02-19

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Уран сайхны кино
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 13:10
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / Давталт
 • 14:10
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 17:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 18:00
  Хөвсгөл аймаг Ард түмний телевиз "Тусгал"
 • 18:30
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 19:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:30
  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Ногоон алт төсөл үзүүлж байна
 • 20:00
  Увс аймгаас MBC телевиз "Малчин заяа"
 • 21:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 22:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 03:30
  Уран сайхны кино
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-20

 • 08:00
  Эфирийн эхлэл
 • 08:30
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Технологийн гайхамшиг /Хүргэлт /
 • 11:00
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 11:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Өлзийт сумаас 1-р хэсэг /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 18:10
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 18:30
  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Ногоон алт төсөл үзүүлж байна
 • 19:10
  Хот айл /Дундговь аймаг Өлзийт сумаас 2-р хэсэг /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:20
  Хот айл /Дундговь аймаг Өлзийт сумаас 1-р хэсэг /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Өлзийт сумаас 2-р хэсэг /
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 06:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-21

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 11:00
  Увс аймгаас MBC телевиз "Малчин заяа"
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 15:30
  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Ногоон алт төсөл үзүүлж байна
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 18:10
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 18:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Батмөнх сумаас 1-р хэсэг /
 • 19:00
  Баянхонгор аймаг Баянговь сумаас Говийн бүсийн Тэмээчдийн зөвөлгөөн 2017
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хямдралын цаг /давталт /
 • 04:30
  Made in Mongolia /Алтан тос /
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-22

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:20
  Баянхонгор аймаг Баянговь сумаас Говийн бүсийн Тэмээчдийн зөвөлгөөн 2017
 • 11:30
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Батмөнх сумаас 1-р хэсэг /
 • 15:30
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 18:10
  Хот айл /Хэнтий аймаг Батмөнх сумаас 2-р хэсэг /
 • 19:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Бат-Овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 19:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Бат-Овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 02:30
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Бат-Овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 04:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Бат-Овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-23

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Технологийн гайхамшиг /Хүнд метал /
 • 11:00
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 11:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Батмөнх сумаас 2-р хэсэг /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 15:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 18:10
  Өмнөговь аймгаас Монгол Банхар
 • 19:00
  Баянхонгор аймаг Баянговь сумаас Говийн бүсийн Тэмээчдийн зөвөлгөөн 2017
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 04:10
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 04:30
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 05:30
  Уран сайхны кино
 • 07:30
  Made in Mongolia /Алтан тос /
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-24

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 11:00
  Судрын хуудаснаа
 • 11:30
  Малчин зөвөлгөө өгөх цаг
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Норовлин сумаас 1-р хэсэг /
 • 15:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Норовлин сумаас 2-р хэсэг /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 18:20
  Өмнөговь аймгаас Монгол Банхар
 • 19:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:30
  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 04:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-25

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:20
  Баянхонгор аймаг Жинст сумаас Аймгийн шилдэг дэвжээ шалгаруулах Бөхийн барилдаан
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 14:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 17:30
  Баянхонгор аймаг Баянговь сумаас Говийн бүсийн Тэмээчдийн зөвөлгөөн 2017
 • 18:40
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 19:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / ШУУД
 • 20:00
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 20:20
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:00
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 22:10
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Технологийн гайхамшиг / Хөнгөн цагаан /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Норовлин сумаас 1-р хэсэг /
 • 04:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Норовлин сумаас 2-р хэсэг /
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

02-26

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 10:00
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 10:10
  Уран сайхны кино
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 13:10
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / Давталт
 • 14:10
  Үндэсний анхдагч үйлдвэрлэл "Монгол гүрмэл" ХХК үзүүлж байна
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Төв аймаг Батсүмбэр сумаас /Цагаан сарын бууз /
 • 17:20
  Хот айл /Төв аймаг Батсүмбэр сумаас 1-р хэсэг /
 • 18:00
  Хот айл /Төв аймаг Батсүмбэр сумаас 2-р хэсэг /
 • 18:30
  Төв аймаг Батсүмбэр сумаас /Тавгийн идээ тавих ёсон /
 • 19:00
  Хот айл /Төв аймаг Алтанбулаг сумаас /
 • 20:20
  Кино концерт
 • 21:30
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 22:30
  Малчин Монгол ХХК үзүүлж байна
 • 22:40
  Экстра Орос худалдааны төв үзүүлж байна
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 03:30
  Уран сайхны кино
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги