02-19

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 29-р хэсэг
 • 06:30
  "Тог тог тог " хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  M music
 • 12:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 4-р хэсэг
 • 13:00
  Грэммигийн 59 дэх удаагийн шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа
 • 15:00
  Chart news
 • 15:30
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-7/ 14-р анги
 • 16:00
  Бригад нэвтрүүлэг 24-р хэсэг
 • 17:00
  Оддын хаан
 • 18:30
  Нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-3/ 5-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Сувдан эрэг" УСК
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-20

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 30-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 80-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 25-р хэсэг
 • 10:30
  "Эмч нар" СОАК 6-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 30-р хэсэг
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бригад нэвтрүүлэг 24-р хэсэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-1/ 82-р хэсэг
 • 15:30
  "Ах аа, буцаад ирээч" СОАК 3-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 17:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 81-р хэсэг
 • 18:00
  Галилео
 • 18:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 7-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Скандал " ОАК /season-5/ 2-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Даунтон эдлэн" /season-4/ ОАК 7-р анги
 • 01:00
  Нүүдэл шийдэл
 • 02:30
  Эфир завсарлага

02-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 31-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 81-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 26-р хэсэг
 • 10:30
  "Эмч нар" СОАК 7-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 52-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 31-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа Цаашаа
 • 14:00
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-7/ 14-р анги
 • 14:30
  Галилео
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-1/ 83-р хэсэг
 • 15:30
  "Ах аа, буцаад ирээч" СОАК 4-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 17:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 82-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа Цаашаа
 • 19:00
  "Нүүрс" баримтат кино 8-р анги
 • 19:45
  "Цагдаагийн мэдээлэл" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 8-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Скандал " ОАК /season-5/ 3-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Даунтон эдлэн" /season-4/ ОАК 8-р анги
 • 01:00
  "Нүүрс" баримтат кино 8-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-22

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 32-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 82-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 27-р хэсэг
 • 10:30
  "Эмч нар" СОАК 8-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 53-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 32-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа Цаашаа
 • 14:00
  Нүүрс" баримтат кино 8-р анги
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-1/ 84-р хэсэг
 • 15:30
  "Ах аа, буцаад ирээч" СОАК 5-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 17:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 83-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 9-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Скандал " ОАК /season-5/ 4-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Даунтон эдлэн" /season-4/ ОАК 9-р анги
 • 01:00
  Нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-23

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 33-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 83-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 50-28-р хэсэг
 • 10:30
  "Эмч нар" СОАК 9-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 54-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 33-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-1/ 85-р хэсэг
 • 15:30
  "Ах аа, буцаад ирээч" СОАК 6-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 17:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 84-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  Спортын шинжлэх ухаан 2-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 10-р анги
 • 22:20
  Сайн үйлсийн аян
 • 22:30
  "Скандал " ОАК /season-5/ 5-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Даунтон эдлэн" /season-4/ ОАК 10-р анги
 • 01:00
  Спортын шинжлэх ухаан 2-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 34-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 84-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 29-р хэсэг
 • 10:30
  "Эмч нар" СОАК 10-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 55-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 34-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Спортын шинжлэх ухаан 2-р хэсэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-1/ 86-р хэсэг
 • 15:30
  "Ах аа, буцаад ирээч" СОАК 7-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 17:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 85-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 19:30
  M music
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 11-р анги
 • 22:20
  Төлөвлөгөөт тусламж
 • 22:30
  "Скандал " ОАК /season-5/ 6-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-1/ 1-р анги
 • 01:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 01:30
  M music
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-25

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 35-р хэсэг
 • 06:30
  Миний Монголын соёл
 • 07:00
  "Шидэт охин Сабринагийн нууц" хүүхэлдэйн кино 20-24-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 12:30
  Уулзах тавилан 7-р хэсэг
 • 13:00
  XVII жарны “Алтан унжлагат” хэмээх гал тахиа жилийн Аймаг цэргийн цолтой хүчит бөхийн барилдаан
 • 19:00
  "Авьяаслаг Монголчууд шоу нэвтрүүлэг 2" 8-р хэсэг
 • 21:00
  "Эмч нар" СОАК 12-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Аравт" МУСК
 • 00:30
  "Намар нахиалсан мод" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

02-26

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" нэвтрүүлэг
 • 06:30
  "Хөхөө гэрлэх дөхлөө" МУСК
 • 08:00
  Эртний хөөрөг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Танхай тээгч" МУСК
 • 14:00
  XVII жарны гал тахиа жилийн Сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн барилдаан
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Ардын буйдан /season-3/ 6-р хэсэг
 • 22:30
  Сар шинийн тоглолт, Авьяаслаг Монголчууд шоу нэвтрүүлгийн оролцогчид
 • 00:10
  Эртний хөөрөг
 • 01:40
  Миний мэдэх цагаан сар
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги