11-23

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Эргүүлийн багийнхан ” хүүхэлдэйн кино 36-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  “Бяцхан ертөнц” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:20
  “Монгол мандана” нэвтрүүлэг
 • 09:33
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 9-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 1,2 -р анги
 • 10:30
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 11:15
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 11:20
  Кино бидний амьдралд
 • 11:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:30
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 1, 2-р анги
 • 14:00
  Кино бидний амьдралд
 • 14:15
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн кино
 • 15:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 15:40
  “Анирлагч” МУСК
 • 17:10
  Кино бидний амьдралд
 • 17:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 1,2 -р анги
 • 18:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:00
  “Бяцхан ертөнц” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:30
  “Эргүүлийн багийнхан ” хүүхэлдэйн кино 36-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 19:55
  Зөвлөмж
 • 20:00
  “Монгол мандана” нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 21:20
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 9-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:05
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 22:10
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 1, 2 -р анги
 • 23:40
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:50
  “Анирлагч” МУСК
 • 01:20
  Шөнийн зураглал
 • 01:22
  Төрийн дуулал
 • 01:24
  Эфир завсарлана

11-24

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Эргүүлийн багийнхан ” хүүхэлдэйн кино 37-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  E-Mongolia
 • 08:54
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 10-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:55
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 10:00
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 3,4 -р анги
 • 11:30
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 11:32
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:30
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 3, 4-р анги
 • 14:00
  Кино бидний амьдралд
 • 14:15
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн кино
 • 15:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 15:40
  “Мөнгөний гахай” МУСК
 • 17:10
  Кино бидний амьдралд
 • 17:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 3, 4 -р анги
 • 18:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:00
  “Зочны цаг” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Эргүүлийн багийнхан ” хүүхэлдэйн кино 37р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 19:45
  “E-Mongolia
 • 20:40
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 10-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:25
  “Дэлхийн хотууд” /Хонгконг/
 • 21:25
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 3, 4 -р анги
 • 22:50
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:00
  “Мөнгөний гахай” МУСК
 • 00:30
  Шөнийн зураглал
 • 00:32
  Төрийн дуулал
 • 00:34
  Эфир завсарлана

11-25

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  “Эрдэнийн судар оршивой” нэвтрүүлэг
 • 09:27
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:30
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 11-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 10:15
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 10:20
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 10:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 5, 6 -р анги
 • 11:55
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 12:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:30
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 5, 6 -р анги
 • 14:00
  Кино бидний амьдралд
 • 14:15
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн кино
 • 15:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 15:40
  “Луйвар” МУСК
 • 17:10
  Кино бидний амьдралд
 • 17:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 5, 6 -р анги
 • 18:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:00
  “Зочны цаг” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:30
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 19:55
  Зөвлөмж
 • 20:00
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 20:40
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 11-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:25
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 5, 6 -р анги
 • 21:25
  “Дэлхийн хотууд” /Хонгконг/
 • 22:50
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:00
  “Луйвар” МУСК
 • 00:30
  Шөнийн зураглал
 • 00:32
  Төрийн дуулал
 • 00:34
  Эфир завсарлана

11-26

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 12-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:55
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 10:00
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 7, 8-р анги
 • 11:30
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 11:32
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:30
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 7, 8-р анги
 • 14:00
  Кино бидний амьдралд
 • 14:15
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн кино
 • 15:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 15:40
  “Хайрын рекорд” МУСК
 • 17:04
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 17:10
  Кино бидний амьдралд
 • 17:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 7, 8-р анги
 • 18:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:00
  Кино бидний амьдралд
 • 19:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:30
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 19:55
  Зөвлөмж
 • 20:00
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 20:40
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 12-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:25
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 7, 8-р анги
 • 21:25
  “Дэлхийн хотууд” /Хонгконг/
 • 22:50
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:00
  “Хайрын рекорд” МУСК
 • 00:24
  Шөнийн зураглал
 • 00:26
  Төрийн дуулал
 • 00:28
  Эфир завсарлана

11-27

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 13-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:55
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 10:00
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 9, 10-р анги
 • 11:30
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 11:32
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:30
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 9, 10-р анги
 • 14:00
  Кино бидний амьдралд
 • 14:15
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн кино
 • 15:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 15:40
  “Хайрлахын цаана” МУСК
 • 17:00
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 17:10
  Кино бидний амьдралд
 • 17:25
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 9, 10-р анги
 • 18:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:00
  Кино бидний амьдралд
 • 19:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 19:30
  “Харандаан анд ” хүүхэлдэйн кино
 • 19:55
  Зөвлөмж
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Гадаадын улс орнуудаар
 • 20:40
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 13-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:25
  Гадаадын улс орнууд
 • 21:25
  Доктор” нэвтрүүлэг
 • 22:50
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  “Хайрлахын цаана” МУСК
 • 00:50
  Шөнийн зураглал
 • 00:52
  Төрийн дуулал
 • 00:54
  Эфир завсарлана

11-28

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “Бяцхан ертөнц” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  Доктор” нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Гадаад дууны хит
 • 10:20
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 9,10,11-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 12:25
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 12:30
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 1, 2, 3, 4, 5 -р анги
 • 16:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 16:45
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 1, 2- анги
 • 19:15
  “Эргүүлийн багийнхан ” хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 20:05
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 3, 4, 5 -р анги
 • 22:20
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 9,10,11-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 00:35
  Зураглал
 • 00:40
  Төрийн дуулал
 • 00:42
  Эфир завсарлана

11-29

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  Доктор” нэвтрүүлэг
 • 08:30
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 08:40
  Гадаад дууны хит
 • 09:00
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 12, 13-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 10:30
  ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 10:40
  “Эцэг эхийн хайр” ХОАУСК 6, 7, 8, 9, 10 -р анги
 • 14:25
  “Олзтой аялал”
 • 15:10
  “Модоор урлахуй”
 • 15:20
  “E-Mongolia
 • 16:14
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 16:20
  “Дэггүй аав” ХОАУСК 6, 7, 8, 9, 10- анги
 • 20:05
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 20:50
  “Чак” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 12, 13-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:25
  Гадаадын улс орнууд
 • 00:00
  Зураглал

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи