10-20

 • 09:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 09:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 64,65-р анги
 • 09:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "13" ОАК 8-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Баримтат кино"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 66,67-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Баримтат кино"
 • 18:50
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 19:45
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "13" ОАК 9-р анги
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар

10-21

 • 09:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 09:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 66,67-р анги
 • 09:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "13" ОАК 9-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Кардашаныхан" шоу 46
 • 13:00
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг давталт
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 68,69-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Түмэнд түгээнэ" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Баримтат кино"
 • 21:25
  "13" ОАК 10-р анги
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар

10-22

 • 09:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 09:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 68,69-р анги
 • 09:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "13" ОАК 10-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эрүүл мэнд"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр боб" хүүхэлдэйн кино 70,71-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 19:45
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Баримтат кино"
 • 21:25
  "13" ОАК 11-р анги
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг