08-21

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 06:45
  Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
 • 07:40
  Масс академи үзүүлж байна
 • 07:50
  Түүхийн жимээр цуврал 3
 • 08:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Миний охин СуЁн ОАУСК 3-р анги давталт
 • 09:55
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:05
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:35
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнэс амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 18:45
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 18:55
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Миний охин СуЁн ОАУСК 4-р анги
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Масс академи үзүүлж байна
 • 21:10
  Таван толгой түлш үзүүлж байна
 • 21:15
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 19001950 үзүүлж байна.
 • 21:25
  Уран сайхны кино
 • 23:15
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:45
  Эфир завсарлав

08-22

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 06:45
  Баримтат кино
 • 07:30
  Түүхийн жимээр цуврал 4
 • 08:10
  Масс академи үзүүлж байна
 • 08:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Миний охин СуЁн ОАУСК 4-р анги давталт
 • 10:00
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  хөгжмийн засварлага
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 12:40
  хөгжмийн засварлага
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Масс академи үзүүлж байна
 • 18:50
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Миний охин СуЁн ОАУСК 5-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Масс академи үзүүлж байна
 • 21:05
  Таван толгой түлш үзүүлж байна.
 • 21:15
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна - 19001950 үзүүлж байна
 • 21:25
  Засаг цаг - Сэргэлт
 • 22:25
  Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:30
  Эфир завсарлав

08-23

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 06:45
  Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
 • 07:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  Масс академи үзүүлж байна
 • 08:00
  Түүхийн жимээр цуврал5
 • 08:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Миний охин СуЁн ОАУСК 5-р анги
 • 10:00
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Хөгжмийн засварлага
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 12:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Хүрээлэн төсөл үзүүлж байна
 • 14:20
  Хөгжмийн засварлага
 • 14:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 18:40
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 18:50
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Миний охин СуЁн ОАУСК 6-р анги
 • 20:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 20:40
  Монгол тулгатны зуун эрхэм - Даши Намдаков
 • 22:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 22:40
  Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарлана.

08-24

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 06:45
  Тоглолтын цаг
 • 08:50
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 09:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 10:45
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:25
  Араг продакшн үзүүлж байна
 • 12:00
  Шуумал буюу цутгуур
 • 12:40
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 12:50
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 1900-1950 үзүүлж байна
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:40
  Дээд хэмжээ МУСК
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 16:40
  Шүтээн зураг
 • 17:20
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 18:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Масс академи үзүүлж байна
 • 18:50
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
 • 19:45
  Масс академи үзүүлж байна
 • 20:00
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 1900-1950 үзүүлж байна
 • 20:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 21:00
  Масс академи үзүүлж байна.
 • 21:10
  Уран сайхны кино
 • 23:10
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 00:20
  Эфир завсарлав

08-25

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
 • 06:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 06:45
  Баримтат кино
 • 07:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Масс академи үзүүлж байна
 • 08:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 10:00
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 10:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Монголын уран сайхны кино
 • 12:50
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 13:40
  Араг продакшн үзүүлж байна
 • 14:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Масс академи үзүүлж байна
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:35
  Масс академи үзүүлж байна
 • 16:45
  Хүрээлэн төсөл
 • 17:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Масс академи үзүүлж байна
 • 18:40
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
 • 19:10
  Амрыг эрэе- ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 19:40
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 22:00
  Дуулиант хэрэг цуврал
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг