02-19

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “ММ today” English news
 • 08:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 08:50
  Явлаа, ирлээ
 • 09:10
  Эдийн засгийн тойм
 • 09:30
  Миний амьдрал: “Бөн бөн бөмбөөрэй” тэмээчин Т.Энхмаа
 • 10:00
  Хүн байгаль орчин
 • 10:25
  Алтан сан хөмрөгөөс: Тэнгэрийн их хөлгөн 2013 он.
 • 11:00
  “Маршал Чойбалсанг оршуулсан нь” баримтат кино
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Cпорт таны амралтанд: “Улаанбаатар лиг” ЕБС-ийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн тэмцээний тойм
 • 13:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 13:40
  Спортын зочин
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  МҮОНТ-ийн архиваас: Дэлхийн тамирчид /ОХУ-ын алдарт теннисчин М.Навретулова/
 • 14:50
  “ММ today” English news
 • 15:10
  Компанийн нууц: Fendi
 • 15:30
  “Ярилцъя...” үйл явдал, тойм, тайлбар /давталт/
 • 16:30
  Cпорт таны амралтанд: “Улаанбаатар лиг” ЕБС-ийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн тэмцээний тойм
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Компанийн нууц: Pepsi
 • 18:35
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 19:25
  Ногоон хөгжил
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 21:00
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 21:25
  “Америк хэмнэл” ток шоу
 • 22:55
  Миний амьдрал: “Бөн бөн бөмбөөрэй” тэмээчин Т.Энхмаа
 • 22:25
  Алтан сан хөмрөгөөс: Тэнгэрийн их хөлгөн 2013 он.
 • 23:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр

02-20

 • 07:00
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 09:30
  Ногоон хөгжил
 • 10:00
  “Улаанбаатар- хөрөнгө оруулалт” бизнес уулзалт /шууд /
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Их үдийн зочин
 • 13:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Шилэн урвалын бортого
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:30
  “Америк хэмнэл” ток шоу
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Өдрийн зочин
 • 15:40
  Сүлдэт баганын дэргэд
 • 16:00
  Мэдээ /давталт/
 • 16:20
  Нээлттэй хэлэлцүүлэг
 • 17:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Дугуй ёроолтой бортого
 • 17:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Зочны цаг
 • 18:40
  Халуун сэдэв
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:35
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Прокурорын мэдээлэл
 • 21:40
  “Ертөнцийн дуу хоолой” баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Онцлох зочин
 • 22:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 22:30
  Эрдмийн хэт
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-21

 • 07:00
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Дуу гаргах нь
 • 11:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 12:00
  Мэдээ /давталт/
 • 12:20
  УИХ-ын цаг
 • 12:50
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Их үдийн зочин
 • 13:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Лакмусын цаас
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:30
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 14:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Дуу дамжуулалт
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Өдрийн зочин
 • 15:40
  Явлаа, ирлээ
 • 16:00
  Мэдээ /давталт/
 • 16:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Шохойтой ус
 • 17:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Зочны цаг
 • 18:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  “ММ today” English news
 • 19:30
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Эх сурвалж
 • 21:50
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: “Бэлчээрийн шим” баримтат кино
 • 22:00
  Онцлох зочин
 • 22:20
  Спортын зочин
 • 22:40
  “ММ today” English news
 • 22:50
  Эдийн засгийн тойм
 • 23:10
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-22

 • 07:00
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Юүлүүр
 • 11:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 12:00
  Мэдээ /давталт/
 • 12:20
  Бахархал
 • 12:50
  “ММ today” English news
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Их үдийн зочин
 • 13:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Сорилын цаас
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:30
  Эх сурвалж
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Өдрийн зочин
 • 15:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 16:00
  Мэдээ /давталт/
 • 16:20
  Эх орны төлөө
 • 16:50
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Луугийн домог” баримтат кино
 • 17:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Зочны цаг
 • 18:40
  NHK үзүүлж байна: Японы ажил мэргэжлийн нэвтэрхий толь: Эмнэлгийн технологич
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:35
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Сүлд хөтөлбөр
 • 21:40
  Нэг өдөр: “Хилчин заяа” Өмнөговь аймгийн 0131-р отрядын 3-р заставын ахлах дэлслэгч н.Доржзовд
 • 22:05
  Онцлох зочин
 • 22:25
  Шадар сайдын цаг
 • 22:55
  “Буриад зон” баримтат кино
 • 23:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-23

 • 07:00
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Азотын хий
 • 11:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 12:00
  Мэдээ /давталт/
 • 12:20
  Прокурорын мэдээлэл
 • 12:40
  “Ертөнцийн дуу хоолой” баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Их үдийн зочин
 • 13:50
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:30
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 14:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Амьтны араншин ба мэдрэл
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Өдрийн зочин
 • 15:40
  Явлаа, ирлээ
 • 16:00
  Мэдээ /давталт/
 • 16:20
  Сүлд хөтөлбөр
 • 16:40
  Нэг өдөр: “Хилчин заяа” Өмнөговь аймгийн 0131-р отрядын 3-р заставын ахлах дэлслэгч н.Доржзовд
 • 17:10
  Спортын зочин
 • 17:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Амрыг эрье
 • 18:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Хөрс тэтгэгч амьдрал
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  “ММ today” English news
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:35
  “Эрх зүйн хөтөч” теле сэтгүүл
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:05
  Нээлттэй хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:00
  Онцлох зочин
 • 22:20
  Халуун сэдэв
 • 22:35
  Нээлттэй засаг
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-24

 • 07:00
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “Өглөөний мэдээ” хөтөлбөр
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Шинжлэх ухааны арван хором: Аммиак
 • 11:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 11:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 12:00
  Мэдээ /давталт/
 • 12:20
  Амрыг эрье
 • 12:50
  “ММ today” English news
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Их үдийн зочин
 • 13:50
  Шинжлэх ухааны арван хором: Тэнцвэрийн хүч
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:30
  Эх сурвалж
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Өдрийн зочин
 • 15:40
  Халуун сэдэв
 • 16:00
  Мэдээ /давталт/
 • 16:20
  “Эрх зүйн хөтөч” теле сэтгүүл
 • 16:50
  Спортын зочин
 • 17:10
  “Ертөнцийн дуу хоолой” баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 17:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Зочны цаг
 • 18:40
  Эхлэх цэг
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:35
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Ногоон хөгжил
 • 22:00
  Онцлох зочин
 • 22:20
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Сүрэг налайна” нийтлэл
 • 23:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 23:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 23:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-25

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Сүлд хөтөлбөр
 • 08:15
  Эхлэх цэг
 • 08:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 08:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 08:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 09:00
  Нээлттэй хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 10:00
  Явлаа, ирлээ
 • 10:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 11:00
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Уяач” баримтат кино
 • 11:55
  Ногоон хөгжил
 • 12:35
  Нээлттэй засаг
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Дэлхий дахинд…” олон улсын тойм
 • 13:30
  Бахархал
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  Шадар сайдын цаг
 • 14:50
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Сүрэг налайна” нийтлэл
 • 15:30
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 16:00
  Цагаан сар, цагаан хүндлэл
 • 16:30
  “Шилдэг санаа” баримтат кино
 • 17:20
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Тэмээ тэнгэрийн амьтан”
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Хорьдол сарьдагийн нуруу
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  “ММ today” English news
 • 19:40
  Малд нүдтэй хүүхэд
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Спортын зочин
 • 21:20
  “Өмнийн цэнхэр аялгуу” Хилийн 0131-р ангийн дугаар заставаас бэлтгэв
 • 21:50
  Сар шинийн зочны ярилцлага: Монгол гэр
 • 22:20
  Ариусахуйн Гүмүда
 • 22:50
  Сүлдэт баганын дэргэд
 • 23:10
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

02-26

 • 07:00
  Өглөөний мэдээ хөтөлбөр /сар шинийн баярт зориулсан тусгай дугаар/
 • 08:30
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Эргэх дөрвөн цаг: Өмнөговь аймгаас бэлтгэв
 • 10:00
  Монголчуудын иргэншил
 • 11:00
  Хорьдол сарьдагийн нуруу
 • 11:30
  “Өмнийн цэнхэр аялгуу” Хилийн 0131-р ангийн дугаар заставаас бэлтгэв
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Спортын зочин
 • 12:40
  Малд нүдтэй хүүхэд
 • 13:00
  Мэдээ /давталт/
 • 13:20
  Зочны ярилцлага: Монгол гэр
 • 13:50
  Би бөх болно
 • 14:00
  17-р жарны Гал тахиа жилийн сар шинийн баярт зориулсан бөхийн барилдаан /Монгол бөхийн өргөөнөөс шууд дамжуулна/
 • 21:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Сар шинийн зочны ярилцлага: Гандантэгчинлэн хийдийн тэргүүн хамба Д.Чойжамц оролцоно
 • 22:15
  Малчин заяа
 • 22:45
  Сар шинийн зочны ярилцлага: Уламжлал ухаарлын алтан аргамж
 • 23:15
  Заяын хүрээний цадиг: Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын иргэн АИХ-ын депутат Т.Ядамсүрэн оролцоно
 • 23:40
  Манлайн баясгалан: Монгол улсын начин М.Мижиддорж
 • 01:05
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги