06-17

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 1-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-2
 • 12:55
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:15
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-3
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 2-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-18

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 2-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-3
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг давталт
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-4
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 3-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-19

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Монголчууд" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 3-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-4
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монголчууд" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-5
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 4-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-20

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 4-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-5
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 18:40
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-6
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 5-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-21

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 5-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 12:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-6
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-7
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 6-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-22

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Археологийн цуврал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 6-р анги
 • 11:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 12:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-7
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Дэлхийн суутан" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-8
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 7-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-23

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Миний аав" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 7-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Товч толь" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-8
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:10
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 20:00
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-9
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 8-р анги
 • 22:20
  Кино сар

06-24

 • 09:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 09:30
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 10:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 10:15
  "Их түүхийн жим" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 8-р анги
 • 12:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-9
 • 13:00
  "Рагуса Edu" Сургалтын төв үзүүлж байна
 • 13:15
  "Өв соёл" танин мэдэрүйн нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 14:15
  "Баримтат кино"
 • 15:25
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ хичээл: "Англи хэл"
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 17:00
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 17:25
  "Хөвсгөр Боб" хүүхэлдэйн кино 32-р анги
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Авто нюьс" зарын цаг
 • 18:15
  Рагуса Тур Аялал танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Ногоон цагаан бас хар"танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Цагийн гажуудал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Та үүнийг мэдэх үү?" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Эх Дэлхий" баримтат нэвтрүүлэг-10
 • 21:30
  "Баяртай хөөрхөн төрх минь" ОАК 9-р анги
 • 22:20
  Кино сар

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/