03-25

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  "Бизнесийн амжилт"
 • 10:10
  "Эх дэлхий" цуврал-03"
 • 11:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 12:30
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 12:40
  "Монголын хоол" Баримтат кино
 • 13:00
  "Хувь заяагаа сонгох нь 01"
 • 14:00
  "Засгийн газрын гишүүд нийслэлд ажиллалаа" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Бүргэд констракшн"
 • 15:40
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 16:20
  "Бизнесийн амжилт"
 • 17:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 18:00
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 18:10
  "Ээжийгээ айлгах төлөвлөгөө-04"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Карбонеро-10" Нууц Камерын шоу
 • 20:20
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос
 • 22:30
  "МУСК"
 • 00:00
  Эфир завсарлага

03-26

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 10:00
  "Говийн зэрэглээ" МУСК
 • 11:35
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 12:15
  "Ээжийгээ айлгах төлөвлөгөө-05"
 • 13:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос
 • 13:30
  МУСК
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 16:00
  "Нийслэл хүү" МУСК
 • 17:00
  "Карбонеро-11"Нууц Камерын шоу
 • 17:30
  "Тайгын дууч" Баримтат кино
 • 18:00
  "Бүргэд констракшн"
 • 18:10
  "Эх дэлхий" цуврал-04"
 • 19:00
  "Спортын тойм хөтөлбөр"
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 20:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Тойм мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 21:30
  "Говийн зэрэглээ" МУСК
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-27

 • 07:30
  "Тойм" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "7 хоногийн онцлох хүн" /давталт/
 • 08:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 08:40
  "Ярилцах цаг"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  "Бие махбодийн нууц-04"
 • 10:10
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Эх дэлхий" цуврал-05"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 15:50
  "Карбонеро-11"Нууц Камерын шоу
 • 16:20
  "Аз жаргалтай хүүхдүүд" Баримтат кино
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Тэнгэрлэг учрал" Баримтат кино
 • 18:50
  "Бүргэд констракшн"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 20:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос
 • 22:10
  "Гарын таван хуруу" МУСК
 • 23:45
  Эфир завсарлага

03-28

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 08:40
  "Карбонеро-12"Нууц Камерын шоу
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  "Амьдралын нахиа" МУСК
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Хувь заяагаа сонгох нь 04"
 • 12:30
  "Тархины тоглоом-1"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Цагийн гажуудал-1"
 • 14:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 16:00
  "Эх дэлхий" цуврал-05"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Бие махбодийн нууц-04"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 20:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 20:40
  "Бүргэд констракшн"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 22:10
  "Амьдралын нахиа" МУСК
 • 23:40
  Эфир завсарлага

03-29

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 08:40
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:10
  "Миний муу аав" МУСК
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 12:40
  "Бүргэд констракшн"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Хятадын хоолны соёл" Баримтат кино
 • 14:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 16:00
  "Карбонеро-12"Нууц Камерын шоу
 • 16:30
  "Мөнгөний далдлагдсан нууц-1"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Хувь заяагаа сонгох нь 04"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 20:30
  "7 хоногийн онцлох хүн" /давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 22:20
  "Миний муу аав" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

03-30

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 08:40
  "Карбонеро-13"Нууц Камерын шоу
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  "Тархины тоглоом-1"
 • 10:00
  "НИТХ-ын нэгдсэн хуралдаан" Шууд
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Цагийн гажуудал-1"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Мөнгөний далдлагдсан нууц-1"
 • 14:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:50
  "Бүргэд констракшн"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 16:00
  "Эх дэлхий" цуврал-06"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны
 • 18:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 20:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр/давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:20
  "Хэлтгий заяа" МУСК
 • 23:40
  Эфир завсарлага

03-31

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 08:40
  "Тархины тоглоом-1"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  "Их замын тоос" МУСК
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Эх дэлхий" цуврал-06"
 • 12:20
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 13:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 13:50
  "Хувь заяагаа сонгох нь 05"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 15:50
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Цагийн гажуудал-1"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Карбонеро-12"Нууц Камерын шоу
 • 18:20
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:30
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 20:40
  "Бүргэд констракшн"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 22:10
  "Их замын тоос" МУСК
 • 23:40
  Эфир завсарлага

04-01

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  "Бизнесийн амжилт"
 • 10:10
  "Эх дэлхий" цуврал-05"
 • 11:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 12:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 13:00
  "Хувь заяагаа сонгох нь 04"
 • 14:00
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Мөнгөний далдлагдсан нууц-1"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Бүргэд констракшн"
 • 15:40
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 16:20
  "Бизнесийн амжилт"
 • 17:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 18:00
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 18:10
  "Карбонеро-13"Нууц Камерын шоу
 • 18:30
  "Ярилцах цаг" давталт
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Тархины тоглоом-1"
 • 20:20
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос
 • 22:30
  "МУСК"
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-02

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 10:00
  "Өртөө" МУСК
 • 11:35
  "Карбонеро-14"Нууц Камерын шоу
 • 12:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 13:00
  "Монгол киноны алтан дурсамж..." Макс Моллоос
 • 13:30
  МУСК
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 16:00
  "Эх дэлхий" цуврал-06"
 • 16:50
  "Өнөөдрийн бизнес"
 • 17:00
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 17:40
  "Тархины тоглоом-2"
 • 18:00
  "Бүргэд констракшн"
 • 18:10
  "Хувь заяагаа сонгох нь 05"
 • 19:00
  "Спортын тойм хөтөлбөр"
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 20:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Тойм мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 21:30
  "Өртөө" МУСК
 • 23:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги