01-24

 • 08:00
  "Эхлэл"
 • 08:05
  Нийгэм, эдийн засгийн статистик
 • 08:30
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:00
  "Амьд ус" үзүүлж байна
 • 09:30
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 10:30
  "Ард түмний зууч"
 • 12:30
  "5 Хором"
 • 12:35
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч"
 • 14:00
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 15:00
  "Ард түмний зууч"
 • 16:00
  "Түүхээ бүтээх цаг нэвтрүүлэг"
 • 17:00
  "5 Хором"
 • 17:05
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Чөлөөт цаг"
 • 18:30
  "Амьд ус" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Хүрээ панз" Шууд
 • 20:00
  "5 Хором"
 • 20:05
  "Гоёл медикал" үзүүлж байна
 • 20:30
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 20:35
  "5 Хором"
 • 21:45
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Авто химийн цаг"
 • 23:00
  "Уран сайхны кино"
 • 00:00
  "Төгсгөл"

01-25

 • 08:00
  "Эхлэл"
 • 08:30
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 08:40
  "Peptide" Yзүүлж байна
 • 09:00
  "Авлигын шийдэх шийдэл" Нийгэм, эдийн засаг !
 • 09:30
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 10:30
  "Ард түмний зууч"
 • 12:30
  "5 Хором"
 • 12:35
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ард түмний зууч"
 • 14:00
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 15:00
  "Авто химийн цаг"
 • 16:00
  "Ард түмний зууч"
 • 17:00
  "5 Хором"
 • 17:05
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Peptide" Yзүүлж байна
 • 17:55
  Нийгэм, эдийн засгийн статистик
 • 18:00
  "Хүрээ панз" ( давталт )
 • 19:00
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 20:00
  "5 Хором"
 • 20:05
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 20:25
  "Гоёл медикал" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Авлигын шийдэх шийдэл" Нийгэм, эдийн засаг !
 • 20:55
  "5 Хором"
 • 21:00
  "Хөгжлийн хөдөлгүүр"
 • 21:55
  Нийгэм, эдийн засгийн статистик
 • 22:00
  "Уран сайхны кино"
 • 00:00
  "Төгсгөл"

01-26

 • 08:00
  "Эхлэл"
 • 08:05
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:10
  "Peptide" Yзүүлж байна
 • 09:30
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 10:30
  "Уран сайхны кино"
 • 12:30
  "5 Хором"
 • 12:35
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Хөгжлийн хөдөлгүүр" Нийгэм, эдийн засаг
 • 14:00
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 15:00
  "Авто химийн цаг"
 • 16:00
  "Түүхээ бүтээх цаг нэвтрүүлэг"
 • 17:00
  "5 Хором"
 • 17:05
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Авлигын шийдэх шийдэл" Нийгэм, эдийн засаг !
 • 17:55
  Нийгэм, эдийн засгийн статистик
 • 18:00
  "Хүрээ панз" ( давталт )
 • 19:00
  Бодлогын мэтгэлцээн...
 • 20:00
  "5 Хором"
 • 20:05
  "Фиторайз" үзүүлж байна
 • 20:25
  "Гоёл медикал" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Peptide" Yзүүлж байна
 • 20:55
  "5 Хором"
 • 21:00
  "Хөгжлийн хөдөлгүүр"
 • 21:55
  Нийгэм, эдийн засгийн статистик
 • 22:00
  "Уран сайхны кино"
 • 00:00
  "Төгсгөл"

Олон Саналтай

I/2512:00

Star TV

"37-р точка" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

I/2513:10

Star TV

"One piece" Анимэ 676-679-р анги

I/2522:00

NTV

"37-р точка" МУСК 2.3-р анги