03-25

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  цэцгийн хатан оауск 36-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  эзэгтэй нарын цаг
 • 12:20
  хоёр тавилан оауск 92-94-р анги
 • 15:20
  цэцгийн хатан оауск 31-34-р анги
 • 19:20
  спортс центр
 • 19:50
  зэвүүн яриа
 • 20:20
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн цаг
 • 21:00
  цэцгийн хатан оауск 37-р анги
 • 22:20
  спортс центр
 • 22:50
  үл тасрах аялгуу
 • 23:50
  хоёр тавилан оауск 98-р анги
 • 00:50
  эфир төгсөнө

03-26

 • 08:00
  спортс центр
 • 08:30
  цэцгийн хатан оауск 37-р анги
 • 09:50
  хошин шог
 • 10:00
  хоёр тавилан оауск 95-98-р анги
 • 14:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - дэлгэрнасан
 • 15:00
  цэцгийн хатан оауск 35-37-р анги
 • 18:30
  спорт уикинд
 • 19:30
  reach the beauty
 • 20:00
  цэцгийн хатан оауск 38-р анги
 • 21:20
  үл тасрах аялгуу
 • 22:20
  хоёр тавилан оауск 99-р анги
 • 23:40
  эфир төгсөнө

03-27

 • 08:00
  спорт уикинд
 • 09:00
  "цэцгийн хатан" оауск 38-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу - давталт
 • 11:20
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 11:50
  хошин шог
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 99-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - эрдэнэбат
 • 14:00
  морин хуурын чуулга - тоглолт
 • 15:50
  "цэцгийн хатан" оауск 38-р анги
 • 17:10
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн цаг
 • 17:50
  хошин шог
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 18:40
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:30
  хак чак
 • 20:00
  "цэцгийн хатан" оауск 39-р анги
 • 21:20
  спортс центр
 • 21:50
  үл тасрах аялгуу
 • 22:50
  хоёр тавилан оауск 100-р анги
 • 23:50
  эфир төгсөнө

03-28

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "цэцгийн хатан" оауск 39-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  хошин шог
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 100-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - ухаа-батжаргал
 • 14:00
  найдандоржийн "хайраар зөөлөрдөг хорвоо" - тоглолт
 • 15:40
  "цэцгийн хатан" оауск 39-р анги
 • 17:00
  хоёр тавилан оауск 100-р анги
 • 17:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  хошин шог
 • 18:40
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:10
  зэвүүн яриа
 • 19:40
  "цэцгийн хатан" оауск 40-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  хак чак цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 23:00
  хоёр тавилан оауск 101-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-29

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "цэцгийн хатан" оауск 40-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  зэвүүн яриа
 • 11:50
  хошин шог
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 101-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - мягмарпүрэв
 • 14:00
  т.батсайханы "миний сонгодог тоглолт" - тоглолт
 • 15:20
  "цэцгийн хатан" оауск 40-р анги
 • 16:40
  хоёр тавилан оауск 101-р анги
 • 17:40
  хөгжмийн завсарлага
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  хошин шог
 • 19:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:30
  "цэцгийн хатан" оауск 41-р анги
 • 20:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  зэвүүн яриа
 • 23:00
  хоёр тавилан оауск 102-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-30

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "цэцгийн хатан" оауск 41-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 102-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - анхболд
 • 14:00
  "цэцгийн хатан" оауск 41-р анги
 • 15:20
  пүрэвдоржийн "босоо хийморьтой эр хүн" - тоглолт
 • 16:40
  хоёр тавилан оауск 102-р анги
 • 17:40
  хошин шог
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  зэвүүн яриа
 • 19:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 19:40
  "цэцгийн хатан" оауск 42-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 23:00
  хоёр тавилан оауск 103-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

03-31

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "цэцгийн хатан" оауск 42-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  хошин шог
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 103-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - баясгалан
 • 14:00
  "гангараа" тоглолт
 • 15:00
  "цэцгийн хатан" оауск 42-р анги
 • 16:20
  хоёр тавилан оауск 103-р анги
 • 17:20
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  reach the beauty
 • 19:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:30
  хошин шог
 • 19:40
  цэцгийн хатан оауск 43-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  зэвүүн яриа
 • 23:00
  хоёр тавилан оауск 104-р анги
 • 00:00
  эфир төгсөнө

04-01

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  цэцгийн хатан оауск 43-р анги
 • 10:20
  үл тасрах аялгуу
 • 11:20
  эзэгтэй нарын цаг
 • 12:20
  хоёр тавилан оауск 99-101-р анги
 • 15:20
  цэцгийн хатан оауск 38-41-р анги
 • 19:20
  спортс центр
 • 19:50
  зэвүүн яриа
 • 20:20
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн цаг
 • 21:00
  цэцгийн хатан оауск 44-р анги
 • 22:20
  спортс центр
 • 22:50
  үл тасрах аялгуу
 • 23:50
  хоёр тавилан оауск 105-р анги
 • 00:50
  эфир төгсөнө

04-02

 • 08:00
  спортс центр
 • 08:30
  цэцгийн хатан оауск 44-р анги
 • 09:50
  хошин шог
 • 10:00
  хоёр тавилан оауск 102-105-р анги
 • 14:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - нацаг
 • 15:00
  цэцгийн хатан оауск 42-44-р анги
 • 18:30
  спорт уикинд
 • 19:30
  reach the beauty
 • 20:00
  цэцгийн хатан оауск 45-р анги
 • 21:20
  үл тасрах аялгуу
 • 22:20
  хоёр тавилан оауск 106-р анги
 • 23:40
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги