01-20

 • 06:00
  Мusic time
 • 07:00
  “Монголын Өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  Хөгжмийн шуудан
 • 10:45
  ТВ шоп-1
 • 11:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 11:45
  ТВ шоп-2
 • 12:00
  “Монголын нэг өдөр” шууд нэвтрүүлэг
 • 12:45
  ТВ шоп-3
 • 13:00
  Оюунаар дайлахуй
 • 13:45
  ТВ шоп-1
 • 14:00
  Шинэ бүтээл-2
 • 14:45
  ТВ шоп-2
 • 15:00
  “Чингис хаан” ОАК 13-р анги
 • 15:45
  ТВ шоп-3
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 19:00
  “Монголын нэг өдөр” нэвтрүүлэг
 • 19:45
  ТВ шоп-1
 • 20:00
  Шинэ бүтээл-3
 • 20:45
  ТВ шоп-2
 • 21:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 21:45
  ТВ шоп-3
 • 22:00
  “Чингис хаан” ОАК 14-р анги
 • 23:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 23:45
  Мusic time

01-21

 • 06:00
  Мusic time
 • 07:00
  Концерт
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  “Монгол гайхамшиг” шууд нэвтрүүлэг
 • 10:45
  ТВ шоп-1
 • 11:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 11:45
  ТВ шоп-2
 • 12:00
  “Манайх” теле-концерт
 • 12:45
  ТВ шоп-3
 • 13:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 13:45
  ТВ шоп-1
 • 14:00
  Шинэ бүтээл-3
 • 14:45
  ТВ шоп-2
 • 15:00
  “Чингис хаан” ОАК 14-р анги
 • 15:45
  ТВ шоп-3
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 19:00
  ЧД-ийн Боловсролын хэлтэс: “Түншлэл” төсөл
 • 19:45
  ТВ шоп-1
 • 20:00
  Хүн чанар
 • 20:45
  ТВ шоп-2
 • 21:00
  ТВ урлан
 • 21:45
  ТВ шоп-3
 • 22:00
  “Чингис хаан” ОАК 15-р анги
 • 23:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 23:45
  Мusic time

01-22

 • 06:00
  Мusic time
 • 07:00
  Концерт:
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  МУ-ын Филармони: “Мovie swing” концерт
 • 10:45
  ТВ шоп-1
 • 11:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 11:45
  ТВ шоп-2
 • 12:00
  ЧД-ийн Боловсролын хэлтэс: “Түншлэл” төсөл
 • 12:45
  ТВ шоп-3
 • 13:00
  ТВ урлан
 • 13:45
  ТВ шоп-1
 • 14:00
  Хүн чанар
 • 14:45
  ТВ шоп-2
 • 15:00
  “Чингис хаан” ОАК 15-р анги
 • 15:45
  ТВ шоп-3
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 19:00
  Дуу бүтсэн түүх: Жинжий Бадам
 • 19:20
  Мusic time
 • 19:45
  ТВ шоп-1
 • 20:00
  Бид Монголчууд
 • 20:45
  ТВ шоп-2
 • 21:00
  Хүслийн жигүүр:
 • 21:45
  ТВ шоп-3
 • 22:00
  “Чингис хаан” ОАК 16-р анги
 • 23:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 23:45
  Мusic time

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги