10-25

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  Нинжаго хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 10:30
  "Мангас" СОАК 13-р анги
 • 11:35
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 31-33-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 13:20
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 39-41-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 5-р анги
 • 17:20
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 14-р анги
 • 20:50
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Нүүдэл шийдэл
 • 22:00
  "Харснаа хэл" СОАК 16-р анги
 • 23:15
  Миний Монголын соёл
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Сараана" МУСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-26

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 10:30
  "Мангас" СОАК 14-р анги
 • 11:35
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 34-36-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 42,43-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 6-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 9
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 15-р анги
 • 20:50
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 13
 • 21:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар 13
 • 22:00
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 1-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Сумын атаман" МУСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-27

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 10:30
  "Мангас" СОАК 15-р анги
 • 11:35
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 37-39-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 11,12
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 44,45-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 7-р анги
 • 17:10
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 10
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 16-р анги
 • 21:00
  "Миний аав" кино контент
 • 21:50
  Миний Монголын соёл
 • 22:00
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 2-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Сумын атаман хотод" МУСК
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-28

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
 • 10:30
  "Мангас" СОАК 16-р анги
 • 11:50
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 46,47-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 8-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 11
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 1-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:00
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 3-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Дуудлагын охид" МУСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-29

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 10:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 1-р анги
 • 11:45
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 48,49-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 9-р анги
 • 17:20
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 12
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 2-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 14
 • 21:30
  "Дээвэр" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 22:00
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 4-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Love you-Үнсэлт" МУСК
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-30

 • 06:00
  "Хатанбаатар-1" МУСК
 • 07:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 27-32-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Есөн сүүлтийн домог" СОАК 11,12-р анги
 • 14:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 15:30
  "Дэлхий даахгүй баян" МУСК
 • 16:30
  "Дээвэр" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 17:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 13,14
 • 18:00
  Шарк танк нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 19:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 21:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 23:00
  "Тулаанч" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-31

 • 06:00
  "Хатанбаатар-2" МУСК
 • 07:30
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 33-39-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Есөн сүүлтийн домог" СОАК ( 13,14-р анги
 • 14:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар 13
 • 15:00
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 16:30
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-6..
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 21:00
  "Миний нууц" МУСК
 • 23:00
  "Намайг оруулаач" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг