08-21

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 08:05
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:15
  business news
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  хошин шог
 • 11:10
  business news
 • 11:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:20
  "чонын алтан шагай" моак 35-р анги
 • 12:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:40
  business news
 • 12:45
  "сайн, муу хулгайч" соак 16-р анги
 • 14:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  business news
 • 14:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:15
  хошин шог
 • 14:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  "би сөхрөхгүй" соак 1-р анги
 • 20:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:35
  business news
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "сайн, муу хулгайч" соак 17-р анги
 • 23:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  эфир завсарласан

08-22

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:45
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 11:15
  "би сөхрөхгүй" соак 1-р анги
 • 12:45
  business news
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  "сайн, муу хулгайч" соак 17-р анги
 • 14:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:10
  business news
 • 14:15
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 17:30
  business news
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "засаг цаг - сэргэлт"
 • 19:10
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  "би сөхрөхгүй" соак 2-р анги
 • 20:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:35
  business news
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "сайн, муу хулгайч" соак 18-р анги
 • 23:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  эфир завсарласан

08-23

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  business news
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 11:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  "би сөхрөхгүй" соак 2-р анги
 • 13:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:10
  business news
 • 13:15
  "сайн, муу хулгайч" соак 18-р анги
 • 14:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  business news
 • 14:50
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  "би сөхрөхгүй" соак 3-р анги
 • 20:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:35
  business news
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "сайн, муу хулгайч" соак 19-р анги
 • 23:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  эфир завсарласан

08-24

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:35
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:10
  business news
 • 12:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "чонын алтан шагай" моак 34,35-р анги
 • 14:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:30
  business news
 • 14:35
  "сайн, муу хулгайч" соак 19-р анги
 • 16:00
  "амрыг эрье"
 • 16:30
  алтан фонд - бээжин 2008 зуны олимпийн наадам
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 19:00
  "би сөхрөхгүй" соак 4-р анги
 • 20:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:35
  business news
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа"
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:10
  эфир завсарласан

08-25

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:35
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "алгын чинээ попо" хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  business news
 • 12:10
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:15
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "би сөхрөхгүй" соак 1,2,3,4-р анги
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч"
 • 18:45
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "би сөхрөхгүй" соак 5-р анги
 • 20:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:35
  business news
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "хуримын сюрприз" муск
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:50
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг