03-02

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 3-р анги /давталт/
 • 09:05
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:25
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:50
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги /Монгол хэл, Иргэний ёсзүйн боловсрол, Хүн ба байгаль/
 • 13:00
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 16:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 19:30
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 4-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Засаг цаг - Залгамж нэвтрүүлэг
 • 22:00
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Монголын уран сайхны кино
 • 00:20
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:55
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 01:00
  Эфир завсарлав

03-03

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:40
  Уран сайхны кино /давталт/
 • 08:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 4-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:50
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги /Хүн ба нийгэм, Эрүүл мэнд, Дүрслэх урлаг технологи/
 • 13:00
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 16:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 19:30
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 5-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:10
  Монголын Уран сайхны кино
 • 23:40
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:15
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:20
  Эфир завсарлав

03-04

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 5-р анги /давталт/
 • 09:05
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:50
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги /Монгол хэл, Биеийн тамир/
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл - 12-р анги
 • 16:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 19:30
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 6-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Монгол бичгийн хичээл" Цуврал 13
 • 21:35
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг - Төв аймаг Батсүмбэр сумаас
 • 21:55
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:10
  Монголын уран сайхны кино
 • 23:50
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:25
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:30
  Эфир завсарлав

03-05

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 6-р анги /давталт/
 • 09:05
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:50
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:00
  Теле хичээл 12-р анги /давталт/
 • 16:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 18:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Улаачдын өрсөлдөөн - Т.Батзориг
 • 19:30
  Фү Яаогийн домог ОАУСК 7-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг - Хэнтий аймгаас
 • 21:35
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 22:05
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:35
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:40
  Эфир завсарлав

03-06

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:35
  Монголын уран сайхны кино /давталт/
 • 09:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Амрыг эрэе - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 12:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Монгол бичгийн хичээл -13 /давталт/
 • 14:20
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна.
 • 17:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:00
  МАН-ын дарга У.Хүрэлсүхийн илтгэл
 • 19:15
  "FACT & EXPERT" тойм хөтөлбөр
 • 20:20
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг - Архангай аймгаас
 • 20:40
  УИХ-ын цаг
 • 21:10
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:05
  Дуулиант хэрэг цуврал
 • 23:30
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 23:35
  Эфир завсарлав

03-07

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Дуулиант хэрэг цуврал /давталт/
 • 07:30
  Баримтат кино
 • 08:30
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Улаачдын өрсөлдөөн - Т.Батзориг /давталт/
 • 12:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Үндэсний урлагийн их театр - БҮЖИГ
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:30
  Амрыг эрэе нэвтрүүлэг - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 17:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна.
 • 18:20
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Бүсгүй ертөнц" тоглолт - Э.Чулуунчимэг МУСТА
 • 20:30
  "FACT & EXPERT" тойм хөтөлбөр
 • 21:35
  ББДХ байгуулагдсаны 5 жилийн ойн нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:15
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги

III/0306:25

TV9

"Асрагч аав" МУСК