12-11

 • 07:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Масктай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 08:24
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  Цахим засаглал нэвтрүүлэг
 • 10:58
  Түлш түлэх аргачлал
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Овжин охид" ОАК 4-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Гоморра" ОАК 11-р анги
 • 17:50
  Түлш түлэх аргачлал
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Түлш түлэх аргачлал
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 20:00
  "Овжин охид" ОАК 5-р анги
 • 21:00
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 21:45
  Түлш түлэх аргачлал
 • 22:00
  "Гоморра" ОАК 12-р анги
 • 22:55
  Түлш түлэх аргачлал
 • 23:00
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Music set
 • 00:45
  Сайхан амраарай

12-12

 • 07:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Масктай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 08:24
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Овжин охид" ОАК 5-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Гоморра" ОАК 12-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 20:00
  "Овжин охид" ОАК 6-р анги
 • 21:00
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 21:47
  Түлш түлэх аргачлал
 • 22:00
  "Гоморра" ОАК 13-р анги
 • 23:00
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Music set
 • 00:45
  Сайхан амраарай

12-13

 • 07:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Масктай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 08:24
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:47
  Түлш түлэх аргачлал
 • 11:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Овжин охид" ОАК 6-р анги
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Гоморра" ОАК 13-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 20:00
  "Овжин охид" ОАК 7-р анги
 • 21:00
  "Үнэт өв" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Түлш түлэх аргачлал
 • 22:00
  "Гоморра" ОАК 14-р анги
 • 22:58
  Түлш түлэх аргачлал
 • 23:00
  "Эргэх 23" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Music set
 • 00:40
  Сайхан амраарай

12-14

 • 08:00
  "Масктай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 08:24
  Түлш түлэх аргачлал
 • 08:30
  Марчаахай
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 10:55
  "Амьтдын эрхэмсэг чанараас суралцахуй"
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Үнэт өв" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Гоморра" ОАК 14-р анги
 • 14:58
  Түлш түлэх аргачлал
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Дуулна даа, баярлана даа" тоглолт
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Түлш түлэх аргачлал
 • 19:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 19:55
  Түлш түлэх аргачлал
 • 20:00
  Өмнөд Хятад: "Макаугаас Сичиан руу" баримтат кино
 • 21:00
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Миний ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "22 ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Гоморра" ОАК 15-р анги
 • 23:52
  Түлш түлэх аргачлал
 • 00:00
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 02:10
  Сайхан амраарай

12-15

 • 08:00
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 21-22-р анги
 • 09:00
  "Өглөөний мэнд-Монгол" танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Жейк ба Мөрөөдлийн далайн дээрэмчид" хүүхэлдэйн кино 23-25-р анги
 • 12:00
  "Овжин охид" ОАК 3-7-р анги
 • 15:50
  Түлш түлэх аргачлал
 • 16:00
  "Гоморра" ОАК 15-р анги
 • 17:00
  "Миний ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хобби" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Сайн байна уу Захирал аа" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 20:00
  "Celine dion" баримтат кино
 • 21:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 21:23
  Түлш түлэх аргачлал
 • 21:30
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гоморра" ОАК 16-р анги
 • 22:58
  Түлш түлэх аргачлал
 • 23:00
  "Итгэл" МУСК
 • 00:30
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл