03-25

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "The Hunchback f Notre Dame-2" хүүхэлдэйн кино
 • 10:10
  "Legend"нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Steven Universe:Steven and The Stevens" Season 1.22-р анги
 • 11:00
  "In Time " УСК
 • 12:45
  "Steven Universe:Steven and The Stevens" Season 1.22-р анги
 • 13:00
  "The Others " УСК
 • 14:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Sleepy Hollow" УСК
 • 17:00
  "Escape from Planet Earth" хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "IMDB үзүүлж байна"нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "One Day" УСК
 • 20:45
  "Steven Universe:Monster Buddies" Season 1.23-р анги
 • 21:00
  "Valentine's Day" УСК
 • 23:00
  "Plump revolution" УСК
 • 00:30
  Эфир хаах

03-26

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Escape from Planet Earth" хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  "IMDB үзүүлж байна"нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "One Day" УСК
 • 12:45
  "Steven Universe:Monster Buddies" Season 1.23-р анги
 • 13:00
  "Valentine's Day" УСК
 • 15:00
  "Plump revolution" УСК
 • 16:30
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Mirror Mirror" хүүхдийн кино
 • 18:45
  "Steven Universe:An Indirect Kiss" Season 1.24-р анги
 • 19:00
  "Fantastic Four" УСК
 • 20:45
  "Steven Universe:An Indirect Kiss" Season 1.24-р анги
 • 21:00
  "Fantastic Four:Rise of the Silver Surfer" УСК
 • 22:30
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Fantastic Four" УСК
 • 01:20
  Эфир хаах

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги