04-24

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  business news
 • 08:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  business news
 • 10:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:25
  " миний аав ийм л хүн" соак 49-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  business news
 • 13:30
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:35
  "тэ жу ён " соак 65-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "дэндүү их хүсэл" соак 6-р анги
 • 16:35
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 17:05
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 17:35
  "tvmall"
 • 17:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "шинэ монгол" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "алтан фонд - монгол улсаа хөгжүүлье" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  мэдээ
 • 19:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:20
  business news
 • 19:30
  "миний аав ийм л хүн" соак 50-р анги
 • 20:45
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 66-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

04-25

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:20
  business news
 • 08:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  business news
 • 11:35
  "миний аав ийм л хүн" соак 50-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "тэ жу ён " соак 66-р анги
 • 14:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  business news
 • 15:30
  "дэндүү их хүсэл" соак 7-р анги
 • 16:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:45
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 17:10
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "шинэ монгол" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "алтан фонд - монгол улсаа хөгжүүлье" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  мэдээ
 • 19:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:20
  business news
 • 19:30
  "миний аав ийм л хүн" соак 51-р анги
 • 20:45
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 67-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

04-26

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 09:05
  business news
 • 09:15
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:20
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 10:10
  кайф
 • 11:00
  мэдээ
 • 11:20
  business news
 • 11:30
  "миний аав ийм л хүн" соак 51-р анги
 • 12:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  мэдээ
 • 13:20
  цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  business news
 • 13:35
  "тэ жу ён " соак 67-р анги
 • 14:45
  цаг агаарын мэдээ
 • 14:50
  business news
 • 15:00
  мэдээ
 • 15:20
  "дэндүү их хүсэл" соак 8-р анги
 • 16:30
  "азийн орнуудын соёлоос"
 • 17:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 17:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:40
  "tvmall"
 • 17:45
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "шинэ монгол" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "алтан фонд - монгол улсаа хөгжүүлье" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  мэдээ
 • 19:15
  цаг агаарын мэдээ
 • 19:20
  business news
 • 19:30
  "миний аав ийм л хүн" соак 52-р анги
 • 20:45
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "тэ жу ён " соак 68-р анги
 • 23:25
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:35
  эфир завсарласан

04-27

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  business news
 • 08:25
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 09:25
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 11:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:40
  business news
 • 11:50
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "миний аав ийм л хүн" соак 48,49,50-р анги
 • 15:10
  "гавьяатыг төрүүлсэн гавьяатнууд"
 • 16:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:05
  business news
 • 16:15
  "tvmall"
 • 16:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 16:30
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  business news
 • 16:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:35
  business news
 • 18:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "миний аав ийм л хүн" соак 53-р анги
 • 20:00
  "хак чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 22:15
  "зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 23:15
  эфир завсарласан

04-28

 • 07:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр
 • 08:15
  "нори" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 08:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 08:45
  business news
 • 08:55
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  "өнөөдрийн аялал"
 • 10:40
  цаг агаарын мэдээ
 • 10:45
  business news
 • 10:55
  "танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 11:40
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  business news
 • 12:35
  цаг агаарын мэдээ
 • 12:40
  "миний аав ийм л хүн" соак 51,52,53-р анги
 • 16:00
  "муста э.чинбаяр,э.чулуунчимэг д.найдандорж - бид нэгэн үеийнхэн"
 • 16:35
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  "tvmall"
 • 17:05
  цаг агаарын мэдээ
 • 17:10
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "танд тустай агшин"зарын цаг
 • 17:30
  "reach the beauty" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "цахим эмч" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  " миний аав ийм л хүн" соак 54-р анги
 • 19:50
  business news
 • 20:00
  цаг агаарын мэдээ
 • 20:05
  "кайф"
 • 20:45
  "солонгон руби"хүүхэлдэйн кино
 • 21:00
  мэдээ мэдээллийн "цаг" хөтөлбөр тойм
 • 22:15
  "миний нууц" муск
 • 23:55
  "house location" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:05
  эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги