02-20

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 10:20
  Онцлох зочин
 • 10:40
  Халуун сэдэв
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Монголын мэдээ-Өнөөдөр
 • 14:05
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:20
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:35
  Томилолтоос ирлээ: Өвөрхангай аймгаас бэлтгэв.
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Засаг цаг
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

02-21

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Явлаа, ирлээ
 • 10:20
  Сүлд
 • 10:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Монголын мэдээ-Өнөөдөр
 • 14:05
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:20
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:35
  Экспертийн цаг
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ”тойм тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Онцлох зочин
 • 19:20
  Монголын мэдээ-Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг : Эх хэлний бодлого, эрх зүйн орчин, зохицуулах шаардлага
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

02-22

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Хөгжлийн замаар: “Чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай”
 • 10:25
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 10:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Монголын мэдээ-Өнөөдөр
 • 14:05
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:20
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:35
  Зөв чиг
 • 14:55
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 15:00
  Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ: Өвөрхангай аймгаас бэлтгэв.
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:30
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 23:45
  Өнөөдрийн цаг агаар

02-23

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Онцлох зочин
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 10:40
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 10:45
  Монгол инженер
 • 11:25
  Монголын мэдээ-Энэ долоо хоногт
 • 11:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Парламентын хэлэлцүүлэг: Эх хэлний бодлого, эрх зүйн орчин, зохицуулах шаардлага
 • 14:20
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Халуун сэдэв
 • 15:40
  Нээлттэй засаг
 • 16:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 17:30
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Томилолтоос ирлээ: Архангай аймгаас бэлтгэв.
 • 19:40
  Экспертийн цаг
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  Технологийн ертөнцөөр
 • 21:50
  Өв эрдэнэ
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  Монгол өв соёл
 • 22:55
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/

02-24

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Судар бичгийн алтан сан
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 10:50
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 10:55
  Монголын мэдээ-Ирэх долоо хоногт
 • 11:00
  Дэлхийн түүхүүд: “ Их мөнгөний эзэд” баримтат кино
 • 12:30
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Атар амьдралын амт”баримтат кино
 • 14:20
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 14:30
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Робокон-2019
 • 15:50
  Парламентын хэлэлцүүлэг: Эх хэлний бодлого, эрх зүйн орчин, зохицуулах шаардлага
 • 16:50
  Сүлд
 • 17:10
  Технологийн ертөнцөөр
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ/давталт/
 • 19:20
  Алтан Аргамж
 • 20:00
  Долоо хоногийн тойм хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Шинжлэх ухааны цаг” хөтөлбөр
 • 21:40
  Алтан сан хөмрөг үзүүлж байна: “Хүннү гүрэн-Их нүүдэл” баримтат кино
 • 22:20
  Долоо хоногийн тойм хөтөлбөр /давталт/

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16