08-21

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Лэди цох Супер муур хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 34-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-3"
 • 11:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 22-р анги
 • 12:00
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 22-р анги
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Амжих уу хайраа" МУСК
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Би амьдралд хайртай"
 • 19:30
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 20:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 23-р анги
 • 21:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 22:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 23-р анги
 • 23:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-3"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

08-22

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Лэди цох Супер муур хоёр" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-4"
 • 11:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 23-р анги
 • 12:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Би амьдралд хайртай"
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 23-р анги
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Ерөнхийлөгчийн туслах" МУСК
 • 17:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Кино миний амьдралд"
 • 19:30
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 20:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 24-р анги
 • 21:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 24-р анги
 • 23:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-4"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

08-23

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Лэди цох Супер муур хоёр" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-5"
 • 11:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 24-р анги
 • 12:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 24-р анги
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Хамтран амьдрагч" МУСК
 • 17:35
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 20:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 25-р анги
 • 21:00
  "Эдварт Сноуден" баримтат кино
 • 22:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 25-р анги
 • 23:00
  "Ургамлын нууцлаг амьдрал-5"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

08-24

 • 08:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Лэди цох Супер муур хоёр" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 09:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 10:30
  Марчаахай
 • 11:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 25-р анги
 • 12:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эдварт Сноуден" баримтат кино
 • 14:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 25-р анги
 • 15:00
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 16:20
  "Зүрхэнд" тоглолт
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 20:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 26-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн Монголчууд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 26-р анги
 • 23:00
  "Банази хорлогдсон газар" баримтат кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

08-25

 • 08:00
  "Вакбу" хүүхэлдэйн кино 33-38-р анги
 • 10:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 26-р анги
 • 12:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 21-26-р анги
 • 17:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Ногоон сонголт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Би амьдралд хайртай"
 • 20:00
  "Бидний нандин үе" ОАК 27-р анги
 • 21:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ОАК 27-р анги
 • 23:00
  "Сүүлчийн шөнө" МУСК
 • 01:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг