08-19

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “үл мэдэх саран дээр” -1 хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  “зөв өглөө”
 • 10:50
  “лизагийн дурлал” 21-23 оак
 • 13:30
  учиртай гурван монгол
 • 14:00
  “гангараа” ток шоу
 • 15:00
  “лизагийн дурлал” 24,25 оак
 • 17:00
  монгол чарт
 • 18:00
  sbn classic
 • 19:00
  “хөгжлийн замаар”
 • 19:30
  “чи чадна”
 • 20:00
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  “газар шороо” муск
 • 00:15
  эфир төгсөнө

08-20

 • 08:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  “үл мэдэх саран дээр” -2 хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  “зөв өглөө”
 • 11:00
  “газар шороо” муск
 • 13:00
  радио ток шоу
 • 14:00
  хөгжлийн замаар
 • 14:30
  “ильда” 16,17 анги
 • 16:10
  “хару”-1 оак
 • 17:10
  “бүсгүй ааль” ток шоу
 • 18:10
  “ильда” 2,3-р анги
 • 20:00
  “гангараа” ток шоу
 • 21:00
  “sbn news” тойм
 • 21:30
  “чи чадна”
 • 22:00
  “ацаг шүдний зөрөө” муск
 • 23:55
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

VIII/2019:00

Боловсрол ТВ

"Миний охин Ким Са-вол" ОАК 39-р анги

VIII/2020:30

Боловсрол ТВ

E-баримт шууд тохирол

VIII/2013:00

Star TV

"One Piece" Анимэ 530-534 -р анги