04-22

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 19,20-р анги
 • 08:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 10:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 13-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 12:00
  Talk With Me
 • 12:30
  Аръяабал бурхны Нүгнээ 2020
 • 13:00
  Хамтдаа 24 влог
 • 13:55
  "Гэрч" ОАК 8-р анги
 • 14:45
  Fact Check
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Girl's" ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 18:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 14-р анги
 • 19:00
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 21,22-р анги
 • 19:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Fact Check
 • 20:30
  Тalk with me
 • 21:00
  Мэдэх үү
 • 21:40
  Засах цаг - Эргэн саная
 • 22:00
  "Гэрч" ОАК 9-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 21,22-р анги
 • 08:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 10:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 14-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 12:00
  Тalk with me
 • 12:40
  Аръяабал бурхны Нүгнээ 2020
 • 13:10
  Мэдэх үү
 • 13:40
  Fact Check
 • 13:55
  "Гэрч" ОАК 9-р анги
 • 14:45
  Fact Check
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Girl's ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 18:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 15-р анги
 • 19:00
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 23,24-р анги
 • 19:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Fact Check
 • 20:30
  Тalk with me
 • 21:00
  Сонин сайхан юу байна?
 • 21:40
  Улс төрийн цаг
 • 22:00
  Гэрч ОАК 10-р анги
 • 23:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 15-18-р анги
 • 08:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 10:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 11-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 12-р анги
 • 12:20
  Аръяабал бурхны Нүгнээ 2020
 • 13:00
  Girl's ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 13:45
  Fact Check
 • 14:00
  Сонин сайхан юу байна?
 • 14:40
  Fact Check
 • 15:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:10
  Girl's ОАК 1-р бүлгийн 4,5-р анги
 • 16:40
  Бизнес амжилт
 • 17:10
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 17:30
  Мөрөөдлийн театр үзүүлж байна
 • 19:10
  Засах цаг - Эргэн саная
 • 19:30
  Зууны зуун эмэгтэй
 • 19:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:00
  Өртөө МУСК
 • 21:40
  Fact Check
 • 22:00
  "Гэрч" ОАК 6,7-р анги
 • 23:40
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 19-22-р анги
 • 08:55
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:00
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 13,14-р анги
 • 10:40
  Fact Check
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Нэгэн дээвэр доор" ХОАК 15-р анги
 • 12:15
  Fact Check
 • 12:30
  "Ярьдаг Том ба түүний найзууд" Хүүхэлдэйн кино 4-р бүлгийн 23,24-р анги
 • 13:00
  "Зууны 100 эмэгтэй"
 • 13:40
  Аръяабал бурхны Нүгнээ 2020
 • 14:10
  Girl's ОАК 1-р бүлгийн 6,7-р анги
 • 15:40
  Fact Check
 • 16:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:10
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 16:30
  Аз жаргал МУСК
 • 18:00
  Fact Check
 • 18:15
  Ментор цаг
 • 19:05
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 19:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:10
  Ментор цаг
 • 21:10
  Ирж яваа цаг - УИХ-ын гишүүн С.Батболд
 • 21:30
  "Гэрч" ОАК 8-10-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

IV/2320:30

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2)" УСК

IV/2312:05

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1)" УСК

IV/2308:40

MovieBox

"Тусгай ажиллагаа" МУСК