02-19

 • 09:00
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (II.23-III.2-р анги)
 • 11:00
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.1-р анги)
 • 12:00
  "А ажиллагаа (Project A)" УСК
 • 13:55
  "А ажиллагаа 2 (Project A 2)" УСК
 • 15:45
  "Төмөр багтай хүн (The Man in the Iron Mask)" УСК
 • 18:00
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.11-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.3,4-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.2-р анги)
 • 21:30
  "Луун шивээст охин (Girl with the Dragon Tattoo)" УСК
 • 00:50
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.11-р анги)
 • 01:50
  Эфир дуусна.

02-20

 • 07:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.11-р анги)
 • 08:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.3,4-р анги)
 • 09:30
  "Төмөр багтай хүн (The Man in the Iron Mask)" УСК
 • 11:45
  "Үл таних эмэгтэй" МУСК
 • 13:40
  "Луун шивээст охин (Girl with the Dragon Tattoo)" УСК
 • 16:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 16:40
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.2-р анги)
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч С.Дашдооров)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Энэ 7 хоногт нээлтээ хийх кинонууд" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.12-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.5,6-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3-р анги)
 • 21:30
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 21:40
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 23:45
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.12-р анги)
 • 00:45
  "Энэ 7 хоногт нээлтээ хийх кинонууд" нэвтрүүлэг
 • 01:05
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.5,6-р анги)
 • 01:50
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3-р анги)
 • 02:40
  "Төмөр багтай хүн (The Man in the Iron Mask)" УСК
 • 04:45
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 06:20
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч С.Дашдооров)
 • 06:35
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.12-р анги)
 • 07:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.5,6-р анги)
 • 08:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3-р анги)

02-21

 • 09:00
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.12-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:15
  "Энэ 7 хоногт нээлтээ хийх кинонууд" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 12:25
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.2,3-р анги)
 • 14:05
  "Үл таних эмэгтэй" МУСК
 • 16:00
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.5,6-р анги)
 • 17:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:20
  "Приусны босс" кино бүтсэн түүх
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Кино техникч н. Дашдорж)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.13-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.7,8-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.4-р анги)
 • 21:30
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 23:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.13-р анги)
 • 00:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:50
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 01:15
  "Үл таних эмэгтэй" МУСК
 • 03:00
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.7,8-р анги)
 • 03:45
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3,4-р анги)
 • 05:15
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 06:45
  "Энэ 7 хоногт нээлтээ хийх кинонууд" нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Кино техникч н. Дашдорж)
 • 07:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.7,8-р анги)
 • 08:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.4-р анги)

02-22

 • 09:00
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.13-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 12:20
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.7,8-р анги)
 • 13:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3,4-р анги)
 • 14:55
  "Луун шивээст охин (Girl with the Dragon Tattoo)" УСК
 • 17:35
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Ардын уран зохиолч Б.Догмид)
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг(Жүжигчин Stanley Tucci)
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.14-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.9,10-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.5-р анги)
 • 21:30
  "Тангараг (The Vow)" УСК
 • 23:45
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.14-р анги)
 • 00:45
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг(Жүжигчин Stanley Tucci)
 • 01:15
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.9,10-р анги)
 • 02:00
  "Луун шивээст охин (Girl with the Dragon Tattoo)" УСК
 • 04:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.5-р анги)
 • 05:20
  "Тангараг (The Vow)" УСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Ардын уран зохиолч Б.Догмид)
 • 07:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.9,10-р анги)
 • 08:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.5-р анги)

02-23

 • 09:00
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.14-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг(Жүжигчин Stanley Tucci)
 • 10:40
  "Тангараг (The Vow)" УСК
 • 12:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.9,10-р анги)
 • 13:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.4,5-р анги)
 • 15:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 15:30
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 17:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Найруулагч Д.Жигжид)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.15-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.6-р анги)
 • 21:30
  "Миний азын од (My Lucky Stars)" УСК
 • 23:35
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.15-р анги)
 • 00:35
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 01:10
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 01:55
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.5,6-р анги)
 • 03:25
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 05:00
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.15-р анги)
 • 05:40
  "Миний азын од (My Lucky Stars)" УСК
 • 07:15
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Найруулагч Д.Жигжид)
 • 07:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 08:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.6-р анги)

02-24

 • 09:00
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.15-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Миний азын од (My Lucky Stars)" УСК
 • 12:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 13:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.6-р анги)
 • 15:10
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 15:50
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч н.Дожоодорж)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.16-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.7-р анги)
 • 21:30
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 00:10
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.16-р анги)
 • 01:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 01:25
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 02:50
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 03:35
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.7-р анги)
 • 04:20
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 06:20
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 06:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч н.Дожоодорж)
 • 07:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 08:15
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.7-р анги)

02-25

 • 09:00
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.3-7-р анги)
 • 12:40
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 14:25
  "Миний азын од (My Lucky Stars)" УСК
 • 16:10
  "Тангараг (The Vow)" УСК
 • 18:00
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг(Жүжигчин Stanley Tucci)
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.17-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.8-р анги)
 • 21:30
  "Тэрслэгчид (The Departed)" УСК
 • 00:50
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.17-р анги)
 • 01:50
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 02:35
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.8-р анги)
 • 03:20
  "Гэрэлт хот (City of Ember)" УСК
 • 04:55
  "Миний азын од (My Lucky Stars)" УСК
 • 06:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 07:20
  "Тангараг (The Vow)" УСК

02-26

 • 09:00
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.13-16-р анги)
 • 10:40
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.8-р анги)
 • 11:30
  "Үхлийн тоглоом (Game of Death)" УСК
 • 13:10
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 15:20
  "Тэрслэгчид (The Departed)" УСК
 • 18:00
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.18-р анги)
 • 19:30
  "Бүхнийг шулмын аргаар" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 20:30
  "Овжин үйлчлэгчид" ОАК (IV.9-р анги)
 • 21:30
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 23:45
  "Араатан ба гоо бүсгүй" ОАК (I.18-р анги)
 • 00:45
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги