08-21

 • 09:00
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.1-4-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:45
  "Флаш" ОАК (III.14,15-р анги)
 • 12:20
  "Үнсгэлжин эр (Cinderella Man)" УСК
 • 14:35
  "Ай Карли" ОАК (I.11-14-р анги)
 • 16:10
  "Артур хаан (King Arthur)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.5,6-р анги)
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (I.15,16-р анги)
 • 20:30
  "Флаш" ОАК (III.16-р анги)
 • 21:30
  "Малефисент (Maleficent)" УСК
 • 23:30
  "Зангараг" МУСК
 • 01:20
  "Ай Карли" ОАК (I.13-16-р анги)
 • 02:50
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.3-6-р анги)
 • 04:20
  "Флаш" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 05:50
  "Малефисент (Maleficent)" УСК
 • 07:30
  "Ай Карли" ОАК (I.13-16-р анги)

08-22

 • 09:00
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.3-6-р анги)
 • 10:40
  "Флаш" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 12:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 12:50
  "Малефисент (Maleficent)" УСК
 • 14:40
  "Ай Карли" ОАК (I.13-16-р анги)
 • 16:20
  "Зангараг" МУСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.7,8-р анги)
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (I.17,18-р анги)
 • 20:30
  "Флаш" ОАК (III.17-р анги)
 • 21:30
  "Лардьма" МУСК
 • 23:30
  "Халзан асрагч (The Pacifier)" УСК
 • 01:10
  "Ай Карли" ОАК (I.15-18-р анги)
 • 02:40
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.5-8-р анги)
 • 04:10
  "Флаш" ОАК (III.16,17-р анги)
 • 05:40
  "Лардьма" МУСК
 • 07:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 07:30
  "Ай Карли" ОАК (I.15-18-р анги)

08-23

 • 09:00
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.5-8-р анги)
 • 10:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Флаш" ОАК (III.16,17-р анги)
 • 12:40
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Лардьма" МУСК
 • 14:50
  "Ай Карли" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 16:30
  "Халзан асрагч (The Pacifier)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.9,10-р анги)
 • 19:30
  "Ай Карли" ОАК (I.19,20-р анги)
 • 20:30
  "Флаш" ОАК (III.18-р анги)
 • 21:30
  "Оддын дайчид (Starship Troopers)" УСК
 • 00:00
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 01:50
  "Ай Карли" ОАК (I.17-20-р анги)
 • 03:20
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.7-10-р анги)
 • 04:50
  "Флаш" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 06:20
  "Оддын дайчид (Starship Troopers)" УСК
 • 08:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл

08-24

 • 09:00
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.1-5-р анги)
 • 11:00
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 12:50
  "Ай Карли" ОАК (I.11-15-р анги)
 • 15:00
  "Флаш" ОАК (III.14,15-р анги)
 • 16:40
  "Үнсгэлжин эр (Cinderella Man)" УСК
 • 19:15
  "Малефисент (Maleficent)" УСК
 • 21:30
  "Маргаашийн ирээдүй (Tomorrowland)" УСК
 • 00:00
  "Оддын дайчид (Starship Troopers)" УСК
 • 02:10
  "Лардьма" МУСК
 • 03:50
  "Флаш" ОАК (III.15-18-р анги)
 • 06:50
  "Мелисса Жөү хоёр" ОАК (II.6-10-р анги)
 • 08:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл

08-25

 • 09:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Лардьма" МУСК
 • 11:10
  "Флаш" ОАК (III.16-18-р анги)
 • 13:30
  "Ай Карли" ОАК (I.6-10-р анги)
 • 15:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 16:00
  "Оддын дайчид (Starship Troopers)" УСК
 • 18:35
  "Маргаашийн ирээдүй (Tomorrowland)" УСК
 • 21:30
  "Дурсамж дүүрэн ням гараг (Remember Sunday)" УСК
 • 23:30
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 01:20
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг