08-21

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 08:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 08:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөг: “Тэд Монголд хайртай”
 • 11:15
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: “Үзэсгэлэнт хорго нутаг” /1982 он/
 • 11:35
  Эх өв: “Чулуун судрын нэгэн хуудас”
 • 12:05
  Судар бичгийн алтан сан: “Чингис хаанаас эхтэй ургийн бичиг”
 • 12:20
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /2-р хэсэг/
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Гэгээн үдэш: “Төрийн дуулал”
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  “Робокон-2019”
 • 15:40
  Анхаарах өнцөг: Аргагүй хамгаалалт... /Эрэн сурвалжлах албанаас бэлтгэв./
 • 16:00
  Билгийн мэлмий: “Баринтаг”
 • 16:30
  “Алсын хараа 25” Монгол Улсын хөгжлийн бодлого
 • 17:30
  “Brain wave” Англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэг /дугаар-5/
 • 18:10
  “Зогсошгүй”
 • 18:40
  Технологийн ертөнцөөр
 • 19:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:10
  MNB World үзүүлж байна: “Ном унших соёл”
 • 19:40
  Экспертийн цаг: “Хүнсний аюулгүй байдал-Хүнсний ногооны хангамж” Монгол ногоо төслийн зохицуулагч Т.Төрмандах
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  “Робокон-2019”
 • 21:40
  Онцгой дуудлага
 • 22:00
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /3-р хэсэг/
 • 22:40
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:40
  Монголын мэдээ-Маргааш

08-22

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 08:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 08:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  Экспертийн цаг
 • 10:40
  Онцгой дуудлага
 • 11:00
  Явлаа, ирлээ
 • 11:20
  “Brain wave” Англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэг /дугаар-5/
 • 12:00
  MNB World үзүүлж байна: “Ном унших соёл”
 • 12:30
  Билгийн мэлмий: “Баринтаг”
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Зогсошгүй”
 • 13:50
  “Мянган инженер”
 • 14:10
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /3-р хэсэг/
 • 14:50
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:30
  “Робокон-2019”
 • 15:50
  120/80 эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг: “Жирэмсэн эх”
 • 16:30
  Монголын түүх: “1911 оны Үндэсний эрх чөлөөний хувьсал”
 • 17:30
  “Миний мөрөөдөл” хүүхдэд зориулсан хөтөлбөр: Монголын Хөлбөмбөгийн “Дэрэн” баг
 • 17:55
  “Сонирхсон бүхнээ асуу” цувралаас
 • 18:10
  Шинжлэх ухааны цаг
 • 18:50
  Технологийн ертөнцөөр
 • 19:10
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 19:40
  MNB World үзүүлж байна: “Generation” Д.Номиндэлгэр
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Баримт: “Талийгчдаа хайсан Монгол” /Эрэн сурвалжлах албанаас бэлтгэв./
 • 21:20
  “Робокон-2019”
 • 21:35
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 21:40
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /4-р хэсэг/
 • 22:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:20
  Монголын мэдээ-Маргааш

08-23

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 08:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 08:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 10:50
  Бахархал: Олон улсын хэмжээний мастер М.Нандинцэцэг
 • 11:20
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: “Монгол эмэгтэйн хөрөг” /1982 он/
 • 12:00
  Монголын түүх: “1911 оны Үндэсний эрх чөлөөний хувьсал”
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  120/80 эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг: “Жирэмсэн эх”
 • 13:50
  “Цэнхэр хаяа” баримтат кино
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  “Робокон-2019”
 • 15:35
  “Миний мөрөөдөл” хүүхдэд зориулсан хөтөлбөр: Монголын Хөлбөмбөгийн “Дэрэн” баг
 • 16:00
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /4-р хэсэг/
 • 16:40
  “Сонирхсон бүхнээ асуу” цувралаас
 • 16:50
  Монгол өв соёл
 • 17:50
  Миний нэрийн хуудас
 • 18:20
  “Brain wave” Англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэг /дугаар-6/
 • 19:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Хөндөх сэдэв: Хүүхдийн эрүүл мэнд...
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  “Робокон-2019”
 • 21:35
  MNB World үзүүлж байна: “Туялзуур сэлэмчид”
 • 22:00
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /5-р хэсэг/
 • 22:40
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:40
  Монголын мэдээ-Маргааш

08-24

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  “Сонирхсон бүхнээ асуу” цувралаас
 • 10:35
  MNB Спорт үзүүлж байна: Спорт-түүх: “Монголын хөлбөмбөг 60 жилд”
 • 11:35
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: “Бид атарт явлаа” /1977 он/
 • 12:00
  “Алсын хараа 25” Монгол Улсын хөгжлийн бодлого
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Робокон-2019”
 • 13:35
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 13:40
  “Brain wave” Англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэг /дугаар-6/
 • 14:20
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /5-р хэсэг/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  MNB World үзүүлж байна: “Туялзуур сэлэмчид”
 • 15:45
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Дархан Даши Намдаков” баримтат кино
 • 16:50
  Монгол инженер
 • 17:30
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 18:00
  “Явлаа, ирлээ”
 • 18:20
  Хөндөх сэдэв: Хүүхдийн эрүүл мэнд...
 • 18:40
  Зөв чиг: “Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны иргэн Г.Наранцэцэг”
 • 19:00
  Бүтээн байгуулалтын цаг
 • 19:20
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 19:30
  Хөгжлийн замаар: “Жижиг дунд үйлдвэрлэл-1”
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм /давталт/
 • 21:30
  “Робокон-2019”
 • 21:45
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 21:50
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /6-р хэсэг/
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Монголын мэдээ-Маргааш

08-25

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  “Робокон-2019”
 • 10:35
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: “Бид атарт явлаа” /1977 он/
 • 10:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 11:00
  Монгол өв соёл
 • 12:00
  Зөв чиг: “Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны иргэн Г.Наранцэцэг”
 • 12:20
  “Үг хэлбэргүй бодлогошрол” шүүмж
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /6-р хэсэг/
 • 14:30
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Сар анх мандсан нутаг” баримтат кино
 • 16:00
  Миний нэрийн хуудас
 • 16:20
  “Brain wave” Англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэг /дугаар-7/
 • 17:00
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 17:10
  Бүтээн байгуулалтын цаг
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ /давталт/
 • 18:20
  “Явлаа, ирлээ”
 • 18:40
  Экспертийн цаг: “Хүнсний аюулгүй байдал-Хүнсний ногооны хангамж” Монгол ногоо төслийн зохицуулагч Т.Төрмандах
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ: Ховд аймгаас бэлтгэв
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол, Египет, Ойрх Дорнодын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Д.Баярхүү оролцов.
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Хөндөх сэдэв: Хүүхдийн эрүүл мэнд...
 • 21:20
  MNB World үзүүлж байна: “Generation” Д.Номиндэлгэр
 • 21:40
  “Аравт” Олон улсын морин цэргийн уралдаан /7-р хэсэг/
 • 22:10
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:10
  Монголын мэдээ-Маргааш

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг