12-11

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 11:10
  "shop mongolia" үзүүлж байна
 • 11:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  "бундын хатан" олон ангит кино 95-р анги
 • 13:10
  "дуучин биш дуучин" дугаар-2
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ам нээвэл" /му-ын баатар э.бат-үүл/
 • 16:30
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 1-р анги
 • 17:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 96-р анги
 • 21:20
  "дуучин биш дуучин" дугаар-3
 • 22:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 2-р анги
 • 23:50
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  эфир завсарлага

12-12

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 11:10
  "shop mongolia" үзүүлж байна
 • 11:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  "бундын хатан" олон ангит кино 96-р анги
 • 13:10
  "дуучин биш дуучин" дугаар-3
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, байр суурь"
 • 16:20
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 2-р анги
 • 17:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 97-р анги
 • 21:20
  "дуучин биш дуучин" дугаар-4
 • 22:40
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:20
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 3-р анги
 • 01:30
  эфир завсарлага

12-13

 • 07:30
  "эфир" эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 11:10
  "shop mongolia" үзүүлж байна
 • 11:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  "бундын хатан" олон ангит кино 97-р анги
 • 13:10
  "дуучин биш дуучин" дугаар-4
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "концерт"
 • 16:20
  "хайр царцсан өвөл" оак 3-р анги
 • 17:30
  "өөдөсхөн" олон ангит хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 98-р анги
 • 21:20
  "дуучин биш дуучин" дугаар-5
 • 22:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 4-р анги
 • 23:50
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  эфир завсарлага

12-14

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 98-р анги
 • 12:20
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 12:50
  "дуучин биш дуучин" дугаар 1,2,3
 • 16:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 4-р анги
 • 17:50
  "хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "bon appetit"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 99-р анги
 • 21:20
  "ид шидийн орон 2"
 • 21:35
  "стиляга"
 • 22:00
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 5-р анги
 • 00:50
  эфир завсарлага

12-15

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 99-р анги
 • 12:20
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 12:50
  "дуучин биш дуучин" дугаар 4, 5
 • 15:30
  "bon appetit"
 • 16:25
  "ид шидийн орон 2"
 • 16:40
  "уих-ын цаг"
 • 17:10
  "манцуйтай тамирчин"
 • 17:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 5-р анги
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "бундын хатан" олон ангит кино 100-р анги
 • 21:20
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "хайр царцсан өвөл" японы оак 6-р анги
 • 00:40
  "168 цаг мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 01:50
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл