10-21

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "орон орны хоол"
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:50
  business news
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:10
  хошин шог
 • 10:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "дурсамж -1988" соак 23-р анги
 • 12:50
  business news
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "japan video topics"
 • 13:45
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 14:45
  business news
 • 14:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "киносутра -8" муск
 • 16:20
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 17:15
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "дурсамж -1988" соак 24-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "аз жаргалын шок"муск
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:55
  эфир завсарласан

10-22

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "орон орны хоол"
 • 09:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:20
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:50
  business news
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "дурсамж -1988" соак 24-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  business news
 • 13:35
  танд тустай агшин
 • 13:40
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 14:20
  japan video topics
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "аз жаргалын шок"муск
 • 17:15
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "дурсамж -1988" соак 25-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "богд хаан"муск
 • 00:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  эфир завсарласан

10-23

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "орон орны хоол"
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  business news
 • 10:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:30
  "дурсамж -1988" соак 25-р анги
 • 12:50
  business news
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 14:25
  анна каренина бүтсэн түүх
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  business news
 • 15:35
  "богд хаан"муск
 • 17:35
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:20
  "сүлдэт баганын дэргэдээс"
 • 18:45
  "дурсамж -1988" соак 26-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "хуримын сюрприз"муск
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:55
  эфир завсарласан

10-24

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "орон орны хоол"
 • 08:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:55
  business news
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:20
  "дурсамж -1988" соак 22.23.24-р анги
 • 15:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:40
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 16:20
  "цаг агаарын мэдээ"
 • 16:25
  business news
 • 16:35
  'tvmall''
 • 16:55
  "ойлголт зөв бол үйлдэдл зөв"
 • 17:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:15
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "дурсамж -1988" соак 27-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "паралель ертөнц"муск
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:55
  эфир завсарласан

10-25

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:30
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  business news
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "tvmall"
 • 09:10
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 12:50
  business news
 • 13:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:45
  "дурсамж -1988" соак 25.26.27-р анги
 • 16:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:40
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч"
 • 18:45
  "дурсамж -1988" соак 28-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "анхаар дотор чимээгүй"муск
 • 23:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:55
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2222:40

MovieBox

"12 жилийн боолчлол (12 Years a Slave)" УСК