10-17

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 09:20
  НҮБ ба Монгол
 • 09:40
  MNB World: Малчны гэрт
 • 10:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 10:10
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 10:40
  Онцлох зочин
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр/шууд/
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:10
  “Зөв чиг” Эрүүл амьдралыг түгээгч А.Түмэнжаргал
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар/шууд/
 • 19:00
  MNB World:News Mongolia
 • 19:20
  “Ази дахь зөвлөлдөх ардчиллын туршлага” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлаас бэлтгэсэн сурвалжилга
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Явлаа, ирлээ” НЭМҮТ-ийн захирал Д.Нарантуяа
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  Дэлхийн түүхүүд:”Детройт хотын сүйрэл” баримтат кино

10-18

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Явлаа, ирлээ” НЭМҮТ-ийн захирал Д.Нарантуяа
 • 09:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:40
  Сүлд
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:10
  “Ази дахь зөвлөлдөх ардчиллын туршлага” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлаас бэлтгэсэн сурвалжилга
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар/шууд/
 • 19:00
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:40
  Онцлох зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 23:15
  ММ энэ долоо хоногт
 • 23:20
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:35
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ

10-19

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 14:00
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар/шууд/
 • 19:00
  MNB World:News Mongolia
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 23:20
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 23:35
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ

10-20

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  16мм-ийн кино: “Хөх тэнгэр минь” баримтат кино 1990 он.
 • 09:25
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:25
  MNB World:News Mongolia
 • 10:45
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 11:05
  Онцлох зочин
 • 11:25
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 11:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Зураглал
 • 13:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 13:45
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 15:30
  Нээлттэй засаг
 • 16:00
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 17:30
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Явлаа, ирлээ” СЕО клубийн гүйцэтгэх захирал В.Ганзориг
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  MNB World: “MM-today” interview
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 21:35
  Технологийн ертөнцөөр
 • 21:55
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Дүрвэгсдийн жимээр” баримтат кино 1-р хэсэг
 • 23:10
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр

10-21

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  MNB World: “MM-today” interview
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 10:50
  Технологийн ертөнцөөр
 • 11:10
  “Хүрээлэн...” амьд ертөнц
 • 11:40
  “Экспертийн цаг” Мэдээллийн технологийн компаниудын хөгжил
 • 12:00
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Дүрвэгсдийн жимээр” баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 13:30
  MNB World: Хүмүүн бичиг
 • 14:00
  “Солонгосын хөгжил дэвшил” баримтат кино
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 15:30
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 16:00
  Дэлхийн түүхүүд:”Детройт хотын сүйрэл” баримтат кино
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Явлаа, ирлээ” НЭМҮТ-ийн захирал Д.Нарантуяа
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 19:30
  “Дэлхий дахинд...” Ахмад дипломатч, шинжлэх ухааны доктор, профессор Г.Төмөрчулуун
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Томилолтоос ирлээ
 • 21:20
  МҮОНТ-ийн алтан сан хөмрөгөөс: “Дүрвэгсдийн жимээр” баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:30
  “Долоо хоногийн тойм”мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1810:50

SPS Тулаан

ТОГЛОЛТЫН ӨМНӨ (ШУУД)