03-31

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "One piece" Анимэ 880-р анги
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 16-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #10
 • 11:20
  Хошин шог
 • 11:50
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
 • 12:00
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 33-р анги
 • 12:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Үлэмж биетнүүдийн дайралт" Анимэ 13,14-р анги
 • 14:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 14:30
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 14:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #11
 • 15:00
  "Монголын нууц товчоо" 6-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 15:30
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:10
  Хошин шог
 • 16:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "Ододтой үдэш" Ток шоу
 • 18:20
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 53,54-р анги
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "One piece" Анимэ 881-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 34-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #11
 • 21:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #12
 • 22:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 17-р анги
 • 22:50
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-01

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "One piece" Анимэ 881-р анги
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 17-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #11
 • 11:20
  Хошин шог
 • 11:50
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 53,54-р анги
 • 12:00
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 34-р анги
 • 12:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Үлэмж биетнүүдийн дайралт" Анимэ 15,16-р анги
 • 14:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 14:30
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 14:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #12
 • 15:00
  "Монголын нууц товчоо" 7-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 15:30
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:10
  Хошин шог
 • 16:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "Ододтой үдэш" Ток шоу
 • 18:20
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 55,56-р анги
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "One piece" Анимэ 882-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 35-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #12
 • 21:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #13
 • 22:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 22:50
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-02

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "One piece" Анимэ 882-р анги
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #12
 • 11:20
  Хошин шог
 • 11:50
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 55,56-р анги
 • 12:00
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 35-р анги
 • 12:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Үлэмж биетнүүдийн дайралт" Анимэ 17,18-р анги
 • 14:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 14:30
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 14:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #13
 • 15:00
  "Монголын нууц товчоо" 7-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 15:30
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:10
  Хошин шог
 • 16:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "Ододтой үдэш" Ток шоу
 • 18:20
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 57,58-р анги
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "One piece" Анимэ 883-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 36-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Ерөнхий сайдын санаачилга...
 • 21:10
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #13
 • 22:10
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 23:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-03

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "One piece" Анимэ 883-р анги
 • 09:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #13
 • 11:20
  Хошин шог
 • 11:50
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 57,58-р анги
 • 12:00
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 36-р анги
 • 12:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Үлэмж биетнүүдийн дайралт" Анимэ 19,20-р анги
 • 14:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 14:30
  Теле хичээл: Эрүүл мэндийн хичээл
 • 14:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Монголын нууц товчоо" 8-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 15:30
  Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
 • 16:10
  Хошин шог
 • 16:45
  Теле хичээл: Насан туршийн боловсрол
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "Ододтой үдэш" Ток шоу
 • 18:20
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 59,60-р анги
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "One piece" Анимэ 884-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 37-р анги
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  E-MART үзүүлж байна
 • 21:00
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #14
 • 21:50
  Хавдаргүй хот
 • 22:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 22:50
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-04

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 16-19-р анги
 • 12:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 12:30
  Хошин шог
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Үлэмж биетнүүдийн дайралт" Анимэ 11-15-р анги
 • 15:10
  "Дэггүй хөрш" Монголын ОАК 1,2-р анги
 • 16:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "One piece" Анимэ 880-882-р анги
 • 18:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Амжилтын үндэс
 • 19:00
  "Бүрэн зураглал" Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
 • 22:20
  "Беар Грилсстэй хамт аялсан нь" Нэвтрүүлэг #15
 • 23:10
  "Чикагогийн гал сөнөөгчид" ОАК 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-05

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 33-36-р анги
 • 12:00
  37-р точка уран сайхны киноны онлайн нээлт
 • 14:20
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 14:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Дэггүй хөрш" Монголын ОАК 3,4-р анги
 • 17:00
  "One piece" Анимэ 883,884-р анги
 • 17:50
  "Элч" Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлэг #13
 • 18:00
  Хошин шог
 • 18:30
  Амжилтын үндэс
 • 19:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:30
  "Ододтой үдэш" Ток шоу
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн тойм
 • 21:00
  "Өмнө зүгт аялсан урт зам" Нэвтрүүлэг #1
 • 21:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Urban Talk" Энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Гэрч" ОАК 2-р бүлгийн 37-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр