03-02

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:32
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:02
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 18-р хэсэг
 • 08:30
  Мэндээгийн зөвлөгөө
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Зурхай
 • 09:00
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 4-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:50
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 10:00
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 18-р анги
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:20
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  “Тэнгэр заяат хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 12:50
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 13:00
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 18-р хэсэг
 • 13:22
  Гадаад дууны хит
 • 14:00
  “Хайрлаж болох уу?” МУСК
 • 15:31
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 17:45
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 17:55
  ТВ хөтөлбөр
 • 18:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Кино бидний амьдралд
 • 19:20
  ТВ хөтөлбөр
 • 19:30
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 18-р хэсэг
 • 19:55
  Зөвлөгөө
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Зочны цаг
 • 21:00
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 4-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:45
  Зөвлөгөө
 • 21:50
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 18-р анги
 • 22:35
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 22:45
  Яруу найргийн цаг
 • 23:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  “Хайрлаж болох уу?” МУСК
 • 01:00
  “Төрийн дуулал
 • 01:02
  Эфир завсарлана

03-03

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:32
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:02
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 18-р хэсэг
 • 08:30
  Мэндээгийн зөвлөгөө
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Зурхай
 • 09:00
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 5-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 09:45
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 09:55
  Зөвлөгөө
 • 10:00
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 19-р анги
 • 10:45
  Кино бидний амьдралд
 • 11:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:20
  Орос хүүхэлдэйн цаг
 • 12:00
  “Тэнгэр заяат хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 12:50
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 14:00
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 19-р хэсэг
 • 14:25
  Гадаад дууны хит
 • 14:40
  “Хайрын рекорд” МУСК
 • 16:04
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 18:15
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 18:25
  ТВ хөтөлбөр
 • 18:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:25
  Зөвлөмж
 • 19:35
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 19-р хэсэг
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Монгол ховс” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 5-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 21:45
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 19-р анги
 • 22:40
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 22:50
  Яруу найргийн цаг
 • 23:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  “Кибер сүлжээ” МУСК
 • 01:00
  Шөнийн зураглал
 • 01:05
  Төрийн дуулал
 • 01:07
  Эфир завсарлана

03-04

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:32
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:02
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 18-р хэсэг
 • 08:30
  Мэндээгийн зөвлөгөө
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Зурхай
 • 09:00
  “Монгол ховс”нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 6-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 10:15
  Бид хамтдаа” ХОАУСК 20-р анги
 • 11:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:20
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн цаг
 • 12:00
  Баримтат кино
 • 12:50
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 13:00
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино.Төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:25
  Кино бидний амьдралд
 • 13:40
  Зөвлөмж мэдээлэл
 • 13:50
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 15:20
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 17:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 17:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:15
  “Тэнгэр заяат хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Зочны цаг
 • 19:30
  Зөвлөмж
 • 19:35
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 20-р хэсэг
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 20:40
  “Тэнгэр заяат хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 6-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:15
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК төгсгөлийн 20-р анги
 • 23:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 00:45
  “Төрийн дуулал
 • 00:47
  Эфир завсарлана

03-05

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 07:56
  Мэндээгийн зөвлөгөө
 • 07:58
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Зурхай
 • 08:15
  Баримтат кино
 • 09:00
  Зочны цаг
 • 09:30
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 7-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 10:15
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 10:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 10:30
  Баримтат кино
 • 11:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:20
  “Халуухан ээж” ХОАУСК 1-р анги
 • 12:05
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 12:15
  “Тэнгэр заяат хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 13:25
  Кино бидний амьдралд
 • 13:40
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 13:50
  “Дүр эсгэгчид” МУСК
 • 15:00
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 17:00
  Орос хүүхэлдэйн киноны цаг
 • 18:00
  “Доктор” нэвтрүүлэг
 • 18:20
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 18:30
  Баримтат кино
 • 19:20
  Зөвлөмж
 • 19:30
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 19:55
  “ТВ” хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 20:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Үнэ цэнэ” нэвтрүүлэг
 • 21:20
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 7-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:05
  Зураглал
 • 22:10
  “Халуухан ээж” ХОАУСК 1-р анги
 • 22:55
  Зөвлөгөө
 • 23:00
  “National times news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  “Дүр эсгэгчид” МУСК
 • 00:42
  Төрийн дуулал
 • 00:44
  Эфир завсарлана

03-06

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 17, 18, 19-р хэсэг
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Зурхай
 • 09:05
  “Үнэ цэнэ” нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 3, 4, 5-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 13:00
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 17, 18, 19-р хэсэг
 • 14:10
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 14:20
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 17, 18, 19-р анги
 • 16:35
  “Анирлагч” МУСК
 • 18:05
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 17, 18, 19-р хэсэг
 • 19:15
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 19:20
  “Монгол ховс” нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Зөвлөмж
 • 20:00
  “Цуст эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 3, 4, 5-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:15
  Яруу найргийн цаг
 • 22:30
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК 17, 18, 19-р анги
 • 00:45
  Төрийн дуулал
 • 00:47
  Эфир завсарлана

03-07

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 20-р хэсэг
 • 08:00
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 08:23
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 08:28
  Зурхай
 • 08:40
  Кино бидний амьдралд
 • 09:00
  “Зочны цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “ТВ” хөтөлбөр
 • 09:40
  Баримтат кино
 • 10:30
  “Цуст Эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 6, 7-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 12:00
  ТВ” хөтөлбөр
 • 12:10
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК төгсгөлийн 20-р анги
 • 12:55
  “Халуухан ээж” ХОАУСК 1-р анги
 • 13:40
  Зөвлөгөө
 • 13:50
  “Хайрлаж болох уу?” МУСК
 • 15:20
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 20-р хэсэг
 • 15:55
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 16:20
  “Хайрын рекорд” МУСК
 • 17:50
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Зочны цаг” нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Озид төөрсөн нь” хүүхэлдэйн кино 20-р хэсэг
 • 19:35
  Орос хүүхэлдэйн цаг “Алиса юу хийхээ мэднэ” 1-р хэсэг
 • 20:00
  “Үнэ цэнэ” нэвтрүүлэг
 • 20:50
  “Цуст Эрдэнэс” Америкийн олон ангит уран сайхны кино 6, 7-р анги анги /Албан ёсны онцгой эрхтэйгээр/
 • 22:20
  ТВ хөтөлбөр үзүүлж байна
 • 22:30
  “Бид хамтдаа” ХОАУСК төгсгөлийн 20-р анги
 • 23:15
  “Халуухан ээж” ХОАУСК 1-р анги
 • 00:00
  Зураглал
 • 00:05
  Төрийн дуулал
 • 00:07
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги

III/0306:25

TV9

"Асрагч аав" МУСК