02-19

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:20
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "өрөө" уран сайхны кино
 • 13:10
  шинэ өдөр ярилцлага /давталт/
 • 13:30
  "монгол эрдэнэ" нэвтрүүлэг ц.сэрчинжав /ахмад тариаланч/
 • 14:20
  "бичин жилийн өвөлжилт" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  зарын цаг
 • 15:15
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 9-р анги
 • 16:45
  манцуйтай тамирчин
 • 17:05
  зарын цаг
 • 18:20
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "дэлхийн үлгэрийн түүвэрүүд"
 • 18:50
  "golden gobi" үзүүлж байна
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 10-р анги
 • 21:20
  "танайд хоноё"
 • 22:50
  "бүжигчин" уран сайхны кино
 • 01:10
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:10
  эфир завсарлага

02-20

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  бизнес тайм
 • 11:25
  "дэлхийн үлгэрийн түүвэрүүд"
 • 11:40
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 10-р анги
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "танайд хоноё"
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "бүх одод" уран сайхны кино
 • 17:15
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 17:50
  бизнес тайм
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги
 • 21:30
  "анчид" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "ахлах" олон ангит кино 19-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  эфир завсарлага

02-21

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:50
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "анчид" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  засгийн газрын цаг
 • 14:50
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ахлах" олон ангит кино 19-р анги
 • 16:40
  баримтат кино
 • 17:10
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 17:50
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр үзүүлж байна
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 12-р анги
 • 21:30
  "ам нээвэл" нэвтрүүлэг ө.энхтүвшин /уих-ын гишүүн/
 • 23:00
  "ахлах" олон ангит кино төгсгөлийн 20-р анги
 • 00:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

02-22

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:50
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 12-р анги
 • 13:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:40
  "ам нээвэл" нэвтрүүлэг ө.энхтүвшин /уих-ын гишүүн/
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ахлах" олон ангит кино төгсгөлийн 20-р анги
 • 16:30
  баримтат кино
 • 17:10
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 17:50
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр үзүүлж байна
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 13-р анги
 • 21:30
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 1-р анги
 • 00:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

02-23

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:50
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 13-р анги
 • 13:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 1-р анги
 • 16:30
  баримтат кино
 • 17:10
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 17:50
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр үзүүлж байна
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 14-р анги
 • 21:30
  "нэмэх хасах" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 2-р анги
 • 00:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

02-24

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:50
  "нэмэх хасах" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:40
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 2-р анги
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 14-р анги
 • 16:50
  баримтат кино
 • 17:10
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 17:50
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр үзүүлж байна
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 15-р анги
 • 21:30
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 3-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир завсарлага

02-25

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 10:35
  зарын цаг
 • 10:50
  "bon appetit" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  шинэ өдөр ярилцлага
 • 13:40
  зарын цаг
 • 13:55
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 3-р анги
 • 15:00
  "титэм үг" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "хэн ч юу ч мэдэхгүй" уран сайхны кино
 • 17:40
  зарын цаг
 • 17:55
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 18:30
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак төгсгөлийн 16-р анги
 • 21:30
  "намрын чулганаар юу амжуулав" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  нөгөө кинонууд . . .
 • 21:55
  "чингис хааны үр сад" уран сайхны кино
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  эфир завсарлага

02-26

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:20
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 10:45
  нөгөө кинонууд . . .
 • 11:00
  "чингис хааны үр сад" уран сайхны кино
 • 12:40
  "титэм үг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак төгсгөлийн 16-р анги
 • 15:15
  манцуйтай тамирчин
 • 15:45
  зарын цаг
 • 16:00
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 16:30
  "янз төгөлдөр" д.бурмаа /муста/ концерт
 • 17:20
  зарын цаг
 • 17:35
  "хун цагаан хайр" л.болдбаатар /мугж/ концерт
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "урилга" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "танайд хоноё"
 • 23:30
  "аман хуур" монголын уран сайхны кино
 • 00:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги