12-11

 • 09:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 10:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:00
  "Box Office" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Ноён Робот" ОАК (II.1,2-р анги)
 • 13:10
  "Хөршүүд (Neighbors)" УСК
 • 15:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (1,2-р анги)
 • 16:20
  "Хэцүү Бай (Hard Target)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Энэ бол бид" ОАК (I.13-р анги)
 • 19:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (3-р анги)
 • 20:30
  "Ноён Робот" ОАК (II.3-р анги)
 • 21:50
  "Анна Мэри хоёр (The Other Boleyn Girl)" УСК
 • 00:05
  "Өөдгүй новшнууд (Inglourious Basterds)" УСК
 • 02:40
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (2,3-р анги)
 • 04:00
  "Ноён Робот" ОАК (II.3-р анги)
 • 05:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.12,13-р анги)
 • 06:30
  "Анна Мэри хоёр (The Other Boleyn Girl)" УСК
 • 08:20
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (3-р анги)

12-12

 • 09:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.13-р анги)
 • 09:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "Ноён Робот" ОАК (II.2,3-р анги)
 • 12:05
  "Анна Мэри хоёр (The Other Boleyn Girl)" УСК
 • 14:05
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (2,3-р анги)
 • 15:30
  "Өөдгүй новшнууд (Inglourious Basterds)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Энэ бол бид" ОАК (I.14-р анги)
 • 19:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (4-р анги)
 • 20:30
  "Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)
 • 22:00
  "Кино Talk" S1E10
 • 23:30
  "Өүжа (Ouija)" УСК
 • 01:30
  "Тай Чигийн мастер (Man of Tai Chi)" УСК
 • 03:20
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (4-р анги)
 • 04:10
  "Энэ бол бид" ОАК (I.14-р анги)
 • 05:00
  "Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)
 • 06:00
  "Өүжа (Ouija" УСК
 • 07:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (3,4-р анги)

12-13

 • 09:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.14-р анги)
 • 09:50
  "Кино Talk" S1E10
 • 11:20
  "Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)
 • 12:30
  "Өүжа (Ouija)" УСК
 • 14:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 14:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (3,4-р анги)
 • 16:10
  "Тай Чигийн мастер (Man of Tai Chi)" УСК
 • 18:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Энэ бол бид" ОАК (I.15-р анги)
 • 19:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (5-р анги)
 • 20:30
  "Ноён Робот" ОАК (II.5-р анги)
 • 21:35
  "Төгс хоолой 2 (Pitch Perfect 2)" УСК
 • 00:00
  "Танилц Жо Блэк (Meet Joe Black)" УСК
 • 03:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.14,15-р анги)
 • 04:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (4,5-р анги)
 • 06:00
  "Төгс хоолой 2 (Pitch Perfect 2)" УСК
 • 07:55
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 08:10
  "Ноён Робот" ОАК (II.5-р анги)

12-14

 • 09:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.11,12-р анги)
 • 10:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (1-3-р анги)
 • 12:40
  "Ноён Робот" ОАК (II.1,2-р анги)
 • 14:10
  "Танилц Жо Блэк (Meet Joe Black)" УСК
 • 17:20
  "Анна Мэри хоёр (The Other Boleyn Girl)" УСК
 • 19:25
  "Хөршүүд (Neighbors)" УСК
 • 21:30
  "Төрийн дайснууд (Public Enemies)" УСК
 • 00:15
  "Өүжа (Ouija)" УСК
 • 01:45
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (4,5-р анги)
 • 03:10
  "Ноён Робот" ОАК (II.3-5-р анги)
 • 06:05
  "Төрийн дайснууд (Public Enemies)" УСК

12-15

 • 08:20
  "Энэ бол бид" ОАК (I.13,14-р анги)
 • 09:50
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК (4,5-р анги)
 • 11:30
  "Ноён Робот" ОАК (II.3-5-р анги)
 • 14:40
  "Төгс хоолой 2 (Pitch Perfect 2)" УСК
 • 16:50
  "Төрийн дайснууд (Public Enemies)" УСК
 • 19:25
  "Өүжа (Ouija)" УСК
 • 21:30
  "Улаан луу (Red Dragon)" УСК
 • 00:00
  "Энэ бол бид" ОАК (I.15-р анги)
 • 00:50
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл