04-24

 • 07:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 07:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 08:00
  "Мөнгөний ноёрхол-3" баримтат кино
 • 09:00
  NBA GAME TIME тойм нэвтрүүлэг 19180
 • 09:25
  Содон аялгуу
 • 09:30
  Хошин шог
 • 09:55
  "Бүтээгчид"
 • 10:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 4-р анги
 • 10:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 11:00
  Хошин шог
 • 11:20
  "Сая долларын олз" МУСК
 • 13:00
  Өмнөговь аймгийн зүүн бүс 2018 Баян-овоо сум
 • 14:45
  Аз жаргалд итгэ
 • 14:50
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 14:55
  "Бүтээгчид"
 • 15:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 16:15
  Сошиал туршилт
 • 16:20
  Хошин шог
 • 16:50
  "Бүтээгчид"
 • 16:55
  High trade
 • 17:10
  Монгол малчны зар
 • 17:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 17:55
  "Содон аялгуу
 • 18:00
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Сошиал туршилт"
 • 18:20
  "Микроны босс" МУСК
 • 19:50
  "Пост марафон-Post marathon"
 • 20:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 21:10
  Хошин шог
 • 21:27
  "Аз жаргалд итгэ"
 • 21:30
  "NBA GAME TIME" тойм нэвтрүүлэг 19181
 • 21:55
  "Бүтээгчид"
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 00:00
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

04-25

 • 07:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 07:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 08:00
  "Мөнгөний ноёрхол-4" баримтат кино
 • 09:00
  NBA GAME TIME тойм нэвтрүүлэг 19181
 • 09:25
  Содон аялгуу
 • 09:30
  Хошин шог
 • 09:55
  "Бүтээгчид"
 • 10:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 5-р анги
 • 10:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 11:00
  Хошин шог
 • 11:40
  "Микроны босс" МУСК
 • 13:00
  Баяндэлгэр сумын ЕБС, Хүн эмнэлэг 80 жилийн ой
 • 14:45
  Аз жаргалд итгэ
 • 14:50
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 14:55
  "Бүтээгчид"
 • 15:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 16:15
  Сошиал туршилт
 • 16:20
  Хошин шог
 • 16:50
  "Бүтээгчид"
 • 16:55
  High trade
 • 17:10
  Монгол малчны зар
 • 17:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 17:55
  "Содон аялгуу
 • 18:00
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Сошиал туршилт"
 • 18:20
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" МУСК
 • 20:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 21:10
  Хошин шог
 • 21:27
  "Аз жаргалд итгэ"
 • 21:30
  "NBA GAME TIME" тойм нэвтрүүлэг 19182
 • 21:55
  "Бүтээгчид"
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 6-р анги
 • 23:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 00:00
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

04-26

 • 07:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 07:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 08:00
  "Мөнгөний ноёрхол-5" баримтат кино
 • 09:00
  NBA GAME TIME тойм нэвтрүүлэг 19182
 • 09:25
  Содон аялгуу
 • 09:30
  Хошин шог
 • 09:55
  "Бүтээгчид"
 • 10:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 6-р анги
 • 10:55
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 11:00
  Хошин шог
 • 11:20
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" МУСК
 • 13:00
  Цэцээ гүний хурд 2018 Мөнгөнморьт сум
 • 14:45
  Аз жаргалд итгэ
 • 14:50
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 14:55
  "Бүтээгчид"
 • 15:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 16:15
  Сошиал туршилт
 • 16:20
  Хошин шог
 • 16:50
  "Бүтээгчид"
 • 16:55
  High trade
 • 17:10
  Монгол малчны зар
 • 17:30
  "Даниел бамбар" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 17:55
  "Содон аялгуу
 • 18:00
  "High trade" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Сошиал туршилт"
 • 18:20
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 20:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 6-р анги
 • 21:10
  Хошин шог
 • 21:27
  "Аз жаргалд итгэ"
 • 21:30
  "NBA GAME TIME" тойм нэвтрүүлэг 19183
 • 21:55
  "Бүтээгчид"
 • 22:00
  "Залуу эмч нар" ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 6-р анги
 • 00:00
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

04-27

 • 08:30
  “Маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Миний ах атаман" МУСК
 • 10:50
  "Хошин шог"
 • 11:20
  "Содон аялгуу"
 • 11:30
  "NBA ACTION" 1826
 • 12:00
  "NBA ACTION" 1827
 • 12:25
  "Азур Асмар хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 14:10
  "Залуу эмч нар" ОАК 3-р анги
 • 15:10
  "Залуу эмч нар" ОАК 4-р анги
 • 16:10
  "Залуу эмч нар" ОАК 5-р анги
 • 17:10
  "Залуу эмч нар" ОАК 6-р анги
 • 18:10
  "Залуу эмч нар" ОАК 7-р анги
 • 19:05
  "Бүтээгчид"
 • 19:10
  "PREMIER LEAGUE WORLD" №45
 • 19:40
  "Та үүнийг мэдэх үү"
 • 19:45
  "Содон аялгуу"
 • 19:50
  "Урагшаа Монгол"
 • 20:20
  "Хөгжлийн нэгдсэн бодлого" - Аялал жуулчлал
 • 21:00
  "Пост марафон-Post marathon"
 • 21:30
  "NBA GAME TIME" тойм нэвтрүүлэг 19184
 • 22:00
  "Ах дүү 3" МУСК
 • 23:50
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

04-28

 • 08:30
  “Маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Бурхан өршөөг" МУСК
 • 11:00
  "PREMIER LEAGUE WORLD" №45
 • 11:30
  "ПРЕМЬЕР ЛИГ" тойм №36
 • 12:30
  "Мора" хүүхэлдэйн кино
 • 13:55
  "Аз жаргалд итгэ"
 • 14:00
  "Сошиал туршилт"
 • 14:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
 • 15:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
 • 16:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 17:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 18:10
  "Би домогт Токиод хайртай" ОАК 2-р бүлэг 6-р анги
 • 19:05
  "Содон аялгуу"
 • 19:10
  "Эмоци продакшн үзүүлж байна
 • 21:00
  Мэргэжил бүхэн сайхан
 • 21:30
  "NBA GAME TIME" тойм нэвтрүүлэг 19175
 • 22:00
  "Жилийн 5 дахь улирал" УСК
 • 23:50
  Хошин шог
 • 00:30
  "Эх Орны Өглөө уулзацгаая" сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги