07-03

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:30
  монголын уран сайхны кино /давталт/
 • 09:00
  Көзайым ОАУСК 2-р бүлэг 12-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  7-р тасаг ОАУСК 6-р анги
 • 13:15
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  НИТХ үзүүлж байна.
 • 18:30
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Көзайым ОАУСК 2-р бүлэг 18-р анги
 • 22:30
  Хүлгийн хурд оршвой нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:10
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 00:15
  Эфир завсарлав

07-04

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 08:00
  "Бид" чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:00
  Көзайым ОАУСК 2-р бүлэг 18-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:10
  7-р тасаг ОАУСК 7-р анги
 • 13:15
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:20
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 19:00
  Көзайым ОАУСК 2-р бүлэг 19-р анги
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:10
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 00:15
  Эфир завсарлав

07-05

 • 06:00
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Уран сайхны кино /давталт/
 • 09:45
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Уран сайхны кино
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Монголын уран сайхны кино
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Амрыг эрэе - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
 • 19:10
  Fact&Expert тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монголчууд" ярилцлага
 • 21:00
  Нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Дуулиант хэрэг цувралаас
 • 23:45
  Мөнх Монголоо тод харуулна...
 • 23:50
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

VII/0417:00

Боловсрол ТВ

"Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг

VII/0416:10

Боловсрол ТВ

"Гэр бүл" реалити шоу

VII/0414:10

Боловсрол ТВ

"Ажил хэрэгч бүсгүй" ОАК 1.1-4-р анги