06-27

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 10:40
  бизнес тайм
 • 11:30
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 3-р анги
 • 12:30
  "хатан ятгын эгшиглэн тасрахгүй" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:40
  "аяллын амт" баримтат кино-5 /давталт/
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "том эгч" оак 22-р анги
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:35
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:45
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 18:10
  бизнес тайм
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 23-р анги
 • 21:30
  "би чамаас, чи надаас" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 4-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  эфир завсарлага

06-28

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 10:40
  бизнес тайм
 • 11:30
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 4-р анги
 • 12:30
  "auto-25" авто нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "том эгч" оак 23-р анги
 • 16:40
  зарын цаг
 • 16:55
  "би чамаас, чи надаас" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино8-р анги
 • 18:10
  бизнес тайм
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 24-р анги
 • 21:30
  "зав гарлаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 5-р анги
 • 00:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

06-29

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 10:40
  бизнес тайм
 • 11:30
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 5-р анги
 • 12:30
  "зав гарлаа" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "том эгч" оак 24-р анги
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "шидтэн динамо-боломжгүй зүйл үгүй"-1
 • 17:20
  зарын цаг
 • 17:35
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 25-р анги
 • 21:30
  "ам нээвэл . . . " нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 6-р анги
 • 23:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  эфир завсарлага

06-30

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 10:40
  бизнес тайм
 • 11:30
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 6-р анги
 • 12:30
  "шидтэн динамо-боломжгүй зүйл үгүй"-2
 • 13:15
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:45
  "ам нээвэл . . . " нэвтрүүлэг
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "том эгч" оак 25-р анги
 • 16:50
  зарын цаг
 • 17:05
  "дэлхийн үлгэрийн түүвэрүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:20
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:45
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 26-р анги
 • 21:30
  "зав гарлаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "auto-25" авто нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 7-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  эфир завсарлага

07-01

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 10:25
  зарын цаг
 • 10:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "аяллын амт" баримтат кино цуврал-17
 • 13:00
  шинэ өдөр ярилцлага
 • 13:30
  зарын цаг
 • 13:45
  "сүүлчийн цагдаа" японы олон ангит кино 7-р анги
 • 14:45
  "мартагдсан билгэдлүүд-ум толгой"
 • 15:00
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "том эгч" оак 26-р анги
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "auto-25" авто нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:15
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 18:30
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 27-р анги
 • 21:30
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  нөгөө кинонууд . . .
 • 23:00
  "келвины тэг градус" уран сайхны кино
 • 01:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:00
  эфир завсарлага

07-02

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:20
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  манцуйтай тамирчин
 • 14:00
  зарын цаг
 • 14:15
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "том эгч" оак 27-р анги
 • 16:10
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 16:45
  "аяллын амт" баримтат кино цуврал-18
 • 17:45
  зарын цаг
 • 18:00
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал
 • 18:25
  "леопольд муурын адал явдал" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "том эгч" оак 28-р анги
 • 22:20
  "танайд хоноё" европын орнуудаар
 • 23:40
  "амьтны хүрээлэнгийн ажилтан" уран сайхны кино
 • 01:40
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:40
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/