02-19

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  Завсарлага
 • 09:30
  "Эсрэгцэл" тойм хөтөлбөр
 • 10:20
  Зар мэдээ
 • 10:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 10:45
  "Insight" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Queen secret" нэвтрүүлэг
 • 12:05
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Хоол хүнс/
 • 12:50
  Зар мэдээ
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:40
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 14:50
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Зар мэдээ
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  Тоглолтын цаг: "Амар байна уу?" 2016
 • 17:25
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 17:35
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 17:50
  Зар мэдээ
 • 18:00
  Таны сонорт
 • 18:30
  Бизнес аялал
 • 19:15
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 19:30
  Зар мэдээ
 • 19:40
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:15
  "Үгүйлэн санан" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Зар мэдээ
 • 21:00
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 21:20
  "100 асуулт 100 хариулт" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 23:10
  Уран сайхны кино
 • 01:00
  Эфир төгсөв

02-20

 • 12:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 12:05
  "Insight" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:45
  Уран сайхны кино
 • 15:20
  Top ten
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:40
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 16:50
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 17:05
  Бизнес аялал
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 18:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:10
  "Insight" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:05
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:25
  Уран сайхны кино
 • 00:10
  Эфир төгсөв

02-21

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:20
  Зүгээр л инээе
 • 11:00
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Insight" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 12:10
  Бизнес аялал
 • 12:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:20
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:35
  Уран сайхны кино
 • 15:15
  Тоглолтын цаг: /Bruno Mars 2015 /
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:25
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  Бизнес аялал
 • 18:00
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:05
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:40
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:55
  Уран сайхны кино
 • 00:40
  Эфир төгсөв

02-22

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:20
  "Дэлхийн эдийн засгийн түүхээс" Баримтат кино
 • 11:45
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:55
  Бизнес аялал
 • 12:35
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:45
  Уран сайхны кино
 • 15:00
  Тоглолтын цаг: /Bond /
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:40
  Зүгээр л инээе
 • 17:00
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 17:15
  Бизнес аялал
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 21:55
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:15
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Бэлчээр/
 • 23:15
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 23:35
  Уран сайхны кино
 • 01:20
  Эфир төгсөв

02-23

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:20
  "Дэлхийн эдийн засгийн түүхээс" Баримтат кино
 • 11:30
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:40
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 12:00
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Бэлчээр/
 • 12:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:45
  Уран сайхны кино
 • 15:10
  Тоглолтын цаг: / Pink - Flash Mob live in New York /
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:25
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:35
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:25
  Бизнес аялал
 • 18:10
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 21:55
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:15
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Уйгар улс/
 • 23:15
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 23:25
  Уран сайхны кино
 • 01:10
  Эфир төгсөв

02-24

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:20
  "Дэлхийн эдийн засгийн түүхээс" Баримтат кино
 • 11:05
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Уйгар улс/
 • 11:55
  Бизнес аялал
 • 12:35
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:45
  Уран сайхны кино
 • 15:10
  Тоглолтын цаг: / Coldplay - Live - 50th Max Sessiond /
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:40
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 17:15
  Бизнес аялал
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:05
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:25
  Уран сайхны кино
 • 00:10
  Эфир төгсөв

02-25

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:50
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 10:45
  Уран сайхны кино
 • 12:25
  Тоглолтын цаг: Хань минь ээж минь
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:25
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:35
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 13:50
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр
 • 14:10
  Top ten
 • 14:50
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  "100 асуулт 100 хариулт" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  Бизнес аялал
 • 19:20
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:05
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 20:45
  Намрын чуулганаар юу амжуулав
 • 21:05
  "Эсрэгцэл" тойм хөтөлбөр
 • 22:05
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:25
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Уран сайхны кино
 • 01:05
  Эфир төгсөв

02-26

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:40
  "Эсрэгцэл" тойм хөтөлбөр
 • 10:30
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 10:45
  "Insight" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Queen secret" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Бэлчээр/
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 13:40
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 14:50
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:30
  Тоглолтын цаг: "Найр наадмын хоймор"
 • 17:25
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 17:35
  "Alive max" үзүүлж байна
 • 17:50
  Хошин шог
 • 18:35
  Бизнес аялал
 • 19:20
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:10
  "Үгүйлэн санан" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 21:05
  "100 асуулт 100 хариулт" нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:55
  Уран сайхны кино
 • 00:45
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги