03-31

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Баримтат кино
 • 08:10
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:00
  Миний эрдэнэ ОАУСК 39-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Теле хичээл 5-р анги: " Математик , Иргэний ёс зүйн боловсрол"
 • 12:10
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 12:25
  Бээжин хотын залуус ОАУСК 31-р анги
 • 13:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги: " Математик , Иргэний ёс зүйн боловсрол" /давталт/
 • 14:45
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл /давталт/
 • 15:05
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 18:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  НҮБ үзүүлж байна: Аав ээжүүдэд зориулсан теле хичээл
 • 20:05
  хөгжмийн завсарлага
 • 20:15
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Үндэсний бүтээлийн долоо хоног
 • 21:50
  Миний эрдэнэ ОАУСК 40-р анги
 • 22:50
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 23:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:55
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

04-01

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  Баримтат кино
 • 07:50
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Миний эрдэнэ ОАУСК 40-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Теле хичээл 5-р анги: "Монгол хэл, Хөгжим , Англи хэл"
 • 12:20
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 12:35
  Бээжин хотын залуус ОАУСК 32-р анги
 • 13:20
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги: "Монгол хэл, Хөгжим , Англи хэл" /давталт/
 • 15:05
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл /давталт/
 • 15:20
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бүрэн зураглал" Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Миний эрдэнэ ОАУСК 41-р анги
 • 23:00
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 23:15
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 00:05
  Эфир завсарлав

04-02

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Бүрэн зураглал" Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт /давталт/
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Теле хичээл 5-р анги: "Математик, Хүн ба байгаль"
 • 12:20
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 12:35
  Бээжин хотын залуус ОАУСК 33-р анги
 • 13:20
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги: "Математик, Хүн ба байгаль"
 • 15:00
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл /давталт/
 • 15:15
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 18:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Хавдаргүй хот" нэвтрүүлэг
 • 20:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:15
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Монголчууд" ярилцлага
 • 22:10
  Миний эрдэнэ ОАУСК 42-р анги
 • 23:10
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 23:25
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 00:05
  Эфир завсарлав

04-03

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  Баримтат кино
 • 07:50
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Миний эрдэнэ ОАУСК 42-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Теле хичээл 5-р анги: "Монгол хэл, Хүн ба нийгэм"
 • 12:25
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 12:40
  Бээжин хотын залуус ОАУСК 34-р анги
 • 13:20
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги: "Монгол хэл, Хүн ба нийгэм" /давталт/
 • 15:05
  Спортын цаг
 • 15:05
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл /давталт/
 • 16:30
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 18:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Хавдаргүй хот нэвтрүүлэг /давталт/
 • 20:05
  НҮБ үзүүлж байна: Аав ээжүүдэд зориулсан теле хичээл
 • 20:15
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Монголчууд" ярилцлага
 • 22:00
  Миний эрдэнэ ОАУСК 43-р анги
 • 23:00
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 23:15
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 00:05
  Эфир завсарлав

04-04

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Баримтат кино
 • 07:50
  Монголын уран сайхны кино
 • 09:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 10:15
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Монголчууд ярилцлага /давталт/
 • 12:30
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 13:15
  Уран сайхны кино /Shes funny that way/
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 16:45
  НҮБ үзүүлж байна: Аав ээжүүдэд зориулсан теле хичээл
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Эмч дуучин Цэнд-Аюуш" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 20:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  УИХ-ын цаг
 • 21:00
  "Монголчууд" ярилцлага
 • 21:40
  Англи хэлтэй залуус төсөл-2
 • 21:55
  Дуулиан хэрэг цуврал
 • 23:30
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 23:35
  Эфир завсарлав

04-05

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  Англи хэлтэй залуус төсөл 2
 • 09:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Монголчууд ярилцлага /давталт/
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  Англи хэлтэй залуус төсөл 2
 • 12:00
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  Таны сонголт
 • 13:00
  УИХ-н цаг /давталт/
 • 13:30
  Монголын уран сайхны кино
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Англи хэлтэй залуус төсөл 2
 • 16:45
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:20
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Эмч дуучин Цэнд-Аюуш" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Амрыг эрэе - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 19:30
  "Монгол гарваль" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 21:40
  Уран сайхны кино
 • 23:55
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе - Баялаг бүтээгчдийн сүлд дуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр