02-19

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 81
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 24 (архиваас)
 • 09:15
  ''Амьдралын өнгө'' нэвтрүүлэг 24 (архиваас)
 • 09:45
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 24 (архиваас)
 • 10:00
  Home shopping
 • 19:00
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 22
 • 19:30
  'Библийн түлхүүр'' библийн нэвтрүүлэг 22
 • 20:30
  ''Гэрэлт'' мэдээ 45
 • 21:00
  Home shopping

02-20

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 82
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Хайрын гараа'' 24 нэвтрүүлэг архиваас
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 60 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 61
 • 19:45
  ''Гэрчлэл'' нэвтрүүлэг 24
 • 19:50
  ''Баримтат нэвтрүүлэг'' 25
 • 20:05
  ''Их Эзэний Замаар'' Библийн нэвтрүүлэг 16
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 60 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 13
 • 23:30
  Home shopping

02-21

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 83
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Захидал'' нийгмийн нэвтрүүлэг 25
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 61 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 62
 • 19:45
  ''Гэрчлэл'' нэвтрүүлэг 24
 • 19:50
  ''Баримтат нэвтрүүлэг'' 25
 • 20:05
  ''Их Эзэний Замаар'' библийн нэвтрүүлэг 16
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 62 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 14
 • 23:30
  Home shopping

02-22

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 84
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Казак хүүхэлдэйн кино'' 06
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 62 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 63
 • 19:45
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 22
 • 20:15
  ''Гэрэлт'' мэдээ 46
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 63 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 24 (архиваас)
 • 23:30
  Home shopping

02-23

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 85
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 13
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 63 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 64
 • 19:45
  ''Вирус'' нийгмийн нэвтрүүлэг 05
 • 20:15
  ''Гэрэлт'' мэдээ 46
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 64 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Захидал'' нийгмийн нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 23:30
  Home shopping

02-24

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 01
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 14
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Мөнхийн хотхон'' 64 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:15
  ''Хүүхэлдэйн кино'' 65
 • 19:45
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 20:00
  ''Амьдралын өнгө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 20:30
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 20:45
  ''Мөнхийн хотхон'' 65 хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 23
 • 23:30
  Home shopping

02-25

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 02
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Гэрэлд'' ток шоу 23 (архиваас)
 • 09:30
  Home shopping
 • 19:00
  ''Казак хүүхэлдэйн кино'' 08
 • 19:30
  ''Библийн түлхүүр'' библийн нэвтрүүлэг 23
 • 20:30
  ''Гэрэлт'' мэдээ 47
 • 21:00
  Home shopping
 • 23:00
  ''Вирус'' нийгмийн нэвтрүүлэг 05
 • 23:30
  Home shopping

02-26

 • 07:00
  Библи юу өгүүлдэг вэ? 03
 • 07:30
  Home shopping
 • 09:00
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 09:15
  ''Амьдралын өнгө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 09:45
  ''Зөвлөгөө'' нэвтрүүлэг 25 (архиваас)
 • 10:00
  Home shopping
 • 19:00
  "Show me" залуучуудын нэвтрүүлэг 23
 • 19:30
  'Библийн түлхүүр'' библийн нэвтрүүлэг 23
 • 20:30
  ''Гэрэлт'' мэдээ 47
 • 21:00
  Home shopping

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги