04-24

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “од шүүрэх мөч”-12 соак
 • 11:00
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-2 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 12:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 13:00
  “дуртай өдөр” амралтын хөтөлбөр
 • 14:30
  нууц: напелеон бонапарт
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  “од шүүрэх мөч”-13 соак
 • 19:30
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 20:00
  инээдмийн толь
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 21:40
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-3 соак
 • 22:55
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 23:05
  “од шүүрэх мөч”-13 соак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

04-25

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “од шүүрэх мөч”-13 соак
 • 11:00
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-3 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 12:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “х 35” movie talk show
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “од шүүрэх мөч”-14 соак
 • 19:30
  “хайрын хүч”
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 21:40
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-4 соак
 • 22:55
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 23:05
  “од шүүрэх мөч”-14 соак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

04-26

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “од шүүрэх мөч”-14 соак
 • 11:00
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-4 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 12:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 13:00
  “эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “хайрын хүч”
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:20
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 17:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “од шүүрэх мөч”-15 соак
 • 19:30
  монгол тулгатны 100 эрхэм: д.чойжамц
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 21:40
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-5 соак
 • 22:55
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 23:05
  “од шүүрэх мөч”-10 соак
 • 00:05
  эфир төгсөнө

04-27

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “од шүүрэх мөч”-11 соак
 • 10:30
  дуртай өдөр амралтын хөтөлбөр
 • 12:00
  “business location”
 • 12:30
  “амьдрал бол аялал”-шууд
 • 12:45
  “од шүүрэх мөч”-12 соак
 • 13:45
  “амьдрал бол аялал”-шууд
 • 14:00
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 14:10
  “од шүүрэх мөч”-13 соак
 • 15:10
  “амьдрал бол аялал”-шууд
 • 15:25
  монгол тулгатны 100 эрхэм: д.чойжамц
 • 16:25
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 16:35
  “од шүүрэх мөч”-14 соак
 • 17:35
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 17:45
  “од шүүрэх мөч”-15 соак
 • 18:45
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 19:10
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 19:40
  “logo quiz”-шууд
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 21:40
  инээдмийн толь: лас-вегас
 • 22:30
  “ватиканы бичлэг” уск
 • 23:55
  эфир төгсөнө

04-28

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news-тойм
 • 09:00
  “царайлаг өдрүүд” муск
 • 10:30
  “ватиканы бичлэг” уск
 • 11:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 12:00
  “business location”
 • 12:30
  “амьдрал бол аялал”
 • 12:45
  “дуртай өдөр” амралтын хөтөлбөр
 • 14:15
  “амьдрал бол аялал”
 • 14:30
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-1 соак
 • 15:40
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 15:50
  “амьдрал бол аялал”
 • 16:05
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-2 соак
 • 17:10
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-3 соак
 • 18:20
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-4 соак
 • 19:30
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 19:40
  “нисэх онгоцны буудал хүрэх зам”-5 соак
 • 20:50
  hard rock cafе-үүсгэн байгуулагдсан түүх
 • 21:00
  “хайрын хүч”
 • 22:00
  “х 35” movie talk show
 • 23:00
  “сэжигтэн” уск
 • 01:00
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги