05-26

 • 07:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 07:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 08:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 08:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 09:00
  "Африка-1"
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:25
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 41-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 17-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 17:25
  "Цаг үе" мэдээ мэдээлэл /Корона вирус/
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 19:15
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 42-р анги
 • 21:00
  "Watchmojo Mongolia"
 • 21:30
  Цахим засаглал нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 23:00
  "Африка-2"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

05-27

 • 07:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 07:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 08:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 08:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 09:00
  "Африка-2"
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:25
  Цахим засаглал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 42-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 17:25
  "Цаг үе" мэдээ мэдээлэл /Корона вирус/
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 19:15
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 43-р анги
 • 21:00
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Кино миний амьдралд"
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 23:00
  "Африка-3"
 • 00:10
  Сайхан амраарай

05-28

 • 07:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 07:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 08:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 08:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 09:00
  "Африка-3"
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:25
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 11:05
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 43-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 17:25
  "Цаг үе" мэдээ мэдээлэл /Корона вирус/
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 19:15
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 44-р анги
 • 21:05
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 23:00
  "Африка-4"
 • 00:10
  Сайхан амраарай

05-29

 • 07:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 07:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 08:00
  "Боби Баби хоёр"
 • 08:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 09:00
  "Африка-4"
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 44-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 17:25
  "Цаг үе" мэдээ мэдээлэл /Корона вирус/
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 19:15
  "Боби Баби хоёр"
 • 19:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 45-р анги
 • 21:00
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Уран зохиолын цаг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 21-р анги
 • 23:00
  "Африка-5"
 • 00:10
  Сайхан амраарай

05-30

 • 08:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 08:30
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 09:00
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 10:02
  "Африка-5"
 • 11:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 45-р анги
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 13:25
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 5-р бүлгийн 21-р анги
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Цаг үе" мэдээ мэдээлэл /Корона вирус/
 • 16:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 17:00
  "Африка-6"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 19:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:30
  "Дэлхийн Монголчууд" /COVID-19/
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 46-р анги
 • 21:05
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Миний ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Харанхуй хад" МУСК
 • 01:00
  Сайхан амраарай

05-31

 • 08:00
  "Шидэт арал" хүүхэлдэйн кино 19-28-р анги
 • 10:20
  "Улаанбаатарт байгаа миний аавд" МУСК
 • 12:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 41-46-р анги
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Миний ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 20:00
  "Хатагтай Фазилетын охид" ОАК 47-р анги
 • 21:05
  "Watchmojo Mongolia"
 • 21:30
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монгол Тулгатны 100 эрхэм" П.Бадарч
 • 00:00
  "Сүүлчийн шөнө" МУСК
 • 02:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

V/2717:00

C1

"Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги

V/2715:20

AsianBox

"Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 59, 60-р анги

V/2723:50

AsianBox

"Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги