06-27

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:00
  Спортын мэдээ
 • 09:15
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 09:20
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 09:30
  "Аялалын хөтөч " үзүүлж байна
 • 10:00
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 10:40
  Хошин шог
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  Дэлхийн цаг:Германд үйлдвэрлэв
 • 11:30
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:20
  "Дэлхийн Монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:30
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /84/
 • 14:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 14:30
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 14:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  "Зах зээл цаг үе" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 16:40
  Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилт
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Түмэнд түгээнэ"тв нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Сохор номин" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:45
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /85/
 • 19:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:30
  Спортын мэдээ
 • 21:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 21:50
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 22:15
  "Дэлхийн Монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Хоньчин Найдан " МУСК

06-28

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:00
  Спортын мэдээ
 • 09:10
  "Өөдрөг өглөө" хөтөлбөр
 • 09:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 09:45
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 09:50
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 10:30
  " Аялалын хөтөч " үзүүлж байна
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  Дэлхийн цаг: Шинжлэх ухааны ололт амжилт
 • 11:30
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:20
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 12:30
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 12:40
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 12:50
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:30
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /85/
 • 14:25
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  Баримтат кино
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  Дэлхийн цаг:Евро макс
 • 17:30
  "Сохор номин" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:45
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /86/
 • 19:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:30
  Спортын мэдээ
 • 21:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 21:50
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Бэст буйдан" үзүүлж байна
 • 22:20
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 22:25
  "Дэлхийн Монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Доли Ки Дол " УСК

06-29

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:00
  Спортын мэдээ
 • 09:10
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 09:45
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 09:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 10:00
  Зарын цаг
 • 10:10
  "Аялалын хөтөч" үзүүлж байна
 • 10:40
  "Уухайн түрлэг" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Учиртай гурван толгой" дуурь
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:30
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /86/
 • 14:30
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 14:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  Дэлхийн цаг: Дэлхийн түүх
 • 17:40
  НЗДТГ үзүүлж байна
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:45
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /87/
 • 19:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:30
  Спортын мэдээ
 • 21:40
  ТМ ярилцлага : Хариуцлагатай нийгмийн төлөө
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 22:20
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 22:30
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 22:35
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Өшөө авахын хилэн " УСК 1-р анги

06-30

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:00
  Спортын мэдээ
 • 09:10
  "Өөдрөг өглөө" хөтөлбөр
 • 09:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 09:45
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 09:50
  ТМ ярилцлага : Хариуцлагатай нийгмийн төлөө
 • 10:10
  Зарын цаг
 • 10:20
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 10:30
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Арван хоёр сар" хүүхэлдэйн кино
 • 12:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /87/
 • 12:50
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  "Улаанбаатарын үдэш" -1
 • 16:50
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  Дэлхийн цаг - GLOBAL -3000
 • 17:30
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 17:40
  "Сохор номин" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:45
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /88/
 • 19:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 20:00
  "Бэст буйдан" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:30
  Спортын мэдээ
 • 21:40
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 21:50
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 23:15
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 23:20
  "Өшөө авахын хилэн " УСК 2-р анги

07-01

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 09:20
  " Урагшаа Энэтхэгчүүд" хүүдийн кино 1-р анги
 • 10:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 10:30
  "Аялалын хөтөч" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Ая дууны мэнд" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /88/
 • 14:10
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 14:15
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 14:20
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  Хошин шог
 • 15:20
  "Танд тусалъя" бизнес нэвтрүүлэг /TV shop 99 үзүүлж байна/
 • 15:30
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 15:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Түмэнд түгээнэ" тв нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 17:50
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:30
  "Тулааны спорт" нэвтрүүлэг:
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /89/
 • 19:50
  "Хууль ба нийгэм" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 21:40
  "Спортын цуурай" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 22:15
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Үл ялагдагч " УСК 1-р анги

07-02

 • 08:00
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 09:30
  "Тулааны спорт" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /89/
 • 10:55
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Ая дууны мэнд" шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  " Аялалын хөтөч" үзүүлж байна
 • 12:30
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 14:10
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 14:20
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 14:25
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 15:10
  " Урагшаа Энэтхэгчүүд" хүүдийн кино 2-р анги
 • 16:40
  "Спортын цуурай" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тор sport" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Залуучуудын аялал жуучлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Золиослогдсон хайр" Мексикийн олон ангит кино /90/
 • 19:50
  "Urban jeans" үзүүлж байна
 • 20:00
  Зарын цаг
 • 20:10
  "Бэст буйдан" үзүүлж байна
 • 20:20
  Anu Music violin studio үзүүлж байна
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Чухал амжилт" үзүүлж байна
 • 21:40
  "Таны эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг:
 • 22:00
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Үл ялагдагч " УСК 2-р анги

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/