03-31

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Шувуудын амьдрал” баримтат кино 06
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Хил хорионы нөлөөг тооцох нь” лекц. С.Будням
 • 10:40
  “Хайр өвтгөдөггүй” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 11:00
  “Хүн төрөлхтний сүйрэл ба тэнцвэр” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 12:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 61,62
 • 13:00
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 11, 12
 • 14:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 15:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 15:05
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 15:35
  “Лолька Волька 2” хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлав
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 13, 14
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 20:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 63,64
 • 21:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 21:30
  “COVID-19 тархалт макро эдийн засагт” лекц. С.Будням
 • 22:10
  “Ирээдүй бол өөрчлөлт юм” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 23:00
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:05
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-01

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Шувуудын амьдрал” баримтат кино 07
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “COVID-19 тархалт макро эдийн засагт” лекц. С.Будням
 • 10:40
  “Хайр өвтгөдөггүй” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 11:00
  “Ирээдүй бол өөрчлөлт юм” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 11:50
  Алжаал тайлах аяз
 • 12:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 63,64
 • 13:00
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 13, 14
 • 14:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 15:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 15:05
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 15:35
  “Лолька Волька 2” хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлав
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 15, 16
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 20:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 65,66
 • 21:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 21:30
  “Корона вирусын халдварлалтын математик загвар” лекц. С.Будням
 • 22:10
  “Өсөлтийн хязгаар” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 23:00
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:05
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-02

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Шувуудын амьдрал” баримтат кино 08
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Корона вирусын халдварлалтын математик загвар” лекц. С.Будням
 • 10:40
  “Хайр өвтгөдөггүй” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 11:00
  “Өсөлтийн хязгаар” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 11:50
  Алжаал тайлах аяз
 • 12:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 65,66
 • 13:00
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 15, 16
 • 14:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 15:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 15:05
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 15:35
  “Лолька Волька 2” хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлав
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Оранж дүүргийнхэн” уран сайхны кино 17, 18
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 20:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 67,68
 • 21:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 21:30
  “Хил хорионы нөлөөг тооцох нь” лекц. С.Будням
 • 22:10
  “Их шилжилт хувьсгал” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 23:00
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:05
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-03

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Шувуудын амьдрал” баримтат кино 06
 • 09:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:00
  “Хил хорионы нөлөөг тооцох нь” лекц. С.Будням
 • 10:40
  “Хайр өвтгөдөггүй” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 11:00
  “Их шилжилт хувьсгал” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 11:50
  Алжаал тайлах аяз
 • 12:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 67,68
 • 13:00
  “Ганцаардсан зүрх” уран сайхны кино 17, 18
 • 14:30
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 15:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 15:05
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 15:35
  “Лолька Волька 2” хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:10
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлав
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Оранж дүүргийнхэн” уран сайхны кино 19, 20
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 20:00
  “Монгол төр ба Монгол ардчилал” цуврал лекц 69,70
 • 21:00
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 21:30
  “COVID-19 тархалт макро эдийн засагт” лекц. С.Будням
 • 22:10
  “Дэлхийн ирээдүй даяар сүйрэл ба өөрчлөөлт” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 23:20
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:25
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-04

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Ертөнц өөрчлөгдсөн өдөр” баримтат кино 01
 • 10:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:00
  “COVID-19 тархалт макро эдийн засагт” лекц. С.Будням
 • 11:40
  “Дэлхийн ирээдүй даяар сүйрэл ба өөрчлөөлт” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 12:50
  Байгаль дэлхийгээ хайрлая
 • 13:00
  “Багш найраглалын 30 жилийн ойд” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 14:50
  Монгол дуу
 • 15:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган
 • 16:40
  “Пираммид” уран сайхны кино
 • 18:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:30
  “Монгол анагаах ухаан” нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Дэлхийн шашны өдөр” нэвтрүүлэг
 • 20:30
  “Ирээдүйг зорин аялахуй” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 21:15
  “Ванга” баримтат кино
 • 22:00
  “Америк мөрөөдөл” баримтат кино
 • 22:30
  Алжаал тайлах аяз
 • 22:55
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:00
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

04-05

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Ертөнц өөрчлөгдсөн өдөр” баримтат кино 02
 • 11:00
  “Ирээдүйг зорин аялахуй” нэвтрүүлэг. Ц.Дэмбэрэл
 • 11:45
  “Ванга” баримтат кино
 • 12:25
  “Дэлхийн шашны өдөр” нэвтрүүлэг
 • 13:45
  “Хайр өвтгөдөггүй” сэрэмжлүүлэг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “Монгол анагаах ухаан” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 15:10
  С.Буднямын корона вирустай холбоотой лекциуд
 • 17:10
  Оройн хөтөлбөр
 • 17:15
  “Дайны бурхан Арагами” уран сайхны кино
 • 18:35
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:40
  “Нугасны муухай дэгдээхий” хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  “Хааны гэр бүлийн нууц” баримтат кино
 • 20:50
  Хүн төрөлхтний дуу
 • 21:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган
 • 23:00
  Энэ долоо хоногийн хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр