11-17

 • 07:55
  Төрийн дуулал
 • 08:00
  NTN news тойм хөтөлбөр
 • 08:40
  Бизнес мэдээ
 • 09:00
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 09:10
  1900-1953 зарын цаг
 • 09:20
  Баримтат кино
 • 09:40
  Бизнес мэдээ
 • 10:00
  УСК /давталт/
 • 11:40
  National biznes” нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Гарааны бизнес нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:30
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  1900-1953 зарын цаг
 • 14:10
  Мазуухай хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Баримтат кино
 • 15:00
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  Бизнес мэдээ
 • 16:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:40
  National biznes” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Би цэцэрлэгийн багш хөрөг нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  Зочны цаг /давталт/
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  1900-1953 зарын цаг
 • 18:30
  Ардын мэдээ
 • 19:20
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 19:30
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Бизнес мэдээ
 • 20:30
  Face to face нэвтрүүлэг /танин мэдэхүйн чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг/
 • 21:20
  1900-1953 зарын цаг
 • 21:30
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  Бизнес мэдээ
 • 22:30
  УСК
 • 00:10
  1900-1953 зарын цаг
 • 00:20
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Төрийн дуулал

11-18

 • 08:55
  Төрийн дуулал
 • 09:00
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Бизнес мэдээ
 • 10:00
  1900-1953 зарын цаг
 • 10:10
  Мазуухай хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:30
  “National biznes” нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Face to face давталт /танин мэдэхүйн чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг/
 • 11:50
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 12:00
  Concort infiniti window” боловсролын танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:50
  1900-1953 зарын цаг
 • 13:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Аяа доктор эрүүл мэндийн Нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Бизнес мэдээ
 • 15:00
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:40
  УСК /давталт/
 • 17:20
  NTN үзүүлж байна
 • 17:30
  CL эмнэлэг үзүүлж байна
 • 17:50
  Таны танин мэдэхүйд
 • 18:00
  National biznes” нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  1900-1953 зарын цаг
 • 18:45
  “Эрэлийн мөрөөр” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Монголын ирээдүй хүүхдийн хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:30
  NTN news тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Бизнес мэдээ
 • 20:50
  1900-1953 зарын цаг
 • 21:00
  “Голф энд кофе “ нэвтрүүлэг /танин мэдэхүйн чөлөөт ярилцлагын нэвтрүүлэг/
 • 22:00
  УСК
 • 23:40
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 23:50
  NTN news тойм хөтөлбөр
 • 00:50
  Төрийн дуулал

11-19

 • 08:55
  Төрийн дуулал
 • 09:00
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 10:00
  Бизнес мэдээ
 • 10:20
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 10:30
  CL эмнэлэг үзүүлж байна
 • 10:50
  “National biznes” нэвтрүүлэг
 • 11:10
  УСК давталт
 • 12:50
  1900-1953 зарын цаг
 • 13:00
  Амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Аяа доктор үзүүлж байна давталт
 • 15:00
  NTN news мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 16:00
  Бизнес мэдээ
 • 16:20
  Гарааны бизнес нэвтрүүлэг
 • 16:55
  “Би цэцэрлэгийн багш “ хөрөг нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  Concord infiniti window боловсролын танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:20
  “National biznes” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Ардын мэдээ
 • 19:30
  NTN news тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Бизнес мэдээ
 • 20:50
  1900-1953 зарын цаг
 • 21:00
  NTN news тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  Цэцэгт мэндчилгээ үзүүлж байна
 • 22:10
  CL эмнэлэг үзүүлж байна
 • 22:30
  УСК
 • 00:10
  1900-1953 зарын цаг
 • 00:20
  Төрийн дуулал

Олон Саналтай

XI/1822:00

Боловсрол ТВ

"Бүсгүйчүүд хайрыг хүснэ" ОАК 9,10-р анги

XI/1808:30

SPS Сагсан Бөмбөг

Л.А КЛИППЕРС - КЛИВЛЕНД (ШУУД) NBA 2017-2018

XI/1812:10

AsianBox

"Эргэж ирсэн анхны хайр" ОАК 83-85-р анги