12-11

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 08:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 09:00
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 12-р анги /давталт/
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 11:05
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Parlament vlog
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 20:00
  Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
 • 20:15
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Атрын 60 жил
 • 22:40
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 13-р анги
 • 23:40
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 00:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлав

12-12

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 07:55
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 09:00
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 13-р анги /давталт/
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 12:25
  Баялаг бүтээгчдийг дэмжих төсөл хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 18:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна - 1900-1950 үзүүлж байна
 • 20:00
  Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
 • 20:15
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
 • 21:45
  Монголчууд нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 14-р анги
 • 23:15
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 23:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:15
  Эфир завсарлав

12-13

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 07:55
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 09:00
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 14-р анги /давталт/
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 11:05
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 12:25
  Монголчууд ярилцлага /давталт/
 • 13:00
  таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 18:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 20:00
  Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
 • 20:15
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Монголчууд нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 15-р анги
 • 23:10
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 23:25
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлав

12-14

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Баримтат кино
 • 08:00
  Монголчууд ярилцлага /давталт/
 • 08:40
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 09:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 09:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Араг продакшн үзүүлж байна
 • 10:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Бид мартахгүй нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Уран сайхны кино
 • 13:10
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 13:25
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Асуудлыг шийдэх амархан боллоо-19001950 үзүүлж байна
 • 14:05
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 14:20
  Эрвээхэй нас - Цоглог бөмбөөхөн цэцэрлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 16:45
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
 • 19:10
  Fact and Expert тойм хөтөлбөр
 • 20:20
  Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
 • 20:40
  Ургын бичиг улсын үндэс
 • 21:00
  Монголчууд ярилцлага
 • 21:30
  Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
 • 21:45
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 22:00
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 22:15
  Дуулиант хэрэг цуврал
 • 23:50
  Эфир завсарлав

12-15

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 08:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 08:45
  Монголчууд ярилцлага /давталт/
 • 09:15
  Араг продакшн үзүүлж байна
 • 09:45
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Амрыг эрэе нэвтрүүлэг - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 11:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
 • 12:15
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 12:30
  Нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Атрын 60 жил
 • 14:40
  Ургын бичиг улсын үндэс
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:35
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 16:50
  Эрвээхэй нас - Цоглог бөмбөөхөн цэцэрлэг
 • 17:20
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
 • 17:50
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
 • 18:45
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 19:30
  Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
 • 19:45
  Сайхан хүмүүс хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Fact and Expert тойм хөтөлбөр
 • 21:40
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 22:05
  Шинэ аялал - Манжуур аялал
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл