03-25

 • 06:40
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:20
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "у" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  сэтгэл тайван хүүхэд нас
 • 12:40
  кайф
 • 13:10
  алтан шар зам өлзийтэй байг уралдааны 3-р байрын шагналт д.лхагвадорж
 • 13:35
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:05
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 6 -р анги
 • 15:10
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:10
  "дахин дурлах юмсан" соак 18-р анги
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:10
  амжилтын төлөө
 • 18:40
  "уих-ын цаг"
 • 19:10
  "reach the beauty" нэвтрҮҮлэг
 • 19:50
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 7 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  зэвүүн яриа
 • 23:30
  "дахин дурлах юмсан" соак 19-р анги
 • 00:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:10
  эфир завсарласан

03-26

 • 07:20
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "х" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:10
  "Чак хак" цэнгээнт нэвтрҮҮлэг
 • 13:40
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 7 -р анги
 • 15:00
  хүчирхийлэлгүй ирээдүй бидний гарт
 • 15:10
  "tvmall"
 • 15:20
  дэлхийн цирк - демидов
 • 16:50
  "дахин дурлах юмсан" соак 19-р анги
 • 18:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:15
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:45
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:15
  "ажлын дараа"
 • 19:50
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 8 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "дахин дурлах юмсан" соак 20-р анги
 • 23:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

03-27

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:10
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 8 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 8 -р анги 2-р хэсэг
 • 12:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:30
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг"
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  "reach the beauty"
 • 14:10
  ажлын дараа
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:00
  "дахин дурлах юмсан" соак 20-р анги
 • 17:25
  tvmall
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 9 -р анги
 • 20:57
  haier брэндийн танилцуулга
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 1-р анги
 • 23:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

03-28

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 9 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 9 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг"
 • 12:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 14:00
  "хак чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 14:30
  хошин шог
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:00
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:10
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 1-р анги
 • 17:20
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 10 -р анги
 • 20:57
  haier брэндийн танилцуулга
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 2-р анги
 • 23:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

03-29

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 10 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 10 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:00
  кайф
 • 12:30
  хошин шог
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "топ сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:30
  амжилтын төлөө
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:00
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:10
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 2-р анги
 • 17:20
  "tvmall''
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "Чак хак" цэнгээнт нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 11 -р анги
 • 20:57
  haier брэндийн танилцуулга
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 3-р анги
 • 23:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

03-30

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 07:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 08:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  нитх шууд дамжуулна
 • 12:00
  зэвүүн яриа
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:50
  "хак чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 14:50
  "tvmall''
 • 15:00
  "зааг" ном залах ёслолын ажиллагаа
 • 17:00
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 11 -р анги
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "reach the beauty"
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 12 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  ман-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хөдөө орон нутагт
 • 22:55
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 4-р анги
 • 00:05
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:35
  эфир завсарласан

03-31

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:40
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 12 -р анги
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 12 -р анги
 • 11:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:20
  "reach the beauty"
 • 12:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 14:40
  үл тасрах аялгуу / танилцуулга /
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:05
  хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 4-р анги
 • 17:20
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 13 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  үл тасрах аялгуу / танилцуулга /
 • 22:55
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 5-р анги
 • 00:05
  "pump beats " тоглолт
 • 01:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:55
  эфир завсарласан

04-01

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "у" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  үл тасрах аялгуу / танилцуулга /
 • 12:45
  кайф
 • 13:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 13 -р анги
 • 15:00
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:00
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 5-р анги
 • 17:10
  "tvmall"
 • 17:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  амжилтын төлөө
 • 18:30
  "уих-ын цаг"
 • 19:00
  тайлал 2017
 • 19:20
  "reach the beauty" нэвтрҮҮлэг
 • 19:50
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 14 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  зэвүүн яриа
 • 23:30
  "хаан эзний хатуу хувь заяа" соак 6-р анги
 • 00:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:10
  эфир завсарласан

04-02

 • 07:20
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "х" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  үл тасрах аялгуу / танилцуулга /
 • 12:45
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "Чак хак" цэнгээнт нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 14 -р анги
 • 15:20
  "tvmall"
 • 15:30
  алтан чагнуур ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа
 • 17:00
  "цэцгийн хатан" соак 6-р анги
 • 17:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:30
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  үл тасрах аялгуу / танилцуулга /
 • 19:15
  "ажлын дараа"
 • 19:50
  "селиваново эмчийн хувийн амьдрал" оак 15 -р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "цэцгийн хатан" соак 7-р анги
 • 23:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:20
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги