05-16

 • 09:10
  "Мэдээ, мэдээлэл"
 • 09:20
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.33,34-р анги)
 • 11:00
  "13-р дүүрэг (District B13)" УСК
 • 12:40
  "13-р дүүрэг: Шаардлага (District 13: Ultimatum)" УСК
 • 14:30
  "Свийни Тодд: Флийт гудамжны нүгэлт үсчин (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)"
 • 16:40
  "Сан Андреас (San Andreas)" УСК
 • 18:55
  "Үхлийн салаа (Suicide Squad)" УСК
 • 21:30
  "Цаг хугацаагаар аялагчийн эхнэр (The Time Traveler's Wife)" УСК
 • 23:35
  "Мартагдашгүй 11-р сар (Sweet November)" УСК
 • 01:30
  Эфир дуусна.

05-17

 • 07:00
  "VLOG: Гангстерууд УСК"
 • 07:20
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.33,34-р анги)
 • 09:00
  "Мартагдашгүй 11-р сар (Sweet November)" УСК
 • 11:05
  "Свийни Тодд: Флийт гудамжны нүгэлт үсчин (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)"
 • 13:10
  "Үхлийн салаа (Suicide Squad)" УСК
 • 15:30
  "Цаг хугацаагаар аялагчийн эхнэр (The Time Traveler's Wife)" УСК
 • 17:25
  "Шинэ трэйлер"
 • 17:35
  "Тагнуулч аав" МУСК
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.35-р анги)
 • 20:30
  "Надгүйгээр үргэлжлэх амьдрал (This is Where I Leave you)" УСК
 • 22:30
  "Өмгөөлөгчийн линкольн (The Lincoln Lawyer)" УСК
 • 00:40
  "13-р дүүрэг (District B13)" УСК
 • 02:05
  "Тагнуулч аав" МУСК
 • 03:40
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.34,35-р анги)
 • 05:10
  "Надгүйгээр үргэлжлэх амьдрал (This is Where I Leave you)" УСК
 • 06:50
  "Өмгөөлөгчийн линкольн (The Lincoln Lawyer)" УСК

05-18

 • 08:45
  "Тагнуулч аав" МУСК
 • 10:30
  "Сан Андреас (San Andreas)" УСК
 • 12:35
  "Надгүйгээр үргэлжлэх амьдрал (This is Where I Leave you)" УСК
 • 14:25
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.35-р анги)
 • 15:15
  "Өмгөөлөгчийн линкольн (The Lincoln Lawyer)" УСК
 • 17:25
  "VLOG: Гангстерууд УСК"
 • 17:40
  "Кибер сүлжээ" МУСК
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.36-р анги)
 • 20:30
  "Сая долларын бүсгүй (Million Dollar Baby)" УСК
 • 23:00
  "Өршөөлгүй (Unforgiven)" УСК
 • 01:25
  "13-р дүүрэг: Шаардлага (District 13: Ultimatum)" УСК
 • 03:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.35,36-р анги)
 • 04:35
  "Сая долларын бүсгүй (Million Dollar Baby)" УСК
 • 06:45
  "Өршөөлгүй (Unforgiven)" УСК

05-19

 • 08:50
  "Кибер сүлжээ" МУСК
 • 10:30
  "Шоушенкээс оргосон нь (The Shawshank Redemption)" УСК
 • 13:05
  "Сая долларын бүсгүй (Million Dollar Baby)" УСК
 • 15:30
  "Өршөөлгүй (Unforgiven)" УСК
 • 17:45
  "Шилжилт" МУСК
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.37-р анги)
 • 20:30
  "Эрч хүчтэй залуу нас (Hot Young Bloods)" УСК
 • 22:50
  "Хайр дүүрэн Парисаас (From Paris With Love)" УСК
 • 00:40
  "Сэрүүлгэн хүн (Plan Man)" УСК
 • 02:40
  "Шилжилт" МУСК
 • 04:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.36,37-р анги)
 • 05:40
  "Эрч хүчтэй залуу нас (Hot Young Bloods)" УСК
 • 07:40
  "Хайр дүүрэн Парисаас (From Paris With Love)" УСК

05-20

 • 09:10
  "Шилжилт" МУСК
 • 10:45
  "Өнчин (Orphan)" УСК
 • 13:05
  "Эрч хүчтэй залуу нас (Hot Young Bloods)" УСК
 • 15:15
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.37-р анги)
 • 16:05
  "Хайр дүүрэн Парисаас (From Paris With Love)" УСК
 • 17:45
  "Шилжилт 2" МУСК
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.38-р анги)
 • 20:30
  "Кингсмэн: Нууц алба (Kingsman: The Secret Service)" УСК
 • 22:55
  "8 Миль (8 Mile)" УСК
 • 01:05
  "Сүпер од (Top Star)" УСК
 • 02:55
  "Шилжилт 2" МУСК
 • 04:25
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.38-р анги)
 • 05:10
  "Кингсмэн: Нууц алба (Kingsman: The Secret Service)" УСК
 • 07:15
  "8 Миль (8 Mile)" УСК

05-21

 • 09:05
  "Шилжилт 2" МУСК
 • 10:45
  "Сахиусан тэнгэр (Angel-A)" УСК
 • 12:25
  "Кингсмэн: Нууц алба (Kingsman: The Secret Service)" УСК
 • 14:40
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.38-р анги)
 • 15:30
  "8 Миль (8 Mile)" УСК
 • 17:30
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.39-р анги)
 • 20:30
  "Кингсмэн: Алтан тойрог (Kingsman: The Golden Circle)" УСК
 • 23:10
  "Өвлийн гайхамшиг (Winter's Tale)" УСК
 • 01:20
  "Цаг хугацаагаар аялагчийн эхнэр (The Time Traveler's Wife)" УСК
 • 03:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.39-р анги)
 • 03:50
  "VLOG: Гангстерууд УСК"
 • 04:15
  "Кингсмэн: Алтан тойрог (Kingsman: The Golden Circle)" УСК
 • 06:35
  "Өвлийн гайхамшиг (Winter's Tale)" УСК

05-22

 • 08:30
  "Өмгөөлөгчийн линкольн (The Lincoln Lawyer)" УСК
 • 10:40
  "Өршөөлгүй (Unforgiven)" УСК
 • 13:00
  "Хайр дүүрэн Парисаас (From Paris With Love)" УСК
 • 14:45
  "Надгүйгээр үргэлжлэх амьдрал (This is Where I Leave you)" УСК
 • 16:40
  "Эрч хүчтэй залуу нас (Hot Young Bloods)" УСК
 • 18:55
  "Сая долларын бүсгүй (Million Dollar Baby)" УСК
 • 21:30
  "Марсын хүн (The Martian)" УСК
 • 00:10
  "8 Миль (8 Mile)" УСК
 • 02:05
  "Өвлийн гайхамшиг (Winter's Tale)" УСК
 • 04:00
  "Кингсмэн: Нууц алба (Kingsman: The Secret Service)" УСК
 • 06:05
  "Кингсмэн: Алтан тойрог (Kingsman: The Golden Circle)" УСК
 • 08:25
  "Шинэ трэйлер"

05-23

 • 08:35
  "Цэргийн сургууль" ОАК (II.39-р анги)
 • 09:30
  "Өвлийн гайхамшиг (Winter's Tale)" УСК
 • 11:40
  "8 Миль (8 Mile)" УСК
 • 13:45
  "Кингсмэн: Нууц алба (Kingsman: The Secret Service)" УСК
 • 16:05
  "Кингсмэн: Алтан тойрог (Kingsman: The Golden Circle)" УСК
 • 18:45
  "Марсын хүн (The Martian)" УСК
 • 21:30
  "Хоосон чанар (Collateral Beauty)" УСК
 • 23:25
  "Өмгөөлөгчийн линкольн (The Lincoln Lawyer)" УСК
 • 01:25
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1700:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги