10-20

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Яг цагтаа “ өглөө хөтөлбөр
 • 08:50
  Миний охин Сёо Юун 6-р анги СОАУСК
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”
 • 10:40
  1900-1950 зар мэдээ /шууд/
 • 11:00
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 зар мэдээ /шууд/
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  “12-14” өдрийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Цэргийн тагнуулын алба 14-р анги УСК
 • 13:30
  “Хуульчдын цаг” давталт
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  1900-1950 зар мэдээ /шууд/
 • 14:30
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 1000 адууны мялаалга
 • 16:50
  1900-1950 зар мэдээ /шууд/
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Миний охин Сёо Юун 7-р анги СОАУСК
 • 20:20
  Akmart.mn үзүүлж байна
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  “Гүмүда” төсөл үзүүлж байна.
 • 22:00
  Цэргийн тагнуулын алба 15-р анги УСК УСК
 • 23:10
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 23:40
  “Тоглолт”
 • 00:30
  Тод мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  Эфир завсарлана

10-21

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Эко хөгжил-Эко боловсрол нэвтрүүлэг
 • 08:30
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Яг цагтаа" хөтөлбөр
 • 11:00
  “Эрүүл амьдрал” нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Solo music” нэвтрүүлэг давталт
 • 14:40
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Иван яриганы Алтан гарнпри 1 р хэсэг
 • 17:00
  “Тод мэдээ “ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:10
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Business time”нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Fact and expert” тоймчийн хөтөлбөр
 • 20:20
  “ ӨӨР” Инфотайнмэнт нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:30
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Single ladies” УСК 1-р анги
 • 23:50
  Тоглолтын цаг
 • 01:00
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир завсарлана

10-22

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  Скандиндинавын хойгийн онгон байгаль” баримтат кино
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  “Яг цагтаа” өглөө хөтөлбөр
 • 11:00
  “ Өөр” Инфотайнмэнт нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Fact and expert тоймчийн хөтөлбөр
 • 13:00
  12-14 Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Эрүүл амьдрал” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Иван яриганы алтан гранпри 2 р хэсэг
 • 16:50
  “Түмэнд түгээнэ” нэвтрүүлэг
 • 17:20
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хуульчдын цаг давталт
 • 19:30
  “Өнгө төрх” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Монгол маршрут” нэвтрүүлэг БЗД-ийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн......
 • 20:30
  "Fact and expert" тоймчийн хөтөлбөр
 • 21:45
  “Гүмүда” төсөл үзүүлж байна.
 • 22:00
  “Single ladies” УСК 2-р анги
 • 23:50
  Тоглолтын цаг
 • 01:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг