06-27

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:00
  "дөрвөн ертөнц" соак 26-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 26-р анги 2-р хэсэг
 • 12:00
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "хоёр тавилан" соак 19-р анги
 • 14:25
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 14:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:55
  хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  экстра нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 16:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:10
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 16:50
  "tvmall"
 • 17:15
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 27-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хоёр тавилан" соак 20-р анги
 • 23:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:50
  эфир завсарласан

06-28

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:20
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "дөрвөн ертөнц" соак 27-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 27-р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  "хоёр тавилан" соак 20-р анги
 • 13:10
  мэдээ
 • 13:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  эзэгтэй нарын цаг
 • 14:30
  reach the beauty
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  экстра нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "хак чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 16:45
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  "tvmall''
 • 17:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:40
  авто тайм үзүүлж байна
 • 18:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  монгол улсаа хөгжүүлье ток шоу
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 28-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хоёр тавилан" соак 21-р анги
 • 23:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:50
  эфир завсарласан

06-29

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "дөрвөн ертөнц" соак 28-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 28-р анги 2-р хэсэг
 • 12:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:20
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 13:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:05
  "хоёр тавилан" соак 21-р анги
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  экстра нэвтрүүлэг
 • 15:40
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 16:30
  "tvmall''
 • 16:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:40
  иргэдийн хурал үзүүлж байна
 • 18:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "reach the beauty" гоо сайханы нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 29-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  karaoke night
 • 23:40
  "хоёр тавилан" соак 22-р анги
 • 00:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:50
  эфир завсарласан

06-30

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "дөрвөн ертөнц" соак 29-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 29-р анги 2-р хэсэг
 • 12:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:20
  "reach the beauty" гоо сайханы нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 13:45
  "хоёр тавилан" соак 22-р анги
 • 14:30
  тайваниас бэлтгэсэн аялалын нэвтрүүлэг
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  экстра нэвтрүүлэг
 • 15:40
  эзэгтэй нарын цаг
 • 16:10
  зэвүүн яриа
 • 17:00
  "tvmall"
 • 17:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:40
  авто тайм үзүүлж байна
 • 18:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 30-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хоёр тавилан" соак 23-р анги
 • 23:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:50
  эфир завсарласан

07-01

 • 07:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:10
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "у" хӨтӨлбӨр
 • 12:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:40
  тайваниас бэлтгэсэн аялалын нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "дөрвөн ертөнц" соак 30-р анги
 • 14:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 15:10
  "хак чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 15:50
  экстра нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "хоёр тавилан" соак 23-р анги
 • 16:50
  "дарба бандидын 7-р дүр данзанчойжилодой"хөвсгөл аймгаас бэлтгэв
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:00
  "уих-ын цаг"
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "reach the beauty" гоо сайханы нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 31-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  зэвүүн яриа
 • 23:30
  "хоёр тавилан" соак 24-р анги
 • 00:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:40
  эфир завсарласан

07-02

 • 07:05
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "х" хӨтӨлбӨр
 • 12:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр тойм
 • 12:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:50
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 13:15
  "дөрвөн ертөнц" соак 31-р анги
 • 14:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:55
  экстра нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 15:35
  монгол батаарын дууль
 • 16:35
  "хоёр тавилан" соак 24-р анги
 • 17:15
  "tvmall"
 • 17:25
  "хөх тэнгэрийн эзэн" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "алгын чинээ попод тохиолдсон адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 32-р анги
 • 19:20
  "дөрвөн ертөнц" соак 32-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "ажлын дараа" нэвтрүүлэг
 • 23:25
  "хоёр тавилан" соак 25-р анги
 • 00:05
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:25
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/