11-23

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:30
  Уран сайхны кино /давталт/
 • 08:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 08:45
  Хайрын зөвлөх ОАУСК Төгсгөлийн 45-р анги /давталт/
 • 09:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл 12-р анги /давталт/
 • 16:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 19:30
  Холын тээвэрчид ОАУСК 1-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Анимэйшн: Сонохон хүүхдийн эрхтэй танилцсан нь
 • 21:35
  Уран сайхны кино
 • 23:35
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:10
  Эфир завсарлав

11-24

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:30
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Холын тээвэрчид ОАУСК 1-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл 12-р анги /давталт/
 • 16:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 19:30
  Холын тээвэрчид ОАУСК 2-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Уурыг ухаанаар...
 • 21:35
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 21:40
  Монголын уран сайхны кино
 • 23:25
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:55
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:00
  Эфир завсарлав

11-25

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:40
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Холын тээвэрчид ОАУСК 2-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл: 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл: 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл: 12-р анги /давталт/
 • 16:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 19:30
  Холын тээвэрчид ОАУСК 3-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 21:25
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 21:40
  Өглөө МУСК
 • 23:25
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:55
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:00
  Эфир завсарлав

11-26

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:40
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Холын тээвэрчид 3-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл: 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл: 5-р анги/ давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл: 12-р анги /давталт/
 • 16:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 19:30
  Холын тээвэрчид 4-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Амьнаас үнэтэй эх орон
 • 21:45
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:00
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 22:05
  Ардын элч МУСК
 • 23:40
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:10
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:15
  Эфир завсарлав

11-27

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:40
  Баримтат кино
 • 07:40
  "Бид" чөлөөт нэврүүлэг /давталт/
 • 08:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Холын тээвэрчид 4-р анги /давталт/
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Теле хичээл 5-р анги
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Теле хичээл 12-р анги
 • 14:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Теле хичээл 5-р анги /давталт/
 • 15:10
  Теле хичээл 12-р анги /давталт/
 • 16:10
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 16:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Хотын шийдэл
 • 19:30
  Холын тээвэрчид 5-р анги
 • 20:30
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Бест буйдан үзүүлж байна.
 • 21:30
  Дэлхийн хэлийг Онлайнаар сурцгаая.
 • 21:35
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 21:50
  Уран сайхны кино
 • 23:50
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:20
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:25
  Эфир завсарлав

11-28

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 06:35
  Баримтат кино
 • 07:35
  Уран сайхны кино /давталт/
 • 09:25
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Амрыг эрэе нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "FACT & EXPERT" тойм хөтөлбөр
 • 20:10
  УИХ-ын цаг
 • 20:40
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 20:55
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 22:30
  Дуулиант хэрэг цуврал
 • 00:10
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:15
  Эфир завсарлав

11-29

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Дуулиант хэрэг цуврал /давталт/
 • 07:30
  Түүхт ойн түмний эхүүд
 • 08:30
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 09:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 10:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  УИХ-ын цаг нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:30
  Түүх нэг минутанд
 • 12:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 13:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Хошин шогийн шилдэг номерууд
 • 14:45
  19001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Спортын цаг
 • 16:30
  Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Амрыг эрэе - ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 18:10
  Бизнес тайм нэвтрүүлэг
 • 18:35
  Монгол тулгатны зуун эрхэм нэвтрүүлэг - Б.Лхагвасүрэн
 • 20:30
  "FACT & EXPERT" тойм хөтөлбөр
 • 21:35
  "Сайхан хүмүүс" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно. " Сарнай цэцэгт мэндчилгээ"
 • 22:30
  Уран сайхны кино
 • 00:30
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 00:35
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи