05-24

 • 09:00
  ПЛЕЙ-ОФФ: ЭМЭГТЭЙ ЛИГ
 • 10:00
  3x3 U23 NATIONS LEAGUE
 • 12:00
  3x3 ДЭЛХИЙН ИХ ДУУЛГА
 • 13:00
  3x3 ДЭЛХИЙН ГРАНПРИ
 • 14:00
  ПЛЕЙ-ОФФ: ҮНДЭСНИЙ ЛИГ
 • 15:40
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА JPN VS JOR
 • 16:00
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА MGL VS QD
 • 16:30
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА jPN VS QD
 • 16:50
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА TKM VS JOR
 • 17:20
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА AUS VS QD
 • 17:40
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА SRI VS QD
 • 18:15
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА AUS VS NZL
 • 18:35
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА JPN VS TKM
 • 19:55
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА CHN VS NZL
 • 20:15
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА MGL VS AUS
 • 20:45
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА JPN VS SRI
 • 21:05
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА CHN VS AUS
 • 21:35
  3Х3 ДЭЛХИЙН АВАРГА 2018
 • 00:00
  ПЛЕЙ-ОФФ: СПРАЙТ СУПЕР ЛИГ
 • 02:30
  УЛИРАЛ: СПРАЙТ СУПЕР

05-25

 • 09:00
  ПЛЕЙ-ОФФ: ЭМЭГТЭЙ ЛИГ
 • 10:00
  СПРАЙТ СУПЕР ЛИГ:ШУУД
 • 13:00
  3x3 ГРАНПРИ: ШУУД
 • 15:15
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА MGL VS KZG
 • 15:35
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА IRA VS QD
 • 16:05
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА INA VS QD
 • 16:25
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА KAZ VS KGZ
 • 16:55
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА TKM VS QD
 • 17:15
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА NZL VS QD
 • 18:35
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА KAZ VS QD
 • 19:10
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА CHN VS QD
 • 19:30
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА MGL VS KAZ
 • 19:50
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА IRA VS TKM
 • 20:20
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА INA VS KAZ
 • 20:40
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА CHN VS NZL
 • 21:10
  3Х3 ДЭЛХИЙН АВАРГА 2018
 • 22:10
  ҮНДЭСНИЙ ЛИГ
 • 01:10
  СПРАЙТ СУПЕР ЛИГ

05-26

 • 09:00
  ПЛЕЙ-ОФФ: ЭМЭГТЭЙ ЛИГ
 • 10:00
  СПРАЙТ СУПЕР ЛИГ:ШУУД
 • 12:10
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА ХАСАГДАХ ШАТ
 • 17:05
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА ХАГАС ШИГШЭЭ
 • 19:05
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА ХҮРЭЛ
 • 20:05
  ШУУД: 3X3 АЗИ АВАРГА АЛТ
 • 20:40
  3Х3 ДЭЛХИЙН АВАРГА 2018
 • 22:00
  ХАСАГДАХ ШАТ: ҮНДЭСНИЙ ЛИГ
 • 02:00
  СПРАЙТ СУПЕР ЛИГ

Олон Саналтай

V/2520:00

Боловсрол ТВ

"Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг

V/2509:50

MovieBox

"Элеон зочид буудал" ОАК (II.20-III.8-р анги)

V/2521:30

MovieBox

"Шөнөөр гэтэгч (Nightcrawler)" УСК