12-15

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Үгэн-Зар
 • 09:30
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 10:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Рагуса тур үзүүлж байна
 • 11:00
  Хот айл Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сумаас
 • 11:30
  Үгэн-Зар
 • 12:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хонины найр" Монголын уран сайхны кино
 • 14:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Баянхонгор аймгаас "Ороод гаръя"
 • 15:40
  Үгэн-Зар
 • 16:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Рагуса тур үзүүлж байна
 • 17:00
  Хот айл Дорнод аймаг Баянтүмэн сумаас
 • 17:30
  Үгэн-Зар
 • 18:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Хэнтий аймгаас "Гайхамшгийг бүтээгч Монгол"
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  Үгэн-Зар
 • 21:30
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 22:00
  Үгэн-Зар
 • 22:30
  "Газарчин" Монголын уран сайхны кино
 • 01:00
  Амрах агшин

12-16

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  Үгэн-Зар
 • 09:30
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 10:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 10:30
  Рагуса тур үзүүлж байна
 • 11:00
  Туслах малчин /Дугаар 2/
 • 11:30
  Үгэн-Зар
 • 12:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 12:30
  "Газарчин" Монголын уран сайхны кино
 • 14:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 15:00
  Хэнтий аймгаас "Танил хүн"
 • 15:30
  Үгэн-Зар
 • 16:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 16:30
  Рагуса тур үзүүлж байна
 • 17:00
  Судрын хуудаснаас /Дугаар 4/
 • 17:30
  Үгэн-Зар
 • 18:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 19:00
  Өмнөговь аймгаас "Хөгжлийн түлхүүр"
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  Үгэн-Зар
 • 21:30
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 22:00
  Үгэн-Зар
 • 22:30
  "Ардын элч" Монголын уран сайхны кино
 • 01:00
  Амрах агшин

Олон Саналтай

XII/1622:00

MovieBox

"Томчууд 2 (Grown Ups 2) " УСК

XII/1622:30

Монгол ТВ

"Хар хун" УСК

XII/1621:00

Боловсрол ТВ

"Мongolia's next top model" реалити шоу нэвтрүүлэг 8-р дугаар