05-21

 • 07:00
  Баримтат кино 698
 • 07:45
  Урсгал 779
 • 08:05
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 40-р анги
 • 10:50
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 16:45
  Миний гал тогоо 105
 • 17:15
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 20:00
  Нэгэн дээвэр дор 41-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 22:00
  Урсгал 780
 • 22:20
  Одод түгэх цаг 279
 • 23:05
  Баримтат кино 699
 • 23:45
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 01:00
  Одод түгэх цаг 279
 • 01:40
  Эфир төгсөв

05-22

 • 07:00
  Баримтат кино 699
 • 07:45
  Урсгал 780
 • 08:05
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 41-р анги
 • 10:50
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 16:45
  Миний гал тогоо 105
 • 17:15
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 20:00
  Нэгэн дээвэр дор 42-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 22:00
  Урсгал 781
 • 22:20
  Одод түгэх цаг 280
 • 23:05
  Баримтат кино 700
 • 23:45
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 01:00
  Одод түгэх цаг 280
 • 01:40
  Эфир төгсөв.

05-23

 • 07:00
  Баримтат кино 700
 • 07:45
  Урсгал 781
 • 08:05
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 42-р анги
 • 10:50
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 20:00
  Нэгэн дээвэр дор 43-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 22:00
  Урсгал 782
 • 22:20
  Одод түгэх цаг 281
 • 23:05
  Баримтат кино 701
 • 23:45
  Аз жаргалыг гэрээсээ...
 • 00:25
  Одод түгэх цаг 281
 • 01:05
  Эфир төгсөв.

05-24

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 43-р анги
 • 11:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Нэгэн дээвэр дор 44-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

05-25

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 44-р анги
 • 10:50
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Нэгэн дээвэр дор 45-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

05-26

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 10:00
  Нэгэн дээвэр дор 45-р анги
 • 10:50
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 1-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

05-27

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 10:00
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 1-р анги
 • 10:50
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 2-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

Олон Саналтай

V/2221:30

MovieBox

"Өнөөдрөөс илүү маргааш (A Better Tomorrow)" УСК

V/2208:30

SPS Сагсан Бөмбөг

БОСТОН - КЛИВЛЕНД ТОГЛОЛТ #4 ПЛЭЙ-ОФФ 2018 (ШУУД)

V/2208:55

TV7

Seven эхлэл