01-24

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:25
  business news
 • 08:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:35
  business news
 • 11:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 42-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:40
  business news
 • 13:50
  "замбуулин дуусах болоогүй"муск 29-р анги
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:35
  "ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө"хэлэлцүүлэг
 • 16:15
  "japan video topics"
 • 16:40
  "tvmall"
 • 17:10
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "ойлголт зөв бол үйлдэл зөв"
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 43-р анги
 • 20:00
  business news
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  "малчдын бүлэг малын хулгайн хэрэг"
 • 20:20
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "замбуулин дуусах болоогүй"муск 30-р анги
 • 23:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  эфир завсарласан

01-25

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "tvmall"
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 12:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:20
  business news
 • 12:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:45
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 12:50
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 39,40,41-р анги
 • 15:50
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 15:55
  business news
 • 16:05
  "ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө"хэлэлцүүлэг
 • 16:45
  "малчдын бүлэг малын хулгайн хэрэг"
 • 17:00
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:15
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 44-р анги
 • 20:00
  business news
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  "ажлын дараа"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа"
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:20
  эфир завсарласан

01-26

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:55
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 12:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:25
  business news
 • 12:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:40
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 12:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ - gem mall
 • 13:25
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 42,43,44-р анги
 • 16:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  "нэг өдрийн гэрээт хилчин"
 • 17:05
  "tvmall"
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч"
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 45-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  "ажилтай монгол"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "кайф"
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:20
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

I/2512:00

Star TV

"37-р точка" ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги

I/2513:10

Star TV

"One piece" Анимэ 676-679-р анги

I/2522:00

NTV

"37-р точка" МУСК 2.3-р анги