01-20

 • 08:00
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Таньд зөвлөе
 • 10:00
  Уран сайхны кино
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 14:00
  Сурагчдын амралтанд /Хүүхэлдэйн кино /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:15
  Соронзон Орон
 • 19:00
  Захиргаа, хүний нөөцийн удирдлага
 • 19:40
  Таньд зөвлөе
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:45
  Таньд зөвлөе
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:00
  Таньд зөвлөе
 • 22:30
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Хямдралын цаг /давталт /
 • 04:00
  Технологийн гайхамшиг
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

01-21

 • 08:00
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Таньд зөвлөе
 • 10:00
  Булган аймгийн сайн Малчин С.Энхбаярын цолны мялаалга наадам
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 14:00
  Сурагчдын амралтанд /Хүүхэлдэйн кино /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Таньд зөвлөе
 • 17:30
  Хот айл /Баянхонгор аймаг Бууцагаан сумаас /
 • 18:00
  Захиргаа, хүний нөөцийн удирдлага
 • 18:40
  Таньд зөвлөе
 • 19:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / ШУУД
 • 20:00
  Хөвсгөл аймгаас Мэргэд гарах сурвалж
 • 20:40
  Таньд зөвлөе
 • 21:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 21:40
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Технологийн гайхамшиг / Сэргээгдэх эрчим хүч /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сумаас 1-р хэсэг /
 • 04:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сумаас 2-р хэсэг /
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

01-22

 • 08:00
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 09:40
  Таньд зөвлөе
 • 10:00
  Уран сайхны кино
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / Давталт
 • 14:00
  Таньд зөвлөе
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:10
  Захиргаа, хүний нөөцийн удирдлага
 • 18:00
  Соронзон Орон
 • 19:30
  Булган аймгийн сайн Малчин С.Энхбаярын цолны мялаалга наадам
 • 21:00
  Таньд зөвлөе
 • 21:20
  Малчин аав /Төв аймгийн Лүн сумаас /
 • 22:20
  Таньд зөвлөе
 • 22:40
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 23:30
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 03:30
  Концерт
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги