06-17

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Тоглолтын өмнө Аргентин-Исланд /D хэсэг/
 • 10:00
  Аргентин-Исланд /D хэсэг/
 • 12:00
  Тоглолтын өмнө Хорват- Нигер /D хэсэг/
 • 13:00
  Хорват- Нигер /D хэсэг/
 • 15:00
  Хотын хөгжлийн тойм
 • 15:40
  Дэлхийн хүнсний тэргүүлэгч үйлдвэр Палдо
 • 16:00
  Франц-Австрали /С хэсэг/ давталт
 • 18:00
  “Нандин” ток шоу
 • 18:50
  “Төл таван эрдэнэ 2018” төслийн төгсгөлийн дугаар
 • 19:50
  MNB энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  MNB энэ 7 хоногт
 • 21:10
  “Соёл Эрдэнэ” хөтөлбөр
 • 22:10
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ тойм
 • 23:10
  Хорват- Нигер /D хэсэг/ давталт
 • 01:10
  Тоглолтын өмнө Бразил – Швейцарь /шууд/
 • 02:00
  Бразил – Швейцарь /шууд/

06-18

 • 06:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө Герман-Мексик
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Герман-Мексик
 • 12:00
  Тоглолтын өмнө Аргентин- Исланд /давталт/
 • 13:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Аргентин- Исланд /давталт/
 • 15:00
  Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/
 • 16:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бразил- Швейцарь /давталт/
 • 18:00
  АТГ-ын мэдээлэл
 • 18:10
  “Эрх зүйн хөтөч”
 • 18:30
  Хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан
 • 18:45
  “Эрт нахиалсан сарнай” олон ангит уран сайхны кино 16-р анги
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 21:10
  Нийгмийн хэлэлцүүлэг “Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбар- Мэргэжилтэй ажилтан”
 • 22:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Тоглолтын өмнө: Бельги-Панам /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бельги- Панам /шууд/
 • 01:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Тоглолтын өмнө: Тунис-Англи /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Тунис- Англи /шууд/

06-19

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: Швед-БНСУ
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Швед-БНСУ
 • 12:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Тоглолтын өмнө: Бельги- Панам /давталт/
 • 13:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бельги- Панам /давталт/
 • 15:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Тоглолтын өмнө: Тунис- Англи /давталт/
 • 16:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Тунис- Англи /давталт/
 • 18:00
  Онцгой дуудлага
 • 18:25
  “Жив жив” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  “Эрт нахиалсан сарнай” олон ангит уран сайхны кино 17-р анги
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 21:10
  “Цаг үе, үзэл бодол”
 • 21:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:00
  “Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Швед-БНСУ /давталт/
 • 01:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Тоглолтын өмнө: ОХУ-Египет /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: ОХУ-Египет /шууд/

06-20

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: Колумб-Япон
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Колумб-Япон
 • 12:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Тоглолтын өмнө: Польш-Сенегал
 • 13:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Польш-Сенегал
 • 15:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Тоглолтын өмнө: ОХУ-Египет /давталт/
 • 16:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: ОХУ-Египет /давталт/
 • 18:00
  Ази номхон далайн парламентчдын зөвлөгөөн
 • 18:20
  Иргэдийн эрх зүйн боловсролд /шууд/
 • 18:45
  “Эрт нахиалсан сарнай” олон ангит уран сайхны кино 18-р анги
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 21:10
  “Нээлттэй хором” нийгмийн ток шоу /шууд/
 • 22:30
  Тоглолтын өмнө: Уругвай- Саудын Араб /шууд/
 • 23:00
  Уругвай-Саудын Араб /шууд/

06-21

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: Португал-Марокко
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Португал-Марокко
 • 12:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Тоглолтын өмнө: Иран-Испани
 • 13:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Иран-Испани
 • 15:10
  Тоглолтын өмнө: Уругвай- Саудын Араб /давталт/
 • 15:40
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Уругвай-Саудын Араб /давталт/
 • 17:50
  “Робокон 2018” Үндэсний роботын тэмцээний тусгай дугаар
 • 18:30
  “Эрт нахиалсан сарнай” олон ангит уран сайхны кино 19-р анги
 • 19:30
  Тоглолтын өмнө: Дани-Авсрали
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Дани-Авсрали
 • 22:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Тоглолтын өмнө: Франц- Перу /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Франц-Перу /шууд/

06-22

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: Аргентин-Хорват
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Аргентин-Хорват
 • 12:00
  Тоглолтын өмнө: Дани-Авсрали /давталт/
 • 12:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Дани-Авсрали /давталт/
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: Франц-Перу /давталт/
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Франц-Перу /давталт/
 • 17:10
  Тариаланчид
 • 17:30
  Хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 17:40
  “Говийн жонон” МУСТА морин хуурч Ё.Нэргүйн концерт
 • 18:30
  “Эрт нахиалсан сарнай” олон ангит уран сайхны кино 20-р анги
 • 19:30
  Тоглолтын өмнө: Бразил- Коста Рика /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бразил- Коста Рика /шууд/
 • 22:00
  “Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Иран-Испани /давталт/
 • 23:30
  Тоглолтын өмнө: Иран-Испани /давталт/
 • 01:30
  Тоглолтын өмнө: Серби-Швейцарь /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Серби- Швейцарь /шууд/

06-23

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: Нигер-Исланд
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Нигер-Исланд
 • 12:00
  Тоглолтын өмнө: Бразил- Коста Рика /давталт/
 • 12:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бразил- Коста Рика /давталт/
 • 14:30
  Тоглолтын өмнө: Серби-Швейцарь /давталт/
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Серби- Швейцарь /давталт/
 • 17:00
  “Урлан” Зураач, барималч Р.Энхтайван
 • 17:25
  Хүчээ нэгтгэе
 • 18:30
  “Эв модны наадам” ОХУ-ын Хиагт хотоос бэлтгэв
 • 19:00
  “Эргэх дөрвөн цаг” Хөвсгөл аймгаас бэлтгэв
 • 19:30
  Тоглолтын өмнө: Бельги-Тунис /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бельги-Тунис /шууд/
 • 22:00
  “Монгол өв соёл” хөтөлбөр
 • 23:00
  “1-11 хүртэл” баримтат кино

06-24

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  “Орос хүрэх зам” хөлбөмбөгийн ДАШТ-нд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Тоглолтын өмнө: БНСУ-Мексик
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: БНСУ-Мексик
 • 12:00
  Тоглолтын өмнө: Герман-Швед
 • 12:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Герман-Швед
 • 14:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Нигер-Исланд /давталт/
 • 16:30
  MNB World үзүүлж байна: Тогтвортой хөгжил ба соёл урлаг
 • 17:00
  “Бүс ба зам” сэтгүүлчдийн хамтарсан аялалаас хийсэн тэмдэглэл
 • 17:35
  Дэлхийн хүнсний тэргүүлэгч үйлдвэр СJ
 • 17:50
  Говийн гурван чухал
 • 18:20
  Хүүхдийн оролцооны үндэсний зөвлөгөөн
 • 18:50
  “Зогсошгүй” СТА жүжигчин Н.Отгонтогос
 • 19:30
  Тоглолтын өмнө: Англи-Панам /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Англи-Панам /шууд/
 • 22:00
  “Ням гараг, нэг сая” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ: Бельги-Тунис /давталт/

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/