11-23

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news тойм
 • 09:30
  нахиа
 • 10:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  их эмч
 • 12:30
  business time
 • 12:50
  миний хатагтай оак-5
 • 14:00
  чи чадна
 • 15:00
  чимгээгийн төрсөн өдөр муск
 • 15:30
  business time
 • 16:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  thann үзүүлж байна
 • 17:40
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  нахиа
 • 18:30
  миний хатагтай оак-6
 • 19:30
  beauty in mongolia show 1,2
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  инээдмийн толь
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-109
 • 22:50
  миний хатагтай оак-6
 • 00:00
  эфир төгсөнө

11-24

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа
 • 10:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  истанбулын бэр оак-109
 • 12:50
  business time
 • 13:20
  миний хатагтай оак-6
 • 14:30
  beauty in mongolia show 1,2
 • 15:30
  business time
 • 16:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  нахиа
 • 18:30
  миний хатагтай оак-7
 • 19:40
  beauty in mongolia show 3,4
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  инээдмийн толь
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-110
 • 22:50
  миний хатагтай оак-7
 • 00:00
  эфир төгсөнө

11-25

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа
 • 10:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  истанбулын бэр оак-110
 • 12:50
  business time
 • 13:20
  миний хатагтай оак-7
 • 14:30
  beauty in mongolia show 3,4
 • 15:30
  business time
 • 16:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  нахиа
 • 18:30
  миний хатагтай оак-8
 • 19:30
  beauty in mongolia show 5,6
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  инээдмийн толь
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-111
 • 22:50
  миний хатагтай оак-8
 • 00:00
  эфир төгсөнө

11-26

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа
 • 10:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  истанбулын бэр оак-111
 • 12:50
  business time
 • 13:20
  миний хатагтай оак-8
 • 14:20
  хайрын хүч
 • 15:30
  business time
 • 16:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  нахиа
 • 18:30
  миний хатагтай оак-9
 • 19:30
  дэлхийгээр аялагчид: говийн наран-1
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  амины үнэтэй эх орон
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-112
 • 22:50
  миний хатагтай оак-9
 • 00:00
  эфир төгсөнө

11-27

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  нахиа
 • 10:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  истанбулын бэр оак-112
 • 12:50
  business time
 • 13:10
  их эмч
 • 14:10
  миний хатагтай оак-9
 • 15:30
  business time
 • 16:00
  теле хичээл 10-р анги
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  нахиа
 • 18:30
  миний хатагтай оак-10
 • 19:40
  beauty in mongolia show 7
 • 20:20
  thann үзүүлж байна
 • 20:30
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  инээдмийн толь
 • 21:30
  истанбулын бэр оак-113
 • 22:50
  миний хатагтай оак-10
 • 00:00
  эфир төгсөнө

11-28

 • 08:00
  миний хатагтай оак-6
 • 09:00
  миний хатагтай оак-7
 • 10:00
  beauty in mongolia show 1,2
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  миний хатагтай оак-9
 • 12:30
  beauty in mongolia show 3,4
 • 13:30
  миний хатагтай оак-8
 • 14:30
  beauty in mongolia show 5,6
 • 15:30
  миний хатагтай оак-10
 • 16:30
  beauty in mongolia show 7
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  монгол тулгатны 100 эрхэм: д.лувсаншарав
 • 18:30
  чи чадна
 • 19:30
  хайрын хүч
 • 20:30
  дэлхийгээр аялагчид: говийн наран 1
 • 21:40
  одесст өнгөрүүлсэн гурав хоног уск
 • 23:40
  эфир төгсөнө

11-29

 • 08:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  нахиа
 • 09:00
  хайрын хүч
 • 10:00
  чи чадна
 • 11:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  их эмч
 • 12:30
  истанбулын бэр оак-109
 • 13:50
  истанбулын бэр оак-110
 • 15:20
  истанбулын бэр оак-111
 • 17:00
  sbn news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  истанбулын бэр оак-112
 • 18:50
  истанбулын бэр оак-113
 • 20:10
  орк муск
 • 21:35
  юугаар ч үнэлэшгүй хайр уск
 • 23:25
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи