06-18

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Valiant"хүүхэлдэйн кино
 • 10:15
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Winter's Tale"УСК
 • 12:55
  "Love and Mercy" УСК
 • 14:55
  "Specialist" УСК
 • 16:45
  "moviesoundtrack" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Patema Inverted"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "making the movie" нэвтрүүлэг
 • 19:05
  "North Face" УСК
 • 21:15
  "You're Not You" УСК
 • 23:00
  "Melanchola" УСК
 • 01:15
  Эфир хаах

06-19

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Patema Inverted"хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "making the movie" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "North Face" УСК
 • 13:10
  "You're Not You" УСК
 • 14:55
  "Melanchola" УСК
 • 17:10
  "Happy Feet Two"хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж"МУСК
 • 20:50
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Need for Speed"УСК
 • 23:40
  "The Good Shepherd"УСК
 • 02:30
  Эфир хаах

06-20

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Happy Feet Two"хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж"МУСК
 • 12:40
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Need for Speed"УСК
 • 15:30
  "The Good Shepherd"УСК
 • 18:20
  "All Dogs Go To Heaven"хүүхэлдэйн кино
 • 19:45
  "The Confession" УСК
 • 21:45
  "Horns"УСК
 • 23:45
  "You're Not You" УСК
 • 01:30
  "Dracula " УСК
 • 03:30
  Эфир хаах

06-21

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "All Dogs Go To Heaven"хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  "The Confession" УСК
 • 12:25
  "Horns"УСК
 • 14:25
  "You're Not You" УСК
 • 16:10
  "Dracula " УСК
 • 18:10
  "All Dogs Go To Heaven 2"хүүхэлдэйн кино
 • 19:35
  "Ээжээ надтай гэрлээч"МУСК
 • 21:15
  "making the movie" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Life is Beautiful" УСК
 • 23:35
  "Starsky and Hutch" УСК
 • 01:20
  "Creed" УСК
 • 03:30
  Эфир хаах

06-22

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "All Dogs Go To Heaven 2"хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  "Ээжээ надтай гэрлээч"МУСК
 • 12:05
  "making the movie" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Life is Beautiful" УСК
 • 14:25
  "Starsky and Hutch" УСК
 • 16:10
  "Creed" УСК
 • 18:20
  "Dragon Nest Warriors Dawn"хүүхэлдэйн кино
 • 19:50
  "Need for Speed"УСК
 • 22:00
  "The Good Shepherd"УСК
 • 00:50
  "Laser Mission" УСК
 • 02:20
  Эфир хаах

06-23

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Dragon Nest Warriors Dawn"хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "Gangster Squad"УСК
 • 12:30
  "The Good Shepherd"УСК
 • 15:20
  "Laser Mission" УСК
 • 17:00
  "Song of the Sea"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "Учрал" МУСК
 • 20:25
  "moviesoundtrack" нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Draft Day" УСК
 • 22:55
  "Hope" УСК
 • 00:55
  "Cyborg" УСК
 • 02:25
  Эфир хаах

06-24

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Song of the Sea"хүүхэлдэйн кино
 • 10:45
  "Учрал" МУСК
 • 12:25
  "moviesoundtrack" нэвтрүүлэг
 • 12:55
  "Draft Day" УСК
 • 14:55
  "Hope" УСК
 • 16:55
  "Cyborg" УСК
 • 18:25
  "Paranorman"хүүхэлдэйн кино
 • 19:55
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Horns"УСК
 • 22:35
  "Сорочно выйду замуж" УСК
 • 00:15
  "Prediator" УСК
 • 02:05
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/