10-16

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:03
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 07:28
  “Цэцэгс” танин мэдэхүйн зураглал
 • 07:33
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 08:10
  Зочны цаг /давталт/
 • 08:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:40
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 09:00
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 7-р анги, давталт/
 • 09:50
  Кино бидний амьдралд
 • 10:05
  Харандааны адал явдал
 • 10:07
  ЦЕГ-аас сэрэмжлүүлж байна
 • 10:10
  Монгол дууны хит
 • 10:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 18-р анги /давталт/
 • 11:15
  Зочны цаг /давталт/
 • 11:35
  Кино бидний амьдралд
 • 11:55
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 12:10
  “Дуулах урлаг” урлагийн нэвтрүүлэг
 • 12:55
  “Star`s shop”
 • 13:00
  “Дэггүй аав” ОАУСК 19-р анги /давталт/
 • 13:45
  Кино бидний амьдралд
 • 14:00
  “Ан гөрөө” баримтат нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг
 • 14:45
  Хошин хөтөлбөр
 • 15:00
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 15:10
  “Хурган чих” хөгжмийн боловсролд зориулсан баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:36
  Хошин хөтөлбөр
 • 15:56
  ЦЕГ-аас сэрэмжлүүлж байна
 • 16:00
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Монгол дууны цаг
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 17:10
  Гадаад дууны хит
 • 17:30
  Найзын цаг: Хаясан зүйл олно гэдэг хулгай биш
 • 17:35
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 17:55
  Найзын яриа
 • 18:00
  “Олз”-ын зочин
 • 18:20
  Цаг агаарын тойм
 • 18:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 20-р анги
 • 19:15
  “Хөгжмийн хоёрол” танин мэдэхүйн урлагийн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 19:40
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  “Боломжит шийдэл” нэвтрүүлэг /2-р хэсэг/
 • 20:40
  “Урлагаар эмчлэхүй”
 • 20:50
  “Гайхамшигт ой” баримтат нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 8-р анги/
 • 22:30
  ЦЕГ-аас сэрэмжлүүлж байна
 • 22:32
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 22:40
  “Дэггүй аав” ОАУСК 21-р анги
 • 23:25
  Төрийн дуулал
 • 23:27
  Сайхан амраарай

10-17

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:03
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  “Урлагаар эмчлэхүй”
 • 07:30
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 07:52
  Дэлхийн хотуудын цаг агаар
 • 07:55
  “Байгаль” /танин мэдэхүйн зураглал/
 • 08:00
  “Боломжит шийдэл” нэвтрүүлэг /2-р хэсэг/
 • 08:40
  “Шейрвүүд” хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 09:00
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 8-р анги, давталт/
 • 09:45
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 09:50
  “Home shopping” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 20-р анги /давталт/
 • 11:15
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 11:25
  Хошин хөтөлбөр
 • 11:55
  Байгалийн зураглал /танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг/
 • 12:00
  “Хөгжмийн ертөнц” урлагийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:26
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 12:36
  Хошин хөтөлбөр
 • 13:00
  “Дэггүй аав” ОАУСК 21-р анги/давталт/
 • 13:45
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 14:20
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 14:30
  “Мартаж үл болно” баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:15
  Кино бидний амьдралд
 • 16:40
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 16:50
  Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  Үндэсний үйлдвэрлэл ба цахим их дэлгүүр
 • 18:10
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 18:20
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 18:40
  “Дэггүй аав” ОАУСК 22-р анги
 • 19:25
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 19:35
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  “Засаг цаг”
 • 21:00
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 21:10
  “Авилгын хэрэг яагаад шийдэгдэхгүй байна вэ?” ярилцлагын цаг
 • 21:30
  “Урлагаар эмчлэхүй”
 • 21:40
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн төгсгөлийн 9-р анги/
 • 22:30
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 22:40
  “Дэггүй аав” ОАУСК 23-р анги
 • 23:25
  Төрийн дуулал
 • 23:27
  Сайхан амраарай

10-18

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:03
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 07:20
  “Байгаль” танин мэдэхүйн зураглал
 • 07:30
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 07:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  “Он цагийн хэлхээс” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:40
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 9-р анги /давталт/
 • 09:00
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 9-р анги, давталт/
 • 10:20
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 10:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 22-р анги /давталт/
 • 11:15
  “Дуурийн ханхүү” урлагийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 12:10
  “Далайн махчин амьтад” баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Дэггүй аав” ОАУСК 23-р анги /давталт/
 • 13:45
  Цаг агаарын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  “Харандааны анд” хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Хошин хөтөлбөр
 • 15:00
  МУСК
 • 16:10
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 16:20
  Star`s shop
 • 16:30
  “Дуурийн ханхүү” урлагийн хөрөг нэвтрүүлэг
 • 17:10
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 17:20
  Хошин хөтөлбөр
 • 17:40
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:00
  “Home shopping”
 • 18:10
  Star`s shop
 • 18:20
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 18:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 24-р анги
 • 19:15
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 19:25
  Star`s shop
 • 19:30
  “Урлагаар эмчлэхүй”
 • 19:40
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  “Далайн махчин амьтад” баримтат нэвтрүүлэг /ВВС агентлаг/
 • 20:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 21:00
  Зочны цаг
 • 21:20
  Хошин хөтөлбөр
 • 21:40
  “Хүсэл” МУСК
 • 22:25
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 22:40
  “Дэггүй аав” ОАУСК 25-р анги
 • 23:25
  Төрийн дуулал
 • 23:27
  Сайхан амраарай

10-19

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:03
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 07:50
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 08:00
  Засаг цаг
 • 09:00
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 6, 7-р анги, давталт/
 • 10:50
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 6-р анги/давталт/
 • 11:15
  “Дэггүй аав” ОАУСК 16,17-р анги/давталт/
 • 12:55
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 13:00
  “Цөлд орших далай” баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 13:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 14:00
  “Home shopping”
 • 14:10
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 14:20
  “Дэггүй аав” ОАУСК 18, 19-р анги/давталт/
 • 16:00
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 7-р анги /давталт/
 • 16:20
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 16:30
  “Дэггүй аав” ОАУСК 20, 21-р анги/давталт/
 • 18:00
  “Home shopping”
 • 18:10
  “Шейр вүүд” Америкийн олон ангит хүүхэлдэйн кино 6, 7-р анги
 • 18:55
  Star`s shop
 • 19:00
  “Цөлд орших далай” баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 19:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 20:00
  “Оддын болзоо”
 • 20:50
  “Далайн махчин амьтад”/баримтат нэвтрүүлэг. BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 21:40
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 8-р анги, давталт/
 • 22:25
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 22:35
  “Дэггүй аав” ОАУСК 25-р анги
 • 23:20
  Төрийн дуулал
 • 23:22
  Сайхан амраарай

10-20

 • 07:00
  Төрийн дуулал
 • 07:03
  “Алиса юу хийхээ мэднэ” Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 07:50
  “Байгаль” танин мэдэхүйн зураглал
 • 07:55
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 09:00
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 9-р анги, давталт/
 • 09:50
  “Урлагаар эмчлэхүй”
 • 10:00
  “Хачирхалтай амьтадтай тааралдсан тохиолдлууд” баримтат кино /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 10:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 11:00
  “Дэггүй аав” ОАУСК 22, 23-р анги/давталт/
 • 13:30
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  “Гайхамшигт байгаль” /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 14:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 15:00
  “Дэггүй аав” ОАУСК 24, 25-р анги/давталт/
 • 16:40
  Баримтат танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Хошин хөтөлбөр
 • 18:00
  “Шейр вүүд” хүүхэлдэйн кино 8, 9, 10-р анги
 • 19:05
  “Дуулах урлаг” урлагийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 20:00
  Зочны цаг
 • 20:20
  “Хөгжмийн хоёрол” урлагийн нэвтрүүлэг
 • 20:50
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 21:00
  “Хачирхалтай амьтадтай тааралдсан тохиолдлууд” баримтат кино /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 21:45
  Техасын шөнө дунд” Америкийн зөгнөлт ОАУСК /2 бүлгийн 9-р анги, давталт/
 • 22:35
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 22:45
  “Дэггүй аав” ОАУСК 26-р анги /давталт/
 • 23:30
  Төрийн дуулал
 • 23:32
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

X/1711:00

MN25

"хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак