10-21

 • 08:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "Шинэ ном"
 • 09:30
  Ярилцах цаг
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 59,60-р анги
 • 14:00
  "Монгол Монголоо хайрлая" хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Эх дэлхий" 6-р хэсэг
 • 16:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 16:45
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт"
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 19:45
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:50
  Монголын сайхан орноор
 • 20:00
  "Гарал үүслээ олсон нь" 13-р хэсэг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Монгол Монголоо хайрлая" хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 61,62-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-22

 • 08:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "Монгол Монголоо хайрлая" хэлэлцүүлэг
 • 09:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Чин ачлал"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 61,62-р анги
 • 14:00
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:35
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:40
  "Битлзийн эмхэтгэл" 7-р хэсэг
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт"
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 19:45
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:50
  Монголын сайхан орноор
 • 20:00
  "Эх дэлхий" 6-р хэсэг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 63,64-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-23

 • 08:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Мөнгөнд далдлагдсан нууц 2"
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 63,64-р анги
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Эх дэлхий" 7-р хэсэг
 • 16:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 16:45
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт"
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:15
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:35
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Ярилцах цаг
 • 22:10
  "Миний эрдэнэ" ОАК 65,66-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-24

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Ярилцах цаг
 • 09:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 10:00
  "Битлзийн эмхэтгэл" 8-р хэсэг
 • 11:30
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 12:30
  "Гарал үүслээ олсон нь" 13-р хэсэг
 • 13:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 13:30
  Бизнес амжилт
 • 14:00
  "Эх дэлхий" 7-р хэсэг
 • 15:00
  15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний эрдэнэ" ОАК 65,66-р анги
 • 17:00
  "Бизнес Амжилт"
 • 17:30
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:35
  Кино бүтсэн түүх
 • 19:55
  "Төмөр замын Раш" баримтат кино
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Концерт
 • 22:20
  "Миний эрдэнэ" ОАК 67,68-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-25

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 67,68-р анги
 • 10:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 11:00
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 11:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 12:00
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 13:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 13:15
  "Төмөр замын Раш" баримтат кино
 • 14:30
  "Гарал үүслээ олсон нь" 14-р хэсэг
 • 15:30
  "Битлзийн эмхэтгэл" 8-р хэсэг
 • 17:00
  "Бизнес амжилт"
 • 17:30
  "Чин ачлал"
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:15
  "Монгол Алтайн барагшун"
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:35
  "УИХ-ын цаг"
 • 20:10
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 21:00
  "7 хоногийн тойм хөтөлбөр"
 • 21:30
  "Монгол киноны алтан дурсамж"
 • 22:10
  "Хүн чулууны нулимс" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2219:00

AsianBox

"Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги