12-11

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Алсын хараа 25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Цахим засаглал- Эстони улсын туршлага...
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр/шууд/
 • 14:00
  Монголын мэдээ-Өнөөдөр
 • 14:10
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /шууд/
 • 14:45
  Буриад хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /шууд/
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:10
  Монголын мэдээ энэ долоо хоногт
 • 19:20
  Экспертийн цаг: “Нийслэлийн жендэрийн нөхцөл байдал, дүн шинжилгээ” Жендэрийн үндэсний шинжээч Ш.Солонго
 • 19:40
  Онцгой дуудлага
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Явлаа, ирлээ”
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага: “Сурах бичгийн хэл найруулга”
 • 23:40
  Монголын мэдээ-Маргааш

12-12

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Томилолтоос ирлээ. БНХАУ-аас бэлтгэв.
 • 10:20
  Онцлох зочин
 • 10:40
  Онцгой дуудлага
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 13:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Сүлд
 • 14:20
  “Явлаа, ирлээ”
 • 14:40
  Хойд хөршийн түншлэл: Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д хийсэн албан ёсны айлчлалын тухай
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Хөндөх сэдэв: Цахим орчин дахь ёс зүй ба хуулийн зохицуулалт...
 • 19:20
  Онцлох зочин
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага: “Нутгийн аялгуу”
 • 23:55
  Монголын мэдээ-Маргааш

12-13

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /давталт/ УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 13:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Монголын мэдээ-Өнөөдөр
 • 14:10
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /шууд/
 • 14:45
  Буриад хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /шууд/
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Онцлох зочин
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Томилолтоос ирлээ
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Бүтээн байгуулалтын цаг
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Зураглал
 • 23:20
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 23:40
  Монголын мэдээ-Маргааш

12-14

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  Монгол хэл ба нийгмийн шаардлага: Төрөөс баримтлах хэлний бодлого
 • 11:15
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 11:20
  Эрүүл мал-Монголын баялаг
 • 11:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Онцлох зочин
 • 13:40
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 14:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг: /давталт/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Халуун сэдэв
 • 15:40
  Нээлттэй засаг
 • 16:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр /давталт/
 • 17:30
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Хөндөх сэдэв: Цахим орчин дахь ёс зүй ба хуулийн зохицуулалт...
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Хөгжлийн замаар: “Шүдний технологийн түүхэн хөгжил”
 • 19:50
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  Зураглал
 • 21:40
  Технологийн ертөнцөөр
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Хүрээлэн амьд ертөнц...” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:40
  Монголын мэдээ-Маргааш

12-15

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 10:50
  Төрөөс баримтлах хэлний бодлого: “Хэвлэл мэдээлэл”
 • 11:20
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 11:30
  Томилолтоос ирлээ
 • 11:50
  “Хүрээлэн амьд ертөнц...” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:20
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 12:50
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Хөгжлийн замаар: Шуудан, тээвэр зуучийн хөгжил
 • 13:50
  Зураглал
 • 14:00
  “Алсын хараа 25” Монгол улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого: Цахим засаглал-Эстони улсын туршлага.../давталт/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  “Шинжлэх ухааны цаг” хөтөлбөр
 • 16:00
  Бүтээн байгуулалтын цаг
 • 16:20
  120/80 эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг
 • 17:00
  Онцгой дуудлага
 • 17:20
  Монголын мэдээ ирэх долоо хоногт
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол-Туркийн дипломат харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Б.Алтангэрэл оролцов.
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Хойд хөршийн түншлэл: Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д хийсэн албан ёсны айлчлалын тухай
 • 21:20
  Хөндөх сэдэв: Цахим орчин дахь ёс зүй ба хуулийн зохицуулалт...
 • 21:40
  Экспертийн цаг: “Нийслэлийн жендэрийн нөхцөл байдал, дүн шинжилгээ” Жендэрийн үндэсний шинжээч Ш.Солонго
 • 22:00
  Мартах учиргүй: Ардын багш, шинжлэх ухааны академийн гишүүн Ч.Авдай
 • 22:30
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Монголын мэдээ-Маргааш

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл