03-31

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:45
  “Америкаар 10 000 бээр” 3-р хэсэг
 • 08:10
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 08:40
  “Жив жив” бага насныханд зориулав
 • 09:00
  “Он цагийн эрэлчид” Хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 12-р анги
 • 09:30
  “Маамуу” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл
 • 10:40
  Теле хичээл: “Сургуулийн өмнөх боловсрол”
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  АТГ: Найзын яриа 3,4-р хэсэг
 • 12:00
  Мэдээ / MNB World: Talk show
 • 12:30
  “Одиссейн адал явдал ” хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 13:00
  “Ухаарч амьдрах хорвоо” Хятадын уран сайхны кино 31,32-р анги
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги /Монгол хэл, Хүн ба орчин/
 • 15:10
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги /Монгол хэл, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 15:35
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 3-р анги /Монгол хэл, Хөгжим/
 • 16:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 4-р анги /Монгол хэл, Дүрслэх урлаг, Технологи/
 • 16:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 5-р анги /Монгол хэл, Дүрслэх урлаг, Технологи/
 • 16:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Англи хэл, Монгол хэл, Хими/
 • 17:50
  Хөгжмийн агшин
 • 18:00
  “Сарны нулимс” Монголын олон ангит уран сайхны кино 2-р анги
 • 18:35
  Хүүхдийг ивээх сан: “Шүлэг цээжлэх аргачлал” Хичээл-1
 • 18:40
  “Миний нэрийн хуудас”
 • 19:10
  Эрчим хүчний яам үзүүлж байна: Дүгнэх цаг
 • 19:40
  “Хотод юу өөрчлөгдөв...”
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Цаг үе, үзэл бодол” /шууд/
 • 21:45
  “Ерөнхий сайдын санаачилга”
 • 22:05
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:10
  “Цагаан боол” уран сайхны кино 39,40-р анги

04-01

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:45
  Урлан
 • 07:50
  Судар бичгийн алтан сан: “Сүмбүм бүрэн зохиол”
 • 08:20
  “Шинжлэх ухааны цаг” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Он цагийн эрэлчид” Хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 13-р анги
 • 09:30
  “Маамуу” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл
 • 10:40
  Теле хичээл: Сургуулийн өмнөх боловсрол
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  АТГ: Найзын яриа 5,6-р хэсэг
 • 12:00
  Мэдээ/ MNB World: Generation
 • 12:30
  “Одиссейн адал явдал ” хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 13:00
  “Ухаарч амьдрах хорвоо” Хятадын уран сайхны кино 33,34-р анги
 • 14:20
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги / Математик, Дүрслэх урлаг, Технологи/
 • 15:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги / Хүн ба орчин, Математик/
 • 15:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 3-р анги /Математик, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 16:05
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 4-р анги /Математик, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 16:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 5-р анги /Математик, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 16:55
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Физик/
 • 18:00
  “Сарны нулимс” Монголын олон ангит уран сайхны кино 3-р анги
 • 18:35
  Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Шинэ тооллын...100” Инженер Жаргалсайханы Золжаргал
 • 22:05
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:10
  “Цагаан боол” уран сайхны кино 41,42-р анги

04-02

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:45
  “Ерөнхийлөгчийн онгоц” баримтат кино
 • 08:30
  Судар бичгийн алтан сан: “Монгол домын судар”
 • 09:00
  “Он цагийн эрэлчид” Хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 14-р анги
 • 09:30
  “Маамуу” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл
 • 10:40
  Теле хичээл: Сургуулийн өмнөх боловсрол
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  АТГ: Найзын яриа 7,8-хэсэг
 • 12:00
  Мэдээ / MNB World: Talk show
 • 12:30
  “Одиссейн адал явдал ” хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 13:00
  “Ухаарч амьдрах хорвоо” Хятадын уран сайхны кино төгсгөлийн 35-р анги
 • 13:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги /Монгол хэл, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 14:05
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги /Монгол хэл, Дүрслэх урлаг, Технологи/
 • 14:45
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 3-р анги /Монгол хэл, Хүн ба орчин/
 • 15:25
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 4-р анги /Монгол хэл, Хөгжим/
 • 15:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 5-р анги / Монгол хэл, Хөгжим, Англи хэл/
 • 16:35
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Монгол хэл, Математик, Биеийн тамир, Түүх, Уран зохиол/
 • 18:00
  “Сарны нулимс” Монголын олон ангит уран сайхны кино 4-р анги
 • 18:35
  Хүүхдийг ивээх сан: “Гарын жижиг булчинг хөгжүүлэх аргачлал” Хичээл-2
 • 18:40
  Хүүхдийг ивээх сан: “Зурагт ном хийх аргачлал” Хичээл-3
 • 18:50
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 19:20
  Хандлагаа өөрчилсөн он жилүүд
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Шинэ тооллын...100” Зах зээлийн шинжээч Бадралын Мөнхдөл
 • 22:05
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:10
  “Цагаан боол” уран сайхны кино 43,44-р анги

04-03

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:45
  “Эрмитаж” баримтат кино
 • 08:40
  “Жив жив” бага насныханд зориулав
 • 09:00
  “Он цагийн эрэлчид” Хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино төгсгөлийн 15-р анги
 • 09:30
  “Маамуу” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл
 • 10:40
  Теле хичээл: Сургуулийн өмнөх боловсрол
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  АТГ: Найзын яриа 9,10-р хэсэг
 • 12:00
  Мэдээ / MNB World: Generation
 • 12:30
  “Одиссейн адал явдал ” хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 13:00
  “Итгэл” Монголын уран сайхны кино
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги /Математик/
 • 14:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги /Математик/
 • 15:10
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 3-р анги /Математик /
 • 15:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 4-р анги /Хүн ба байгаль, Математик/
 • 16:10
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 5-р анги /Хүн ба байгаль, Математик/
 • 16:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Үндэсний бичиг, Математик, Физик/
 • 17:50
  Хөгжмийн агшин
 • 18:00
  “Сарны нулимс” Монголын олон ангит уран сайхны кино 5-р анги
 • 18:35
  Хүүхдийг ивээх сан: “Хичээлийн хуваарийг зурагт байдлаар хийх, цүнхний жинг хянах” Хичээл-4
 • 18:40
  Нээлттэй засаг
 • 19:00
  Амрыг эрье
 • 19:20
  “Бүтээн байгуулалтын цаг”
 • 19:40
  “Хотод юу өөрчлөгдөв...”
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Шинэ тооллын...100” Эдийн засагч Дамдинсүрэнгийн Бямбасайхан
 • 22:05
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:10
  “Цагаан боол” уран сайхны кино 45,46-р анги

04-04

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:45
  Судар бичгийн алтан сан: “Найман гишүүнт судар бичиг”
 • 08:00
  “120/80” Эрүүл мэндийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “Маамуу” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  “Хөх шувуу” Уран сайхны кино
 • 10:25
  Урлан
 • 10:30
  “12:15” Өсвөр насныханд зориулав
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Сургамжит өгүүллэг
 • 12:00
  Мэдээ / Монгол инженер
 • 12:50
  “Морьтой ч болоосой” Монголын уран сайхны кино
 • 13:50
  “Зогсошгүй” Баян Монгол чуулгын удирдаач, Төрийн соёрхолт С.Саруул-Од
 • 14:30
  Бүтээн байгуулалтын цаг
 • 14:50
  Монгол үлгэр
 • 15:30
  “УИХ-ын цаг” УИХ-н ХМА-наас бэлтгэв
 • 16:00
  “Миний сайхан хатагтай” Уран сайхны кино 1-р анги
 • 17:40
  Хөгжмийн агшин
 • 17:50
  Хайрлаарай: Хандлага
 • 18:50
  “Аялгуу тунамал орчлонд” Төгөлдөр хуурч П.Доржпагма
 • 19:20
  Эх өв: “Бөхийж үзээгүй туг”
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Хайртай” аян. Баян-Өлгий аймгаас бэлтгэв
 • 21:55
  Нийслэлийн соён гэгээрүүлэх цаг
 • 22:15
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:20
  “Алдар ба Жерри” 1,2,3-р анги

04-05

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:50
  “Зогсошгүй”
 • 08:30
  “12:15” Өсвөр насныханд зориулав
 • 09:00
  “Буржгар үст” Уран сайхны кино
 • 10:20
  Монгол үлгэр
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:50
  Сургамжит өгүүллэг
 • 12:00
  Мэдээ / “Шинжлэх ухааны цаг” хөтөлбөр
 • 12:40
  “Хөх ногооны униар” Монголын уран сайхны кино
 • 14:10
  “Хайртай” аян. Баян-Өлгий аймгаас бэлтгэв
 • 15:00
  “Монгол өв соёл” хөтөлбөр
 • 16:00
  “Миний сайхан хатагтай” Уран сайхны кино 2-р анги
 • 17:10
  Алтан сан хөмрөгөөс: Сэтгэлийн мянган шувуу
 • 18:20
  Хөгжмийн агшин
 • 18:30
  Судар бичгийн алтан сан: “Мэргэд гарахын орон”
 • 18:50
  Эзнээ мөнхөлсөн бүтээл: “Таван-Эрдэнэ” дуу бүтсэн түүх
 • 19:20
  Хөгжлийн замаар: “Шүдний технологийн хөгжил”
 • 19:50
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 20:45
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 20:55
  “Боролдойн цаг”
 • 21:05
  “Шинэ тооллын...100” Эдийн засагч Бадрахын Найдалаа
 • 22:05
  MNB-энэ 7 хоногт
 • 22:10
  “Алдар ба Жерри” 4,5,6-р анги

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр