08-21

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  “адтай жаалууд”-33,34 оак
 • 10:00
  “сонголт”-7 оак
 • 11:00
  “гэр”-15 оак
 • 12:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “мисс монголиа-2019”-2
 • 14:00
  “шийдэл” хэлэлцүүлэг
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  “адтай жаалууд”-35 оак
 • 17:00
  инээдмийн толь
 • 17:20
  “адтай жаалууд”-36 оак
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “сонголт”-8 оак
 • 19:20
  “мисс монголиа-2019”-3
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “гэр”-16 оак
 • 22:20
  “сонголт”-8 оак
 • 23:00
  эфир төгсөнө

08-22

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  “адтай жаалууд”-35,36 оак
 • 10:00
  “сонголт”-8 оак
 • 11:00
  “гэр”-16 оак
 • 12:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “мисс монголиа-2019”-3
 • 15:00
  “алаг мэлхийн хонх” богино хэмжээний кино
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  инээдмийн толь
 • 17:00
  “адтай жаалууд”- 37,38 оак
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “сонголт”-9 оак
 • 19:20
  “мисс монголиа-2019”-4
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “гэр”-17 соак
 • 22:20
  “сонголт”-9 оак
 • 23:00
  эфир төгсөнө

08-23

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  “адтай жаалууд”-37,38 оак
 • 10:00
  “сонголт”-9 оак
 • 11:00
  “гэр”-17 соак
 • 12:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “мисс монголиа-2019”-4
 • 15:00
  нууц: монголын нэг өдөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  “адтай жаалууд”-39 оак
 • 17:00
  инээдмийн толь
 • 17:20
  “адтай жаалууд”-40 оак
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “сонголт”-10 оак
 • 19:30
  “мисс монголиа-2019”-5
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “гэр”-18 оак
 • 22:20
  “сонголт”-10 оак
 • 23:00
  эфир төгсөнө

08-24

 • 07:30
  “адтай жаалууд”-31,32 оак
 • 08:40
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “адтай жаалууд”-33,34 оак
 • 10:40
  “адтай жаалууд”-35,36 оак
 • 11:50
  “наран экспо-2019”-шууд
 • 12:20
  “адтай жаалууд”-37,38 оак
 • 13:30
  “наран экспо-2019”-шууд
 • 14:00
  “адтай жаалууд”-39,40 оак
 • 15:10
  “сонголт”-6 оак
 • 16:00
  “сонголт”-7 оак
 • 16:40
  “сонголт”-8 оак
 • 17:20
  “сонголт”-9 оак
 • 18:00
  “сонголт”-10 оак
 • 19:00
  засаг цаг- сэргэлт
 • 20:00
  инээдмийн толь
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  “админ z” муск
 • 23:10
  “бусан хүрэх галт тэрэг” уск
 • 01:15
  эфир төгсөнө

08-25

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news-тойм
 • 09:00
  “админ z” муск
 • 10:30
  “бусан хүрэх галт тэрэг” уск
 • 12:30
  “наран экспо-2019”
 • 13:00
  “мисс монголиа-2019”-1
 • 14:00
  “наран экспо-2019”
 • 14:30
  “мисс монголиа-2019”-2
 • 15:30
  “мисс монголиа-2019”-3
 • 16:30
  инээдмийн толь
 • 17:00
  “мисс монголиа-2019”-4
 • 18:00
  “мисс монголиа-2019”-5
 • 19:00
  “дэлхийн энтэй дэлгүүр”
 • 19:30
  “туршилтын хосууд” муск
 • 21:10
  үүргэвчтэй аялал: саппоро
 • 22:15
  “нүдэн сондор” муск
 • 00:00
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг