01-23

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Оньс" УСК
 • 12:00
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Коронавирусын халдвараас сэргийлье"
 • 13:00
  "After school institute" үзүүлж байна
 • 13:20
  "Инээдээр дархлаагаа дэмжье" үзүүлж байна
 • 14:00
  "Хүний цаана" МУСК
 • 16:00
  "Гэрээт эхнэр" теле жүжиг
 • 17:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:10
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "After school institute" үзүүлж байна
 • 19:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Хар муур" УСК
 • 22:00
  "Сэвэн TV төгсгөл"

01-24

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хар муур" УСК
 • 12:20
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "After school institute" үзүүлж байна
 • 13:20
  "Инээдээр дархлаагаа дэмжье" үзүүлж байна
 • 14:00
  "Падингтон" УСК
 • 15:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 16:00
  "Талархал" ток шоу
 • 17:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "After school institute" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Намайг барь" УСК
 • 22:00
  "Сэвэн TV төгсгөл"

Олон Саналтай

I/2414:30

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2-р анги

I/2417:45

NTV

"Амьдралын ээдрээ" ОАК 13-р анги

I/2418:50

NTV

"Эхнэрийн заавраар" шоу 2.10