04-22

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Тоглолтын цаг
 • 10:00
  Теле концерт
 • 10:25
  Нано бальзам
 • 10:30
  Монгол Алтайн барагшун
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Надтай үлдээч ОАК 35,36-р анги
 • 14:00
  Баримтат кино
 • 14:30
  Шинэ ном
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хүүгүй ломбард МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баримтат кино
 • 17:55
  Нано бальзам
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:30
  Теле концерт
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Засах цаг-Эргэн саная
 • 20:00
  Баримтат кино
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 21:50
  Надтай үлдээч ОАК 37,38-р анги
 • 23:30
  Эфир завсарлага

04-23

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Тоглолтын цаг
 • 10:00
  Шинэ ном
 • 10:25
  Нано бальзам
 • 10:30
  Баримтат кино
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Надтай үлдээч ОАК 37,38-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Үхлийн симфони МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Баримтат кино
 • 17:55
  Нано бальзам
 • 18:00
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Теле концерт
 • 20:00
  Баримтат кино
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 21:50
  Надтай үлдээч ОАК 38,39-р анги
 • 23:30
  Эфир завсарлага

04-24

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 09:30
  Тоглолтын цаг
 • 10:25
  Нано бальзам
 • 10:30
  Параллель ертөнц МУСК
 • 12:15
  Надтай үлдээч ОАК 39-р анги
 • 13:00
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 13:30
  Өнөр бүл МУСК
 • 15:00
  15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:50
  Аман хуур МУСК
 • 17:55
  Нано бальзам
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:40
  Монгол Алтайн барагшун
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Чин ачлал
 • 20:00
  Баримтат кино
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 21:50
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 22:20
  Тэмцэл МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

04-25

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 09:30
  Тэмцэл МУСК
 • 10:55
  Нано бальзам
 • 11:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:30
  Тоглолтын цаг
 • 12:30
  Баримтат кино
 • 13:20
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:30
  Хүргэн хүү МУСК
 • 16:10
  Нано бальзам
 • 16:15
  Монгол Алтайн барагшун
 • 16:30
  Гарьд магнай МУСК
 • 18:10
  Миний шүүгээнд-Миний цүнхэнд
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Улс төрийн цаг
 • 20:00
  Баримтат кино
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 22:10
  Нийслэл хүү МУСК
 • 23:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IV/2320:30

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2)" УСК

IV/2312:05

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1)" УСК

IV/2308:40

MovieBox

"Тусгай ажиллагаа" МУСК