08-08

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:10
  business news
 • 07:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "орон орны хоол"
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "homeshopping"
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага30\0
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:45
  business news
 • 11:55
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 34,35,36-р анги
 • 15:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "шинэ улаанбаатар"№25
 • 16:10
  "tvmall"
 • 16:40
  "үл тасрах аялгуу - авьяаслаг гэр бүл"
 • 17:40
  "онцгой эрх" making movie
 • 18:00
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 18:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  business news
 • 18:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 39-р анги
 • 20:05
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  business news
 • 20:30
  "шинэ улаанбаатар"№26
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - авьяаслаг гэр бүл"
 • 23:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:20
  эфир завсарласан

08-09

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  business news
 • 09:00
  "homeshopping"
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага30/0
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:05
  business news
 • 12:15
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:00
  business news
 • 13:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:15
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 37,38,39-р анги
 • 16:15
  business news
 • 16:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:30
  "шинэ улаанбаатар"№21
 • 17:00
  "tvmall"
 • 17:30
  "үл тасрах аялгуу - авьяаслаг гэр бүл"
 • 18:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:15
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 18:30
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 19:00
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 40-р анги
 • 20:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  "нори"хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  covid-19халдварын нөхцөл байдлын тойм
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - авьяаслаг гэр бүл"
 • 23:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:20
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

VIII/0921:30

MovieBox

"Шилжилт 2" МУСК

VIII/0914:15

MovieBox

"Комптоноос төрсөн одод (Straight Outta Compton)" УСК

VIII/0916:50

MovieBox

"Варкрафт (Warcraft)" УСК