12-11

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Цам" баримтат кино
 • 09:20
  "Зу зу"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилтууд
 • 10:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Тахианы өд " ОАК 46-р анги
 • 12:10
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 12:20
  Улаачдын өрсөлдөөн : Ч.Чулуунчимэг
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 13:50
  "Аман хуур" МУСК
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Манжуурын аялал " үзүүлж байна
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Дэлхийн цаг: Евро макс
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 19:10
  Дээрхийн заяа ТББ-ын тэргүүн үзмэрч С.Баярцэцэг
 • 19:40
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 19:50
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг:Сонгуулийн зохицуулалт
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  "Контрол комментатор"нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:30
  "Тахианы өд " ОАК 47-р анги
 • 23:20
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

12-12

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Тахианы өд " ОАК 47-р анги
 • 10:00
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 10:10
  "Манжуурын аялал " үзүүлж байна
 • 10:30
  УИХ-ын чуулганы хуралдаан /шууд/
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:40
  Дээрхийн заяа ТББ-ын тэргүүн үзмэрч С.Баярцэцэг
 • 15:00
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 15:10
  УИХ-ын чуулганы хуралдаан /шууд/
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Дэлхийн цаг: Дэлхийн түүх
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Манжуурын аялал" үзүүлж байна
 • 19:20
  Дээрхийн заяа ТББ-ын тэргүүн үзмэрч С.Баярцэцэг
 • 19:40
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 19:50
  Нээлттэй сэдэв нэвтрүүлэг:Авто зам ашигласаны төлбөр
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  Улаачдын өрсөлдөөн Б.Халиун
 • 21:50
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 22:00
  "Тахианы өд " ОАК 48-р анги
 • 22:50
  Зарын цаг
 • 23:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

12-13

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Тахианы өд " ОАК 48-р анги
 • 09:50
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 10:00
  Улаачдын өрсөлдөөн Б.Халиун
 • 10:30
  УИХ-ын чуулганы хуралдаан /шууд/
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:40
  Дээрхийн заяа ТББ-ын тэргүүн үзмэрч С.Баярцэцэг
 • 15:00
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 15:10
  "Манжуурын аялал " үзүүлж байна
 • 15:30
  УИХ-ын чуулганы хуралдаан /шууд/
 • 15:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Дэлхийн цаг: Global-3000
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Манжуурын аялал " үзүүлж байна
 • 19:30
  "Уртын дууны хатан" баримтат кино
 • 20:00
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  Спортын мэдээ
 • 21:20
  Миний ажлын өрөө:Монголын хүүхдийн кино академ
 • 21:50
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 22:00
  "Тахианы өд " ОАК 49-р анги
 • 22:50
  Зарын цаг
 • 23:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

12-14

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Топ спорт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Нээлттэй сэдэв нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 10:00
  "Амьдрал үргэлж сайхнаараа"нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Манжуурын аялал " үзүүлж байна
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Тахианы өд " ОАК 49-р анги
 • 12:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  УИХ-ын цаг
 • 13:40
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 13:50
  "Контрол комментатор"нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:50
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Спортын цуурай"нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Зу зу"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Улаачдын сорил - 4 дугаар-13
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 21:40
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Тахианы өд " ОАК 50-р анги
 • 22:50
  "Өнөр бүл" МУСК

12-15

 • 08:00
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  Аав ээж хоёр мюзикл-Шинэ үе
 • 09:50
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 10:00
  "Зу зу"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Спортын цуурай"нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Тахианы өд " ОАК 50-р анги
 • 12:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  Миний ажлын өрөө:Монголын хүүхдийн кино академ
 • 13:30
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 13:40
  Улаачдын сорил - 4 дугаар-13
 • 14:40
  "Микроны босс" МУСК
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  "Тулааны спорт"нэвтрүүлэг
 • 18:00
  IN TOUCH
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Улаачдын сорил - 4 дугаар-14
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Urban jeans"үзүүлж байна
 • 21:40
  Ворлдзоне үзүүлж байна: Мэсгүйгээр үрчлээнээс салцгаая
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Тахианы өд " ОАК 51-р анги
 • 22:50
  "Энэ хүүхнүүд үү" МУСК

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл