03-27

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 32
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Хайрын гараа'' 03 нэвтрүүлэг архиваас
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 05 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 06
 • 19:45
  ''Гэрчлэл'' нэвтрүүлэг 02
 • 19:50
  ''Баримтат нэвтрүүлэг'' 04
 • 20:05
  ''Их Эзэний Замаар'' Библийн нэвтрүүлэг 21
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 06 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 23
 • 23:30
  Home shopping

03-28

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 33
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Захидал'' нийгмийн нэвтрүүлэг 03
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 06 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 07
 • 19:45
  ''Гэрчлэл'' нэвтрүүлэг 02
 • 19:50
  ''Баримтат нэвтрүүлэг'' 04
 • 20:05
  ''Их Эзэний Замаар'' библийн нэвтрүүлэг 21
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 07 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 24
 • 23:30
  Home shopping

03-29

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 34
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Казак хүүхэлдэйн кино'' 12
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 07 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 08
 • 19:45
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 01
 • 20:15
  ''Гэрэлт'' мэдээ 54
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 08 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 03 (архиваас)
 • 23:30
  Home shopping

03-30

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 35
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 23
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 08 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 09
 • 19:45
  ''Вирус'' нийгмийн нэвтрүүлэг 06
 • 20:15
  ''Гэрэлт'' мэдээ 54
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 09 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Захидал'' нийгмийн нэвтрүүлэг 03 (архиваас)
 • 23:30
  Home shopping

03-31

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 36
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 24
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 09 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 10
 • 19:45
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 20:00
  ''Амьдралын өнгө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 20:30
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 10 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 02
 • 23:30
  Home shopping

04-01

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 37
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 03 (архиваас)
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Казак хүүхэлдэйн кино'' 13
 • 19:30
  ''Библийн түлхүүр'' библийн нэвтрүүлэг 02
 • 20:30
  ''Гэрэлт'' мэдээ 55
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Вирус'' нийгмийн нэвтрүүлэг 06
 • 23:30
  Home shopping

04-02

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 38
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 09:15
  ''Амьдралын өнгө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 09:45
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 04 (архиваас)
 • 10:00
  Home shopping
 • 19:00
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 02
 • 19:30
  'Библийн түлхүүр'' библийн нэвтрүүлэг 02
 • 20:30
  ''Гэрэлт'' мэдээ 55
 • 21:00
  Home shopping

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги