03-31

 • 08:00
  Өглөөний эхлэл
 • 08:05
  Нар тоссон аялгуу
 • 08:30
  "Рик Ламбын морины шоу" /2-р анги/
 • 09:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр/давталт/
 • 09:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Боржиагийнхан" ОАК /21-р анги/
 • 11:00
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 4-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 5-р анги/
 • 11:50
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 6-р анги/
 • 12:15
  “Бренд” нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Бизнес хөтөч
 • 13:00
  "Аялгуут соёл" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сүлд үү, Тоо юу?" /ЛАС ВЕГАС/
 • 15:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Багын найзууд” МУСК
 • 16:45
  Бизнес хөтөч
 • 17:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Альфа" Хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Монгол нүнжиг” гэрээт нэвтрүүлэг
 • 19:10
  “Сонирхогчдын клуб” нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Бизнес хөтөч
 • 20:00
  "Миний Монгол" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хурдан морьдын түүх" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “+19 “ нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Боржиагийнхан" ОАК /22-р анги/
 • 23:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарласан

04-01

 • 08:00
  “Сүлд“телевиз өглөөний эхлэл
 • 08:05
  Нар тоссон аялгуу
 • 08:30
  "Рик Ламбын морины шоу" /3-р анги/
 • 09:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр/давталт/
 • 09:30
  “Чамайг даа” "Хүүхэлдэйн кино"
 • 10:00
  "Боржиагийнхан" ОАК /22-р анги/
 • 11:00
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 7-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 8-р анги/
 • 11:50
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 9-р анги/
 • 12:15
  “Хурдан морьдын түүх” нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Бизнес хөтөч
 • 13:00
  "Аялгуут соёл" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Миний Монгол" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  2016 Сэцэн Ханы хурд Дээд 3 нас
 • 16:45
  Бизнес хөтөч
 • 17:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  “Андууд” хошин шогийн үзүүлбэр /Шинэ үе продакшн/
 • 18:00
  Маск продакшн - хошин шогийн үзүүлбэрүүдийн түүвэр
 • 19:20
  “Секретариат” баримтат кино
 • 19:45
  Бизнес хөтөч
 • 20:00
  "Сүлд үү, Тоо юу?" /Иордан/
 • 20:50
  “Өв соёл” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хандлагаа өөрчилсөн жилүүд" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  Баримтат кино
 • 22:30
  "Боржиагийнхан" ОАК /23-р анги/
 • 23:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарласан

04-02

 • 08:05
  “Сүлд“телевиз өглөөний эхлэл
 • 08:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Рик Ламбын морины шоу" /4-р анги/
 • 09:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Боржиагийнхан" ОАК /23-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 1-р анги/
 • 11:50
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 2-р анги /
 • 12:15
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 3-р анги/
 • 12:45
  “Бренд” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Бизнес хөтөч
 • 14:00
  "Аялгуут соёл" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Сүлд үү, Тоо юу?" /МАДРИД/
 • 15:00
  “Өв соёл” нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:45
  Түмэн тэмээний баяр 2019 Их нас, Соёолон
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  +19 нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Монгол нүнжиг” /гэрээт нэвтрүүлэг/
 • 19:30
  "Төв аймгийн цаг” нэвтрүүлэг
 • 19:45
  “Өв соёл” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бизнес хөтөч
 • 21:00
  Хэнтий аймгийн зүүн бүсийн уралдаан /их нас, шүдлэн/
 • 21:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  Хэнтий аймгийн зүүн бүсийн уралдаан /соёолон/
 • 22:30
  “Ерөнхий сайдын санаачлага” нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Боржиагийнхан" ОАК /24-р анги/
 • 00:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Эфир завсарласан

04-03

 • 08:00
  “Сүлд“телевиз өглөөний эхлэл
 • 08:05
  Нар тоссон аялгуу
 • 08:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгчид" /5-р анги/
 • 09:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Боржиагийнхан" ОАК /24-р анги/
 • 11:00
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 4-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 5-р анги/
 • 11:50
  МУСК
 • 12:45
  Бизнес хөтөч
 • 13:00
  "Аялгуут соёл" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Баримтат кино
 • 15:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  АХ-ын 83 жилийн ойн наадмын тойм
 • 16:45
  Бизнес хөтөч
 • 17:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  АХ-ын 91 жилийн ойн наадмын тойм
 • 19:20
  “Сарлаг фестиваль 2019” нэвтрүүлэг
 • 19:45
  Бизнес хөтөч
 • 20:00
  "Сүлд үү, Тоо юу?" / БАКУ/
 • 21:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Сонирхогчдын клуб" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  +19 нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Боржиагийнхан" ОАК /25-р анги/
 • 23:30
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарласан

04-04

 • 08:00
  “Сүлд“телевиз өглөөний эхлэл
 • 08:05
  Нар тоссон аялгуу
 • 09:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  “Чамайг даа” хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Баримтат кино
 • 10:45
  Бизнес хөтөч
 • 11:00
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 1-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 2-р анги/
 • 11:50
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 3-р анги/
 • 12:15
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 4-р анги/
 • 12:40
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 5-р анги/
 • 13:05
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 6-р анги/
 • 13:30
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 7-р анги/
 • 13:55
  Бизнес хөтөч
 • 14:00
  “Эрдэнэт 40 жил” хурдан морьдын уралдаан
 • 17:00
  "Сувд" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Хүлгийн үүрсээнд” нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Аз жаргал хаана байна вэ? аялалын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Бизнес хөтөч
 • 22:05
  “Бэлэг” УСК
 • 23:30
  Эфир завсарласан

04-05

 • 08:00
  “Сүлд“телевиз өглөөний эхлэл
 • 08:05
  Нар тоссон аялгуу
 • 09:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр/тойм/
 • 10:00
  Баримтат кино
 • 10:45
  Бизнес хөтөч
 • 11:00
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 8-р анги/
 • 11:25
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 9-р анги/
 • 11:50
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 1-р анги/
 • 12:15
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Нийгэм ахуйн баримжаа 2-р анги /
 • 12:40
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 3-р анги/
 • 13:05
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Математик 4-р анги/
 • 13:30
  Теле хичээл /Тусгай хэрэгцээт боловсрол - Монгол хэл 5-р анги/
 • 13:55
  Бизнес хөтөч
 • 14:00
  2019 Заяын хурд наадмын тойм
 • 16:00
  +19 нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Хүлгийн үүрсээнд” нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол нүнжиг” гэрээт нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Хаврын гоёл” загварын шоу
 • 19:50
  Бизнес хөтөч
 • 20:00
  "Цаг үе" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 21:00
  “Сувд” нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хөдөөгийн баясгалан” МУСК
 • 23:10
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр