10-16

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:45
  business news
 • 08:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 10-р анги
 • 12:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  business news
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 1/ 11,12/-р анги
 • 14:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:30
  japan vidoe topics
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  business news
 • 15:35
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 16:20
  "хурдан морины уралдаан" - архив
 • 17:20
  "tvmall"
 • 17:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 11-р анги
 • 20:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  business news
 • 20:30
  "шинэ хөдөө" төсөл нэвтрүүлэг
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 23:00
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 2 / 1,2/-р анги
 • 00:00
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:10
  эфир завсарласан

10-17

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 10:05
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 11-р анги
 • 12:45
  business news
 • 12:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 2 / 1,2/-р анги
 • 14:20
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:30
  business news
 • 14:35
  "japan video topics"
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:35
  "шинэ хөдөө" төсөл нэвтрүүлэг
 • 16:05
  "хурдан морины уралдаан" - архив
 • 17:25
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 12-р анги
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  business news
 • 20:15
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 2 / 3,4/-р анги
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:15
  эфир завсарласан

10-18

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:30
  хошин шог
 • 10:15
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:30
  business news
 • 11:40
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 12-р анги
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  business news
 • 13:40
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 2 / 3,4/-р анги
 • 14:40
  хошин шог
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  business news
 • 15:35
  "хурдан морины уралдаан" - архив
 • 17:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  мэдээ
 • 18:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "яаяа зук хоёр" хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 13-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "магикяны гэр бүл" оак / season - 2 / 5,6/-р анги
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:15
  эфир завсарласан

10-19

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  business news
 • 07:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:45
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 08:40
  "tvmall"
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:00
  "баянмөнхийн блог" фитнесийн зөвлөгөө
 • 12:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:40
  business news
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:05
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 9,10,11-р анги
 • 16:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:25
  business news
 • 16:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  "монгол улсаа хөгжүүлье "ток шоу
 • 17:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:20
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  business news
 • 17:40
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 14-р анги
 • 20:00
  business news
 • 20:10
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа"
 • 23:05
  "томчууд-2" уск
 • 00:45
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:55
  эфир завсарласан

10-20

 • 06:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 07:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  business news
 • 07:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:45
  "яаяа зук хоёр"
 • 08:00
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  үл тасрах аялгуу - хүрэн хаалгатай дэлгүүр
 • 09:10
  "tvmall"
 • 09:25
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 09:55
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 12:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  business news
 • 12:15
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 12:20
  "баянмөнхийн блог" фитнесийн зөвлөгөө
 • 12:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 13:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:40
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 12,13,14-р анги
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "амрыг эрье"
 • 17:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч"
 • 18:45
  "бүргэдийн дэвэлттэй бүсгүй" соак 15-р анги
 • 20:10
  business news
 • 20:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:25
  "дэлхийн тэтгэлэгүүд"
 • 20:45
  "өдөр бүрийн хэрэглээ"
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "аз жаргалтай хөл" уск
 • 00:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:15
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр