10-25

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:05
  "Шинкалион" Японы оак 23-р анги
 • 10:30
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 109-р анги
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Танайд хоноё"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” Японы оак 8-р анги
 • 16:20
  "Шинкалион" Японы оак 24-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 110-р анги
 • 21:10
  "60 секунд"
 • 21:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 10
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” Японы оак 9-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

10-26

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:10
  "МУБИС 70 жил"
 • 10:40
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор" Баримтат кино
 • 11:30
  "Шинкалион" Японы оак 24-р анги
 • 12:00
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 12:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 110-р анги
 • 13:10
  "60 секунд"
 • 13:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 10
 • 14:10
  "Авдрын мухарт"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” Японы оак 9-р анги
 • 16:20
  "Шинкалион" Японы оак 25-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20" сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 111-р анги
 • 21:10
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:10
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 1-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

10-27

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:10
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор" Баримтат кино
 • 10:55
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 11:00
  "Шинкалион" Японы оак 25-р анги
 • 11:30
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 111-р анги
 • 12:30
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 13:30
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 1-р анги
 • 16:20
  "Шинкалион" Японы оак 26-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 112-р анги
 • 21:10
  "10000 төгрөг"
 • 21:45
  "Сити резиденс-Өнөр бүл"
 • 22:00
  "Tem's night show"
 • 22:35
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 2-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

10-28

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:10
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор" Баримтат кино
 • 11:00
  "Шинкалион" Японы оак 26-р анги
 • 11:30
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 11:40
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 112-р анги
 • 12:40
  "10000 төгрөг"
 • 13:15
  "Tem's night show"
 • 13:50
  "Сити резиденс-Өнөр бүл"
 • 14:05
  "Авдрын мухарт"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 2-р анги
 • 16:20
  "Шинкалион" Японы оак 27-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 113-р анги
 • 21:10
  "New wave"
 • 21:45
  "Инновацлаг Улаанбаатар аян"
 • 21:55
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 3-р анги
 • 22:40
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:20
  Эфир завсарлага

10-29

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:10
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор" Баримтат кино
 • 11:00
  "Шинкалион" Японы оак 27-р анги
 • 11:30
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 11:40
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 113-р анги
 • 12:40
  "New wave"
 • 13:15
  "Сити резиденс-Өнөр бүл"
 • 13:30
  "Инновацлаг Улаанбаатар аян"
 • 13:40
  "Баримтат кино"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 3-р анги
 • 16:20
  "Шинкалион" Японы оак 28-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 114-р анги
 • 21:10
  "Дэлхий хавтгай"
 • 21:55
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл"
 • 22:10
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 4-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

10-30

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Шинкалион" Японы оак 28-р анги
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:30
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 110,111,112-р анги
 • 14:00
  "Дэлхий хавтгай"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:10
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 4-р анги
 • 16:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Шинкалион" Японы оак 29-р анги
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 115-р анги
 • 21:00
  "Би" МУАЖ ТШ Н.Сувд
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 5-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлага

10-31

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Шинкалион" Японы оак 29-р анги
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:30
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 113,114,115-р анги
 • 14:00
  "Би" МУАЖ ТШ Н.Сувд
 • 15:00
  "УИХ-ын цаг"
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 5-р анги
 • 16:50
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 17:00
  "Хийморьтой 20 сугалааны шууд нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Шинкалион" Японы оак 30-р анги
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 116-р анги
 • 21:20
  "Танайд хоноё"
 • 22:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 6-р анги
 • 23:20
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг