03-02

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Истанбулын бэр ОАК-169
 • 13:00
  Business time
 • 13:30
  ТВ хичээл: Математик
 • 13:50
  ТВ хичээл: Физик
 • 14:10
  ТВ хичээл: Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 14:15
  ТВ хичээл: Дизайн зураг зүй технологи
 • 14:35
  Хайртай шүү ээжээ
 • 15:00
  Beauty in Mongolia-1
 • 15:30
  Догшин Алекс ОАК-11
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 17:30
  Өдрийн мэнд
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Догшин Алекс ОАК-12
 • 19:30
  Инээдмийн толь
 • 20:00
  Beauty in Mongolia-2
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Истанбулын бэр ОАК-170
 • 22:50
  Догшин Алекс ОАК-12
 • 23:50
  Эфир төгсөнө

03-03

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Өдрийн мэнд
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Истанбулын бэр ОАК-170
 • 13:00
  Business time
 • 13:30
  ТВ хичээл: Биологи
 • 13:50
  ТВ хичээл: Физик
 • 14:10
  ТВ хичээл: Биеийн тамир
 • 14:15
  ТВ хичээл: Англи хэл
 • 14:35
  Хайртай шүү ээжээ
 • 15:00
  Beauty in Mongolia-2
 • 15:30
  Догшин Алекс ОАК-12
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Өдрийн мэнд
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-1
 • 19:30
  Инээдмийн толь
 • 20:00
  Beauty in Mongolia-3
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Биомон байгалийн увдисыг таны гоо сайханд
 • 21:30
  Истанбулын бэр ОАК-171
 • 22:50
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-1
 • 23:50
  Эфир төгсөнө

03-04

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Истанбулын бэр ОАК-171
 • 13:00
  Business time
 • 13:30
  ТВ хичээл: Англи хэл
 • 13:50
  ТВ хичээл: Хими
 • 14:15
  ТВ хичээл: Газар зүй
 • 14:35
  Хайртай шүү ээжээ
 • 15:00
  Beauty in Mongolia-3
 • 15:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-1
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Биомон байгалийн увдисыг таны гоо сайханд
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-2
 • 19:30
  Инээдмийн толь
 • 20:00
  Beauty in Mongolia-4
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Истанбулын бэр ОАК-172
 • 22:50
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-2
 • 23:50
  Эфир төгсөнө

03-05

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Нахиа
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Истанбулын бэр ОАК-172
 • 13:00
  Business time
 • 13:30
  ТВ хичээл: Уран зохиол
 • 14:00
  ТВ хичээл: Биологи
 • 14:30
  Beauty in Mongolia-4
 • 15:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-2
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-3
 • 19:30
  Монгол бичгийн хичээл
 • 20:00
  Beauty in Mongolia-5
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Истанбулын бэр ОАК-173
 • 22:50
  Бүлээн цус, халуун сэтгэлийн дууль
 • 00:40
  Эфир төгсөнө

03-06

 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Өдрийн мэнд
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Дуртай өдөр
 • 12:30
  Beauty in Mongolia-1
 • 13:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 13:30
  Beauty in Mongolia-2
 • 14:00
  Өдрийн мэнд
 • 14:30
  Догшин Алекс ОАК-11
 • 15:30
  Догшин Алекс ОАК-12
 • 16:30
  Цайз дахь нууц ноёнтон ОАК 3-3
 • 17:30
  Их эмч
 • 18:30
  Beauty in Mongolia-3,4
 • 19:30
  Хайрын хүч
 • 20:30
  SBN news тойм
 • 21:30
  Ээжийн дайсан МУСК
 • 23:10
  Эфир төгсөнө

03-07

 • 08:30
  SBN news тойм
 • 09:30
  Их эмч
 • 10:30
  Хайртай шүү ээжээ
 • 11:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Өдрийн мэнд
 • 12:00
  Хайртай шүү ээжээ
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Март-8 эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр
 • 14:00
  Beauty in Mongolia-5
 • 14:30
  Өдрийн мэнд
 • 15:00
  Beauty in Mongolia-6
 • 15:30
  Истанбулын бэр ОАК-164
 • 16:50
  Истанбулын бэр ОАК-165
 • 18:10
  Истанбулын бэр ОАК-166
 • 19:30
  Истанбулын бэр ОАК-167
 • 20:50
  Истанбулын бэр ОАК-168
 • 22:10
  Дуртай өдөр
 • 23:10
  Би эмэгтэй хүн МУСК
 • 00:55
  Эфир төгсөнө

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0313:04

Боловсрол ТВ

Теле хичээл- Газарзүй: Гол мөрөн /7-р анги/

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги