06-27

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 12:00
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Монгол наадам нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Мориор амилсан монгол заяа нэвтрүүлэг
 • 22:00
  46 оны Ленинград 2-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-28

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Монгол наадам нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 12:00
  Мориор амилсан Монгол заяа
 • 13:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Миний монгол ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Мориор амилсан Монгол заяа нэвтрүүлэг
 • 22:00
  46 оны Ленинград 3-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-29

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хурдан морины уралдан
 • 12:00
  Мориор амилсан монгол заяа нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Сүлд хэлэлцүүлэг
 • 19:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 22:00
  46 оны Ленинград 4-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-30

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Гадаад мэдээний тойм
 • 12:30
  Спортын тухай баримтат кино
 • 13:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Монгол наадам нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Сувд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  46 оны Ленинград 5-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-01

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хөх ногооны униар МУСК
 • 12:30
  Мориор амилсан монгол заяа нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Малч ухаан мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Аялгуут соёлын сор нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Шилдэг бүтээн байгуулалт 4 баримтат кино
 • 18:00
  Сүлд хэлэлцүүлэг
 • 19:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Монгол наадам нэвтрүүлэг
 • 21:30
  НИТХ-ын цаг
 • 22:00
  Бурхад лав галзуурсан байх 1 УСК
 • 23:45
  Амрах агшин
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-02

 • 09:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Сургуулийн вальс УСК
 • 12:30
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 14:00
  Аялгуут соёлын сор нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Шилдэг бүтээн байгуулалт 5 Баримтат кино
 • 18:00
  Миний Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Монгол наадам нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Засгийн газрын цаг
 • 22:00
  Бурхад лав галзуурсан байх 2 УСК
 • 23:40
  Амрах агшин
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/