06-17

 • 08:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 08:10
  "Ирж яваа цаг" МУСК
 • 09:35
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 26-р анги
 • 11:00
  "Халуухан ээж" ОАК 26-р анги
 • 11:50
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:00
  Нууцууд: "Үл таних эмэгтэй"
 • 12:45
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 13:00
  "Иргэн бүр экологич"
 • 13:30
  "Монголоороо"
 • 14:00
  Нууцууд: "Таши охин лам хоёр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "LOL"
 • 15:30
  "Би амьдралд хайртай"
 • 16:00
  Нууцууд: "Үлэмж биетний нууц"
 • 17:00
  "Кино тасалбар"
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Рояаль академи" үзүүлж байна ₮
 • 19:35
  Дээрхийн заяа ТББ үзүүлж байна
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 27-р анги
 • 21:00
  Нууцууд: "Солелийн цирк"
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 27-р анги
 • 23:00
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 00:40
  Сайхан амраарай

06-18

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:10
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Марчаахай"
 • 08:15
  "Авалорын гүнж Елена" 24-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 27-р анги
 • 10:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Авалорын гүнж Елена" 24-р анги
 • 11:30
  "Монголоороо"
 • 12:00
  "Халуухан ээж" ОАК 27-р анги
 • 13:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  Цэнхэр гараг: "Хөхтөн амьтдын нууц -3"
 • 17:00
  "Ард түмний зууч"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 18:45
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Авалорын гүнж Елена" 25-р анги
 • 19:30
  "Монголоороо"
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 28-р анги
 • 21:00
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 28-р анги
 • 23:00
  Нууцууд: "Амьд хүүхэлдэйнүүд"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-19

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:10
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Марчаахай"
 • 08:15
  "Авалорын гүнж Елена" 25-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 28-р анги
 • 10:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Авалорын гүнж Елена" 25-р анги
 • 11:30
  "Монголоороо"
 • 12:00
  "Халуухан ээж" ОАК 28-р анги
 • 13:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  Цэнхэр гараг: "Хөхтөн амьтдын нууц -4"
 • 17:00
  "Ард түмний зууч"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 18:45
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 1-р анги
 • 19:30
  "Би амьдралд хайртай"
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 29-р анги
 • 21:00
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 29-р анги
 • 23:00
  "Шар үс" /+18/
 • 23:35
  "Ороолон" МУСК /+18/
 • 01:00
  Сайхан амраарай

06-20

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:10
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Марчаахай"
 • 08:15
  "Ширэнгэн ойн түүх" 1-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 29-р анги
 • 10:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 1-р анги
 • 11:30
  "Би амьдралд хайртай"
 • 12:00
  "Халуухан ээж" ОАК 29-р анги
 • 13:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  Цэнхэр гараг: "Хөхтөн амьтдын нууц -5"
 • 17:00
  "Ард түмний зууч"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 18:45
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 2-р анги
 • 19:30
  "Иргэн бүр экологич"
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 30-р анги
 • 21:00
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 30-р анги
 • 23:00
  Нөгөө кинонууд: "Eat drink man and women”
 • 01:30
  Сайхан амраарай

06-21

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:10
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Марчаахай"
 • 08:15
  "Ширэнгэн ойн түүх" 2-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 30-р анги
 • 10:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 2-р анги
 • 11:30
  "Иргэн бүр экологич"
 • 12:00
  "Халуухан ээж" ОАК 30-р анги
 • 13:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  Цэнхэр гараг: "Хөхтөн амьтдын нууц -6"
 • 17:00
  "Ард түмний зууч"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 18:45
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 3-р анги
 • 19:30
  "LOL"
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 31-р анги
 • 21:00
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 31-р анги
 • 23:00
  Нууцууд: "Нойрондоо явдаг хүмүүс"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-22

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:10
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Марчаахай"
 • 08:15
  "Ширэнгэн ойн түүх" 3-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 31-р анги
 • 10:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 11:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 3-р анги
 • 11:30
  "LOL"
 • 12:00
  "Халуухан ээж" ОАК 31-р анги
 • 13:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 13:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 14:00
  "10/17 шууд хөтөлбөр"
 • 14:45
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  Цэнхэр гараг: "Хөхтөн амьтдын нууц -7"
 • 17:00
  "Ард түмний зууч"
 • 18:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 18:45
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 4-р анги
 • 19:20
  "Контрол комментатор"
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 32-р анги
 • 21:00
  "Сэдэв" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Рояаль академи" үзүүлж байна ₮
 • 22:05
  "Эгэл ертөнц" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  Нууцууд: "Эзэн хааны хуримын ёслол"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-23

 • 07:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 07:05
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 07:30
  "Авалорын гүнж Елена" 25-р анги
 • 08:00
  "Ширэнгэн ойн түүх" 1-4-р анги
 • 09:20
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 28-32-р анги
 • 14:00
  "Бизнес аялал" /₮/
 • 14:40
  "Марчаахай"
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  "Халуухан ээж" ОАК 28-32-р анги
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 33-р анги
 • 20:45
  Дээрхийн заяа ТББ үзүүлж байна
 • 21:00
  "Кино тасалбар"
 • 21:30
  "Рояаль академи" үзүүлж байна ₮
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 33-р анги
 • 23:00
  Нөгөө кинонууд: "Tale of Tales”
 • 01:40
  Сайхан амраарай

06-24

 • 08:00
  Эко ТВ "Өглөөний мэнд"
 • 08:10
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 09:25
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 33-р анги
 • 11:00
  "Халуухан ээж" ОАК 33-р анги
 • 11:50
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:00
  Нууцууд: "Амьд хүүхэлдэйнүүд"
 • 13:00
  "Иргэн бүр экологич"
 • 13:30
  "Контрол комментатор"
 • 14:10
  Нууцууд: "Нойрондоо явдаг хүмүүс"
 • 15:00
  "LOL"
 • 15:30
  "Би амьдралд хайртай"
 • 16:00
  Нууцууд: "Эзэн хааны хуримын ёслол"
 • 17:00
  "Кино тасалбар"
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Марчаахай"
 • 19:00
  "Рояаль академи" үзүүлж байна ₮
 • 19:35
  Дээрхийн заяа ТББ үзүүлж байна
 • 20:00
  "Халуухан ээж" ОАК 34-р анги
 • 20:50
  "Марчаахай"
 • 21:00
  Нууцууд: "Үхэл амьдрал нэг өдөрт"
 • 22:00
  "Эгэл ертөнц" ОАК 34-р анги
 • 23:00
  "Аз жаргал" МУСК
 • 00:30
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/