01-18

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 11:30
  Баримтат кино
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цахим мэдээ
 • 17:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 18:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Хот айл / Баянхонгор аймаг Жаргалант сумаас /
 • 19:30
  Хот айл / Баянхонгор аймаг Бууцагаан сумаас /
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

01-19

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 11:30
  Made in Mongolia
 • 12:00
  Ард түмний зууч
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Цахим мэдээ
 • 17:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 18:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Говь-Алтай аймгаас
 • 20:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

01-20

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  Уран сайхны кино
 • 09:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 09:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 10:00
  Цаг үе мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  Ард түмний зууч
 • 12:00
  ХАА цаг
 • 12:30
  Увс аймгаас "Хос тавилан"
 • 13:00
  Ард түмний зууч
 • 14:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Ард түмний зууч
 • 17:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 17:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 18:00
  Хот айл /Дундговь аймаг Дэрэн сумаас 1-р хэсэг /
 • 18:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Дэрэн сумаас 2-р хэсэг /
 • 19:00
  Хот айл /Баянхонгор аймаг Баянбулаг сумаас /
 • 19:30
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 20:30
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 21:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 21:30
  Alivemax үзүүлж байна
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 00:00
  7 хоногийн тойм мэдээ
 • 01:00
  Уран сайхны кино
 • 04:00
  Уран сайхны кино
 • 05:30
  Уран сайхны кино

01-21

 • 07:00
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  Уран сайхны кино
 • 09:30
  Хот айл /Дундговь аймаг Дэрэн сумаас 1-р хэсэг /
 • 10:00
  Хот айл /Дундговь аймаг Дэрэн сумаас 2-р хэсэг /
 • 10:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 11:00
  Уран сайхны кино
 • 13:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 13:30
  Увс аймгаас "Миний нутаг"
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 16:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 17:00
  Технологийн гайхамшиг
 • 18:00
  Хот айл / Баянхонгор аймаг Жаргалант сумаас /
 • 18:30
  Хот айл / Баянхонгор аймаг Бууцагаан сумаас /
 • 19:00
  Зарын цаг 1900-2008
 • 19:30
  Хот айл /Өвөр хангай аймаг Хар хорин сумаас /
 • 20:30
  Малчин ХХК үзүүлж байна
 • 21:00
  Alivemax үзүүлж байна
 • 21:30
  Зарын цаг 1900-2008
 • 22:00
  Уран сайхны кино
 • 07:30
  Уран сайхны кино

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги