04-27

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 93-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 8-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 8-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 39-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 96-р анги
 • 11:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 93-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Спортын шинжлэх ухаан 9-р хэсэг
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 24-р хэсэг
 • 15:30
  "Бидний таван хүүхэд" СОАК 32-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 56-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Наашаа Цаашаа
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 9-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 9-р хэсэг
 • 19:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 7-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 40-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 26-р анги
 • 23:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-2/ 20-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 7-р хэсэг
 • 01:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 9-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-28

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 94-р хэсэг
 • 06:30
  Өнөө өглөө
 • 09:30
  Тог тог тог /season-4/ 9-р хэсэг
 • 10:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 9-р хэсэг
 • 10:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:30
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 40-р анги
 • 11:40
  "Гурван баавгай" хүүхэлдэйн кино 97-р анги
 • 11:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 94-р хэсэг
 • 13:00
  Наашаа цаашаа
 • 14:00
  Спортын шинжлэх ухаан 10-р хэсэг
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Өөрчлөлт /season-3/ 25-р хэсэг
 • 15:30
  "Бидний таван хүүхэд" СОАК 33-р анги
 • 16:40
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 57-р анги
 • 17:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:30
  Наашаа Цаашаа
 • 18:30
  Тог тог тог /season-4/ 10-р хэсэг
 • 19:00
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 10-р хэсэг
 • 19:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 19:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 8-р хэсэг
 • 20:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 41-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Чадвал намайг хуур" ОАК 27-р анги
 • 23:25
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Орголт" ОАК /season-2/ 21-р анги
 • 01:00
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 8-р хэсэг
 • 01:30
  "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК /season-1/ 10-р хэсэг
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-29

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 95-р хэсэг
 • 06:30
  Миний Монголын соёл
 • 06:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 07:00
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 36-40-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  Би хэн бэ? /season-4/ 1-р хэсэг
 • 12:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 13:00
  "Зургаа дахь мэдрэхүй" УСК
 • 15:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц 8-р хэсэг
 • 15:30
  Нүүдэл Шийдэл
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  M music
 • 17:30
  "Ороод гараач" нэвтрүүлэг 5,6,7,8-р хэсэг
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-4/ 2-р хэсэг
 • 21:00
  "Оёдлын газрын боловсон эрчүүд" СОАК 42-р анги
 • 22:20
  Авгалдай
 • 22:30
  "Артур хаан" УСК
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-30

 • 06:00
  "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 96-р хэсэг
 • 06:30
  Тог тог тог /season-4/ 6,7,8,9,10-р хэсэг
 • 08:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 09:00
  Өнөө өглөө
 • 12:00
  M music
 • 12:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц 8-р хэсэг
 • 13:00
  "Шидтэний шавь" УСК
 • 14:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Chart news
 • 15:30
  Ан амьтдын ертөнцөөр /season-7/ 21-р анги
 • 16:00
  "Покохантас" хүүхэлдэйн кино
 • 16:55
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 17:00
  Оддын хаан
 • 18:30
  Би хэн бэ? /season-4/ 2-р хэсэг
 • 19:30
  Ардын буйдан /season-4/ 3-р хэсэг
 • 21:00
  Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Төрийн дайсан" УСК
 • 00:20
  "Танхай тээгч" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги