08-21

 • 08:00
  эфир. эхлэл
 • 08:30
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 10:00
  "алтан боломж"
 • 10:30
  "бизнес тайм"
 • 11:30
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 88,89,90-р анги
 • 12:40
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 15-р анги
 • 13:40
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-7/
 • 14:50
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 3,4-р анги
 • 16:50
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 91,92,93-р анги
 • 18:10
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 16-р анги
 • 21:00
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-8/
 • 22:50
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 5,6-р анги
 • 00:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  эфир завсарлага

08-22

 • 08:00
  эфир. эхлэл
 • 08:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 10:00
  "алтан боломж"
 • 10:30
  "бизнес тайм"
 • 11:30
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 91,92,93-р анги
 • 12:40
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 16-р анги
 • 13:40
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-8/
 • 14:50
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 5,6-р анги
 • 16:50
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 94,95,96-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 17-р анги
 • 21:00
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-9/
 • 22:50
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 7,8-р анги
 • 01:55
  эфир завсарлага

08-23

 • 08:00
  "эфир" эхлэл
 • 08:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 10:00
  "алтан боломж"
 • 10:30
  "бизнес тайм"
 • 11:30
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 94,95,96-р анги
 • 12:40
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 17-р анги
 • 13:40
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-9/
 • 14:50
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 7,8-р анги
 • 16:50
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 97,98,99-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 18-р анги
 • 21:00
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-10/
 • 22:30
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 9,10-р анги
 • 00:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

08-24

 • 08:00
  эфир. эхлэл
 • 08:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 10:00
  "алтан боломж"
 • 10:30
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 97,98,99-р анги
 • 11:40
  "хурандаа земина" оросын оак 4-р бүлгийн 14,15,16-р анги
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "21000" реалити нэвтрүүлэг/дугаар-10/
 • 16:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 9,10-р анги
 • 17:50
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 100,101,102-р анги
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 19-р анги
 • 21:00
  "засаг цаг"
 • 22:10
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 11,12-р анги
 • 01:15
  эфир завсарлага

08-25

 • 08:00
  эфир. эхлэл
 • 08:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 10:00
  "алтан боломж"
 • 10:30
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 100,101,102-р анги
 • 11:40
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 17,18,19-р анги,
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "уих-ын цаг"
 • 15:30
  "хөгжмийн завсарлага"
 • 15:40
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 11,12-р анги
 • 17:20
  "манцуйтай тамирчин
 • 17:50
  "хүчирхэг арван нэг" олон ангит хүүхэлдэйн кино 103,104,105-р анги
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "хурандаа земина" оросын олон ангит кино 4-р бүлгийн 20-р анги
 • 21:00
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "мэс заслын тасгийнхан" хятадын олон ангит уск 13,14-р анги
 • 00:00
  "168 цаг мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 01:00
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг