08-21

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ярилцах цаг"
 • 09:20
  "Хянах цаг"
 • 09:40
  "Шинэ ном"
 • 10:10
  Дугуйтай аялал
 • 10:40
  "Эрүүл мэнд"
 • 11:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:05
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Тахианы өд "ХОАК 13 -р анги
 • 13:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:10
  "Хөгжлийн хүрд"
 • 14:55
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Тахианы өд "ХОАК 14 -р анги
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 18:25
  "Эрүүл мэнд"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  Тоглолтын цаг
 • 20:30
  Дугуйтай аялал
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Хөгжлийн хүрд"
 • 22:20
  "Тахианы өд "ХОАК 15,16 -р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-22

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ярилцах цаг"
 • 09:20
  "Хөгжлийн хүрд"
 • 10:20
  "Монголын сайхан орноор"
 • 10:30
  "Эрүүл мэнд"
 • 11:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:05
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Тахианы өд "ХОАК 15 -р анги
 • 13:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:00
  Таны амралтанд
 • 14:10
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 14:55
  Таны амралтанд
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  "Тахианы өд "ХОАК 16 -р анги
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 18:25
  "Эрүүл мэнд"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Ярилцах цаг"
 • 19:55
  "Хянах цаг"
 • 20:10
  "Засах цаг-Сэргэлт"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 22:20
  "Тахианы өд "ХОАК 17,18 -р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-23

 • 08:30
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ярилцах цаг"
 • 09:20
  "Хянах цаг"
 • 09:35
  "Засах цаг-Сэргэлт"
 • 10:30
  "Эрүүл мэнд"
 • 11:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:05
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  "12 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Тахианы өд "ХОАК 17 -р анги
 • 13:20
  "Бизнес Амжилт"
 • 13:50
  "Тоглолтын цаг"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Баримтад дэлгэц"
 • 16:00
  "Тахианы өд "ХОАК 18 -р анги
 • 17:00
  "17 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 18:25
  "Эрүүл мэнд"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Монголын сайхан орноор"
 • 19:45
  Ярилцах цаг
 • 20:05
  Оргилд хүрэх зам
 • 20:25
  "Монголын сайхан орноор"
 • 20:40
  "Дуудлага" Тээврийн цагдаагийн албатай хамтран бэлтгэв.
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Тахианы өд "ХОАК 19,20 -р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-24

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  "Оргилд хүрэх зам"
 • 10:00
  " 7 хоногийн онцлох хүн"
 • 10:30
  "Оргилд хүрэх зам"
 • 11:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 11:05
  "Тоглолтын цаг"
 • 11:30
  "Хуурнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 12:30
  "Бидний гэр-1" Баримтад кино
 • 13:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:00
  "Тоглолтын цаг"
 • 15:00
  "15 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Тоглолтын цаг"
 • 16:00
  "Монгол тулгатны зуун эрхэм"- С.Тэнгэр
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 18:25
  "Эрүүл мэнд"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Таны амралтанд"
 • 19:40
  "Дуудлага" Тээврийн цагдаагийн албатай хамтран бэлтгэв.
 • 20:00
  "Тоглолтын цаг"
 • 20:35
  "Оргилд хүрэх зам"
 • 21:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж...
 • 22:10
  "Зуслагийн найзууд " МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-25

 • 09:00
  "21 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Шинэ ном
 • 10:10
  Монгол киноны алтан дурсамж...
 • 10:50
  "Зуслагийн найзууд " МУСК
 • 12:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 12:35
  "Хуйрнан шуугигч" Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 13:35
  "Бизнес Амжилт"
 • 14:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 14:25
  "Тоглолтын цаг"
 • 15:00
  "7 Хоногийн Тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  "Монгол тулгатны зуун эрхэм"- С.Тэнгэр
 • 17:00
  "7 хоногийн онцлох хүн"
 • 17:30
  "Бизнес Амжилт"
 • 18:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:05
  "Монголын сайхан орноор"
 • 18:25
  "Эрүүл мэнд"
 • 19:00
  "19 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Тоглолтын цаг
 • 20:20
  "Мөнхтөрийн цаг"
 • 21:00
  "7 Хоногийн Тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Учрал" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг