06-27

 • 07:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:40
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 1-р анги
 • 09:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Эгшиглэнт эх орон минь" дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 10:00
  "HI feeling" хөтөлбөр
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  "Дэлхийн шилдэг баримтат кино"
 • 12:30
  "Билгийн цадиг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Амьд байгаль хүрээлэн төсөл
 • 13:30
  “Монгол аялал” аяллын дурсамж
 • 14:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Эгшиглэнт эх орон минь" дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Заанширээ уулын тахилга 2017
 • 16:30
  Тоглолтын цаг
 • 17:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  "Та сонжуулах уу" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:20
  “Бизнес хором”
 • 20:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "HI feeling" хөтөлбөр
 • 21:40
  Монгол кино нэгтгэл
 • 22:00
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:10
  Баримтат кино
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 2-р анги
 • 23:50
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

06-28

 • 07:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:40
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хошин хөтөлбөр"
 • 10:00
  "Эгшиглэнт эх орон минь" дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 10:50
  "Монгол уран зургууд"
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  "Дэлхийн шилдэг баримтат кино"
 • 12:30
  Кино концерт
 • 13:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Амьдралын гол дүр" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  Дайр бор хайрханы тахилга - Архангай аймгийн Батцэнгэл сум
 • 16:30
  Тоглолтын цаг
 • 17:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  Амьд байгаль хүрээлэн төсөл
 • 19:00
  Монголын хөлбөмбөгийн дээд лигийн тойм
 • 19:20
  “Бизнес хором”
 • 20:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Сонгодог аялгуу" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Монгол кино нэгтгэл
 • 21:40
  "Хөндлөн утга" нэвтрүүлэг 9
 • 22:20
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:30
  Баримтат кино
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 3-р анги
 • 23:50
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

06-29

 • 07:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:40
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 3-р анги
 • 09:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хошин хөтөлбөр"
 • 10:00
  "Сонгодог аялгуу" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Монгол уран зургууд"
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  "Дэлхийн шилдэг баримтат кино"
 • 12:30
  Кино концерт
 • 13:30
  "Хөндлөн утга" нэвтрүүлэг 9/давталт/
 • 14:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Амьд байгаль хүрээлэн төсөл
 • 15:00
  Далангийн хонгор овооны тахилга 2017 - Дундговь аймгийн Хулд сум
 • 16:30
  Тоглолтын цаг
 • 17:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  "Дэлхийн шилдэг баримтат кино"
 • 19:35
  “Бизнес хором”
 • 20:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Та сонжуулах уу" нэвтрүүлэг/давталт/
 • 21:20
  Монгол кино нэгтгэл
 • 21:40
  Кино концерт
 • 22:10
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:20
  "Sodon Time" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Баримтат кино
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 4-р анги
 • 23:50
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

06-30

 • 07:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:40
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 4-р анги
 • 09:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хошин хөтөлбөр"
 • 10:00
  "Эгшиглэнт эх орон минь" дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 10:50
  "Монгол уран зургууд"
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  “Эгшиглэнт эх орон минь” дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 12:00
  "Хошин хөтөлбөр"
 • 12:30
  "Билгийн цадиг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Сонгодог аялгуу" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:10
  Монголын хөлбөмбөгийн дээд лигийн тойм
 • 14:40
  "Монгол уран зургууд"
 • 15:00
  "Хонгорын овоо"-ны тахилга - Хэнтий аймгийн Биндэр сумаас бэлтгэв
 • 16:30
  Тоглолтын цаг
 • 17:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  Дэлхийн шилдэг баримтат кино
 • 19:20
  "Эгшиглэнт эх орон минь" дуу хөгжмийн хөтөлбөр
 • 19:35
  “Бизнес хором”
 • 20:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Сэтгэлд хоногшсон дуунууд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Sodon Time" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:20
  Баримтат кино
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 5-р анги
 • 23:50
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

07-01

 • 08:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 5-р анги
 • 10:00
  "Сэтгэлд хоногшсон дуунууд" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Монгол уран зургууд"
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Дэлхийн шилдэг баримтат кино
 • 14:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Монгол кино нэгтгэл
 • 15:00
  "Унаган сүмбэр" галын нэрэмжит уралдаан - Говьсүмбэр аймгаас бэлтгэв
 • 16:30
  "Хөндлөн утга" нэвтрүүлэг 9 /давталт/
 • 17:20
  “Бизнес хором” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Монгол кино нэгтгэл" үзүүлж байна
 • 19:35
  “Бизнес хором”
 • 20:00
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:40
  "Улаанбаатар цом 2017" тойм хөтөлбөр
 • 21:40
  "Сонгодог аялгуу" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:10
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:20
  Баримтат кино
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 6-р анги
 • 23:50
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

07-02

 • 08:00
  “Эх орны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм"
 • 08:40
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 6-р анги
 • 10:00
  Тоглолтын цаг
 • 10:50
  "Монгол уран зургууд"
 • 11:00
  “Эх орны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм"
 • 11:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Амьд байгаль хүрээлэн төсөл
 • 13:30
  "Сонгодог аялгуу" нэвтрүүлэг/давталт/
 • 14:10
  "Амьдралын гол дүр" нэвтрүүлэг/давталт/
 • 15:00
  "Онон хурд 10" - Хэнтий аймгийн Батширээт сумаас бэлтгэв
 • 16:30
  Тоглолтын цаг
 • 18:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Спортын мэдээллийн тойм" хөтөлбөр
 • 19:20
  "Монгол кино нэгтгэл" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Улаанбаатар цом 2017" тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  Кино концерт
 • 21:40
  "Та сонжуулах уу" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Урбан Брэндийн шинэ нэр төрлийн танилцуулга
 • 22:20
  “Эх орны мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 23:00
  "Дөрвөн найз" ОАУСК 7-р анги
 • 23:50
  "Спортын мэдээллийн тойм" хөтөлбөр
 • 00:30
  "Эх орны өглөө уулзъя" сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/