03-27

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 62-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 105-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 47-р хэсэг
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 12-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 73-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 62-р хэсэг
 • 13:00
  Тэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бригад нэвтрүүлэг 27-р хэсэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 1-р хэсэг
 • 15:30
  Бидний таван хүүхэд СОАК 9-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 33-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 106-р хэсэг
 • 18:00
  Галилео
 • 18:30
  Нүүдэл Шийдэл
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 13-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 3-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-1/ 19-р анги
 • 01:00
  Нүүдэл Шийдэл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-28

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 63-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 106-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 48-р хэсэг
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 13-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 74-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 63-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа Цаашаа
 • 14:00
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-7/ 16-р анги
 • 14:30
  Галилео
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 2-р хэсэг
 • 15:30
  Бидний таван хүүхэд СОАК 10-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 34-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 107-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа Цаашаа
 • 19:00
  "Ромын түүх" баримтат кино 4-р анги
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 14-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 4-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-1/ 20-р анги
 • 01:00
  "Ромын түүх" баримтат кино 4-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-29

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 64-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 107-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 49-р хэсэг
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 14-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 75-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 64-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа Цаашаа
 • 14:00
  "Ромын түүх" баримтат кино 4-р анги
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 3-р хэсэг
 • 15:30
  "Бидний таван хүүхэд" СОАК 11-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 108-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг: Хүзүү, нурууны дискийг мэс заслын бус аргаар эмчлэх нь төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 15-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 5-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-1/ 21-р анги
 • 01:00
  Нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-30

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 65-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 108-р хэсэг
 • 10:00
  Хүүхдийн цаг 50-р хэсэг
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 15-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 76-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 65-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 4-р хэсэг
 • 15:30
  Бидний таван хүүхэд СОАК 12-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 109-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  Спортын шинжлэх ухаан 7-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 16-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 6-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-1/ 22-р анги
 • 01:00
  Спортын шинжлэх ухаан 7-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-31

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 66-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-3/ 109-р хэсэг
 • 10:00
  "Дөрвийн эсрэг дөрөв" 1-р хэсэг
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 16-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 77-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 66-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Спортын шинжлэх ухаан 7-р хэсэг
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 5-р хэсэг
 • 15:30
  Бидний таван хүүхэд СОАК 13-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:30
  Тог тог тог /season-3/ 110-р хэсэг
 • 18:00
  Наашаа цаашаа
 • 19:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 19:30
  M music
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 17-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 7-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-2/ 1-р анги
 • 01:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 01:30
  M music
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-01

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 67-р хэсэг
 • 06:30
  Миний Монголын соёл
 • 07:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 16-20-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Чассс..." COOK SHOW
 • 12:30
  Марк Мэтю хоёрын аялал 4-р хэсэг
 • 13:00
  "Бурхад лав солиорсон байх-1" УСК
 • 15:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 6-р хэсэг
 • 15:30
  Нүүдэл Шийдэл
 • 17:00
  Chart news
 • 17:30
  "Бурхад лав солиорсон байх-2" УСК
 • 19:00
  "Авьяаслаг Монголчууд шоу нэвтрүүлэг 2" хагас шигшээ шалгаруулалт-3
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 18-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Жигтэй баасан гараг" УСК
 • 00:30
  "Хүсэл" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-02

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 68-р хэсэг
 • 06:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  M music
 • 12:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 6-р хэсэг
 • 13:00
  "Персийн хунтайж-Цаг хугацааны элс" УСК
 • 15:00
  Chart news
 • 15:30
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-7/ 17-р анги
 • 16:00
  Бригад нэвтрүүлэг 28-р хэсэг
 • 17:00
  Оддын хаан
 • 18:30
  Монгол тулгатны зуун эрхэм /Өвөр Монголын дуучин Тэнгэр/
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Бидний амьдралын хамгийн жаргалтай үе" УСК
 • 01:10
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги