11-23

 • 08:00
  Music time
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-61
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Номын нандин сахиус
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  ТВ-Клиник
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Ярилцах цаг
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Газрын жигүүр” МУСК
 • 16:25
  Түмэнд түгээе
 • 16:40
  Music time
 • 17:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:35
  Хошин өнцөг
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-62
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:35
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 1-р анги
 • 23:35
  Онцлох мэдээ
 • 00:10
  Эфир завсарлана

11-24

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-62
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ярилцах цаг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Тунамал авьяас 3
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Онцлох мэдээ
 • 14:35
  Кино – Миний амьдрал
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 1-р анги
 • 16:35
  Түмэнд түгээе
 • 16:50
  Music time
 • 17:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:25
  “Хараацай” IV бүжгийн наадам
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-63
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:35
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:50
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 2-р анги
 • 23:20
  Онцлох мэдээ
 • 23:55
  Эфир завсарлана

11-25

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-63
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ярилцах цаг
 • 12:50
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Зөв хооллоё
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Онцлох мэдээ
 • 14:35
  Кино – Миний амьдрал
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 2-р анги
 • 16:20
  Түмэнд түгээе
 • 16:35
  Music time
 • 17:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:35
  Хошин өнцөг
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-64
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:35
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  ТВ-Галерей
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 3-р анги
 • 23:30
  Онцлох мэдээ
 • 00:05
  Эфир завсарлана

11-26

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-64
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  ТВ-Галерей
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Тархины цэнэг
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Онцлох мэдээ
 • 14:35
  Кино – Миний амьдрал
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Тунгалаг тамир” МУСК 3-р анги
 • 16:30
  Түмэнд түгээе
 • 16:45
  Music time
 • 17:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:35
  “Хараацай” IV бүжгийн наадам
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-65
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:35
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээ
 • 22:00
  “Сумын атаман” МУСК
 • 22:55
  Онцлох мэдээ
 • 23:30
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

11-27

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-65
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ярилцах цаг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  ТВ-Клиник
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Онцлох мэдээ
 • 14:35
  Кино – Миний амьдрал
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Сумын атаман” МУСК
 • 15:55
  Түмэнд түгээе
 • 16:10
  “Миний дуунууд” теле-концерт
 • 17:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:35
  Хошин өнцөг
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-66
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:35
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Ярилцах цаг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:35
  Кино миний амьдрал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  “Морьтой ч болоосой” МУСК
 • 23:55
  Онцлох мэдээ
 • 00:30
  Эфир завсарлана

11-28

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-66
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:20
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ярилцах цаг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Онцлох мэдээ
 • 14:35
  Кино – Миний амьдрал
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 16:00
  “Морьтой ч болоосой” МУСК
 • 16:55
  Music time
 • 17:05
  “Хараацай” IV бүжгийн наадам
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-67
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Зөв хооллоё
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Цэнэглэх цаг
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Улаанбаатарт байгаа миний аавд” МУСК
 • 23:48
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

11-29

 • 08:00
  Music time
 • 08:35
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 09:35
  Music time
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-67
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 11:25
  Хошин өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Зөв хооллоё
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Цэнэглэх цаг
 • 14:45
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  МУСК
 • 16:48
  Түмэнд түгээе
 • 17:03
  Хүүхэд-Монголын ирээдүй
 • 17:35
  Хошин өнцөг
 • 18:00
  “Хайраа хайрла” ОАК-68
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Бид Монголчууд
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Номын нандин сахиус
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Ярилцах цаг
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Танихгүй сэтгэл” МУСК
 • 23:20
  Music time
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи