10-25

 • 08:00
  SBN news тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  ТВ хичээл 10-р анги: Монгол хэл
 • 09:20
  ТВ хичээл 10-р анги: Хими
 • 09:40
  ТВ хичээл 10-р анги: Газар зүй
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Миний очих дуртай газар
 • 10:50
  Маамуу:Нисдэггүй шувуу анимейшн
 • 11:00
  Адтай жаалууд ОАК-79,80
 • 12:00
  Business time
 • 12:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-4
 • 15:00
  Кобра ОАК
 • 15:55
  Business time
 • 16:30
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Чи чадна
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-5
 • 19:30
  Миний аялсан 1000 хот –Стокгольм
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Карантины хүүхдүүд
 • 22:40
  Dejavu МУСК
 • 23:40
  Эфир хаасан

10-26

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  ТВ хичээл 10-р анги: Уран зохиол
 • 09:30
  ТВ хичээл 10-р анги: Математик
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Нахиа
 • 10:50
  Маамуу:Нисдэггүй шувуу анимейшн
 • 11:00
  Адтай жаалууд ОАК-81,82
 • 12:00
  Business time
 • 12:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-5
 • 15:00
  Кобра ОАК
 • 15:55
  Business time
 • 16:30
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Улаачдын өрсөлдөөн: Төмөрчөдөр, Цоожсүрэн
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-6
 • 19:30
  Зүүд 3650
 • 20:00
  Залуу илгээлт зорилтот шоу-7
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Дурлал сүйтгэгч МУСК
 • 23:05
  Эфир хаасан

10-27

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  ТВ хичээл 10-р анги: Физик
 • 09:30
  ТВ хичээл 10-р анги: Түүх
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Өдрийн мэнд
 • 10:50
  Маамуу: Нисдэггүй шувуу анимейшн
 • 11:00
  Адтай жаалууд ОАК-83,84
 • 12:00
  Business time
 • 12:35
  Залуу илгээлт зорилтот шоу-7
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-6
 • 15:00
  Кобра ОАК
 • 15:55
  Business time
 • 16:30
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Өдрийн мэнд
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Түүний тухай бидний тухай
 • 19:10
  Шийдэл-45
 • 19:30
  Үндэсний сугалаа-шууд
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Одод болохын хүслэн МУСК
 • 23:15
  Эфир хаасан

10-28

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  ТВ хичээл 10-р анги: Англи хэл
 • 09:30
  ТВ хичээл 10-р анги: Дизайн зураг зүй
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Өдрийн мэнд
 • 11:00
  Адтай жаалууд ОАК-85,86
 • 12:00
  Business time
 • 12:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Миний аялсан 1000 хот-Стокгольм
 • 15:00
  Кобра ОАК
 • 15:55
  Business time
 • 16:30
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Өдрийн мэнд
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-7
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 19:30
  Мишагийн төрсөн өдөр
 • 20:00
  Залуу илгээлт зорилтот шоу-8
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Хуйвалдаан МУСК
 • 23:20
  Эфир хаасан

10-29

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  ТВ хичээл 10-р анги: Нийгэм судлал
 • 09:30
  ТВ хичээл 10-р анги: Монгол бичиг
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Өдрийн мэнд
 • 10:50
  Маамуу: Нисдэггүй шувуу анимейшн
 • 11:00
  Адтай жаалууд ОАК-87,88
 • 12:00
  Business time
 • 12:35
  Залуу илгээлт зорилтот шоу-8
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Одод болохын хүслэн МУСК
 • 15:55
  Business time
 • 16:30
  Сайн байна уу
 • 17:00
  Өдрийн мэнд
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-8
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 19:30
  Их эмч
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Намайг аваад үлдээч МУСК
 • 23:20
  Эфир хаасан

10-30

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Нахиа
 • 10:00
  Адтай жаалууд ОАК 79-82
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Сайн байна уу
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Өдрийн мэнд
 • 14:30
  Адтай жаалууд ОАК 83-86
 • 16:30
  Мишагийн төрсөн өдөр
 • 16:50
  Дурлал сүйтгэгч МУСК
 • 18:30
  Хайрын хүч
 • 19:30
  Үндэсний сугалаа-шууд
 • 20:30
  SBN тойм
 • 21:30
  Миний аялсан 1000 хот-Дани
 • 22:30
  Шөнө дундын яриа 1-р анги
 • 00:05
  Эфир хаасан

10-31

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Адтай жаалууд ОАК 87,88
 • 10:00
  Их эмч
 • 11:00
  Өдрийн мэнд
 • 11:30
  Миний аялсан 1000 хот- Дани
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн: Төмөрчөдөр, Цоожсүрэн
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Сайн байна уу
 • 14:30
  Хайрын хүч
 • 15:30
  Миний очих дуртай газар
 • 16:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-5
 • 17:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-6
 • 18:00
  Дархлаа
 • 19:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-7
 • 20:00
  А.Л.Ж.И.Р ОАК-8
 • 21:00
  Цуурхал МУСК
 • 22:35
  Шөнө дундын яриа 2-р анги
 • 00:35
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг