06-27

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  ““ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 07:15
  Эрвээхий нас
 • 07:45
  “Үзэсгэлэнт охин үзээрийн араатан хоёр” 2-анги
 • 09:00
  “Аллага “ ОАУСК 20-р анги
 • 09:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”
 • 10:40
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 11:00
  "Хуульчдийн цаг' зөвөлгөө нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 11:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  12:00-14:00 өдрийн хөтөлбөр
 • 13:30
  “Бизнесийн амжилт” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 14:30
  Хэнтийн гал шар сумын Хан уулын тахилга 2017
 • 15:50
  Нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Бизнесийн амжилт” нэвтрүүлэг
 • 16:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 17:00
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  “ Эрвээхий нас ” цэцэрлэгийн насны хүүхдийн нэвтрүүлэг . 243-р дугаар цэцэрлэг
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Business time
 • 19:15
  “Аллага “ ОАУСК 21-р анги
 • 20:05
  Урбан женс үзүүлж байна
 • 20:15
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 21:50
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 22:00
  Эх болсон Одесс ОАУСК 7-р анги
 • 23:00
  “ Solo show” цэнгээнтнэвтрүүлэг
 • 23:50
  “Business time” нэвтрүүлэг
 • 00:20
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 01:00
  Эфир завсарлана

06-28

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 07:15
  Бумбардай аргалд явсан нь хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  “ Үлгэрийн оронд буцаж ирсэн нь “ хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  “Аллага “ ОАУСК 21-р анги
 • 09:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”
 • 10:40
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 11:00
  Нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ нэвтрүүлэг
 • 11:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  12:00-14:00 өдрийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 14:30
  Жавхлант шарга 2017
 • 16:20
  “Бизнесийн амжилт” нэвтрүүлэг
 • 16:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Business time”
 • 19:00
  “Аллага “ ОАУСК 22-р анги
 • 20:05
  Урбан женс үзүүлж байна.
 • 20:15
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 22:00
  Эх болсон Одесс ОАУСК 8-р анги
 • 23:00
  Монголоо санасан сэтгэл тоглолт
 • 00:45
  “Бизнесийн тайм” нэвтрүүлэг
 • 01:15
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-29

 • 06:00
  МөнхМонголоотодхаруулна
 • 06:05
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 07:10
  “Үнсгэлжин 1” хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Аллага ОАУСК 22-р анги
 • 09:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”
 • 10:40
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 11:00
  Нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 11:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  12:00-14:00 өдрийн хөтөлбөр
 • 13:30
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 14:30
  Дарьганга хурд 2017
 • 16:00
  Нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бумбардай аргалд явсан нь
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Business time”
 • 19:00
  Аллага ОАУСК 23-р анги
 • 20:05
  Урбан женс үзүүлж байна
 • 20:15
  Дарьганг хурд 2017
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 22:00
  Эх болсон Одесс ОАУСК 9-р анги
 • 23:00
  “Звери Монголд ” тоглолт
 • 00:25
  “Business time” нэвтрүүлэг
 • 00:55
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  Эфир завсарлана

06-30

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:00
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  “Үнсгэлжин 2” хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Аллага ОАУСК 23-р анги
 • 09:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 10:00
  Тод мэдээ
 • 10:10
  “Business time”
 • 10:40
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 11:00
  “Өнгө төрх “ нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 11:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 12:00
  Тод мэдээ
 • 12:10
  12:00-14:00 өдрийн хөтөлбөр
 • 13:30
  “Бизнесийн Амжилт”нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ
 • 14:20
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 14:30
  Зогсолын тахилга 2017
 • 16:20
  “Бизнесийн Амжилт”нэвтрүүлэг
 • 16:50
  1900-1950 зар мэдээ шууд
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 17:30
  Эрвээхий нас хүүхдийн хөтөлбөр 49 р цэцэрлэг
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Business time” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Аллаг ОАУСК 24-р анги
 • 20:05
  Урбан женс үзүүлж байна
 • 20:15
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  Монгол наадмын түүх цувралаас
 • 22:00
  Эх болсон Одесс ОАУСК 10-р анги
 • 23:00
  “Ховдын уянга “ тоглолт
 • 00:30
  “Business time” нэвтрүүлэг
 • 01:00
  “ТОД МЭДЭЭ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 02:00
  Эфирзавсарлана

07-01

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  “Гүнж Мононоки “ хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  “Үнэг анч нохиой хоёр” хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  Short film
 • 11:00
  “Эрүүл амьдрал” эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Бизнес тайм ”нэвтрүүлэг
 • 12:00
  12:00-14:00 Өдрийн хөтөлбөр
 • 13:30
  “Бизнесийн Амжилт”нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Жудо бөхийн ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 1-р хэсэг
 • 16:30
  Бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Тод мэдээ “ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Fact and expert” тоймчийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Урбан женс үзүүлж байна.
 • 20:20
  “ Өөр ” Инфотаймэнт нэвтрүүлэг шинэ дугаар
 • 21:30
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Solo show” үзүүлж байна шинэ дугаар
 • 23:00
  “Асрагч Макфи” УСК
 • 00:50
  Эфир завсарлана

07-02

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна
 • 06:05
  “Лусын дагина барби “ хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  “Үнэг анч нохиой хоёр” 2- р анги хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Fact and expert тоймчын хөтөлбөр
 • 11:00
  “ Өөр ” Инфотаймэнт нэвтрүүлэг шинэ дугаар
 • 12:00
  “Эрүүл амьдрал” эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  12 :00-14:00 өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Бизнес амжилт “ нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Жудо бөхийн ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 1-р хэсэг
 • 16:30
  Нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Бизнес амжилт “ нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  “Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бизнес тайм нэврүүлэг
 • 19:00
  Хуульчдын цаг зөвлөгөө мэдээлэл
 • 19:30
  “Moving you “ баримтад кино
 • 20:30
  Fact and expert тоймчын хөтөлбөр
 • 21:40
  Урбан женс үзүүлж байна.
 • 21:50
  “Асрагч Макфи эргэн ирсэн нь ” УСК
 • 23:30
  “Зүгээр л инээмсгэл “ тоглолт
 • 01:00
  Бизнес тайм нэврүүлэг
 • 01:30
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/