02-20

 • 09:00
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.25-28-р анги)
 • 10:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.11-14-р анги)
 • 12:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 12:50
  "Хөвгүүд уйлдаггүй (Boys Don't Cry)" УСК
 • 15:00
  "Нялх аав" ОАК (IV.18-21-р анги)
 • 16:30
  "Админ Z" МУСК
 • 18:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Нялх аав" ОАК (IV.21,22-р анги)
 • 19:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.29,II.1-р анги)
 • 20:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.15,16-р анги)
 • 21:45
  "Хатуу самар (Die Hard)" УСК
 • 00:15
  "Нялх аав" ОАК (IV.19-22-р анги)
 • 01:45
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.27-II.1-р анги)
 • 03:15
  "Гал тогоо" ОАК (II.15,16-р анги)
 • 04:00
  "Нөгөөдөр сүүлчийн өдөр (Day After Tomorrow)" УСК
 • 06:00
  "Хатуу самар (Die Hard)" УСК
 • 08:10
  "Нялх аав" ОАК (IV.21,22-р анги)

02-21

 • 09:00
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.27-II.1-р анги)
 • 10:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.13-16-р анги)
 • 12:20
  "Хатуу самар (Die Hard)" УСК
 • 14:40
  "Нялх аав" ОАК (IV.19-22-р анги)
 • 16:10
  "Нөгөөдөр сүүлчийн өдөр (Day After Tomorrow)" УСК
 • 18:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 19:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.2,3-р анги)
 • 20:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.17,18-р анги)
 • 21:45
  "Пигийн амьдрал (Life of Pi)" УСК
 • 00:15
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 01:00
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.1-3-р анги)
 • 02:10
  "Гал тогоо" ОАК (II.15-18-р анги)
 • 03:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 04:00
  "Тэмдэглэлийн дэвтэр (The Notebook)" УСК
 • 06:00
  "Пигийн амьдрал (Life of Pi)" УСК
 • 08:10
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1,2-р анги)

02-22

 • 09:00
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.28-II.3-р анги)
 • 11:00
  "Гал тогоо" ОАК (II.15-18-р анги)
 • 12:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 13:00
  "Пигийн амьдрал (Life of Pi)" УСК
 • 15:20
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1,2-р анги)
 • 16:10
  "Тэмдэглэлийн дэвтэр (The Notebook)" УСК
 • 18:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.3,4-р анги)
 • 19:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.4,5-р анги)
 • 20:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.19,20-р анги)
 • 21:45
  "Авралд хүрэх зам (Road to Perdition)" УСК
 • 00:00
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1-4-р анги)
 • 01:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.2-5-р анги)
 • 03:00
  "Гал тогоо" ОАК (II.17-20-р анги)
 • 04:40
  "Байрны ах" МУСК
 • 05:40
  "Авралд хүрэх зам (Road to Perdition)" УСК
 • 07:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.2-5-р анги)

02-23

 • 09:00
  "Нялх аав" ОАК (IV.18-22-р анги)
 • 11:00
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.25-29-р анги)
 • 13:05
  "Гал тогоо" ОАК (II.11-15-р анги)
 • 15:20
  "Байрны ах" МУСК
 • 16:30
  "Хөвгүүд уйлдаггүй (Boys Don't Cry)" УСК
 • 18:40
  "Хатуу самар (Die Hard)" УСК
 • 21:30
  "Нарны туяа (Sunshine)" УСК
 • 23:30
  "Пигийн амьдрал (Life of Pi)" УСК
 • 01:40
  "Авралд хүрэх зам (Road to Perdition)" УСК
 • 03:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (I.25-29-р анги)
 • 05:20
  "Гал тогоо" ОАК (II.11-15-р анги)
 • 07:20
  "Нарны туяа (Sunshine)" УСК

02-24

 • 09:00
  "Халуун ам бүл" ОАК (I.1-4-р анги)
 • 10:30
  "Нууц ажилтан Кэй Си" ОАК (II.1-5-р анги)
 • 12:30
  "Гал тогоо" ОАК (II.16-20-р анги)
 • 14:40
  "Пигийн амьдрал (Life of Pi)" УСК
 • 16:50
  "Авралд хүрэх зам (Road to Perdition)" УСК
 • 19:10
  "Нарны туяа (Sunshine)" УСК
 • 21:30
  "Бусдаас онцгой Мэри (There's Something About Mary)" УСК
 • 23:50
  "Байрны ах" МУСК
 • 01:00
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16