05-16

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  ТВ подкаст
 • 09:50
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Заантай өрөө" уран сайхны кино
 • 12:15
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Тэтгэвэртэй гарсан тэтгэврийн сан" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "ТВ" Подкаст
 • 17:15
  Ард түмний индэр
 • 17:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 20:05
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Түгжигдсэн нь" уран сайхны кино
 • 23:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-17

 • 08:25
  Эфирийн эхлэл
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 09:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Түгжигдсэн нь" уран сайхны кино
 • 11:35
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Саранд мэлмэрсэн бүсгүй заяа" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Сонгогчдын боловсролд зориулав
 • 16:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Учралын өглөө нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 11-р анги
 • 23:00
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 23:10
  Кино миний амьдралд
 • 00:10
  Эфир завсарласан

05-18

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Учралын өглөө нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 11-р анги
 • 10:45
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Амьдрал" баримтат кино
 • 12:55
  Сонгогчдын боловсролд зориулав
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Тэтгэвэртэй гарсан тэтгэврийн сан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Онгодын цагаан хүлэг" Яруу найрагч Ч.Алтантүлхүүр
 • 16:30
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 19:10
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ард түмний индэр
 • 21:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 12-р анги
 • 22:55
  Кино миний амьдралд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-19

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 08:45
  Ард түмний индэр
 • 09:15
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 12-р анги
 • 10:45
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Өвөр монголын тэмдэглэл
 • 12:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Цөлжилт бидний амьдралд
 • 16:25
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:25
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Учралын өглөө нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Моо-21" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 13-р анги
 • 22:55
  Кино миний амьдралд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-20

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Учралын өглөө нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Моо-21" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 13-р анги
 • 11:20
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  “Өдөр бүрийн яриа 1” баримтат кино
 • 12:55
  Сонгогчдын боловсролд зориулав
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Хамтдаа 24-НАМЗХ влог
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:55
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 20:45
  Онцгой байдлын цаг
 • 21:00
  Ярилцлага
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 14-р анги
 • 22:55
  Кино миний амьдралд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-21

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Онцгой байдлын цаг
 • 08:45
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 14-р анги
 • 10:10
  Ярилцлага
 • 11:10
  Сонгогчдын боловсролд зориулав
 • 11:15
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  Хамтдаа 24-НАМЗХ влог
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:05
  Сонгогчдын боловсролд зориулав
 • 17:10
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 17:25
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 20:00
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 15-р анги
 • 22:55
  Кино миний амьдралд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-22

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 08:45
  "Зууны 100 эмэгтэй" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 15-р анги
 • 10:50
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 12:05
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 12:45
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 13:45
  "Тайлал" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 15:00
  Гэртээ харих зам
 • 16:00
  "Тэтгэвэртэй гарсан тэтгэврийн сан" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Маркетинг подкаст
 • 19:55
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Нутаг минь" хандивын тоглолт дуучин Э.Төрмандах
 • 23:35
  "Шидэт үгсийн гайхамшиг" уран сайхны кино
 • 01:00
  Эфир завсарласан

05-23

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Маркетинг подкаст
 • 09:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Шидэт үгсийн гайхамшиг" уран сайхны кино
 • 11:35
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 13:20
  Ideree's подкаст
 • 17:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 20:10
  "Тэр л хэвээрээ" тоглолт А.Анхбаяр Б.Чанцалдулам
 • 22:20
  "Бээжинд нахиалсан хайр" уран сайхны кино
 • 00:35
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1714:30

AsianBox

"Шүүхийн шинжээчид" ОАК 1-3-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги