04-19

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "Тинкер Бэлл" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ"
 • 11:00
  "Сүнстэй тулалдагч"ОАУСК 13 анги
 • 12:00
  Фото мэдээлэл
 • 12:10
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр äýëãýöíýý Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "Хурдны гарц" УСК +14
 • 15:00
  Хөгжмийн цаг
 • 16:10
  Фото мэдээлэл
 • 16:20
  "Мангасын сургууль" хүүхэлдэй кино
 • 18:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал"
 • 19:50
  Фото мэдээлэл
 • 20:00
  "Сүнстэй тулалдагч"ОАУСК 14 анги
 • 21:00
  "ОРГИЛ ЦАГ 21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Фото мэдээлэл
 • 21:50
  "Сая доллар" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Сайхан амраарай !

04-20

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  ОРГИЛ ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20
  "Мангасын сургууль" хүүхэлдэй кино
 • 10:00
  АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 11:00
  "Сүнстэй тулалдагч"ОАУСК 14 анги
 • 12:00
  ОРГИЛ ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  Өнөөдөр дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50
  Фото мэдээлэл
 • 13:00
  "Сая доллар" УСК +14
 • 16:20
  Фото мэдээлэл
 • 16:30
  "Барбинууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  ОРГИЛ ЦАГ 18 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Фото мэдээлэл
 • 18:30
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ" Elit collection shop
 • 19:00
  "ИРГЭДИЙН ИНДЭР" шууд хөтөлбөр
 • 19:50
  Фото мэдээлэл
 • 20:00
  "Сүнстэй тулалдагч" ОАУСК 15 анги
 • 21:00
  ОРГИЛ ЦАГ 21 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Фото мэдээлэл
 • 21:50
  "Ийм нэгэн явдал" УСК +14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

04-21

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 07:50
  "ОРГИЛ ЦАГ " мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ" тусгай хөтөлбөр
 • 12:00
  "Сүнстэй тулалдагч" ОАУСК 15 анги
 • 13:00
  "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  Өнөөдөр манай дэлгэцнээ Өнөөдрийн зурхай
 • 14:00
  Фото мэдээлэл
 • 14:10
  "Ийм нэгэн явдал" УСК +14
 • 16:00
  Хөгжмийн цаг
 • 16:40
  "3 баатар морины нүүдэл" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ" Elit collection shop
 • 18:30
  "ИНФИНИТИ" соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Орон нутгийн сэтгүүлчид" форум
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал"
 • 20:00
  "Сүнстэй тулалдагч" ОАУСК 16 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "ГОДЗИЛА" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ
 • 00:10
  Эфир хаах

04-22

 • 07:30
  Манай дэлгэцнээ Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40
  Фото мэдээлэл
 • 08:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  "АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ" хүүхдийн хөтөлбөр/шууд/
 • 12:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 12:50
  Өнөөдөр äýëãýöíýý Өнөөдрийн зурхай
 • 13:00
  Фото мэдээлэл
 • 13:10
  "ГОДЗИЛА" УСК+14
 • 15:30
  Фото мэдээлэл
 • 15:40
  "ХИТ" дууны цаг
 • 16:40
  "Барбинууд-2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 19:00
  "ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ" Elit collection shop
 • 19:30
  "Орон нутгийн сэтгүүлчид" форум
 • 20:00
  "Сүнстэй тулалдагч"ОАУСК 16 анги
 • 21:00
  "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50
  Фото мэдээлэл
 • 22:00
  "Илбэдүүлсэн нь" УСК+14
 • 00:00
  Маргааш манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

IV/2007:00

SPS Спорт

ФИЛАДЕЛФИ - МАИАМИ NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №3

IV/2018:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 65, 66-р анги

IV/2019:00

Боловсрол ТВ

"Төгс бэр" ОАК 24-р анги