06-17

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “ММ today” interview
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 10:50
  Технологийн ертөнцөөр
 • 11:10
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 11:40
  Алтан сан хөмрөгөөс: “Титэмгүй ялагчид” баримтат кино 2009 он.
 • 12:30
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 12:35
  Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Дэлхийн түүхүүд-MNB” төсөл үзүүлж байна: “Дасгалжуулагч ЗОРАН ба Африкийн барууд” баримтат кино
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  “Амьдралын театр” баримтат нэвтрүүлэг 3-р хэсэг 2016 он.
 • 15:40
  16 мм-ийн кино фонд: “Түүх баринтагласан 90 жил” 2018 он.
 • 16:20
  Халуун сэдэв
 • 16:40
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 17:10
  “Хөгжлийн замаар” цуврал нэвтрүүлэг /Зам засварын стандарт, арчилгаа/
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Ярилцъя” үйл явдлын тойм тайлбар /давталт/
 • 19:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:40
  Экспертийн цаг
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 21:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм
 • 22:00
  Явлаа,ирлээ
 • 22:20
  Bloomberg үзүүлж байна: “Компанийн нууц” баримтат кино /Lego/
 • 22:50
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр

06-18

 • 06:00
  “Долоо хоногийн тойм”хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Bloomberg үзүүлж байна: “Компанийн нууц” баримтат кино /Lego/
 • 09:30
  “Дэлхий дахинд” олон улсын тойм
 • 10:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 10:20
  “ММ today” interview
 • 10:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Онцгой дуудлага
 • 19:20
  Тариаланчид
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  “Зөв чиг”
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-19

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:20
  Явлаа, ирлээ
 • 09:40
  Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал
 • 10:10
  Тариаланчид
 • 10:30
  Эх орны төлөө
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:05
  Онцгой дуудлага
 • 14:25
  ММ энэ долоо хоногт
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Миний ард түмэн – Халх
 • 19:40
  “MM today”english news
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Халуун сэдэв
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-20

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 09:20
  “MM today”english news
 • 09:40
  Халуун сэдэв
 • 10:00
  Гарын таван хуруу – Баримтат кино
 • 10:50
  ММ энэ долоо хоногт
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Хөгжлийн замаар” цуврал нэвтрүүлэг /Зам засварын стандарт,арчилгаа/
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  “Баримт” МҮОНРТ-ийн эрэн сурвалжлах багтай хамтран бэлтгэв
 • 19:20
  Экспертийн цаг
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Явлаа, ирлээ
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /Давталт/
 • 23:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-21

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Явлаа, ирлээ
 • 09:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:40
  Экспертийн цаг
 • 10:00
  Сүлд
 • 10:20
  ММ энэ долоо хоногт
 • 10:30
  16 мм кино төсөл үзүүлж байна: “Эрүүл энхийн жаргалан”
 • 11:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 14:00
  MNB WORLD үзүүлж байна: Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд ба Монголд
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:35
  “MM today”english news
 • 19:55
  ММ энэ долоо хоногт
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Миний ард түмэн – Казах
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-22

 • 06:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  ММ энэ долоо хоногт
 • 09:05
  “MM today”english news
 • 09:25
  ММ энэ долоо хоногт
 • 09:30
  “Нээлттэй хором” ток шоу
 • 11:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 14:00
  “Амрыг эрье” цагдаагийн мэдээлэл
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  УИХ-ын чуулган шууд дамжуулна
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар
 • 19:00
  Миний ард түмэн – Хотгойд
 • 19:30
  ММ энэ долоо хоногт
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Халуун сэдэв
 • 21:40
  Нээлттэй засаг
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-23

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 09:30
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:30
  “Ярилцъя” үйл явдлын тойм тайлбар /шууд/
 • 11:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  “Би Монгол хүн” – СГЗ Д.Амбасэлмаа
 • 14:20
  Нээлттэй засаг
 • 14:40
  Халуун сэдэв
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 15:40
  “Баримт” МҮОНРТ-ийн эрэн сурвалжлах багтай хамтран бэлтгэв
 • 16:00
  Нүүдэлчин өв соёл – Төмөр урлал
 • 16:30
  “Монголын мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 18:50
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 19:00
  Тариаланчид
 • 19:20
  “Зөв чиг”
 • 19:40
  “ММ today” interview
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 21:35
  Технологийн ертөнцөөр
 • 21:55
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  Явлаа, Ирлээ
 • 22:35
  “Зөв чиг”
 • 22:55
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм

06-24

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “ММ today” interview
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр /давталт/
 • 10:20
  УИХ-ын цаг: УИХ-ын ХМА-аас бэлтгэв.
 • 10:50
  Технологийн ертөнцөөр
 • 11:10
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 11:40
  “Зөв чиг”
 • 12:00
  16 мм кино төсөл үзүүлж байна: “Эрүүл энхийн жаргалан”
 • 12:30
  Хүрээлэн амьд ертөнц цуврал
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 13:25
  “Нээлттэй хором” ток шоу
 • 14:55
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Халуун сэдэв
 • 15:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 16:00
  Нүүдэлчин өв соёл - Монгол сийлбэр
 • 16:30
  “Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 17:00
  ММ ирэх долоо хоногт
 • 17:05
  “Хөгжлийн замаар” цуврал нэвтрүүлэг /Авто тээврийн ухаалаг систем ITS/
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  “Ярилцъя” үйл явдлын тойм тайлбар /давталт/
 • 19:20
  Монгол ухаан Монгол ген
 • 19:40
  Экспертийн цаг
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” хөтөлбөр
 • 21:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний тойм
 • 22:00
  Явлаа,ирлээ
 • 22:20
  Bloomberg үзүүлж байна: “Компанийн нууц” баримтат кино
 • 22:50
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/