02-20

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 09:00
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 09:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 3,4-р анги
 • 12:40
  Баярлалаа ээжээ
 • 13:00
  "Байгалаа хамгаалж Монголоороо бахархацгаая" Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 3,4-р анги
 • 15:30
  "One Piece" Анимэ 730,731,732-р анги
 • 16:45
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 3-р бүлгийн 8-р анги
 • 17:30
  Амжилтын үндэс
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Баярлалаа ээжээ
 • 21:40
  "Учиртай урилга" Нэвтрүүлэг
 • 22:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 5,6-р анги
 • 23:20
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 3,4-р анги
 • 01:40
  Манай дэлгэцнээ

02-21

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 09:00
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 09:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 5,6-р анги
 • 12:40
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 13:10
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Учиртай урилга" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 5,6-р анги
 • 15:30
  "One Piece" Анимэ 733,734,735-р анги
 • 16:45
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 3-р бүлгийн 9-р анги
 • 17:30
  Амжилтын үндэс
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Баярлалаа ээжээ
 • 18:40
  "Хамтдаа суръя" Теле хичээл
 • 19:00
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:25
  "Гайхамшигт уралдаан" Нэвтрүүлэг
 • 22:15
  Хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 22:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 7,8-р анги
 • 23:20
  Баярлалаа ээжээ
 • 23:40
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 5,6-р анги
 • 02:00
  Манай дэлгэцнээ

02-22

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Амжилтын үндэс
 • 08:30
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 09:00
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 09:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 7,8-р анги
 • 12:45
  "Гайхамшигт уралдаан" Нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Баярлалаа ээжээ
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 7,8-р анги
 • 15:30
  "One Piece" Анимэ 736,737,738-р анги
 • 16:45
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 3-р бүлгийн 10-р анги
 • 17:30
  Амжилтын үндэс
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 19:00
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 19:30
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:25
  "Гайхамшигт уралдаан" Нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Баярлалаа ээжээ
 • 22:30
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 2-р бүлгийн 9,10-р анги
 • 23:20
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  "Цаг хугацааны занга" ОАК 1-р бүлгийн 7,8-р анги
 • 01:40
  Манай дэлгэцнээ

02-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 3-р бүлгийн 9-р анги
 • 09:00
  "Онгоцны сүйрэл" ОАК 1-р бүлгийн 1-10 -р анги
 • 12:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бамбарууш" Хүүхэлдэйн кино 121-124 -р анги
 • 13:30
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 13:55
  Баярлалаа ээжээ
 • 14:15
  "Гайхамшигт уралдаан" Нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Жирэмсний сорил" ОАК 3,4-р анги
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "One Piece" Өвөл цэцэглэдэг ид шидэт Сакура
 • 19:40
  "Захидлын мөрөөр" захиалгат нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал
 • 20:30
  "Гайхамшигт уралдаан" Нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Life Style" Нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Баярлалаа ээжээ
 • 22:10
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Жирэмсний сорил" ОАК 3,4-р анги
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

02-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 3-р бүлгийн 10-р анги
 • 08:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэрч" ОАК 1-р бүлгийн 1-5 -р анги
 • 13:10
  "Үлэмж биетний ангууч" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 2-5 -р анги
 • 14:25
  Хошин шог
 • 15:00
  "Жирэмсний сорил" ОАК 5,6-р анги
 • 17:00
  Амжилтын үндэс
 • 17:30
  "One Piece" Хүчирхэг ертөнц
 • 19:40
  Баярлалаа ээжээ
 • 20:00
  "Talk With Me" “People in Need” ТББ-ын Монгол дахь гүйцэтгэх захирал Марк Тасс
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн тойм
 • 21:35
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино 4-р бүлгийн 10-р анги
 • 22:30
  "Жирэмсний сорил" ОАК 5,6-р анги
 • 00:30
  "Стар" мэдээллийн тойм
 • 01:30
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16