08-16

 • 10:00
  7 хоногийн тойм
 • 11:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 11:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 12:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 14:00
  Гүүр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Байр суурь
 • 15:00
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 15:40
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 16:30
  Байр суурь
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Хүчээ нэгтгэе нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 20:30
  Байр суурь
 • 21:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 22:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 23:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр

08-17

 • 10:00
  7 хоногийн тойм
 • 11:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 11:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 12:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 14:00
  Гүүр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Байр суурь
 • 15:00
  Хөгжлийн нэгдсэн бодлого
 • 15:40
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 16:00
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 16:30
  Байр суурь
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Хүчээ нэгтгэе нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 20:30
  Байр суурь
 • 21:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 22:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 23:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр

08-18

 • 10:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 13:00
  Байр суурь
 • 13:30
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Байр суурь
 • 15:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 15:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 16:00
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 16:30
  Байр суурь
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 20:00
  7 Хоногийн тойм
 • 21:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Ярих өнцөг
 • 22:00
  7 Хоногийн тойм
 • 23:00
  Монгол тулгатны зуун эрхэм

08-19

 • 10:00
  7 Хоногийн тойм
 • 11:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 13:00
  Байр суурь
 • 13:30
  Ярих өнцөг
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Байр суурь
 • 15:00
  Америк бүтсэн түүх
 • 15:50
  УИХ-ын гишүүдийн танилцуулга
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 16:30
  Байр суурь
 • 17:00
  7 Хоногийн тойм
 • 18:00
  УИХ-ын чуулганы тойм
 • 20:00
  7 Хоногийн тойм
 • 21:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Би асууя” сурвалжлага
 • 22:00
  7 Хоногийн тойм
 • 23:00
  Монгол тулгатны зуун эрхэм

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги