02-19

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 13-14
 • 08:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:50
  "Тоглоомын түүх-3" хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  "ҮЛГЭРИЙН ЦАГ"
 • 10:40
  "Тусгаар тогтнолын өдөр-2" УСК+14
 • 12:00
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:10
  "Сэтгэлийн бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Фото мэдээлэл
 • 12:50
  "Баяртай гэж хэлээгүй" УСК+14
 • 15:30
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 15-16
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  Баримтат кино
 • 19:20
  "Цагаан сар- Монгол бахархал"
 • 20:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 33 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Барын анчин" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Эрдэнэт сайхан амраарай

02-20

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 15-16
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 33 анги
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Барын анчин" УСК +14
 • 15:00
  Фото мэдээлэл
 • 15:10
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 17-18
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "АСУУЛТ АСУУЯ" шууд хөтөлбөр
 • 19:20
  Баримтат кино
 • 20:10
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 34 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Бурхадын хот" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:30
  Сайхан амраарай

02-21

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 17-18
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 34 анги
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Бурхадын хот" УСК +14
 • 15:20
  Фото мэдээлэл
 • 15:30
  Хөгжмийн цаг
 • 16:10
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 19-20
 • 17:10
  "АСУУЛТ АСУУЯ" хөтөлбөр
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "ГАРЦ" шууд хөтөлбөр
 • 19:20
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 35 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Фото мэдээлэл
 • 21:50
  "Лусын дагина" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай

02-22

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Луунууд" хүүхэлдэйн кино 19-20
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 35 анги
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Лусын дагина" УСК +14
 • 15:00
  Хөгжмийн цаг
 • 17:00
  Фото мэдээлэл
 • 17:10
  "МЭЛХИЙ НИНЖА" хүүхэлдэйн кино 1-2
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "ГАРЦ" шууд хөтөлбөр
 • 19:20
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 36 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Фото мэдээлэл
 • 21:40
  "Буутай Жэйн" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай

02-23

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "МЭЛХИЙ НИНЖА" хүүхэлдэйн кино 1-2
 • 09:00
  ОРХОН АЙМГИЙН ИТХ 10-р ХУРАЛДААН /шууд/
 • 11:50
  Фото мэдээлэл
 • 12:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  ОРХОН АЙМГИЙН ИТХ 10-р ХУРАЛДААН /шууд/
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:00
  "ИРГЭДИЙН ИНДЭР" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 37 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Фото мэдээлэл
 • 21:50
  "ОДОДТОЙ ҮДЭШ" хөтөлбөр
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай

02-24

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "МЭЛХИЙ НИНЖА" хүүхэлдэйн кино 3-4
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ" тусгай хөтөлбөр
 • 12:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 37 анги
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  Өнөөдөр манай дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 14:00
  Фото мэдээлэл
 • 14:10
  "ОДОДТОЙ ҮДЭШ" хөтөлбөр
 • 16:00
  Хөгжмийн цаг
 • 17:10
  "МЭЛХИЙ НИНЖА" хүүхэлдэйн кино 5-6
 • 18:00
  ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ /д/
 • 18:30
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Баримтат кино
 • 20:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 38 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "ЖАСМИН" УСК+16
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Эфир хаах

02-25

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ" хүүхдийн хөтөлбөр/шууд/
 • 12:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "Норм ба түүний нөхөд" хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Фото мэдээлэл
 • 16:30
  "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00
  "МЭЛХИЙ НИНЖА" хүүхэлдэйн кино 7-8
 • 18:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 18:30
  ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:00
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Баримтат кино
 • 20:00
  "ЕР БУСЫН МӨРДӨГЧ" ОАУСК 39 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "Авьяаслаг эмээ" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

II/2019:00

Боловсрол ТВ

"Царай муутын мөн чанар" ОАК 61, 62-р анги

II/2021:00

Монгол ТВ

"Хуурай эгч дүүс" СОАК 54-42-р анги

II/2022:10

AsianBox

"Домогт эмч Хө Жүн" ОАК 7-р анги