04-18

 • 08:00
  "Өөдрөг өглөө" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:25
  Спортын мэдээ
 • 09:40
  Дэлхийн цаг:Шинжлэх ухааны ололт амжилтууд
 • 10:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 10:30
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг 6-р анги
 • 12:20
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:10
  ТМ ярилцлага:Хариуцлагатай нийгмийн төлөө
 • 14:30
  "Дэлхийн Монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Залуучуудын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тулааны спорт " нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Таны эрүүл мэнд"нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Таны сонголт
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Залуучуудын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Дэлхийн цаг: Евро макс
 • 19:30
  НЗДТГ үзүүлж байна
 • 19:45
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:25
  Спортын мэдээ
 • 21:30
  "Urban" хаврын коллекци
 • 21:40
  "Дэлхийн Монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг 7-р анги
 • 23:00
  "Ороолон" МУСК

04-19

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  Дэлхийн мэдээ
 • 08:55
  Спортын мэдээ
 • 09:05
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Дэлхийн цаг: Евро макс
 • 09:40
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Зарын цаг
 • 10:20
  "Urban" хаврын коллекци
 • 10:30
  УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:40
  "Залуучуудын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв" үзүүлж байна
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Зарын цаг
 • 17:00
  Таны сонголт
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Urban" хаврын коллекци
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Дэлхийн цаг :Дэлхийн түүх
 • 19:20
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:25
  Спортын мэдээ
 • 21:35
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг 8-р анги
 • 23:00
  "Сэрэлт" МУСК

04-20

 • 08:00
  "Өөдрөг өглөө" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 09:25
  Спортын мэдээ
 • 09:30
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 10:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 10:30
  УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:40
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:05
  "Urban" хаврын коллекци
 • 15:15
  УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааныг төрийн ордоноос шууд дамжуулан үзүүлнэ
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Таны сонголт
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "Бест буйдан" үзүүлж байна
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  Өмнөговь аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар үзүүлж байна
 • 19:50
  "Хууль ба Нийгэм" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:15
  Дэлхийн мэдээ
 • 21:25
  Спортын мэдээ
 • 21:30
  "Urban" хаврын коллекци
 • 21:40
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Зарын цаг
 • 22:00
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг9-р анги
 • 23:00
  "Аман хуур" МУСК

04-21

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Хошин шог
 • 09:30
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Urban" хаврын коллекци
 • 10:00
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг 5,6.7-р анги
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Их хурлын цаг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Таны сонголт
 • 16:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 18:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:30
  Спортын цуурай " нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Зарын цаг
 • 19:00
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Бүтээл төрөх агшин" С.Мөнхбаатар ОУ-ын усан будагийн холбооны мастер зураач
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Бест буйдан" үзүүлж байна
 • 21:40
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Зарын цаг
 • 22:05
  "Urban" хаврын коллекци
 • 22:15
  "Гурав" УСК

04-22

 • 08:00
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 09:00
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 09:30
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 10:00
  "Нууц ажилтан" OАУСК 4-р бүлэг 8,9-р анги
 • 12:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Зарын цаг
 • 13:10
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Urban" хаврын коллекци
 • 14:30
  Өмнөговь аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар үзүүлж байна
 • 15:00
  Хошин шог
 • 15:30
  Таны сонголт
 • 16:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Тулааны спорт " нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бест буйдан" үзүүлж байна
 • 18:40
  Зарын цаг
 • 18:50
  "Рагуса тур" үзүүлж байна
 • 19:20
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Топ спорт " нэвтрүүлэг:
 • 20:20
  Зарын цаг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  "Таны эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Бест буйдан" үзүүлж байна
 • 22:00
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Urban" хаврын коллекци
 • 22:20
  "Дэлхийн Монгол" аялал нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Ворошеловын мэргэн бууч" УСК

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1907:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/