06-18

 • 09:00
  “Монголын сайхан бичигтэн” улсын уралдаан
 • 10:20
  “Цагийн сүүдэр” баримтат кино 1-р анги
 • 12:15
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:20
  Монголын ахмад багш шарын III чуулган
 • 14:50
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 14:55
  “Мөнх ба мөнх бусын онол” лекц. Доктор Г.Лхагва
 • 16:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 16:05
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 25
 • 18:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:55
  Сэрэмжлүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 01
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 20:00
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 01
 • 20:50
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 21:00
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг 1
 • 22:20
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 01
 • 22:50
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 22:55
  “Гэртээ харих зам” аяз
 • 23:00
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-19

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг 1
 • 10:25
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:30
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 01
 • 11:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 11:30
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 01
 • 12:20
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 12:30
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 01
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 25
 • 13:45
  “Ан амьтнаа хамгаалья” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 14:30
  Чинхай гэгээнтний айлдвар
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 26
 • 18:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:55
  Сэрэмжлүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 02
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 20:00
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 02
 • 20:50
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 21:00
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг 2
 • 22:20
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 02
 • 22:50
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 22:55
  “Гэртээ харих зам” аяз
 • 23:00
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-20

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг 2
 • 10:25
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:30
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 02
 • 11:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 11:30
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 02
 • 12:20
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 12:30
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 02
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 26
 • 13:45
  “Ан амьтнаа хамгаалья” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 14:30
  Чинхай гэгээнтний айлдвар
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 27
 • 18:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:55
  Сэрэмжлүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 03
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 20:00
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 03
 • 20:50
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 21:00
  “Оршихуйн түгээмэл хуулиуд ба амьдралын чанар” лекц
 • 23:10
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:15
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-21

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Оршихуйн түгээмэл хуулиуд ба амьдралын чанар” лекц
 • 11:15
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 11:20
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 03
 • 11:50
  “Тусгай хамгаалалттай газар нутаг” нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 12:30
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 03
 • 13:20
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 13:30
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 03
 • 13:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 27
 • 14:45
  “Уул уурхай” нэвтрүүлэг
 • 15:05
  Чинхай гэгээнтний айлдвар
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 28
 • 18:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:55
  Сэрэмжлүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 04
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 20:00
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 04
 • 20:50
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 21:00
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 1
 • 22:25
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 04
 • 22:55
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 23:00
  “Гэртээ харих зам” аяз
 • 23:05
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-22

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 1
 • 10:30
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 04
 • 11:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 11:30
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 04
 • 12:20
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 12:30
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 04
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 28
 • 13:45
  “Ан амьтнаа хамгаалья” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 14:05
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц
 • 14:35
  Чинхай гэгээнтний айлдвар
 • 15:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 16:00
  Өдрийн хөтөлбөр завсарлана
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 29
 • 18:50
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:55
  Сэрэмжлүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 05
 • 19:25
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:30
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 20:00
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 05
 • 20:50
  UB лавлах 1900-1617. Онцгой зарын цаг
 • 21:00
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 2
 • 22:20
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 05
 • 22:50
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 22:55
  “Гэртээ харих зам” аяз
 • 23:00
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-23

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 2
 • 11:30
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 05
 • 12:00
  Өнөдөрийн хөтөлбөр
 • 12:05
  “Онгон зэрлэг Австрали” баримтат кино 05
 • 12:55
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Соён гэгээрүүлэгчдийн теле лекц. Арилдзэмбэ
 • 13:30
  “Дэлхийг 80 хоногт тойрсон нь” хүүхэлдэйн кино 05
 • 13:55
  “Онцгой үүргийн төлөөлөгч” УСК 29
 • 14:40
  “Хамтдаа хамгаалья” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Монголын сайхан бичигтэн” улсын уралдаан
 • 16:20
  “Эрдэнэ нуусан гар” уран сайхны кино
 • 18:00
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:05
  “Алтан бөмбөрцөг. Баруун Канад” баримтат кино
 • 19:35
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:40
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 3
 • 20:55
  Монгол дуу
 • 21:00
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг
 • 23:40
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 06
 • 00:10
  Маргаашийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Хөтөлбөр жаргалаа. Сайхан амраарай

06-24

 • 09:00
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Хүн төрөлхтний яруу тунгалаг найрал хөгжим
 • 10:05
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 10:10
  “XXI зууны шинэ даяаршил ба хөгжил” хэлэлцүүлэг
 • 12:50
  Өнөөдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Монгол дуу
 • 13:00
  “Сайн байна уу, Хятад орон” баримтат кино 06
 • 13:30
  “Жорлонгоо өөрчилье” сургалт 3
 • 14:45
  “Усаа дагаж жаргал” нэвтрүүлэг
 • 15:05
  “Алтан бөмбөрцөг. Баруун Канад” баримтат кино
 • 16:35
  “Цусан ахан дүүс” уран сайхны кино
 • 17:55
  Оройн хөтөлбөр
 • 18:00
  “Нугасны муухай дэгдээхэй” хүүхэлдэйн кино
 • 19:15
  Оройн хөтөлбөр
 • 19:20
  Олон улсын шилдэг цирк
 • 19:50
  “Европийн гайхамшигт шилтгээнүүд” баримтат кино
 • 21:00
  “Бага хуралдай” эрдмийн чуулган
 • 22:40
  Алжаал тайлах аяз
 • 23:10
  Энэ долоо хоногийн хөтөлбөр жаргалаа

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/