03-31

 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 08:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 100-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Цусаар уйлагч"
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:20
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 2-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 61-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:15
  Марчаахай
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 101-р анги
 • 20:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 3-р анги
 • 21:00
  "Watchmojo Mongolia"
 • 21:30
  Цахим засаглал нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 62-р анги
 • 23:00
  "Цусаар уйлагч"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

04-01

 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 08:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 101-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Торсо хүн"
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:20
  Цахим засаглал нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 3-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 62-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:15
  Марчаахай
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 102-р анги
 • 20:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 4-р анги
 • 21:00
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Кино миний амьдралд"
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 63-р анги
 • 23:00
  "Торсо хүн"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

04-02

 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 08:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 102-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Таргалах өвчнөө ялан дийлэхүй"
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:20
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 4-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 63-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:15
  Марчаахай
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 103-р анги
 • 20:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 5-р анги
 • 21:00
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 64-р анги
 • 23:00
  "Таргалах өвчнөө ялан дийлэхүй"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

04-03

 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 08:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 103-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Супер хүчтэй супер хүмүүс"
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:20
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 5-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 64-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:15
  Марчаахай
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 104-р анги
 • 20:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 6-р анги
 • 21:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал"
 • 21:30
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 65-р анги
 • 23:00
  "Супер хүчтэй супер хүмүүс"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

04-04

 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 08:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 104-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:35
  "Марчаахай"
 • 11:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 6-р анги
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 65-р анги
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ocean Grey"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Ирээдүйн хот-Жакарта" баримтат кино
 • 20:30
  "Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал"
 • 21:00
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Миний ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "22 ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Үл таних эмэгтэй" МУСК
 • 01:00
  Сайхан амраарай

04-05

 • 08:00
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 100-101-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 102-104-р анги
 • 12:00
  "Баатрууд эргэн ирсэн нь" ОАК 2-6-р анги
 • 15:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 16:00
  "Ирээдүйн хот-Жакарта" баримтат кино
 • 17:00
  "Уран зохиолын цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:30
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Watchmojo Mongolia"
 • 19:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Дэлхийг захирсан хатан хааны түүх" баримтат кино
 • 20:30
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал"
 • 22:00
  "Монгол Тулгатны 100 эрхэм" Ж.Мөнхбат
 • 23:00
  "Кино шиг амьдрал" МУСК
 • 00:35
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр