04-24

 • 09:00
  "Готам" ОАК (III.19,20-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:55
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.1-4-р анги)
 • 12:45
  "Хулгайчид (Once a Thief)" УСК
 • 14:45
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.12-15-р анги)
 • 16:25
  "Рекэт" МУСК
 • 18:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Готам" ОАК (III.21-р анги)
 • 19:30
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.16,17-р анги)
 • 20:30
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.5,6-р анги)
 • 21:40
  "Бэртэшгүй (Unbreakable)" УСК
 • 23:40
  "Алкатрас (The Rock)" УСК
 • 02:00
  "Готам" ОАК (III.20,21-р анги)
 • 03:30
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.14-17-р анги)
 • 05:00
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.3-6-р анги)
 • 06:40
  "Бэртэшгүй (Unbreakable)" УСК
 • 08:10
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.16,17-р анги)

04-25

 • 09:00
  "Готам" ОАК (III.20,21-р анги)
 • 10:30
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 10:50
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.3-6-р анги)
 • 12:40
  "Бэртэшгүй (Unbreakable)" УСК
 • 14:20
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.14-17-р анги)
 • 15:55
  "Алкатрас (The Rock)" УСК
 • 18:15
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:30
  "Готам" ОАК (III.22-р анги)
 • 19:30
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.18,19-р анги)
 • 20:30
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.7,8-р анги)
 • 21:40
  "Агаарын шорон (Con Air)" УСК
 • 23:50
  "Тус дэм (The Help)" УСК
 • 02:10
  "Готам" ОАК (III.21,22-р анги)
 • 03:40
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.16-19-р анги)
 • 05:10
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 06:50
  "Агаарын шорон (Con Air)" УСК
 • 08:40
  "Box News" мэдээ мэдээлэл

04-26

 • 09:00
  "Готам" ОАК (III.21,22-р анги)
 • 10:30
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.5-8-р анги)
 • 12:20
  "Агаарын шорон (Con Air)" УСК
 • 14:20
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.16-19-р анги)
 • 15:50
  "Тус дэм (The Help)" УСК
 • 18:20
  "Box News" мэдээ мэдээлэл
 • 18:35
  "Хайрын эрэлд" МОАК (1-р анги)
 • 19:30
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.20,21-р анги)
 • 20:30
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 21:40
  "Найз 2: Агуу залгамж халаа (Friend: The Great Legacy)" МУСК
 • 00:00
  "Хөөрхөн хүүхэн (Pretty Woman)" УСК
 • 02:00
  "Хайрын эрэлд" МОАК (1-р анги)
 • 02:50
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.18-21-р анги)
 • 04:20
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.9,10-р анги)
 • 05:10
  "Найз 2: Агуу залгамж халаа (Friend: The Great Legacy)" МУСК
 • 07:10
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.12-16-р анги)

04-27

 • 09:00
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.1-7-р анги)
 • 11:50
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.1,2-р анги)
 • 12:40
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.3,4-р анги)
 • 13:30
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.5,6-р анги)
 • 14:20
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.7,8-р анги)
 • 15:10
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.9,10-р анги)
 • 16:00
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.11,12-р анги)
 • 16:50
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.13,14-р анги)
 • 17:40
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.15,16-р анги)
 • 18:30
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.17,18-р анги)
 • 19:30
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.19,20-р анги)
 • 20:30
  Кино Марафон: "Малколмын эргэн тойронд" (V.21,22-р анги)
 • 21:30
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Sell No 7)" УСК
 • 00:00
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.8-10-р анги)
 • 01:20
  "Тус дэм (The Help)" УСК
 • 03:40
  "Готам" ОАК (III.19-22-р анги)
 • 06:30
  "Хайрын эрэлд" МОАК (1-р анги)
 • 07:10
  "Лив Мэдди хоёр" ОАК (II.17-21-р анги)

04-28

 • 09:00
  "Хулгайчид (Once a Thief)" УСК
 • 10:55
  "Бэртэшгүй (Unbreakable)" УСК
 • 12:30
  "Агаарын шорон (Con Air)" УСК
 • 14:30
  "Хөөрхөн хүүхэн (Pretty Woman)" УСК
 • 16:40
  "Найз 2: Агуу залгамж халаа (Friend: The Great Legacy)" МУСК
 • 18:50
  "7-р өрөөний гайхамшиг (Miracle in Sell No 7)" УСК
 • 21:30
  "Эцэг эхээ урхидсан нь (The Parent Trap)" УСК
 • 23:50
  "Элеон зочид буудал" ОАК (I.8-10-р анги)
 • 01:00
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги