03-25

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-Эрдэнэ сумаас 1-р хэсэг /
 • 15:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-Эрдэнэ сумаас 2-р хэсэг /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Зар мэдээлэл
 • 18:00
  Увс аймгаас "Наараан суутн" /Ховд аймаг Дөргөн сумаас /
 • 19:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / ШУУД
 • 20:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 21:00
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 21:40
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Технологийн гайхамшиг /Бяслаг /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-Эрдэнэ сумаас 1-р хэсэг /
 • 04:30
  Хот айл /Хэнтий аймаг Баян-Эрдэнэ сумаас 2-р хэсэг /
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-26

 • 08:00
  Молор телевиз эхлэл
 • 09:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / Давталт
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Хот айл /Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сумаас 1-р хэсэг /
 • 17:30
  Хот айл /Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сумаас 2-р хэсэг /
 • 18:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 20:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 20:30
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 21:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 03:30
  Уран сайхны кино
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-27

 • 08:00
  Молор телевиз эфирийн эхлэл
 • 09:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Малчин аав /Өвөрхангай аймаг Хужирт сумаас /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Малчин аав /Өвөрхангай аймаг Хужирт сумаас /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 06:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-28

 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Хот айл /Өвөрхангай аймаг Хархорин сумаас /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Хямдралын цаг /давталт /
 • 04:30
  Хот айл /Өвөрхангай аймаг Хархорин сумаас /
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-29

 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Хонь Ямааны Цэцэг өвчний тухай
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 02:30
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-30

 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Өмнөговь аймгаас /Урин цагийн эхлэл /
 • 19:30
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хот айл /Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сумаас /
 • 21:30
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Баянхонгор аймгаас /Хөх увдис нэвтрүүлэг /
 • 04:30
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 05:30
  Уран сайхны кино
 • 07:30
  Өмнөговь аймгаас /Урин цагийн эхлэл /
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

03-31

 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Америкийн зүрхэн газар / Хөдөө аж ахуйн цуврал 01 /
 • 19:30
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  21 аймаг 330 сумын цаг агаарын мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Хямдралын цаг /шууд /
 • 04:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 05:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

04-01

 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 15:00
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Бизнес аялал
 • 18:00
  Малчин аав /Өвөрхангай аймаг Хужирт сумаас /
 • 19:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / ШУУД
 • 20:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 21:00
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 21:40
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Технологийн гайхамшиг /Бяслаг /
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:30
  Малчин аав /Өвөрхангай аймаг Хужирт сумаас /
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

04-02

 • 08:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 09:00
  Бизнес аялал
 • 10:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Цэнхэр хангайн нутаг /Ток шоу / Давталт
 • 14:00
  Ая дууны мэндчилгээ / Шууд /
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Хот айл /Говь-Алтай аймгаас /
 • 18:00
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Хот айл /Өвөрхангай аймаг Хархорин сумаас /
 • 20:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 20:30
  Таны эрүүл мэнд /Алтан хүн эмнэлэг /
 • 21:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 22:20
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 03:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 03:30
  Уран сайхны кино
 • 05:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 06:00
  Уран сайхны кино
 • 08:00
  Эфирийн эхлэл

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги