06-17

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:10
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 11:10
  Монгол киноны алтан дурсамж... /Зураач Лувсангийн Гаваа/
 • 11:40
  "Цогт тайж-01" МУСК
 • 13:10
  Таны амралтанд
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "Хотын хөгжлийн тойм"
 • 14:40
  "Эрүүл мэнд эрхэм баян"
 • 15:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Мөнгөн буйл" МУСК
 • 17:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  "Шинэ ном"
 • 18:30
  "Үүлэн бор" Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эх дэлхий-11" 1-р хэсэг
 • 20:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 20:30
  "Эх дэлхий-11" 2-р хэсэг
 • 21:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 21:50
  Түмний нэг
 • 22:30
  "Учиртай гурван толгой"
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-18

 • 07:30
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Ярилцах цаг
 • 08:30
  "Өглөө" МУСК
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Есөн эрдэнийн орноор" Баримтат кино
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Дунханы нисдэг бурхад" Баримтат кино
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:25
  "Байнгын түр ажилтан" Баримтат кино
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  "Билл Клинтон-01" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:40
  "Цагийн гажуудал-01"
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:20
  "Жаргалтай бага нас" Баримтат кино
 • 20:50
  "Дун ногоо" Баримтат кино
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Түмний нэг
 • 22:10
  "Битлз эмхэтгэл-01" Баримтат кино
 • 23:40
  "Билл Клинтон-01" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-19

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Ярилцах цаг
 • 08:30
  "Битлз эмхэтгэл-01" Баримтат кино
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Түмний нэг
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Жаргалтай бага нас" Баримтат кино
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Тоглолтын цаг
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  "Билл Клинтон-01" 2-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:40
  "Цагийн гажуудал-02"
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:20
  "Эрүүл мэнд эрхэм баян"
 • 20:40
  "Амжилт" Спортын зочин
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Шинэ ном"
 • 22:10
  "Битлз эмхэтгэл-02" Баримтат кино
 • 23:40
  "Билл Клинтон-01" 2-р хэсэг Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-20

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Ярилцах цаг
 • 08:30
  "Битлз эмхэтгэл-02" Баримтат кино
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Шинэ ном"
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сэтгэл зорилго нэгтэн" Баримтат кино
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Амжилт" Спортын зочин
 • 14:45
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:30
  "Хятад ушу" Баримтат кино
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  "Билл Клинтон-02" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:40
  "Цагийн гажуудал-03"
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:20
  Баримтат дэлгэц
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Би Монголд хайртай"
 • 22:10
  "Битлз эмхэтгэл-03" Баримтат кино
 • 23:40
  "Билл Клинтон-02" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-21

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Ярилцах цаг
 • 08:30
  "Битлз эмхэтгэл-03" Баримтат кино
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Баримтат дэлгэц
 • 14:45
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 16:00
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  "Билл Клинтон-02" 2-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:40
  "Цагийн гажуудал-04"
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:20
  Баримтат дэлгэц
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:10
  "Битлз эмхэтгэл-04" Баримтат кино
 • 23:40
  "Билл Клинтон-02" 2-р хэсэг Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-22

 • 07:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Ярилцах цаг
 • 08:30
  "Битлз эмхэтгэл-04" Баримтат кино
 • 10:00
  "10 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:00
  "11 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 13:00
  "13 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "14 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан" шууд
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  "Билл Клинтон-03" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:40
  "Цагийн гажуудал-05"
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:20
  "Эрүүл мэнд эрхэм баян"
 • 20:40
  "Амжилт" Спортын зочин
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 22:10
  "Битлз эмхэтгэл-05" Баримтат кино
 • 23:40
  "Билл Клинтон-03" 1-р хэсэг Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-23

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:10
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 11:10
  Монгол киноны алтан дурсамж... /Оператор Дамбын Ганжуур/
 • 11:40
  "Цогт тайж 2-р анги" МУСК
 • 13:00
  "Сэтгэл зорилго нэгтэн" Баримтат кино
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "Дунханы нисдэг бурхад" Баримтат кино
 • 14:30
  "Амжилт" Спортын зочин
 • 14:45
  "Эрүүл мэнд эрхэм баян"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Өглөө" МУСК
 • 17:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 18:30
  "Билл Клинтон-03" 2-р хэсэг Баримтат кино
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:50
  Хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан
 • 20:00
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Алтан төгрөг"
 • 22:40
  "Ухаалаг улс" Баримтат кино
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-24

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:10
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 11:10
  "Өглөө" МУСК
 • 12:40
  "Ухаалаг улс" Баримтат кино
 • 13:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 14:00
  "Байнгын түр ажилтан" Баримтат кино
 • 14:40
  "Эрүүл мэнд эрхэм баян"
 • 15:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Битлз эмхэтгэл-05" Баримтат кино
 • 17:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 17:30
  "Амжилтын үндэс"
 • 18:00
  "Алаг морины дууль" Баримтат кино
 • 18:20
  "Хотын хөгжлийн тойм"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  Монгол Алтайн Барагшун
 • 19:45
  Баримтат дэлгэц
 • 20:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 20:30
  "Есөн эрдэнийн орноор"
 • 21:00
  "7 хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Монгол киноны алтан дурсамж... /Оператор Дамбын Ганжуур/
 • 22:20
  "Цогт тайж 2-р анги" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/