06-17

 • 08:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:35
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:15
  Зар сурталчилгаа
 • 10:30
  Ойрад түмэн 5-р хэсэг
 • 11:15
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 12:00
  Хүслийн жигүүр
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Шинэ бүтээл нэвтрүүлэг-3
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Бид Монголчууд
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  МУСТА Н.Нямдаваа “Эвийн заяатай нутаг минь”
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Тв урлан
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:40
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 23:30
  Эфир завсарлана

06-18

 • 08:00
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:05
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  Тв урлан
 • 11:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  Уртын дууны эх орон
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Ярилцах цаг” шууд нэвтрүүлэг
 • 14:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  “Кино миний амьдрал” баримтат кино
 • 16:00
  Түүвэр тоглолт
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Бид Монголчууд
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Эрүүл мал-Монголын баялаг”
 • 20:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Уртын дууны эх орон
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:45
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 00:15
  Эфир завсарлана

06-19

 • 08:00
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:05
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  “Эрүүл мал-Монголын баялаг”
 • 10:35
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 12:05
  Бид Монголчууд
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Уртын дууны эх орон
 • 14:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -1
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Хүслийн жигүүр
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:45
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 00:15
  Эфир завсарлана

06-20

 • 08:00
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:05
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Хүслийн жигүүр
 • 11:00
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 12:00
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -1
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 14:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 14:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Ярилцах цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг-2
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Нааран суутн
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:40
  Алтан тайзны эзэд
 • 23:30
  Эфир завсарлана

06-21

 • 08:00
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:05
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг-2
 • 11:00
  Алтан тайзны эзэд
 • 12:00
  Нааран суутн
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:15
  “Ярилцах цаг” шууд нэвтрүүлэг
 • 14:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  Түүвэр тоглолт
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Бид Монголчууд
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг-3
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Нааран суутн
 • 22:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 23:05
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 00:35
  Эфир завсарлана

06-22

 • 08:00
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:05
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 11:45
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг-3
 • 12:15
  Нааран суутн
 • 13:15
  Зар сурталчилгаа
 • 13:30
  Бид Монголчууд
 • 14:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Шинэ бүтээл нэвтрүүлэг-1
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Ярилцах цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Тв урлан
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Уртын дууны эх орон
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:40
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 00:10
  Эфир завсарлана

06-23

 • 08:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:35
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:15
  Зар сурталчилгаа
 • 10:30
  Сонгодог урлагийн тоглолт
 • 12:00
  Уртын дууны эх орон
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Тв урлан
 • 14:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Шинэ бүтээл нэвтрүүлэг-2
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Ойрад түмэн 5-р хэсэг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Хүслийн жигүүр
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:40
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 00:00
  Эфир завсарлана

06-24

 • 08:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 08:35
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 10:15
  Зар сурталчилгаа
 • 10:30
  Ойрад түмэн 5-р хэсэг
 • 11:15
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 12:00
  Хүслийн жигүүр
 • 12:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 14:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Шинэ бүтээл нэвтрүүлэг-3
 • 16:00
  Найзуудаа наашаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 19:15
  Бид Монголчууд
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Кино концерт
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Тв урлан
 • 22:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 22:40
  Сонгодог урлагийн цаг
 • 23:30
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/