02-20

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-27 соак
 • 11:10
  “хязгаарын чанадад”-2 оак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 13:30
  “дуртай өдөр” амралтын хөтөлбөр
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “сайхан хоолоорой”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “миний толгойн өвчнүүд”-28 соак
 • 19:30
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 20:00
  инээдмийн толь
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “хязгаарын чанадад”-3 оак
 • 22:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 23:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-28 соак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

02-21

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-28 соак
 • 11:10
  “хязгаарын чанадад”-3 оак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна” -шууд
 • 14:00
  “х 35” movie talk show
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “миний толгойн өвчнүүд”-29 соак
 • 19:30
  “хайрын хүч”
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “хязгаарын чанадад”-4 оак
 • 22:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 23:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-28 соак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

02-22

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-29 соак
 • 11:10
  “хязгаарын чанадад”-4 оак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “хайрын хүч”
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “миний толгойн өвчнүүд”-30 соак
 • 19:30
  “үнэн худлын дэнс”
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “хязгаарын чанадад”-5 оак
 • 22:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 23:00
  “миний толгойн өвчнүүд”-30 соак
 • 00:10
  эфир төгсөнө

02-23

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  “миний толгойн өвчнүүд”- 26 соак
 • 09:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 10:30
  дуртай өдөр амралтын хөтөлбөр
 • 12:00
  “business location”
 • 12:30
  “миний толгойн өвчнүүд”- 27 соак
 • 13:40
  “миний толгойн өвчнүүд”- 28 соак
 • 15:50
  “миний толгойн өвчнүүд”- 29 соак
 • 17:00
  “үнэн худлын дэнс”
 • 18:00
  “миний толгойн өвчнүүд”- 30 соак
 • 19:10
  ертөнц: д.гүрсэд
 • 20:10
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  “хайрын хүч”
 • 22:30
  “амьдралд хөтөлсөн аялал” сурагч солилцооны хөтөлбөр
 • 23:40
  “бармен” уск
 • 01:20
  эфир төгсөнө

02-24

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “сайн уу амьдрал минь 2” уск
 • 10:30
  “sbn news” тойм
 • 11:30
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 12:00
  “business location”
 • 12:30
  “дуртай өдөр” амралтын хөтөлбөр
 • 14:00
  “хязгаарын чанадад”-1 оак
 • 15:00
  “хязгаарын чанадад”-2 оак
 • 16:00
  ертөнц: д.гүрсэд
 • 17:00
  “хязгаарын чанадад”-3 оак
 • 18:00
  “хязгаарын чанадад”-4 оак
 • 19:00
  “хязгаарын чанадад”-5 оак
 • 20:00
  “хайртай шүү ээжээ”
 • 20:30
  “х 35” movie talk show
 • 21:30
  “биелэгдэшгүй төлөвлөгөө” муск
 • 23:00
  “ханагийн мисо шөл” уск
 • 01:05
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16

II/2119:00

AsianBox

"Дуудлагын гэрийн үйлчлэгч" ОАК 1, 2-р анги