06-24

 • 08:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 91,92-р анги
 • 08:20
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 08:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  Хошин шог
 • 10:00
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 10:25
  Сошиал туршилт
 • 10:30
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 1-р анги
 • 11:30
  "Залуу эмч нар" ОАК 46-р анги
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Далайн баян уулын тахилга 2019 - Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум ААУ Г.Алтантариагийн цолны мялаалга, Сүүл цагаан хайрханы тахилга 2019
 • 14:50
  High trade
 • 15:25
  "Мэргэжил бүхэн сайхан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Монгол малчны зар
 • 16:15
  "Бүтээгчид"
 • 16:20
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 16:25
  "Содон аялгуу"
 • 16:30
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 41,42-р анги
 • 18:30
  High trade
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  Хошин шог
 • 21:00
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 21:25
  "Бүтээгчид"
 • 21:30
  Хошин шог
 • 22:00
  “Залуу эмч нар” ОАК 47-р анги
 • 23:00
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 1-р анги
 • 23:55
  Хошин шог
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-25

 • 08:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 93,94-р анги
 • 08:20
  "Сошиал туршилт"
 • 08:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  Хошин шог
 • 10:10
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 10:25
  "Содон аялгуу"
 • 10:30
  "Эх дэлхий" баримтат кино 2-р анги
 • 11:30
  "Залуу эмч нар" ОАК 47-р анги
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Нарангийн гурван овооны тахилга - Дундговь аймгийн Дэрэн сум Мандал хайрханы тахилга 2019 - Төв аймгийн Батсүмбэр сум
 • 14:50
  High trade
 • 15:20
  "Содон аялгуу"
 • 15:30
  Кино миний амьдрал
 • 16:00
  Монгол малчны зар
 • 16:15
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 16:20
  "Сошиал туршилт"
 • 16:25
  "Бүтээгчид"
 • 16:30
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 43,44-р анги
 • 18:25
  High trade
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Ярих өнцөг" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 21:25
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 21:43
  Хошин шог
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 48-р анги
 • 23:00
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 2-р анги
 • 23:55
  Хошин шог
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-26

 • 08:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 95,96-р анги
 • 08:20
  "Содон аялгуу"
 • 08:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  Хошин шог
 • 10:00
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 10:25
  "Бүтээгчид"
 • 10:30
  "Эх дэлхий" баримтат кино 3-р анги
 • 11:30
  "Залуу эмч нар" ОАК 48-р анги
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Ширээтийн хурд 2019 - Сүхбаатар аймгийн өмнөд бүс, нэгдүгээр хэсэг
 • 14:50
  High trade
 • 15:20
  "Ярих өнцөг" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  Монгол малчны зар
 • 16:30
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 45,46-р анги
 • 18:25
  High trade
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  Хошин шог
 • 21:00
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 21:30
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 49-р анги
 • 23:00
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 3-р анги
 • 23:55
  Хошин шог
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-27

 • 08:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 97,98-р анги
 • 08:20
  "Бүтээгчид"
 • 08:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  Хошин шог
 • 10:10
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 10:25
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 10:30
  "Эх дэлхий" баримтат кино 4-р анги
 • 11:30
  "Залуу эмч нар" ОАК 49-р анги
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Ширээтийн хурд 2019 - Сүхбаатар аймгийн өмнөд бүс, хоёрдугаар хэсэг
 • 14:50
  High trade
 • 15:20
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 15:30
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 16:00
  Монгол малчны зар
 • 16:15
  Содон аялгуу
 • 16:20
  "Бүтээгчид"
 • 16:25
  "Сошиал туршилт"
 • 16:30
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 47,48-р анги
 • 18:30
  High trade
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Эгэл баатар" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Хошин шог
 • 21:35
  "Содон аялгуу"
 • 21:40
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК төгсгөлийн 50-р анги
 • 23:00
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 4-р анги
 • 23:55
  Хошин шог
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-28

 • 08:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 99,100-р анги
 • 08:20
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 08:30
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  Хошин шог
 • 10:00
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 10:25
  Сошиал туршилт
 • 10:30
  "Эх дэлхий" баримтат кино 5-р анги
 • 11:30
  "Залуу эмч нар" ОАК төгсгөлийн 50-р анги
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  ЗХ-ны 032-р ангийн 40 жилийн ой - Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сум
 • 14:50
  High trade
 • 15:00
  Хошин шог
 • 15:30
  "Эгэл баатар" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Монгол малчны зар
 • 16:15
  "Бүтээгчид"
 • 16:20
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 16:25
  "Содон аялгуу"
 • 16:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК төгсгөлийн 49,50-р анги
 • 18:25
  High trade
 • 19:00
  "Төв цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Хошин шог
 • 21:25
  "Бүтээгчид"
 • 21:30
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 22:00
  "Залуу нас" ОАК 1-р анги
 • 23:00
  "Эх дэлхий" Баримтат кино 5-р анги
 • 23:55
  Хошин шог
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-29

 • 08:30
  “Монгол тулгатны 100 эрхэм”
 • 10:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 41-р анги
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 42-р анги
 • 12:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 91-95-р анги
 • 13:00
  Онгийн хүлэг МСУХ-ны 10 жилийн ой - Дундговь аймгийн баруун бүс
 • 14:45
  "Бүтээгчид"
 • 14:50
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хошин шог
 • 16:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 43-р анги
 • 17:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 44-р анги
 • 18:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 45-р анги
 • 19:00
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого"
 • 19:10
  Хошин шог
 • 20:20
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого" нэвтрүүлэг – Уул уурхай
 • 21:00
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 21:30
  "Эгэл баатар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сайн уу амьдрал минь" МУСК
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

06-30

 • 08:30
  “Монгол тулгатны 100 эрхэм”
 • 10:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 46-р анги
 • 11:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 47-р анги
 • 12:00
  "Даниель бамбар " Хүүхэлдэйн кино 96-100-р анги
 • 13:00
  Хэнтий аймгийн баруун бүс 2019 - Бор-Өндөр сум
 • 14:45
  Сошиал туршилт
 • 14:50
  Хошин шог
 • 15:30
  "Пост марафон- Post marathon"
 • 16:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 48-р анги
 • 17:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК 49-р анги
 • 18:00
  "Бугын тэмдэгт тулга" ОАК төгсгөлийн 50-р анги
 • 19:00
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого" нэвтрүүлэг - "Уул уурхай"
 • 19:40
  Хошин шог
 • 21:00
  "Мэргэжил бүхэн сайхан"
 • 21:40
  Хошин шог
 • 22:00
  "Сайн уу амьдрал минь-2" МУСК
 • 00:25
  "Промо цаг" нэвтрүүлгийн каллаж
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт