06-24

 • 07:00
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 07:50
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 08:40
  "Их хотын залуус" ОАК (12,13-р анги)
 • 10:00
  "Полли ирлээ (Along Came Polly)" УСК
 • 11:40
  "Тэнгисийн эрэг дээр (By the Sea)" УСК
 • 13:50
  "Жэйсон Борн (Jason Bourne)" УСК
 • 16:00
  "Том Лебовски (The Big Lebowski)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.3,4-р анги)
 • 19:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 20:30
  "Их хотын залуус" ОАК (14-р анги)
 • 21:30
  "Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК
 • 23:30
  "Полли ирлээ (Along Came Polly)" УСК
 • 01:00
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.9-12-р анги)
 • 02:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.1-4-р анги)
 • 04:00
  "Их хотын залуус" ОАК (12-14-р анги)
 • 05:40
  "Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК
 • 07:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.9-12-р анги)

06-25

 • 09:00
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.1-4-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Их хотын залуус" ОАК (12-14-р анги)
 • 12:50
  "Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК
 • 14:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.9-12-р анги)
 • 16:10
  "Полли ирлээ (Along Came Polly)" УСК
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:05
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.5,6-р анги)
 • 19:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.13,II.1-р анги)
 • 20:30
  "Их хотын залуус" ОАК (15-р анги)
 • 21:30
  "Бөгтөр уул (Brokeback Mountain)" УСК
 • 00:10
  "Тэнгисийн эрэг дээр (By the Sea)" УСК
 • 02:10
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.11-II.1-р анги)
 • 03:35
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.3-6-р анги)
 • 05:00
  "Их хотын залуус" ОАК (14,15-р анги)
 • 06:05
  "Бөгтөр уул (Brokeback Mountain)" УСК
 • 08:15
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.13,II.1-р анги)

06-26

 • 09:00
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.3-6-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:50
  "Их хотын залуус" ОАК (14,15-р анги)
 • 12:10
  "Бөгтөр уул (Brokeback Mountain)" УСК
 • 14:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.11-II.1-р анги)
 • 16:00
  "Тэнгисийн эрэг дээр (By the Sea)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.7,8-р анги)
 • 19:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.2,3-р анги)
 • 20:30
  "Их хотын залуус" ОАК (16-р анги)
 • 21:30
  "Ариун бодлын мөнхийн гэгээ (Eternal Sunshine of the Spotless mind)" УСК
 • 23:40
  "Жэйсон Борн (Jason Bourne)" УСК
 • 01:50
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.13-II.3-р анги)
 • 03:20
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 04:50
  "Их хотын залуус" ОАК (15,16-р анги)
 • 06:00
  "Ариун бодлын мөнхийн гэгээ (Eternal Sunshine of the Spotless mind)" УСК
 • 07:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 08:15
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.2,3-р анги)

06-27

 • 09:00
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Их хотын залуус" ОАК (15,16-р анги)
 • 12:20
  "Ариун бодлын мөнхийн гэгээ (Eternal Sunshine of the Spotless mind)" УСК
 • 14:20
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.13-II.3-р анги)
 • 16:00
  "Жэйсон Борн (Jason Bourne)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 19:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.4,5-р анги)
 • 20:30
  "Их хотын залуус" ОАК (17-р анги)
 • 21:30
  "Казино (Casino)" УСК
 • 00:50
  "Том Лебовски (The Big Lebowski)" УСК
 • 02:50
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.4,5-р анги)
 • 03:40
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 04:30
  "Их хотын залуус" ОАК (17-р анги)
 • 05:00
  "Казино (Casino)" УСК
 • 08:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 08:15
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.4,5-р анги)

06-28

 • 09:00
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 09:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "Их хотын залуус" ОАК (16,17-р анги)
 • 11:20
  "Казино (Casino)" УСК
 • 14:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.2-5-р анги)
 • 16:00
  "Том Лебовски (The Big Lebowski)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (II.1,2-р анги)
 • 19:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.6,7-р анги)
 • 20:30
  "Их хотын залуус" ОАК (18-р анги)
 • 21:30
  "Бага нас (Boyhood)" УСК
 • 00:40
  "Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК
 • 02:10
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.6,7-р анги)
 • 03:00
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (II.1,2-р анги)
 • 03:50
  "Их хотын залуус" ОАК (18-р анги)
 • 04:20
  "Бага нас (Boyhood)" УСК
 • 07:10
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (I.11-II.2-р анги)

06-29

 • 09:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 09:30
  "Их хотын залуус" ОАК (14-18-р анги)
 • 12:30
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.1-р анги)
 • 13:20
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.2-р анги)
 • 14:10
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.3-р анги)
 • 15:00
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.4-р анги)
 • 15:50
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.5-р анги)
 • 16:40
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.6-р анги)
 • 17:30
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.7-р анги)
 • 18:30
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.8-р анги)
 • 19:30
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.9-р анги)
 • 20:30
  Кино Марафон: "Тахал" ОАК (III.10-р анги)
 • 21:30
  "Дракулагийн өгүүлэгдээгүй түүх (Dracula Untold)" УСК
 • 23:30
  "Казино (Casino)" УСК
 • 02:30
  "Залуухан бас өлсгөлөн" ОАК (I.3-10-р анги)
 • 05:30
  "Цагаач гэр бүл" ОАК (II.3-7-р анги)

06-30

 • 07:15
  "Бөгтөр уул (Brokeback Mountain)" УСК
 • 09:30
  "Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК
 • 11:10
  "Бага нас (Boyhood)" УСК
 • 14:00
  "Ариун бодлын мөнхийн гэгээ (Eternal Sunshine of the Spotless mind)" УСК
 • 16:00
  "Казино (Casino)" УСК
 • 19:30
  "Дракулагийн өгүүлэгдээгүй түүх (Dracula Untold)" УСК
 • 21:30
  "Эхийн сэтгэл (Changeling)" УСК
 • 00:10
  "Бөгтөр уул (Brokeback Mountain)" УСК
 • 02:30
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт