03-25

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 08:00
  "Гуппи ба хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Хайрын гал тогоо
 • 11:00
  10/17 хөтөлбөр: Хайрын гал тогооны зочин
 • 11:50
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 13:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 13:30
  10/17 хөтөлбөр: Фэн Шуйн зөвлөгөө
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 16:00
  "Гоц авъяастнууд" ОАК 6-10р анги
 • 20:30
  "Тоглолтын өмнө" МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 21:00
  "80 сэдэв"
 • 22:00
  "22 шоу" шууд
 • 23:30
  "Шар үс"
 • 00:00
  "Well played"
 • 00:30
  "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм..."
 • 02:00
  Сайхан амраарай

03-26

 • 09:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн ухаантай хүүхэд"
 • 09:50
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 10:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн бяцхан охин"
 • 11:00
  Нууцууд: "Таргалах өвчнөө ялан дийлэхүй"
 • 11:50
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 12:00
  Нууцууд: "Нууц амрагууд"
 • 13:00
  "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм..."
 • 13:40
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:00
  "Төгс амтны эрэлд"
 • 14:40
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 15:00
  "Учиртай гурав..."
 • 15:40
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 16:00
  "Кино тасалбар"
 • 16:40
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 17:00
  "Гуппи ба хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 19:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 20:00
  "Оргил цаг"
 • 21:00
  "80 сэдэв"
 • 22:00
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" МУСК
 • 00:00
  Сайхан амраарай

03-27

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: "Хайрын гал тогоо"
 • 10:50
  10 хором
 • 11:00
  10/17 хөтөлбөр: Төгс гэгээрлийн төв
 • 12:50
  10 хором
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 14:50
  10 хором
 • 15:00
  10/17 хөтөлбөр: Сэтгэл зүйч
 • 15:50
  10 хором
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 17:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 17:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:30
  "HIUB news"
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:30
  "Нотлох баримт" ОАК 1р анги
 • 20:00
  "Нотлох баримт" ОАК 1р анги
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  Оргил цаг: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 22:00
  "Анирлагч" МУСК
 • 00:00
  Оргил цаг: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"/давт
 • 01:00
  Сайхан амраарай

03-28

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Аура энергийн зөвлөгөө
 • 10:50
  10 хором
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  10/17 хөтөлбөр: Хүүхдийн эмч
 • 12:50
  10 хором
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 14:50
  10 хором
 • 15:00
  10/17 хөтөлбөр: Хуулийн зөвлөх
 • 15:50
  10 хором
 • 16:00
  Нууцууд: "Нууц амрагууд"
 • 16:50
  10 хором
 • 17:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 17:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:30
  "HIUB news"
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:30
  "Нотлох баримт" ОАК 2р анги
 • 20:20
  Баримт: "МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Төгс амтны эрэлд"
 • 22:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн эр"
 • 23:00
  Кино тасалбарын азтан
 • 23:45
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 00:00
  "00:00 шоу"
 • 01:00
  Сайхан амраарай

03-29

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Эмэгтэйчүүдийн эмч
 • 10:50
  10 хором
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  10/17 хөтөлбөр: Хүүхдийн эмч
 • 12:50
  10 хором
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 14:50
  10 хором
 • 15:00
  10/17 хөтөлбөр: Фэн шуйн зөвлөх
 • 15:50
  10 хором
 • 16:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн эр"
 • 16:50
  10 хором
 • 17:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 17:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:30
  "HIUB news"
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:30
  "Нотлох баримт" ОАК 3р анги
 • 20:20
  Баримт: "МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Учиртай гурав"
 • 22:00
  Нууцууд: "Загасан үнэрт"
 • 23:00
  "Шар үс"
 • 23:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 00:00
  УСК /+18/

03-30

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Аура энергийн зөвлөгөө
 • 10:50
  10 хором
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  10/17 хөтөлбөр: Хүүхдийн эмч
 • 12:50
  10 хором
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 14:50
  10 хором
 • 15:00
  10/17 хөтөлбөр: Фэн шуйн зөвлөх
 • 15:50
  10 хором
 • 16:00
  Нууцууд: "Загасан үнэрт"
 • 16:50
  10 хором
 • 17:00
  Таны сонорт
 • 17:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:30
  "HIUB news"
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:30
  "Нотлох баримт" ОАК 4р анги
 • 20:20
  Баримт: "МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Кино тасалбар"
 • 22:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн "бакь" эр"
 • 23:00
  "Well plaeyd"
 • 23:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 00:00
  "00:00" шоу
 • 01:00
  Сайхан амраарай

03-31

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Эмэгтэйчүүдийн эмч
 • 10:50
  10 хором
 • 11:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 12:00
  10/17 хөтөлбөр: Хүүхдийн эмч
 • 12:50
  10 хором
 • 13:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 14:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 14:50
  10 хором
 • 15:00
  10/17 хөтөлбөр: Замын цагдаагийн зөвлөгөө
 • 15:50
  10 хором
 • 16:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн "бакь" эр"
 • 16:50
  10 хором
 • 17:00
  Таны сонорт
 • 17:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:30
  "HIUB news"
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:30
  "Нотлох баримт" ОАК 5р анги
 • 20:20
  Баримт: "МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 20:30
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 21:00
  "ШБОС"
 • 22:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн хүчтэй хүүхэд"
 • 23:00
  "Хулжсан нойр" шууд
 • 23:45
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 00:00
  "Надтай унтаач" УСК /+21/
 • 02:00
  Сайхан амраарай

04-01

 • 07:00
  "Сэдэв" хөтөлбөр
 • 07:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 07:50
  10 хором
 • 08:00
  "Гуппи бас хөөсөн бөмбөлөгүүд"
 • 08:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 08:50
  10 хором
 • 09:00
  "Монгол аялал" аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 09:50
  10 хором
 • 10:00
  10/17 хөтөлбөр: Хайрын гал тогоо
 • 11:00
  10/17 хөтөлбөр: Хайрын гал тогооны зочин
 • 11:50
  10 хором
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" /₮/
 • 13:00
  Таны сонорт
 • 13:30
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 13:50
  10 хором
 • 14:00
  "Нотлох баримт" ОАК 1р анги
 • 15:00
  10 хором
 • 15:10
  "Нотлох баримт" ОАК 2,3р анги
 • 16:50
  10 хором
 • 17:00
  "Нотлох баримт" ОАК 4р анги
 • 17:50
  10 хором
 • 18:00
  "Нотлох баримт" ОАК 5р анги
 • 18:45
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 19:00
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 19:20
  10 хором 9
 • 19:30
  "Эх орны цэрэг-2017" яруу найргийн наадам
 • 21:00
  "80 сэдэв" ток шоу
 • 22:00
  "22 шоу"
 • 23:45
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 00:00
  "00:00 шоу"
 • 01:00
  Сайхан амраарай

04-02

 • 08:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн эр"
 • 09:00
  Нууцууд: "Загасан үнэрт"
 • 09:50
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 10:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн жижигхэн "бакь" эр"
 • 11:00
  Нууцууд: "Дэлхийн хамгийн хүчтэй хүүхэд"
 • 11:50
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 12:00
  "Эх орны цэрэг-2017" яруу найргийн наадам
 • 14:45
  Тоглолтын өмнө: "Анд минь чамайгаа үгүйлэх юм"
 • 15:00
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 16:00
  "Төгс амтны эрэлд"
 • 16:45
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 17:00
  "Учиртай гурав..."
 • 17:45
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 18:00
  "ШБОС"
 • 18:45
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 19:00
  "Кино тасалбар"
 • 19:45
  "ТВ чагнуур" зөвлөж байна
 • 20:00
  "Оргил цаг"
 • 20:50
  Баримт: "МУСТА, Дуучин П.Хэрлэн
 • 21:00
  "80 сэдэв"
 • 22:00
  "Зүүдэнд оромгүй явдал" МУСК
 • 00:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги