03-25

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “египетийн ханхүү” хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  “зөв өглөө”
 • 11:10
  “хязгаарын чанадад” 1-3 оак
 • 13:30
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 14:00
  “гангараа” ток шоу
 • 15:00
  “хязгаарын чанадад” 4,5 оак
 • 16:30
  инээдмийн толь
 • 17:00
  монгол чарт
 • 18:00
  стивен хоукингийн ертөнц 4-р хэсэг
 • 19:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:30
  “аймшгийн болзоо”
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дэвшилт” уск
 • 23:50
  эфир төгсөнө

03-26

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “салхит хөндий наусика” хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  “зөв өглөө”
 • 11:30
  “дэвшилт” уск
 • 13:20
  “зөв өглөө”
 • 13:50
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  “аймшгийн болзоо”
 • 14:50
  “дугуйн дээрх там” 4: 7-9 оак
 • 17:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:00
  дугуйн дээрх там 4: 10,11 оак
 • 19:30
  инээдмийн толь
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  х-35
 • 22:10
  “одесст өнгөрүүлсэн гурав хоног” уск
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-27

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” тойм
 • 09:00
  “зөв өглөө”
 • 09:30
  “хязгаарын чанадад”- 5 оак
 • 10:10
  “одесст өнгөрүүлсэн гурав хоног” уск
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “зөв өглөө”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: “домогт говь”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “unplugged show”
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-6 оак
 • 19:50
  зураглал
 • 20:00
  стивен хоукийнгийн ертөнц 4-р хэсэг
 • 21:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 4-12 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “хязгаарын чанадад”-6 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-28

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “зөв өглөө”
 • 10:00
  “хязгаарын чанадад”-6 оак
 • 10:50
  зураглал
 • 11:00
  дугуйн дээрх там 4-12 оак
 • 11:50
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: “хонг конг”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  стивен хоукингийн ертөнц 4-р хэсэг
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-7 оак
 • 19:50
  инээдмийн толь
 • 20:30
  сайхан хооллоорой
 • 21:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 4-13 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “хязгаарын чанадад”-7 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-29

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “зөв өглөө”
 • 10:00
  “хязгаарын чанадад”-7 оак
 • 10:50
  зураглал
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 4-13 оак
 • 11:50
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “сайхан хооллоорой”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: “цөөвөр чоно”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “х-35” шууд
 • 16:10
  инээдмийн толь
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  unplugged show
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-8 оак
 • 19:50
  х-35
 • 20:30
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 5-1 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “хязгаарын чанадад”-8 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-30

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “зөв өглөө”
 • 10:00
  “хязгаарын чанадад”-8 оак
 • 10:50
  зураглал
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 5-1 оак
 • 11:50
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: “хонг конг”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “зууны нууц”
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-9 оак
 • 19:50
  зураглал
 • 20:00
  инээдмийн толь
 • 20:30
  “хөгжлийн замаар”
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 5-2 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “хязгаарын чанадад”-9 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-31

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “зөв өглөө”
 • 10:00
  “хязгаарын чанадад”-9 оак
 • 10:50
  зураглал
 • 11:00
  “дугуйн дээрх там” 5-2 оак
 • 11:50
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “зөв өглөө”
 • 13:00
  монгол чарт
 • 14:00
  ертөнцийн толь: “цөөвөр чоно”
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  стивен хоукингийн ертөнц 4-р хэсэг
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “зууны нууц”
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-10 оак
 • 19:50
  зураглал
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “дугуйн дээрх там” 5-3 оак
 • 22:50
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  “хязгаарын чанадад”-10 оак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

04-01

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “элвин ба жирхнүүд” хүүхдийн кино
 • 10:25
  “зөв өглөө”
 • 10:55
  “хязгаарын чанадад” 6-8 оак
 • 13:30
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 14:00
  “гангараа” ток шоу
 • 15:00
  “хязгаарын чанадад” 9,10 оак
 • 16:30
  инээдмийн толь
 • 17:00
  монгол чарт
 • 18:00
  ертөнцийн толь: “цэнгэг ус”
 • 19:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:30
  “аймшгийн болзоо”
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “сэтгэл зүрх” уск
 • 23:35
  эфир төгсөнө

04-02

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “зөгийн кино” хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  “зөв өглөө”
 • 11:00
  “сэтгэл зүрх” уск
 • 12:30
  “зөв өглөө”
 • 13:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “аймшгийн болзоо”
 • 15:00
  “дугуйн дээрх там” 4-12,13 5-1 оак
 • 17:15
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:15
  дугуйн дээрх там 5-2,3 оак
 • 19:45
  хөгжмийн толь
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  х-35
 • 22:10
  “хүнд өдрүүд” уск
 • 23:45
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги