10-16

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Алсын хараа 25” Шинжлэх ухаан технологи, инновац
 • 11:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Онцлох зочин
 • 14:20
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Буриад хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад хийсэн албан ёсны айлчлалаас бэлтгэсэн сурвалжилга
 • 19:20
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 19:30
  Томилолтоос ирлээ. БНХАУ-аас бэлтгэв.
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Явлаа, ирлээ”
 • 21:20
  Сүлд
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Монгол Хятадын дипломат харилцааны 70 жилийн ойд: “Хамтын ажиллагаа, хамтын хөгжил” баримтат кино
 • 00:00
  Монголын мэдээ-Маргааш

10-17

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Явлаа, ирлээ”
 • 10:20
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 10:40
  Онцлох зочин
 • 11:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Сүлд
 • 14:20
  Өнөөдрийн цаг агаар
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Буриад хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ. Хэнтий аймгаас бэлтгэв.
 • 19:20
  Онцлох зочин
 • 19:40
  Хөндөх сэдэв: Сайжруулсан түлшний хэрэглээ
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг: Сонгуулийн хуулийг шинэчлэх шаардлага, гарц шийдэл...
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  “Стэлс, үл үзэгчдэгчийн мөрөөр” баримтат кино
 • 00:00
  Монголын мэдээ-Маргааш

10-18

 • 07:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг: Сонгуулийн хуулийг шинэчлэх шаардлага, гарц шийдэл...
 • 11:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Онцлох зочин
 • 14:20
  Өвгөдийн захиас: “Намар” 1 дүгээр
 • 14:30
  Казах хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 14:45
  Буриад хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 15:00
  “Монгол мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 18:00
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /шууд/
 • 19:00
  Томилолтоос ирлээ. Дорнод аймгаас бэлтгэв.
 • 19:20
  Халуун сэдэв
 • 19:40
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:20
  Нээлттэй засаг
 • 21:40
  Онцлох зочин
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Монгол мэдээ” тойм, тайлбар /давталт/
 • 23:15
  Зураглал
 • 23:25
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

10-19

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Орон нутгаас мэдээлж байна
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  Хөндөх сэдэв: Сайжруулсан түлшний хэрэглээ
 • 10:40
  “АК-47” баримтат кино
 • 11:30
  “Монгол мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Онцлох зочин
 • 13:40
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 14:00
  Парламентын хэлэлцүүлэг: Сонгуулийн хуулийг шинэчлэх шаардлага, гарц шийдэл... /давталт/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Халуун сэдэв
 • 15:40
  Нээлттэй засаг
 • 16:00
  “Монгол мэдээ” долоо хоногийн онцлох хөтөлбөр /давталт/
 • 17:30
  УИХ-ын цаг
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:00
  Мэдээ/давталт/
 • 19:20
  Хөгжлийн замаар: Боловсролын шинэ хандлага
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  ”Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 21:30
  Өвгөдийн захиас: “Намар” 2 дугаар
 • 21:40
  Технологийн ертөнцөөр
 • 22:00
  Үдшийн мэдээ
 • 22:15
  “Баримт” эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг. Малын махан дахь антибиотик
 • 22:45
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:45
  Монголын мэдээ-Маргааш

10-20

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Технологийн ертөнцөөр
 • 09:20
  “Өглөө” хөтөлбөр
 • 10:20
  ”Дэлхий дахинд...” олон улсын тойм
 • 10:50
  Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад хийсэн албан ёсны айлчлалаас бэлтгэсэн сурвалжилга
 • 11:10
  “Алсын хараа 25” Шинжлэх ухаан технологи, инновац /давталт/
 • 12:10
  Монгол Хятадын дипломат харилцааны 70 жилийн ойд: “Ард түмний сэтгэгдэл” баримтат кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Монгол Хятадын дипломат харилцааны 70 жилийн ойд: “Их гүрний засаглал, хамтын ажиллагаа, хамтын хөгжил” баримтат кино
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Эрүүл мал Монголын баялаг
 • 15:30
  Өвгөдийн захиас: “Намар” 3 дугаар
 • 15:40
  УИХ-ын цаг: ХМА-наас бэлтгэв.
 • 16:10
  “Баримт” эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг. Малын махан дахь антибиотик
 • 16:40
  “Алс Дорнодын ирвэс” баримтат кино
 • 17:30
  Эх орны төлөө
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  Явлаа, ирлээ
 • 18:40
  Хөндөх сэдэв: Сайжруулсан түлшний хэрэглээ
 • 19:00
  Мэдээ /давталт/
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол, Вьетнамын харилцаа” Вьетнам судлаач, доктор, профессор С.Дашцэвэл, Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Д.Энхбат нар оролцов.
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Томилолтоос ирлээ. БНХАУ-аас бэлтгэв.
 • 21:10
  Халуун сэдэв
 • 21:30
  Мянган инженер
 • 21:50
  “Мартах учиргүй” Монгол Улсын Гавьяат тамирчин Т.Үйтүмэн
 • 22:20
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Монголын мэдээ-Маргааш

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр