02-20

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Товлолт вакцины ач холбогдол” ЭХЭМҮТөвийн нэвтрүүлэг
 • 09:35
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:40
  “Сэлфи тоок”, “Дэвил, энжл” сэрэмжлүүлэх нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Бохир мөнгө” баримтат нэвтрүүлэг 02
 • 10:45
  “Охины яриа”, “Хаалга” сэрэмжлүүлэх нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Дэлхийн шашны өдөр” нэвтрүүлэг
 • 12:30
  “Монгол бичгийн хичээл” 25
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц 3
 • 13:30
  “Чонын ангууч” УСК 2
 • 14:30
  “Баяжих реклам” нэвтрүүлэг
 • 14:45
  “Чинхайн соён гэгээрүүлэх лекц” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Чонын ангууч” УСК 03 анги
 • 19:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:05
  “Баяжих реклам”нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:25
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц 3
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Монгол бичгийн хичээл” 26
 • 20:25
  Монгол дуу
 • 20:30
  “Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлье” ЭХЭМҮТөвийн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “СУИС-ийн номын нээлт” нэвтрүүлэг
 • 22:30
  “Зууны нууцууд” баримтат нэвтрүүлэг 03 анги
 • 23:15
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-21

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлье” ЭХЭМҮТөвийн нэвтрүүлэг
 • 09:35
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:40
  “Сэлфи тоок”, “Дэвил, энжл” сэрэмжлүүлэх нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Зууны нууцууд” баримтат нэвтрүүлэг 03
 • 10:45
  “Охины яриа”, “Хаалга” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “СУИС-ийн номын нээлт” нэвтрүүлэг
 • 12:30
  “Монгол бичгийн хичээл” 26
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц
 • 13:30
  “Чонын ангууч” УСК 03
 • 14:30
  “Баяжих реклам” нэвтрүүлэг
 • 14:45
  “Чинхайн соён гэгээрүүлэх лекц” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Чонын ангууч” УСК 04 анги
 • 19:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:05
  “Баяжих реклам”нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:25
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц 4
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Монгол бичгийн хичээл” 27
 • 20:25
  Монгол дуу
 • 20:30
  “Нүдний гажиг, нүдний хялар” нэвтрүүлэг. ЭХЭМҮТөвөөс бэлтгэв
 • 21:00
  “Монголын сайхан бичигтэн” улсын XXII уралдаанаас
 • 22:20
  “Зууны нууцууд” баримтат нэвтрүүлэг 04 анги
 • 23:05
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:10
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-22

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Нүдний гажиг, нүдний хялар” нэвтрүүлэг. ЭХЭМҮТөвөөс бэлтгэв
 • 09:40
  “Сэлфи тоок”, “Дэвил, энжл” сэрэмжлүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Зууны нууцууд” баримтат нэвтрүүлэг 04
 • 10:40
  “Охины яриа”, “Хаалга” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Монголын сайхан бичигтэн” улсын XXII уралдаанаас
 • 12:30
  “Монгол бичгийн хичээл” 27
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц
 • 13:30
  “Зууны нууцууд” УСК 04
 • 14:30
  “Баяжих реклам” нэвтрүүлэг
 • 14:45
  “Чинхайн соён гэгээрүүлэх лекц” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Чонын ангууч” УСК 05 анги
 • 19:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:05
  “Баяжих реклам”нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:25
  Соён гэгээрүүлэгчдийн телелекц 5
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Монгол бичгийн хичээл” 28
 • 20:25
  Монгол дуу
 • 20:30
  “Дутуу төрөлт” нэвтрүүлэг. ЭХЭМҮТөвөөс бэлтгэв
 • 21:00
  “Гэгээрлийн яамны 95 жилийн ойд” ЭШХ
 • 23:00
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:05
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-23

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Гэгээрлийн яамны 95 жилийн ойд” ЭШХ
 • 12:10
  “Зууны нууцууд” баримтат нэвтрүүлэг 05 анги
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “Амьтны үр төл” баримтат нэвтрүүлэг 19 анги
 • 13:30
  “Монгол бичгийн хичээл” 28
 • 13:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая
 • 14:00
  “Чонын ангууч” УСК 5 анги
 • 14:45
  Монгол дуу
 • 15:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган №251
 • 16:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая
 • 17:00
  “Баяжих реклам”нэвтрүүлэг
 • 17:15
  “Чонын ангууч” УСК 6 анги
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 18:35
  “Хүний болон нийгмийн хөгжлийн тулгуур асуудлууд” лекц. Г.Лхагва
 • 20:05
  “Суут бүтээлүүдийн намтар” баримтат кино
 • 20:55
  Хүн төрөлхтний хайртай дуу
 • 21:00
  “СУИС-ийн номын нээлт” нэвтрүүлэг
 • 22:30
  “Дотооддоо нэвтэрхүй” бясалгалын цаг
 • 23:30
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:35
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-24

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Суут бүтээлүүдийн намтар” баримтат кино
 • 11:10
  “СУИС-ийн номын нээлт” нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 13:00
  “Хүний болон нийгмийн хөгжлийн тулгуур асуудлууд” лекц. Г.Лхагва
 • 14:30
  “Чонын ангууч” УСК 6 анги
 • 15:15
  “Дэлхийн шашны өдөр” нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Баяжих реклам”нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая
 • 17:00
  “Есения” УСК
 • 19:10
  “Монгол анагаах ухаан” нэвтрүүлэг. “Ховс, гипноз”
 • 19:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая
 • 20:00
  “Суут бүтээлүүдийн намтар” баримтат кино
 • 20:50
  Хүн төрөлхтний хайртай дуу
 • 21:00
  “Буддын философи, шинжлэх ухааны харилцан хамааралт ирээдүй”
 • 23:15
  Энэ долоо хоногийн хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16