04-27

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Tangled" хүүхэлдэйн кино
 • 10:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Redline " УСК
 • 12:25
  "IMDB үзүүлж байна"нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "The Tourist" УСК
 • 14:45
  "The Lone Ranger" УСК
 • 17:00
  "Alice in Wonderland" хүүхэлдэйн кино
 • 18:15
  "Coming soon"нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "The Amazing World of Gumball:The Debt" Season 1.4-р анги
 • 18:50
  "Дэлхийн шилдэг контентуудаас"….
 • 19:00
  "Alice in Wonderland "УСК
 • 20:45
  "The Amazing World of Gumball:The Debt" Season 1.4-р анги
 • 21:00
  "Alice Through the Looking Glass"УСК
 • 23:00
  "Finding Neverland"УСК
 • 01:00
  Эфир хаах

04-28

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Alice in Wonderland" хүүхэлдэйн кино
 • 10:15
  "Coming soon"нэвтрүүлэг
 • 10:35
  "The Amazing World of Gumball:The Debt" Season 1.4-р анги
 • 10:50
  "Дэлхийн шилдэг контентуудаас"….
 • 11:00
  "Alice in Wonderland "УСК
 • 12:45
  "The Amazing World of Gumball:The Debt" Season 1.4-р анги
 • 13:00
  "Alice Through the Looking Glass"УСК
 • 15:00
  "Finding Neverland"УСК
 • 16:40
  "Coming soon"нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Lilo and Stich" хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "A Nightmare on ElmStreet"УСК
 • 20:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Dark Shadows" УСК
 • 22:50
  "The Amazing World of Gumball:The End" Season 1.5-р анги
 • 23:05
  "Sleepy Hollow" УСК
 • 01:00
  Эфир хаах

04-29

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "Lilo and Stich" хүүхэлдэйн кино
 • 10:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "A Nightmare on ElmStreet"УСК
 • 13:00
  "Dark Shadows" УСК
 • 14:40
  "Show case" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Sleepy Hollow" УСК
 • 17:00
  "The Jungle Book" хүүхдийн кино
 • 18:45
  "The Amazing World of Gumball:The Dress" Season 1.6-р анги
 • 19:00
  "The 5th Wave" УСК
 • 20:40
  "Making the movie" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Kingsman:The Secret Service" УСК
 • 23:00
  "Dracula Untold"УСК
 • 00:35
  Эфир хаах

04-30

 • 08:55
  Өглөөний эфир эхлэл
 • 09:00
  "The Jungle Book" хүүхдийн кино
 • 10:45
  "The Amazing World of Gumball:The Dress" Season 1.6-р анги
 • 11:00
  "The 5th Wave" УСК
 • 12:40
  "Making the movie" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Kingsman:The Secret Service" УСК
 • 15:00
  "Dracula Untold"УСК
 • 16:35
  "The Amazing World of Gumball:The Dress" Season 1.6-р анги
 • 16:50
  "Дэлхийн шилдэг контентуудаас"….
 • 17:00
  "Into the Woods" хүүхдийн кино
 • 19:00
  "Pirates of the Caribbean:Curse of the Black Pearl" УСК
 • 21:20
  "Legend" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Pirates of the Caribbean:Dead Man's Chest" УСК
 • 00:15
  "Pirates of the Caribbean:At Worlds End" УСК
 • 03:05
  "Pirates of the Caribbean:On Stranger Tides" УСК
 • 05:25
  Эфир хаах

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги