03-31

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Эмч дуучин Ц.Цэнд-Аюуш" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хөтөч" ОАК 6-р анги
 • 09:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Их Засаг - Япон орноор" нэвтрүүлэг S3_Еp1
 • 12:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  "Social Talk" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:10
  "Сумын атаман-2" МУСК
 • 18:00
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 12-р анги
 • 19:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "6 секунд" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" цуврал ярилцлага
 • 22:00
  "Хөтөч" ОАК 7-р анги
 • 22:50
  "Хосын жор" Positive mongolians
 • 23:50
  Эфир завсарлана

04-01

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" цуврал ярилцлага
 • 09:15
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:45
  "Хөтөч" ОАК 7-р анги
 • 10:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "6 секунд" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  "Social Talk" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 16:15
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:15
  "Нөгөө хэд" онигоо
 • 17:30
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 18:00
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 13-р анги
 • 19:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Бахархалын мөрөөр
 • 20:35
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Ерөнхий сайдын санаачилга..."
 • 21:25
  "Big Big Family" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Хөтөч" ОАК 8-р анги
 • 22:55
  "Хосын жор" Positive mongolians
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-02

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Big Big Family" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Хөтөч" ОАК 8-р анги
 • 10:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Ерөнхий сайдын санаачилга..."
 • 10:45
  Бахархалын мөрөөр
 • 11:10
  "Social Talk" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  "Их Засаг - Япон орноор" нэвтрүүлэг S3_Еp2
 • 15:30
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:30
  "Урагшаа залуусаа" МУСК
 • 18:00
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 14-р анги
 • 19:35
  "Эмч дуучин Ц.Цэнд-Аюуш" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" цуврал ярилцлага
 • 21:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Хөтөч" ОАК 9-р анги
 • 22:50
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Хосын жор" Positive mongolians
 • 00:45
  Эфир завсарлана

04-03

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Эмч дуучин Ц.Цэнд-Аюуш" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:35
  "Хөтөч" ОАК 9-р анги
 • 10:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Урагшаа залуусаа" МУСК
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  "Их Засаг - Япон орноор" нэвтрүүлэг S3_Еp3
 • 15:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:25
  "Том 4 толгой" Хүүхдийн кино
 • 17:30
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 18:00
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 15-р анги
 • 19:35
  "Завхан аймгийн цаг"
 • 20:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хөтөч" ОАК 10-р анги
 • 22:55
  "Хосын жор" Positive mongolians
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-04

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:55
  "Хөтөч" ОАК 10-р анги
 • 10:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Завхан аймгийн цаг"
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 13:00
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 10-13-р анги
 • 15:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:10
  "Хөтөч" ОАК 6-7 р анги
 • 17:50
  "Талархал" ток шоу
 • 19:45
  "Social Talk" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 21:00
  "Дэлхий гараг" цуврал S1-Ep02 Уулс
 • 22:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Баатрууд" УСК
 • 01:10
  Эфир завсарлана

04-05

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Талархал" ток шоу
 • 09:55
  "Дэлхий гараг" цуврал S1-Ep02 Уулс
 • 10:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Баатрууд" УСК
 • 13:40
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:40
  "Заяагаар учирсан хоёр" ХОА кино 14-15-р анги
 • 16:20
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Хөтөч" ОАК 8-10-р анги
 • 19:40
  "Жудаг" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Тэтгэвэртээ гарсан Тэтгэвэрийн сан" цуврал ярилцлага
 • 21:40
  "Big Big Family" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Дундын бүсгүй" шоу драм
 • 01:30
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр