02-19

 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:55
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Япон хэл" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 63,64-р анги
 • 15:15
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  ТВ хичээл: "Япон хэл"
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 17:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:40
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонорт" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 65,66-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-20

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 10:10
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 65,66-р анги
 • 16:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:00
  "Монгол хүний хүлэг Морь уу? Мотоцикл уу?" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 67,68-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-21

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Монгол хүний хүлэг Морь уу? Мотоцикл уу?" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 67,68-р анги
 • 16:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 17:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:00
  "Загасчлал яваад ирлээ" Аялал т/м нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 69,70-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-22

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Загасчлал яваад ирлээ" Аялал т/м нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 11:00
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 69,70-р анги
 • 16:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 17:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:00
  "Номчын өртөө" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 71,72-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-23

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 10:10
  "Номчын өртөө" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 71,72-р анги
 • 16:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 17:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:00
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Ил тод нийгэм" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 73,74-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-24

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 09:35
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:10
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг давталт
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 73,74-р анги
 • 16:25
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Шүглийн дуу" хөтөлбөр ЗЦА бэлтгэв
 • 19:50
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 20:45
  "Монгол хүний хүлэг Морь уу? Мотоцикл уу?" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 75,76-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-25

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Монгол хүний хүлэг Морь уу? Мотоцикл уу?" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 12:50
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 75,76-р анги
 • 15:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 17:40
  "Түүхийн өртөө" танин мэдэхүйн цуврал
 • 17:45
  "Шүглийн дуу" хөтөлбөр ЗЦА бэлтгэв
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 77,78-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

02-26

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:55
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 11:45
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 12:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:50
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson давталт
 • 13:40
  "Дотно хэрэглээ" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 77,78-р анги
 • 15:15
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 17:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 17:40
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 79,80-р анги
 • 22:20
  "Товч толь" танин мэдэхүйн цуврал...
 • 22:30
  "Сэтгэлд хоногшсон" кино сар...

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги