04-27

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” 3-2 оак
 • 11:00
  “мосгаз”-7 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: топ-5 лондон
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  нар зөв: унага тамгалах ёс
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 3-3 оак
 • 19:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 20:00
  инээдмийн толь
 • 20:30
  “хөгжлийн замаар”
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “мосгаз”-8 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “нууц материалууд” 3-3 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

04-28

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” 3-3 оак
 • 10:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 11:00
  “мосгаз”-8 оак
 • 11:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: вьетнам-2
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  инээдмийн толь
 • 16:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “тусгай сурвалжлага”
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” 3-4 оак
 • 19:50
  зураглал
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “мосгаз”- 9 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “нууц материалууд” 3-4 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

04-29

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:30
  “зөв өглөө”
 • 11:00
  “нэг цаг”
 • 12:00
  “хаврын яармаг худалдаа 2017” шууд
 • 12:30
  “хязгаарын чанадад” 2-13 оак
 • 13:20
  “хаврын яармаг худалдаа 2017” шууд
 • 13:50
  “нууц материалууд” 3-1 оак
 • 14:35
  “хаврын яармаг худалдаа 2017” шууд
 • 15:05
  “нууц материалууд” 3-2 оак
 • 15:50
  “хаврын яармаг худалдаа 2017” шууд
 • 16:20
  “нууц материалууд” 3-3 оак
 • 17:10
  монгол чарт
 • 18:10
  “нууц материалууд” 3-4 оак
 • 19:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:30
  нар зөв: монгол сэтгэлгээ
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “үндэсний өрсөлдөөн” уск
 • 23:35
  эфир төгсөнө

04-30

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “үндэсний өрсөлдөөн” уск
 • 10:30
  “зөв өглөө”
 • 11:00
  “үндэсний өрсөлдөөн” уск үргэлжлэл
 • 12:00
  “хаврын яармаг худалдаа 2017”
 • 12:30
  “зөв өглөө”
 • 13:00
  “хаврын яармаг худалдаа 2017”
 • 13:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 14:30
  “хаврын яармаг худалдаа 2017”
 • 15:00
  “мосгаз” -5 оак
 • 15:45
  “хаврын яармаг худалдаа 2017”
 • 16:15
  “мосгаз” 6 оак
 • 17:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 17:50
  “мосгаз” 7-9 оак
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  х-35
 • 22:10
  “алдрын он жилүүд” уск
 • 00:10
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги