01-20

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “нууц материалууд” -9 оак
 • 10:50
  хөгжмийн агшин
 • 11:00
  “гэмт хэргийн туужууд”-19 оак
 • 11:55
  зураглал
 • 12:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:20
  “медальтан”
 • 13:00
  uk чарт
 • 14:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 15:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  радио ток шоу
 • 16:30
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  ертөнцийн толь: фреди меркури
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “нахиа”хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:00
  “нууц материалууд” -10 оак
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “гэмт хэргийн туужууд”-20 оак
 • 23:00
  sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  “нууц материалууд” -10 оак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

01-21

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “зөв өглөө”
 • 09:30
  “хоортон.” хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  “нууц материалууд” 6,7 оак
 • 12:20
  “сар шинэ”
 • 12:50
  “нууц материалууд” 8 оак
 • 14:10
  инээдмийн толь
 • 14:30
  “гангараа” ток шоу
 • 15:30
  “нууц материалууд” 9,10 оак
 • 17:10
  “оргил цаг” ярилцлага
 • 17:40
  монгол чарт
 • 18:30
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 19:30
  “х35” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “их хотын хайр” уск
 • 23:35
  эфир төгсөнө

01-22

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “зөв өглөө”
 • 09:30
  “арлын гүнж барби” хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  “их хотын хайр” уск
 • 12:30
  “сар шинэ”
 • 13:00
  “зөв өглөө”
 • 13:30
  “гялбаа” теле сэтгүүл
 • 14:00
  “хөгжлийн замаар” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “сар шинэ”
 • 15:00
  “гэмт хэргийн туужууд”- 16,17 оак
 • 16:50
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 17:50
  “гэмт хэргийн туужууд” 18-20 оак
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  “гэмт хэргийн туужууд” 20 оак үргэлжлэл
 • 22:00
  “пирамид” уск
 • 23:50
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги