05-16

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news тойм
 • 10:00
  Их эмч
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Хайрын хүч
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Гоц ухаантан ОАК-12
 • 15:00
  Гоц ухаантан ОАК-13
 • 16:00
  Гоц ухаантан ОАК-14
 • 17:00
  Гоц ухаантан ОАК-15
 • 18:00
  Гоц ухаантан ОАК-16
 • 19:00
  Баримтат дэлгэц: Голландын далайн далан
 • 20:00
  Дуртай өдөр
 • 21:00
  Алтан өргөө МУСК
 • 22:25
  Би чамд хайртай МУСК
 • 00:15
  Эфир хаасан

05-17

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Би чамд хайртай МУСК
 • 13:00
  Business time
 • 13:30
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:30
  Гоц ухаантан ОАК-16
 • 15:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Инээдмийн толь
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Аалз ОАК-5
 • 19:30
  Дуртай өдөр
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Даалгавар ОАК-1
 • 22:30
  Аалз ОАК-5
 • 23:30
  Эфир хаасан

05-18

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Даалгавар ОАК-1
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Аалз оак-5
 • 15:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Монголын сонгодог бүтээлүүд
 • 16:00
  Гийнгоо МУСК
 • 17:00
  Business time
 • 17:30
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Аалз ОАК-6
 • 19:30
  Түүхэн хэлхээ
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Даалгавар ОАК-2
 • 22:30
  Аалз ОАК-6
 • 23:30
  Эфир хаасан

05-19

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Даалгавар ОАК-2
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Аман хуур МУСК
 • 15:10
  Баримтат дэлгэц: Берлиний галт тэрэг
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Аалз ОАК-6
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Аалз ОАК-7
 • 19:30
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Даалгавар ОАК-3
 • 22:30
  Аалз ОАК-7
 • 23:30
  Эфир хаасан

05-20

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Даалгавар ОАК-3
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Алтан өргөө МУСК
 • 15:30
  Аалз оак-7
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Аалз ОАК-8
 • 19:30
  Дэлхийгээр аялагчид: Финлянд
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Даалгавар ОАК-4
 • 22:30
  Аалз ОАК-8
 • 23:30
  Эфир хаасан

05-21

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Даалгавар ОАК-4
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Монголын сонгодог бүтээлүүд
 • 14:40
  Инээдмийн толь
 • 15:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Дэлхийгээр аялагчид: Финлянд
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Токио хурэх зам
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Аалз ОАК-9
 • 19:30
  Их эмч
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Даалгавар ОАК-5
 • 22:30
  Аалз ОАК-9
 • 23:30
  Эфир хаасан

05-22

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Дуртай өдөр
 • 12:30
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 13:30
  Аалз ОАК-6
 • 14:30
  Аалз ОАК-7
 • 15:30
  Аалз ОАК-8
 • 16:30
  Аалз ОАК-9
 • 17:30
  Токиогоос Токио ток шоу
 • 18:30
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 19:30
  Хайрын хүч
 • 20:30
  SBN news тойм
 • 21:30
  Эрэмдэг МУСК
 • 23:20
  Эцсийн хүсэл МУСК
 • 00:50
  Эфир төгсөнө

05-23

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news тойм
 • 10:00
  Их эмч
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Хайрын хүч
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Үндэсний сугалаа 1900 0000
 • 14:00
  Даалгавар ОАК-1
 • 14:50
  Даалгавар ОАК-2
 • 15:40
  Даалгавар ОАК-3
 • 16:30
  Даалгавар ОАК-4
 • 17:20
  Даалгавар ОАК-5
 • 18:10
  Ханхүү нь аль вэ МУСК
 • 20:00
  Дуртай өдөр
 • 21:00
  Зангараг МУСК
 • 22:40
  Намайг аваад үлдээч МУСК
 • 00:30
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги

V/1714:30

AsianBox

"Шүүхийн шинжээчид" ОАК 1-3-р анги