03-25

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 10:35
  зарын цаг
 • 10:50
  "bon appetit" нэвтрүүлэг х.алтанзул /ау-ны доктор, арьс харшил, гоо заслын их эмч/
 • 11:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  шинэ өдөр ярилцлага
 • 13:30
  зарын цаг
 • 13:45
  "хубилай хаан" оак 15, 16, 17-р анги
 • 16:00
  "уулзвар" уран сайхны кино
 • 17:45
  зарын цаг
 • 18:00
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 18:30
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 20-р анги
 • 21:10
  нөгөө кинонууд . . .
 • 21:25
  "шийтгэл" уран сайхны кино
 • 23:25
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:25
  эфир завсарлага

03-26

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:20
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 10:45
  "хубилай хаан" оак 18, 19, 20-р анги
 • 13:00
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "мартагдсан билэгдлүүд" баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "гэртээ" хоолны нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "титэм үг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:30
  манцуйтай тамирчин
 • 15:00
  зарын цаг
 • 15:15
  "дэлхийн үлгэрийн түүвэрүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 15:45
  "бүргэдтэй анчин охин" баримтат кино
 • 17:15
  зарын цаг
 • 17:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 32-р анги
 • 17:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 21-р анги
 • 21:10
  "танайд хоноё"
 • 22:30
  "сүг-1" уран сайхны кино
 • 00:25
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:25
  эфир завсарлага

03-27

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  бизнес тайм
 • 11:15
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 11:40
  "хубилай хаан" оак 21-р анги
 • 12:40
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "танайд хоноё"
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 17-р анги
 • 16:40
  "шавжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-1
 • 17:00
  засгийн газрын цаг
 • 17:30
  зарын цаг
 • 17:45
  "бяцхан маруко" японы хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 18:10
  бизнес тайм
 • 18:55
  "pc mall" үзүүлж байна
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 22-р анги
 • 21:10
  "хөгжлийн тухай диалог" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 18-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир завсарлага

03-28

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан маруко" японы хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:40
  "хубилай хаан" оак 22-р анги
 • 12:40
  shop mongolia
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "хөгжлийн тухай диалог" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "гэртээ" хоолны нэвтрүүлэг
 • 14:50
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 18-р анги
 • 16:40
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-2
 • 17:35
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 18:45
  "pc mall" үзүүлж байна
 • 18:50
  талх чихэр хк - mannequin танилцуулга
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 23-р анги
 • 21:10
  "ам нээвэл" нэвтрүүлэг э.бат-үүл /му-ын баатар/
 • 22:10
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино 19-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир завсарлага

03-29

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:40
  "хубилай хаан" оак 23-р анги
 • 12:40
  shop mongolia
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ам нээвэл" нэвтрүүлэг э.бат-үүл /му-ын баатар/
 • 16:30
  "титэм үг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:50
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-3
 • 17:35
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 32-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 18:45
  "pc mall" үзүүлж байна
 • 18:50
  талх чихэр хк - mannequin танилцуулга
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 24-р анги
 • 21:10
  "би чамаас чи надаас . . ." нэвтрүүлэг
 • 21:50
  ман-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга орон нутагт
 • 22:10
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино төгсгөлийн 20-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир завсарлага

03-30

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 32-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:40
  "хубилай хаан" оак 24-р анги
 • 12:40
  shop mongolia
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "би чамаас чи надаас . . ." нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "мартагдсан бэлгэдлүүд-ялалтын багана" баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:30
  ман-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга орон нутагт
 • 14:45
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "сахиусан тэнгэрийн нүд" олон ангит кино төгсгөлийн 20-р анги
 • 16:40
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-4
 • 17:35
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 33-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр хк - mannequin танилцуулга
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 25-р анги
 • 21:10
  "гэртээ" хоолны нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "нэмэх хасах" хэлэлцүүлэг
 • 22:45
  "сүйрэл" олон ангит кино 1-р анги
 • 23:55
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  эфир завсарлага

03-31

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:25
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 33-р анги
 • 10:50
  бизнес тайм
 • 11:40
  "хубилай хаан" оак 25-р анги
 • 12:40
  "гэртээ" хоолны нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  "нэмэх хасах" хэлэлцүүлэг
 • 14:50
  зарын цаг
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "сүйрэл" олон ангит кино 1-р анги
 • 16:40
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  зарын цаг
 • 17:15
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-5
 • 17:35
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 34-р анги
 • 18:00
  бизнес тайм
 • 18:50
  талх чихэр хк - mannequin танилцуулга
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 26-р анги
 • 21:10
  "bon appetit" нэвтрүүлэг у.уранчимэг /мугж/
 • 22:10
  "миний муусайн найз нар" нэвтрүүлэг н.лутбаяр /сэтгүүлч, яруу найрагч/
 • 23:40
  "сүйрэл" олон ангит кино 2-р анги
 • 00:50
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:50
  эфир завсарлага

04-01

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 34-р анги
 • 10:35
  зарын цаг
 • 10:50
  "bon appetit" нэвтрүүлэг у.уранчимэг /мугж/
 • 11:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  шинэ өдөр ярилцлага
 • 13:30
  зарын цаг
 • 13:45
  "хубилай хаан" оак 22, 23, 24-р анги
 • 16:10
  "гал дундах тэнгис" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 17:45
  зарын цаг
 • 18:00
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 18:30
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 27-р анги
 • 21:10
  нөгөө кинонууд . . .
 • 21:25
  "грек зорба" уран сайхны кино
 • 23:25
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:25
  эфир завсарлага

04-02

 • 07:45
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  алтан боломж
 • 10:10
  зарын цаг
 • 10:20
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 10:50
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "би чамаас чи надаас . . ." нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "шавьжнууд" хүүхдийн танин мэдэхүйн цуврал-6
 • 13:00
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 13:30
  зарын цаг
 • 13:45
  "дэлхийн үлгэрийн түүврүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  манцуйтай тамирчин
 • 14:30
  "хубилай хаан" оак 25, 26, 27-р анги
 • 17:00
  "гэртээ" хоолны нэвтрүүлэг
 • 17:15
  "титэм үг" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  зарын цаг
 • 17:50
  "бяцхан марүко" японы хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 18:15
  "гал дундах тэнгис" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "хубилай хаан" оак 28-р анги
 • 21:10
  "танайд хоноё"
 • 22:30
  "осс-117 риод" уран сайхны кино
 • 00:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:20
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги