхан амраарай

02-23

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 08:00
  Боби Баби хоёрын цаг
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн өнөр гэр бүл"
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 10:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 12:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/ /давталт/
 • 14:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 14:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 15:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 15:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:00
  "Би амьдралд хайртай..."
 • 16:20
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:30
  "10/17 хөтөлбөр" Сар шинийн бэлэг
 • 17:15
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  HIUB news
 • 18:30
  "Саятан болох дамжаа" ОАК 21,22р анги
 • 19:30
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Кино тасалбар"
 • 21:40
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 22:05
  Нууцууд: "Агафиа"
 • 23:00
  "Well played"
 • 23:30
  "Кино тасалбар"
 • 00:00
  "00:00 шоу"
 • 01:05
  Сайхан амраарай

02-24

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 08:00
  Боби Баби хоёрын цаг
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Нууцууд: "Агафиа"
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 10:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 12:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/ /давталт/
 • 14:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 14:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 15:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 15:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:00
  "Кино тасалбар"
 • 16:30
  "10/17 хөтөлбөр" Сар шинийн бэлэг
 • 17:15
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  HIUB news
 • 18:30
  "Саятан болох дамжаа" ОАК 23,24р анги
 • 19:30
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Учиртай гурав..."
 • 21:45
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 22:05
  Нууцууд: "Үлэмж биетийн нууц"
 • 23:00
  "Хулжсан нойр"
 • 00:00
  "Үд дундын цэнгэл" УСК /+21/
 • 01:40
  Сайхан амраарай

02-25

 • 08:00
  "Таван эрдэнийн орон" Ч.Алтантүлхүүр
 • 10:00
  "10/17 хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  "Тэргүүн сар" Шинийн хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 19:00
  "Тэргүүн сар" Шинийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Urban jeans үзүүлж байна
 • 21:00
  "80 сэдэв" ток шоу
 • 22:00
  "22 шоу"
 • 23:30
  МУСК

02-26

 • 07:00
  Тэргүүн яриа
 • 07:30
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 10:00
  "Хонины найр" МУСК
 • 12:00
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 14:00
  "Ирж яваа цаг" МУСК
 • 16:00
  "Нарны унага" МУСК
 • 18:00
  "Шоо юу Шагай юу..." шууд
 • 19:00
  "Тэргүүн сар" Шинийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Ану хатан" МУСК
 • 00:20
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 03:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги