03-25

 • 09:00
  Эфир эхлэл
 • 09:05
  Монгол тулгатны зуун эрхэм нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Пяо шуай ОАУСК
 • 16:10
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Гайхамшигт зургаа нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Нүнжигтэй монгол тоглолт
 • 19:30
  Их Засагаар сонин юу байна нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 20:50
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Хабулын цаг нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:45
  шөнийн эфир

03-26

 • 10:00
  Эфир эхлэл
 • 10:05
  Монгол тултганы 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 12:25
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Пяо шуай ОАУСК
 • 15:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 15:45
  МУСК
 • 17:25
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Миний дуунууд нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 19:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:15
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 20:10
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Их Засаг"аар сонин юу байна нэвтрүүлэг
 • 20:55
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 21:25
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 23:05
  шөнийн эфир

03-27

 • 08:10
  эфир эхлэл
 • 08:20
  Рояал академи үзүүлж байна
 • 08:30
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Дорно өрнийн зурхай
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Эерэг зочин
 • 15:00
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 16:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:25
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:25
  Гайхамшигт зургаа нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Адууны хийморьтой наадам теле концерт
 • 20:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:40
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Пяо шуай ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:25
  шөнийн эфир

03-28

 • 08:10
  эфир эхлэл
 • 08:15
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:30
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 08:35
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Дорно өрнийн зурхай
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Эерэг зочин
 • 14:00
  Монгол тулгатаны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Пяо шуай ОАУСК
 • 16:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:40
  Эерэг зочин
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Эерэг зочин
 • 18:00
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:30
  Адууны хийморьтой наадам теле концерт
 • 20:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Пяо шуай ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:25
  Шөнийн эфир

03-29

 • 08:00
  эфир эхлэл
 • 08:05
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:30
  Хабулын цаг
 • 11:00
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 11:25
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Дорно өрнийн зурхай
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Эерэг зочин
 • 14:00
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 14:25
  Пяо шуай ОАУСК
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:40
  100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Булган аймгийн цаг
 • 20:10
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:40
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Пяо шуай ОАУСК
 • 22:40
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:25
  Шөнийн эфир

03-30

 • 08:00
  эфир эхлэл
 • 08:05
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:25
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 08:30
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 10:15
  6 секунд нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 11:45
  Эгшиглэнт аялгуу нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Дорно өрнийн зурхай
 • 12:55
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Пяо шуай ОАУСК
 • 16:30
  Эерэг зочин
 • 16:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:20
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 18:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:25
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 20:25
  Баянхонгор аймгийн цаг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Пяо шуай ОАУСК
 • 22:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:45
  Шөнийн эфир

03-31

 • 08:15
  эфир эхлэл
 • 08:20
  Дорно өрнийн зурхай
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  Рояаль академи үзүүлж байна
 • 09:00
  Эх орон тоглолт
 • 11:00
  Баянхонгор аймгийн цаг
 • 11:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 13:15
  Дорно өрнийн зурхай
 • 13:25
  Тэнгэрлэг хамтарсан тоглолт
 • 15:05
  Эерэг зочин
 • 15:25
  Пяо шуай ОАУСК
 • 16:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Нобелийн шагналтнууд
 • 17:05
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Залуу ээж зорилтот нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Сэтгүүлчийн томилолт
 • 19:20
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Ард түмний индэр нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  Пяо шуай ОАУСК
 • 22:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:40
  Шөнийн эфир

04-01

 • 09:00
  Эфир эхлэл
 • 09:05
  Монгол тулгатны зуун эрхэм нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Засаг даргын нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Пяо шуай ОАУСК
 • 16:10
  Сумандаа сайхан амьдаръя нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Яруу найраг миний сэтгэлийн жигүүр" наадам
 • 17:40
  Хошин шог
 • 18:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:25
  Хамаг Монгол улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:15
  Илэн далангуй нэвтрүүлэг
 • 20:15
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  Хөгжлийн замаар нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Миний байшин нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 23:20
  Монголын төрх мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  шөнийн эфир

04-02

 • 09:00
  Эфир эхлэл
 • 09:05
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 09:50
  "Яруу найраг миний сэтгэлийн жигүүр" наадам
 • 10:50
  Монгол тултганы 100 эрхэм нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Хамаг Монгол улаачдын өрсөлдөөн
 • 14:00
  Пяо шуай ОАУСК
 • 15:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Илэн далангуй нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Яруу найраг миний сэтгэлийн жигүүр" наадам
 • 18:25
  Хамаг Монгол улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:20
  Миний байшин нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Дэвжээ тэмцээн
 • 20:15
  Нэргэсэн хойно нь хашихрав нэвтрүүлэг
 • 21:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 21:45
  Доржийн гудамж нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Шинэ зуун нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Монголын төрх тойм хөтөлбөр
 • 23:45
  шөнийн эфир

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги