08-16

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 06:50
  Хүлгийн хурд оршвой. ААУ Ж.Мөнхсүрэн
 • 07:50
  Баримтат кино
 • 08:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Улаанбаатар би чамд хайртай 5.6-р анги
 • 10:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Урьдчилан сэргийлэе” ЦЕГ үзүүлж байна
 • 13:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг – Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Улаанбаатар би чамд хайртай 7.8-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  нэвтрүүлэг
 • 22:10
  “Тэнцвэргүй гэрлэлт” ОАУСК 39-р анги
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:30
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:00
  Эфир завсарлав

08-17

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:00
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 08:00
  Баримтат кино
 • 08:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Улаанбаатар би чамд хайртай 7.8-р анги
 • 10:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 12:10
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 12:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Урьдчилан сэргийлэе” ЦЕГ үзүүлж байна
 • 13:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:20
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг – Хурдан морьны уралдаан
 • 16:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  1900-1950 Зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Улаанбаатар би чамд хайртай 9.10-р анги
 • 20:30
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Монгол маршрут" Баян-Өлгий, Ховд аймгуудаас бэлтгэв.
 • 21:40
  нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Тэнцвэргүй гэрлэлт” ОАУСК 40-р анги
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:30
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:00
  Эфир завсарлав

08-18

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  “Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Чойжин ламын сүм музей. Шөнийн музей
 • 07:00
  Шүгэл хүүгийн адал явдал
 • 08:10
  “Сайхан хүмүүс” цуврал хөрөг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Би ажилдаа хайртай " нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Тэнцвэргүй гэрлэлт 36.37 анги давталт
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Сайхан хүмүүс нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Солонготой наадам теле зохиомж
 • 15:00
  Спортын цаг – Хурдан морьны уралдаан
 • 17:00
  “ТОД МЭДЭЭ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Уран сайхны кино
 • 20:30
  “Амрыг эрэе”ЦЕГ-аас бэлтгэв
 • 21:00
  Уран сайхны кино
 • 23:00
  Монгол улсын морин хуурийн чуулга үзүүлж байна
 • 00:00
  Эфир завсарлав

08-19

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  Хүлгийн хурд оршвой. ААУ С.Жамьяншарав
 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Баримтад кино
 • 09:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Тэнцвэргүй гэрлэлт 38.39 анги давталт
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Баримтад кино
 • 14:00
  Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Монгол маршрут" Баян-Өлгий, Ховд аймгуудаас бэлтгэв
 • 15:00
  Спортын цаг – Хурдан морьны уралдаан
 • 17:00
  Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Урьдчилан сэргийлэе” ЦЕГ үзүүлж байна
 • 19:00
  Урансайхны кино
 • 20:30
  УИХ-н цаг
 • 21:00
  Уран сайхны кино
 • 23:00
  Болорцом 2018
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги