01-20

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:30
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  "эленагийн сүүдэр" оак 63 -р анги 1-р хэсэг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "эленагийн сүүдэр" оак 63 -р анги 2-р хэсэг
 • 11:40
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 12:00
  "reach the beauty"
 • 12:30
  "гайхамшигт индонези орон - 2"
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  спорт
 • 14:00
  мэдээ
 • 14:30
  100 метр/секунд
 • 15:00
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:40
  алтан туурайт монгол хүлгүүд
 • 16:20
  "tvmall"
 • 16:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:55
  "хүсэл мөрөөдлийн хотхон"хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 17:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  мэдээ
 • 19:15
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:50
  "эленагийн сүүдэр" оак 64-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:30
  "хаан тревэл" аялалын нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:20
  эфир завсарласан

01-21

 • 07:30
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 09:00
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 09:50
  "japan video topics"
 • 10:00
  "у" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:35
  кайф нэвтрүүлэг
 • 13:05
  хүүхэд насыг хайрлая
 • 13:15
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 13:45
  "амжилтын төлөө"
 • 14:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:20
  солонгос орноор - clwh эмнэлэг
 • 14:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:45
  "эленагийн сүүдэр" оак 64-р анги
 • 16:00
  "tvmall"
 • 16:20
  жаргалтайн дэлгэр хөрөг нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "эзэгтэй нарын цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 18:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:40
  "reach the beauty" нэвтрҮҮлэг
 • 19:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:15
  "уих-ын цаг"
 • 19:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:50
  "эленагийн сүүдэр" оак 65-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:30
  зэвүүн яриа
 • 23:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:40
  эфир завсарласан

01-22

 • 07:20
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 08:50
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 09:30
  "гэгээн ӨглӨӨ" ӨглӨӨний Ярилцлага
 • 10:00
  "х" хӨтӨлбӨр
 • 12:30
  үл тасрах аялгуу гала тоглолт
 • 14:00
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 14:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:40
  "Чак хак" цэнгээнт нэвтрҮҮлэг
 • 15:10
  солонгос орноор - clwh эмнэлэг
 • 15:30
  "эленагийн сүүдэр" оак 65-р анги
 • 17:00
  амжиж сонс - судалгаанд суурилсан боловсролын нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:50
  хүний эрх - хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
 • 18:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:10
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 18:40
  "эрҮҮл амьдарцгааЯ - эрҮҮл мэндийн цаг" нэвтрҮҮлэг
 • 19:10
  "ажлын дараа"
 • 19:50
  "эленагийн сүүдэр" оак 66-р анги
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хӨтӨлбӨр
 • 22:30
  "house location" Үл хӨдлӨх хӨрӨнгийн нэвтрҮҮлэг
 • 23:00
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

I/2120:40

Боловсрол ТВ

“Mongolia’s next top model” шоу нэвтрүүлэг тойм

I/2113:00

Монгол ТВ

"Шидтэний шавь" УСК

I/2114:05

Боловсрол ТВ

"Доктор Хэн" ОАК 9.11-12-р анги