08-21

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 08:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 09:40
  "Сарны гөлөг" МУСК
 • 11:25
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:55
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:25
  НАМЗХ үзүүлж байна
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Монгол Тулгатны 100 эрхэм
 • 16:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Нийгмийн тэмдэглэл
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Инноваци-Хөгжлийн шийдэл" ярилцлага
 • 19:40
  Багшийн хөгжлийн форум-2019
 • 20:30
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 21:05
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Учрал" МУСК
 • 23:20
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 23:45
  Эфир завсарлана

08-22

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 08:25
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 08:55
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Учрал" МУСК
 • 11:50
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:20
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Монгол Тулгатны 100 эрхэм
 • 16:00
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Нийгмийн тэмдэглэл
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  НАМЗХ үзүүлж байна
 • 19:40
  "Инноваци-Хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 21:05
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Ах дүүс" МУСК
 • 23:30
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 23:55
  Эфир завсарлана

08-23

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 08:25
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 08:55
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Ах дүүс" МУСК
 • 11:55
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:25
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:25
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Монгол Тулгатны 100 эрхэм
 • 15:55
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:25
  НАМЗХ үзүүлж байна
 • 17:00
  Нийгмийн тэмдэглэл
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" төсөл
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Учралын баяр-1
 • 20:00
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 21:05
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Админ Z" МУСК
 • 23:20
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 23:45
  Эфир завсарлана

08-24

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 08:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:05
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 09:40
  "Админ Z" МУСК
 • 11:25
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:55
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Монгол Тулгатны 100 эрхэм
 • 16:40
  "Хайрын намар" тоглолт Д.Пэрэнлэйлхагва
 • 18:00
  "Завхан аймгийн цаг"
 • 18:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Засаг цаг-Сэргэлт
 • 20:30
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 21:05
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Орхидос-1" МУСК
 • 23:25
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 23:50
  Эфир завсарлана

08-25

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Инноваци-Хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:10
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 09:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Орхидос-1" МУСК
 • 12:15
  Аяллын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:45
  "Завхан аймгийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Засаг цаг-Сэргэлт
 • 14:20
  Монгол Тулгатны 100 эрхэм
 • 16:00
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:30
  "Малчин айлд" тоглолт Л.Сүхбаатар
 • 18:00
  Амлалт хэрэгжиж байна-2
 • 18:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:25
  Учралын баяр-2
 • 20:30
  Төмөрбаатартай хамт Япон орноор
 • 21:05
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Орхидос-2" МУСК
 • 23:25
  "Тэрэлж Боардинг Сургууль" үзүүлж байна
 • 23:50
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг