01-20

 • 09:00
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 10:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 10:55
  "Архелогийн цаг" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Луут бөмбөлөг-Z" хүүхэлдэйн кино 80-р анги
 • 12:15
  Фото зарын цаг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Япон хэл" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 1,2-р анги
 • 16:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Фото зарын цаг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 17:10
  "Луут бөмбөлөг-Z" хүүхэлдэйн кино 81-р анги
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:55
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 18:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонорт" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:00
  "ЗЦА" мэдээллэж байна
 • 20:20
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 20:30
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 3,4-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Шидэт Үлгэрийн" кино сар...

01-21

 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Луут бөмбөлөг-Z" хүүхэлдэйн кино 81-р анги
 • 12:15
  Фото зарын цаг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "ЗЦА" мэдээллэж байна
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 3,4-р анги
 • 15:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 15:25
  Фото зарын цаг
 • 15:30
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 17:10
  "Луут бөмбөлөг-Z" хүүхэлдэйн кино 82-р анги
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:55
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 18:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонорт" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 5,6-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Шидэт Үлгэрийн" кино сар...

01-22

 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:55
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 11:45
  "Луут бөмбөлөг-Z" хүүхэлдэйн кино 82-р анги
 • 12:15
  Фото зарын цаг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Япон хэл" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 5,6-р анги
 • 15:15
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Фото зарын цаг
 • 15:30
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 17:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:55
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонорт" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 7,8-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Шидэт Үлгэрийн" кино сар...

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги