04-27

 • 07:40
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "ээж" соак 8-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "ээж" соак 8-р анги 2-р хэсэг
 • 12:00
  зэвүүн яриа
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 16:00
  экстра үзүүлж байна
 • 16:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:15
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 17:25
  "tvmall''
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:20
  экстра үзүүлж байна
 • 18:30
  "reach the beauty"
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  karaoke night
 • 23:25
  "ээж" соак 9-р анги
 • 00:35
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:55
  эфир завсарласан

04-28

 • 07:10
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "ээж" соак 9-р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "ээж" соак 9-р анги 2-р хэсэг
 • 11:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:20
  "reach the beauty"
 • 12:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  экстра үзүүлж байна
 • 16:10
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 17:20
  "tvmall"
 • 17:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:35
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:20
  экстра үзүүлж байна
 • 18:30
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 19:45
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  тусгай сурвалжлага
 • 23:00
  "ээж" соак 10-р анги
 • 00:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 00:30
  эфир завсарласан

04-29

 • 07:20
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "у" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  "ээж" соак 10-р анги
 • 13:40
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 14:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:50
  му-ын филармони - "яруу төгөлдөр" төгөлдөр хуурын концерт
 • 16:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:45
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 17:45
  экстра нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "tvmall"
 • 18:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:30
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "уих-ын цаг"
 • 19:15
  "reach the beauty" нэвтрҮҮлэг
 • 19:45
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  зэвүүн яриа
 • 23:30
  "ээж" соак 11-р анги
 • 00:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:00
  эфир завсарласан

04-30

 • 07:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:10
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:20
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:40
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "х" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  "ээж" соак 11-р анги
 • 13:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:10
  хак чак
 • 14:40
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 15:50
  "tvmall"
 • 16:00
  karaoke night
 • 16:45
  экстра нэвтрүүлэг
 • 16:55
  дуучин ш.хүрэлбаатар - миний дурласан бүсгүй тоглолт
 • 17:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:20
  экстра нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:00
  "ажлын дараа"
 • 19:45
  үл тасрах аялгуу - монгол улсын төлөө зүтгэе
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:40
  "амжиж сонс" боловсролын судалгаанд суурилсан нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "ээж" соак 12-р анги
 • 00:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 01:00
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/2821:35

MovieBox

"Гэнэтийн цохилт (Penthouse North)" УСК

IV/2822:00

Боловсрол ТВ

"Хайр эргэсэн хавар" ОАК төгсгөлийн 25-р анги

IV/2812:15

AsianBox

"Хүндийн өргөлтийн дагина Ким Буг Жү" ОАК 13-р анги