10-20

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 07:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:00
  “Сайн байна уу?” өглөө хөтөлбөр
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  “Монгол аялгуу” нэвтрүүлэг :Хип хоп дуу
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Уртын дууны уянгат эх орон:
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг-3
 • 13:45
  Мusic time
 • 13:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл-1
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Music time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -2
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Соёл урлагийн мэдээ
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  “Монгол аялгуу” нэвтрүүлэг : Рок поп дуу
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

10-21

 • 07:30
  “Сэтгэл нэгтэй Сансар” дуу
 • 07:35
  Өглөөний дасгалыг өөртөө
 • 08:05
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 08:10
  Рок поп дууны цаг
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  “Монгол аялгуу” нэвтрүүлэг : Рок поп дуу
 • 11:15
  Music time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -2
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Соёл урлагийн мэдээ
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -3
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 15:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Music time
 • 18:15
  “Кино миний амьдрал” нэвтрүүлэг
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Хүслийн жигүүр” нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Үргүйдлийн СЛ эмнэлэг үзүүлж байна.
 • 23:00
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 23:30
  Монгол аялгуу нэвтрүүлэг:Нийтийн дуу

10-22

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 08:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Үргүйдлийн СЛ эмнэлэг үзүүлж байна.
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Монгол аялгуу: Нийтийн дуу
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Хүслийн жигүүр” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  “Шинэ бүтээл” нэвтрүүлэг -3
 • 14:40
  Мusic time
 • 14:55
  “AQUA FITNESS” үзүүлж байна
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Music time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлаг үзүүлж байна
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “ТВ урлан” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Цахим awards” залуусын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Монгол аялгуу: Хип хоп дуу
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг