10-17

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 117-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-6/ 16-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Муу залуус-2" СОАК 14-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 24-26-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 3-р хэсэг
 • 13:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 3-р хэсэг
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Би хэн бэ?" /season-4/ 3-р хэсэг
 • 14:30
  "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 3-р хэсэг
 • 15:15
  "Ард Санхүүгийн Нэгдэл танилцуулж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 22-р анги
 • 16:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  "Хагацашгүй дурлал" СОАК 19,20-р анги
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 45,46-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тог тог тог" /season-6/ 17-р хэсэг
 • 18:30
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 23-р анги
 • 21:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 18-р анги
 • 21:30
  24" ОАК /season-5/ 12-р анги
 • 22:30
  "Муу залуус-2" СОАК 15-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-1/ 9-р анги
 • 01:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 18-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлана

10-18

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 118-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-6/ 17-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Муу залуус-2" СОАК 15-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 27-29-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 4-р хэсэг
 • 13:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 4-р хэсэг
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Би хэн бэ?" /season-4/ 4-р хэсэг
 • 14:30
  "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 4-р хэсэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 23-р анги
 • 16:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  "Хагацашгүй дурлал" СОАК 21,22-р анги
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 47,48-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тог тог тог" /season-6/ 18-р хэсэг
 • 18:30
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 24-р анги
 • 21:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 19-р анги
 • 21:30
  24" ОАК /season-5/ 13-р анги
 • 22:30
  "Муу залуус-2" СОАК 16-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-1/ 10-р анги
 • 01:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 19-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлана

10-19

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 119-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-6/ 18-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Муу залуус-2" СОАК 16-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 30-32-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 5-р хэсэг
 • 13:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 5-р хэсэг
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Би хэн бэ?" /season-4/ 5-р хэсэг
 • 14:30
  "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 5-р хэсэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 24-р анги
 • 16:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  "Хагацашгүй дурлал" СОАК 23,24-р анги
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 49,50-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тог тог тог" /season-6/ 19-р хэсэг
 • 18:30
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 25-р анги
 • 21:00
  "Ороод гараач" /season-2/ 20-р анги
 • 21:30
  24" ОАК /season-5/ 14-р анги
 • 22:30
  "Хэрээс" СОАК 1-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-1/ 11-р анги
 • 01:30
  "Ороод гараач" /season-2/ 20-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлана

10-20

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 120,121-р анги
 • 07:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 41-50-р хэсэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Хэрээс" СОАК 1-р анги
 • 13:10
  "Бумбардай аргалд явсан нь" анимейшн
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 20-р хэсэг
 • 14:00
  "Надыын аав мангар" МУСК
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 17-р хэсэг
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 18-21-р анги
 • 17:30
  Авьяаслаг Монголчууд-3 шоу нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 19:00
  Авьяаслаг Монголчууд-3 хөшигний ард 5-р хэсэг
 • 19:30
  "Ардын буйдан" /season-7/ 4-р анги
 • 21:00
  "Хэрээс" СОАК 2-р анги
 • 22:30
  "Перси Жексон-2" УСК
 • 00:40
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

10-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 122,123-р анги
 • 07:00
  "Тог тог тог" /season-6/ 15-19-р хэсэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 21-25-р анги
 • 16:00
  "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 22-25-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Chart news 24-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Ардын буйдан" /season-7/ 4-р анги
 • 19:30
  "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг 6-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Галзуу зугаалга" МУСК
 • 23:50
  "Прометей" УСК
 • 02:10
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1810:50

SPS Тулаан

ТОГЛОЛТЫН ӨМНӨ (ШУУД)