02-20

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 115-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 2-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 14-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 49-51-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 19-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  Chart news 40-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:00
  "Тахианы өд" ХОАК 57-р анги
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 81,82-р анги
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 26-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 18:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 3-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 20-р анги
 • 21:00
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 7,8-р хэсэг
 • 21:30
  "Тэрбумын ертөнц" ОАК 23-р анги
 • 22:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 15-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "24" ОАК /season-1/ 18-р анги
 • 01:30
  Chart news 40-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

02-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 116-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 3-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 52-26-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 15-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 52-р анги, /season-1/ 1,2-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 20-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 18-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:00
  "Тахианы өд" ХОАК 58-58-р анги
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 83,84-р анги
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 27-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 18:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 4-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 21-р анги
 • 21:00
  "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
 • 21:30
  "Тэрбумын ертөнц" ОАК 24-р анги
 • 22:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 16-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "24" ОАК /season-1/ 19-р анги
 • 01:30
  "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

02-22

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 117-р анги
 • 06:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 4-р хэсэг
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 16-р анги
 • 11:40
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-5-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 21-р анги
 • 13:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:30
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 19-р хэсэг
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:00
  "Бид гурвын болзоо" МУСК
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 28-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 18:30
  "Тог тог тог" /season-7/ 5-р хэсэг
 • 19:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 22-р анги
 • 21:00
  "Чимээгүй номын сан" 13-р хэсэг
 • 21:30
  "Тэрбумын ертөнц" ОАК 25-р анги
 • 22:30
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 17-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "24" ОАК /season-1/ 20-р анги
 • 01:30
  "Чимээгүй номын сан" 13-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлана

02-23

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 118,119-р анги
 • 07:00
  Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 24-28-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 17-р анги
 • 13:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 4-р хэсэг
 • 14:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 18,19-р анги
 • 15:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:00
  "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 6-р хэсэг
 • 16:30
  "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
 • 17:00
  Чимээгүй номын сан 13-р хэсэг
 • 17:30
  "Shark Tank" /season-2/ 5-р хэсэг
 • 19:30
  "Ардын буйдан" /season-8/ 3-р анги
 • 21:00
  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 18-р анги
 • 22:30
  "Алуурчны бие хамгаалагч " УСК
 • 00:45
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

02-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 120,121-р анги
 • 07:00
  "Тог тог тог" /season-7/ 1-5-р хэсэг
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 20-22-р анги
 • 15:00
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  "Намайг сонгооч" 13-1,2-р хэсэг
 • 18:00
  "Ардын буйдан" /season-8/ 3-р анги
 • 19:30
  "Shark Tank" /season-2/ 6-р хэсэг
 • 21:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Хоёр ертөнц" МУСК
 • 00:00
  "Альфа баг" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16