06-27

 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 393,394,395-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Түмэнд түгээ" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-3
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 396,397,398-р анги
 • 22:30
  Action Кино сар...

06-28

 • 08:30
  "Түмэнд түгээ" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:05
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-3
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 396,397,398-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Баримтат дэлгэц" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Баримтат дэлгэц" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-4
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Авто тайм" нэвтрүүлэг "Монре Даатгал"
 • 21:45
  "Хайрын өнгө" ОАК 1,2-р анги
 • 22:35
  Action Кино сар...

06-29

 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:05
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-4
 • 11:00
  "Хайрын өнгө" ОАК 1,2-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Баримтат дэлгэц" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Түмэнд түгээ" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Номчийн өртөө" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Хайрын өнгө" ОАК 3,4-р анги
 • 22:15
  Action Кино сар...

06-30

 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Номчийн өртөө" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хайрын өнгө" ОАК 3,4-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Баримтат дэлгэц" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Та үүнийг мэдэх уу?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Та үүнийг мэдэх уу?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Өв соёл" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Талст" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Авто тайм" нэвтрүүлэг "Монре Даатгал"
 • 21:45
  "Хайрын өнгө" ОАК 5,6-р анги
 • 22:35
  Action Кино сар...

07-01

 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Талст" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хайрын өнгө" ОАК 5,6-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Баримтат дэлгэц" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Түмэнд түгээ" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-5
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Хайрын өнгө" ОАК 7,8-р анги
 • 22:15
  "Хуучны Монгол" Кино сар...

07-02

 • 09:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 09:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 09:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хайрын өнгө" ОАК 7,8-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-3
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:00
  "Луут бөмбөлөг" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 17:25
  "Цул төмөр алхимич ах дүүс" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 17:50
  "Ууртай шувууд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Yүнийг хэрхэн хийх вэ?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 19:30
  "Номчийн өртөө" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх дэлхий" Цуврал баримтат кино-6
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Авто тайм" нэвтрүүлэг "Монре Даатгал"
 • 21:45
  "Хайрын өнгө" ОАК 9,10-р анги
 • 22:35
  "Хуучны Монгол" Кино сар...

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/