12-11

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 07:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:10
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:50
  business news
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:20
  "japan video topics"
 • 09:50
  азийн орнуудын соёлоос - хятадын мега төсөл
 • 10:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 66-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "киносутра"уск 6-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "шинэ улаанбаатар"
 • 15:55
  "бидний мэдэхгүй хятад орон"блог нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  business news
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 67-р анги
 • 20:00
  "монгол улсын ерөнхий сайдын оху-д хийсэн айлчлал"
 • 20:30
  "шинэ хөдөө" төсөл нэвтрүүлэг
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "киносутра"уск 7-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:25
  эфир завсарласан

12-12

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  business news
 • 08:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:10
  "шинэ хөдөө" төсөл нэвтрүүлэг
 • 10:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 67-р анги
 • 12:45
  business news
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:15
  "киносутра"уск 7-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "ажилтай монгол"
 • 16:00
  business news
 • 16:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:20
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 68-р анги
 • 20:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  business news
 • 20:25
  "шинэ улаанбаатар"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "киносутра"уск 8-р анги
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:25
  эфир завсарласан

12-13

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 07:55
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  business news
 • 08:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  "шинэ улаанбаатар"
 • 10:20
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:35
  business news
 • 11:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 68-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  business news
 • 13:40
  "киносутра"уск 8-р анги
 • 14:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:35
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 16:15
  "бидний мэдэхгүй хятад орон"блог нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "tvmall"
 • 17:10
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "эх орноо шинэчлье"
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 1-р анги
 • 20:15
  business news
 • 20:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  "монголоо шинэчилье"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "аз жаргалын эрэлд" муск
 • 23:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:25
  эфир завсарласан

12-14

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:10
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  "tvmall"
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:10
  "шинэ нам үзүүлж байна"
 • 12:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:40
  business news
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:05
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 65,66,67-р анги
 • 15:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:55
  business news
 • 16:05
  "шинэ улаанбаатар"
 • 16:35
  "амрыг эрье"
 • 17:05
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  business news
 • 17:35
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:10
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 2-р анги
 • 20:15
  business news
 • 20:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  "биеийн өөрчлөлт"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа"
 • 23:05
  "уншаад шатаа" уск
 • 00:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:50
  эфир завсарласан

12-15

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "мэтийн адал явдал"хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:25
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 09:10
  "tvmall"
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:20
  business news
 • 12:30
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 68-р анги
 • 14:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:35
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 1,2-р анги
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:20
  business news
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч"
 • 18:45
  "зуун жилийн өв залгамжлагч" соак 3-р анги
 • 20:00
  "кайф"
 • 20:30
  "ажилтай монгол"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "шүд ба хумс" уск
 • 00:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:10
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл