03-31

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  Эх өв: “Дөрвөн улирлын өнгө”
 • 08:15
  Алтан аргамж: “Монгол улс-БНСУ-ын харилцаа” Хүндэт дипломат Б.Лхагваа
 • 09:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 6-р анги /Монгол хэл, Биологи/
 • 09:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 7-р анги /Уран зохиол, Биологи, Орос хэл/
 • 10:40
  Нийслэлийн соён гэгээрүүлэх цаг
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ / Мянган инженер
 • 12:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 8-р анги /Математик, Түүх, Дүрслэх урлаг/
 • 13:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Математик, Түүх, Дизайн технологи/
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Монгол хэл, Биологи, Нийгэм судлал/
 • 15:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Монгол хэл, Хими, Англи хэл, Газарзүй/
 • 16:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Монгол хэл, Хими, Эрүүл мэнд, Англи хэл, Газарзүй/
 • 18:15
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Тува хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Хүн ба Орчин/
 • 18:55
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Хүн ба Орчин/
 • 19:35
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Иргэний ёс зүй/
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Хөгжлийн замаар: “Цагаач иргэдийг дэмжих төв”
 • 21:15
  “Алсын хараа-25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Аялал жуулчлалын салбар хөгжлийн тулгуур мөн үү?
 • 22:15
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Банк/
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

04-01

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  Эх өв: “Уухай хадаах урианхай сур”
 • 08:15
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Банк/
 • 09:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 6-р анги /Үндэсний бичиг, Физик, Эрүүл мэнд/
 • 09:45
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 7-р анги /Математик, Түүх, Биеийн тамир/
 • 10:30
  “Баримт” эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг /Албан журмын даатгал/
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ /Технологийн ертөнцөөр
 • 12:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 8-р анги /Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 13:15
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 14:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Физик, Уран зохиол, Эрүүл мэнд, Үндэсний бичиг/
 • 15:05
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Эрүүл мэнд, Физик, Нийгэм судлал/
 • 16:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Физик, Нийгэм судлал/
 • 17:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Тува хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Математик, Дүрслэх урлаг, технологи/
 • 18:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Математик, Дүрслэх урлаг, технологи/
 • 19:10
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол улс-Афганистаны харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд А.Цолмон, О.Дамбийням нар оролцов
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 20:50
  “Ерөнхий сайдын санаачилга”
 • 21:10
  “Алсын хараа-25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Тээвэр, логистикийн салбар хөгжлийн нэг гол тулгуур мөн үү?
 • 22:10
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Элсэн чихэр/
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

04-02

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  Эх өв: “Жилийн цай”
 • 08:15
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Элсэн чихэр/
 • 09:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 6-р анги /Математик, Дизайн технологи, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 09:45
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 7-р анги /Үндэсний бичиг, Физик/
 • 10:25
  120/80 эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ /“Миний тэмдэглэлүүд” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 8-р анги /Монгол хэл, Биологи, Орос хэл/
 • 13:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Монгол хэл, Биологи, Орос хэл/
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Математик, Түүх, Дизайн зураг зүй, технологи/
 • 15:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Монгол хэл, Математик, Түүх, Уран зохиол/
 • 16:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Монгол хэл, Математик, Биеийн тамир, Түүх, Уран зохиол//
 • 18:15
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 18:20
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Тува хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 18:45
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 19:10
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Монгол хэл, Дүрслэх урлаг, технологи/
 • 19:50
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 20:50
  “Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд”
 • 21:20
  Алсын хараа-25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх боломж, гарц шийдэл...
 • 22:20
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Хөрөнгийн бирж/
 • 23:10
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:55
  Монголын мэдээ-Маргааш

04-03

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  Эх өв: “Монгол хээ”
 • 08:15
  “Орчин үеийн гайхамшиг” баримтат кино /Хөрөнгийн бирж/
 • 09:10
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 6-р анги /Уран зохиол, Англи хэл/
 • 09:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 7-р анги /Хими, Нийгэм судлал, Англи хэл/
 • 10:50
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ/Хөгжлийн замаар: “Эрүүл мэндийн үйлчилгээ...”
 • 12:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 8-р анги /Физик, Нийгэм судлал, Биеийн тамир/
 • 13:15
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Физик, Нийгэм судлал, Биеийн тамир/
 • 14:00
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Үндэсний бичиг, Англи хэл, Биеийн тамир, Физик/
 • 15:05
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Биеийн тамир, Физик, Нийгэм судлал/
 • 16:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Үндэсний бичиг, Математик, Физик, Дизайн технологи зураг зүй/
 • 17:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Тува хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Математик, Хөгжим/
 • 18:15
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 1-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Математик/
 • 18:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 2-р анги Казах хэлээр бэлтгэсэн хичээл /Математик/
 • 19:00
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв
 • 19:20
  “Хууль ба амьдрал”
 • 19:50
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Нээлттэй засаг
 • 21:10
  Хөндөх сэдэв: “Халдвар тархах эрсдэл ба халдваргүйжүүлэлт”
 • 21:30
  Алсын хараа-25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Цахим засаглал-Эстони улсын туршлага
 • 22:20
  “Оюун ухааны гайхамшиг” баримтат кино
 • 23:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Монголын мэдээ-Маргааш

04-04

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  “Оюун ухааны гайхамшиг” баримтат кино
 • 08:45
  Нээлттэй засаг
 • 09:05
  Өнөөдрийн цаг агаар“
 • 09:10
  Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв
 • 09:30
  “Халхын голд байгуулсан гавьяа” 1, 2-р хэсэг
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ/“Хууль ба амьдрал”
 • 12:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Математик, Түүх, Дизайн технологи/
 • 14:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Монгол хэл, Биологи, Нийгэм судлал/
 • 15:30
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Монгол хэл, Хими, Англи хэл, Газарзүй/
 • 16:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Монгол хэл, Хими, Эрүүл мэнд, Англи хэл, Газарзүй/
 • 18:15
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 18:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 18:50
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 19:00
  “Баримт” эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг /Өмгөөлөгчийн ёс зүй/
 • 19:30
  Хөгжлийн замаар: “Шүдний технологийн хөгжил...”
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 20:50
  “Хүрээлэн амьд ертөнц” цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:20
  “Хайртай” аян нэвтрүүлэг. /Баян-Өлгий аймгаас бэлтгэв/
 • 22:10
  “Хирошима” баримтат кино /1-р хэсэг/
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

04-05

 • 07:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:45
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 08:15
  “Хирошима” баримтат кино /1-р хэсэг/
 • 09:05
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 09:10
  “Хүрээлэн амьд ертөнц” цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:40
  “Халхын голд байгуулсан гавьяа” 3, 4-р хэсэг
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:50
  Өв эрдэнэ
 • 12:00
  Мэдээ/Эх өв: “Уламжлалт анагаах ухаан”
 • 12:30
  “Хайртай” аян нэвтрүүлэг. /Баян-Өлгий аймгаас бэлтгэв/
 • 13:20
  Хөгжлийн замаар: “Шүдний технологийн хөгжил...”
 • 13:50
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 9-р анги /Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол/
 • 14:35
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 10-р анги /Физик, Уран зохиол, Эрүүл мэнд, Үндэсний бичиг/
 • 15:40
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 11-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Эрүүл мэнд, Физик, Нийгэм судлал/
 • 17:05
  Теле хичээл: ЕБС-ийн 12-р анги /Үндэсний бичиг, Биологи, Физик, Нийгэм судлал/
 • 18:25
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 18:30
  Эх орны төлөө
 • 19:00
  Нээлттэй засаг
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол улс-НҮБ-ын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Ж.Энхсайхан
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 20:45
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 20:50
  Технологийн ертөнцөөр
 • 21:10
  Хөндөх сэдэв: “Халдвар тархах эрсдэл ба халдваргүйжүүлэлт”
 • 21:30
  “Мартах учиргүй” Төрийн соёрхолт, ШУА-ийн Ерөнхийлөгч, академич Дүгэрийн Рэгдэл
 • 22:05
  “Хирошима” баримтат кино /2-р хэсэг/
 • 22:55
  Зураглал
 • 23:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр