01-20

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9,10-р анги
 • 10:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 12-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 4-р анги
 • 13:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 77,78-р анги
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:10
  "Сайн ах" СОАК 10-р анги
 • 17:40
  "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13-15-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11,12-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 13-р анги
 • 21:00
  Нүүдэл Шийдэл
 • 22:00
  "Хар жагсаалт" АОК /season-5/ 21-р анги
 • 23:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 58-р анги
 • 00:00
  Нүүдэл Шийдэл
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

01-21

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11,12-р анги
 • 10:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 13-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 5-р анги
 • 13:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 79,80-р анги
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:10
  "Сайн ах" СОАК 11-р анги
 • 17:40
  "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 16-18-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13,14-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 14-р анги
 • 21:00
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -2
 • 22:00
  "Хар жагсаалт" АОК /season-5/ 22-р анги
 • 23:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 59-р анги
 • 00:00
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -2
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

01-22

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13,14-р анги
 • 10:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 14-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 6-р анги
 • 13:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1,2-р анги
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:00
  "Сайн ах" СОАК 12-р анги
 • 17:30
  Chart news 79-р хэсэг
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино/season-1/ 15,16-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 15-р анги
 • 21:00
  "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги
 • 22:00
  "Хар жагсаалт" ОАК /season-6/ 1-р анги
 • 23:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 60-р анги
 • 00:00
  "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана,

01-23

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино/season-1/ 15,16-р анги
 • 10:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 15-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 7-р анги
 • 13:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 3,4-р анги
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:10
  "Сайн ах" СОАК 13-р анги
 • 17:40
  "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 19-21-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 17,18-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 16-р анги
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Хар жагсаалт" ОАК /season-6/ 2-р анги
 • 23:00
  "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 61-р анги
 • 00:00
  Хар хайрцаг
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

01-24

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 17,18-р анги
 • 10:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 16-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 8-р анги
 • 13:30
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5,6-р анги
 • 14:00
  Өнөө өглөө
 • 16:10
  "Сайн ах" СОАК 14-р анги
 • 17:40
  "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 22-24-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 19,20-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 17-р анги
 • 21:00
  "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг дугаар -2
 • 22:00
  "Хар жагсаалт" ОАК /season-6/ 3-р анги
 • 23:00
  "Истанбулын нууц" Турк ОАК 1-р анги
 • 00:00
  "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг дугаар -2
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

01-25

 • 06:00
  "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 1-8-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Дел Луна зочид буудал" СОАК 17-р анги
 • 13:10
  Хүрээлэн амьд ертөнц 25-р хэсэг
 • 13:40
  "Ким нарийн бичгийн дарга" СОАК 13,14-р анги
 • 16:10
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5-8-р анги
 • 17:00
  "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар-1
 • 19:05
  "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард дугаар-1
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-10/ 10-1
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "21-р жамп гудамж" УСК
 • 00:10
  "Хоёр амь" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

01-26

 • 06:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-4/ 27-52-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Ким нарийн бичгийн дарга" СОАК 15,16-р анги
 • 14:30
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -2
 • 15:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 16:30
  "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард дугаар-1
 • 17:00
  "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги
 • 18:00
  Ардын буйдан /season-10/ 10-1
 • 19:30
  "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 21:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:30
  "Love and Sex" ОАМУСК 5,6-р анги
 • 00:00
  "Робот цагдаа" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

I/2108:40

AsianBox

"Зөрүү тавилан" ОАК 53, 54-р анги

I/2119:00

AsianBox

"Зөрүү тавилан" ОАК 55, 56-р анги

I/2107:40

AsianBox

"Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 40-р анги