04-24

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:20
  Тариаланчид
 • 10:40
  Онцлох зочин
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:05
  Онцгой дуудлага
 • 14:25
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар/шууд/
 • 19:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:10
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:20
  “Экспертийн цаг”
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Явлаа, ирлээ”
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

04-25

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 13:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:05
  Сүлд
 • 14:25
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Амрыг эрье
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:40
  Томилолтоос ирлээ./ОУВС-ийн уулзалт/
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

04-26

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 13:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:05
  Томилолтоос ирлээ. /ОУВС-ийн уулзалт/
 • 14:25
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ. Сэлэнгэ аймгаас бэлтгэв.
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

04-27

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  “Хүрээлэн...” амьд ертөнц
 • 10:45
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 10:50
  Онцлох зочин
 • 11:10
  Нээлттэй засаг
 • 11:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Амрыг эрье.
 • 13:50
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 14:25
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  Халуун сэдэв
 • 15:20
  Томилолтоос ирлээ. Сэлэнгэ аймгаас бэлтгэв.
 • 15:40
  Прокурорын цаг
 • 16:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр/давталт/
 • 17:30
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Явлаа, ирлээ”
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  “Робокон-2019”
 • 19:20
  Хөгжлийн замаар: Ахмадын асаргаа, сувилгаа
 • 19:50
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 21:35
  Технологийн ертөнцөөр
 • 21:55
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Төл таван эрдэнэ” Завхан аймгаас бэлтгэв.
 • 22:45
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

04-28

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Робокон-2019”
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 10:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 11:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 11:20
  Парламентын хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 12:20
  Хөгжлийн замаар: Ахмадын асаргаа, сувилгаа
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Шинжлэх ухааны цаг” хөтөлбөр
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  16 мм-ийн кино фонд: “Үүлэн борын нутгаар” баримтат кино 1988 он.
 • 14:50
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 15:20
  “Хүрээлэн ...” амьд ертөнц
 • 15:50
  Тариаланчид
 • 16:10
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Титэмгүй ялагчид” 2009 он.
 • 17:00
  “Төл таван эрдэнэ” Төв аймгаас бэлтгэв.
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Явлаа, ирлээ”
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ. /ОУВС-ийн уулзалт/
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол улсын гадаад бодлогын онцлог” Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ж.Энхсайхан оролцов.
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Экспертийн цаг”
 • 21:20
  Бидний цөөхөн Монголчууд: “Эгэл баатар” /Япон улсаас/
 • 21:50
  Монголын генерал Шагалын Жадамбаа баримтат туурвил
 • 22:45
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги