03-02

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-архиваас: Ойрад Түмэн-2016
 • 09:30
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-27
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ярилцах цаг
 • 12:30
  ТВ-Галерей
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Дайсны цэргүүдээ сонсоцгоо” МУСК
 • 17:15
  Түмэнд түгээе
 • 17:30
  Говь-Нэг сая мод
 • 17:50
  Music time
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК -28
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:30
  Нэг хот- Нэг стандарт
 • 20:50
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Араанд нь алт, ард нь хутга” МУСК
 • 23:15
  Онцлох мэдээ
 • 23:50
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

03-03

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-архиваас: Ойрад Түмэн-2016
 • 09:30
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК -28
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Галерей
 • 12:30
  Нэг хот- Нэг стандарт
 • 12:50
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Араанд нь алт, ард нь хутга” МУСК
 • 17:05
  Түмэнд түгээе
 • 17:20
  Зөв хооллоё
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-29
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  “Би Монгол хүн” хүүхэд танин мэдэхүй
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 23:30
  Онцлох мэдээ
 • 00:05
  Эфир завсарлана

03-04

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-архиваас: Ойрад Түмэн-2016
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-29
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  “Би Монгол хүн” хүүхэд танин мэдэхүй
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Амьдрал нулимсанд дургүй” МУСК
 • 17:20
  Түмэнд түгээе
 • 17:35
  Ухамсар сэрэхүй
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-30
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Хуульч зөвлөж байна шууд
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Энэ хүүхнүүд үү” МУСК
 • 23:10
  Онцлох мэдээ
 • 23:45
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

03-05

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-архиваас: Ойрад Түмэн-2016
 • 09:30
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-30
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Хуульч зөвлөж байна давталт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Энэ хүүхнүүд үү” МУСК
 • 17:00
  Түмэнд түгээе
 • 17:15
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-31
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Бид Монголчууд
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  “Бидэнд юу саад болж байна” МУСК
 • 23:40
  Онцлох мэдээ
 • 00:15
  Эфир завсарлана

03-06

 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Музейн сан хөмрөгөөс
 • 09:40
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-31
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт25’
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Бид Монголчууд
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 14:00
  Түмэнд түгээе
 • 14:15
  Монгол гайхамшигшууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 16:50
  Түмэнд түгээе
 • 17:05
  “Бидэнд юу саад болж байна” МУСК
 • 17:45
  Music time
 • 18:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-32
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Зөв хооллоё
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Тархи сэрэхүй6
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Луйвар” МУСК
 • 23:25
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

03-07

 • 08:00
  Music time
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-32
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Тархи сэрэхүй
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Таны мэдлэгт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 14:00
  Түмэнд түгээе
 • 14:15
  Хүн чанар
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  Зөв хооллоё
 • 15:50
  “Луйвар” МУСК
 • 17:05
  Түмэнд түгээе
 • 17:10
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 18:00
  “Эгэл ертөнц” ОАК-33
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Уртын дууны уянгат эх орон
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Хүн чанар
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  МУ-ын Зэвсэгт Хүчний 100 жилийн ойд:
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Хөдөөгийн баясгалан” МУСК
 • 23:10
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0313:04

Боловсрол ТВ

Теле хичээл- Газарзүй: Гол мөрөн /7-р анги/

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги