01-20

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:20
  "Дэлхийн эдийн засгийн түүхээс" Баримтат кино
 • 11:10
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:20
  Түүхээ мэдэх цаг Түүхээ бүтээх цаг /Тобоа улс/
 • 12:00
  Бизнес аялал
 • 12:35
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:20
  Уран сайхны кино
 • 14:50
  Тоглолтын цаг /The Corrs Unplugged /
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:20
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 16:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  Бизнес аялал
 • 18:00
  Таны сонорт
 • 19:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:35
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:45
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр /Ясны сийрэгжилт/
 • 22:05
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:15
  "Музейд өнгөрүүлсэн өдөр" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 23:15
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 23:30
  Уран сайхны кино
 • 01:05
  Эфир төгсөв

01-21

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  Завсарлага
 • 10:00
  "TEN NEWS" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:40
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 10:50
  "Хошин шог"
 • 11:30
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:40
  Уран сайхны кино
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:30
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр /Ясны сийрэгжилт/
 • 13:50
  Top ten
 • 14:30
  "Музейд өнгөрүүлсэн өдөр" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:20
  "MNBC" үзүүлж байна
 • 17:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 18:00
  Таны сонорт
 • 18:30
  Бизнес аялал
 • 19:15
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 19:30
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Эсрэгцэл" тойм хөтөлбөр
 • 21:55
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 22:10
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 22:25
  "Эрүүл амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 23:15
  Уран сайхны кино
 • 00:50
  Эфир төгсөв

01-22

 • 09:00
  Телевизийн үндсэн эхлэл
 • 09:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  Завсарлага
 • 10:00
  "Эсрэгцэл" тойм хөтөлбөр
 • 10:50
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 12:10
  "Queen secret" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 13:20
  Зүгээр л инээе
 • 13:30
  "Амар байна уу?" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 15:00
  "Хүрээ панз" шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 16:20
  "100 асуулт 100 хариулт" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Таны сонорт
 • 18:15
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  "Chance 2 Chance" бизнес мэдээ
 • 20:00
  "Суман гүн" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Үгүйлэн санан" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 20:55
  "100 асуулт 100 хариулт" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Happy mart" үзүүлж байна
 • 23:00
  Уран сайхны кино
 • 00:40
  Эфир төгсөв

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги