06-17

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.6,7-р анги)
 • 10:40
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.1-6-р анги)
 • 13:00
  "Энэ бол бид" ОАК (II.15-18-р анги)
 • 16:10
  "Би ээж болмоор байна" МУСК
 • 17:50
  "Хүчирхэг нугаснууд (The Mighty Ducks)" УСК
 • 19:40
  "Хүчирхэг нугаснууд 2 (D2: The Mighty Ducks)" УСК
 • 22:00
  "Хүчирхэг нугаснууд 3 (D3: The Mighty Ducks)" УСК
 • 00:15
  "Хүсэл" МУСК
 • 01:50
  Эфир дуусна.

06-18

 • 07:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:20
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.3-6-р анги)
 • 08:50
  "Флаш" ОАК (II.6,7-р анги)
 • 10:30
  "Энэ бол бид" ОАК (II.17,18-р анги)
 • 12:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Хүчирхэг нугаснууд (The Mighty Ducks)" УСК
 • 14:20
  "Хүчирхэг нугаснууд 2 (D2: The Mighty Ducks)" УСК
 • 16:10
  "Хүчирхэг нугаснууд 3 (D3: The Mighty Ducks)" УСК
 • 18:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Жүжигчин Ж.Дорлигжав)
 • 18:30
  "Флаш" ОАК (II.8-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.7,8-р анги)
 • 20:30
  "Готам" ОАК (I.1-р анги)
 • 21:30
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 23:30
  "Флаш" ОАК (II.8-р анги)
 • 00:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:40
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 02:10
  "Энэ бол бид" ОАК (II.18-р анги)
 • 03:00
  "Готам" ОАК (I.1-р анги)
 • 03:50
  "Хүчирхэг нугаснууд (The Mighty Ducks)" УСК
 • 05:30
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Жүжигчин Ж.Дорлигжав)
 • 07:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.5-8-р анги)

06-19

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.7,8-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:50
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 12:30
  "Готам" ОАК (I.1-р анги)
 • 13:20
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 14:55
  "Энэ бол бид" ОАК (II.18-р анги)
 • 15:45
  "Хүчирхэг нугаснууд (The Mighty Ducks)" УСК
 • 17:35
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Дууны найруулагч Л.Найдан)
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Флаш" ОАК (II.9-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 20:30
  "Готам" ОАК (I.2-р анги)
 • 21:30
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 23:50
  "Флаш" ОАК (II.9-р анги)
 • 00:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:50
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 01:20
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.7-10-р анги)
 • 02:50
  "Готам" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 04:20
  "Хүчирхэг нугаснууд 2 (D2: The Mighty Ducks)" УСК
 • 06:10
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 07:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Дууны найруулагч Л.Найдан)
 • 08:10
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.9,10-р анги)

06-20

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.8,9-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:40
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 13:00
  "Готам" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 14:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.7-10-р анги)
 • 16:00
  "Хүчирхэг нугаснууд 2 (D2: The Mighty Ducks)" УСК
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Найруулагч Р. Доржпалам)
 • 18:30
  "Флаш" ОАК (II.10-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 20:30
  "Готам" ОАК (I.3-р анги)
 • 21:30
  "Нууц (Secret)" УСК
 • 23:50
  "Флаш" ОАК (II.10-р анги)
 • 00:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:50
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.9-12-р анги)
 • 02:15
  "Готам" ОАК (I.2,3-р анги)
 • 03:40
  "Хүчирхэг нугаснууд 3 (D3: The Mighty Ducks)" УСК
 • 05:20
  "Нууц (Secret)" УСК
 • 07:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Найруулагч Р. Доржпалам)
 • 07:35
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.9-12-р анги)

06-21

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.9,10-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:40
  "Нууц (Secret)" УСК
 • 12:40
  "Готам" ОАК (I.2,3-р анги)
 • 14:10
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.9-12-р анги)
 • 15:40
  "Хүчирхэг нугаснууд 3 (D3: The Mighty Ducks)" УСК
 • 17:35
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зургийн дарга С.Цэрэндагва)
 • 17:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Флаш" ОАК (II.11-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.13,14-р анги)
 • 20:30
  "Готам" ОАК (I.4-р анги)
 • 21:30
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 23:10
  "Флаш" ОАК (II.11-р анги)
 • 00:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:10
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.11-14-р анги)
 • 02:10
  "Готам" ОАК (I.3,4-р анги)
 • 03:40
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 05:15
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 06:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зургийн дарга С.Цэрэндагва)
 • 07:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.11-14-р анги)

06-22

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.10,11-р анги)
 • 10:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 12:55
  "Готам" ОАК (I.3,4-р анги)
 • 14:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.11-14-р анги)
 • 16:00
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 17:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Найруулагч Ц.Зандраа)
 • 18:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Флаш" ОАК (II.12-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.15,16-р анги)
 • 20:30
  "Готам" ОАК (I.5-р анги)
 • 21:30
  "Номхон далайн хөвөө (Pacific Rim)" УСК
 • 00:10
  "Флаш" ОАК (II.12-р анги)
 • 01:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 01:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.13-16-р анги)
 • 03:00
  "Готам" ОАК (I.4,5-р анги)
 • 04:30
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 06:10
  "Номхон далайн хөвөө (Pacific Rim)" УСК
 • 08:15
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.15,16-р анги)

06-23

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.8-10-р анги)
 • 11:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.7-11-р анги)
 • 13:30
  "Готам" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 15:10
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 17:20
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 19:10
  "Нууц (Secret)" УСК
 • 21:30
  "МакФарланд (McFarland, USA)" УСК
 • 00:10
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 01:30
  "Галт хот (City on Fire)" УСК
 • 03:15
  "Нууц (Secret)" УСК
 • 05:00
  "МакФарланд (McFarland, USA)" УСК
 • 07:10
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Готам" ОАК (I.1,2-р анги)

06-24

 • 09:00
  "Флаш" ОАК (II.11,12-р анги)
 • 10:40
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (I.12-16-р анги)
 • 12:40
  "Готам" ОАК (I.3-5-р анги)
 • 15:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 15:30
  "Ээждээ ир" МУСК
 • 17:00
  "Номхон далайн хөвөө (Pacific Rim)" УСК
 • 19:20
  "МакФарланд (McFarland, USA)" УСК
 • 22:00
  "13 дахь дайчин (The 13th Warrior)" УСК
 • 00:15
  "Ээжээ надтай гэрлээч" МУСК
 • 01:55
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/