04-24

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:55
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:25
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Бүгдийг нь" СОАК 16-р анги /давталт/
 • 11:45
  Аялалын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:15
  "Жудаг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:20
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:20
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:50
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм"
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Галзуу дурлал" СОАК 13-р анги
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:25
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 17-р анги
 • 23:15
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-25

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:55
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Бүгдийг нь" СОАК 17-р анги
 • 11:05
  Аялалын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:35
  "We Are Royals" нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Гэртээ харих зам" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:20
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:20
  "Учралын баяр-1" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Show Biz News" энтертайнмент хөтөлбөр /давталт/
 • 17:45
  "ТВ-Өмгөөлөгч" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Галзуу дурлал" СОАК 14-р анги
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:25
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 18-р анги
 • 23:15
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-26

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:55
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 18-р анги
 • 11:15
  Аялалын хөтөч - Монгол аялал
 • 11:45
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 12:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 15:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:25
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм"
 • 18:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Галзуу дурлал" СОАК 15-р анги
 • 20:30
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:25
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 19-р анги
 • 23:15
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-27

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 08:55
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Бүгдийг нь" СОАК 19-р анги
 • 11:45
  Аялалын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:15
  "Жудаг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 14:00
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 14:15
  "Галзуу дурлал" СОАК 11,12,13-р анги /давталт/
 • 18:00
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 18:30
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 18:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 21:25
  "We Are Royals" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 20-р анги
 • 23:15
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлана

04-28

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Халуун цэг" тойм хөтөлбөр
 • 08:55
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 09:25
  "We Are Royals" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Бүгдийг нь" СОАК 20-р анги
 • 11:45
  Аялалын хөтөч - Монгол аялал
 • 12:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 12:30
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 13:30
  "Галзуу дурлал" СОАК 14,15-р анги /давталт/
 • 16:00
  "Эерэг зочин" ярилцлага
 • 16:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм"
 • 18:25
  "Мy-UB" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 20:50
  "We Are Royals" нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Show Biz News" энтертайнмент хөтөлбөр
 • 22:00
  "Бүгдийг нь" СОАК 21-р анги
 • 23:15
  Сургалт Инновацийн төв үзүүлж байна
 • 23:35
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги