11-23

 • 08:25
  Эфирийн эхлэл
 • 08:30
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Цаазлагч" уран сайхны кино
 • 11:25
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 11:35
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Их Засагаар сонин юу байна?
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Бяслагны үйлдвэр
 • 15:30
  Монгол малчдын бахархалын өдөр
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:45
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц" цуврал ярилцлага
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 36-р анги
 • 20:30
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Зам зуурын үйлчилгээ
 • 22:00
  "Боб нэрт гудамжны муур" уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарлана

11-24

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 36-р анги
 • 09:20
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Боб нэрт гудамжны муур" уран сайхны кино
 • 11:50
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 12:00
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 14:30
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:40
  Монгол малчдын бахархалын өдөр
 • 15:00
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Зам зуурын үйлчилгээ
 • 15:30
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 17:35
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц" цуврал ярилцлага
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 37-р анги
 • 20:30
  Их Засагаар сонин юу байна?
 • 21:00
  "6 секунд" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Гал команд
 • 21:55
  "Камино" уран сайхны кино
 • 23:55
  Эфир завсарлана

11-25

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 37-р анги
 • 09:20
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Камино" уран сайхны кино
 • 11:55
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 12:05
  "6 секунд" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Их Засагаар сонин юу байна?
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 14:05
  "Малчин айлд" теле концерт
 • 14:55
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Гал команд
 • 15:20
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 16:25
  Залуу лидер нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц" цуврал ярилцлага
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 38-р анги
 • 20:30
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Такси үйлчилгээ-1
 • 22:00
  "Тэр луу" уран сайхны кино
 • 00:05
  Эфир завсарлана

11-26

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 38-р анги
 • 09:20
  "Тэр луу" уран сайхны кино
 • 11:25
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 14:35
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:45
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Такси үйлчилгээ-1
 • 15:15
  "Онгодын цагаан хүлэг" теле концерт
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 17:20
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Энх мэндийн аялгуу" кино концерт
 • 19:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 39-р анги
 • 20:30
  Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц-Цэвдгийн алдрал
 • 21:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Такси үйлчилгээ-2
 • 22:00
  "Уур хилэн" уран сайхны кино
 • 23:55
  Эфир завсарлана

11-27

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 39-р анги
 • 09:20
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Уур хилэн" уран сайхны кино
 • 11:50
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 12:00
  Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц-Цэвдгийн алдрал
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  "Энх мэндийн аялгуу" кино концерт
 • 14:55
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Такси үйлчилгээ-2
 • 15:25
  "Ажилд хүрэх зам" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:10
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Чамдаа яараад байна" теле концерт
 • 19:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 40-р анги
 • 20:20
  "Сошиал ток" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 21:35
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Хичээлийн дараах хөтөлбөр
 • 22:05
  "Нэгэн дээвэр дор" уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарлана

11-28

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино 40-р анги
 • 09:20
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Нэгэн дээвэр дор" уран сайхны кино
 • 11:45
  "Сошиал ток" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:05
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Хичээлийн дараах хөтөлбөр
 • 14:35
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино /36-37/-р анги
 • 16:15
  "Морь буусан шагай-2018" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Зууны 100 эмэгтэй" цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:55
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Манай гарагийн нандин эрдэнэ-Завхан аймгийн Яруу сум
 • 21:50
  "Халуухан бас хөөрхөн" уран сайхны кино
 • 23:55
  Эфир завсарлана

11-29

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Зууны 100 эмэгтэй" цуврал нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Халуухан бас хөөрхөн" уран сайхны кино
 • 11:30
  Манай гарагийн нандин эрдэнэ-Завхан аймгийн Яруу сум
 • 12:20
  Өдрийн хөтөлбөр - Давталт
 • 13:55
  "Фү Яаогийн домог" олон ангит кино /38-40/-р анги
 • 16:25
  "Морь буусан шагай-2019" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:55
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Лондонгийн дээрэм" уран сайхны кино
 • 23:50
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи