02-20

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай”хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "National" Бизнес мэдээ
 • 09:20
  “Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг/давталт/
 • 09:50
  NTN үзүүлж байна
 • 10:00
  “108 хүүхдийн утас”Ц.Е.Г-аас үзүүлж байна
 • 10:25
  “Хөтөч”2-р анги ОАУСК /давалт/
 • 11:05
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  NTN үзүүлж байна
 • 11:40
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сошиал ертөнцийн эргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:20
  NTN үзүүлж байна
 • 13:30
  Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн /архив/
 • 15:00
  "National" Бизнес мэдээ
 • 15:20
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:30
  “Зочины цаг”
 • 16:00
  NTN үзүүлж байна
 • 16:10
  “Дээл” теле зохиомж
 • 16:20
  "National" Бизнес мэдээ
 • 16:40
  Монгол дууны цаг
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:35
  NTN үзүүлж байна
 • 17:40
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:15
  “Монголд үйлдвэрлэв” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн /архив/
 • 20:00
  “Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  “Хөтөч”3-р анги ОАУСК
 • 22:00
  NTN үзүүлж байна
 • 22:10
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Сошиал ертөнцийн эргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:40
  NTN үзүүлж байна
 • 23:50
  Төрийн дуулал
 • 23:55
  Сайхан амраарай!

02-21

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "National" Бизнес мэдээ
 • 09:23
  NTN үзүүлж байна
 • 09:30
  “Голф энд кофе”танин мэдэхүйн чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 10:30
  “Хөтөч”3-р анги ОАУСК /давталт/
 • 11:10
  NTN үзүүлж байна
 • 11:20
  Хошин хөтөлбөр
 • 11:30
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:20
  “Face to Face” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  NTN үзүүлж байна
 • 15:27
  "National" Бизнес мэдээ
 • 15:30
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг/давталт/
 • 16:00
  “Хөтөч”3-р анги ОАУСК /давталт/
 • 16:50
  NTN үзүүлж байна
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "National" Бизнес мэдээ
 • 17:50
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:10
  “Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн /архив/
 • 19:40
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  “Хөтөч”4-р анги ОАУСК
 • 22:00
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Голф энд кофе”танин мэдэхүйн чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:45
  Төрийн дуулал
 • 23:50
  Сайхан амраарай!

02-22

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай”хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  “Буурал түүхийн эзэд” танин мэдэхүйн баримтат кино
 • 10:10
  “Хөтөч”4-р анги ОАУСК/давталт/
 • 11:00
  Яруу тунгалаг”/Архив/
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "National" Бизнес мэдээ
 • 14:30
  Монгол дууны цаг
 • 14:45
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Хөтөч”4-р анги ОАУСК/давталт/
 • 15:50
  NTN үзүүлж байна
 • 16:00
  Face to Face” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  "National" Бизнес мэдээ
 • 17:35
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  NTN үзүүлж байна
 • 18:10
  "Дуу түүх өгүүлнэ”хөгжимт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "National" Бизнес мэдээ
 • 19:00
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:50
  NTN үзүүлж байна
 • 20:00
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  “Хөтөч”5-р анги ОАУСК
 • 22:00
  NTN үзүүлж байна
 • 22:10
  “Insider”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:40
  Төрийн дуулал
 • 23:45
  Сайхан амраарай!

02-23

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  “Мазуухай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:20
  “Гоёл 2018”
 • 12:20
  "The BOSS" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  NTN үзүүлж байна
 • 13:30
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг/давталт/
 • 14:00
  “Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн /архив/
 • 15:30
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:40
  “Валентин” УСК
 • 17:30
  Мазуухай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  NTN үзүүлж байна
 • 17:55
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг/давталт/
 • 18:25
  "National" Бизнес мэдээ
 • 18:35
  "BOSS" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:35
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 20:35
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:10
  “Хөтөч”1,2-р анги ОАУСК/давталт/
 • 22:50
  NTN үзүүлж байна
 • 23:00
  Сошиал ертөнцийн эргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Төрийн дуудлал
 • 23:40
  Сайхан амраарай!

02-24

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  “Хардалт”хошин хөтөлбөр
 • 08:25
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 09:25
  NTN үзүүлж байна
 • 09:35
  “Хөтөч”1,2-р анги ОАУСК/давталт/
 • 11:05
  "National" Бизнес мэдээ
 • 11:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:30
  “Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн /архив/
 • 13:00
  NTN үзүүлж байна
 • 13:10
  Миний сайхан ээжүүд” хөрөг нэвтрүүлэг/давталт/
 • 13:40
  "Дэлхийн монгол аялал" үзүүлж байна
 • 14:00
  “Шуугиан таригч” МУСК
 • 15:45
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Face to Face” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Мазуухай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "National" Бизнес мэдээ
 • 18:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 19:00
  Засаг цаг Засах цаг
 • 19:40
  “Миний сайхан ээжүүд” цэнгүүн
 • 20:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 21:00
  “Хөтөч”3,4,5-р анги ОАУСК/давталт/
 • 00:50
  Төрийн дуулал
 • 01:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16

II/2119:00

AsianBox

"Дуудлагын гэрийн үйлчлэгч" ОАК 1, 2-р анги

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг