03-02

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Анхны алхам" МУСК
 • 10:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 29-р анги
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  "Бидэнд юу саад болов" МУСК
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Спортын цуурай" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Өглөө" МУСК
 • 23:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

03-03

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Бяцхан Понёо" хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Ирэх хаврын цэцэг" МУСК
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  Монгол бичгийн хичээл
 • 15:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:20
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  МАН-ын 100 жил баримтат кино
 • 19:30
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 20:00
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 30-р анги
 • 22:50
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

03-04

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Хүн чулууны нулимс" МУСК
 • 10:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 30-р анги
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Шилдэг хулууны нууц" хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:30
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:40
  " Уугуул Монгол нохой " нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Тулааны спорт" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 31-р анги
 • 22:50
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

03-05

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Энэ хүүхнүүд үү" МУСК
 • 10:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 31-р анги
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Фирмийн үхрүүд" хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  Чингисийн чулуун бичиг буюу Есүгэн мэргэн
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Топ спорт" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Бидний нэг" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Түүх мартахгүй-1" МУСК
 • 23:40
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр

03-06

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Зугтаарай" МУСК
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Бидний нэг" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Зул сарын гацуур мод" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  Дэлхийн цаг-Global-3000
 • 19:00
  "Миний ажлын өрөөнд" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг: Ц.Амаржаргал монументаль зураач
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  Зарын цаг
 • 21:40
  МАН-ын 100 жил
 • 23:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 32-р анги

03-07

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:00
  "Дэгдээхэй нас" хүүхпийн тоглолт
 • 10:00
  "Хайрт тэд минь" ОАК 32-р анги
 • 10:50
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 11:00
  Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл /шууд/
 • 11:40
  Зарын цаг
 • 11:50
  "Тулааны спорт" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Миний ажлын өрөөнд" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Ээ дээ энэ хөтлөгчид үү" тоглолт
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Зарын цаг
 • 17:40
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  IN TOUCH
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Говийн зэрэглээ" МУСК
 • 20:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Спортын цуурай" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Улаан дарцаг" МУСК

Олон Саналтай

III/0320:30

AsianBox

"Пэнтхаус" ОАК 1-р бүлгийн төгсгөлийн 21-р анги

III/0314:00

AsianBox

"Найз залуу" ОАК 1-3-р анги

III/0306:25

TV9

"Асрагч аав" МУСК