03-25

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Надад мөрөөдөл бий” баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:00
  Нэг өдөр: Монгол улсын хил тайван байна
 • 10:30
  “Ярилцъя...” үйл явдал, тойм, тайлбар /шууд/
 • 11:30
  Компанийн нууц: Debeers
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Спорт таны амралтанд: Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ-ний тойм
 • 13:20
  Эрдмийн хэт
 • 13:50
  Компанийн нууц: EBay
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  “Зүлгэн дээр гэрээ бариад зүгээр л нэг амьдрах юмсан” шүүмж
 • 15:15
  Компанийн нууц: Johnson & johnson
 • 15:45
  16мм-ийн кино: “Сансарт хүрсэн зам” 1981 он
 • 16:10
  NHK-Жайка үзүүлж байна: Байгалийн содон төрх
 • 17:00
  Спорт таны амралтанд: Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ-ний тойм
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  NHK-Жайка үзүүлж байна: Экологийн арван хором
 • 18:30
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Сүлдэт баганын дэргэд
 • 19:40
  “ММ today” English news
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...”
 • 21:20
  Спортын зочин
 • 21:40
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 22:05
  “ММ today” English news
 • 22:25
  “Шилдэг санаа” баримтат кино
 • 22:50
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

03-26

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Хүслийн хязгаарт” баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:40
  “Дэлхий дахинд...”
 • 10:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 11:30
  “ММ today” English news.
 • 11:50
  Компанийн нууц: Pepsi
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Спорт таны амралтанд: Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ-ний тойм
 • 13:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 13:50
  Компанийн нууц: Pepsi
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  Спортын зочин
 • 14:40
  Жайка-NHK үзүүлж байна: Нууцлаг гайхамшигууд “Ус”
 • 15:10
  “Дэлхий дахинд...”
 • 15:30
  “Ярилцъя...” үйл явдал, тойм, тайлбар /давталт/
 • 16:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 18:45
  Компанийн нууц: Pixar 1,2-р хэсэг
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Эх орны төлөө
 • 19:50
  Компанийн нууц: Pixar 3,4-р хэсэг
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 21:00
  Бахархал: Чөлөөт бөхийн ОУ-ын хэмжээний мастер Б.Батзориг
 • 21:30
  Хөрсний бохирдол, гарц шийдэл
 • 22:00
  Спорт таны амралтанд: Таеквондогийн өсвөр үеийн УАШТ-ний тойм
 • 23:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр

03-27

 • 06:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 09:25
  Спортын зочин
 • 09:45
  NHK-Жайка үзүүлж байна: Японы ажил мэргэжлийн нэвтэрхий толь: Нислэгийн сувилагч
 • 10:05
  Хөрсний бохирдол, гарц шийдэл
 • 10:35
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Ерөнхий сайдууд” Монголын төрд зүтгэсэн 44 жил: Ю.Цэдэнбал
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Эх орны төлөө
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр/давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  “АИХ хөдөлгөөн ба хоёр танхимтай парламент” хэлэлцүүлэг
 • 19:30
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 19:50
  Шинжлэх ухааны арван хором
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Прокурорын мэдээлэл
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:00
  Солонгос хэв маяг: Төмөр зам
 • 23:25
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 1-р хэсэг

03-28

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 09:30
  Явлаа, ирлээ
 • 09:50
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 10:10
  Бахархал: Чөлөөт бөхийн ОУ-ын хэмжээний мастер Б.Батзориг
 • 10:40
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Ерөнхий сайдууд” Хичээнгүй сайд Б.Цэрэндорж
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Ногоон хөгжил
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Эх сурвалж
 • 19:30
  Спортын зочин
 • 19:50
  “ММ today” English news
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  16 мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна:Алтан шар зам
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:00
  “ММ today” English news
 • 23:10
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 2-р хэсэг

03-29

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Эх сурвалж
 • 09:25
  Эдийн засгийн тойм
 • 09:45
  “ММ today” English news
 • 09:55
  Спортын зочин
 • 10:15
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Ерөнхий сайдууд” Дулмаагийн Содном
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Жайка-NHK үзүүлж байна: Нарийвчлалын хязгаар: Хажлагын төхөөрөмж
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: Монгол зургийн дээжээс...
 • 19:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 19:40
  Сүлд хөтөлбөр
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 23:00
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 3-р хэсэг

03-30

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Сүлд хөтөлбөр
 • 09:20
  Явлаа, ирлээ
 • 09:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 10:00
  Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шууд дамжуулна.
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Амрыг эрье
 • 19:30
  Эрх зүйн хөтөч
 • 19:50
  “ММ today” English news
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Халуун сэдэв
 • 21:15
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 23:00
  “ММ today” English news
 • 23:10
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 4-р хэсэг

03-31

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Жайка-NHK үзүүлж байна: Нууцлаг гайхамшгууд: Байгалийн бас нэг гайхамшиг
 • 09:30
  Нээлттэй засаг
 • 09:50
  “ММ today” English news
 • 10:00
  Халуун сэдэв
 • 10:15
  Эрх зүйн хөтөч
 • 10:35
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Монгол эмээл” баримтат кино
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Амрыг эрье /давталт/
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  16 мм-ийн кино төсөлөөс: Зүрхэнд мөнхөжсөн нэр
 • 19:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 19:40
  Жайка-NHK үзүүлж байна: Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн газрууд: Кий уулсын ариун газрууд
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 23:00
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 5-р хэсэг

04-01

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Явлаа, ирлээ
 • 09:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:00
  NHK-Жайка үзүүлж байна:Үндэсний үнэт баялаг: Бурхны өргөө
 • 10:30
  “Ярилцъя...” үйл явдал, тойм, тайлбар /шууд/
 • 11:30
  16мм-ийн кино төсөл үзүүлж байна: Миний цэрэг нөхөр
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Эрх зүйн хөтөч
 • 12:40
  Спорт таны амралтанд: Сүмо бөхийн “Хакухо кап-2017” тэмцээнээс…
 • 13:40
  Нээлттэй засаг
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  Солонгосын хөгжил дэвшил: Төмөр зам
 • 14:50
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 1,2-р хэсэг
 • 16:10
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: Буурал Алтайн урлан
 • 17:00
  Спорт таны амралтанд: Сүмо бөхийн “Хакухо кап-2017” тэмцээнээс…
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Экологийн арван хором
 • 18:30
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  NHK-Жайка үзүүлж байна: Япон зоог: Дэлхийн амт болсон сүши
 • 19:40
  “ММ today” English news
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” Олон улсын тойм
 • 21:20
  Спортын зочин
 • 21:40
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 22:20
  Америкийг бүтээсэн эрхмүүд 6-р хэсэг
 • 23:15
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

04-02

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Халуун сэдэв
 • 09:20
  NHK-Жайка үзүүлж байна: Япон зоог: Үндэсний түргэн хоол
 • 09:40
  “Дэлхий дахинд...”
 • 10:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 11:30
  “ММ today” English news
 • 11:50
  Шинжлэх ухааны арван хором
 • 12:00
  Мэдээ
 • 12:20
  Спорт таны амралтанд: Үндэсний супер лигийн тойм
 • 13:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 13:50
  Экологийн арван хором
 • 14:00
  Мэдээ /давталт/
 • 14:20
  Спортын зочин
 • 14:40
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: Миний ард түмэн: Өөлд
 • 15:10
  Сүлд хөтөлбөр
 • 15:30
  “Ярилцъя...” үйл явдал, тойм, тайлбар /давталт/
 • 16:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Шинжлэх ухаанч Монголчууд
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Эх орны төлөө
 • 19:50
  Шинжлэх ухааны арван хором
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 21:00
  Спортын тойм
 • 21:20
  Бахархал
 • 22:00
  Спорт таны амралтанд: Үндэсний супер лигийн тойм
 • 23:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги