04-24

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай”хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "National" Бизнесмэдээ
 • 09:20
  “Уурхай” танин мэдэхүйн баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:10
  NTN үзүүлж байна
 • 10:20
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 6-р анги /Давталт/
 • 11:05
  Хөгжийн завсарлага
 • 11:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Ээдээ энэ хүүхнүүд үү” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:15
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  NTN үзүүлж байна
 • 13:40
  “Би яг ийм" тоглолт
 • 15:10
  "National" Бизнесмэдээ
 • 15:25
  “Монголд үйлдвэрлэв” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:45
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  NTN үзүүлж байна
 • 16:10
  Хошин шог
 • 16:40
  “Дэлхийн монгол аялал”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:35
  NTN үзүүлж байна
 • 17:45
  "National" Бизнесмэдээ
 • 18:00
  “Цэнхэр хадаг" ёслолын ажиллагаа
 • 19:00
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "National" Бизнесмэдээ
 • 19:35
  NTN үзүүлж байна
 • 19:45
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Хошин шог
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 7-р анги
 • 22:00
  “Сошиал ертөнцийн иргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:20
  NTN үзүүлж байна
 • 22:30
  Хошин шог
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:40
  NTN үзүүлж байна
 • 23:50
  Төрийн дуулал
 • 23:55
  Сайхан амраарай!

04-25

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  “Буурал түүхийн эзэд” танин мэдэхүйн баримтат кино
 • 10:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 7-р анги /Давталт/
 • 11:00
  Зочны цаг
 • 11:30
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:50
  “Ээдээ энэ хүүхнүүд үү” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” өдрийнхөтөлбөр
 • 14:00
  "National" Бизнесмэдээ
 • 14:20
  Монгол дууны цаг
 • 14:30
  МУСК
 • 16:00
  "МонГал" Нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  "Би яг ийм " МУСТА С.Баасандорж тоглолт
 • 19:50
  "National" Бизнесмэдээ
 • 20:00
  “N music” хөгжмийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 8-р анги
 • 21:55
  NTN үзүүлж байна
 • 22:05
  “Сошиал ертөнцийн иргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:25
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:45
  NTN үзүүлж байна
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:40
  Төрийн дуулал
 • 23:45
  Сайхан амраарай!

04-26

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 08:45
  “Мазуухай”хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  “Буурал түүхийнэзэд” танин мэдэхүйн баримтат кино
 • 10:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 8-р анги /Давталт/
 • 10:55
  “Ээдээ энэ хүүхнүүд үү” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:50
  NTN үзүүлж байна
 • 12:00
  “Өнгөлөг өдөр” өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Монгол дууны цаг
 • 14:30
  МУСК
 • 16:00
  “Доктор +”эрүүл мэндийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "National" Бизнесмэдээ
 • 16:50
  NTN үзүүлж байна
 • 17:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 17:20
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Зочны цаг
 • 18:00
  Хошин шог
 • 18:30
  NTN үзүүлжбайна
 • 18:40
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хэлэлцүүлэг
 • 20:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:15
  "National" Бизнесмэдээ
 • 20:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 21:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 9-р анги
 • 22:00
  “Face to Face” танин мэдэхүйн ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөр
 • 23:40
  Төрийн дуулал
 • 23:45
  Сайхан амраарай!

04-27

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  “Мазуухай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:20
  Зураглал
 • 08:25
  Хошин шог
 • 08:45
  NTN үзүүлжбайна
 • 08:55
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:30
  “Доктор +”эрүүл мэндийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  NTN үзүүлжбайна
 • 10:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 9-р анги /Давталт/
 • 10:55
  Монгол дууны цаг
 • 11:10
  “Face to Face” танин мэдэхүйн ярилцлагын нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 12:10
  NTN үзүүлж байна
 • 12:20
  "National" Бизнесмэдээ
 • 12:40
  Хошин шог
 • 13:00
  МУСК
 • 14:40
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:50
  NTN үзүүлж байна
 • 16:00
  "BOSS" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:10
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "National" Бизнесмэдээ
 • 16:55
  NTN үзүүлж байна
 • 17:05
  N music” хөгжмийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:50
  NTN үзүүлж байна
 • 19:00
  "National" Бизнесмэдээ
 • 19:15
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 20:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 6.7-р анги/Давталт/
 • 22:00
  NTN үзүүлж байна
 • 22:10
  “Golf and Coffee ” чөлөөт ярилцалгын нэвтрүүлэг
 • 23:10
  “Сошиал ертөнцийн иргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Төрийн дуудлал
 • 23:40
  Сайхан амраарай!

04-28

 • 08:00
  Төрийн дуулал
 • 08:05
  Хошин хөтөлбөр
 • 08:25
  “Дуурийн ханхүү” баримтат танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:25
  NTN үзүүлжбайна
 • 09:35
  "Дэлхийн монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 6.7-р анги/Давталт/
 • 11:40
  "National" Бизнесмэдээ
 • 12:00
  “N music” хөгжмийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 12:30
  NTN үзүүлжбайна
 • 12:40
  “Golf and Coffee ” чөлөөт ярилцалгын нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 13:40
  Монгол дууны цаг
 • 14:00
  “Greenway”танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:15
  “Ээдээ энэ хүүхнүүд үү” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:35
  NTN үзүүлж байна
 • 14:45
  "Араатны хаан арслан" 1-р анги Хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  Хэлэлцүүлэг
 • 17:05
  NTN үзүүлжбайна
 • 17:20
  “Лавлагаа” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  “Face to Face” танин мэдэхүйн ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  NTN телевизийн “Үндэсний мэдээ” хөтөлбөрийн тойм
 • 19:40
  NTN үзүүлж байна
 • 19:50
  "National" Бизнесмэдээ
 • 20:10
  “Доктор +”эрүүл мэндийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:40
  NTN үзүүлж байна
 • 20:50
  "National" Бизнесмэдээ
 • 21:10
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 7.8.9-р анги/Давталт/
 • 23:25
  Сошиал ертөнцийн эргэн тойронд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  Төрийн дуулал
 • 23:50
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги