03-25

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Чөлөөт сэдвээр...
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Хүсэл МУСК
 • 12:30
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 13:30
  Алтан үеийн дуунууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Аялгуут соёлын СОР нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Их хайрын зөрөг тоглолт
 • 18:00
  Сенна спортын тухай баримтат кино 2-р хэсэг
 • 19:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 21:30
  Би чамд хайртай-2 МУСК
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-26

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Би чамд хайртай-2 МУСК
 • 12:30
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Алтан үеийн дуунууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Монгол улсын заан цолны хүндэтгэлийн барилдаан
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Засгийн газрын цаг
 • 21:30
  Татар ажиллагаа МУСКино
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 23:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-27

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 5-р анги
 • 12:00
  Формула 1 дэлхийн хамгийн хурдан уралдааны машин
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр Зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Үндэсний супер лиг-2017
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хүнс хөдөө аж ахуй, тоо баримт (2007)
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг ӨВ аймгаас бэлтгэв
 • 22:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 6-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-28

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Чөлөөт сэдвээр...
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 6-р анги
 • 12:00
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг ӨВ аймгаас бэлтгэв
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Үндэсний супер лиг-2017
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хүнс хөдөө аж ахуй, тоо баримт (2007)
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Үндэсний баялаг нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Уяачын хөрөг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 7-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-29

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Үндэсний баялаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 7-р анги
 • 12:00
  Уяачын хөрөг нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Үндэсний супер лиг-2017
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хүнс хөдөө аж ахуй, тоо баримт (2007)
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 22:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 8-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-30

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Чөлөөт сэдвээр...
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 8-р анги
 • 12:00
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 15:30
  Үндэсний супер лиг-2017
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хүнс хөдөө аж ахуй, тоо баримт (2007)
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  МАН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хөдөө орон нутагт
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 9-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-31

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Чөлөөт сэдвээр...
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 9-р анги
 • 12:00
  Эрдэнийн эрхи нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  Сүлд өнөөдөр зочин
 • 14:00
  Аялгуут соёл нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Сүлд мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Хүнс хөдөө аж ахуй, тоо баримт (2007)
 • 18:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 18:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 19:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:35
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:30
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Сувд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Гэнэн бүсгүйн инээмсэглэл ОАУСК 10-р анги
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:35
  Амрах агшин /Монголын шилдэг дуунууд/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

04-01

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  Чөлөөт сэдвээр...
 • 10:00
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Татар ажиллагаа МУСКино
 • 12:30
  Мориор амилсан монгол заяа
 • 13:30
  Малч ухаан мэдээллийн багц
 • 14:00
  Аялгуут соёлын СОР нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Их хайрын зөрөг тоглолт
 • 18:00
  Михаэль Шумахер спортын тухай баримтат кино
 • 19:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 21:30
  Алтан дуулганы эрэлд УСК
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 00:00
  Эфир завсарласан

04-02

 • 09:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Сүлд өнөөдөр хөтөлбөр
 • 11:00
  Би чамд хайртай-2 МУСК
 • 12:30
  Монголын гэгээ баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Алтан үеийн дуунууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Аялгуут соёлын сор нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хүлгийн үүрсээнд /Баян-Өлгий аймаг/
 • 17:00
  Сенна спортын тухай баримтат кино 2-р хэсэг
 • 18:00
  Аз жаргалын цэцэг теле концерт
 • 19:00
  Хурдан морины уралдаан
 • 20:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:05
  Засгийн газрын цаг
 • 21:30
  Татар ажиллагаа МУСКино
 • 23:00
  Их спорт мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 23:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги