06-17

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 202-р анги
 • 06:30
  Тог тог тог /season-6/ 19,20,21,22,23,24-р хэсэг
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 11-р хэсэг
 • 12:30
  Chart news 13-р хэсэг
 • 13:00
  "Гайхамшиг" УСК
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 3-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Япон технологийн гайхамшиг" баримтат кино 6-р хэсэг
 • 16:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 29,30,31,32-р хэсэг
 • 18:30
  "Төрөх өрөөний тоглоом" 2-р хэсэг
 • 19:00
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Үдшийн үлгэр" УСК
 • 00:00
  "Single Ladies-1" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-18

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 203-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч Фассе" хүүхэлдэйн кино
 • 07:25
  "Хааны шинэ хувцас" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 08:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 25,26,27,28-р анги
 • 09:30
  Тог тог тог /season-6/ 24-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 9-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 1-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 46-48-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ардын буйдан" /season-5/ 3-р хэсэг
 • 14:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 1-р анги
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Эх хэлний эрэлд-Үгийн өвгөн утга" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Байцаагч түшмэл" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 1-р анги
 • 16:40
  Үлгэрийн цаг 5-р хэсэг
 • 17:00
  Тог тог тог /season-6/ 25-р хэсэг
 • 17:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-5-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Shark Tank" /season-1/ 1-р хэсэг
 • 19:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 10-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 2-р анги
 • 22:20
  "ХААН Банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "24" ОАК /season-1/ 24-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 7-р анги
 • 01:00
  "Аман хуур" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-19

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 204-р анги
 • 06:30
  "Геркулес" хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  "Мулан" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 08:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 29,30,31,32-р анги
 • 09:30
  Тог тог тог /season-6/ 25-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 10-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 2-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 49-51-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ардын буйдан" /season-5/ 4-р хэсэг
 • 14:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 2-р анги
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Үндэстэн ясны өлгий-Дархад" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Che Guevara" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 2-р анги
 • 16:40
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 20-р анги
 • 17:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 6-8-р анги
 • 17:30
  "Shark Tank" /season-1/ 2-р хэсэг
 • 19:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 19:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 11-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 3-р анги
 • 22:30
  "24" ОАК /season-2/ 1-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 8-р анги
 • 01:00
  "Дэгдээхий нас" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-20

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 205-р анги
 • 06:30
  "Үзэсгэлэнт охин ба жонон хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  "Гуталт муур" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 08:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 33,34,35,36-р анги
 • 09:30
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 20-р анги
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 11-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 3-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 52-р анги, /season-1/ 1-2-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ардын буйдан" /season-5/ 5-р хэсэг
 • 14:00
  Chart news 13-р хэсэг
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Эх хэлний эрэлд-Тооны нэр" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Их хямрал" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 3-р анги
 • 16:40
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 21-р анги
 • 17:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9-11-р анги
 • 17:30
  "Shark Tank" /season-1/ 3-р хэсэг
 • 19:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 19:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 12-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 4-р анги
 • 22:30
  "24" ОАК /season-2/ 2-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 9-р анги
 • 01:00
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 206-р анги
 • 06:30
  "Голди Локс ба 3 баавгай" хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  "Покохантас" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 08:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 37,38,39,40-р анги
 • 09:30
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 21-р анги
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 12-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 4-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-5-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ардын буйдан" /season-5/ 6-р хэсэг
 • 14:00
  "4-ийн эсрэг 4" шоу нэвтрүүлэг 14-р хэсэг
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Үндэстэн ясны өлгий-Казах" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Халх гол" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 4-р анги
 • 16:40
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 22-р анги
 • 17:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 12-14-р анги
 • 17:30
  "Shark Tank" /season-1/ 4-р хэсэг
 • 19:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 13-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 5-р анги
 • 22:30
  "24" ОАК /season-2/ 3-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 10-р анги
 • 01:00
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-22

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 207-р анги
 • 06:30
  "Анастасия" хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  "Ширэнгэн охин ба үлэг гүрвэлийн арал" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 08:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 41,42,43,44-р анги
 • 09:30
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 22-р анги
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 13-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 5-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 6-8-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ардын буйдан" /season-5/ 7-р хэсэг
 • 14:00
  "4-ийн эсрэг 4" шоу нэвтрүүлэг 15-р хэсэг
 • 14:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  "Эх хэлний эрэлд-Хар мянга гэж хэд вэ" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Бичиг соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 5-р анги
 • 16:40
  Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 23-р анги
 • 17:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 15-17-р анги
 • 17:30
  "Shark Tank" /season-1/ 5-р хэсэг
 • 19:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 14-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 6-р анги
 • 22:30
  "24" ОАК /season-2/ 4-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 11-р анги
 • 01:00
  "Нар хиртсэн жил" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-23

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 208,209-р анги
 • 07:00
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-17-р анги
 • 08:20
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" 3-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 6-р анги
 • 13:10
  Галилео 5-р хэсэг
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 12-р хэсэг
 • 14:00
  "Хортон хэнийг сонсов" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 4-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 10-14-р анги
 • 18:00
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 19:20
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг хэрхэн бүтсэн бэ?
 • 21:00
  "Миний алтан амьдрал" СОАК 7-р анги
 • 22:30
  "Ип Ман-3" УСК
 • 00:40
  "Хонины найр" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

06-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 210-р анги
 • 06:30
  Тог тог тог /season-6/ 26-р хэсэг
 • 07:15
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" 3-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 12-р хэсэг
 • 12:30
  Chart news 13-р хэсэг
 • 13:00
  "Талийгаач найрагчдын нийгэмлэг" УСК
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 5-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Япон технологийн гайхамшиг" баримтат кино 7-р хэсэг
 • 16:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 1-5-р анги
 • 18:30
  "Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг
 • 19:00
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг 4-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Хайр дурлал гэнэтийн учралд дуртай" УСК
 • 00:30
  "Том толгойтын романс" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/