03-25

 • 08:00
  Өглөөний аялгуу
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  Зар сурталчилгаа1
 • 10:00
  “Цалинтай ч болоосой” зорилтот нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 11:00
  Хот гоёл соёл
 • 12:00
  “Монгол аялгуу”
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Оюуны дайчид
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Таван эгшиг”
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц:
 • 15:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 16:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 18:00
  “Эх орондоо үйлдвэрлэв”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 19:00
  “Малчин аав” Орхон аймаг
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 19:55
  “Монгол аялгуу”
 • 20:40
  “Эрүүл оршихуй”
 • 21:00
  Хүн чанар
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Гарьд магнай” МУСК

03-26

 • 08:00
  Өглөөний аялгуу
 • 09:00
  Хошин урлагийн цаг
 • 09:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 10:00
  “Монгол аялгуу”
 • 10:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 11:00
  Хот гоёл соёл
 • 12:00
  “Малчин аав”
 • 12:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 13:00
  Хүн чанар
 • 13:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 14:00
  “Таван эгшиг”
 • 15:00
  Баримтат дэлгэц
 • 16:00
  “Эрүүл оршихуй”
 • 16:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 16:45
  “Найзуудаа наашаа” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 18:00
  “Эх орондоо үйлдвэрлэв”
 • 18:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 19:00
  Цахим авардс
 • 19:45
  Зар сурталчилгаа 1
 • 20:00
  “Монгол аялгуу”
 • 20:45
  Зар сурталчилгаа 2
 • 21:00
  Хот гоёл соёл
 • 21:45
  Зар сурталчилгаа 3
 • 22:00
  “Миний ахын эхнэр” МУСК

03-27

 • 08:00
  Мusic time
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Цахим awards” залуусын нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Ойрад түмэн” язгуур урлагийн наадам
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Сонгодог урлагийн цаг: “Үйлийн гурван толгой” бүжгэн жүжиг 30 жил
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

03-28

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Сонгодог урлагийн цаг: “Үйлийн гурван толгой” бүжгэн жүжиг 30 жил
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Ойрад түмэн” язгуур урлагийн наадам
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл “Орчлонд би азтай төржээ”
 • 20:40
  Мusic time
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Бид Монголчууд:
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

03-29

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Бид Монголчууд:
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Шинэ бүтээл “Орчлонд би азтай төржээ”
 • 13:40
  Мusic time
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл “Дөрөөн сүүтэй орчлон”
 • 20:40
  Мusic time
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Х-ТҮЦ” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

03-30

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Х-ТҮЦ” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Шинэ бүтээл “Дөрөөн сүүтэй орчлон”
 • 13:40
  Мusic time
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  Шинэ бүтээл “Аялгуу эгшгээр дүүрэн жаргая”
 • 20:40
  Мusic time
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Нүүдэл дагасан аялгуу
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

03-31

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Нүүдэл дагасан аялгуу
 • 13:05
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  Шинэ бүтээл “Аялгуу эгшгээр дүүрэн жаргая”
 • 13:40
  Мusic time
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл “Орчлонд би азтай төржээ”
 • 14:40
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “ШИНЭ ҮЕ” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Эмоци” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

04-01

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ /шууд/
 • 11:15
  Мusic time
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  “Эмоци” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “ШИНЭ ҮЕ” хамтлагийн мэндчилгээ
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл “Дөрөөн сүүтэй орчлон”
 • 14:40
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  Хүслийн жигүүр: ХЦДБЧ-ын дуучин МУСТА Н.Нямдаваа
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

04-02

 • 08:00
  Мusic time
 • 08:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 09:00
  Зар сурталчилгаа
 • 09:15
  Хошин урлагийн цаг
 • 10:00
  Зар сурталчилгаа
 • 10:15
  Концерт МУСТА Б.Пүрэвсрэн “Ерөөлийн даллага”
 • 12:00
  Зар сурталчилгаа
 • 12:15
  Хүслийн жигүүр: ХЦДБЧ-ын дуучин МУСТА Н.Нямдаваа
 • 13:00
  Зар сурталчилгаа
 • 13:15
  “Хүн чанар” хүмүүнлэгийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Зар сурталчилгаа
 • 14:15
  Шинэ бүтээл “Аялгуу эгшгээр дүүрэн жаргая”
 • 14:40
  Мusic time
 • 15:00
  Зар сурталчилгаа
 • 15:15
  Мusic time
 • 16:00
  “Найзуудаа наашаа” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мusic time
 • 18:50
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга
 • 19:20
  Хошин урлагийн цаг
 • 20:00
  Зар сурталчилгаа
 • 20:15
  ТВ урлан:
 • 21:00
  Зар сурталчилгаа
 • 21:15
  “Цахим awards” залуусын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зар сурталчилгаа
 • 22:15
  Уран сайхны кино
 • 23:30
  “Шинэ бүтээл” санал асуулга

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги