06-24

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Зохион бүтээгч ИНЖЕНЕР" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хайраа хайрла" ОАК төгсгөлийн 89-р анги
 • 12:00
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 12:30
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 7-р анги
 • 15:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 16:00
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 17:00
  "Ээжийн бурхадууд" хошиг шог
 • 17:35
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сургуулиа судалъя"
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 8-р анги
 • 21:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ногоон сонголт" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 1-р анги
 • 23:00
  "22 ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 00:15
  Сайхан амраарай

06-25

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Ногоон сонголт" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 1-р анги
 • 12:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 8-р анги
 • 15:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 16:00
  "Ирж яваа цаг" МУСК
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Агаараар гүйцгээе"
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 9-р анги
 • 21:00
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Бидний үзэсгэлэнт эх орон Хорват"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-26

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Кино миний амьдралд"
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 2-р анги
 • 12:00
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 9-р анги
 • 15:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 16:00
  "Манай аялгуу" МУСК
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сургуулиа судалъя"
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 10-р анги
 • 21:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Аялдаг бол гоё" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Дэлхийн хотууд"
 • 00:05
  Сайхан амраарай

06-27

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Аялдаг бол гоё" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 3-р анги
 • 12:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 10-р анги
 • 15:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 16:00
  "Загийн алим" МУСК
 • 17:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Кино миний амьдралд"
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 11-р анги
 • 21:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Hype music" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Бүтээн байгуулалт"
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-28

 • 07:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 08:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 08:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 09:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 09:30
  Марчаахай
 • 10:00
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Hype music" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 4-р анги
 • 12:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Эрүүл Монгол" хөтөлбөр
 • 13:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 11-р анги
 • 15:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 16:00
  "Хүний амь" МУСК
 • 17:35
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Кино миний амьдралд"
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 12-р анги
 • 21:00
  "Event news"
 • 21:30
  "Зохион бүтээгч ИНЖЕНЕР" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Жакарта"
 • 00:07
  Сайхан амраарай

06-29

 • 08:00
  "Гэр бүлийн өглөө" хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сабрина увдист охины нууц" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 09:40
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 10:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 10:30
  Марчаахай
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 5-р анги
 • 12:00
  "Сайн байна уу Захирлаа" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Event news"
 • 13:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" Дэлхийн зөн ОУБ
 • 14:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 12-р анги
 • 15:00
  "Сарны гөлөг" МУСК
 • 16:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 17:00
  "Ocean grey" тоглолт 2-р хэсэг
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 13-р анги
 • 21:00
  "Дэлхийн Монголчууд" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Аялдаг бол гоё" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "22 ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Насны хань" ОАК 6-р анги
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-30

 • 08:00
  Оддын дайн: "Эсэргүүцэл" хүүхэлдэйн кино 10-15-р анги
 • 10:25
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 11:00
  "Насны хань" ОАК 6-р анги
 • 12:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 8-13-р анги
 • 17:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Ногоон сонголт" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Зохион бүтээгч ИНЖЕНЕР" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  ТВ чагнуур зөвлөж байна
 • 19:00
  "Дэлхийн Монголчууд" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Кино задлан" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Гэрлэлтийн өмнөх дүрэм" ОАК 14-р анги
 • 21:00
  "Сэтгэлийн өглөг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Hype music" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Насны хань" ОАК 7-р анги
 • 23:00
  "Түцний охид" МУСК
 • 00:35
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт