06-27

 • 07:30
  Эфир эхлэл
 • 07:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 07:45
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:40
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Их засаг үзүүлж байна
 • 13:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Эерэг зочин
 • 14:10
  Хит парад нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 16:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Их засаг үзүүлж байна
 • 20:20
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Их засаг үзүүлж байна
 • 21:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  Дорно өрнийн зурхай
 • 23:30
  Шөнийн эфир

06-28

 • 07:30
  Эфир эхлэл
 • 07:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 07:45
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:40
  Их монголын ирээдүй баримтат кино
 • 10:50
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 11:10
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 13:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:45
  Манлай малчин төсөл үзүүлж байна
 • 14:15
  Хит парад нэвтрүүлэг
 • 15:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 16:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 17:30
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Булган аймгийн цаг
 • 18:50
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 20:55
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  Дорно өрнийн зурхай
 • 23:30
  Шөнийн эфир

06-29

 • 07:30
  эфир эхлэл
 • 07:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 07:50
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:40
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Малчны хотонд нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 13:10
  Эерэг зочин
 • 13:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Хит парад
 • 15:05
  Түмэнд түгээнэ нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 16:30
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 18:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Манлай малчин төсөл үзүүлж байна
 • 19:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Баянхонгорын цаг нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  Дорно өрнийн зурхай

06-30

 • 07:30
  Эфир эхлэл
 • 07:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 07:50
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:40
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 10:10
  Баянхонгорын цаг
 • 10:45
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 13:25
  Эерэг зочин
 • 13:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Хит парад
 • 15:10
  Сэтгүүлчийн томилолт нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 17:30
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 19:05
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:45
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  Дорно өрнийн зурхай
 • 23:30
  Шөнийн эфир

07-01

 • 07:30
  Эфир эхлэл
 • 07:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 07:45
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 11:30
  Эерэг зочин
 • 11:55
  Монголоороо аялахуй нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Сэтгүүлчийн томилолт
 • 14:45
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Сумандаа сайхан амьдаръяа нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Жудаг нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 20:45
  Дэвжээ эзэгнэгч нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Их Засаг үзүүлж байна
 • 21:15
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 21:55
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 23:25
  Шөнийн эфир

07-02

 • 07:30
  Эфир эхлэл
 • 07:35
  Хөгжмийн цаг
 • 09:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Дорно өрнийн зурхай
 • 10:55
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 11:55
  Эерэг зочин
 • 12:15
  Эгэл ертөнц ОАУСК
 • 14:45
  Дэвжээ эзэгнэгч нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Түмэнд түгээнэ нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 18:15
  Монгол гангараа нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Шинэ зуун
 • 19:35
  Жудаг нэвтрүүлэг
 • 20:35
  Дэвжээ эзэгнэгч нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Харанхуйн тулаан нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Шөнийн эфир

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/