06-27

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "Энэ 7 хоногт нээлтээ хийх кинонууд"
 • 10:30
  "Нүдээ аниад төсөөл" МУСК
 • 12:15
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.7-10-р анги)
 • 13:55
  "Найзууд" ОАК (III.12-14-р анги)
 • 15:15
  "Сириана (Syriana)" УСК
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Оператор Д.Ганжуур )
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:55
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Найзууд" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 19:20
  "Film Pitching Mongolia 2017"
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 20:30
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.10-р анги)
 • 21:30
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 23:30
  "Найзууд" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 00:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 00:30
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.9,10-р анги)
 • 02:25
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.9-12-р анги)
 • 03:50
  "Шуугиан таригч" МУСК
 • 05:30
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Оператор Д.Ганжуур )
 • 07:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.9-12-р анги)

06-28

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 12:20
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.9-12-р анги)
 • 14:00
  "Найзууд" ОАК (III.13-16-р анги)
 • 15:40
  "Шуугиан таригч" МУСК
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч,найруулагч н.Гомбо)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг (Жүжигчин Sally Field)
 • 18:30
  "Найзууд" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 20:30
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.11-р анги)
 • 21:30
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 00:10
  "Найзууд" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 01:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 01:10
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг (Жүжигчин Sally Field)
 • 01:30
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.11-р анги)
 • 02:15
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.13,14-р анги)
 • 03:00
  "Урлагийн төлөөх эрчүүд (The Monuments Men)" УСК
 • 05:00
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч,найруулагч н.Гомбо)
 • 07:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.10-14-р анги)

06-29

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг (Жүжигчин Sally Field)
 • 10:40
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 12:50
  "Урлагийн төлөөх эрчүүд (The Monuments Men)" УСК
 • 15:00
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.11-14-р анги)
 • 16:40
  "Найзууд" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч С.Дашдооров)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 17:55
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Найзууд" ОАК (III.19,20-р анги)
 • 19:20
  "Film Pitching Mongolia 2017"
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 20:30
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.12-р анги)
 • 21:30
  "Хартын дайн (Hart's War)" УСК
 • 00:10
  "Найзууд" ОАК (III.19,20-р анги)
 • 01:00
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 02:00
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.15,16-р анги)
 • 02:45
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.12-р анги)
 • 03:30
  "Нүдээ аниад төсөөл" МУСК
 • 05:00
  "Хартын дайн (Hart's War)" УСК
 • 07:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Зохиолч С.Дашдооров)
 • 07:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.13-16-р анги)

06-30

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.19,20-р анги)
 • 10:00
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:10
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Хартын дайн (Hart's War)" УСК
 • 12:50
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.13-16-р анги)
 • 14:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 14:50
  "Найзууд" ОАК (III.19,20-р анги)
 • 15:45
  "Нүдээ аниад төсөөл" МУСК
 • 17:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Кино техникч н. Дашдорж)
 • 17:45
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:00
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "СУИС-ийн Радио Телевиз Медиа Урлагийн сургууль" үзүүлж байна
 • 18:30
  "Найзууд" ОАК (III.21,22-р анги)
 • 19:30
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.17,18-р анги)
 • 20:30
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.13-р анги)
 • 21:30
  "Нар сарны зааг" МУСК
 • 23:50
  "Найзууд" ОАК (III.21,22-р анги)
 • 00:40
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.12,13-р анги)
 • 02:10
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 02:40
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 03:00
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.15-18-р анги)
 • 04:30
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 06:00
  "Нар сарны зааг" МУСК
 • 07:45
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг (Кино техникч н. Дашдорж)
 • 08:15
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.17,18-р анги)

07-01

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.13-18-р анги)
 • 11:30
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 13:40
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 15:20
  "Нүдээ аниад төсөөл" МУСК
 • 17:00
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.9-III.13-р анги)
 • 19:20
  "Номны хулгайч (The Book Thief)"
 • 22:00
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.9-11-р анги)
 • 00:50
  "Цаазын ялтан (Dead Man Walking)" УСК
 • 02:50
  "Хүслийн жагсаалт (The Bucket List)" УСК
 • 04:25
  "Нүдээ аниад төсөөл" МУСК
 • 06:00
  "MovieBox Office" нэвтрүүлэг
 • 06:30
  "Номны хулгайч (The Book Thief)"
 • 08:40
  "BoxOgraphy" намтар нэвтрүүлэг (Жүжигчин Sally Field)

07-02

 • 09:00
  "Найзууд" ОАК (III.19-22-р анги)
 • 10:30
  "Кино оньсого" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 11:10
  "Хартын дайн (Hart's War)" УСК
 • 13:20
  "Нар сарны зааг" МУСК
 • 15:20
  "Номны хулгайч (The Book Thief)"
 • 17:40
  "Малколмын эргэн тойронд" ОАК (III.14-18-р анги)
 • 20:00
  "Хүчирхийллийн түүх (A Hisoty of Violence)"
 • 22:00
  "Америкийн аймшигт түүхүүд" ОАК (II.12,13-р анги)
 • 00:00
  "Нар сарны зааг" МУСК
 • 01:50
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/