06-24

 • 08:25
  Эфирийн эхлэл
 • 08:30
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Дайчдын хаалга" УСК
 • 11:45
  "Show Biz News" энтертайнмент хөтөлбөр
 • 12:15
  Багш хөгжлийн форум -2019
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 15:30
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:30
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 16:55
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 17:25
  "Тэсийн голын Монголчууд" баримтат кино
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Эрүүл монгол иргэн /Хеликобактери/
 • 19:20
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 40-р анги
 • 20:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 22:20
  "Далд ноёрхлын эрин үе" ОАК /season-4/ 1-р анги
 • 23:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

06-25

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 10:30
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 40-р анги
 • 11:25
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 12:05
  Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ?
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 15:30
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:30
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 17:40
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 41-р анги
 • 20:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 22:15
  "Далд ноёрхлын эрин үе" ОАК /season-4/ 2-р анги
 • 23:25
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:05
  Эфир завсарлана

06-26

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 10:25
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 41-р анги
 • 11:20
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:50
  Багш хөгжлийн форум -2019
 • 12:35
  АТГ үзүүлж байна
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 15:30
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:30
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 17:00
  Кембриджийн хөтөлбөр ба Багшийн хөгжил
 • 18:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 42-р анги
 • 20:15
  Эрүүл монгол иргэн /Үе мөчний өвчин/
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 22:20
  "Далд ноёрхлын эрин үе" ОАК /season-4/ 3-р анги
 • 23:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

06-27

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 10:00
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 42-р анги
 • 10:55
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:00
  "Digital Student" лекц
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 15:30
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:30
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Нобелийн шагналтнууд" цуврал
 • 17:40
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 43-р анги
 • 20:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "We One Төгс ялалт" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 22:20
  "Далд ноёрхлын эрин үе" ОАК /season-4/ 4-р анги
 • 23:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

06-28

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 09:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 43-р анги
 • 11:20
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:50
  "We One Төгс ялалт" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 13:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 15:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:25
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:55
  Кембриджийн хөтөлбөр ба Багшийн хөгжил
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Эрүүл монгол иргэн /Зүрх судасны өвчин/
 • 19:20
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 44-р анги
 • 20:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 22:15
  "Далд ноёрхлын эрин үе" ОАК /season-4/ 5-р анги
 • 23:25
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:05
  Эфир завсарлана

06-29

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Digital Student" лекц
 • 10:45
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:15
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 40, 41-р анги
 • 15:45
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:15
  "Талархал" ток шоу
 • 17:35
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Завхан аймгийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 21:10
  "We One Төгс ялалт" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Нууц ажилтан" УСК
 • 23:35
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 00:15
  Эфир завсарлана

06-30

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Завхан аймгийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Нууц ажилтан" УСК
 • 12:10
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:40
  АТГ үзүүлж байна
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Да Шөн Күй Пүүс" ОАК 42,43,44-р анги
 • 16:30
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 17:00
  "Согтуу монголоос Саруул монгол-3" төсөл /давталт/
 • 18:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Инноваци-Хөгжлийн шийдэл
 • 20:55
  "Show Biz News" энтертайнмент хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хамгаалагч" УСК
 • 00:50
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт