06-27

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дуу
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалга
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Янз төгөлдөр” кино концерт МУСТА дуучин Д.Бурмаа
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Хип хоп дуу
 • 13:30
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 13:35
  “Кино миний амьдрал” цуврал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Рок поп дуу
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Гадаад дуу
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Нийтийн дуу
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл-1
 • 20:40
  Мusic time
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Сонгодог урлагийн цаг: Польшийн хөгжмийн зохиолч ФРЕДЕРИК ШОПЕН
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Рок поп дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

06-28

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дуу
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Монгол аялгуу: Рок поп дууны цаг
 • 11:15
  Music time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Сонгодог урлагийн цаг: Польшийн хөгжмийн зохиолч ФРЕДЕРИК ШОПЕН
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Шинэ бүтээл-1
 • 13:40
  Мusic time
 • 13:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:15
  Music time: Рок поп дууны цаг
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл-2
 • 20:40
  “Кино миний амьдрал” цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “S news” соёл урлагийн мэдээ
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу:Нийтийн дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

06-29

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дууны цаг
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Монгол аялгуу: Нийтийн дууны цаг
 • 11:15
  Music time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “S news” соёл урлагийн мэдээ
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Шинэ бүтээл-2
 • 13:40
  Хип хоп дуу
 • 13:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Нийтийн дуу
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Рок поп дуу
 • 16:00
  Кремлийн балетын театр: Ф.Амиров “1001 шөнийн үлгэр” бүжгэн жүжиг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Рок поп дуу
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл -3
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Уртын дууны уянгат эх орон” “ Дөмөн” дууны тухай
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Хип хоп дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

06-30

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дууны цаг
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Монгол аялгуу: Хип хоп дуу
 • 11:15
  Music time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Уртын дууны уянгат эх орон” “ Дөмөн” дууны тухай
 • 13:00
  Мusic time: Нийтийн дууны цаг
 • 13:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл-1
 • 14:40
  Хип хоп дуу
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  “Кино миний амьдрал” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “S news” Соёл урлагийн мэдээ
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Бид Монголчууд” нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Рок поп дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

07-01

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дууны цаг
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Монгол аялгуу: Рок поп дууны цаг
 • 11:15
  Music time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Бид Монголчууд” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “S news” Соёл урлагийн мэдээ
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time: Рок поп дуу
 • 15:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  “Хатан ятгын эгшиг тасрахгүй” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Ярилцах цаг: Зайран Ч.Чинбат
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Хүслийн жигүүр: МУСТА Дуучин Д.Хишигбаяр
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Нийтийн дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

07-02

 • 08:00
  Гадаад дууны цаг
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  “Зүрхэндээ” теле концерт
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Хүслийн жигүүр: МУСТА Дуучин Д.Хишигбаяр
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Ярилцах цаг: Зайран Ч.Чинбат
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл-3
 • 14:40
  Мusic time
 • 14:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “ТВ урлан” Зураач Б.Уянга
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Цахим awards” залуусын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Хип хоп дуу
 • 23:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/