06-27

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Coming Soon "нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "The Pursuit of Happyness" УСК
 • 13:00
  "IMDB үзүүлж байна "нэвтрүүлэг
 • 13:40
  " Ali" УСК
 • 16:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Cats and Dog" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Show Time" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Law Abiding Citizen" УСК
 • 21:00
  "Kite" УСК
 • 22:40
  "Making the movie" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Focus" УСК
 • 00:45
  Эфир хаах

06-28

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Cats and Dog" хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  "Show Time" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Law Abiding Citizen" УСК
 • 13:00
  "Kite" УСК
 • 14:40
  "Making the movie" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Focus" УСК
 • 16:45
  "Гэрэл" Богино хэмжээний кино
 • 17:00
  "Corpse Bride" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "IMDB үзүүлж байна "нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Bad Boys " УСК
 • 21:00
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Bad Boys II " УСК
 • 23:40
  "Enemy of the State" УСК
 • 01:30
  Эфир хаах

06-29

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Corpse Bride" хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  "IMDB үзүүлж байна "нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Bad Boys " УСК
 • 13:00
  "Bad Boys II " УСК
 • 15:10
  "Enemy of the State" УСК
 • 17:00
  "Paddington" хүүхдийн кино
 • 18:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Vacation" УСК
 • 20:40
  "Coming Soon "нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Hitch" УСК
 • 23:00
  "Easy A " УСК
 • 00:40
  Эфир хаах

06-30

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Paddington" хүүхдийн кино
 • 10:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Vacation" УСК
 • 12:40
  "Coming Soon "нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Hitch" УСК
 • 15:00
  "Easy A " УСК
 • 16:40
  "BMV final" Богино хэмжээний кино
 • 17:00
  "Tangled" хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Men In Black" УСК
 • 20:30
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Men In Black II" УСК
 • 22:50
  "Oxygen" Богино хэмжээний кино
 • 23:00
  "Men In Black 3" УСК
 • 00:50
  Эфир хаах

07-01

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Tangled" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Men In Black" УСК
 • 12:30
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Men In Black II" УСК
 • 14:50
  "Oxygen" Богино хэмжээний кино
 • 15:00
  "Men In Black 3" УСК
 • 16:50
  "Love Story" Богино хэмжээний кино
 • 17:00
  "Looney Tunes Rabbits Run" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "IMDB үзүүлж байна "нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Skiptrace" УСК
 • 20:45
  "Show Time" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Star Trek Beyond" УСК
 • 23:25
  " Criminal " УСК
 • 01:25
  Эфир хаах

07-02

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Looney Tunes Rabbits Run" хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  "Show Time" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Skiptrace" УСК
 • 12:45
  "FamilyPortrait_Final" Богино хэмжээний кино
 • 13:00
  "Star Trek Beyond" УСК
 • 15:00
  " Criminal " УСК
 • 17:00
  "Coming Soon "нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Happy Feet Two" хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  " I Robot" УСК
 • 21:00
  "Goosebump" УСК
 • 01:45
  Эфир хаах
 • 20:40
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 23:20
  "Avengers:Age of Ultron" УСК

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/