01-18

 • 09:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 33-р анги
 • 09:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 09:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 25,26-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Шак-н эсрэг"шоу нэвтрүүлэг 10
 • 13:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат дэлгэц" баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 34-р анги
 • 17:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 18:25
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Үүнийг хэрхэн хийх вэ?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг давталт
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 1
 • 21:30
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 27,28-р анги
 • 22:20
  УСК

01-19

 • 09:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 09:25
  "Том ба Жерри" хүүхэлдэйн кино
 • 09:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 27,28-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 1
 • 13:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат дэлгэц" баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 17:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Үүнийг хэрхэн хийх вэ?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 2
 • 21:30
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 29,30-р анги
 • 22:30
  УСК

01-20

 • 09:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 35-р анги
 • 09:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 09:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 29,30-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 2
 • 13:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат дэлгэц" баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 17:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "The Founder" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 3
 • 21:30
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 21,22-р анги
 • 22:20
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 23,24,25-р анги
 • 23:30
  УСК

01-21

 • 09:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 36-р анги
 • 09:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 09:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 3
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:15
  "The Founder" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат дэлгэц" баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Тин Тин-ий адал явдал" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 17:25
  "Мистер Бин" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "Пат Мат хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Монголчууд" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг 4
 • 21:30
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 26,27-р анги
 • 22:20
  "Миний нэр Эйрл" ОАК 28,29,30-р анги
 • 23:30
  УСК

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги