01-20

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  ээж оауск 22-р анги
 • 10:10
  үл тасрах аялгуу
 • 10:40
  deep-н шилмэл тулаанууд
 • 11:00
  спортс центр
 • 11:30
  зарын цаг
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 33-р анги
 • 12:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - батжаргал
 • 14:00
  концерт - жаргалсайхан - хөхөөтэй хүүндээн
 • 15:00
  ээж оауск 22-р анги
 • 16:10
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:30
  хоёр тавилан оауск 33-р анги
 • 17:20
  deep-н шилмэл тулаанууд
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 19:30
  deep-н шилмэл тулаанууд
 • 19:50
  ээж оауск 23-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:00
  зэвүүн яриа
 • 22:30
  хоёр тавилан оауск 34-р анги
 • 23:20
  эфир төгсөнө

01-21

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  ээж оауск 23-р анги
 • 10:10
  үл тасрах аялгуу
 • 10:40
  deep-н шилмэл тулаанууд
 • 11:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 11:30
  зарын цаг
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 29-31-р анги
 • 14:30
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - батнацаг
 • 15:30
  ээж оауск 18-21-р анги
 • 19:30
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 20:00
  ээж оауск 24-р анги
 • 21:10
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:00
  хоёр тавилан оауск 35-р анги
 • 22:50
  хак чак
 • 23:30
  эфир төгсөнө

01-22

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  ээж оауск 24-р анги
 • 10:10
  үл тасрах аялгуу
 • 10:40
  deep-н шилмэл тулаанууд
 • 11:00
  оддын гялбаа
 • 12:00
  хоёр тавилан оауск 32-35-р анги
 • 15:20
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - баярсайхан
 • 16:20
  ээж оауск 22-24-р анги
 • 19:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 20:00
  спорт уикинд
 • 21:00
  ээж оауск 25-р анги
 • 22:10
  үл тасрах аялгуу
 • 22:40
  хоёр тавилан оауск 36-р анги
 • 23:30
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги