11-23

 • 07:30
  "Түцний охид" МУСК
 • 09:30
  Хошин шог
 • 10:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 10:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хөгжим
 • 10:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 11:00
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 11:05
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:10
  "Гоо хатан медикал" үзүүлж байна.
 • 11:20
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  Хошин шог
 • 12:20
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 14:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 14:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хөгжим
 • 14:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 15:00
  High trade
 • 15:30
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "Өнгөлөн далдлалт" УСК
 • 18:00
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  Улаачдын сорил-Т.Цоожсүрэн
 • 18:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 19:00
  "Амьдрал нулимсанд дургүй" МУСК
 • 20:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:20
  High trade
 • 21:30
  "Өрөө" УСК
 • 23:45
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-24

 • 07:30
  "Амьдрал нулимсанд дургүй" МУСК
 • 09:30
  Хошин шог
 • 10:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 10:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Дүрслэх урлаг, технологи
 • 10:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хүн ба орчин
 • 11:00
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 11:05
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:10
  "Гоо хатан медикал" үзүүлж байна.
 • 11:20
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  Хошин шог
 • 12:20
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 14:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 14:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Дүрслэх урлаг, технологи
 • 14:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хүн ба орчин
 • 15:00
  High trade
 • 15:30
  Хөгжмийн цаг
 • 15:50
  "Өрөө" УСК
 • 18:00
  Сэтгэлд хоногшсон дуунууд
 • 18:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 19:00
  "Би эмэгтэй хүн" МУСК
 • 20:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:20
  High trade
 • 21:30
  "Амьсгалаа түгж" УСК
 • 23:45
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-25

 • 07:30
  "Би эмэгтэй хүн" МУСК
 • 09:20
  Хошин шог
 • 10:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 10:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хөгжим
 • 10:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 11:00
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 11:05
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:10
  "Гоо хатан медикал" үзүүлж байна.
 • 11:20
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  Хошин шог
 • 12:20
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 14:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 14:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хөгжим
 • 14:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 15:00
  High trade
 • 15:30
  Хөгжмийн цаг
 • 15:50
  "Амьсгалаа түгж" УСК
 • 18:00
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  Улаачдын сорил-Т.Цоожсүрэн
 • 18:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 18:55
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 20:00
  Засах цаг-нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:20
  High trade
 • 21:30
  "Бохир гэмт хэрэг" УСК
 • 23:20
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-26

 • 07:30
  "Бохир гэмт хэрэг" УСК
 • 09:20
  Хошин шог
 • 09:50
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 11:00
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 11:05
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:10
  "Гоо хатан медикал" үзүүлж байна.
 • 11:20
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  Хошин шог
 • 12:20
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 14:00
  "Сэрэлт" МУСК
 • 15:40
  High trade
 • 16:10
  "Бохир гэмт хэрэг" УСК
 • 18:00
  Сэтгэлд хоногшсон дуунууд
 • 18:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 19:00
  "Намрын синдром" МУСК
 • 20:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:20
  High trade
 • 21:30
  "Бяцхан лусын дагина" УСК
 • 23:20
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-27

 • 07:30
  "Намрын синдром" МУСК
 • 09:20
  Хошин шог
 • 10:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 10:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 10:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хүн ба орчин
 • 11:00
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 11:05
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 11:10
  "Гоо хатан медикал" үзүүлж байна.
 • 11:20
  "Чи миний баатар" хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  Хошин шог
 • 12:20
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 14:00
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Математик
 • 14:20
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Монгол хэл
 • 14:40
  ЕБС-ийн 3-р ангийн хичээл-Хүн ба орчин
 • 15:00
  High trade
 • 15:30
  Хөгжмийн цаг
 • 16:10
  "Бяцхан лусын дагина" УСК
 • 18:00
  Сэтгэлд хоногшсон дуунууд
 • 18:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 19:00
  "Үнэнэээс хол" МУСК
 • 20:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:20
  High trade
 • 21:30
  "Намрын бороо" УСК
 • 23:40
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-28

 • 07:30
  "Үнэнэээс хол" МУСК
 • 09:30
  Хөгжмийн цаг
 • 09:50
  "Zumba kids" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 11:10
  "Өрөө" УСК
 • 13:10
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 13:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 13:30
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 15:40
  "Амьдрал нулимсанд дургүй" МУСК
 • 17:40
  "Zumba kids" хөтөлбөр
 • 17:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 18:00
  Хөгжмийн цаг
 • 19:00
  "Би эмэгтэй хүн" МУСК
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:30
  "Бохир гэмт хэрэг" УСК
 • 23:20
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

11-29

 • 07:30
  "Намрын синдром" МУСК
 • 09:30
  Хөгжмийн цаг
 • 09:50
  "Zumba kids" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надын аав мангар " МУСК
 • 11:10
  "Амьсгалаа түгж" УСК
 • 13:10
  "LUSTRE" брэнд үзүүлж байна
 • 13:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна.
 • 13:30
  Хөгжмийн цаг
 • 14:00
  "Түмний эх" энтертаймент үзүүлж байна.
 • 15:40
  "Бяцхан лусын дагина" УСК
 • 17:40
  "Zumba kids" хөтөлбөр
 • 17:50
  "Урбан" ажлын хувцас үзүүлж байна.
 • 18:00
  Хошин шог
 • 19:00
  "Үнэнэээс хол" МУСК
 • 21:00
  "Enjoy time" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Гоо брэнд" органик гоо сайхны үндэсний үйлдвэрлэгч
 • 21:30
  "Намрын бороо" УСК
 • 23:40
  Эх Орны Өглөө уулзацгаая

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи