06-17

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 07:05
  Тоглолтын цаг
 • 08:20
  “Түүхийн жимээр10” Палеозоологийн судалгаа буюу яс судлаач
 • 09:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Аюултай харилцаа” МУСК давталт
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Баялаг бүтээгч
 • 14:00
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Архангайн бүсийн уралдаан
 • 17:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 19:30
  “Сайхан хүмүүс” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 20:30
  “Fact and expert” тоймчийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Урьдчилан сэргийлэе- ЦЕГ үзүүлж байна
 • 22:00
  Дөт хязгаар УСК
 • 00:00
  Эфир завсарлана

06-18

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Түүхийн жимээр 11” Хиргисүүрийн судалгаа
 • 08:40
  1900-1950 шууд зар
 • 09:00
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 5-р анги /давталт/
 • 10:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 шууд зар
 • 11:00
  “Бизнес амжилт”нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 шууд зар
 • 12:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:40
  1900-1950 шууд зар
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:40
  1900-1950 шууд зар
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 шууд зар
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 шууд зар
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  1900-1950 шууд зар
 • 18:00
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 6-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 21:30
  ББДХ үзүүлж байна : Татварын ерөнхий хуулийн шинэчлэсэн найруулга Хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:30
  “Саруул талын ерөөл” МУСК
 • 00:15
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийнхөтөлбөр
 • 01:15
  Эфирзавсарлана

06-19

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  “Түүхийн жимээр12” Чандмань сагилын соёл 45 жилийн дараа судлагдлаа
 • 08:40
  1900-1950 шууд зар
 • 09:00
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 6-р анги Давталт
 • 10:00
  “Тод мэдээ”өглөөний мэдээ шууд
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Тод мэдээ” өдрийн мэдээ шууд
 • 12:10
  “Амрыг эрэе” ЦЕГ-аас бэлтгэв
 • 12:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Урьдчилан сэргийлэе- ЦЕГ үзүүлж байна
 • 13:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “Тод мэдээ” өдрийн мэдээ шууд
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 17:50
  1900-1950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 7-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 21:30
  Богино хэмжээний кино
 • 22:00
  “Бохир ертөнц” МУСК
 • 23:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлана

06-20

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 08:00
  “Түүхийн жимээр 13” Хот суурины судалгаа өргөжсөөр байна
 • 08:40
  1900-1950 шууд зар
 • 09:00
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 7-р анги Давталт
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 шууд зар
 • 11:00
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 шууд зар
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Урьдчилан сэргийлэе- ЦЕГ үзүүлж байна
 • 12:40
  1900-1950 шууд зар
 • 13:00
  “ Таны сонголт ” нэвтрүүлэг
 • 13:40
  1900-1950 шууд зар
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 шууд зар
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан 
 • 16:40
  1900-1950 шууд зар
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 17:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  1900-1950 шууд зар
 • 18:00
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 8-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 21:30
  Хэлэлцүүлэг -Тендерийн ерөнхий хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар /шууд/
 • 22:30
  “Тэнгэрийн андгай” МУСК
 • 23:50
  “Тод мэдээ “мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлана

06-21

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 07:50
  “Түүхийн жимээр14” Урьд өмнө байгаагүй шинэ соёлын дурсгалууд
 • 08:40
  1900-1950 шууд зар
 • 09:00
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 8-р анги /давталт/
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 шууд зар
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 шууд зар
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:40
  1900-1950 шууд зар
 • 13:00
  “ Таны сонголт ” нэвтрүүлэг
 • 13:40
  1900-1950 шууд зар
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 шууд зар
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 шууд зар
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 17:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  1900-1950 шууд зар
 • 18:00
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 9-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Итгэл“МУСК
 • 00:10
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Эфир завсарлана

06-22

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  “Түүхийн жимээр 15”Монголд анх удаа түргийн хаант улсын найман талтай байгууламж олдлоо
 • 08:00
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 08:40
  1900-1950 шууд зар
 • 09:00
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 9-р анги Давталт
 • 10:00
  “Тод мэдээ”өглөөний мэдээ шууд
 • 10:10
  “Business time” нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 шууд зар
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 шууд зар
 • 12:00
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 12:40
  1900-1950 шууд зар
 • 13:00
  “ Таны сонголт ” нэвтрүүлэг
 • 13:40
  1900-1950 шууд зар
 • 14:00
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 шууд зар
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 шууд зар
 • 17:00
  “ Тод мэдээ “ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 17:50
  1900-1950 шууд зар
 • 18:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Үзэсгэлэнт түүндээ” ОАУСК 10-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 21:30
  Тухтай ярилцая нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Их хаадын удам” МУСК
 • 00:30
  "Тод мэдээ"мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:30
  Эфир завсарлана

06-23

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 08:10
  “Түүхийн жимээр 16” Дэлхийнд анх удаа түргийн хаант улсын 14 хөшөө цогцолбор олдлоо
 • 09:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Эрүүл амьдрал” нэвтрүүлэг
 • 11:10
  “Их хаадын удам” МУСК давталт
 • 13:00
  “Таны сонголт” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Сайхан хүмүүс” хөрөг нэвтрүүлэг Уулчин Ж.Бямбасүрэн
 • 14:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Тухтай ярилцая нэвтрүүлэг /давталт
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 17:00
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  “Business time”нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Урьдчилан сэргийлэе- ЦЕГ үзүүлж байна
 • 19:00
  “Fact and expert” тоймчийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Амрыг эрье “ ЦЕГ үзүүлж байна
 • 21:00
  Ес давсан заан
 • 22:25
  Монголын уран сайхны кино
 • 00:30
  Эфир завсарлана

06-24

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 07:05
  Тоглолтын цаг
 • 08:20
  “Түүхийн жимээр17” Өглөгчийн хэрэмний судалгаа урагшилж байна
 • 09:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Монголын уран сайхны кино”
 • 12:20
  Хошин шог
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Баялаг бүтээгч
 • 14:00
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Хурдан морьны уралдаан
 • 17:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 19:30
  “Сайхан хүмүүс” хөрөг нэвтрүүлэг Уулчин Ж.Бямбасүрэн
 • 20:00
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 20:30
  “Fact and expert” тоймчийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Урьдчилан сэргийлэе- ЦЕГ үзүүлж байна
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/