03-31

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 38-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Математик, Физик
 • 10:40
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:20
  Улаачдын өрсөлдөөн Т.Цоожсүрэн
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Хөх ногооны униар" МУСК
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Математик, Физик
 • 15:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  Зу зу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  DW Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилтууд
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Улаачдын өрсөлдөөн Т.Батзориг
 • 19:40
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  "Топ спорт" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 39-р анги
 • 22:50
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

04-01

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 39-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Англи хэл,Нийгэм, Биологи
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  Зу зу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  Улаачдын өрсөлдөөн Т.Батзориг
 • 13:50
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Караоке-Мөрөөдлийн театр
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Англи хэл,Нийгэм, Биологи
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  DW Дэлхийн цаг:Евромакс
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Ээжийн бурхадууд-Мөрөөдлийн театр
 • 19:40
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  "Контрол комментатор"нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 40-р анги
 • 23:10
  Зарын цаг
 • 23:20
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

04-02

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 40-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Түүх ,Хими
 • 10:40
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  Зу зу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Эхлэл"хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Түүх, Хими
 • 15:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цам" баримтат кино
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  DW Дэлхийн цаг: Дэлхийн түүх
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Хавдаргүй хот" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Хандлагаа өөрчилсөн он жилүүд
 • 19:50
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  "Танил хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 41-р анги
 • 22:50
  Зарын цаг
 • 23:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

04-03

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 41-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Газар зүй, Орос хэл
 • 10:40
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  Зу зу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Улаанбаатарт байгаа миний аав" МУСК
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Теле хичээл: ЭЕШ Газар зүй, Орос хэл
 • 15:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  DW Дэлхийн цаг: Global-3000
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Дора цасан гүнжийг аварсан нь" хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  Улаачдын өрсөлдөөн Н.Ганчулуун
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 42-р анги
 • 22:50
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

04-04

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК 42-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  Близ-Мөрөөдлийн театр
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн Н.Ганчулуун
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  УИХ-ын цаг
 • 13:30
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Контрол комментатор"нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Ая дууны мэндчилгээ /шууд/
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Спортын цуурай"нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Миний ажлын өрөө" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Дарь ганга хийц" баримтат кино
 • 19:50
  Бүтээл төрөх агшин " нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Улаачдын өрсөлдөөн : Д.Энхтөр
 • 22:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК төгсгөлийн 43-р анги
 • 22:50
  Зарын цаг
 • 23:00
  "Рекитер" МУСК 1-р анги

04-05

 • 08:00
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ОАК төгсгөлийн 43-р анги
 • 09:50
  Зарын цаг
 • 10:00
  "Миний ажлын өрөө" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Танил хүн" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн : Д.Энхтөр
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  Бүрэн зураглал
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Тулааны спорт"нэвтрүүлэг
 • 18:30
  IN TOUCH
 • 19:00
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Хөгшин хүргэн" ОАК 1-р анги
 • 22:50
  "Рекитер" МУСК 2-р анги

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр