01-18

 • 09:00
  "Тамирын багш" ОАК (I.7,8-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:20
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг ()
 • 10:50
  "Цаг нь дууссан эр (Running Out of Time)" УСК
 • 12:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (24,25-р анги)
 • 14:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 14:20
  "Тахал" ОАК (IV.9,10-р анги)
 • 16:00
  "Оргил цаг 3 (Rush Hour 3)" УСК
 • 17:35
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Хөгжмийн зохиолч Б.Дамдинсүрэн)
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Тамирын багш" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 19:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (26-р анги)
 • 20:30
  "Гал тогоо" ОАК (VI.1,2-р анги)
 • 21:30
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 23:30
  "Тамирын багш" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 00:20
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (25,26-р анги)
 • 02:20
  "Тахал" ОАК (IV.10-р анги)
 • 03:10
  "Гал тогоо" ОАК (VI.1,2-р анги)
 • 04:00
  "Одод болох хүслэн" МУСК
 • 05:40
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 07:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Хөгжмийн зохиолч Б.Дамдинсүрэн)
 • 07:40
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (25,26-р анги)

01-19

 • 09:00
  "Тамирын багш" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:20
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 12:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (24-26-р анги)
 • 14:40
  "Гал тогоо" ОАК (VI.1,2-р анги)
 • 15:40
  "Одод болох хүслэн" МУСК
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зураач О.Мягмар)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Тамирын багш" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 19:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (27-р анги)
 • 20:30
  "Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)
 • 21:30
  "Рокки (Rocky)" УСК
 • 00:05
  "Тамирын багш" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 01:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 01:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 01:25
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (27-р анги)
 • 02:05
  "Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)
 • 02:55
  "Тэрслэгчид (Departed)" УСК
 • 05:15
  "Рокки (Rocky)" УСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зураач О.Мягмар)
 • 07:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (26,27-р анги)

01-20

 • 09:00
  "Тамирын багш" ОАК (I.3-7-р анги)
 • 11:00
  "Цаг нь дууссан эр (Running Out of Time)" УСК
 • 12:40
  "Тэрслэгчид (Departed)" УСК
 • 15:10
  "Одод болох хүслэн" МУСК
 • 17:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (23,24-р анги)
 • 18:40
  "Тахал" ОАК (IV.8-10-р анги)
 • 21:30
  "Рокки 2 (Rocky 2)" УСК
 • 00:05
  "Цаг нь дууссан эр (Running Out of Time)" УСК
 • 01:40
  "Тэрслэгчид (Departed)" УСК
 • 04:00
  "Одод болох хүслэн" МУСК
 • 05:40
  "Рокки 2 (Rocky 2)" УСК
 • 07:40
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (23,24-р анги)

01-21

 • 09:00
  "Тамирын багш" ОАК (I.8-12-р анги)
 • 11:00
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 12:40
  "Рокки (Rocky)" УСК
 • 14:50
  "Рокки 2 (Rocky 2)" УСК
 • 17:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (25-27-р анги)
 • 19:30
  "Гал тогоо" ОАК (VI.1-4-р анги)
 • 21:30
  "Рокки Балбоа (Rocky Balboa)" УСК
 • 23:45
  "Одод болох хүслэн" МУСК
 • 01:35
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги