03-25

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Дэлхийн утга соёлын түүх" лекц
 • 11:50
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 12:00
  Баримтат кино
 • 12:50
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Монголын цаг агаар
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 13:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 14:00
  Ш.Чоймаа боловсруулсан монгол бичгийн хичээл 19
 • 14:25
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:30
  "Жинхэнэ луйварчид" сэрэмжлүүлэх цуврал
 • 14:55
  Монголын цаг агаар
 • 15:00
  "Бага хуралдай" эрдмийн чуулган
 • 16:40
  Уран сайхны кино
 • 18:10
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:15
  Монголын цаг агаар
 • 18:20
  Ш.Чоймаа боловсруулсан монгол бичгийн хичээл 20
 • 18:45
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 19:15
  Баримтат кино
 • 20:05
  "Цэцэгчний хүслэн" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Сонгомол номын сан" нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Дуугаараа овоглосон дуучин" нэвтрүүлэг
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-26

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Сонгомол номын сан" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:45
  Монгол дуу
 • 12:00
  Баримтат кино
 • 12:50
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Монголын цаг агаар
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 13:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 14:00
  Ш.Чоймаа боловсруулсан монгол бичгийн хичээл 20
 • 14:25
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:30
  "Жинхэнэ луйварчид" сэрэмжлүүлэх цуврал
 • 14:55
  Монголын цаг агаар
 • 15:00
  "Цэцэгчний хүслэн" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Уран сайхны кино
 • 18:10
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:15
  Монголын цаг агаар
 • 18:20
  Ш.Чоймаа боловсруулсан монгол бичгийн хичээл 21
 • 18:45
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 19:15
  Баримтат кино
 • 20:05
  "Цэцэгчний хүслэн" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Бага хуралдай" эрдмийн чуулган
 • 22:40
  "Дотооддоо нэвтэрхүй" бясалгалын цаг
 • 23:40
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:45
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-27

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган 223
 • 10:40
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:45
  “Ургамлын далд амьдрал” баримтат кино 03
 • 11:35
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:40
  “Цэцэгчний хүслэн” нэвтрүүлэг
 • 12:35
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:40
  “Дотооддоо нэвтэрхүй” бясалгалын цаг
 • 13:40
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 20
 • 14:05
  “Эр зоригийн дууль” уран сайхны кино
 • 16:15
  Оройн хөтөлбөр танилцуулна
 • 16:20
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 01
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 21
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Ургамлын далд амьдрал” баримтат кино 04
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 1
 • 23:00
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 04
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-28

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 1
 • 11:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 21
 • 11:30
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:35
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 04
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 12:30
  “Ургамлын далд амьдрал” баримтат кино 04
 • 13:20
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 13:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:00
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 01
 • 14:50
  Монголын цаг агаар
 • 14:55
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц
 • 16:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 02
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 22
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Ургамлын далд амьдрал” баримтат кино 05
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 2
 • 23:10
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 05
 • 23:35
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:40
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-29

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 2
 • 11:15
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:20
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 22
 • 11:40
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:45
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 05
 • 12:10
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 12:40
  “Ургамлын далд амьдрал” баримтат кино 05
 • 13:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 14:00
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 02
 • 14:50
  Монголын цаг агаар
 • 14:55
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц
 • 16:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 03
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 23
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 01
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 3
 • 23:00
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 06
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-30

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцэл” ЭШХ 3
 • 11:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 23
 • 11:30
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:35
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 06
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 12:30
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 01
 • 13:20
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 13:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:00
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 03
 • 14:50
  Монголын цаг агаар
 • 14:55
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 15:00
  Чинхай гэгээнтний лекц
 • 16:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 04
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 24
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 02
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Цагийн сүүдэр” баримтат кино 1-р анги
 • 23:00
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 07
 • 23:25
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:30
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

03-31

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Цагийн сүүдэр” баримтат кино 1-р анги
 • 11:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:10
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 24
 • 11:30
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:35
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 07
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 12:30
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 02
 • 13:20
  “Монгол хурандаа” хүндэтгэлийн өдөрлөг
 • 13:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:00
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 04
 • 14:50
  Монголын цаг агаар
 • 14:55
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 15:00
  “Би эх орны цэрэг” яруу найргийн наадам
 • 16:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 17:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 05
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Гарам-Очир
 • 19:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 25
 • 19:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 20:00
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 03
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Цагийн сүүдэр” баримтат кино 2-р анги
 • 23:15
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 09
 • 23:40
  Маргаашийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 23:45
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-01

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 03
 • 11:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:05
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцөл” ЭШХ 01
 • 13:05
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 25
 • 13:30
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 09
 • 13:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 14:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 14:30
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 05
 • 15:20
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцөл” ЭШХ 01
 • 17:30
  “Нисдэг Карлсон” хүүхэлдэйн кино
 • 18:10
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:15
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 06
 • 19:05
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:10
  “Монгол хурандаа” хүндэтгэлийн өдөрлөг
 • 19:40
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 20:10
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 04
 • 21:00
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 22:20
  “Пирамид” уран сайхны кино
 • 23:55
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-02

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр танилцуулна
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 04
 • 11:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:05
  “Үндсэн хуулийн хөгжил, үндэсний зөвшилцөл” ЭШХ 03
 • 13:05
  “Цуглуулагч” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Арбатын хүүхдүүд” уран сайхны кино 07
 • 15:20
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 15:30
  “Би эх орны цэрэг” яруу найргийн наадам
 • 17:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 17:30
  “Леопольд муурын адал явдал” хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:35
  Ш.Чоймаагийн монгол бичгийн хичээл 25
 • 18:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 19:30
  “Жинхэнэ луйварчид” сэрэмжлүүлэх цуврал 10
 • 19:55
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 20:00
  “Мөнгөний ноёрхол” баримтат кино 05
 • 20:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 21:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган
 • 22:40
  “Дотооддоо нэвтэрхүй” бясалгалын цаг
 • 23:40
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:45
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги