04-18

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /4-р анги давталт/
 • 11:30
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Маамуу" Хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Соронз" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 20:30
  " Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /5-р анги/
 • 23:30
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 23:45
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:45
  Эфир завсарласан

04-19

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /5-р анги давталт/
 • 11:30
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 17:10
  Монгол угсаатны дууны их наадам
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 20:30
  " Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Инноваци Хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /6-р анги/
 • 23:25
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 23:40
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:40
  Эфир завсарласан

04-20

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 10:05
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /6-р анги давталт/
 • 11:20
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Инноваци Хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 19:30
  "My-UB" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Хотын хөгжил хорооноос" төсөл нэвтрүүлэг
 • 20:30
  " Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /7-р анги/
 • 23:30
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 23:45
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:45
  Эфир завсарласан

04-21

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 09:40
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 09:55
  "My-UB" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:25
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 11:40
  "Багш хөгжлийн академи 2018" үзүүлж байна
 • 12:30
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /3,4-р анги давталт/
 • 16:40
  "Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ?" лекц
 • 17:40
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 17:50
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Завхан аймгийн цаг
 • 18:50
  Их засагаар сонин юу байна?
 • 19:30
  Монгол гангараа Шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 22:30
  "Бүрэн хувиралт" УСК
 • 00:10
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 01:10
  Эфир завсарласан

04-22

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Завхан аймгийн цаг" /давталт/
 • 09:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Бүрэн хувиралт" УСК
 • 11:50
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:20
  Их засагаар сонин юу байна?
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Хадагтай панда, Ноён зараа СОАК /5,6,7-р анги давталт/
 • 17:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Соронз" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Болор-Үзэг" сэтгүүл зүйн сан үзүүлж байна
 • 19:30
  Монгол гангараа Шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Бизнес боломж нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ?" лекц
 • 22:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Яаралтай нөхөр хайж байна" УСК
 • 00:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 01:10
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1918:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги