04-22

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 10-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 07:55
  "Сочи 2014" өвлийн олимп - скелетон эрэгтэй ганцаарчилсан финал
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  Хошин шог
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  Цахим контент 6-р анги - Биеийн тамир
 • 11:30
  Теле хичээл 6-р анги - Үндэсний бичиг
 • 11:50
  "Хатны нууц" 8-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  "ТВ молл"
 • 13:50
  "Жумүн" 64-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  Цахим контент 6-р анги - Биеийн тамир
 • 15:30
  Теле хичээл 6-р анги - Үндэсний бичиг
 • 15:50
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 10-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 16:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:20
  "МУ-ын филармони - Монгол уран бүтээл"
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 11-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "Хатны нууц" 9-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:15
  "Жумүн" 65-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:30
  "Сочи 2014" өвлийн олимп -уран гулгалт медаль
 • 03:45
  Эфир завсарласан

04-23

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 11-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 07:55
  Хошин шог
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:25
  Цахим контент 6-р анги - Математик
 • 11:45
  "Хатны нууц" 9-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  "ТВ молл"
 • 13:50
  "Жумүн" 65-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  Цахим контент 6-р анги - Математик
 • 15:45
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 11-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 16:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:15
  Хошин шог
 • 16:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:55
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Нийслэлийн зочин
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:15
  Засаг цаг-Эргэн саная
 • 18:35
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 12-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "Хатны нууц" 10-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:15
  "Жумүн" 66-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:30
  "Сочи 2014" өвлийн олимп - Кёрлинг - Канад - Их Британи алтан медал
 • 02:20
  Эфир завсарласан

04-24

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:30
  Хошин шог
 • 07:55
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 8,9,10-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "ТВ молл"
 • 09:30
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:15
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 11:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:40
  "Хатны нууц" 6,7,8-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 15:40
  "Жумүн" 66-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 16:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:40
  Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
 • 17:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  Сүлдэт баганын дэргэдээс
 • 17:50
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Эрүүл амьдарцгаая"эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Уучил"уран сайхны кино
 • 20:10
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 13-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 20:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:40
  Улс төрийн цаг
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:15
  "Жумүн" 67-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:20
  "Сочи 2014" өвлийн олимп - Бобслей 2 хүнтэй финал
 • 00:20
  Эфир завсарласан

04-25

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 11,12,13-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:15
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 12:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 12:55
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 13:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:35
  "Хатны нууц" 4,5-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 16:30
  Засаг цаг-Эргэн саная
 • 16:50
  "ТВ молл"
 • 17:20
  "Олимп хүртэл 100хоног"
 • 17:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "Цахим эмч" төслийн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Тэнгэрээс буусан од" уран сайхны кино
 • 20:30
  "Алиса юу хийхээ мэднэ" 14-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:15
  "Жумүн" 68-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 23:30
  "Сочи 2014" өвлийн олимп - уран гулгалт хос финал
 • 03:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/2320:30

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2)" УСК

IV/2312:05

MovieBox

"Үүрийн гэгээ-1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1)" УСК

IV/2308:40

MovieBox

"Тусгай ажиллагаа" МУСК