12-11

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Намайг барь" УСК
 • 12:10
  "Education first" үзүүлж байна
 • 13:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Хүүгүй ломбард" МУСК
 • 15:40
  "Чимх инээд" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Талархал" ток шоу
 • 17:30
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Автомат" УСК
 • 20:30
  "Засаг цаг-Үр дүн" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Оньс" УСК
 • 23:20
  "Сэвэн TV төгсгөл"

12-12

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Оньс" УСК
 • 11:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Учралын баяр-2" үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хошин шог"
 • 14:00
  "Учрал" МУСК
 • 15:40
  "Чимх инээд" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Миний очих-100 газар" цэнгээнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "Далайн дээрэмчид" УСК
 • 20:30
  "Засаг цаг-Үр дүн" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Алдагдсан хот" УСК
 • 23:20
  "Сэвэн TV төгсгөл"

12-13

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Алдагдсан хот" УСК
 • 11:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Дижитал студент" лекц
 • 13:10
  "Хошин шог"
 • 14:00
  "Том толгойтын романс" МУСК
 • 15:40
  "Чимх инээд" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Миний очих-100 газар" цэнгээнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "Дайны нум сум"УСК
 • 20:30
  "Засаг цаг-Үр дүн" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хайрын эмнэлэг"УСК
 • 23:40
  "Сэвэн TV төгсгөл"

12-14

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Дайны нум сум"УСК
 • 12:30
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:10
  "Эх орон 100 100 лекц"
 • 14:00
  "Ган үзэг 2019" сэтгүүлзүйн салбарын шилдэг шалгаруулах үйл ажиллагаа
 • 16:00
  "Миний очих-100 газар" цэнгээнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "Долоо дугаар өрөөний бэлэг" УСК
 • 20:30
  "Засаг цаг-Үр дүн" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Салхи шиг хов жив" УСК
 • 23:30
  "Сэвэн TV төгсгөл"

12-15

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Салхи шиг хов жив" УСК
 • 12:00
  "Ган үзэг 2019" сэтгүүлзүйн салбарын шилдэг шалгаруулах үйл ажиллагаа
 • 14:00
  "Солиот эх" МУСК
 • 16:30
  "Чимх инээд" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Миний очих-100 газар" цэнгээнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "Багш хөгжлийн форум-2019"
 • 19:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 20:10
  "Засаг цаг-Үр дүн" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Ангуучид" УСК
 • 23:20
  "Сэвэн TV төгсгөл"

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл