06-27

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "One Piece" Анимэ 458,459-р анги
 • 09:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 12-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хаалттай сургууль" ОАК 29,30-р анги
 • 13:30
  "Монголын нууц товчоо" 4-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 12-р анги
 • 15:30
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Эрин зууны шастир" Петропавловын цайз
 • 16:15
  Хошин шог
 • 16:35
  "Миний бодлоор" Энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 17:00
  NBA TALK
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Эрин зууны шастир" Санкт-Петербург: Гүүрнүүд
 • 18:55
  "One Piece" Анимэ 460,461-р анги
 • 19:55
  Хүрээлэн №2
 • 20:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:35
  "Васаби" Шоу нэвтрүүлэг №1
 • 22:05
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги
 • 23:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

06-28

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "One Piece" Анимэ 460,461-р анги
 • 09:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хаалттай сургууль" ОАК 31,32-р анги
 • 13:35
  "Монголын нууц товчоо" 4-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 13-р анги
 • 15:30
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Life Style
 • 16:40
  Баримтат кино
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Эрин зууны шастир" Юсуповын ордон
 • 19:00
  "One Piece" Анимэ 462,463-р анги
 • 19:55
  Хүрээлэн №3
 • 20:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:35
  "Ийм нэгэн аялал" Хэнтий 3-р хэсэг
 • 22:10
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 14-р анги
 • 23:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

06-29

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "One Piece" Анимэ 462,463-р анги
 • 09:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 14-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хаалттай сургууль" ОАК 33,34-р анги
 • 13:30
  "Монголын нууц товчоо" 5-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 14:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 14-р анги
 • 15:30
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 17:10
  "Домог" Спортын баримтат нэвтрүүлэг: Дугаар 23
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Эрин зууны шастир" Ордоны талбай
 • 19:00
  "One Piece" Анимэ 464,465-р анги
 • 19:55
  Хүрээлэн №4
 • 20:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:35
  "Чанга шивнээ" Цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 22:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 15-р анги
 • 23:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

06-30

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "One Piece" Анимэ 464,465-р анги
 • 09:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 15-р анги
 • 10:00
  "Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:00
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хаалттай сургууль" ОАК 35,36-р анги
 • 13:30
  "Монголын нууц товчоо" 5-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 14:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 15-р анги
 • 15:30
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Talk With Me" Морин аялагч Ник болон Донна Катберт
 • 16:35
  "Миний бодлоор" Энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Чанга шивнээ" Цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Хошин шог
 • 19:00
  "One Piece" Анимэ 466,467-р анги
 • 19:55
  Хүрээлэн №5
 • 20:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:35
  "Ийм нэгэн аялал" Хэнтий 4-р хэсэг
 • 22:15
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 16-р анги
 • 23:30
  "Стар" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

07-01

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Астро хүү" хүүхэлдэйн кино
 • 09:45
  "Эрин зууны шастир" Петропавловын цайз
 • 10:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 12,13,14-р анги
 • 12:30
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "One Piece" Анимэ 458-462 -р анги
 • 15:10
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Парадизо кинотеатр" Уран сайхны кино
 • 18:35
  "Эрин зууны шастир" Юсуповын ордон
 • 18:55
  "Домог" Спортын баримтат нэвтрүүлэг: Суу алдрын оргилд - Дэннис Родмэн.
 • 19:45
  "Ийм нэгэн аялал" Хэнтий 5-р хэсэг
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Life Style
 • 22:05
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино
 • 23:00
  Чехийн түүх кино дэлгэцнээ "Коля" Уран сайхны кино
 • 00:55
  Манай дэлгэцнээ

07-02

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Амьтдын холбоо" хүүхэлдэйн кино
 • 09:40
  Хошин шог
 • 10:00
  "Хилэнцэт хорхой" ОАК 1-р бүлгийн 15,16-р анги
 • 11:45
  Life Style
 • 12:25
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Эрин зууны шастир" Санкт-Петербург: Гүүрнүүд
 • 13:00
  "One Piece" Анимэ 463-467 -р анги
 • 15:20
  "Таны цаг" Бизнесийн нэвтрүүлэг
 • 15:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Сайн цагдаа, муу цагдаа" Уран сайхны кино
 • 18:05
  Хүрээлэн №5
 • 18:30
  "Talk With Me" Шар айраг хамтлагийн дуучин Д. Ганхүү
 • 19:15
  Хошин шог
 • 19:45
  "Ийм нэгэн аялал" Хэнтий 6-р хэсэг
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн тойм
 • 21:30
  "Такешигийн эрүүл мэндийн шоу" №6
 • 22:30
  "Миний бодлоор" Энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Сайн цагдаа, муу цагдаа" Уран сайхны кино
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/