03-02

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хөтөч" олон ангит кино 11-р анги
 • 10:25
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Өдөр бүрийн яриа 1” баримтат кино
 • 12:05
  "Хөгжлийн замаар" цуврал- Замын ухаалаг систем
 • 12:35
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Энхтайван багш хөрөг
 • 16:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" сугалаа
 • 19:10
  Манай гаригийн нандин эрдэнэ
 • 20:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Сургууль орчимын бүс
 • 22:00
  "Хөтөч" олон ангит кино 12-р анги
 • 22:50
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Эфир завсарлана

03-03

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хөтөч" олон ангит кино 12-р анги
 • 10:25
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Сургууль орчимын бүс
 • 11:25
  Гэртээ харих зам
 • 12:25
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Танка буюу Шүтээн зураг
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:45
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 16:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 17:30
  TED-x Royal
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" сугалаа
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Цөлжилт бидний амьдралд" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Тээвэр зууч
 • 22:10
  "Хөтөч" олон ангит кино 13-р анги
 • 23:00
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлана

03-04

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хөтөч" олон ангит кино 13-р анги
 • 10:30
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Цөлжилт бидний амьдралд
 • 12:25
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Тээвэр зууч
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Зээгт наамал буюу Торгон зураг
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:45
  TED-x Royal
 • 17:05
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Азын 10000" сугалаа
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Засаг цаг-Залгамж" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  Ярилцлага
 • 21:40
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Архины худалдаа хяналт
 • 22:10
  "Хөтөч" олон ангит кино 14-р анги
 • 23:00
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлана

03-05

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Засаг цаг-Залгамж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Хөтөч" олон ангит кино 14-р анги
 • 10:45
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 10:55
  Ярилцлага
 • 12:00
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Архины худалдаа хяналт
 • 12:55
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Шуумал буюу цутгуурын урлал
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:45
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" сугалаа
 • 19:10
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 20:25
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Орон сууцны стандарт
 • 22:00
  "Хөтөч" олон ангит кино 15-р анги
 • 22:55
  "Хөтөч" олон ангит кино Төгсгөлийн 16-р анги
 • 23:55
  Эфир завсарлана

03-06

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Талархал" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:05
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Орон сууцны стандарт
 • 15:15
  "Хөтөч" олон ангит кино /11-13-р анги/
 • 17:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Засаг цаг-Залгамж" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Азын 10000" сугалаа
 • 19:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Цөлжилт бидний амьдралд" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Халаасны хулгайч" уран сайхны кино
 • 23:55
  Эфир завсарлана

03-07

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Засаг цаг-Залгамж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Халаасны хулгайч" уран сайхны кино
 • 11:40
  "Цөлжилт бидний амьдралд" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:05
  "Хотоос хөдөө рүү" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Уянгалаг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хөтөч" олон ангит кино /14-16-р анги/
 • 17:25
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:05
  Ажилд хүрэх зам
 • 19:55
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Виллиам" уран сайхны кино
 • 23:55
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги

III/0306:25

TV9

"Асрагч аав" МУСК