01-24

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  нахиа
 • 09:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-9 оак
 • 11:00
  мөнхийн хайр-97 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  их эмч
 • 14:00
  тоглолтын цаг: movie swing
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  бизнес аялал
 • 16:10
  business time
 • 16:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-10 оак
 • 19:30
  чи чадна
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-98 оак
 • 22:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-10 оак
 • 23:30
  эфир төгсөнө

01-25

 • 07:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  шилмэл зөгнөлт долоо хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  нахиа
 • 11:00
  дуртай өдөр
 • 12:30
  монгол тулгатны 100 эрхэм: б.бааст
 • 13:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-6 оак
 • 14:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-7 оак
 • 15:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-8 оак
 • 16:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-9 оак
 • 17:30
  цайз дахь нууц ноёнтон 2-10 оак
 • 18:30
  бодит тайлбар
 • 19:30
  хайрын хүч
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  шийдэл
 • 22:30
  орхидос 1-р анги
 • 00:20
  эфир төгсөнө

01-26

 • 07:30
  sbn news тойм
 • 08:30
  нахиа
 • 09:30
  хайрын хүч
 • 10:30
  их эмч
 • 11:30
  тоглолтын цаг: баярлалаа ээжээ
 • 12:30
  орхидос 1-р анги
 • 14:00
  мөнхийн хайр 94 оак
 • 15:00
  мөнхийн хайр 95 оак
 • 16:00
  мөнхийн хайр 96 оак
 • 17:00
  мөнхийн хайр 97 оак
 • 18:00
  мөнхийн хайр 98 оак
 • 19:00
  одонтой ээж
 • 20:00
  үүргэвчтэй аялал: доминикан
 • 21:00
  дуртай өдөр
 • 22:30
  орхидос 2-р анги
 • 00:20
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

I/2512:00

Star TV

"37-р точка" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

I/2513:10

Star TV

"One piece" Анимэ 676-679-р анги

I/2522:00

NTV

"37-р точка" МУСК 2.3-р анги