02-19

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  “Дуугаараа овоглосон дуучин” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:05
  “Цагийн сүүдэр” баримтат кино 2-р анги
 • 13:20
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 13:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 14:00
  “Хишгээ даллаж хилэнцээ дарахуй” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  “Сэтгэлийн хойморьт багш минь” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Би эндээ үлдэнэ” уран сайхны кино
 • 17:00
  “Боловсролын үр таригч” нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Онцгой даалгаврын төлөөлөгч" УСК 33,34
 • 19:00
  “Бумбын эрин” ирээдүй судлалын нэвтрүүлэг
 • 20:00
  “Боб Роустай хамт зураг зурцгаая” хичээл 45
 • 20:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 21:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган
 • 22:40
  “Дотооддоо нэвтэрхүй” бясалгалын хичээл
 • 23:40
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:45
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-20

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган №226
 • 11:20
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:25
  Баяжих реклам
 • 11:30
  “Боб Роустай хамт зураг зурцгаая” хичээл 45
 • 12:00
  “Бумбын эрин” ирээдүй судлалын нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 13:30
  “Боловсролын үр таригч” нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 14:00
  “Дотооддоо нэвтэрхүй” бясалгалын цаг
 • 15:00
  “Дуугаараа овоглосон дуучин” нэвтрүүлэг. Лхагвасүрэн
 • 15:55
  Баяжих реклам
 • 16:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 16:02
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 18:05
  "Онцгой даалгаврын төлөөлөгч" УСК 35,36
 • 19:35
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:40
  Баяжих реклам
 • 19:45
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 19:50
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 20:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 21:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг. Гүн-Үйлс
 • 23:30
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:35
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-21

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг
 • 10:35
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:40
  Жангар
 • 10:45
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Баяжих реклам
 • 11:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 12:30
  "Онцгой даалгаврын төлөөлөгч" УСК 35,36
 • 14:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 14:30
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Баяжих реклам
 • 14:45
  Жангар
 • 14:50
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 14:57
  Оройн хөтөлбөр
 • 15:00
  Чинхай-Ислам бол энх тайвны шашин
 • 16:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:03
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 18:05
  “Вовочка” ОАУСК 1
 • 18:30
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Гал тахиж голомтоо ариусгах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Мандах төрийн малгай” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 19:37
  Баяжих реклам
 • 19:40
  Жангар
 • 19:45
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Баяжих реклам
 • 20:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 20:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 21:00
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг. Үндсэн хууль
 • 22:00
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг. Аким
 • 23:45
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:50
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-22

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг
 • 10:50
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:05
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 12:05
  Баяжих реклам
 • 12:10
  “Гал тахиж голомтоо ариусгах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 13:00
  “Мандах төрийн малгай” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 14:00
  Жангар
 • 14:05
  “Вовочка” ОАУСК 1
 • 14:30
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Баяжих реклам
 • 14:45
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 14:50
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 14:53
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц. Ислам нь энх тайвны шашин
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 18:05
  “Вовочка” ОАУСК 2
 • 18:30
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 18:35
  “Гийчний гарыг цайлгах нь” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Дэвжих төрийн дээл” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:33
  Баяжих реклам
 • 19:40
  Жангар
 • 19:45
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Баяжих реклам
 • 20:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 20:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 21:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг. Нарангэрэл
 • 23:30
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:35
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-23

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  “Алт шиг яриа” нэвтрүүлэг
 • 10:35
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:50
  Баяжих реклам
 • 10:55
  Жангар
 • 11:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 12:30
  “Гийчний гарыг цайлгах нь” нэвтрүүлэг
 • 12:56
  Баяжих реклам
 • 13:00
  “Дэгжих төрийн дээл” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 14:00
  Баяжих реклам
 • 14:05
  “Вовочка” ОАУСК 2
 • 14:30
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Баяжих реклам
 • 14:45
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 14:50
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 14:53
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц. Эерэг талд төвлөрцгөөе
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 18:05
  “Вовочка” ОАУСК 3
 • 18:30
  “Зөв сайхан хувцаслах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Хан төрийн хантааз” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:33
  Баяжих реклам
 • 19:40
  Жангар
 • 19:45
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Баяжих реклам
 • 20:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 20:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 21:00
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 22:30
  “Онгон зэрлэг Монгол” баримтат кино
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-24

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 10:35
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:50
  Баяжих реклам
 • 10:55
  Жангар
 • 11:00
  “Онгон зэрлэг Монгол” баримтат кино
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 12:30
  “Зөв сайхан хувцаслах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Хан төрийн хантааз” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 14:00
  Баяжих реклам
 • 14:05
  “Вовочка” ОАУСК 3
 • 14:30
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Баяжих реклам
 • 14:45
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 14:50
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 14:53
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц. Эерэг талд төвлөрцгөөе
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 18:05
  “Вовочка” ОАУСК 4
 • 18:30
  “Хүндэтгэлийн идээ засах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 18:50
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Бүтэх төрийн бүс” нэвтрүүлэг
 • 19:23
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:25
  Баяжих реклам
 • 19:30
  Жангар
 • 19:35
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Баяжих реклам
 • 19:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлацаая
 • 20:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 20:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 21:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Соёл гэгээрэлд тэмүүлсэн 54 жил” аян замын тэмдэглэл
 • 23:45
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:50
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-25

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Соёл гэгээрэлд тэмүүлсэн 54 жил” аян замын тэмдэглэл
 • 11:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:00
  “Ариун номын орон Мьянмар” баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Ухаанзаяа
 • 13:30
  “Бүтэх төрийн бүс” нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Жангар
 • 14:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Дарамбазар
 • 14:30
  “Хүндэтгэлийн идээ засах зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Баяжих реклам
 • 15:00
  “Вовочка” ОАУСК 4
 • 15:25
  Баяжих реклам
 • 15:30
  “Бөртэ чоно” уран сайхны кино
 • 17:40
  Оройн хөтөлбөр
 • 17:43
  Монголын хуульчдын холбоо
 • 17:50
  “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Вовочка” ОАУСК 5
 • 18:30
  “Битүү хоол, ууц, шүүс бэлдэх зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Тулах төрийн гутал” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 20:00
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Соёл гэгээрэлд тэмүүлсэн 54 жил” аян замын тэмдэглэл
 • 22:50
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 22:55
  Жангар
 • 23:00
  “Битүүлэх зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 23:20
  Баяжих реклам
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

02-26

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 09:10
  “Соёл гэгээрэлд тэмүүлсэн 54 жил” аян замын тэмдэглэл
 • 11:00
  “Тулах төрийн гутал” нэвтрүүлэг
 • 11:30
  “Битүү хоол, ууц, шүүс бэлдэх зан үйл” нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 12:05
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 12:10
  “Зүг чиг гаргах, жилийн засал хийх” нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 12:45
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 12:55
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 13:00
  “Чингисийн сүүдэр дэхь монголчууд” баримтат кино
 • 13:55
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 14:00
  “Шилдэг туульч шалгаруулах уралдаан” Ховд аймгаас
 • 21:45
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 21:50
  Чингис хааны айлдвар
 • 22:00
  Дэлхийн шилдэг цуглуулагч Ч.Энхбатын цуглуулгаар
 • 23:50
  Туульсаа хайлуулж сайхан шинэлээрэй
 • 23:55
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:57
  Чингис хааны сургаалиас
 • 00:07
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги