02-19

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Маргад ордны шидтэн хүүхэлдэйн жүжиг
 • 12:30
  Монголын гэгээ нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймгаас бэлтгэв
 • 13:30
  Түмэнтэйгээ нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Аялгуут соёлын сор нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Өвлийн спорт баримтат сурвалжлага-1
 • 17:30
  Мэргэжилтнүүд ярьж байна
 • 18:00
  Үндэсний их баяр наадам-2016 хурдан морины уралдаан /азарга, их нас/
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Засгийн газрын цаг
 • 21:30
  Сэрэлт МУСК
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 23:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-20

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарынэ мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Амьд бай ОАУСК 1-10
 • 12:00
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр Зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Огги ба шавьжнууд 47-р хэсэг
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Дүнжингарав-2016 /Азарга, эрлийн дээд нас/
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Амьд бай ОАУСК 1-11
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-21

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Өвлийн спорт баримтат сурвалжлага
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Амьд бай ОАУСК 1-11
 • 12:00
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Чөлөөт сэдвээр... нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Огги ба шавьжнууд 48-р хэсэг
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Бахархал нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Дүнжингарав-2016 /Их нас/
 • 20:00
  Үндэсний үйлдвэрлэл үйлдвэржилтийн соёл” нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 21:30
  Суурин соёл нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Амьд бай ОАУСК 1-12
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-22

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Үндэсний үйлдэрлэл үйлдвэржилтийн соёл нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Амьд бай ОАУСК 1-12
 • 12:00
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 12:30
  Суурин соёл нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Огги ба шавьжнууд 49-р хэсэг
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Дүгжингарав-2015 /Азарга, их нас/
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 22:00
  Амьд бай ОАУСК 1-13
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-23

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Өвлийн спорт баримтат сурвалжлага
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Амьд бай ОАУСК 1-13
 • 12:00
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Огги ба шавьжнууд 50-р хэсэг
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Бахархал нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Дүнжингарав-2015 /Соёолон, эрлийз дээд/
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Амьд бай ОАУСК 1-14
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-24

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Өвлийн спорт баримтат сурвалжлага
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Амьд бай ОАУСК 1-14
 • 12:00
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Огги ба шавьжнууд 51-р хэсэг
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Арвайхээрийн хурд-2015 хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Сувд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Амьд бай ОАУСК 1-15
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-25

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 10:30
  Сэрэлт МУСК
 • 12:00
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 13:00
  Сувд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Аялгуут соёл СОР нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Үндэсний үйлдвэрлэл үйлдвэржилтийн соёл нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Өвлийн спорт баримтат сурвалжлага
 • 18:30
  Суурин соёл нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Дүгжингарав-2015 тойм
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Намрын чуулганаар юу амжуулав
 • 21:15
  Хүргэн хүү МУСК
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 00:00
  Эфир завсарласан

02-26

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хүргэн хүү МУСК
 • 12:30
  Монголын гэгээ нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 14:00
  XVII жарны "Алтан унжлагат" хэмээх гал тахиа жилийн Сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн барилдаан
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Засгийн газрын цаг
 • 21:30
  Хонины найр МУСК
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 23:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги