06-24

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  business news
 • 08:10
  "яаяа ,зук хоёр"хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  fiba 3*3 u18 -доминикан-укриан- эр
 • 09:00
  fiba 3*3 u18 -шри ланка- хятад- эм
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:15
  "цахим эмч" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  "дуни" соак 47-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:20
  business news
 • 13:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 14:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "тэ жу ён " соак 108-р анги
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "тэ жу ён " соак 108-р анги үргэлжлэл
 • 15:50
  "дэндүү их хүсэл" соак 44-р анги
 • 17:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  business news
 • 17:15
  ажлын дараа
 • 17:35
  "tvmall"
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  business news
 • 18:45
  fiba 3*3 u18 - египет-укриан - эм
 • 19:25
  манлайлагч гэр бүл
 • 19:30
  "дуни" соак 48-р анги
 • 20:30
  "хөгжлийн гарц" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 109-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

06-25

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  "japan video topics"
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  fiba 3*3 u18 - египет-укриан - эм
 • 10:30
  fiba 3*3 u18 - румен-киргизстан - эр
 • 10:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:30
  "дуни" соак 48-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  business news
 • 13:35
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 14:05
  "тэ жу ён " соак 109-р анги 1-р хэсэг
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "тэ жу ён " соак 109-р анги 2-р хэсэг
 • 15:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:55
  "дэндүү их хүсэл" соак 45-р анги
 • 16:55
  business news
 • 17:05
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  business news
 • 18:45
  fiba 3*3 u18 -франц-филиппин - эм
 • 19:05
  fiba 3*3 u18 - эстони-аргентин- эр
 • 19:30
  "дуни" соак 49-р анги
 • 20:45
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 110-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

06-26

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:05
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  business news
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  fiba 3*3 u18 -франц-филиппин - эм
 • 10:40
  fiba 3*3 u18 - эстони-аргентин- эр
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:15
  business news
 • 11:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "дуни" соак 49-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:15
  business news
 • 13:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:30
  "тэ жу ён " соак 111-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "дэндүү их хүсэл" соак 46-р анги
 • 16:35
  үгийг тань сонсоё - гэгээрлийн цаг
 • 17:15
  "japan video topics"
 • 17:35
  "tvmall"
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  business news
 • 18:45
  fiba 3*3 u18 -бразил-киргизстан - эр
 • 19:10
  fiba 3*3 u18 - недерланд-чех - эм
 • 19:30
  "дуни" соак 50-р анги
 • 20:45
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 112-р анги
 • 23:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:50
  эфир завсарласан

06-27

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:10
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  fiba 3*3 u18 -бразил-киргизстан - эр
 • 11:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:45
  business news
 • 11:55
  "дуни" соак 50-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "тэ жу ён " соак 112-р анги
 • 14:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  "дэндүү их хүсэл" соак 47-р анги
 • 16:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:45
  азийн орнуудын соёлоос - хятадын мега төсөл
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:30
  business news
 • 18:40
  "сүлдэт баганын дэргэдээс"
 • 19:00
  fiba 3*3 u18 - монгол-филиппин- эм
 • 19:05
  fiba 3*3 u18 -аргентин-бразил - эр
 • 19:30
  "дуни" соак 51-р анги
 • 20:45
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 113-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

06-28

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  business news
 • 09:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  fiba 3*3 u18 - монгол-филиппин- эм
 • 10:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "ажлын дараа"
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  fiba 3*3 u18 -аргентин-бразил - эр
 • 11:45
  business news
 • 11:55
  "дуни" соак 51-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  business news
 • 13:35
  "тэ жу ён " соак 113-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "дэндүү их хүсэл" соак 48-р анги
 • 16:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  азийн орнуудын соёлоос - хятадын мега төсөл
 • 17:20
  "japan video topics"
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  business news
 • 18:45
  fiba 3*3 u18 - румен-эстони - эр
 • 19:10
  fiba 3*3 u18 - франц-недерланд - эр
 • 19:30
  "дуни" соак 52-р анги
 • 20:45
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 114-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

06-29

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:40
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  fiba 3*3 u18 - румен-эстони - эр
 • 09:10
  fiba 3*3 u18 - франц-недерланд - эр
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:40
  business news
 • 11:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "дуни" соак 48,49,50-р анги
 • 15:20
  "амрыг эрье"
 • 15:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:00
  business news
 • 16:10
  "оросоо гавьяат - хүндэтгэлийн тоглолт"
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:15
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:05
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "дуни" соак 53-р анги
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:15
  эфир завсарласан

06-30

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "өвсний эльф" хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:25
  fiba 3*3 u18 - унгар - польш- эм
 • 08:45
  fiba 3*3 u18 - шинэ зеланд-америк - эм
 • 09:05
  fiba 3*3 u18 - словен-турк- эр
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:05
  business news
 • 11:15
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "дуни" соак 51,52,53-р анги
 • 15:10
  fiba 3*3 u18 - итали-иордан-эр
 • 15:35
  fiba 3*3 u18 - оху-унгар-эм
 • 15:55
  fiba 3*3 u18 - шинэ зеланд-польш - эм
 • 16:15
  сүлдэт баганын дэргэдээс
 • 16:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:40
  "tvmall"
 • 16:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "үгийг тань сонсоё"
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "дуни" соак 54-р анги
 • 20:15
  business news
 • 20:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  "робот галт тэрэг"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  fiba 3*3 u18 - турк-итали - эр
 • 22:35
  fiba 3*3 u18 - оху- ану - эм
 • 23:00
  fiba 3*3 индонез - япон - эм
 • 23:45
  fiba 3*3 u18 - хятад - иордан - эр
 • 00:05
  fiba 3*3 u18 -латви - америк - эр
 • 00:25
  fiba 3*3 u18 - беларус - орос - эр
 • 00:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:55
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт