03-25

 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Шүглийн дуу" хөтөлбөр ЗЦА бэлтгэв
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 77,78-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 129,130-р анги
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 79,80-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 131,132-р анги
 • 22:20
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-26

 • 09:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 79,80-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 131,132-р анги
 • 16:00
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 81,82-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Амралтын өдөр" хөтөлбөр
 • 20:45
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 133,134-р анги
 • 22:20
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-27

 • 09:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Энэ цагийн дүр" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 81,82-р анги
 • 12:10
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 13:30
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 14:10
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Баримтат дэлгэц"
 • 16:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 133,134-р анги
 • 17:00
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 83,84-р анги
 • 18:05
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:40
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:45
  "Хошин шог"
 • 21:30
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 135,136-р анги
 • 00:00
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-28

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:10
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 83,84-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Хошин шог"
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 135,136-р анги
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 85,86-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:10
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Загасчлал яваад ирлээ" Аялал т/м нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 137,138-р анги
 • 22:20
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-29

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:10
  "Загасчлал яваад ирлээ" Аялал т/м нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 85,86-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 137,138-р анги
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 87,88-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:10
  "Номчын өртөө" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 139,140-р анги
 • 22:20
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-30

 • 08:20
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:10
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 87,88-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Номчын өртөө" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:35
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 139,140-р анги
 • 16:25
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 89,90-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:30
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:10
  "Хошин шог"
 • 20:45
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 141,142-р анги
 • 22:20
  "Шинэ Монгол" кино сар...

03-31

 • 09:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Монголчууд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Дижитал бирж" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 89,90-р анги
 • 12:10
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:20
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 13:30
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 14:10
  "Хошин шог"
 • 14:25
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Баримтат дэлгэц"
 • 16:25
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 141,142-р анги
 • 17:00
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл" давталт
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:40
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 91,92-р анги
 • 18:05
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:40
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  ТВ хичээл: "Солонгос хэл"
 • 20:45
  "Хошин шог"
 • 21:30
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 143,144-р анги
 • 00:00
  "Шинэ Монгол" кино сар...

04-01

 • 09:00
  "Баримтат кино"
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 91,92-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Дизайны шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 143,144-р анги
 • 16:00
  "Баримтат кино"
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 93,94-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Баримтат кино"
 • 20:45
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 145,146-р анги
 • 22:20
  "Хайрын" кино сар...

04-02

 • 09:00
  "Баримтат кино"
 • 10:00
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Утаагүй Улаанбаатар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 93,94-р анги
 • 12:00
  Бэст буйдан үзүүлж байна
 • 12:10
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг" давталт
 • 12:40
  ТВ хичээл: DaavkaGuitarLesson
 • 13:30
  "Ногоон цагаан бас Хар" Т/М цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Баримтат дэлгэц"
 • 15:15
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 145,146-р анги
 • 16:00
  "Баримтат кино"
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:10
  "Хөвсгөр БоБ" хүүхэлдэйн кино 95,96-р анги
 • 17:40
  Дэлхийг хотууд - танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Авто нюьс" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  ТВ хичээл: "Монгол бичиг"
 • 19:35
  "Амжилтын хөтөч" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Баримтат кино"
 • 20:45
  "Эрүүл мэнд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ийм хайрыг юу гэх вэ?" ЭОАУСК 147,148-р анги
 • 22:20
  "Хайрын" кино сар...

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги