06-24

 • 07:30
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 08:00
  “sbn news” тойм
 • 09:00
  “бизнес аялал”
 • 09:40
  “цуст намар” уск
 • 11:10
  нууц: анвар садат
 • 12:00
  "sbn news” мэдээллийн хөтөблөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хайрын хүч”
 • 14:00
  “sbn classic”- notb
 • 15:00
  "sbn news” мэдээллийн хөтөблөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  "sbn news” мэдээллийн хөтөблөр
 • 17:00
  business location
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "sbn news” мэдээллийн хөтөблөр
 • 18:20
  “жэжүнвон”-6 соак
 • 19:30
  түүхэн хэлхээ
 • 20:30
  "sbn news” мэдээллийн хөтөблөр
 • 21:30
  “миний гүнж”-10 соак
 • 22:45
  “жэжүнвон”-6 соак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

06-25

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “жэжүнвон”-6 соак
 • 11:00
  “миний гүнж”-10 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “маргааш”-1
 • 14:30
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “жэжүнвон”-7 соак
 • 19:30
  “х 35” movie talk show
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  hard rock cafе-ulaanbaatar
 • 21:30
  “миний гүнж”-11 соак
 • 22:45
  “жэжүнвон”-7 соак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

06-26

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “жэжүнвон”-7 соак
 • 11:00
  “миний гүнж”-11 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  дуртай өдөр
 • 14:30
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “жэжүнвон”-8 соак
 • 19:30
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 20:00
  хөгжлийн гаргалгаа
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “миний гүнж”-12 соак
 • 23:00
  “жэжүнвон”-8 соак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

06-27

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “жэжүнвон”-8 соак
 • 11:00
  “миний гүнж”-12 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “хүүхдийн эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “х 35” movie talk show
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  “оргил цаг” цаг үеийн асуудлаар
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “жэжүнвон”-9 соак
 • 19:30
  “хайрын хүч”
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “миний гүнж”-13 оак
 • 22:45
  “жэжүнвон”-9 соак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

06-28

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “бизнес аялал”
 • 10:00
  “жэжүнвон”-9 соак
 • 11:00
  “миний гүнж”-13 соак
 • 12:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  business time
 • 13:00
  “эмч сонсож байна”
 • 14:00
  “хайрын хүч”
 • 15:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “таны сонголт”
 • 16:00
  business time
 • 16:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  дэлхийн энтэй дэлгүүр
 • 17:30
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 18:00
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “жэжүнвон”-10 соак
 • 19:30
  “бодит тайлбар”
 • 20:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  “миний гүнж”-14 соак
 • 22:45
  “жэжүнвон”-10 соак
 • 00:00
  эфир төгсөнө

06-29

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  “sbn news” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:20
  “жэжүнвон”-6 соак
 • 10:30
  дуртай өдөр амралтын хөтөлбөр
 • 12:00
  “business location”
 • 12:30
  “нахиа” хүүхдийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “жэжүнвон”-7 соак
 • 14:10
  “жэжүнвон”-8 соак
 • 15:20
  “бодит тайлбар”
 • 16:30
  “хөгжлийн гаргалгаа”
 • 17:00
  “жэжүнвон”-9 соак
 • 18:10
  “жэжүнвон”-10 соак
 • 19:20
  “оргил цаг”
 • 20:00
  “дэлхийн энтэй дэлгүүр”
 • 20:30
  sbn news-тойм
 • 21:30
  “шийдэл” хэлэлцүүлэг
 • 23:00
  “зүрхэнд туссан хайр” муск
 • 00:30
  эфир төгсөнө

06-30

 • 07:30
  хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  sbn news-тойм
 • 09:00
  “маргааш”-1
 • 10:30
  “зүрхэнд туссан хайр” муск
 • 12:00
  нахиа хүүхдийн хөтөлбөр
 • 12:30
  “дуртай өдөр” амралтын хөтөлбөр
 • 14:00
  “миний гүнж”-10 соак
 • 15:00
  “миний гүнж”-11 соак
 • 16:20
  “миний гүнж”-12 соак
 • 17:30
  “миний гүнж”-13 соак
 • 18:40
  “миний гүнж”-14 соак
 • 19:50
  инээдмийн толь
 • 20:30
  “х 35” movie talk show
 • 21:30
  “хайрын хүч”
 • 22:30
  “бусан хүрэх галт тэрэг” уск
 • 00:45
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт