03-31

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Математик, Физик
 • 10:40
  "Сайхан түүхүүд"хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ажиглагч" СОАК 8-р анги
 • 13:50
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 12-р хэсэг
 • 14:00
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 49,50-р анги
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги-Үндэсний бичиг, Биологи, Физик, Нийгэм судлал
 • 16:00
  "Сүүлчийн хатан" СОАК 6-р анги
 • 17:00
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 37-р анги
 • 17:25
  "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5,6-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 51,52-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ажиглагч" СОАК 9-р анги
 • 21:00
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
 • 22:00
  "Шивэгчний өчил" АОАК /season-2/ 9-р анги
 • 23:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 16-р анги
 • 00:00
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

04-01

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Нийгэм, Англи хэл, Биологи
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ажиглагч" СОАК 9-р анги
 • 13:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 13,14-р хэсэг
 • 14:00
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 51,52-р анги
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги -Монгол хэл, Математик, Биеийн тамир, Түүх, Уран зохиол
 • 16:00
  "Сүүлчийн хатан" СОАК 7-р анги
 • 17:00
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 38-р анги
 • 17:25
  "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 7,8-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Авгалдай" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1-8-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ажиглагч" СОАК 10-р анги
 • 21:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 22:10
  "Шивэгчний өчил" АОАК /season-2/ 10-р анги
 • 23:10
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 17-р анги
 • 00:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

04-02

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Хими, Түүх
 • 10:40
  "Сайхан түүхүүд"хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ажиглагч" СОАК 10-р анги
 • 13:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 15-18-р хэсэг
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги-Үндэсний бичиг, Математик, Физик, Дизайн зураг зүй- технологи
 • 16:00
  "Сүүлчийн хатан" СОАК 8-р анги
 • 17:00
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 39-р анги
 • 17:25
  "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9,10-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Авгалдай" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 9-16-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ажиглагч" СОАК 11-р анги
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Шивэгчний өчил" АОАК /season-2/ 11-р анги
 • 23:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 18-р анги
 • 00:00
  Хар хайрцаг
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

04-03

 • 06:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  Өнөө өглөө
 • 10:00
  ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Газар зүй, Орос хэл
 • 10:40
  "Сайхан түүхүүд"хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 44-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ажиглагч" СОАК 11-р анги
 • 13:40
  "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 19-22-р хэсэг
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги-Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол, Газар зүй, Түүх
 • 16:00
  "Сүүлчийн хатан" СОАК 9-р анги
 • 17:00
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 40-р анги
 • 17:25
  "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11,12-р анги
 • 17:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Авгалдай" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 17-23-р анги
 • 18:30
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ажиглагч" СОАК 12-р анги
 • 21:00
  "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 22:00
  "Шивэгчний өчил" АОАК /season-2/ 12-р анги
 • 23:00
  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 19-р анги
 • 00:00
  "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 01:00
  Үдшийн мэдээ
 • 01:30
  Эфир завсарлана

04-04

 • 06:00
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 35-40-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  "Зурж сурцгаая" хүүхдийн цуврал 1,2-р хэсэг
 • 12:00
  "Ажиглагч" СОАК 12-р анги
 • 13:20
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5-8-р анги
 • 14:10
  "Sky шилтгээн" СОАК 1,2-р анги
 • 16:30
  "The Voice of Mongolia"шоу нэвтрүүлэг /season 2/ "Халз тулаан" дугаар - 2
 • 19:00
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг /season 2/ Хөшигний ард /Халз тулаан - 2/
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг /season 2/ дугаар-4
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Хоббит - Таван армийн тулаан" УСК
 • 01:00
  "Ороолон" МУСК
 • 02:20
  Эфир завсарлана

04-05

 • 06:00
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 40-52-р анги
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 11:00
  ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 • 11:40
  Өнөө өглөө
 • 12:30
  "Sky шилтгээн" СОАК 3,4-р анги
 • 15:00
  "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
 • 15:50
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 17:00
  "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг /season 2/ Хөшигний ард /Халз тулаан - 2/
 • 17:30
  "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
 • 18:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 19:30
  "The Voice of Mongolia"шоу нэвтрүүлэг /season 2/ "Халз тулаан" дугаар - 3
 • 22:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:00
  Нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Параллель ертөнц" МУСК
 • 02:10
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр