04-18

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  bleach-44 анги
 • 10:00
  гэр-22 оак
 • 10:50
  од шүүрэх мөч -14 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  манай аялгуу
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 17:30
  “анхны бүтээл”
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  гэр-23 оак
 • 19:10
  bleach-45 анги
 • 19:30
  “х35” movie talk show
 • 20:30
  оргил цаг
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  “урбан-хаврын коллекц”
 • 22:00
  од шүүрэх мөч -15 оак
 • 23:10
  “дугуйн дээрх там” -6 оак
 • 00:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  эфир төгсөнө

04-19

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  bleach-45 анги
 • 10:00
  гэр-23 оак
 • 10:50
  од шүүрэх мөч -15 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “бизнес аялал”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  “эмч сонсож байна”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  үүргэвчтэй аялал
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  инээдмийн толь
 • 17:30
  оргил цаг
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  гэр-24 оак
 • 19:10
  bleach-46 анги
 • 19:30
  боломжит санал
 • 20:30
  надад итгээрэй
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  “урбан-хаврын коллекц”
 • 22:00
  “од шүүрэх мөч”-16 оак
 • 23:10
  “дугуйн дээрх там” -7 оак
 • 00:00
  ноён оймс
 • 00:30
  эфир төгсөнө

04-20

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  bleach-46 анги
 • 10:00
  гэр-24 оак
 • 10:50
  “од шүүрэх мөч”-16 оак
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:40
  бизнес аялал
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  хүүхдийн эмч сонсож байна
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “анхны бүтээл”
 • 16:00
  монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  гэр-25 оак
 • 19:10
  bleach-47 анги
 • 19:30
  нууц: атилла
 • 20:30
  сайхан хооллоорой
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:50
  “урбан-хаврын коллекц”
 • 22:00
  “од шүүрэх мөч”-17 оак
 • 23:05
  “дугуйн дээрх там” -8 оак
 • 23:55
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  эфир төгсөнө

04-21

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  зөв өглөө
 • 09:30
  гэр -21,22 анги
 • 11:00
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 11:15
  сайхан хооллоорой
 • 11:45
  гэр -23,24 анги
 • 13:00
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 13:15
  манай аялгуу
 • 13:30
  bleach-43,44 анги
 • 14:20
  гэр-25 анги
 • 15:00
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 15:15
  “эмч сонсож байна”
 • 16:10
  bleach-45,46 анги
 • 17:00
  монгол чарт
 • 18:00
  надад итгээрэй
 • 18:30
  bleach-47 анги
 • 19:00
  ноён оймс
 • 19:30
  инээдмийн толь
 • 20:00
  х35 movie talk show
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:50
  “урбан-хаврын коллекц”
 • 22:00
  saturday night live
 • 23:00
  кино тайлбар
 • 23:05
  “бойка: маргашгүй-4” уск
 • 00:45
  эфир төгсөнө

04-22

 • 08:00
  “sbn news” тойм
 • 09:00
  “зөв өглөө”
 • 09:30
  “бойка: маргашгүй-4” уск
 • 11:00
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 11:15
  logo quiz
 • 11:45
  инээдмийн толь
 • 12:15
  хүүхдийн эмч сонсож байна
 • 13:15
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 13:30
  “зөв өглөө”
 • 14:00
  “од шүүрэх мөч”-13 оак
 • 15:05
  хаврын яармаг худалдаа-2018
 • 15:20
  “од шүүрэх мөч”-14 оак
 • 16:20
  монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 17:20
  од шүүрэх мөч-15,16,17 оак
 • 20:30
  үүргэвчтэй аялал
 • 21:20
  инээдмийн толь
 • 21:30
  боломжит санал
 • 22:30
  “урбан-хаврын коллекц”
 • 22:40
  кино тайлбар
 • 22:45
  “андрон” уск
 • 00:35
  saturday night live
 • 01:55
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/