07-24

 • 09:00
  mff weekly дугаар 13
 • 09:30
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 10:00
  nba action дугаар 17
 • 10:25
  pl netbusters дугаар 8
 • 10:55
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 24
 • 11:35
  чөлөөт цохилт дугаар 16
 • 11:55
  run tmc power of 3 баримтат кино
 • 12:20
  ганган гоал дугаар 39
 • 13:00
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 24
 • 14:00
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 14:30
  sportmax дугаар 9
 • 14:55
  nba 2017 зуны лигийн аваргын төлөөх тоглолт
 • 16:55
  mff weekly дугаар 13
 • 17:30
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 18:00
  nba action дугаар 17
 • 18:25
  pl netbusters дугаар 8
 • 18:55
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 24
 • 19:35
  чөлөөт цохилт дугаар 16
 • 19:55
  run tmc power of 3 баримтат кино
 • 20:20
  ганган гоал дугаар 39
 • 21:00
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 24
 • 22:00
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 22:30
  sportmax дугаар 9
 • 22:55
  sps спорт

07-25

 • 09:00
  mff weekly дугаар 14
 • 09:25
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 09:55
  nba action дугаар 18
 • 10:20
  pl netbusters дугаар 9
 • 10:50
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 25
 • 11:30
  чөлөөт цохилт дугаар 17
 • 11:50
  ганган гоал дугаар 39
 • 12:30
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 25
 • 13:30
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 14:00
  sportmax дугаар 9
 • 14:25
  mma world дугаар 1
 • 14:55
  mff weekly дугаар 14
 • 15:20
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 15:50
  nba action дугаар 18
 • 16:15
  pl netbusters дугаар 9
 • 16:45
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 25
 • 17:25
  чөлөөт цохилт дугаар 17
 • 17:45
  хөлбөмбөгийн бестселлэр зидан-1
 • 18:15
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 25
 • 19:15
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 19:45
  sportmax дугаар 9
 • 20:10
  uefa cl 2013-2014 челси-атлетико
 • 22:10
  хөлбөмбөгийн бестселлэр зидан-2
 • 22:40
  nba action дугаар 18
 • 23:05
  sps спорт

07-26

 • 09:00
  mff weekly дугаар 15
 • 09:25
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 09:55
  nba action дугаар 19
 • 10:20
  pl netbusters дугаар 10
 • 10:50
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 26
 • 11:30
  чөлөөт цохилт дугаар 18
 • 11:50
  sports nutrition дугаар 1
 • 12:20
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 26
 • 13:20
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 9
 • 13:50
  sportmax дугаар 10
 • 14:15
  mma world дугаар 2
 • 14:45
  mff weekly дугаар 15
 • 15:10
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 15:40
  nba action дугаар 19
 • 16:05
  pl netbusters дугаар 10
 • 16:35
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 26
 • 17:15
  чөлөөт цохилт дугаар 18
 • 17:35
  sports nutrition дугаар 1
 • 18:05
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 26
 • 19:05
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 9
 • 19:35
  sportmax дугаар 10
 • 20:00
  mma world дугаар 2
 • 20:30
  uefa cl 2013-2014 баверн.мюнхен-реал мадрид
 • 22:30
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 26
 • 23:10
  sps спорт

07-27

 • 09:00
  mff weekly дугаар 16
 • 09:30
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 4
 • 10:00
  nba action дугаар 20
 • 10:25
  pl netbusters дугаар 11
 • 10:55
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 27
 • 11:35
  чөлөөт цохилт дугаар 19
 • 11:55
  sports nutrition дугаар 2
 • 12:30
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 27
 • 13:30
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 10
 • 14:00
  sportmax дугаар 11
 • 14:25
  mma world дугаар 3
 • 14:55
  mff weekly дугаар 16
 • 15:25
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 4
 • 15:55
  nba action дугаар 20
 • 16:20
  pl netbusters дугаар 11
 • 16:50
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 27
 • 17:30
  чөлөөт цохилт дугаар 19
 • 17:50
  sports nutrition дугаар 2
 • 18:25
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 27
 • 19:25
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 10
 • 19:55
  sportmax дугаар 11
 • 20:20
  uefa cl 2013-2014 шигшээ тоглолт реал мадрид-атлетико
 • 23:20
  sps спорт

07-28

 • 09:00
  mff weekly дугаар 17
 • 09:30
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 5
 • 10:00
  nba action дугаар 21
 • 10:25
  pl netbusters дугаар 12
 • 10:55
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 28
 • 11:35
  чөлөөт цохилт дугаар 20
 • 11:55
  sports nutrition дугаар 3
 • 12:30
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 28
 • 13:30
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 11
 • 14:00
  sportmax дугаар 12
 • 14:25
  mma world дугаар 4
 • 14:55
  mff weekly дугаар 17
 • 15:25
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 5
 • 15:55
  nba action дугаар 21
 • 16:20
  pl netbusters дугаар 12
 • 16:50
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 28
 • 17:30
  чөлөөт цохилт дугаар 20
 • 17:50
  sports nutrition дугаар 3
 • 18:25
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 28
 • 19:25
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 11
 • 19:55
  sportmax дугаар 12
 • 20:20
  mma world дугаар 4
 • 20:50
  run tmc power of 3 баримтат кино
 • 21:15
  чаддаг юм бол бариарай 3-р бүлэг дугаар 1
 • 22:15
  warriors ground баримтат кино
 • 22:40
  дэлхийн тамирчид-дани алвес ба серхио рамес
 • 23:10
  sps спорт

07-29

 • 09:00
  дэлхийн тамирчид-дани алвес ба серхио рамес
 • 09:30
  өргөх үү өргөе-rapper gee
 • 10:15
  sports nutrition дугаар 4
 • 10:50
  nba action дугаар 22
 • 11:15
  pl netbusters дугаар 13
 • 11:45
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 12:15
  хөлбөмбөгийн бестселлэр-роналдо
 • 12:45
  хөлбөмбөгийн бестселлэр-месси
 • 13:15
  хөлбөмбөгийн бестселлэр-неймар
 • 13:45
  дэлхийн тамирчид-дани алвес ба серхио рамес
 • 14:15
  өргөх үү өргөе-rapper gee
 • 15:00
  sports nutrition дугаар 4
 • 15:35
  nba action дугаар 22
 • 16:00
  pl netbusters дугаар 13
 • 16:30
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 17:10
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 18:10
  sports nutrition дугаар 5
 • 18:50
  nba production time
 • 19:00
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 20:00
  nba allstars 2016 бүх оддын тоглолт
 • 23:00
  sps спорт

07-30

 • 08:00
  mff weekly дугаар 18
 • 08:30
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 7
 • 09:00
  nba action дугаар 22
 • 09:25
  pl netbusters дугаар 13
 • 09:55
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 10:35
  чөлөөт цохилт дугаар 21
 • 10:55
  sports nutrition дугаар 6
 • 11:25
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 12:25
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 12
 • 12:55
  sportmax дугаар 13
 • 13:20
  mma world дугаар 5
 • 13:50
  mff weekly дугаар 18
 • 14:20
  спортын гэмтэл нэвтрүүлэг дугаар 7
 • 14:50
  nba action дугаар 22
 • 15:15
  pl netbusters дугаар 13
 • 15:45
  overtime нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 16:25
  чөлөөт цохилт дугаар 21
 • 16:45
  sports nutrition дугаар 6
 • 17:15
  the buzzer нэвтрүүлэг дугаар 29
 • 18:15
  чөлөөт бөх нэвтрүүлэг дугаар 12
 • 18:45
  sportmax дугаар 13
 • 19:10
  mma world дугаар 5
 • 19:40
  дэлхийн тамирчид-коби брайнт
 • 20:00
  nba allstars 2017 бүх оддын тоглолт
 • 23:00
  sps спорт

Олон Саналтай

VII/2521:30

MovieBox

"Тэд бүгд сайн (Stanno Tutti Bene)" УСК

VII/2522:05

МҮОНТ

“Ухаарч амьдрах хорвоо” Хятадын уран сайхны кино 13,14-р анги

VII/2519:30

MovieBox

"Малколмын эргэн тойронд" ОАК (V.7,8-р анги)