04-27

 • 05:58
  эхлэл щторк
 • 06:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:30
  сошиал мэдээ
 • 06:40
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 06:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 06:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  баримтат кино - дэлхий гараг
 • 08:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  хөтлөгчийн мэдээ
 • 08:40
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 08:55
  зураглал
 • 09:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 09:30
  сошиал мэдээ
 • 09:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 09:50
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 10:00
  чөлөөт ертөнц
 • 10:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 10:45
  хүүхэлдэйн цаг
 • 11:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 11:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 11:50
  сошиал мэдээ
 • 12:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 12:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 12:40
  "хачирхалтай мэдээ"
 • 13:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  цэг цэг таслал
 • 14:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 14:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 14:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 15:40
  иргэдийн мэдээ
 • 15:50
  амрах агшин /сонгодог/
 • 16:00
  хэвлэлийн тойм
 • 16:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 16:40
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 17:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 17:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  эерэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  фото мэдээ
 • 18:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 18:55
  зураглал
 • 19:00
  "нийгэм ба би" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 19:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 20:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 20:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "гарын үсэг" ярилцлага
 • 22:20
  уран сайхны кино
 • 23:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 23:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 00:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 01:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 02:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр

04-28

 • 05:58
  эхлэл щторк
 • 06:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:30
  сошиал мэдээ
 • 06:40
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 06:50
  гадаад мэдээ
 • 07:00
  баримтат кино - дэлхий гараг
 • 08:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  эрүүл мэндийн мэдээ
 • 08:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 08:55
  зураглал
 • 09:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 09:30
  фото мэдээ
 • 09:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 09:50
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 10:00
  эерэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 10:45
  хүүхэлдэйн цаг
 • 11:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 12:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 12:40
  сэтгүүлчийн үзэг
 • 12:50
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 13:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  сошиал мэдээ
 • 14:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 14:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 14:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 15:40
  баримтат кино - монгол
 • 16:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 16:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 16:40
  "хачирхалтай мэдээ"
 • 17:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 17:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 17:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  art collection - урлагийн мэдээ
 • 18:30
  сошиал мэдээ
 • 18:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 18:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 19:40
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 20:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 20:55
  зураглал
 • 21:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 21:50
  фото мэдээ
 • 22:00
  уран сайхны кино
 • 23:20
  хачирхалтай мэдээ
 • 23:40
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 23:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 00:50
  сошиал мэдээ
 • 01:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 01:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 02:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:40
  one + кино цаг /24 цаг туршилт/

04-29

 • 05:58
  эхлэл щторк
 • 06:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:40
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 06:50
  сошиал мэдээ
 • 07:00
  баримтат кино - дэлхий гараг
 • 08:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 09:30
  фото мэдээ
 • 09:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 09:50
  сошиал мэдээ
 • 10:00
  чөлөөт ертөнц
 • 10:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 10:45
  хүүхэлдэйн цаг
 • 11:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 11:50
  фото мэдээ
 • 12:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 12:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 12:40
  "хачирхалтай мэдээ"
 • 13:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:50
  сошиал мэдээ
 • 14:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 14:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 14:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 15:45
  хачирхалтай мэдээ
 • 16:00
  хэвлэлийн мэдээ
 • 16:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 16:40
  хөтлөгчийн мэдээ
 • 16:50
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 17:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 17:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 17:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "тв улаач" иргэдийн мэдээ
 • 18:10
  эерэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 18:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "нийгэм ба би" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  /шууд/ надад нэг санал байна
 • 20:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 21:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 21:50
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  уран сайхны кино
 • 23:40
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 23:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 00:50
  сошиал мэдээ
 • 01:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 01:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 02:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр

04-30

 • 05:58
  эхлэл щторк
 • 06:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:40
  "тодруулга" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  баримтат кино - дэлхий гараг
 • 08:00
  "tv1 news" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  "хачирхалтай мэдээ"
 • 08:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  эерэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:30
  сошиал мэдээ
 • 09:40
  "содон" бизнес мэдээ
 • 09:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  art collection - урлагийн мэдээ
 • 10:30
  "содон" бизнес мэдээ
 • 10:45
  эрүүл мэндийн мэдээ
 • 11:00
  "tv1 тойм" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:40
  /шууд/ зар мэдээ
 • 11:50
  сошиал мэдээ
 • 12:00
  чөлөөт ертөнц
 • 12:30
  /шууд/ зар мэдээ
 • 12:40
  сошиал мэдээ
 • 12:50
  хөтлөгчийн мэдээ
 • 13:00
  уран сайхны кино
 • 14:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  "содон" бизнес мэдээ
 • 14:55
  "дуран авиа" мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги