06-17

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 32, 33,34-р анги
 • 14:10
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 14:40
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "манцуйтай тамирчин"
 • 16:20
  "ам нээвэл" ярилцлага
 • 17:00
  "тархины фитнесс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 18:30
  "сэмүт үзүүлж байна"
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 35-р анги
 • 21:20
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "чөтгөрийн хаалга" уск
 • 00:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  эфир завсарлага

06-18

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "168цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 11:05
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 11:30
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 35-р анги
 • 13:50
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 14:20
  "баримтат кино"
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "чөтгөрийн хаалга" уск
 • 16:10
  "аяллын амт" баримтат кино-65
 • 17:10
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 17:35
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 36-р анги
 • 21:10
  "мартагдсан билгэдэлүүд" баримтат нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 21:50
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 1-р анги
 • 22:50
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  эфир завсарлага

06-19

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 11:05
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 11:30
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 36-р анги
 • 12:20
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 12:50
  "мартагдсан билгэдэлүүд" баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:15
  "муу суутнууд" уск
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 1-р анги
 • 16:20
  "аяллын амт" баримтат кино-66
 • 17:10
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 17:20
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 2,3-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 37-р анги
 • 21:10
  "ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:00
  "хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан"
 • 22:10
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 2-р анги
 • 23:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир завсарлага

06-20

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 2,3-р анги
 • 11:30
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 37-р анги
 • 12:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:00
  "баримтат кино"
 • 14:00
  "ам нээвэл" ярилцлага
 • 14:50
  "хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан"
 • 15:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 2-р анги
 • 16:20
  "аяллын амт" баримтат кино-67
 • 17:10
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 17:35
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 38-р анги
 • 21:10
  "тархины фитнесс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "эмя үзүүлж байна"
 • 22:30
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 3-р анги
 • 23:30
  25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  эфир завсарлага

06-21

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг /монгол контент/
 • 11:05
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 11:30
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 38-р анги
 • 12:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:00
  "тархины фитнесс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "эмя үзүүлж байна"
 • 14:20
  "аяллын амт" баримтат кино
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 3-р анги
 • 16:20
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:40
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 17:30
  "нэмүт үзүүлж байна"
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 39-р анги
 • 21:10
  "хүчээ нэгтгэе"
 • 22:10
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 4-р анги
 • 00:50
  25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:00
  эфир завсарлага

06-22

 • 07:00
  "эфир" эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 11:30
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 39-р анги
 • 12:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 13:00
  "хүчээ нэгтгэе"
 • 14:00
  "нэмүт үзүүлж байна"
 • 14:20
  баримтат кино
 • 15:00
  25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  ариун гэр бүл японы олон ангит кино 4-р анги
 • 16:20
  аяллын амт баримтат кино-68
 • 17:10
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 18:00
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 40-р анги
 • 21:10
  "bon appetit"
 • 22:20
  "хөсүт үзүүлж байна"
 • 22:30
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 5-р анги
 • 23:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  эфир завсарлага

06-23

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 36, 37, 38-р анги
 • 15:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:40
  "ариун гэр бүл" японы олон ангит кино 5-р анги
 • 16:40
  "хөсүт үзүүлж байна"
 • 17:00
  "bon appetit"
 • 18:00
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 18:25
  "сэмүт үзүүлж байна"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 41-р анги
 • 21:10
  "хүмүүн их уулсын ноён сарьдаг оргил" /ч.балхаажавын теле нэвтрүүлэг/
 • 21:45
  "мартагдсан билгэдэлүүд" баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "12 дахь эр" уск
 • 02:20
  эфир завсарлага

06-24

 • 07:00
  эфир. эхлэл
 • 07:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 09:10
  "алтан боломж"
 • 09:40
  "ёо ёо-г анагаах нь" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 39, 40,41-р анги
 • 14:10
  "амар өдөр" ярилцлага
 • 14:40
  "хүчээ нэгтгэе"
 • 15:40
  "манцуйтай тамирчин"
 • 16:10
  "ам нээвэл" ярилцлага
 • 16:50
  "тархины фитнесс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "бяцхан марука" олон ангит хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:10
  "хүмүүн их уулсын ноён сарьдаг оргил" /ч.балхаажавын теле нэвтрүүлэг/
 • 18:40
  "дэлхийн хүнсний тэргүүлэгч үйлдвэр палдо"
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "надтай гэрлээч" хятадын олон ангит кино 42-р анги
 • 21:10
  "танайд хоноё" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "энэ би биш" уск
 • 00:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/