03-31

 • 07:40
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  'Юүхүү ба түүний найзууд" 1-3-р анги
 • 08:50
  "Оргилд хүрэх зам" спортын нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Шинэ ном" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "10цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Домборын эгшиг" Баримтат кино
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайраа хайрла" ХОАК 29-р анги
 • 13:20
  "Бизнес Амжилт" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Таны амралтанд
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Тоглолтын цаг
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэтгэл зорилго нэгтэн" Баримтат кино
 • 16:00
  "Хайраа хайрла" ХОАК 30-р анги
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" 1-4-р анги
 • 18:30
  Тоглолтын цаг
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 20:00
  "Ерөнхий сайдын санаачлага" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Оргилд хүрэх зам "нэвтэрүүлэг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Шинэ ном" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Хайраа хайрла" ХОАК 31,32-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-01

 • 07:40
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  'Юүхүү ба түүний найзууд" 1-4-р анги
 • 08:50
  "Шинэ ном" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Оргилд хүрэх зам"нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "10цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Домборын эгшиг" Баримтат кино
 • 11:50
  Монголын сайхан орноор
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайраа хайрла" ХОАК 31-р анги
 • 13:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:10
  "Монгол монголоо хайрлая''нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Хайраа хайрла" ХОАК 32-р анги
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" 1-5-р анги
 • 18:30
  "Ярилцах цаг"
 • 18:45
  Монголын сайхан орноор
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:25
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:55
  "Баримтат кино"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Монгол монголоо хайрлая''
 • 22:20
  "Хайраа хайрла" ХОАК 33,34-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-02

 • 07:40
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  'Юүхүү ба түүний найзууд" 1-5-р анги
 • 08:35
  "Монгол монголоо хайрлая'' нэвтүүлэг
 • 09:15
  "Түмний нэг" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "10цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Монголын сайхан орноор
 • 10:40
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайраа хайрла" ХОАК 33-р анги
 • 13:30
  "Бизнес Амжилт" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Монголын сайхан орноор
 • 14:10
  Мөнхтөрийн цаг
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэтгэл зорилго нэгтэн" Баримтат кино
 • 16:00
  "Хайраа хайрла" ХОАК 34-р анги
 • 16:45
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  'Юүхүү ба түүний найзууд" 1-6-р анги
 • 18:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ярилцах цаг
 • 19:55
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Хэнийг ч ардаа бүү үлдээ"нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:20
  "Хайраа хайрла" ХОАК 35,36-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-03

 • 07:40
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  'Юүхүү ба түүний найзууд" 1-6-р анги
 • 08:35
  Монголын сайхан орноор
 • 08:55
  Тоглолтын цаг
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 10:50
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Бурхадын аялгуу" Баримтат кино
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайраа хайрла" ХОАК 35-р анги
 • 13:20
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Тоглолтын цаг"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хяталын хоол бэлтгэх урлаг" Баримтат кино
 • 16:00
  "Хайраа хайрла" ХОАК 36-р анги
 • 16:45
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" 1-7-р анги
 • 18:25
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ярилцах цаг
 • 19:55
  "Хавдаргүй хот" нэвтрүүлэг
 • 20:05
  "Оргилд хүрэх зам"нэвтрүүлэг
 • 20:35
  Тоглолтын цаг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 22:15
  "Хайраа хайрла" ХОАК 37,38-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-04

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  "Оргилд хүрэх зам"
 • 09:40
  Тоглолтын цаг
 • 10:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 10:30
  "Юүхүү ба түүний найзууд" 1-7-р анги
 • 11:00
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 11:06
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 11:40
  Тоглолтын цаг
 • 12:30
  "Ариун номын орноор" Баримтат кино
 • 13:00
  "Бизнес Амжилт"
 • 13:50
  "Эх дэлхий-9" Баримтат кино
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:36
  "Монгол тулгатны зуун эрхэм"-Н.Жанцанноров
 • 15:36
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд"1-8-р анги
 • 18:30
  Тоглолтын цаг
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 20:00
  Монголын сайхан орноор
 • 20:20
  УИХ-ын цаг
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Монгол киноны алтан дурсамж"
 • 22:10
  "Эх бүрдийн домог МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-05

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  "Монгол киноны алтан дурсамж"
 • 10:00
  "Эх бүрдийн домог" МУСК
 • 11:30
  "Юүхүү ба түүний найзууд" 1-8-р анги
 • 12:00
  "Дасгал хийж дархлаагаа дэмжицгээе"
 • 12:06
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 12:36
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн шилдэг барилдаан
 • 13:35
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:05
  "Эх дэлхийн №10" баримтат кино
 • 15:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Монгол тулгатны зуун эрхэм"-Д.Амбасэлмаа
 • 17:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд"1-9-р анги
 • 18:30
  УИХ-ын цаг
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монголын сайхан орноор
 • 19:50
  "Эрүүл ирээдүй"
 • 20:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 21:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Царайлаг өдрүүд" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр