10-16

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 33-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 39-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 20:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 34-р анги
 • 21:00
  "Үл хөдлөх хөрөнгө ба бүтээн байгуулалт" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Миний ертөнц"
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 40-р анги
 • 23:00
  Music set
 • 00:45
  Сайхан амраарай

10-17

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний ертөнц"
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 34-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:30
  "Үл хөдлөх хөрөнгө ба бүтээн байгуулалт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 40-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 20:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 35-р анги
 • 21:00
  "Можо ток" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 41-р анги
 • 23:00
  Music set
 • 00:45
  Сайхан амраарай

10-18

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 10:30
  "Монгол билиг ухаан" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 35-р анги
 • 12:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 12:25
  "Можо ток" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 41-р анги
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эрүүл монгол хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 20:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 36-р анги
 • 21:00
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 42-р анги
 • 23:00
  Music set
 • 00:45
  Сайхан амраарай

10-19

 • 08:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Цэнхэр үнэгний адал явдал" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 09:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 10:30
  Марчаахай
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 36-р анги
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Кино миний амьдралд"
 • 13:15
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:30
  "Би амьтанд хайртай" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 42-р анги
 • 15:00
  "Ард түмний зууч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Буриад поп мюзик" тоглолт
 • 17:00
  Өмнөд Хятад: "Макаогаас Сичианруу" баримтат кино
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Хамтдаа загасчилъя нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 37-р анги
 • 21:00
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Далай лам" баримтат кино
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 43-р анги
 • 23:00
  "Надын аав мангар" МУСК
 • 00:25
  Сайхан амраарай

10-20

 • 08:00
  "Эрх чөлөөт Спирит" хүүхэлдэйн кино 2-6-р анги
 • 10:00
  Маск продакшн үзүүлж байна: "4 ихэр"
 • 10:25
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 37-р анги
 • 12:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 38-43-р анги
 • 17:00
  "Можо ток" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Үл хөдлөх хөрөнгө ба бүтээн байгуулалт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Хамтдаа загасчилъя нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Монголын соёлын өв нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Миний ертөнц"
 • 20:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 38-р анги
 • 21:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Чикаго хотын цагдаа" ОАК 44-р анги
 • 23:00
  "Хөлтрөг" МУСК
 • 00:35
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр