04-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 196-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 67,68-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1-4-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 10-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 52-р анги, /season-2/ 1-2-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 35-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  Chart news 49-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Глий" ОАК /season-2 / 20-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Хамтдаа" МУСК 8-р анги
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Чассс... COOK SHOW" 8-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 69,70-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5-8-р анги
 • 18:30
  "Намайг сонгооч" /season1/ 9-1-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 36-р анги
 • 21:00
  "SEAL тусгай баг" ОАК /season1/ 7-р анги
 • 22:00
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 11-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "24" ОАК /season-3/ 14-р анги
 • 01:00
  "Намайг сонгооч" /season1/ 9-1-р хэсэг
 • 01:30
  Chart news 49-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-25

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 197-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 69,70-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5-8-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 11-р анги
 • 11:45
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 3-5-р анги,
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 36-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 23-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Глий" ОАК /season-2 / 21-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Хамтдаа" МУСК 9-р анги
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Чассс... COOK SHOW" 9-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 71,72-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 9-12-р анги
 • 18:30
  "Намайг сонгооч" /season1/ 9-2-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 37-р анги
 • 21:00
  "SEAL тусгай баг" ОАК /season1/ 8-р анги
 • 22:00
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 12-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "24" ОАК /season-3/ 15-р анги
 • 01:00
  "Намайг сонгооч" /season1/ 9-2-р хэсэг
 • 01:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 23-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-26

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 198-р анги
 • 06:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 71,72-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 9-12-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 12-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 6-8-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 37-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 24-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 15:00
  "Глий" ОАК /season-2 / 22-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Хамтдаа" МУСК 10-р анги
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Чассс... COOK SHOW" 10-р хэсэг
 • 17:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 73,74-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season-4/ 8-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 38-р анги
 • 21:00
  "SEAL тусгай баг" ОАК /season1/ 9-р анги
 • 22:00
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 13-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "24" ОАК /season-3/ 16-р анги
 • 01:00
  "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season-4/ 8-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-27

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 199,200-р анги
 • 07:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 45-52-р анги, /season-1/ 1-12-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 13-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 8-р хэсэг
 • 14:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 34,35-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 15-р хэсэг
 • 16:30
  "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 9-р хэсэг
 • 17:00
  "Чимээгүй номын сан" /season1/ 9-р хэсэг
 • 17:30
  "Ардын буйдан" /season-8/ 2-р хэсэг 3-р анги
 • 19:00
  "Авьяаслаг Монголчууд-3" 7-р хэсэг
 • 21:00
  "Таньдаг эхнэр" СОАК 4-р анги
 • 22:30
  "22-р Жамп гудамж" УСК
 • 00:50
  "Микроны босс" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

04-28

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 201,202-р анги
 • 07:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 65-74-р хэсэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 36-38-р анги
 • 14:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 37-48-р анги
 • 15:30
  "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season-4/ 8-р хэсэг
 • 16:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:30
  "Намайг сонгооч" /season1/ 9-1,2-р хэсэг
 • 17:30
  "Авьяаслаг Монголчууд-3" 8-р хэсэг
 • 19:30
  "Ардын буйдан" /season-8/ 2-р хэсэг -4-р анги
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Приусны босс" МУСК
 • 23:50
  'X Man-2' УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги