06-17

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "МонГал товчоон" баримтат туурь
 • 11:05
  "Бармен" УСК
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 28,29,30-р анги /давталт/
 • 16:45
  "Супер студент-6" тэтгэлэгт төсөл /Давталт/
 • 18:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 21:00
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 22:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Нэг ангийнхан" УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

06-18

 • 08:25
  Эфирийн эхлэл
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Нэг ангийнхан" УСК /давталт/
 • 12:30
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Маамуу" Хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  “Агаарын тээврийн либералчлал” нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 22:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК 31-р анги
 • 23:10
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-19

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 10:10
  "Миний эрдэнэ" ОАК 31-р анги /давталт/
 • 11:05
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 12:05
  “Агаарын тээврийн либералчлал” нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Нобелийн шагналтнууд
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 22:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК 32-р анги
 • 23:10
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-20

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 32-р анги /давталт/
 • 10:55
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 11:55
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:25
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Маамуу" Хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Мөрөөдлийг хамтдаа бүтээе" Их Засаг ОУИС
 • 22:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК 33-р анги
 • 23:10
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-21

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 33-р анги /давталт/
 • 10:55
  "Мөрөөдлийг хамтдаа бүтээе" Их Засаг ОУИС
 • 11:55
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:25
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 22:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК 34-р анги
 • 23:10
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-22

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 08:30
  Эерэг зочин
 • 09:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 34-р анги /давталт/
 • 10:55
  "Их засагаар сонин юу байна" Япон орноор
 • 11:55
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:55
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:00
  "Шинэ зуун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Эерэг зочин
 • 16:50
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 17:20
  Бизнес аялал нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 19:30
  "My-UB" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Мөрөөдлийг хамтдаа бүтээе" Их Засаг ОУИС
 • 22:15
  "Миний эрдэнэ" ОАК 35-р анги
 • 23:10
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-23

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:20
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Мөрөөдлийг хамтдаа бүтээе" Их Засаг ОУИС
 • 10:25
  "МонГал товчоон" баримтат туурь
 • 12:00
  "My-UB" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:30
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 31,32-р анги /давталт/
 • 15:50
  "Маамуу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 19:00
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Агаарын тээврийн либералчлал” нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ойрын зай" УСК
 • 23:40
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 00:40
  Эфир завсарласан

06-24

 • 07:25
  Эфирийн эхлэл
 • 07:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Агаарын тээврийн либералчлал” нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Ойрын зай" УСК /давталт/
 • 11:45
  "МонГал товчоон" баримтат туурь
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  "Миний эрдэнэ" ОАК 33,34,35-р анги /давталт/
 • 16:45
  "Нийгмийн тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Дэлхийн боловсрол Монголд"
 • 19:00
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөрөөдлийг хамтдаа бүтээе" Их Засаг ОУИС
 • 22:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Ганц дайчин" УСК
 • 01:05
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/