03-31

 • 06:00
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 17
 • 06:55
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 07:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 08:00
  Мэдээ
 • 09:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 33-р анги
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Эрүүл мэнд /2/
 • 10:45
  "Нар, сар, од" хүүхдийн нэвтрүүлэг /3,4/
 • 11:05
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 11:25
  "Хэргийн газрын үзлэг" ОАК 9-р анги 1-р хэсэг
 • 12:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 3
 • 13:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 82-р анги
 • 15:10
  Торгоны зам: Хүлээсэн сэтгэл
 • 15:50
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:30
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" бага, дунд бүлэг
 • 16:40
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 16:50
  "Юунагийн гудамж" ОАК 34-р анги
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 4
 • 21:10
  "Ерөнхий сайдын санаачилга" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 23:10
  "Хэргийн газрын үзлэг" ОАК 9-р анги 2-р хэсэг
 • 00:05
  "Ерөнхийлөгчийн туслах" МУСК
 • 01:50
  Зураглал
 • 02:00
  Мэдээ
 • 03:05
  "Юунагийн гудамж" ОАК 34-р анги
 • 04:05
  Эфир төгсөв

04-01

 • 06:00
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 180:55:00
 • 06:55
  Япон амьдралын хэв маяг0:15:00
 • 07:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги0:50:00
 • 08:00
  Мэдээ1:00:00
 • 09:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 34-р анги1:00:00
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг 0:10:00
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах, бэлтгэл бүлэг 0:15:00
 • 10:25
  Теле хичээл: Эрүүл мэнд /3/0:20:00
 • 10:45
  "Нар, сар, од" хүүхдийн нэвтрүүлэг /5,6/0:20:00
 • 11:05
  Япон амьдралын хэв маяг0:20:00
 • 11:25
  "Хэргийн газрын үзлэг" ОАК 9-р анги 2-р хэсэг0:50:00
 • 12:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 40:50:00
 • 13:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги0:55:00
 • 14:00
  Мэдээ 0:25:00
 • 14:25
  "Улаан бал" ярилцлага1:25:00
 • 15:50
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 0:40:00
 • 16:30
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг 0:10:00
 • 16:40
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах, бэлтгэл бүлэг 0:10:00
 • 16:50
  "Юунагийн гудамж" ОАК 35-р анги1:10:00
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги1:00:00
 • 19:00
  Мэдээ 1:15:00
 • 20:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 51:05:00
 • 21:20
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 83-р анги 1:00:00
 • 22:20
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 1-р анги1:10:00
 • 23:30
  "Дурсамж төгсгөл үгүй" МУСК1:40:00
 • 01:10
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 180:50:00
 • 02:00
  Мэдээ1:05:00
 • 03:05
  "Юунагийн гудамж" ОАК 35-р анги1:00:00
 • 04:05
  Эфир төгсөв1:55:00

04-02

 • 06:00
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 19
 • 06:55
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 07:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 08:00
  Мэдээ
 • 09:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 35-р анги
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Эрүүл мэнд /4/
 • 10:45
  "Нар, сар, од" хүүхдийн нэвтрүүлэг /7/
 • 11:05
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 1-р анги
 • 12:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 5
 • 13:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 83-р анги
 • 15:10
  Торгоны зам: Хөдөлмөрийн үр шим 2
 • 15:50
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:30
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн" бага, дунд бүлэг
 • 16:40
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 16:50
  "Юунагийн гудамж" ОАК 36-р анги
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 6
 • 21:20
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 84-р анги
 • 22:20
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 2-р анги
 • 23:35
  "Хархны өгөөш" МУСК
 • 01:10
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 19
 • 02:00
  Мэдээ
 • 03:05
  "Юунагийн гудамж" ОАК 36-р анги
 • 04:05
  Эфир төгсөв

04-03

 • 06:00
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 20
 • 06:55
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 07:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 08:00
  Мэдээ
 • 09:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 36-р анги
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 10:25
  Теле хичээл: Эрүүл мэнд /5/
 • 10:45
  "Нар, сар, од" хүүхдийн нэвтрүүлэг /8/
 • 11:05
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 2-р анги
 • 12:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 6
 • 13:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 84-р анги
 • 15:10
  Торгоны зам: Гэр бүлийн зоог
 • 15:50
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:30
  СӨБ-ын теле хичээл:"Эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 16:40
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг" ахлах, бэлтгэл бүлэг
 • 16:50
  "Юунагийн гудамж" ОАК 37-р анги
 • 18:00
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  "Нууцлаг эзэн" шоу 7
 • 21:20
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 85-р анги
 • 22:20
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 3-р анги
 • 23:35
  "Хамтран амьдрагч" МУСК
 • 01:10
  “Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 20
 • 02:00
  Мэдээ
 • 03:05
  "Юунагийн гудамж" ОАК 37-р анги
 • 04:05
  Эфир төгсөв

04-04

 • 06:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 33,34-р анги
 • 08:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.3-1.6 ангиуд
 • 10:00
  "Нууцлаг эзэн" шоу /3-7/
 • 14:00
  "УИХ-ын гишүүний цаг"нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 15:50
  Торгоны зам: Тосгоны амьдрал 7
 • 16:20
  “Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Бизнес өрөг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Болзоо" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Улаан бал" тойм
 • 19:30
  "Бүрэн зураглал"- Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
 • 22:50
  "Далайн дээрэмчид" УСК
 • 01:15
  "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
 • 02:30
  Торгоны зам: Тосгоны амьдрал 7
 • 03:00
  Эфир төгсөв

04-05

 • 06:00
  "Юунагийн гудамж" ОАК 35,36-р анги
 • 08:10
  "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.7-1.10 ангиуд
 • 10:00
  "Бүрэн зураглал"- Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
 • 13:05
  "Амьдралын ээдрээ" УСК 1-3 ангиуд
 • 16:30
  "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 82-85 ангиуд
 • 19:30
  "Амьсгалаа түгж" УСК
 • 21:50
  "Баатрууд" УСК
 • 23:55
  "Хоёулаа унтах уу?" МУСК
 • 01:20
  "Хамтран амьдрагч" МУСК
 • 03:00
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр