02-19

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  Урлах эрдэм үзүүлж байна
 • 10:00
  Гайхамшигт нохойн тэмцээн
 • 11:00
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу № 4,5
 • 13:00
  “Анирлагч” МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  “Орхидос 1” МУСК
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Тайзны ард
 • 20:00
  “Орхидос 2” МУСК
 • 22:00
  Тоглолтын цаг
 • 23:00
  “+21” шөнийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Тайзны ард

02-20

 • 07:00
  O Music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2015” багц
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  Орхидос 2 МУСК
 • 15:00
  Poker stars
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Энх тайвны өргөн чөлөө
 • 20:00
  Тайзны ард
 • 21:00
  “Unplugged 2016”
 • 21:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №6
 • 22:00
  Poker stars
 • 23:00
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №6
 • 23:30
  “Unplugged 2016”
 • 00:00
  Poker stars

02-21

 • 07:00
  O Music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2016”
 • 09:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №6
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  Тоглолтын цаг
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Аз жаргалын шок” МУСК
 • 15:00
  Poker stars
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Энх тайвны өргөн чөлөө
 • 21:00
  “Unplugged 2016”
 • 21:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №7
 • 22:00
  “UB Major League 2017” №1
 • 23:00
  Poker stars
 • 00:00
  “Unplugged 2016”
 • 00:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №7
 • 01:00
  “UB Major League 2017” №1

02-22

 • 07:00
  O Music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2016”
 • 09:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №7
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  “UB Major League 2017” №2
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Амьдрал төсөл” МУСК
 • 15:00
  Poker stars
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Энх тайвны өргөн чөлөө
 • 21:00
  “Unplugged 2016”
 • 21:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №8
 • 22:00
  “UB Major League 2017” №2
 • 23:00
  Poker stars
 • 00:00
  “Unplugged 2016”
 • 00:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №8
 • 01:00
  “UB Major League 2017” №2

02-23

 • 07:00
  O Music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2016”
 • 09:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №8
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  “UB Major League 2017” №3
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Миний ахын эхнэр” МУСК
 • 15:00
  Poker stars
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Энх тайвны өргөн чөлөө
 • 21:00
  “Unplugged 2016”
 • 21:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №9
 • 22:00
  “UB Major League 2017” №3
 • 23:00
  Poker stars
 • 00:00
  “Unplugged 2016”
 • 00:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №9
 • 01:00
  “UB Major League 2017” №3

02-24

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2016”
 • 09:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №9
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  “UB Major League 2017” №4
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Зүрх зогсохгүй” МУСК
 • 15:00
  Poker stars
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Энх тайвны өргөн чөлөө
 • 21:00
  “Unplugged 2016”
 • 21:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №10
 • 22:00
  “UB Major League 2017” №4
 • 23:00
  Poker stars
 • 00:00
  “Unplugged 2016”
 • 00:30
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу №10
 • 01:00
  “UB Major League 2017” №4

02-25

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  “Unplugged 2016” багц
 • 10:00
  Кино бүтсэн түүх
 • 11:00
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу № 6,7,8
 • 13:00
  “Бурхан өршөө” МУСК
 • 15:00
  “Торгоны хээ 2016” тоглолт
 • 16:00
  “Хөх толбот хүмүүс” МУСК
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  Урлах эрдэм үзүүлж байна
 • 20:00
  Гайхамшигт нохойн тэмцээн
 • 21:00
  “Unplugged 2017” №1
 • 22:00
  “Улаан дөрвөлжин” МУСК
 • 00:00
  Гайхамшигт нохойн тэмцээн
 • 01:00
  Инээцгээе хүмүүсээ

02-26

 • 07:00
  “Уянга шаглаа “ Дуучин Бурмаа
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  Урлах эрдэм үзүүлж байна
 • 10:00
  Гайхамшигт нохойн тэмцээн
 • 11:00
  “Зөнч эмэгтэй” цуврал шоу № 9,10
 • 13:00
  “Омарын эрэлд” МУСК
 • 15:00
  “Цаг сэлгээтэй” Дуучин Анхбаяр, Чанцалдулам
 • 16:00
  “Анчид” МУСК
 • 17:30
  “Unplugged 2017” №1
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 19:00
  “Unplugged 2017” №2
 • 20:00
  “Оргил цаг” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Unplugged 2017” №2
 • 22:00
  “Ану хатан” МУСК
 • 00:00
  “Unplugged 2017” №2
 • 01:00
  Инээцгээе хүмүүсээ

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги