03-31

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 10:45
  business news
 • 10:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  теле хичээл 6-р анги - үндэсний бичиг
 • 11:40
  теле хичээл 6-р анги - физик
 • 12:00
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 12:05
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 12:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:35
  "жумүн" соак 19-р анги
 • 14:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:10
  business news
 • 15:20
  теле хичээл 6-р анги - үндэсний бичиг
 • 15:40
  теле хичээл 6-р анги - физик
 • 16:00
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 16:05
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 16:45
  "хошин шог"
 • 17:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "tvmall"
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:25
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  business news
 • 19:00
  "жумүн" соак 20-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  "ерөнхий сайдын санаачилга"
 • 20:30
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "чинээлэг айлын хүү"соак 23-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир завсарласан

04-01

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:50
  business news
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 10:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  теле хичээл 6-р анги - математик
 • 11:40
  теле хичээл 6-р анги - дизайн технологи
 • 12:00
  теле хичээл 6-р анги - иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 12:05
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 12:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:50
  business news
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "жумүн" соак 20-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  теле хичээл 6-р анги - математик
 • 15:40
  теле хичээл 6-р анги - дизайн технологи
 • 16:00
  теле хичээл 6-р анги - иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 16:05
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 16:45
  "хошин шог"
 • 17:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:25
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "жумүн" соак 21-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "хандлагаа өөрчилсөн жилүүд"
 • 22:45
  "чинээлэг айлын хүү"соак 24-р анги
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:00
  эфир завсарласан

04-02

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:30
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  business news
 • 11:35
  теле хичээл 6-р анги - уран зохиол
 • 11:55
  теле хичээл 6-р анги - англи хэл
 • 12:15
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 12:20
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "жумүн" соак 21-р анги
 • 14:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  теле хичээл 6-р анги - уран зохиол
 • 15:40
  теле хичээл 6-р анги - англи хэл
 • 16:00
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 16:15
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 17:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:25
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "хавдаргүй хот"
 • 19:00
  "жумүн" соак 22-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө"хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "чинээлэг айлын хүү"соак 25-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир завсарласан

04-03

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  business news
 • 09:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:20
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө"хэлэлцүүлэг
 • 10:45
  business news
 • 10:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  теле хичээл 6-р анги - хими
 • 11:40
  теле хичээл 6-р анги - биеийн тамир
 • 11:45
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 12:00
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:45
  business news
 • 13:55
  "жумүн" соак 22-р анги
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  теле хичээл 6-р анги - хими
 • 15:40
  теле хичээл 6-р анги - биеийн тамир
 • 15:45
  теле хичээл 6-р анги - эрүүл мэнд
 • 16:00
  эеш -д бэлтгэх хичээл
 • 16:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  business news
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:25
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "жумүн" соак 23-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "чинээлэг айлын хүү"соак 26-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир завсарласан

04-04

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:15
  business news
 • 12:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "жумүн" соак 19,20,21-р анги
 • 16:00
  business news
 • 16:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:15
  "ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө"хэлэлцүүлэг
 • 16:55
  "tvmall"
 • 17:25
  business news
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 19:00
  "жумүн" соак 24-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  "covid-19"халдварын нөхцөл байдлын тойм
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа"
 • 23:05
  "чинээлэг айлын хүү"соак 27-р анги
 • 00:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

04-05

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  business news
 • 12:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:00
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 13:05
  business news
 • 13:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:20
  "жүмун" соак 22,23,24-р анги
 • 16:40
  business news
 • 16:50
  "covid-19"халдварын нөхцөл байдлын тойм
 • 17:20
  "tvmall"
 • 17:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:55
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 18:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "жумүн" соак 25-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "солонгон руби" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "чинээлэг айлын хүү"соак 28-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр