10-21

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "шинкалион" олон ангит хүүүхэлдэйн кино 48-р анги
 • 11:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 35-р анги
 • 12:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-2
 • 13:00
  "аяллын амт" баримтат кино
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "баримтат кино"
 • 16:20
  "шеф" оак 3 бүлэг 29,30-р анги
 • 18:00
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 49-р анги
 • 18:30
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 36-р анги
 • 21:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-3
 • 22:00
  "сэдэв"
 • 22:20
  "шеф" оак 3 бүлэг 31,32-р анги
 • 00:00
  эфир завсарлага

10-22

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 49-р анги
 • 11:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 36-р анги
 • 12:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-3
 • 13:00
  "аяллын амт" баримтат кино
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "баримтат кино"
 • 16:20
  "шеф" оак 3 бүлэг 31,32-р анги
 • 18:00
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 50-р анги
 • 18:30
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 37-р анги
 • 21:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-4
 • 22:10
  "урт цагааны гудамж"
 • 23:40
  "шеф" оак 4 бүлэг 1,2-р анги
 • 01:20
  эфир завсарлага

10-23

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "бизнес тайм"
 • 10:40
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 50-р анги
 • 11:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 37-р анги
 • 12:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-4
 • 13:10
  "аяллын амт" баримтат кино
 • 14:30
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "баримтат кино"
 • 16:20
  "шеф" оак 4 бүлэг 1,2-р анги
 • 18:00
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 18:30
  "бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 38-р анги
 • 21:10
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар-5
 • 22:15
  "шеф" оак 4 бүлэг 3,4-р анги
 • 00:00
  эфир завсарлага

10-24

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:40
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 12:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын 34,35,36-р анги
 • 14:50
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:20
  "шеф" оак 4 бүлэг 3,4-р анги
 • 17:00
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар 1,2,3
 • 18:20
  "шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 52-р анги
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 39-р анги
 • 21:10
  "түг түг хаалгаа"
 • 22:10
  "урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  "шеф" оак 4 бүлэг 5,6-р анги
 • 01:20
  эфир завсарлага

10-25

 • 07:30
  эфир. эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "алтан боломж"
 • 10:10
  "ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:40
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 37,38,39-р анги
 • 14:20
  "шинэ өдөр" ярилцлага
 • 14:50
  "шеф" оаз 4 бүлэг 5,6-р анги
 • 16:30
  "манцуйтай тамирчин"
 • 17:00
  "намрын өнгө" реалити шоу дугаар 4,5
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "цагдаа нарын дайн" оросын оак 40-р анги
 • 21:10
  "танайд хоноё"
 • 22:30
  "шеф" оак 4 бүлэг 7,8-р анги
 • 00:00
  эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2222:40

MovieBox

"12 жилийн боолчлол (12 Years a Slave)" УСК