07-17

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус 3-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:40
  Эфир төгсөв.

07-18

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус ОАК 4-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:05
  Эфир төгсөв.

07-19

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус ОАК 5р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

07-20

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус ОАК 6-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

07-21

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус ОАК 7-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

07-22

 • 07:00
  Худалдааны цаг
 • 20:00
  Бээжин хотын залуус ОАК 8-р анги
 • 20:45
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Худалдааны цаг
 • 01:00
  Эфир төгсөв.

Олон Саналтай

VII/1819:00

Боловсрол ТВ

"Нисдэг зургаан луу" ОАК 1-р анги

VII/1810:05

Боловсрол ТВ

"Хамгийн сайхан нь гэр бүл" ОАК төгсгөлийн 50-р анги

VII/1807:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр