06-17

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:40
  маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  өнөөдрийн аялал
 • 11:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:15
  business news
 • 12:20
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 13:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:55
  "тэ жу ён" соак 79,80 -р анги
 • 16:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:20
  "tvmall"
 • 16:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 17:05
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 80-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "хакер" уск
 • 00:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:40
  эфир засварласан

06-18

 • 07:10
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 09:00
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  business news
 • 09:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:00
  хошин шог
 • 10:15
  "цахим эмч" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "тэ жу ён" соак 80-р анги
 • 12:50
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:15
  reach the beauty
 • 14:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 14:50
  хөгжмийн завсарлага
 • 14:55
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 1-р анги
 • 16:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:40
  зэвүүн яриа
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 81-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "108 чөтгөрийн хаад" уск
 • 00:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 01:00
  эфир засварласан

06-19

 • 07:10
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 09:00
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  business news
 • 09:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:15
  reach the beauty
 • 10:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  "тэ жу ён" соак 81-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 14:40
  хөгжмийн завсарлага
 • 14:55
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 2-р анги
 • 16:20
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 16:50
  хошин шог
 • 17:25
  "tvmall"
 • 17:30
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 82-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "гудамжны бүжиг" уск
 • 00:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 01:00
  эфир засварласан

06-20

 • 07:00
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:50
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  business news
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "тэ жу ён" соак 82-р анги
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 14:55
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 3-р анги
 • 16:20
  "хакер" уск
 • 17:25
  "tvmall"
 • 17:30
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 83-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "аз жаргалын эрэлд" муск
 • 00:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:40
  эфир засварласан

06-21

 • 07:00
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:50
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:20
  business news
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "тэ жу ён" соак 83-р анги
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:15
  хошин шог
 • 14:55
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 4-р анги
 • 16:20
  "оч" уск
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 84-р анги
 • 20:00
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  karaoke night
 • 23:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:00
  эфир засварласан

06-22

 • 07:00
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:45
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:55
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:25
  business news
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:15
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "тэ жу ён" соак 84-р анги
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:25
  business news
 • 13:30
  "гэгээн өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:25
  "маамуу"хүүхэлдэйн кино
 • 14:55
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 5-р анги
 • 16:20
  karaoke night
 • 17:30
  "tvmall"
 • 17:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  нийслэл шийдэл
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 85-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  хотын хөгжлийн тойм
 • 23:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:50
  эфир засварласан

06-23

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:40
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  business news
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  өнөөдрийн аялал
 • 11:30
  "дуудлага"
 • 12:00
  business news
 • 12:05
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 12:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:55
  хошин шог
 • 13:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "тэ жу ён" соак 85-р анги
 • 15:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:10
  "эгэл ертөнц" оак 6-р анги
 • 16:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 16:25
  "tvmall"
 • 16:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "уих-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:20
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 86-р анги
 • 20:00
  "хаан банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан"
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "эскобарын алдагдсан диваажин" уск
 • 01:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 02:00
  эфир засварласан

06-24

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:40
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 09:05
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  business news
 • 09:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  өнөөдрийн аялал
 • 11:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 12:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:15
  business news
 • 12:20
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "тэ жу ён" соак -р анги
 • 14:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:45
  хошин шог
 • 15:15
  "хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 15:25
  "эгэл ертөнц" оак 7-р анги
 • 16:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:20
  "tvmall"
 • 16:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 17:05
  "алгын чинээ попо " хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "тэ жу ён" соак 87-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  "шавьжнууд" хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:10
  "үл тасрах аялгуу - аранзал тугаа мандуулагчид" уралдаант нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "she's funny that way" уск
 • 00:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:40
  эфир засварласан

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/