12-11

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:35
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 07:57
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 08:00
  Зочны цаг
 • 08:20
  “Үндэсний үйлдвэрлэгч ба цахим их дэлгүүр”
 • 08:30
  Зураглал
 • 08:35
  “Бүтээлч хүмүүн” нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Кино бидний амьдралд
 • 09:15
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 5-р анги
 • 10:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:15
  Кино бидний амьдралд
 • 10:30
  “Мөнгөний гахай” МУСК
 • 11:55
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 12:05
  Гадаад дууны цаг
 • 13:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 6-р анги
 • 13:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:40
  “Кино бидний амьдралд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хошин хөтөлбөр
 • 15:15
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 15:20
  “Зэрлэг Швецарь” баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 16:08
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 16:10
  Дуучин Номинжингийн цаг
 • 16:30
  ЦЕГ-аас сэрэмжлүүлж байна
 • 16:35
  МУСК
 • 18:00
  Home shopping
 • 18:20
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 5-р анги
 • 19:05
  “Бүтээлч хүмүүн” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:33
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 20:00
  Зочны цаг
 • 20:20
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:22
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 20:30
  “Дамжуулах үг” урлагийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 21:20
  “Кино бидний амьдралд”
 • 21:40
  “Мөнгөний гахай” МУСК
 • 23:05
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 6-р анги
 • 23:50
  Төрийн дуулал
 • 23:52
  Сайхан амраарай

12-12

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:35
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 07:57
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 7-р анги
 • 08:45
  “Бүтээлч хүмүүн” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 09:10
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 09:20
  Хошин хөтөлбөр
 • 10:00
  Зочны цаг
 • 10:30
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 11:58
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 12:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 8-р анги
 • 14:45
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 14:55
  Зөвлөмж /шахмал түлшийг хэрхэн хэрэглэх вэ?/
 • 14:58
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 15:00
  Хошин хөтөлбөр
 • 16:00
  “Кино бидний амьдралд” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Орос дууны цаг
 • 17:00
  Баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлагаас үзүүлж байна/
 • 17:45
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Олзтой өдөр /Дүүхээ компани/
 • 18:36
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 7-р анги
 • 19:20
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 19:30
  ЦЕГ-аас мэдээлж байна
 • 19:37
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 20:00
  Зочны цаг
 • 20:20
  “Дамжуулах үг” төслийн “Мянган хүнд таарах түлхүүр”нэвтрүүлэг /МУ-ын АЖ, УГЗ, найруулагч Б.Мөнхболд/
 • 20:52
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 21:00
  Баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлагаас үзүүлж байна/
 • 21:45
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 23:13
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 23:25
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 8-р анги
 • 00:10
  Төрийн дуулал
 • 00:12
  Сайхан амраарай

12-13

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:35
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 07:57
  Цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 9-р анги
 • 08:45
  “Хөгжмийн хоёрол” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Харандаан анд
 • 10:00
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 10:10
  “Өмнийн сайхан говиор-2019” нэвтрүүлэг
 • 10:55
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 11:00
  “Хайрлаж болох уу?” МУСК
 • 12:20
  “Төгсгөлгүй эхлэл” /хөөмийн урлагийн талаар танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг/
 • 13:24
  Цаг агаарын мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:25
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:05
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 10-р анги
 • 14:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  “Дуурийн ханхүү” урлагийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Star`s shop
 • 16:00
  Гадаад дууны цаг
 • 17:00
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Бүтээлч хүмүүн
 • 17:55
  ЦЕГ-аас сэрэмжлүүлж байна
 • 18:00
  Home shopping
 • 18:10
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 9-р анги
 • 18:55
  “Дамжуулах үг” төслийн “Мянган хүнд таарах түлхүүр”нэвтрүүлэг /МУ-ын АЖ, УГЗ, найруулагч Б.Мөнхболд/
 • 19:25
  “ТВ” телевиз үзүүлж байна
 • 19:37
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 20:00
  “Боломжит шийдэл” нэвтрүүлэг
 • 20:40
  “ТВ” телевиз үзүүлж байна
 • 20:50
  “Төгсгөлгүй эхлэл” /хөөмийн урлагийн талаар танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг/
 • 21:36
  Star`s shop
 • 21:40
  “Улаанбаатарт байгаа миний аав” МУСК
 • 23:10
  “ТВ” телевиз үзүүлж байна
 • 23:20
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 10-р анги
 • 00:25
  Төрийн дуулал
 • 00:27
  Сайхан амраарай

12-14

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 07:35
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 8,9-р анги
 • 08:20
  Засаг цаг
 • 09:15
  “Өмнийн сайхан говиор-2019” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Боломжит шийдэл” нэвтрүүлэг
 • 10:45
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 10:50
  Хошин хөтөлбөр
 • 11:20
  “Хайрын рекорд” МУСК
 • 12:45
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 12:55
  Зураглал
 • 13:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 1,2,3-р анги
 • 15:25
  “International” телевиз үзүүлж байна
 • 15:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 16:05
  “Зэрлэг Швецарь” баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 16:50
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 4,5,6-р анги
 • 18:15
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 8,9-р анги
 • 19:00
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 20:30
  “Дамжуулах үг төслийн “Хишиг” нэвтрүүлэг /МУ-ын УГЗ, найруулагч Д.Хишигт/
 • 21:28
  ЦЕГ-аас мэдээлж байна
 • 21:30
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 21:40
  “Хүсэл” МУСК
 • 23:08
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 23:18
  Төрийн дуулал
 • 23:20
  Сайхан амраарай

12-15

 • 07:30
  Төрийн дуулал
 • 07:33
  Зураглал
 • 07:35
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 10,11,12-р анги
 • 08:40
  Home shopping
 • 08:50
  Зочны цаг
 • 09:10
  Дамжуулах үг төслийн “Хүн хөгжим” нэвтрүүлэг /МУ-ын УГЗ Б.Одсүрэн/
 • 09:50
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 10:00
  “Дөрвөн цагийн эгшиглэн”
 • 10:10
  Урлагаар эмчлэхүй
 • 10:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:30
  “Хайрлаж болох уу?” МУСК
 • 11:50
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 12:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 7,8-р анги
 • 14:30
  “Хөгжмийн хоёрол” урлагийн нэвтрүүлэг
 • 14:50
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 15:00
  “Кино бидний амьдралд” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  “Нэгэн дээвэр дор” ОАУСК 9,10-р анги
 • 16:50
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 17:00
  “Харандаан анд” хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  “Төгсгөлгүй эхлэл” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  Кино бидний амьдралд
 • 18:30
  “Хачирхалттай амьтадтай тааралдсан тохиолдолууд” баримтат нэвтрүүлэг /BBC агентлаг үзүүлж байна/
 • 19:15
  “ТВ” үзүүлж байна
 • 19:20
  “Эргүүлийн багийнхан” хүүхэлдэйн кино 10,11,12-р анги
 • 20:30
  “Дамжуулах үг” төсөл
 • 21:15
  “Луйвар” МУСК
 • 22:40
  Төрийн дуулал
 • 22:42
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл