02-20

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:20
  business news
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 10:30
  хошин шог
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  "чинээлэг айлын хүү " соак 46-р анги
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "сагсан бөмбөгийн 21 аймгийн лигийн тоглолт"
 • 13:50
  business news
 • 13:55
  "тэ жу ён " соак 20-р анги
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  business news
 • 15:30
  "дөрвөн ертөнц" соак 28-р анги
 • 16:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:45
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 17:05
  "азийн орнуудын соёлоос"
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  business news
 • 18:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 19:25
  "umeco сугалааны тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:45
  "чинээлэг айлын хүү " соак 47-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 21-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  пёнчан 2018 - хоккей - орос - слован эрэгтэй
 • 01:45
  эфир завсарласан

02-21

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  business news
 • 09:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 10:20
  хошин шог
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "чинээлэг айлын хүү " соак 47-р анги
 • 12:45
  business news
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:25
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 13:45
  "тэ жу ён " соак 21-р анги
 • 14:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:40
  "дөрвөн ертөнц" соак 29-р анги
 • 16:50
  муста э.чулуунчимэг - бүсгүй ертөнц
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  business news
 • 18:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 19:15
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 19:45
  "чинээлэг айлын хүү " соак 48-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 22-р анги
 • 23:25
  "сагсан бөмбөгийн 21 аймгийн лигийн тоглолт"
 • 23:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:05
  пёнчан 2018 - хоккей - норвеги - швед эрэгтэй
 • 01:30
  пёнчан 2018 - хоккей - орос - слован эрэгтэй
 • 03:00
  эфир завсарласан

02-22

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  business news
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  хошин шог
 • 10:25
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 10:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:50
  business news
 • 10:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "чинээлэг айлын хүү " соак 48-р анги
 • 12:55
  business news
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "тэ жу ён " соак 22-р анги
 • 14:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:35
  business news
 • 14:40
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "дөрвөн ертөнц" соак 30-р анги
 • 16:35
  "сагсан бөмбөгийн 21 аймгийн лигийн тоглолт"
 • 17:05
  хошин шог
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  business news
 • 18:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 19:45
  "чинээлэг айлын хүү " соак 49-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 23-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  пёнчан 2018 - хоккей - америк - слован эрэгтэй
 • 01:35
  пёнчан 2018 - хоккей - канад- чех эрэгтэй
 • 03:45
  эфир завсарласан

02-23

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  business news
 • 09:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:30
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  business news
 • 12:05
  "чинээлэг айлын хүү " соак 45,46,47-р анги
 • 15:20
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 15:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 15:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "тэ жу ён " соак 23-р анги
 • 17:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 17:30
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "tvmall"
 • 18:00
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 18:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 19:20
  business news
 • 19:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:30
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 19:45
  "чинээлэг айлын хүү " соак 50-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:15
  пёнчан 2018 - хоккей - чех- швейцарь эрэгтэй
 • 00:40
  пёнчан 2018 - хоккей - финлянд-америк эрэгтэй
 • 02:40
  эфир завсарласан

02-24

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:40
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 09:35
  business news
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:05
  business news
 • 11:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:25
  "чинээлэг айлын хүү " соак 48,49,50-р анги
 • 15:50
  мөрөөдлөөсөө барьж авья:ану-ын лос анжелес хотод англи хэл сурах бодит боломж
 • 16:20
  "tvmall"
 • 16:30
  business news
 • 16:35
  "хайртай шүү ээжээ"
 • 16:55
  "сүүн аялгуу" теле концерт
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:15
  business news
 • 19:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:25
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 19:45
  "чинээлэг айлын хүү " соак 51-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "сагсан бөмбөгийн 21 аймгийн лигийн тоглолт"
 • 22:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  пёнчан 2018 - хоккей - слован - норвеги эрэгтэй
 • 01:00
  пёнчан 2018 - хоккей - швейцарь - япон эмэгтэй
 • 02:40
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

II/2121:10

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

II/2122:55

МҮОНТ

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн хөтөлбөр

II/2103:50

SPS Үндэс

ШАЛЬКЕ - МАН.СИТИ (ШУУД) АВАРГУУДЫН ЛИГ ШӨВГИЙН 16