06-27

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “дарангуйлагч” 2-11 оак
 • 11:00
  “гудамжны хууль” – 5 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: аварга том шанга угсралтын ажил
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  ертөнцийн толь: тархи-2
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “аниргүй хөндий” 1-10 оак
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “дарангуйлагч” 2-12 оак
 • 19:55
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:05
  сайхан хооллоорой
 • 20:35
  инээдмийн толь
 • 21:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  “гудамжны хууль” – 6 оак
 • 22:55
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  “дарангуйлагч” 2-12 оак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

06-28

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “дарангуйлагч” 2-12 оак
 • 11:00
  “гудамжны хууль” – 6 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: нуман гүүр
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “х-35” шууд
 • 16:10
  инээдмийн толь
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “аниргүй хөндий” 1-11 оак
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “дарангуйлагч” 3-1 оак
 • 19:55
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:05
  х-35
 • 20:30
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  “гудамжны хууль” – 7 оак
 • 22:55
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  “дарангуйлагч” 3-1 оак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

06-29

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “дарангуйлагч” 3-1 оак
 • 11:00
  “гудамжны хууль” – 7 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: аварга том шанга угсралтын ажил
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “аниргүй хөндий” 1-12 оак
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “дарангуйлагч” 3-2 оак
 • 20:00
  “элсэлт-2017”
 • 20:30
  хөгжлийн замаар
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  “гудамжны хууль”-8 оак
 • 22:55
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  “дарангуйлагч” 3-2 оак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

06-30

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “дарангуйлагч” 3-2 оак
 • 10:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 11:00
  “гудамжны хууль”-8 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: нуман гүүр
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  инээдмийн толь
 • 16:00
  “элсэлт-2017”
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “аниргүй хөндий” 1-13 оак
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  нахиа: хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “дарангуйлагч” 3-3 оак
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  “гудамжны нууц”-9 оак
 • 22:55
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:15
  “дарангуйлагч” 3-3 оак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

07-01

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “мөрөөдөгч” хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  “зөв өглөө”
 • 11:00
  “дарангуйлагч” 2-11,12, 3-1 оак
 • 13:30
  “сайхан хооллоорой”
 • 14:00
  “гангараа” ток шоу
 • 15:00
  “дарангуйлагч” 3: 2,3 оак
 • 16:40
  учиртай гурван монгол
 • 17:00
  монгол чарт
 • 18:00
  ертөнцийн толь: тархи-2
 • 19:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:30
  “элсэлт-2017”
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  “төлөөс” уск
 • 23:40
  эфир төгсөнө

07-02

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “рио” хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  “зөв өглөө”
 • 11:10
  “төлөөс” уск
 • 12:50
  медальтан
 • 13:30
  “зөв өглөө”
 • 14:00
  “элсэлт-2017”
 • 14:30
  “гудамжны хууль” 5-7 оак
 • 17:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:00
  “гудамжны хууль” 8,9 оак
 • 19:40
  учиртай гурван монгол
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  х-35
 • 21:50
  урбан жинс үзүүлж байна
 • 22:00
  х-35 үргэлжлэл
 • 22:20
  “хэн намайг алсныг би мэднэ” уск
 • 00:10
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/