04-18

 • 07:00
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 09:15
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:35
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "тэ жу ён" соак 19-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 13:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:20
  хошин шог
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 15:50
  азийн орнуудын соёлоос - япон хоолны соёл
 • 16:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:40
  монгол улсын ерөнхий сайд у.хүрэлсүх - бнхау-д
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 20-р анги
 • 20:15
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  монгол улсын ерөнхий сайд у.хүрэлсүх - өмнөговь ,дундговь аймагт
 • 22:30
  nuans - granada тоглолт
 • 00:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:50
  эфир засварласан

04-19

 • 07:00
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 09:15
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:35
  монгол улсын ерөнхий сайд у.хүрэлсүх - өмнөговь ,дундговь аймагт
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "тэ жу ён" соак 20-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 13:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:20
  соронз үзүүлж байна - муста б.батболд - best of hits
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 16:00
  азийн орнуудын соёлоос - япон гоо үзэсгэлэн - 5,6 цуврал
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 21-р анги
 • 20:15
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  karaoke night
 • 23:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир засварласан

04-20

 • 07:00
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 09:15
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:35
  japan video topics
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "тэ жу ён" соак 21-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 13:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:20
  хошин шог
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  азийн орнуудын соёлоос - japan video topics - 1-4 цуврал
 • 16:20
  karaoke night
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 22-р анги
 • 20:15
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  соронз үзүүлж байна - муста б.батболд - best of hits
 • 22:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:10
  эфир засварласан

04-21

 • 06:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:00
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  өнөөдрийн аялал
 • 11:30
  "дуудлага" ярилцлага
 • 12:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:30
  "тэ жу ён" соак 18-20-р анги
 • 15:45
  "гэгээн өдөр"ярилцлага
 • 16:15
  "tvmall"
 • 16:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "уих-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 23-р анги
 • 20:15
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 20:50
  хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  эфир засварласан

04-22

 • 06:50
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:20
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  өнөөдрийн аялал
 • 11:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "тэ жу ён" соак 21-23-р анги
 • 16:15
  "tvmall"
 • 16:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 17:10
  "нори " хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" реалити шоу
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 24-р анги
 • 20:15
  "мэттийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  азийн орнуудын соёлоос - япон хоолны соёл
 • 23:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:20
  эфир засварласан

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1918:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги