04-27

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 16-р анги
 • 10:00
  үл тасрах аялгуу
 • 11:00
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 16-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - бямбасүрэн
 • 14:00
  гэрэлчулуун "нутгаа санасан сэтгэл" тоглолт
 • 16:00
  хошин шог
 • 17:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 16-р анги
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  зэвүүн яриа
 • 19:30
  эзэгтэй нарын цаг
 • 20:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-р анги
 • 00:10
  эфир төгсөнө

04-28

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-р анги
 • 10:00
  үл тасрах аялгуу
 • 11:00
  хошин шог
 • 12:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-р анги
 • 13:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - доржхүү
 • 14:00
  "монгол хөөмэйн түрлэг" тоглолт
 • 16:00
  хак чак - цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 16:40
  хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-р анги
 • 18:00
  спортс центр
 • 18:30
  reach the beauty
 • 19:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 19:30
  хошин шог
 • 20:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 18-р анги
 • 21:00
  спортс центр
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  зэвүүн яриа
 • 23:20
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 18-р анги
 • 00:20
  эфир төгсөнө

04-29

 • 08:00
  хүсэл мөрөөдлийн хотхон
 • 08:30
  спортс центр
 • 09:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 18-р анги
 • 10:00
  үл тасрах аялгуу
 • 11:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 11:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 13-16-р анги
 • 16:00
  алтантүлхүүр "таван эрдэнийн эх орон" тоглолт
 • 18:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 19-р анги
 • 19:00
  спортс центр
 • 19:30
  зэвүүн яриа
 • 20:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 21:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 19-р анги
 • 22:00
  спортс центр
 • 22:30
  үл тасрах аялгуу
 • 23:30
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 19-р анги
 • 00:30
  эфир төгсөнө

04-30

 • 08:00
  спортс центр
 • 08:30
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 19-р анги
 • 09:30
  хошин шог
 • 10:00
  үл тасрах аялгуу
 • 11:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 11:30
  хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 17-19-р анги
 • 15:00
  алтан туурайт монгол хүлгүүд - цагаанхүү
 • 16:00
  болдбаатар "зүрхэн нутаг" тоглолт
 • 17:30
  муста б.мөнхбаяр "миний буурал ээж" телеконцерт
 • 18:00
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 20-р анги
 • 19:00
  спорт уикинд
 • 20:00
  reach the beauty
 • 20:30
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 20-р анги
 • 21:30
  үл тасрах аялгуу
 • 22:30
  "нар гарнаа аз жаргал минь" оауск 20-р анги
 • 23:30
  эфир төгсөнө

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги