09-25

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  нахиа
 • 09:50
  миний толгойн өвчнүүд оак-4
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр-шууд
 • 11:30
  истанбулын бэр оак-66
 • 12:50
  business time
 • 13:00
  их эмч
 • 14:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 14:30
  ахмадын баяр 2020
 • 15:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  хөгжлийн гаргалгаа
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  ахмадын баяр 2020
 • 17:30
  нахиа
 • 18:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  миний толгойн өвчнүүд оак-5
 • 19:30
  амьдралын бэлэг
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-67
 • 22:50
  миний толгойн өвчнүүд оак-5
 • 00:00
  эфир төгсөнө

09-26

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  өглөөний хүн
 • 10:00
  миний толгойн өвчнүүд оак-1
 • 11:10
  ахмадын баяр 2020
 • 11:30
  миний толгойн өвчнүүд оак-2
 • 12:40
  миний толгойн өвчнүүд оак-3
 • 14:00
  ахмадын баяр 2020
 • 14:30
  миний толгойн өвчнүүд оак-4
 • 15:40
  миний толгойн өвчнүүд оак-5
 • 16:50
  ханхүү нь аль нь вэ хүүхдийн кино
 • 18:30
  чи чадна
 • 19:30
  хайрын хүч
 • 20:30
  sbn news тойм
 • 21:30
  шийдэл
 • 22:30
  шөнө дундын яриа 1-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

09-27

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news тойм
 • 09:30
  хайрын хүч
 • 10:30
  амьдралын бэлэг
 • 11:30
  их эмч
 • 12:30
  шийдэл
 • 13:30
  ахмадын баяр 2020
 • 14:00
  истанбулын бэр оак-64
 • 15:20
  истанбулын бэр оак-65
 • 17:00
  ахмадын баяр 2020
 • 17:30
  истанбулын бэр оак-66
 • 18:50
  истанбулын бэр оак-67
 • 20:10
  истанбулын бэр оак-68
 • 21:30
  шөнө дундын яриа 2-р анги
 • 23:30
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IX/2619:35

NTV

"Ангийнулирал" УСК

IX/2622:00

Боловсрол ТВ

"Анагаахын алдартнууд" ОАК 9-р анги

IX/2616:00

AsianBox

"Сүн Ү Күн" ОАК 1-р анги