05-16

 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Миний ээж Лхамхүү
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайрын зөвлөх” ОАК-43
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Гэр бүл-Монголын үнэт баялаг
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Зураглал
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 14:30
  Дэлхийн гэр бүлийн өдөр
 • 15:50
  Түмэнд түгээе
 • 00:10
  Эфир завсарлана
 • 15:15
  Тархи сэрэхүй
 • 15:45
  “Ацаг шүдний зөрүү” МУСК
 • 17:35
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  “Хайрын зөвлөх” ОАК-44
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:30
  Бид Монголчууд
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 23:30
  МУСК

05-17

 • 08:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайрын зөвлөх” ОАК-44
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Ярилцах цаг
 • 11:20
  Бид Монголчууд
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:25
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Шинэ жил” МУСК
 • 16:40
  Түмэнд түгээе
 • 16:55
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Хайрын зөвлөх” ОАК төгсгөлийн анги
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцлагын цаг
 • 20:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Таны мэдлэгт
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Монгол хүү” МУСК
 • 23:25
  Онцлох мэдээ
 • 23:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-18

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайрын зөвлөх” ОАК төгсгөлийн анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Ярилцлагын цаг
 • 11:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:23
  Амрах агшин
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Монгол хүү” МУСК
 • 17:15
  Түмэнд түгээе
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-1
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцлагын цаг
 • 20:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Зураглал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Генийн өөрчлөлттэй хүнс” баримтат кино
 • 23:30
  Онцлох мэдээ
 • 00:05
  Эфир завсарлана

05-19

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-1
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Ярилцлагын цаг
 • 11:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:20
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Генийн өөрчлөлттэй хүнс” баримтат кино
 • 17:20
  Түмэнд түгээе
 • 17:35
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-2
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Таны мэдлэгт
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Ардын элч” МУСК
 • 23:20
  Онцлох мэдээ
 • 23:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-20

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-2
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Сувилагч танд баярлалаа
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Зураглал
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Ардын элч” МУСК
 • 17:10
  Түмэнд түгээе
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-3
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Хуульч зөвлөж байна шууд
 • 20:45
  “Би Монгол хүн” хүүхэд танин мэдэхүй
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Зураглал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Мичдийн зургаан гялаан” МУСК
 • 23:05
  Онцлох мэдээ
 • 23:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-21

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-3
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Хуульч зөвлөж байна давталт
 • 11:45
  Би Монгол хүн” хүүхэд танин мэдэхүй
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:23
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Мичдийн зургаан гялаан” МУСК
 • 16:55
  Түмэнд түгээе
 • 17:10
  Хошин өнцөг
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:35
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-4
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцлагын цаг
 • 20:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Таны мэдлэгт
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  Онцлох мэдээ
 • 23:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-22

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-4
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Ярилцлагын цаг
 • 11:30
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:20
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Онцлох мэдээ
 • 15:35
  Түмэнд түгээе
 • 15:50
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 16:50
  Түмэнд түгээе
 • 17:05
  Хошин өнцөг
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 18:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-5
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  Зөв хооллоё
 • 21:00
  Тархи сэрэхүй
 • 21:35
  Зураглал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Ичээнд нь” МУСК
 • 23:42
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-23

 • 08:00
  Теле-концерт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-5
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Тархи сэрэхүй
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Зураглал
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Зөв хооллоё
 • 15:30
  Түмэнд түгээе
 • 15:45
  “Ичээнд нь” МУСК
 • 17:30
  Танайд мод тарья
 • 18:00
  ТВ-Архиваас: АЛТАН НАМАР-2019
 • 18:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  “Надтай үлдээч” ОАК-6
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Миний ирээдүйн мэргэжил
 • 20:30
  Бид Монголчууд
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Хүргэн хүү” МУСК
 • 23:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

V/1712:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги

V/1720:10

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги

V/1700:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги