10-21

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 22-р анги
 • 08:30
  Хошин шог
 • 08:45
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Хөхөөр бойжуулахын ач тус
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Надтай үлдээч" ОАК 37-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #36
 • 11:00
  "Girls" ОАК 2-р бүлгийн 5,6-р анги
 • 12:30
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 13:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #12
 • 14:00
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 15:00
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #49
 • 15:30
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Цул метал алхимич" Анимэ 2-р бүлгийн 17-20-р анги
 • 16:50
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Монголын нууц товчоо" 10-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 18:00
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #37
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #13
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 23-р анги
 • 19:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Хүүхдийн хамар цэвэрлэх
 • 19:30
  "Надтай үлдээч" ОАК 38-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #50
 • 21:30
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 22:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 23:25
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-22

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 23-р анги
 • 08:30
  "Монголын нууц товчоо" 10-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 08:45
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Хүүхдийн хамар цэвэрлэх
 • 09:00
  "Надтай үлдээч" ОАК 38-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #37
 • 11:00
  "Girls" ОАК 2-р бүлгийн 7,8-р анги
 • 12:30
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 13:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #13
 • 14:00
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 14:30
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #50
 • 15:30
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Цул метал алхимич" Анимэ 2-р бүлгийн 21-24-р анги
 • 17:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Монголын нууц товчоо" 11-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 18:00
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #38
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #14
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 24-р анги
 • 19:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Нярайн хүй арчилгаа
 • 19:30
  "Надтай үлдээч" ОАК 39-р анги
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #51
 • 21:30
  "Ментор цаг" Нэвтрүүлэг
 • 22:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 23:35
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 24-р анги
 • 08:15
  "Монголын нууц товчоо" 11-р бүлэг 1-р хэсэг
 • 08:45
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Нярайн хүй арчилгаа
 • 08:55
  E-MART үзүүлж байна
 • 09:00
  "Надтай үлдээч" ОАК 39-р анги
 • 10:00
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #38
 • 11:00
  "Girls" ОАК 2-р бүлгийн 9,10-р анги
 • 12:30
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 13:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #14
 • 14:00
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 15:00
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #51
 • 15:30
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Цул метал алхимич" Анимэ 2-р бүлгийн 25-28-р анги
 • 17:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Монголын нууц товчоо" 11-р бүлэг 2-р хэсэг
 • 18:00
  "Хамтдаа суръя" теле хичээл #39
 • 18:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #15
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 25-р анги
 • 19:20
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайн асаргааны онцлог
 • 19:30
  "Надтай үлдээч" ОАК 40-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "Сүлдэт баганын дэргэдээс" Нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 22:20
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 23:30
  Хошин шог
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

10-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 21-23-р анги
 • 08:45
  Хошин шог
 • 09:00
  "Харийн зүйл" ОАК 3-р бүлгийн 8-р анги
 • 10:25
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 1,2-р анги
 • 12:00
  "Ментор цаг" Нэвтрүүлэг
 • 12:45
  “Та байсан бол яах вэ” цуврал нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Цул метал алхимич" Анимэ 2-р бүлгийн 19-23-р анги
 • 15:20
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 16:10
  "Girls" ОАК 2-р бүлгийн 1-5-р анги
 • 20:00
  "Зууны 100 эмэгтэй" Нэвтрүүлэг
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #52
 • 21:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Бага жинтэй болон дутуу төрсөн нярайн асаргааны онцлог
 • 21:10
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 22:00
  "Urban Talk" Энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хувийн мөрдөгч" ОАК 1-р бүлгийн 3,4-р анги
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

10-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 24,25-р анги
 • 08:30
  Хошин шог
 • 09:00
  "Надтай үлдээч" ОАК 36-38-р анги
 • 11:25
  "Зууны 100 эмэгтэй" Нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Бага жинтэй болон дутуу төрсөн нярайн асаргааны онцлог
 • 12:00
  "Тохиромжгүй тохуурхал" нэвтрүүлэг #52
 • 12:30
  "Хүрээлэн" амьд ерөнцийн цуврал #15
 • 13:00
  Үзэгчийн хүсэлтээр: "Цул метал алхимич" Анимэ 2-р бүлгийн 24-28-р анги
 • 15:20
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 16:10
  "Girls" ОАК 2-р бүлгийн 6-10-р анги
 • 20:00
  "One piece" Анимэ 929-р анги
 • 20:25
  E-MART үзүүлж байна
 • 20:30
  "Стар" мэдээллийн тойм
 • 21:00
  "Элч" цуврал нэвтрүүлэг: Хүүхдийн амны арчилгаа
 • 21:10
  "Сансар огторгуйн нууц" Баримтат кино
 • 22:00
  "Фокус" Цуврал #1: Монгол дахь Дарсны хэрэглээ ба соёл
 • 23:30
  "Надтай үлдээч" ОАК 39,40-р анги
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2222:40

MovieBox

"12 жилийн боолчлол (12 Years a Slave)" УСК