06-17

 • 05:55
  “Хөгжмийн дөрвөл” ОАК /8-10/
 • 08:10
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Аргентин - Исланд” /давталт/
 • 10:05
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ийн тойм
 • 10:35
  “Торгоны зам - Хаш сийлбэр” баримтат кино
 • 11:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Франц - Австрали” /давталт/
 • 12:55
  “ХААН Банк Сан” үзүүлж байна
 • 13:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Хорват - Нигери” /давталт/
 • 14:55
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ийн тойм
 • 15:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Перу - Дани” /давталт/
 • 17:50
  “Ахлал тогоочийн заавраар” шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Коста Рика - Серби” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Тойм мэдээ
 • 20:50
  “Пинокио” ОАК 20-р анги
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман - Мексик” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман - Мексик” /шууд/
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Бразил - Швейцарь” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 37,38-р анги
 • 03:30
  Эфир төгсөв

06-18

 • 06:00
  Тойм
 • 06:45
  “Бонсай” баримтат кино /1/
 • 07:10
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /01/
 • 07:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 38-р анги
 • 08:45
  Нийслэл хөтөч
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Коста Рика – Серби” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман – Мексик” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нийслэл хөтөч
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Бразил – Швейцарь” /давталт/
 • 16:55
  Нийслэл хөтөч
 • 17:25
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 18:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 39-р анги
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Швед – БНСУ” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Швед – БНСУ” /шууд/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Белги – Панам” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 39-р анги
 • 00:00
  “Алтан цомын түүх” Б.Балжинням
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  “Амьдрах төсөл” МУСК
 • 03:40
  Орос хүрэх зам /01/
 • 04:05
  Эфир төгсөв

06-19

 • 06:00
  “Бонсай” баримтат кино /02/
 • 06:25
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /2, 3/
 • 07:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 39-р анги
 • 08:45
  Нийслэл хөтөч
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Швед – БНСУ” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Белги – Панам” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нийслэл хөтөч
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” /давталт/
 • 16:55
  Нийслэл хөтөч
 • 17:25
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 18:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 40-р анги
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Колумб – Япон” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Колумб – Япон” /шууд/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Польш – Сенегал” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Польш – Сенегал” /шууд/
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ А хэсэг “ОХУ – Египет” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 40-р анги
 • 02:45
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /02/
 • 03:35
  Орос хүрэх зам/02/
 • 04:05
  Эфир төгсөв

06-20

 • 06:00
  “Бонсай” баримтат кино /3/
 • 06:25
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /4,5/
 • 07:55
  “Жаргалант Вилла” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 40-р анги
 • 08:45
  Нийслэл хөтөч
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Колумб – Япон” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Польш – Сенегал” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нийслэл хөтөч
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ А хэсэг “ОХУ – Египет” /давталт/
 • 16:55
  Нийслэл хөтөч
 • 17:25
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 18:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 41-р анги
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Португал – Марокко” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Португал – Марокко” /шууд/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ А хэсэг “Уругвай – Саудын Араб” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Football talk
 • 00:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 41-р анги
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Иран – Испани” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Иран – Испани” /шууд/
 • 04:15
  Эфир төгсөв

06-21

 • 06:00
  “Бонсай” баримтат кино /4/
 • 06:25
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /6,7/
 • 07:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 41-р анги
 • 08:45
  Нийслэл хөтөч
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Португал – Марокко” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ А хэсэг “Уругвай – Саудын Араб” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нийслэл хөтөч
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ В хэсэг “Иран – Испани” /давталт/
 • 16:55
  Нийслэл хөтөч
 • 17:25
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 18:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 42-р анги
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Дани – Австрали” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Мэдээ
 • 21:15
  Орос хүрэх зам /11/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Франц – Перу” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 42-р анги
 • 00:00
  “Алтан цомын түүх” Б.Балжинням
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Аргентин – Хорват” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Аргентин – Хорват” /шууд/
 • 04:15
  Эфир төгсөв

06-22

 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:10
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /05/
 • 07:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 42-р анги
 • 08:45
  Нийслэл хөтөч
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Дани – Австрали” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ С хэсэг “Франц – Перу” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нийслэл хөтөч
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Аргентин – Хорват” /давталт/
 • 16:55
  Нийслэл хөтөч
 • 17:25
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 18:10
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 43-р анги
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Бразил – Коста Рика” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Мэдээ
 • 21:15
  Орос хүрэх зам /12/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Нигери – Исланд” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Нигери – Исланд” /шууд/
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Серби – Швейцарь” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  “Эртүгрүл хааны түүх” ОАК 43-р анги
 • 02:45
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /05/
 • 03:35
  Орос хүрэх зам /03/
 • 04:05
  Эфир төгсөв

06-23

 • 06:00
  Эртүгрүл хааны түүх” ОАК /39-41/
 • 08:15
  “Маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  “Loriblu Mongolia” үзүүлж байна /1,2/
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Бразил – Коста Рика /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ D хэсэг “Нигери – Исланд” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Нийслэл хөтөч
 • 14:30
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Е хэсэг “Серби – Швейцарь” /давталт/
 • 16:55
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу нэвтрүүлэг
 • 18:00
  МАМСХ –ны мотоциклын бартаат замын УАШТ –ий эхний гараа
 • 18:15
  “Алтан цомын түүх” Б.Балжинням
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Бельги – Тунис” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Мэдээ
 • 20:45
  “Торгоны зам – Шө Янтай” баримтат кино
 • 21:20
  Орос хүрэх зам /07/
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “БНСУ – Мексик” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “БНСУ – Мексик” /шууд/
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман – Швед” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман – Швед” /шууд/
 • 04:15
  Эфир төгсөв

06-24

 • 06:00
  Эртүгрүл хааны түүх” ОАК /42, 43/
 • 07:30
  “Маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  МАМСХ –ны мотоциклын бартаат замын УАШТ –ий эхний гараа
 • 08:40
  “440 герц” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий тойм
 • 10:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Бельги – Тунис” /давталт/
 • 11:55
  Ертөнцийн 65 дахь гоо бүсгүй
 • 12:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “БНСУ – Мексик” /давталт/
 • 13:55
  “Жаргалант вилла” үзүүлж байна
 • 14:00
  Нийслэл хөтөч
 • 14:30
  “Торгоны зам – Шө Янтай” баримтат кино
 • 15:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ F хэсэг “Герман – Швед” /давталт/
 • 16:55
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:35
  Хүдэр дагасан сурвалжлага №3
 • 17:50
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Англи – Панам” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 20:00
  Тойм
 • 21:00
  Орос хүрэх аялал
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Япон – Сенегал” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 23:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Япон – Сенегал” /шууд/
 • 01:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Польш – Колумб” тоглолтын өмнө /шууд/
 • 02:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ Н хэсэг “Польш – Колумб” /шууд/
 • 04:15
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/