10-20

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Shrek" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Steven Universe:Marble Madness" хүүхэлдэйн кино Season 1.44-р анги
 • 11:00
  "Flashforward" OAК 3-р анги
 • 11:45
  "Coming soon "нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Steven Universe:Marble Madness" хүүхэлдэйн кино Season 1.44-р анги
 • 12:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  " You call it passion" УСК
 • 14:45
  "Cyrano Agency" УСК
 • 17:00
  "Shrek 2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  "Steven Universe:Rose's Scabbard" хүүхэлдэйн кино Season 1.45-р анги
 • 19:00
  "Flashforward" OAК 4-р анги
 • 19:45
  "Coming soon "нэвтрүүлэг
 • 20:05
  "Steven Universe:Rose's Scabbard" хүүхэлдэйн кино Season 1.45-р анги
 • 20:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  " Friend 1" УСК
 • 23:00
  " Friend 2" УСК
 • 01:00
  "Flashforward" OAК 4-р анги
 • 01:45
  Эфир хаах

10-21

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Shrek 2" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Steven Universe:Rose's Scabbard" хүүхэлдэйн кино Season 1.45-р анги
 • 11:00
  "Flashforward" OAК 4-р анги
 • 11:45
  "Coming soon "нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Steven Universe:Rose's Scabbard" хүүхэлдэйн кино Season 1.45-р анги
 • 12:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  " Friend 1" УСК
 • 15:00
  " Friend 2" УСК
 • 17:00
  "Shrek 3" хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  "Steven Universe:Open Book" хүүхэлдэйн кино Season 1.46-р анги
 • 19:00
  "Flashforward" OAК 3,4-р анги/давталт/
 • 20:40
  "Making the movie" нэвтүүлэг
 • 21:00
  " The Age of Shadows" УСК
 • 23:20
  " The Truth Beneath" УСК
 • 01:05
  Эфир хаах

10-22

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Shrek 3" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Steven Universe:Open Book" хүүхэлдэйн кино Season 1.46-р анги
 • 11:00
  " The Age of Shadows" УСК
 • 13:20
  " The Truth Beneath" УСК
 • 15:05
  " The Good the Bad the Weird" УСК
 • 17:15
  " Blood and Ties " УСК
 • 18:50
  " The Last Princess" УСК
 • 21:00
  " The Tower" УСК
 • 23:05
  " Inside Man" УСК
 • 01:15
  Эфир хаах

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг