08-21

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 127-р анги
 • 06:30
  "Ардын элч" МУСК
 • 08:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 117-р анги
 • 09:00
  "Манай гэр бүл" Турк ОАК 23-26-р
 • 12:30
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5-10-р анги
 • 13:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 1-р анги
 • 14:30
  "Хайрлаж дурласан 10 жил" ХОАК 20-р анги
 • 15:30
  "Ээж" СОАК (16) 5-8-р анги
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 118-р анги
 • 21:00
  "Америкчууд" ОАК /season-5/ 11-р анги
 • 22:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 2-р анги
 • 23:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/ 5-р анги
 • 00:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/ 6-р анги
 • 01:30
  Эфир завсарлана

08-22

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 128-р анги
 • 06:30
  "Тань руу нүүж явна" МУСК
 • 08:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 118-р анги
 • 09:00
  "Нүд гялбам" СОАК 1-4-р анги
 • 13:30
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 2-р анги
 • 14:40
  "Хайрлаж дурласан 10 жил" ХОАК 21-р анги
 • 15:30
  "Ээж" СОАК 9-12-р анги
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 119-р анги
 • 21:00
  "Америкчууд" ОАК /season-5/ 12-р анги
 • 22:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 3-р анги
 • 23:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/ 7-р анги
 • 00:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/ 8-р анги
 • 01:30
  Эфир завсарлана

08-23

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/129-р анги
 • 06:30
  "Суварган цэнхэр уулс" МУСК
 • 08:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 119-р анги
 • 09:00
  "Нүд гялбам" СОАК 5-8-р анги
 • 13:30
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 3-р анги
 • 14:40
  "Хайрлаж дурласан 10 жил" ХОАК 22-р анги
 • 15:30
  "Ээж" СОАК 13-16-р анги
 • 20:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 120-р анги
 • 21:00
  "Америкчууд" ОАК /season-5/ 13-р анги
 • 22:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 4-р анги
 • 23:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/ 9-р анги
 • 00:30
  "Шивэгчний өчил" ОАК /season-1/10-р анги
 • 01:30
  Эфир завсарлана

08-24

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 130, 131-р анги
 • 07:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 33-40-р анги
 • 08:00
  "Нүд гялбам" СОАК 9,10-р анги
 • 10:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 115-117-р анги
 • 13:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 4-р анги
 • 14:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 3-6-р анги
 • 14:30
  "Хайрлаж дурласан 10 жил" ХОАК 23-р анги
 • 15:30
  "Надыын аав мангар" МУСК
 • 17:00
  "SEAL тусгай баг" ОАК /season-1 / 21,22-р анги, /season-2 / 1-3-р анги,
 • 21:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 5-р анги
 • 22:30
  "Ослын дараа" УСК
 • 00:40
  "Кино шиг амьдрал" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

08-25

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 132, 133-р анги
 • 07:00
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 41-48-р анги
 • 08:00
  "Нүд гялбам" СОАК 11,12-р анги
 • 10:30
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 118-120-р анги
 • 13:00
  "Бугсү буцаж ирсэн нь" СОАК 5-р анги
 • 14:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/7-10-р анги
 • 14:30
  "Хайрлаж дурласан 10 жил" ХОАК 24-р анги
 • 15:30
  "Учиртай гурав" МУСК
 • 17:00
  "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2 /4-8-р анги,
 • 21:00
  "Миний нууц" МУСК
 • 23:00
  "Борооны хүн" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг