06-27

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 08:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 09:00
  Кино миний амьдралд
 • 10:00
  А тогооч
 • 11:00
  Кинон дунд
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Анчид” МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Амьдралын аялал 2-Баримтат кино
 • 17:00
  My Top Ten
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  “Энхтайваны өргөн чөлөө” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Кинон дунд
 • 22:00
  “Учрал”МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 02:00
  Эфир хаах

06-28

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 08:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 09:00
  Кино миний амьдралд
 • 10:00
  А тогооч
 • 11:00
  Кинон дунд
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Учрал”МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Амьдралын аялал 3-Баримтат кино
 • 17:00
  My Top Ten
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  “Энхтайваны өргөн чөлөө” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Кинон дунд
 • 22:00
  ““Бид 3-ын болзоо” МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 02:00
  Эфир хаах

06-29

 • 07:00
  O Music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 08:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 09:00
  Кино миний амьдралд
 • 10:00
  А тогооч
 • 11:00
  Кинон дунд
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Бид 3-ын болзоо” МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Амьдралын аялал 4-Баримтат кино
 • 17:00
  My Top Ten
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  “Энхтайваны өргөн чөлөө” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Кинон дунд
 • 22:00
  “Ороолон”МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 02:00
  Эфир хаах

06-30

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 08:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 09:00
  Кино миний амьдралд
 • 10:00
  А тогооч
 • 11:00
  Кинон дунд
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Ороолон”МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  Амьдралын аялал 5-Баримтат кино
 • 17:00
  My Top Ten
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  “Энхтайваны өргөн чөлөө” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тайзны ард -Westlife
 • 22:00
  “Өртөө“ МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 00:00
  эфир хаах

07-01

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  А тогооч
 • 10:00
  Маамуу үзүүлж байна
 • 11:00
  “Монголын сайхан хатагтай” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Өртөө“ МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  “Бурхан өршөө”МУСК
 • 17:30
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  My Top Ten
 • 20:00
  Урлах эрдэм үзүүлж байна
 • 21:00
  Оргил” Live show
 • 22:00
  “Дүүлэн нис” МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 01:30
  эфир хаах

07-02

 • 07:00
  O music
 • 08:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 09:00
  А тогооч
 • 10:00
  Маамуу үзүүлж байна
 • 11:00
  “Монголын сайхан хатагтай” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 13:00
  “Дүүлэн нис” МУСК
 • 15:00
  Тоглолтын цаг
 • 16:00
  “Хөх толбот хүмүүс” МУСК
 • 17:30
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Инээцгээе хүмүүсээ
 • 18:30
  Маамуу үзүүлж байна
 • 19:00
  My Top Ten
 • 20:00
  “Монголын сайхан хатагтай” хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Оргил” Live show
 • 22:00
  “Ерөнхийлөгчийн туслах ” МУСК
 • 00:00
  “Show time”
 • 02:00
  эфир хаах

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/