09-25

 • 00:15
  "Тунгалагтамир" МУСК 3-р анги
 • 02:00
  Мэдээ
 • 03:00
  "Бяцхангүнж" ОАК 3-р анги
 • 03:50
  NTV энэдолоохоногт
 • 04:00
  Эфирзавсарлав
 • 06:00
  "Мину" баримтатнэвтрүүлэг
 • 06:35
  NTV энэдолоохоногт
 • 06:45
  "Пукка" хүүхэлдэйнкино 9,10-р анги
 • 07:40
  Мэдээ
 • 08:45
  "Бяцхангүнж" ОАК 3-р анги
 • 09:40
  "Инсүхатан" ОАК 58-р анги
 • 10:55
  "Бяцханмастерууд" шоу 7
 • 12:05
  "Тосгондболсонявдал" ОАК 27-р анги
 • 13:05
  "Venera VIP clinic" үзүүлжбайна
 • 13:10
  "Юүхүүбатүүнийнайзууд" хүүхэлдэйнкино 1.26-р анги
 • 13:35
  "Марчаахай" хүүхдийннэвтрүүлэг /9/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  "Тунгалагтамир" МУСК 3-р анги
 • 16:05
  "Болзоо" ярилцахцаг
 • 17:05
  "Бяцхангүнж" ОАК 4-р анги
 • 18:05
  "Юүхүүбатүүнийнайзууд" хүүхэлдэйнкино 2.1-р анги
 • 18:30
  "Марчаахай" хүүхдийннэвтрүүлэг /10/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Бяцханмастерууд" шоу 8
 • 21:35
  "Инсүхатан" ОАК 59-р анги
 • 23:10
  "Тосгондболсонявдал" ОАК 29-р анги

09-26

 • 00:10
  Бундеслиг: Тойргийнөмнө
 • 00:45
  "Алтанус" МУСК
 • 02:10
  Мэдээ
 • 03:10
  "Бяцхангүнж" ОАК 4-р анги
 • 04:00
  Эфирзавсарлав
 • 06:00
  "Бяцхангүнж" ОАК 1-4 ангиуд
 • 10:20
  "Марчаахай" хүүхдийннэвтрүүлэг /6-8/
 • 11:20
  "Ногоонкоммент" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Хэрэвбидулиралбайсанбол?" УСК
 • 13:00
  "Venera VIP clinic - үзүүлжбайна" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Азбаяр: "Урамтүгээе"
 • 13:10
  "Засагцаг" нэвтрүүлэг
 • 14:05
  "Бяцханмастерууд" шоу 5,6
 • 16:40
  "Бумбардайаргалдявсаннь" хүүхэлдэйнкино
 • 17:10
  "Тэнгэрийндуунууд 3" Торгонызамбаримтаткино
 • 17:50
  "Болзоо" ярилцахцаг
 • 19:00
  "Улаанбал" тойм
 • 19:35
  "Ангийнулирал" УСК
 • 22:55
  "Найз" МУСК

09-27

 • 00:50
  "Хэрэвбидулиралбайсанбол?" УСК
 • 02:00
  "Гайхамшигтаялал" баримтаткино 28
 • 03:00
  Эфирзавсарлав
 • 06:00
  "Тосгондболсонявдал" ОАК 25-29 ангиуд
 • 10:10
  Японамьдралынхэвмаяг
 • 10:25
  "Инсүхатан" ОАК 56-р анги
 • 11:40
  "Жонмадагийнсүүлчийндолоохоног" УСК
 • 12:55
  "Venera VIP clinic - үзүүлжбайна" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Азбаяр: "Урамтүгээе"
 • 13:05
  "Бяцханмастерууд" шоу 7,8
 • 15:40
  "Инсүхатан" ОАК 57-59 ангиуд
 • 19:30
  "18 насбичамдхайртай" МУСК
 • 22:05
  "Хоёрертөнц" МУСК

Олон Саналтай

IX/2622:00

Боловсрол ТВ

"Анагаахын алдартнууд" ОАК 9-р анги

IX/2616:00

AsianBox

"Сүн Ү Күн" ОАК 1-р анги

IX/2619:35

NTV

"Ангийнулирал" УСК