10-16

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  навчин байшингийн ахан дүүс цуврал
 • 09:30
  миний гүнж -1 соак
 • 10:45
  мөнхийн хайр-27 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  адтай жаалууд 3-30 оак
 • 14:00
  үүргэвчтэй аялал: герман
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  инээдмийн толь
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  навчин байшингийн ахан дүүс цуврал
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “адтай жаалууд” 3-31 оак
 • 19:30
  геологичдын хөдөлмөрийн үнэ цэнэ
 • 20:00
  хөгжлийн гаргалгаа
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-28 оак
 • 22:55
  миний гүнж -2 соак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

10-17

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  навчин байшингийн ахан дүүс цуврал
 • 09:30
  миний гүнж -2 соак
 • 10:45
  мөнхийн хайр-28 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна”
 • 14:00
  адтай жаалууд 3-31 оак
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  инээдмийн толь
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  навчин байшингийн ахан дүүс цуврал
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “адтай жаалууд” 3-32 оак
 • 19:30
  хайрын хүч
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-29 оак
 • 22:50
  миний гүнж -3 соак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

10-18

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  навчин байшингийн ахан дүүс цуврал
 • 09:30
  миний гүнж -3 соак
 • 10:45
  мөнхийн хайр-29 оак
 • 12:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  эмч сонсож байна
 • 14:00
  адтай жаалууд 3-32 оак
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  инээдмийн толь
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  адтай жаалууд 3-33 оак
 • 19:30
  бодит тайлбар
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  мөнхийн хайр-30 оак
 • 22:50
  миний гүнж -4 соак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

10-19

 • 07:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  адтай жаалууд 3: 29-31 оак
 • 10:30
  дуртай өдөр
 • 12:00
  business location
 • 12:30
  адтай жаалууд 3-32 оак
 • 13:10
  адтай жаалууд 3-33 оак
 • 14:00
  нисэх онгоцны буудал хүрэх зам -16 соак
 • 15:20
  миний гүнж-1 соак
 • 16:35
  миний гүнж-2 соак
 • 17:50
  миний гүнж-3 соак
 • 19:10
  миний гүнж-4 соак
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:15
  хөгжлийн гаргалгаа
 • 21:30
  шийдэл хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  медальд хүрэх зам-1
 • 23:00
  гээгдэгсэд уск
 • 00:50
  эфир төгсөнө

10-20

 • 07:30
  sbn news-тойм
 • 08:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  бодит тайлбар
 • 10:30
  гээгдэгсэд уск
 • 12:00
  business location
 • 12:30
  шийдэл хэлэлцүүлэг
 • 13:30
  мөнхийн хайр 26- оак
 • 14:45
  мөнхийн хайр 27- оак
 • 16:05
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 16:35
  мөнхийн хайр 28- оак
 • 17:55
  мөнхийн хайр 29- оак
 • 19:10
  мөнхийн хайр 30- оак
 • 20:30
  хайрын хүч
 • 21:30
  медальд хүрэх зам-1
 • 22:00
  монгол уск
 • 00:15
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр