06-24

 • 06:00
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 1-р анги
 • 07:00
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.1,2/
 • 07:25
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /29/
 • 07:50
  Мэдээ
 • 08:40
  “Хүлээсэн сэтгэл” Торгоны зам цувралаас
 • 09:00
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.10/
 • 09:45
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 34-р анги
 • 10:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.1,2/
 • 11:00
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /29/
 • 11:25
  “Невский” ОАК 13-р анги
 • 12:15
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 1-р анги
 • 13:15
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.10/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.1,2/
 • 14:45
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /29/
 • 15:10
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 34-р анги
 • 16:00
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 16:15
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 17:20
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 2-р анги
 • 18:05
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.3/
 • 18:30
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /30/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  “Бизнес өрөг” нэвтрүүлэг
 • 21:25
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 35-р анги
 • 22:35
  “Невский” ОАК 14-р анги
 • 23:45
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 2-р анги
 • 00:35
  Мэдээ
 • 01:35
  "Атлетик 220 – Хаан хүнс титэм" Мазала дээд лиг 2019 /7-р тойргийн давталт/
 • 03:25
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /1/
 • 04:00
  Эфир төгсөв

06-25

 • 06:00
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 2-р анги
 • 06:45
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.3/
 • 07:10
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /30/
 • 07:35
  Мэдээ
 • 08:20
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 08:30
  “Сүүн хайр” Торгоны зам цувралаас
 • 09:00
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.7/
 • 09:45
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 35-р анги
 • 10:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.3/
 • 11:00
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /30/
 • 11:25
  “Невский” ОАК 14-р анги
 • 12:15
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 2-р анги
 • 13:10
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.8/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.3/
 • 14:45
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /30/
 • 15:10
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 35-р анги
 • 16:05
  “Кан мужийн найрал дуу” Торгоны зам цувралаас
 • 16:30
  “Болзоо” ярилцах цаг
 • 17:20
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 3-р анги
 • 18:05
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.4/
 • 18:30
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /31/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  “Үзэл бодлын зөрөг” ярилцлага
 • 21:05
  “Мазала 2019” 8-р тойргийн тойм
 • 21:25
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 36-р анги
 • 22:30
  “Невский” ОАК 15-р анги
 • 23:35
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 3-р анги
 • 00:25
  Мэдээ
 • 01:25
  "Хаан хүнс - Титэм" Мазала дээд лиг 2019 /8-р тойргийн давталт/
 • 03:15
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /2/
 • 04:00
  Эфир төгсөв

06-26

 • 06:00
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 3-р анги
 • 06:45
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.4/
 • 07:10
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /31/
 • 07:35
  Мэдээ
 • 08:35
  “Хятадын шинэ жил” Торгоны зам цувралаас
 • 09:00
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.8/
 • 09:45
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 36-р анги
 • 10:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.4/
 • 11:00
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /31/
 • 11:25
  “Невский” ОАК 15-р анги
 • 12:15
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 3-р анги
 • 13:10
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.9/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.4/
 • 14:45
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /31/
 • 15:10
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 36-р анги
 • 16:00
  “Загасчдын сүүлчийн отог” Торгоны зам цувралаас
 • 16:30
  Эко сэргийлэгч 5: Хууль бус мод бэлтгэл
 • 16:40
  “Үзэл бодлын зөрөг” ярилцлага
 • 17:20
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 4-р анги
 • 18:05
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.5/
 • 18:30
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /32/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.11/
 • 21:25
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 37-р анги
 • 22:30
  “Невский” ОАК 16-р анги
 • 23:40
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 4-р анги
 • 00:30
  Мэдээ
 • 01:30
  "СП Фалконс - Эрчим" Мазала дээд лиг 2019 /8-р тойргийн давталт/
 • 03:20
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /3/
 • 04:00
  Эфир төгсөв

06-27

 • 06:00
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 4-р анги
 • 06:45
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.5/
 • 07:10
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /32/
 • 07:35
  Мэдээ
 • 08:35
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 08:55
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.11/
 • 09:50
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 37-р анги
 • 10:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.5/
 • 11:00
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /32/
 • 11:25
  “Невский” ОАК 16-р анги
 • 12:15
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 4-р анги
 • 13:00
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.11/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.5/
 • 14:45
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /32/
 • 15:10
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 37-р анги
 • 16:00
  “Бизнес өрөг” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Мазала 2019” 8-р тойргийн тойм
 • 17:20
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 5-р анги
 • 18:05
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.6/
 • 18:30
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /33/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.12/
 • 21:25
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 38-р анги
 • 22:30
  “Невский” ОАК 17-р анги
 • 23:40
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 5-р анги
 • 00:30
  Мэдээ
 • 01:30
  "УБ сити - Андууд сити" Мазала дээд лиг 2019 /8-р тойргийн давталт/
 • 03:20
  Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал /4/
 • 04:00
  Эфир төгсөв

06-28

 • 06:00
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 5-р анги
 • 06:45
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.6/
 • 07:10
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /33/
 • 07:35
  Мэдээ
 • 08:35
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 08:55
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.12/
 • 09:50
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 38-р анги
 • 10:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.6/
 • 11:00
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /33/
 • 11:25
  “Невский” ОАК 17-р анги
 • 12:15
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 5-р анги
 • 13:00
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.12/
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:20
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.6/
 • 14:45
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /33/
 • 15:10
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 38-р анги
 • 16:00
  “Маргаашгүй” МУСК
 • 17:20
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 6-р анги
 • 18:05
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.7/
 • 18:30
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /34/
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:15
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.13/
 • 21:25
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 39-р анги
 • 22:30
  “Невский” ОАК 18-р анги
 • 23:40
  Үүргэвчтэй аялал-2 “Герман”
 • 00:40
  “Элэг нэгтэн” МУСК
 • 02:10
  “Шоронгийн гүнж” ОАК 6-р анги
 • 02:55
  Мэдээ
 • 04:00
  Эфир төгсөв

06-29

 • 06:00
  Торгоны зам /53/
 • 06:25
  “Шоронгийн гүнж” ОАК /3-6/
 • 09:25
  Оюуны өмчийн газар үзүүлж байна
 • 09:30
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Ахлах тогоочийн заавраар” шоу /3.11-13/
 • 13:20
  Айл төсөл
 • 13:50
  “Бизнес өрөг” нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Атлетик 220 - УБ сити" Мазала дээд лиг 2019 /шууд/
 • 17:05
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 17:40
  “Метро стар” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 19:55
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 40-р анги
 • 21:00
  “Невский” ОАК 19-р анги
 • 22:05
  “Сэжигтэн” УСК
 • 00:50
  “Маш нууц” МУСК
 • 02:50
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 03:00
  Эфир төгсөв

06-30

 • 06:00
  “Невский” ОАК /14-19/
 • 10:45
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн кино /3.3-7/
 • 12:50
  “Пукка” хүүхэлдэйн кино /30-34/
 • 14:55
  “Фү Яаогийн домог” ОАК /35-40/
 • 19:55
  “Фү Яаогийн домог” ОАК 41-р анги
 • 21:00
  “Невский” ОАК 20-р анги
 • 22:10
  Нөгөө кинонууд : “Хөндий” УСК
 • 00:35
  “Сэжигтэн” УСК
 • 03:00
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт