07-03

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 07:35
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 08:50
  Зочны цаг
 • 09:10
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-9-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 10:10
  “Цөлд орших далай” баримтат кино Баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 11:10
  “Хөтөч” ОАК 15-16-р анги
 • 12:30
  Монгол дууны хит
 • 13:00
  “Хишиг” дамжуулах үг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Сонгодог урлагийн цаг /Римский Корсаков-Шехеразада/
 • 14:50
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 14:55
  Зөвлөмж
 • 15:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:00
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Зочны цаг
 • 18:30
  “Цөлд орших далай” баримтат кино Баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 19:25
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  “Face to face” нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 21:40
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-10-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:25
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 22:30
  “Зэрлэг Шотланд“ баримтат кино Баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 23:25
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:30
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  “Хөтөч” ОАК 15-16-р анги
 • 01:45
  Шөнийн зураглал
 • 01:48
  Төрийн дуулал
 • 02:00
  Эфир завсарлана

07-04

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зөвлөмж
 • 07:35
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:50
  Зочны цаг
 • 10:10
  “Хөтөч” ОАК 11-12-13-р анги
 • 12:15
  “Их номгон уламжлалт эмнэлэг”-ээс танилцуулж байна
 • 12:20
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-6-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 13:05
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 13:10
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-7-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 13:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 14:00
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-8-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 14:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 15:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Тахианы өд” ОАУСК 56-57-58-р анги
 • 17:35
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “VIP өрөө” нэвтрүүлэг
 • 19:50
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 20:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 21:45
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-6,2-7,2-8-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 00:00
  Шөнийн зураглал
 • 00:05
  “Хөтөч” ОАК 11-12-13-р анги
 • 01:20
  Төрийн дуулал
 • 01:46
  Эфир завсарлана

07-05

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зөвлөмж
 • 07:35
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  “Бүүба” хүүхэлдэйн кино
 • 10:15
  “Хөтөч” ОАК 14-15-16-р анги
 • 12:30
  “Face to face” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хошин шог
 • 14:00
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-9, 2-10-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 15:35
  Сонгодог урлагийн цаг /”Хунт нуур”/
 • 17:35
  “Хөтөч” ОАК 14,15, 16-р анги
 • 19:50
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 20:00
  “Natiоnal times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Бүүби” хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  “Face to face” нэвтрүүлэг
 • 21:50
  “Огторгуй” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 2-9, 2-10-р анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 23:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 23:30
  Сонгодог урлагийн цаг /Римский Корсаков-Шехеразада/
 • 00:20
  Төрийн дуулал
 • 00:23
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VII/0417:00

Боловсрол ТВ

"Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг

VII/0416:10

Боловсрол ТВ

"Гэр бүл" реалити шоу

VII/0414:10

Боловсрол ТВ

"Ажил хэрэгч бүсгүй" ОАК 1.1-4-р анги