10-16

 • 09:00
  "Миний хөрш чөтгөр" МУСК
 • 10:30
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.2-р анги)
 • 11:50
  "Найз 2: Агуу залгамж халаа (Friend: The Great Legacy)" УСК
 • 13:55
  "Ай Карли" ОАК (IV.8-11-р анги)
 • 15:30
  "Гэрлэх зуршил (The Marrying Man)" УСК
 • 17:25
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:45
  "Миний хайр" МУСК
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (V.1,2-р анги)
 • 20:30
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.3-р анги)
 • 21:30
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Cell No. 7)" УСК
 • 00:00
  "Шанхайн үд дунд (Shanghai Noon)" УСК
 • 02:00
  "Ай Карли" ОАК (V.1,2-р анги)
 • 02:50
  "Миний хайр" МУСК
 • 04:20
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.3-р анги)
 • 05:10
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Cell No. 7)" УСК
 • 07:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:30
  "Ай Карли" ОАК (IV.10-V.2-р анги)

10-17

 • 09:00
  "Миний хайр" МУСК
 • 10:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.3-р анги)
 • 11:50
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Cell No. 7)" УСК
 • 14:00
  "Ай Карли" ОАК (IV.11-V.2-р анги)
 • 15:15
  "Шанхайн үд дунд (Shanghai Noon)" УСК
 • 17:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:35
  "Код" МУСК
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (V.3,4-р анги)
 • 20:30
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.4-р анги)
 • 21:30
  "Кино Talk" S1E2
 • 23:00
  "Хязгааргүй" МУСК
 • 01:00
  "Шанхайн баатрууд (Shanghai Knights)" УСК
 • 02:50
  "Ай Карли" ОАК (V.3,4-р анги)
 • 03:40
  "Код" МУСК
 • 05:20
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.4-р анги)
 • 06:10
  "Хязгааргүй" МУСК
 • 07:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 08:10
  "Ай Карли" ОАК (V.3,4-р анги)

10-18

 • 09:00
  "Код" МУСК
 • 10:40
  "Кино Talk" S1E2
 • 12:05
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.4-р анги)
 • 12:55
  "Шанхайн баатрууд (Shanghai Knights)" УСК
 • 14:55
  "Ай Карли" ОАК (V.3,4-р анги)
 • 15:50
  "Хязгааргүй" МУСК
 • 17:35
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:55
  "Миний эхнэр тагнуулч" МУСК
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (V.5,6-р анги)
 • 20:30
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.5-р анги)
 • 21:30
  "Бусан хүрэх галт тэрэг (Train to Busan)" УСК
 • 23:50
  "Агаарт (Up in the Air)" УСК
 • 01:45
  "Ай Карли" ОАК (V.3-6-р анги)
 • 03:15
  "Миний эхнэр тагнуулч" МУСК
 • 04:30
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.3-5-р анги)
 • 06:35
  "Бусан хүрэх галт тэрэг (Train to Busan)" УСК

10-19

 • 08:25
  "Миний хайр" МУСК
 • 10:05
  "Ай Карли" ОАК (IV.8-V.1-р анги)
 • 12:05
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.1-3-р анги)
 • 14:25
  "Агаарт (Up in the Air)" УСК
 • 16:25
  "Найз 2: Агуу залгамж халаа (Friend: The Great Legacy)" УСК
 • 18:40
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Cell No. 7)" УСК
 • 21:30
  "Сэжигтэн (Suspect)" УСК
 • 00:10
  "Хязгааргүй" МУСК
 • 02:00
  "Бусан хүрэх галт тэрэг (Train to Busan)" УСК
 • 03:50
  "Ай Карли" ОАК (V.2-V.6-р анги)
 • 05:40
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.4,5-р анги)
 • 07:10
  "Агаарт (Up in the Air)" УСК

10-20

 • 09:00
  "Итгэл" МУСК
 • 10:40
  "Ай Карли" ОАК (V.2-V.6-р анги)
 • 12:40
  "Бэйтес дэн буудал" ОАК (IV.4,5-р анги)
 • 14:20
  "Хязгааргүй" МУСК
 • 16:10
  "Бусан хүрэх галт тэрэг (Train to Busan)" УСК
 • 18:25
  "Сэжигтэн (Suspect)" УСК
 • 21:30
  "Паддингтон (Paddington)" УСК
 • 23:30
  "Миний хөрш чөтгөр" МУСК
 • 01:00
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр