12-11

 • 07:30
  Эх Орны Өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  NBA ACTION №2908
 • 10:50
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 11:00
  NBA game time №41
 • 11:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:30
  "Бизнес хөтөч"
 • 12:00
  Хошин шог
 • 12:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 35-р анги
 • 12:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:00
  Дорнод аймгийн баруун бүс 2019 - Цагаан-Овоо сум
 • 14:40
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 14:45
  High trade
 • 14:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 15:00
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:10
  "Надын аав мангар" МУСК
 • 16:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:00
  Монгол малчны зар
 • 17:15
  High trade
 • 17:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:30
  "Girls" ОАК /season II/ 5-р анги
 • 18:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 36-р анги
 • 18:55
  Бүтээгчид
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Урбан брэнд" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Болдын туршилт"
 • 20:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна\
 • 20:30
  NBA game time №42
 • 20:55
  Бүтээгчид
 • 21:00
  "FOOTBALL TALK" №17
 • 22:45
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 22:50
  "Дайны харваач" УСК
 • 01:10
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:10
  "Хайраа хайрла" ОАК 60-р анги
 • 03:00
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

12-12

 • 07:30
  Эх Орны Өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Хошин шог
 • 10:50
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 11:00
  NBA game time №42
 • 11:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:30
  "Бизнес хөтөч"
 • 12:00
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 12:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 36-р анги
 • 12:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:00
  Ар хамбын овооны тахилга 2019 - Матад сум
 • 14:40
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 14:45
  High trade
 • 14:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 15:00
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:10
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 16:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:00
  Монгол малчны зар
 • 17:15
  High trade
 • 17:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:30
  "Girls" ОАК /season II/ 6-р анги
 • 18:30
  Цул металл Алхимич" аниме 37-р анги
 • 18:55
  Бүтээгчид
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Урбан брэнд" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Болдын туршилт"
 • 20:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 20:30
  "NBA game time" №43
 • 20:55
  Бүтээгчид
 • 21:00
  "Эгэл баатар" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "БОЙКА-дахин сэргэлт" УСК
 • 23:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Хайраа хайрла" ОАК 61-р анги
 • 01:20
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

12-13

 • 07:30
  Эх Орны Өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Хошин шог
 • 10:50
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 11:00
  NBA game time №43
 • 11:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:30
  "Бизнес хөтөч"
 • 12:00
  "Эгэл баатар" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 37-р анги
 • 12:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:00
  Ар Жаргалант уулын тахилга 2019 - Матад сум
 • 14:40
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 14:45
  High trade
 • 14:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 15:00
  Цаг агаар
 • 15:10
  “Хор баяртай” аян
 • 16:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:00
  Монгол малчны зар
 • 17:15
  High trade
 • 17:25
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:30
  "Girls" ОАК /season II/ 7-р анги
 • 18:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 38-р анги
 • 19:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 20:30
  "NBA game time" №44
 • 21:00
  "Урбан брэнд" үзүүлж байна
 • 21:10
  "Болдын туршилт"
 • 21:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 21:30
  "Хүрээлэн" УСК
 • 23:20
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Хайраа хайрла" ОАК 62-р анги
 • 01:50
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

12-14

 • 08:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 34-р анги
 • 09:00
  Эх Орны Өглөө хөтөлбөр
 • 11:00
  "NBA TALK" №07
 • 12:45
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 12:50
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 12:55
  Сошиал туршилт
 • 13:00
  Буян-Өндөр уулын тахилга 2019 - Матад сум
 • 14:45
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:50
  Хамаг монгол туургатны "Улаачдын сорил-3"
 • 15:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 15:30
  "Дайн харваач" УСК
 • 17:55
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 18:00
  "Цул металл Алхимич" аниме 35-37-р анги
 • 19:20
  Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байр суурь 45 минут
 • 20:10
  "Болдын туршилт"
 • 20:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 20:30
  "NBA game time" №45
 • 21:00
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 21:30
  "Урбан брэнд" үзүүлж байна
 • 21:40
  Та үүнийг мэдэх үү
 • 21:45
  Содон аялгуу
 • 21:50
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 22:00
  "Сугар гарагийн яриа" УСК
 • 00:15
  Хошин шог
 • 00:40
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

12-15

 • 08:30
  "Цул металл Алхимич" аниме 38-р анги
 • 09:00
  Эх Орны Өглөө хөтөлбөр
 • 11:00
  "FOOTBALL TALK" №17
 • 12:45
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 12:50
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 13:00
  Шувалдай уулын тахилга 2019 - Матад сум
 • 14:45
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:50
  Хамаг монгол туургатны "Улаачдын сорил-3"
 • 15:25
  "Хязгааргүй мөрөөдөл төсөл" - 300-н номын сан
 • 15:30
  "Бизнес хөтөч"
 • 16:00
  "БОЙКА - дахин сэргэлт" УСК
 • 17:45
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 17:50
  Та үүнийг мэдэх үү
 • 17:55
  Сошиал туршилт
 • 18:00
  "Хүрээлэн" УСК
 • 19:50
  "Урбан брэнд" үзүүлж байна
 • 20:00
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 20:10
  "Болдын туршилт"
 • 20:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 20:30
  "PLOG" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Бүтээгчид
 • 21:15
  Содон аялгуу
 • 21:20
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 21:30
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 22:00
  "Паддингтон" УСК
 • 00:00
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл