02-19

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "The BFG" хүүхдийн кино
 • 11:00
  "Coming soon" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Beastly " УСК
 • 12:50
  "Making the movie" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Life or Something Like It" УСК
 • 14:50
  "Coming soon" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "The Time Travelers Wife" УСК
 • 17:00
  "Jurassic Park" УСК
 • 19:00
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "The Lost World: Jurassic Park" УСК
 • 21:20
  "IMDB үзүүлж байна"нэвтрүүлэг
 • 21:55
  "Jurassic Park III" УСК
 • 23:25
  "Legend"нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Jurassic World" УСК

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги