04-18

 • 06:00
  "Сонсъё, Сурья, Дагая" /season-1/ 133-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  "Тог тог тог" /season-5/ 14-р хэсэг
 • 10:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 25,26-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Он цагийн учрал" СОАК 13-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 22-24-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Chart news 5-р хэсэг
 • 13:00
  "Залуу эмч нар" ХОАК 43-р анги
 • 13:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" 21-р хэсэг
 • 14:30
  Наашаа Цаашаа
 • 15:30
  "Зөвхөн урагшаа" СОАК 8-р анги
 • 16:40
  Үлгэрийн цаг 19-р хэсэг
 • 17:00
  Галилео 21-р хэсэг
 • 17:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 31-33-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тог тог тог" /season-5/ 15-р хэсэг
 • 18:30
  Наашаа Цаашаа
 • 19:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 27,28-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Он цагийн учрал" СОАК 14-р анги
 • 22:30
  "Empire" ОАК /season-2/ 17-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-1/ 13-3-р анги
 • 01:00
  Наашаа Цаашаа
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-19

 • 06:00
  "Сонсъё, Сурья, Дагая" /season-1/ 134-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-5/ 15-р хэсэг
 • 10:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 27,28-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Он цагийн учрал" СОАК 14-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 25-27-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "The Voice of Mongolia" хөшигний ард 13-р хэсэг /халз тулаан-4/
 • 13:00
  "Залуу эмч нар" ХОАК 44-р анги
 • 13:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" 22-р хэсэг
 • 14:30
  Наашаа Цаашаа
 • 15:30
  "Зөвхөн урагшаа" СОАК 9-р анги
 • 16:40
  Үлгэрийн цаг 20-р хэсэг
 • 17:00
  Галилео 22-р хэсэг
 • 17:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 34-36-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  Тог тог тог /season-5/ 16-р хэсэг
 • 18:30
  Наашаа Цаашаа
 • 19:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 29,30-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Он цагийн учрал" СОАК 15-р анги
 • 22:30
  "Empire" ОАК /season-2/ 18-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-1/ 13-4-р анги
 • 01:00
  Наашаа Цаашаа
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-20

 • 06:00
  "Сонсъё, Сурья, Дагая" /season-1/ 135-р анги
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-5/ 16-р хэсэг
 • 10:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 29,30-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Он цагийн учрал" СОАК 15-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 28-30-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 12-р хэсэг
 • 13:00
  "Залуу эмч нар" ХОАК 45-р анги
 • 13:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" 23-р хэсэг
 • 14:30
  Наашаа Цаашаа
 • 15:30
  "Зөвхөн урагшаа" СОАК 10-р анги
 • 16:40
  Үлгэрийн цаг 21-р хэсэг
 • 17:00
  Галилео 23-р хэсэг
 • 17:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 37-39-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  Тог тог тог /season-5/ 17-р хэсэг
 • 18:30
  Наашаа Цаашаа
 • 19:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 31,32-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Он цагийн учрал" СОАК 16-р анги
 • 22:30
  "Empire" ОАК /season-3/ 1-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-1/ 13-5-р анги
 • 01:00
  Наашаа Цаашаа
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Сурья, Дагая" /season-1/ 136,137-р анги
 • 07:00
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 25-39-р анги
 • 08:20
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" 11-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Он цагийн учрал" СОАК 16-р анги
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 8-р хэсэг
 • 14:00
  Нүүдэл Шийдэл
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 12-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 25-32-р анги
 • 17:40
  "Хөхөө гэрлэх дөхлөө" МУСК
 • 19:00
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг 13-р хэсэг /халз тулаан-4/
 • 21:00
  "Хуурамч хэрэг" СОАК 1-р анги
 • 22:30
  "Оддын дайн-6 Жедай эргэн ирсэн нь" УСК
 • 01:00
  "The Voice of Mongolia" хөшигний ард 13-р хэсэг /халз тулаан-4/
 • 01:30
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-22

 • 06:00
  "Сонсъё, Сурья, Дагая" /season-1/ 138-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог " /season-5/ 12,13,14,15,16,17-р хэсэг
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 8-р хэсэг
 • 12:30
  Chart news 5-р хэсэг
 • 13:00
  "Нарниа-1" УСК
 • 15:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 13-р анги
 • 16:00
  Галилео
 • 16:30
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:40
  "Үзэгчийн эрх ашиг" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Оддын дайн-6 Жедай эргэн ирсэн нь" УСК
 • 19:30
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг /special-2/
 • 21:20
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Хөөрхөн шулам" МУСК
 • 00:00
  "Үндэсний баялаг-1" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/