03-31

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  тв хичээл 10-р анги: физик
 • 10:00
  тв хичээл 10-р анги: уран зохиол
 • 10:30
  тв хичээл 10-р анги: үндэсний бичиг
 • 11:00
  мөнхийн хайр-144 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  адтай жаалууд 70,71 анги
 • 14:00
  теле хичээл: эеш
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  бизнес аялал
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  тв хичээл 10-р анги: физик
 • 16:50
  тв хичээл 10-р анги: эрүүл мэнд
 • 17:10
  тв хичээл 10-р анги: уран зохиол
 • 17:30
  тв хичээл 10-р анги: үндэсний бичиг
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  дугуйн дээрх там 1-15
 • 19:25
  хандлагаа өөрчилсөн он жилүүд
 • 20:00
  үндэсний бүтээлийн 7 хоног
 • 20:20
  танхимын цаг
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр -145 оак
 • 22:30
  дугуйн дээрх там 1-15
 • 23:30
  эфир төгсөнө

04-01

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  тв хичээл 10-р анги: математик
 • 10:00
  тв хичээл 10-р анги: түүх
 • 10:30
  тв хичээл 10-р анги: дизайн зураг зүй, технологи
 • 11:00
  мөнхийн хайр-145 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  адтай жаалууд 72-74 анги
 • 14:20
  теле хичээл: эеш
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  бизнес аялал
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  тв хичээл 10-р анги: математик
 • 16:50
  тв хичээл 10-р анги: эрүүл мэнд
 • 17:10
  тв хичээл 10-р анги: түүх
 • 17:30
  тв хичээл 10-р анги: дизайн зураг зүй, технологи
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  дугуйн дээрх там 1-16
 • 19:30
  4-р сарын 1
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-146 оак
 • 22:30
  дугуйн дээрх там 1-16
 • 23:30
  эфир төгсөнө

04-02

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  тв хичээл 10-р анги: үндэсний бичиг
 • 10:00
  тв хичээл 10-р анги: англи хэл
 • 10:30
  тв хичээл 10-р анги: физик
 • 11:00
  мөнхийн хайр-146 оак
 • 12:00
  бүрэн зураглал
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  бизнес аялал
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  тв хичээл 10-р анги: үндэсний бичиг
 • 16:50
  тв хичээл 10-р анги: эрүүл мэнд
 • 17:10
  тв хичээл 10-р анги: англи хэл
 • 17:30
  тв хичээл 10-р анги: физик
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  дугуйн дээрх там 1-17
 • 19:30
  завгүй өдөр
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-147 оак
 • 22:30
  дугуйн дээрх там 1-17
 • 23:30
  эфир төгсөнө

04-03

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  тв хичээл: хими
 • 10:00
  тв хичээл: газар зүй
 • 10:30
  тв хичээл: нийгэм судлал
 • 11:00
  мөнхийн хайр-147 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  их эмч
 • 14:00
  адтай жаалууд 75,76 анги
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  бизнес аялал
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  тв хичээл: хими
 • 16:50
  тв хичээл 10-р анги: эрүүл мэнд
 • 17:10
  тв хичээл: газар зүй
 • 17:30
  тв хичээл: нийгэм судлал
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  дугуйн дээрх там 1-18
 • 19:30
  чи чадна
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-148 оак
 • 22:30
  дугуйн дээрх там 1-18
 • 23:30
  эфир төгсөнө

04-04

 • 07:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  тв хичээл 10-р анги
 • 10:00
  тв хичээл 10-р анги
 • 11:00
  бүрэн зураглал
 • 14:00
  дугуйн дээрх там 1-15
 • 15:00
  дугуйн дээрх там 1-16
 • 16:00
  дугуйн дээрх там 1-17
 • 17:00
  дугуйн дээрх там 1-18
 • 18:00
  4-р сарын 1
 • 19:00
  хөгжлийн гаргалгаа
 • 19:30
  хайрын хүч
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  шийдэл
 • 22:30
  эрэмдэг муск
 • 00:20
  эфир төгсөнө

04-05

 • 07:30
  sbn news-тойм
 • 08:30
  тв хичээл 10-р анги
 • 09:30
  хайрын хүч
 • 10:30
  их эмч
 • 11:30
  чи чадна
 • 12:30
  шийдэл
 • 13:30
  мөнхийн хайр 144 оак
 • 14:30
  мөнхийн хайр 145 оак
 • 15:30
  мөнхийн хайр 146 оак
 • 16:30
  мөнхийн хайр 147 оак
 • 17:30
  мөнхийн хайр 148 оак
 • 18:30
  инээдмийн толь
 • 19:00
  одонгуа нэвтрүүлэг
 • 19:30
  монгал товчоон: м.цэрэндорж
 • 21:00
  маск муск
 • 22:50
  ватиканы бичлэг уск
 • 00:30
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр