04-24

 • 00:00
  ЮТА - ХЬЮСТОН ТОГЛОЛТ #1 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 02:00
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #2 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 04:00
  ДЭТРОЙТ - МИЛУОКИ ТОГЛОЛТ #2 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 06:00
  NBA ACTION 1827
 • 06:30
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19181
 • 07:00
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #5 ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)
 • 10:00
  "MAGIC & BIRD - COURTSHIP RIVALRY" БАРИМТАТ КИНО
 • 11:30
  ДЭНВЭР - САН АНТОНИО ТОГЛОЛТ #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 13:30
  THE BUZZER НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР 1827
 • 14:30
  ГОЛДЕН СТЭЙТ - Л.А КЛИППЕРС #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 16:30
  БОСТОН - ИНДИАНА ТОГЛОЛТ #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 18:30
  "ОДДЫГ ОЙРООС" НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР #1
 • 19:00
  "ОДДЫГ ОЙРООС" НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР #2
 • 19:30
  "ОДДЫГ ОЙРООС" НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР #3
 • 20:00
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19182
 • 20:30
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #5 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 22:30
  "KOBE BRYANT'S MUSE" БАРИМТАТ КИНО

04-25

 • 00:00
  ХЬЮСТОН - ЮТА ТОГЛОЛТ #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 02:00
  ТОРОНТО - ОРЛАНДО ТОГЛОЛТ #4 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 04:00
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #5 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 06:00
  "SIR CHARLES AT 50" БАРИМТАТ КИНО
 • 07:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)
 • 12:00
  "KOBE BRYANT'S MUSE" БАРИМТАТ КИНО
 • 13:30
  NBA ACTION 1827
 • 14:00
  NBA TALK НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР #28
 • 15:30
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #5 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 17:30
  БОСТОН - ИНДИАНА ТОГЛОЛТ #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 19:30
  NBA ACTION 1827
 • 20:00
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19183
 • 20:30
  "ROUNDTABLE - RUN TMC" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
 • 21:00
  NBA TALK НЭВТРҮҮЛЭГ - ТУСГАЙ ДУГААР #29
 • 22:30
  "KOBE DOIN' WORK" БАРИМТАТ КИНО

04-26

 • 00:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 02:00
  ОРЛАНДО - ТОРОНТО ТОГЛОЛТ #5 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 04:00
  БОСТОН - ИНДИАНА ТОГЛОЛТ #3 ПЛЭЙ-ОФФ 2019
 • 06:00
  NBA ACTION 1827
 • 06:30
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19183
 • 07:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)
 • 12:00
  "KOBE DOIN' WORK" БАРИМТАТ КИНО
 • 13:30
  THE BUZZER НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР 1827
 • 14:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 16:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 18:30
  NBA ACTION 1827
 • 19:00
  "LARRY BIRD" БАРИМТАТ КИНО
 • 20:00
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19184
 • 20:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 22:30
  "LINSANITY" БАРИМТАТ КИНО

04-27

 • 00:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 02:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 04:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 06:00
  NBA ACTION 1827
 • 06:30
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19184
 • 07:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)
 • 12:00
  "LINSANITY" БАРИМТАТ КИНО
 • 13:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 15:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 17:30
  NBA ACTION 1827
 • 18:00
  THE BUZZER НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР 1828
 • 19:00
  "FREE SPIRITS" БАРИМТАТ КИНО
 • 20:00
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19185
 • 20:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 22:30
  "CLUTCH CITY" БАРИМТАТ КИНО

04-28

 • 00:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 02:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 04:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 06:00
  NBA ACTION 1827
 • 06:30
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19185
 • 07:00
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)
 • 12:00
  "CLUTCH CITY" БАРИМТАТ КИНО
 • 13:30
  THE BUZZER НЭВТРҮҮЛЭГ - ДУГААР 1828
 • 14:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 16:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 18:30
  NBA ACTION 1828
 • 19:00
  "WAY WE BALL: CHINA" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
 • 19:30
  "RODMAN - REVEALED" БАРИМТАТ КИНО
 • 20:00
  NBA GAMETIME ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 19186
 • 20:30
  NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ДАВТАЛТ)
 • 22:30
  "BAD BOYS" БАРИМТАТ КИНО

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги