06-17

 • 08:00
  “sbn news” тойм
 • 09:00
  “баасан гариг” уск
 • 10:30
  “business location”
 • 11:00
  logo quiz- шууд
 • 11:30
  “эмч сонсож байна”
 • 12:30
  “business location”
 • 13:00
  “мөнхийн хайр”-32 оак
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “мөнхийн хайр”-32,33 оак
 • 15:50
  “монгол тулгатны 100 эрхэм”
 • 16:50
  “мөнхийн хайр”-34,35 оак
 • 19:35
  “мисс монголиа 2018”-9
 • 20:20
  “мөнхийн хайр”-36 оак
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “эрчүүдийн эсрэг эмэгтэйчүүд” уск /+18
 • 23:30
  saturday night live
 • 00:30
  эфир төгсөнө

06-18

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news тойм
 • 09:30
  тоглолтын цаг: “морьтон циркийн гайхамшиг”
 • 11:00
  монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  business location
 • 13:30
  нууц: манжийн эрхшээлийн үеийн засаг захиргаа, хэргэм зэрэг, хүн ам
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  ноён оймс
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  эмч сонсож байна
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  баримтат дэлгэц: гэгээн оргил өөд
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “дугуйн дээр там” 5-6 оак
 • 19:30
  “ур чадварын олимп”-3
 • 20:00
  түүхэн хэлхээ
 • 21:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “мөнхийн хайр” -37 оак
 • 23:15
  “дугуйн дээрх там” 5-6 оак
 • 00:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир төгсөнө

06-19

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “надад итгээрэй”
 • 10:00
  “дугуйн дээрх там” 5-6 оак
 • 10:50
  “мөнхийн хайр” -37 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “ур чадварын олимп”-3
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  түүхэн хэлхээ
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “х 35” movie talk show
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “дугуйн дээрх там” 5-7 оак
 • 19:30
  “ур чадварын олимп”-4
 • 20:00
  үзэл бодлын зөрөг
 • 21:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “мөнхийн хайр” -38 оак
 • 23:25
  “дугуйн дээрх там” 5-7 оак
 • 00:15
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  эфир төгсөнө

06-20

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  “дугуйн дээрх там” 5-7 оак
 • 10:50
  “мөнхийн хайр” -38 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  үзэл бодлын зөрөг
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “ур чадварын олимп”-4
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  нууц: напелеон бонапарт
 • 16:00
  инээдмийн толь
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “дугуйн дээрх там” 5-8 оак
 • 19:50
  “мисс монголиа 2018”-10
 • 20:30
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “мөнхийн хайр” -39 оак
 • 23:25
  “дугуйн дээрх там” 5-3 оак
 • 00:15
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  эфир төгсөнө

06-21

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нууц: напелеон бонапарт
 • 10:00
  “дугуйн дээрх там” 5-8 оак
 • 10:50
  “мөнхийн хайр” -39 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  “эмч сонсож байна”
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “ноён оймс”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “мисс монголиа 2018”-10
 • 16:10
  монгол чарт
 • 17:00
  “х 35” movie talk show
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “дугуйн дээрх там” 5-9 оак
 • 19:50
  “мисс монголиа 2018”-11
 • 20:30
  надад итгээрэй
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “мөнхийн хайр”-40 оак
 • 23:20
  “дугуйн дээрх там” 5-4 оак
 • 00:10
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  эфир төгсөнө

06-22

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  “дугуйн дээрх там” 5-9 оак
 • 10:50
  “мөнхийн хайр”-40 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна” -шууд
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  надад итгээрэй
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “мисс монголиа 2018”-11
 • 16:10
  монгол чарт
 • 17:00
  баримтат дэлгэц: гэгээн оргил өөд
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “дугуйн дээрх там” 5-10 оак
 • 19:45
  “мисс монголиа 2018”-12
 • 20:25
  үзэл бодлын зөрөг
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  “мөнхийн хайр”- 41 оак
 • 23:20
  “дугуйн дээрх там” 5-10 оак
 • 00:10
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  эфир төгсөнө

06-23

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “маамуу” хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  хүүхдийн эмч сонсож байна
 • 10:30
  “business location”
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 5: 6,7 оак
 • 12:40
  “мисс монголиа 2018”-10
 • 13:10
  “дугуйн дээрх там” 5-8 оак
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “үзэл бодлын зөрөг”
 • 15:00
  “дугуйн дээрх там” 5-9 оак
 • 15:50
  “ур чадварын олимп”-3
 • 16:20
  дэлхийн хотууд
 • 16:30
  “монгал товчоон” мугб м.цэрэндорж
 • 18:20
  “мисс монголиа 2018”-11
 • 19:00
  ноён оймс
 • 19:30
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:00
  х35 movie talk show
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:50
  урбан-зуны коллекц
 • 22:00
  saturday night live
 • 23:00
  “миний хамгийн шилдэг нь” уск
 • 01:10
  эфир төгсөнө

06-24

 • 08:00
  “sbn news” тойм
 • 09:00
  тоглолтын цаг: морьтон циркийн гайхамшиг
 • 10:30
  “business location”
 • 11:00
  logo quiz- шууд
 • 11:30
  “ур чадварын олимп”-4
 • 12:00
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:30
  “business location”
 • 13:00
  “мөнхийн хайр”-37 оак
 • 14:00
  таны сонголт
 • 14:30
  “мөнхийн хайр”-37 /үргэлжлэл/ , 38 оак
 • 16:05
  ноён оймс
 • 16:35
  “мөнхийн хайр”-39,40 оак
 • 19:10
  “мисс монголиа 2018”-12
 • 20:00
  “мөнхийн хайр”-41 оак
 • 21:20
  урбан-зуны коллекц
 • 21:30
  “хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан”
 • 21:40
  “драфтын өдөр” уск
 • 23:40
  saturday night live
 • 00:40
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/