10-21

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 10:30
  "Хар нохой" СОАК 5-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Намайг сонгооч" шоу нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар 2
 • 13:30
  "Торны цаадах амьдрал" СОАК 5-р анги
 • 15:00
  Өнөө өглөө
 • 17:00
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 29-32-р анги
 • 17:35
  """Анн охины андройдууд"" хүүхдийн цуврал /season 2/ 9-р хэсэг "
 • 18:00
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино /season 1/ 25,26-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хар нохой" СОАК 6-р анги
 • 21:00
  "DNA" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 22:00
  "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК /season-3/ 7-р анги
 • 23:00
  "Манай гэр бүл" ТОАК 8-р анги
 • 00:00
  "DNA" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

10-22

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 10:30
  "Хар нохой" СОАК 6-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Намайг сонгооч" шоу нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар 3
 • 13:30
  "Торны цаадах амьдрал" СОАК 6-р анги
 • 15:00
  Өнөө өглөө
 • 17:00
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 33-36-р анги
 • 17:35
  """Анн охины андройдууд"" хүүхдийн цуврал /season 2/ 10-р хэсэг "
 • 18:00
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино /season 1/ 27,28-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хар нохой" СОАК 7-р анги
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК /season-3/ 8-р анги
 • 23:00
  "Манай гэр бүл" ТОАК 9-р анги
 • 00:00
  "Хар хайрцаг
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

10-23

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 10:30
  "Хар нохой" СОАК 7-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Намайг сонгооч" шоу нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар 4
 • 13:30
  "Торны цаадах амьдрал" СОАК 7-р анги
 • 15:00
  Өнөө өглөө
 • 17:00
  "Консуни ба найзууд" 37-40-р анги
 • 17:35
  """Анн охины андройдууд"" хүүхдийн цуврал /season 2/ 11-р хэсэг "
 • 18:00
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино /season 1/ 29,30-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хар нохой" СОАК 8-р анги
 • 21:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 22:10
  "Хувь тавилан" МОАК 70-р анги
 • 23:10
  "Манай гэр бүл" ТОАК 10-р анги
 • 00:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 01:10
  Үдшийн мэдээ
 • 01:40
  Эфир завсарлана

10-24

 • 06:00
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Чин сэтгэл" СОАК 9,10-р анги
 • 14:30
  Нүүдэл Шийдэл
 • 15:30
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 16:45
  """Анн охины андройдууд"" хүүхдийн цуврал /season 2/ 11-р хэсэг "
 • 17:15
  "Монголын үндэсний кино хороо" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Гурван ихрийн түүх" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 19:00
  "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж - 5
 • 19:30
  "6 настнуудын нууцлаг ертөнц шоу нэвтрүүлэг" /season-1/ дугаар -4
 • 21:00
  "Ахлах тогооч" УСК
 • 23:10
  "Найз" МУСК
 • 01:00
  Эфир завсарлана

10-25

 • 06:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  "Чин сэтгэл" СОАК 11,12-р анги
 • 14:30
  Хар хайрцаг
 • 15:30
  "DNA" шоу нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар 5
 • 16:30
  "Рэкет" МУСК
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар - 5
 • 21:00
  "Илд цэцэг" МУСК
 • 23:00
  "Борооны хүн" УСК
 • 01:20
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2222:40

MovieBox

"12 жилийн боолчлол (12 Years a Slave)" УСК