02-20

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  Шинжлэх ухааны музей - Баримтат цуврал
 • 08:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
 • 08:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 119 120-р анги давталт
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 10:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Бизнэс амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:55
  Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндсэний хөтөлбөр
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 13:05
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:35
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 18:40
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 121 122-р анги
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна. 19001950 үзүүлж байна
 • 21:30
  Тод хэлэлцүүлэг - Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо
 • 22:30
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 23:00
  МУСК
 • 00:40
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
 • 01:20
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 02:00
  Эфир завсарлав

02-21

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  Баримтат кино
 • 07:30
  Хөгжилтэй бөмбөлгүүд хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
 • 08:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 121 122-р анги давталт
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 13:05
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Бид" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 123 124-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Монголчууд ярилцлага- Сэтгүүлч Баярмаа
 • 22:00
  Засах цаг нэвтрүүлэг
 • 22:40
  МУСК
 • 00:20
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
 • 01:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 01:50
  Эфир завсарлав

02-22

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:50
  Баримтат кино
 • 07:30
  Хөгжилтэй бөмбөлгүүд хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Бид нэвтрүүлэг
 • 08:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 123 124-р анги давталт
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 13:05
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бест буйдан үзүүлж байна
 • 18:40
  "Бид" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Хар санаа хайр сэтгэл ОАУСК 125 126-р анги
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна. 19001950 үзүүлж байна
 • 21:30
  Монголчууд ярилцлага
 • 22:00
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 22:20
  Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  "Бид" чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
 • 00:40
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 01:20
  Эфир завсарлана.

02-23

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Теле концерт
 • 07:30
  Дуулиант хэрэг цуврал
 • 09:00
  Хөгжилтэй бөмбөлгүүд хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна. 19001950 үзүүлж байна
 • 11:20
  Уран сайхны кино
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 14:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Хошин шог
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 19:10
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 20:20
  Монголчууд нэвтрүүлэг- Сэтгүүлч Мөнгөнчимэг
 • 21:00
  "Зөн билгийн тулаан 8" дугаар 7
 • 22:00
  Гэмт хэргийн мөрөөр цуврал
 • 23:50
  Эфир завсарлав

02-24

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 07:00
  Баримтат кино
 • 07:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 09:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Уран сайхны кино
 • 12:00
  Зөн билгийн тулаан 8 - дугаар7 давталт
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг давталт
 • 14:00
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Хайртай шүү ээжээ Дуучин МУГЖ Бямбажав
 • 17:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Зээгт наамал буюу шүтээн зураг
 • 18:20
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Монгол тулгатны зуун эрхэм Даши Намдаков
 • 20:45
  Амрыг эрэе- ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 21:15
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 22:30
  Гэмт хэргийн мөрөөр цуврал
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16

II/2119:00

AsianBox

"Дуудлагын гэрийн үйлчлэгч" ОАК 1, 2-р анги