10-20

 • 07:00
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Асгат сумаас 1-р хэсэг /
 • 08:00
  Уран сайхны кино
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:20
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Асгат сумаас 2-р хэсэг /
 • 12:00
  Хүрээ панз нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Ард түмний зууч
 • 14:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 14:30
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:50
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Хүрээ панз нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Наран сумаас 1-р хэсэг /
 • 19:30
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Наран сумаас 2-р хэсэг /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:10
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

10-21

 • 07:00
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Наран сумаас 1-р хэсэг /
 • 07:30
  Уран сайхны кино
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  Ард түмний зууч
 • 12:00
  Хүрээ панз нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Ард түмний зууч
 • 14:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 14:30
  Хот айл /Булган аймаг Сайхан сумаас 1-р хэсэг /
 • 15:00
  Хот айл /Булган аймаг Сайхан сумаас 2-р хэсэг /
 • 15:50
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Уран сайхны кино
 • 18:30
  Хот айл /Булган аймаг Баян-Агт сумаас 1-р хэсэг /
 • 19:00
  Хот айл /Булган аймаг Баян-Агт сумаас 2-р хэсэг /
 • 19:30
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 20:30
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 21:00
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:10
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

10-22

 • 07:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 09:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:20
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 11:20
  Уран сайхны кино
 • 12:40
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Асгат сумаас 1-р хэсэг /
 • 13:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 14:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 14:30
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Асгат сумаас 2-р хэсэг /
 • 15:00
  Баримтат кино
 • 15:50
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 16:00
  Уран сайхны кино
 • 17:30
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Наран сумаас 1-р хэсэг /
 • 18:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 19:00
  Хот айл /Сүхбаатар аймаг Наран сумаас 2-р хэсэг /
 • 19:30
  Баримтат кино
 • 20:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 20:30
  Кино концерт
 • 21:00
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:10
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 02:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг