06-27

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Цагийн гажуудал 9"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  Бар ээж, муур аав" ОАК 13,14-р анги
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Зургаан холбоос 4"
 • 12:00
  "Гарал үүслээ олсон нь 1"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Зургаан холбоос 4"
 • 13:55
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Цагийн гажуудал 9"
 • 16:00
  "Перс Морган 2"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Монгол Монголоо Хайрлая"
 • 18:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Урбан жинс"
 • 20:30
  "Цагийн гажуудал 8"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 22:20
  Бар ээж, муур аав" ОАК 15,16-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-28

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Цагийн гажуудал 9"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  Бар ээж, муур аав" ОАК 15,16-р анги
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 12:40
  "Бүргэд констракшн"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Зургаан холбоос 5"
 • 13:55
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Гарал үүслээ олсон нь 1"
 • 16:40
  "Зургаан холбоос 5"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Перс Морган 2"
 • 18:50
  "Урбан жинс"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "7 хоногийн онцлох хүн" /давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 22:20
  Бар ээж, муур аав" ОАК 17,18-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-29

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Цагийн гажуудал 10"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  Бар ээж, муур аав" ОАК 17,18-р анги
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Зургаан холбоос 5"
 • 12:00
  "Гарал үүслээ олсон нь 2"
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Цагийн гажуудал 10"
 • 13:55
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Бүргэд констракшн"
 • 16:00
  "Перс Морган 3"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны
 • 18:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:20
  "Урбан жинс"
 • 20:30
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:20
  Бар ээж, муур аав" ОАК 19,20-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-30

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  "Ярилцах цаг"
 • 08:30
  "Цагийн гажуудал 10"
 • 09:00
  "Бизнесийн амжилт"
 • 09:30
  Бар ээж, муур аав" ОАК 19,20-р анги
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Гарал үүслээ олсон нь 2"
 • 12:20
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Зургаан холбоос 6"
 • 13:55
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Цагийн гажуудал 10"
 • 16:00
  "Перс Морган 3"
 • 16:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 18:00
  "Зургаан холбоос 6"
 • 18:30
  "Түмэнд түгээнэ"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Ярилцах цаг"
 • 20:15
  "Урбан жинс"
 • 20:20
  "Мөнхтөрийн цаг" /давталт/
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 22:20
  Бар ээж, муур аав" ОАК 21,22-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-01

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  "Түмэнд түгээнэ"
 • 10:10
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 11:00
  Монгол киноны алтан дурсамж...
 • 12:00
  "МУСК"
 • 13:30
  "Гарал үүслээ олсон нь 3"
 • 14:20
  "Цагийн гажуудал 11"
 • 14:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 16:00
  "Гарал үүслээ олсон нь 4"
 • 16:50
  "Бүргэд констракшн"
 • 17:00
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 18:10
  "Түмэнд түгээнэ"
 • 18:50
  "Урбан жинс"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "Шинэ ном" мэдээлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж...
 • 22:00
  "МУСК"
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-02

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  "Бизнесийн амжилт"
 • 10:00
  Бар ээж, муур аав" ОАК 21,22-р анги
 • 11:50
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 12:00
  "Түмэнд түгээнэ"
 • 12:30
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 13:40
  "Гарал үүслээ олсон нь 4"
 • 14:30
  "Бүргэд констракшн"
 • 14:40
  "Цагийн гажуудал 11"
 • 15:00
  "7 хоногийн тойм хөтөлбөр" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Бизнесийн амжилт"
 • 16:10
  Монгол киноны алтан дурсамж...
 • 16:40
  МУСК
 • 18:10
  "Би Монголд хайртай" Монгол орон гадныхны нүдээр...
 • 18:50
  "Урбан жинс"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны сонголт"
 • 20:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 20:30
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тойм" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Бар ээж, муур аав" ОАК 23,24-р анги
 • 23:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/