06-17

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Үнэрч" ОАУСК 2 анги
 • 11:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" кранчин М.Энхтайван
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "Ханна" УСК+14
 • 15:00
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:10
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ"
 • 18:30
  "ИНФИНИТИ" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд"Төмөр замчин Г.Ядамсүрэн
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 3 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "БОРАТ" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

06-18

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Фото мэдээлэл
 • 09:10
  "Барбинууд" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 5 анги
 • 12:00
  "7 хоног" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "БОРАТ" УСК+14
 • 15:30
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" АТБ-ын ажилтан Т.Ганболд
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 6 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Дуурсагдах алдрын эзэд"Төмөр замчин Г.Ядамсүрэн
 • 22:20
  "Гүйгчид" УСК
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Эрдэнэт сайхан амраарай !

06-19

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 6 анги
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Гүйгчид" УСК
 • 15:20
  Фото мэдээлэл
 • 15:30
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "АСУУЛТ АСУУЯ" шууд хөтөлбөр
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилтан Зоригт
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 7 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" АТБ-ын ажилтан Т.Ганболд
 • 22:20
  "Түнэр агуй" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:30
  Сайхан амраарай !

06-20

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 7 анги
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Түнэр агуй" УСК +14
 • 15:30
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "Асуудал шийдэл" шууд хөтөлбөр
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" МУ-ын төрийн соёрхолт Баатархүү
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 8 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилтан Зоригт
 • 22:20
  "Изабелла" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай !

06-21

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 8 анги
 • 12:00
  Фото мэдээлэл
 • 12:10
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "Изабелла" УСК +14
 • 15:00
  Хөгжмийн цаг
 • 16:40
  Фото мэдээлэл
 • 17:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "Иргэдийн индэр" шууд хөтөлбөр
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" Уурхайчин соёлын ордны найруулагч Одончимэг
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 9 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" МУ-ын төрийн соёрхолт Баатархүү
 • 22:30
  "Оддын зүг" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай !

06-22

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:20
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 9 анги
 • 13:00
  ОРГИЛ ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:50
  Фото мэдээлэл
 • 14:00
  "Оддын зүг" УСК+14
 • 16:40
  Фото мэдээлэл
 • 16:50
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  ИНФИНИТИ хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:00
  ОРГИЛ ЦАГ 18 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" МУ-ын гавьяат багш С.Цэвэлмаа
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 10 анги
 • 21:00
  ОРГИЛ ЦАГ 21 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" Уурхайчин соёлын ордны найруулагч Одончимэг
 • 22:30
  "Амьдралын дараа" УСК
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

06-23

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ" хөтөлбөр
 • 11:00
  "Үнэрч" ОАУСК 10 анги
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр манай дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 14:10
  "Амьдралын дараа" УСК
 • 16:00
  Хөгжмийн цаг
 • 16:50
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ"
 • 18:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд" МУ-ын гавьяат багш С.Цэвэлмаа
 • 18:50
  Фото мэдээлэл
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд"
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 11 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "9-р РОТ" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Эфир хаах

06-24

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Үнэрч" ОАУСК 11 анги
 • 11:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд"
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "9-р РОТ" УСК+14
 • 15:00
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:10
  "Ах дүү алхимич" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ"
 • 18:30
  "ИНФИНИТИ" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Дуурсагдах алдрын эзэд"
 • 19:50
  Хэрэглэгчийн цаг
 • 20:00
  "Үнэрч" ОАУСК 12 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "8-р сарын 5" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/