04-18

 • 07:00
  Эх орон телевиз эхлэл
 • 07:05
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 09:30
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 10:00
  “Мөнгөний ноёрхол-2” баримтат кино
 • 10:55
  “Гоёл медикал”
 • 11:00
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 13:00
  “Бохир хэл” ОАК 1-р анги
 • 14:00
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  Үзмэрч, зөнч, Доктор Ш.Жанар
 • 14:30
  Гоо хатан
 • 15:00
  "Далангийн Хонгорын тахилга-2017"
 • 16:40
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр /давталт /
 • 18:40
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 19:05
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 19:10
  “Мөнгөний ноёрхол-3” баримтат кино
 • 20:05
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 20:07
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:10
  “Урбан брэнд” үзүүлж байна
 • 20:18
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:20
  “Шилмэл буйдан” үзүүлж байна
 • 20:30
  “Урагшаа Монгол” нэвтрүүлэг
 • 21:05
  “Save the Children”
 • 21:10
  “Бохир хэл” ОАК 2-р анги
 • 22:10
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 22:15
  “Хүүгүй ломбард” МУСК
 • 00:00
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 00:10
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

04-19

 • 07:00
  Эх орон телевиз эхлэл
 • 07:05
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 09:30
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 10:00
  “Мөнгөний ноёрхол-3” баримтат кино
 • 10:55
  “Гоёл медикал”
 • 11:00
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 13:00
  “Бохир хэл” ОАК 2-р анги
 • 14:00
  High trade нэвтрүүлэг
 • 14:25
  Үзмэрч, зөнч, Доктор Ш.Жанар
 • 14:30
  “Мэргэжил бүхэн сайхан” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хонгорын овооны тахилга-2017"
 • 16:40
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр /давталт/
 • 18:40
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 19:05
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 19:10
  “Мөнгөний ноёрхол-4” баримтат кино
 • 20:05
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 20:07
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:10
  “Урбан брэнд үзүүлж байна” үзүүлж байна
 • 20:18
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:20
  “Шилмэл буйдан” үзүүлж байна
 • 20:30
  "Сэдвийн гүнд" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 21:10
  “Бохир хэл” ОАК 3-р анги
 • 22:10
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 22:15
  “Үнэнээс хол” МУСК
 • 00:00
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 00:10
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

04-20

 • 07:00
  Эх орон телевиз эхлэл
 • 07:05
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 09:30
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 10:00
  “Мөнгөний ноёрхол-4” баримтат кино
 • 10:55
  “Гоёл медикал”
 • 11:00
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 13:00
  “Бохир хэл” ОАК 3-р анги
 • 14:00
  High trade нэвтрүүлэг
 • 14:25
  Үзмэрч, зөнч, Доктор Жанар
 • 14:30
  Сэдвийн гүнд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Унаган Сүмбэр галын наадам-2017"
 • 16:40
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 18:40
  High trade нэврүүлэг
 • 19:05
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 19:10
  “Мөнгөний ноёрхол-5” баримтат кино
 • 20:05
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 20:07
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:10
  “Урбан брэнд” үзүүлж байна
 • 20:18
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:20
  “Шилмэл буйдан” үзүүлж байна
 • 20:30
  Захиалгат нэвтрүүлэг
 • 21:05
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 21:10
  “Бохир хэл” ОАК 4-р анги
 • 22:10
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 22:15
  “Луйвар” МУСК
 • 00:00
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 00:10
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

04-21

 • 07:00
  Эх орон телевиз эхлэл
 • 07:05
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 09:30
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 10:00
  “Мөнгөний ноёрхол-5” баримтат кино
 • 10:55
  “Гоёл медикал”
 • 11:00
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 13:00
  “Тэмцэгч” ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 13:45
  “Бохир хэл” ОАК 1-р анги
 • 14:30
  "Ярих өнцөг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  "Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц-30 жил"
 • 16:40
  “Эх орны өглөө” хөтөлбөр
 • 18:40
  “High trade” нэвтрүүлэг
 • 19:05
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 19:10
  Хятадын онгон зэрлэг байгаль – “Шангри-ла”
 • 20:05
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 20:07
  “Ээжээ тандаа баярлалаа”
 • 20:10
  “Урбан брэнд” үзүүлж байна
 • 20:18
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 20:20
  “Шилмэл буйдан” үзүүлж байна
 • 20:30
  “Урагшаа Монгол” нэвтрүүлэг
 • 21:05
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 21:10
  “Мэргэжил бүхэн сайхан” нэвтрүүлэг
 • 21:45
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 21:50
  “Помагите нам-1” МУСК
 • 00:00
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 00:10
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

04-22

 • 07:00
  Эх орон телевиз эхлэл
 • 07:05
  “Помагите нам-1” МУСК
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 09:30
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 10:00
  Хятадын онгон зэрлэг байгаль – “Шангри-ла”
 • 10:55
  “Гоёл медикал”
 • 11:00
  "Эх орны өглөө" хөтөлбөр
 • 13:00
  “Бохир хэл” ОАК 2,3-р анги
 • 14:30
  "Урагшаа Монгол" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  "Улз хурд-2017"
 • 16:40
  “Эх орны өглөө хөтөлбөр”
 • 18:40
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 19:05
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 19:10
  Хятадын онгон зэрлэг байгал – “Луугийн зүрх” баримтат кино
 • 20:05
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 20:07
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 20:10
  “Урбан брэнд” үзүүлж байна
 • 20:18
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 20:20
  “Шилмэл буйдан” үзүүлж байна
 • 20:30
  “Кино миний амьдрал” нэвтрүүлэг
 • 21:05
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 21:10
  "Мэргэжил бүхэн сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 21:50
  “Помагите нам-2” МУСК
 • 00:00
  “Ээжээ тандаа хайртай”
 • 00:10
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/