04-27

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг давталт
 • 09:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 09:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 09:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Сэлбэгийн дэлгүүр" шоу нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 218,219,220-р анги
 • 12:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 17:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 17:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Түмэнд түгээ нэвтрүүлэг"
 • 19:30
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 221,222,223-р анги
 • 22:25
  "Хайрын" кино сар...

04-28

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг давталт
 • 09:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 09:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 09:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Сэлбэгийн дэлгүүр" шоу нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 221,222,223-р анги
 • 12:00
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:15
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 17:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 17:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 17:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 224,225,226-р анги
 • 22:25
  "Хайрын" кино сар...

04-29

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг давталт
 • 09:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 09:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 09:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Сэлбэгийн дэлгүүр" шоу нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 224,225,226-р анги
 • 12:00
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 12:30
  "Рагуса Тур" Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 17:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 17:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 17:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Түмэнд түгээ нэвтрүүлэг"
 • 19:30
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 227,228,229-р анги
 • 22:25
  "Хайрын" кино сар...

04-30

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг давталт
 • 09:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 09:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 09:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Сэлбэгийн дэлгүүр" шоу нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 227,228,229-р анги
 • 12:00
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:15
  "Цагийн гажуудал" баримтат
 • 12:45
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 17:00
  "Teen Titans" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 17:25
  "Ying Yang Yo" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 17:50
  "Shaun the Sheep" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Технологийн цаг" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Ногоон цагаан бас хар" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 21:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ОАК 230,231,232-р анги
 • 22:25
  "Хайрын" кино сар...

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги