03-25

 • 07:00
  “Хөгжмийн завсарлага”
 • 07:15
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 111-114-р анги
 • 09:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Ёс суртахууныг төгөлдөржүүлэхүй” лекц 3
 • 11:05
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  “Таны эрүүл мэндэд” эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 12:45
  “Урлагийн гудамж” нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  “Жуков” уран сайхны кино
 • 15:30
  “Салах ёс” Туркийн уран сайхны кино
 • 17:40
  “Азын одонд төрсөн алтан гартай эмч” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Болзоо” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 21:35
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 22:20
  “Хүсэл” Монголын уран сайхны кино
 • 00:10
  “Сүлд хийморийн дуулал” тоглолт
 • 01:40
  “Бундеслига”
 • 03:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 04:00
  Эфир төгсөв

03-26

 • 07:00
  “Хөгжмийн завсарлага”
 • 07:15
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 115-118-р анги
 • 09:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Ёс суртахууныг төгөлдөржүүлэхүй” лекц 4
 • 11:05
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 11:45
  “Урлагийн гудамж” нэвтрүүлэг
 • 12:35
  “Таны эрүүл мэндэд” эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 13:45
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.15-17.18
 • 16:30
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Болзоо”
 • 18:00
  “Бизнес өрөг”
 • 19:00
  “Үндэсний тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 21:20
  “Ларьдма” Монголын уран сайхны кино
 • 23:20
  “Амьдрал чамд хайртай” тоглолт
 • 01:05
  “Бундеслига”
 • 02:45
  “Догшин хар сүлдний нууц” баримтат кино
 • 03:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 04:00
  Эфир төгсөв

03-27

 • 06:00
  “Хөгжмийн завсарлага”
 • 06:30
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 07:00
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 119.120-р анги
 • 08:20
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 08:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 09:00
  “Болзоо” нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Нийслэл хөтөч”
 • 10:50
  “Та үүнийг мэдэх үү?”
 • 11:05
  “Чимээгүй тахал буюу хэрх өвчин” /захиалгат/
 • 11:20
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 1.2-р анги
 • 12:55
  Making the movie “Манан зүсэгч”
 • 13:10
  “Нийслэл хөтөч”
 • 14:00
  “Урлагийн гудамж” нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Нийслэл хөтөч”
 • 16:20
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 119.120-р анги
 • 17:40
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Social news” хөтөлбөр /шууд/
 • 18:30
  “N” энтертайнмэнт хөтөлбөр
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.19
 • 21:25
  “Монголын телевизүүдийн форум 2017”
 • 21:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 121.122-р анги
 • 23:40
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.19
 • 00:15
  “Гэрийн үйлчлэгч” уран сайхны кино 1-4-р анги
 • 02:00
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 02:40
  “I love you” тоглолт
 • 04:05
  Эфир төгсөв

03-28

 • 06:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  “Та үүнийг мэдэх үү?”
 • 07:00
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 121.122-р анги
 • 08:20
  “N” энтертайнмэнт хөтөлбөр
 • 08:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 09:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Нийслэл хөтөч”
 • 10:50
  “Social news” хөтөлбөр
 • 11:20
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 3.4-р анги
 • 12:55
  Making the movie “Манан зүсэгч”
 • 13:10
  “Нийслэл хөтөч”
 • 14:00
  “Бизнес өрөг”
 • 14:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Нийслэл хөтөч”
 • 16:20
  “Шилэн баг” олон ангит уран сайхны кино 121.122-р анги
 • 17:40
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Social news” хөтөлбөр /шууд/
 • 18:30
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 21:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 1.2-р анги
 • 23:40
  “Гэрийн үйлчлэгч” олон ангит уран сайхны кино 5-8-р анги
 • 01:25
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 02:25
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 03:05
  “Жааз” тоглолт
 • 04:05
  Эфир төгсөв

03-29

 • 06:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 1.2-р анги
 • 08:20
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 09:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Нийслэл хөтөч”
 • 10:50
  “Social news” хөтөлбөр
 • 11:20
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 5.6-р анги
 • 12:55
  “Чимээгүй тахал буюу хэрх өвчин” /захиалгат/
 • 13:10
  “Нийслэл хөтөч”
 • 14:00
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Монгол телевизүүдийн форум 2017”
 • 14:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Нийслэл хөтөч”
 • 16:20
  “Буддын сургаал” цуврал лекц 1
 • 17:20
  Making the movie “Манан зүсэгч”
 • 17:40
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Social news” хөтөлбөр /шууд/
 • 18:30
  “N” энтертайнмэнт хөтөлбөр
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.20
 • 21:30
  “Монголын телевизүүдийн форум 2017”
 • 21:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 3.4-р анги
 • 23:50
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.20
 • 00:35
  “Гэрийн үйлчлэгч” уран сайхны кино 9-12-р анги
 • 02:20
  “Snow melody”концерт
 • 04:00
  Эфир төгсөв

03-30

 • 06:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 3.4-р анги
 • 08:20
  “N” энтертайнмэнт хөтөлбөр
 • 08:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 09:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Нийслэл хөтөч”
 • 10:50
  “Social news” хөтөлбөр
 • 11:20
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 7.8-р анги
 • 12:55
  “Чимээгүй тахал буюу хэрх өвчин” /захиалгат/
 • 13:10
  “Нийслэл хөтөч”
 • 14:00
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 14:35
  “Монголын телевизүүдийн форум 2017”
 • 14:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Нийслэл хөтөч”
 • 16:20
  “Буддын сургаал” цуврал лекц 2
 • 17:20
  Making the movie “Манан зүсэгч”
 • 17:40
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Social news” хөтөлбөр /шууд/
 • 18:30
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.21
 • 21:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 5.6-р анги
 • 23:50
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.21
 • 00:35
  “Гэрийн үйлчлэгч” уран сайхны кино 13-16-р анги
 • 02:20
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 03:00
  “Эрчист ирмүүн” тоглолт
 • 04:10
  Эфир төгсөв

03-31

 • 06:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:50
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 5.6-р анги
 • 08:20
  “Чихэндэй” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 09:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Нийслэл хөтөч”
 • 10:50
  “Social news” хөтөлбөр
 • 11:20
  “Хайрын зуслан” хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 1.2-р анги
 • 12:25
  “Пин пон” Японы хүүхэлдэйн кино
 • 13:10
  “Нийслэл хөтөч”
 • 14:00
  “Урлагийн гудамж” нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Нийслэл хөтөч”
 • 16:20
  “Буддын сургаал” цуврал лекц 3
 • 17:20
  Making the movie “Манан зүсэгч”
 • 17:40
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Social news” хөтөлбөр /шууд/
 • 18:30
  “N” энтертайнмэнт хөтөлбөр
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.22
 • 21:25
  “Нууцын тайлал” нэвтрүүлэг /төлбөрт/
 • 21:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:55
  “Хамтдаа” Монголын олон ангит уран сайхны кино 7.8-р анги
 • 23:50
  “Бундеслига” тойргийн өмнө
 • 00:30
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.22
 • 00:55
  “Гэрийн үйлчлэгч” олон ангит уран сайхны кино 17-20-р анги
 • 02:40
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 03:20
  “Бундеслига” тойргийн өмнө
 • 04:00
  Эфир төгсөв

04-01

 • 06:45
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 1-4-р анги
 • 09:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Буддын сургаал” цуврал лекц 5
 • 11:00
  “Хайрын зуслан” хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 3.4-р анги
 • 12:00
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 12:10
  “Та үүнийг мэдэх үү?”
 • 12:20
  “Пин пон” Японы хүүхэлдэйн кино
 • 12:45
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.19-17.20
 • 14:05
  “Таны эрүүл мэндэд” нэвтрүүлэг
 • 15:05
  “Зөн билгийн тулаан” шоу 17.21-17.22
 • 16:20
  “Бизнес өрөг”
 • 17:05
  “Өртөө” Монголын уран сайхны кино
 • 19:00
  “Үндэсний мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Болзоо” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Бундеслига” /”Шальке”-“Боруссия Дортмунд”//шууд/
 • 23:40
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 00:20
  “Бундеслига” /”Айнтрахт Франкфурт”-“Боруссия Мюнхенгладбах”//шууд/
 • 02:30
  “Тайга” Монголын уран сайхны кино
 • 04:00
  Эфир төгсөв

04-02

 • 06:45
  “Улаан талбай” Оросын олон ангит уран сайхны кино 5-8-р анги
 • 09:45
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Буддын сургаал” цуврал лекц 6
 • 11:00
  “Хайрын зуслан” хүүхдийн олон ангит уран сайхны кино 5.6-р анги
 • 12:00
  Төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 12:10
  “Анчид” Монголын уран сайхны кино
 • 13:45
  “Таны эрүүл мэндэд” нэвтрүүлэг
 • 14:45
  “Гайхамшигт цирк”
 • 15:55
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 16:30
  “Хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Болзоо”
 • 18:00
  “Бизнес өрөг”
 • 19:00
  “Үндэсний тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Чөлөөт эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэг
 • 21:20
  “Зангараг” Монголын уран сайхны кино
 • 23:20
  “Бундеслига” /”Байер Леверкузен”-“Вольфсбург”//шууд/
 • 01:30
  “Бундеслига” тусгай дугаар 4-р сарын шилдгүүд
 • 02:10
  “Хайрын бэлэг” тоглолт
 • 03:40
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги