06-24

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr.Bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хөгжилтэй өдөр" МУСК
 • 13:20
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Талархал" ток шоу
 • 15:20
  "Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Mr.Bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 16:50
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 17:20
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Хөгжлийн форум - 2018" - Залуус ба энтерпренер сэтгэлгээ
 • 18:50
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Засаг цаг - Сэргэлт"
 • 21:30
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:40
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Вашингтон - 1р хэсэг
 • 22:00
  "Нууц" УСК
 • 23:50
  "Эфир хаасан"

06-25

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Нууц" УСК
 • 13:20
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Талархал" ток шоу
 • 16:05
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 17:05
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Эх орон" 100 100 лекц
 • 18:45
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 19:35
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр: Хеликобактер
 • 19:45
  "Digital student" - 2019 нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:05
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Вашингтон - 2р хэсэг
 • 21:25
  "Найзууд" - 1р анги УСК
 • 23:45
  "Эфир хаасан"

06-26

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Найзууд" - 1р анги УСК
 • 13:50
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Талархал" ток шоу
 • 15:50
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 16:10
  "Mr.Bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 16:40
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 17:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Багш хөгжлийн академи" - 2019 нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Тэд жаргалтай байх эрхтэй" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Дэлхийн хотууд" - нэвтрүүлэг - Берлин - 1р хэсэг
 • 21:20
  "Найзууд" - 2р анги УСК
 • 23:50
  Эфир хаасан

06-27

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Найзууд" - 2р анги УСК
 • 14:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "My UB" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Учралын баяр" - 2
 • 16:35
  "Их засаг үзүүлж байна
 • 16:55
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 17:25
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 17:55
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Хэлэлцүүлэг" - Хүүхдийн хамгаалал
 • 19:25
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр: Үе мөч
 • 20:25
  "Амлалт хэрэгжиж байна" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Их засаг үзүүлж байна
 • 21:25
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Берлин - 2р хэсэг
 • 21:45
  "Андрон хар нүх" УСК
 • 23:45
  Эфир хаасан

06-28

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 12:00
  "Андрон хар нүх" УСК
 • 14:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 15:00
  "Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ? нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Талархал" ток шоу
 • 17:20
  "Mr.Bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 18:20
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Учралын баяр" тусгай дугаар
 • 19:35
  "Тэд жаргалтай байх эрхтэй" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:20
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Сингапур - 1р хэсэг
 • 21:40
  "Ip Man -3" УСК
 • 23:50
  Эфир хаасан

06-29

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Ip Man - 3" УСК
 • 13:40
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 14:40
  "Анастасияа" бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  "Эх орон" 100 100 лекц
 • 17:10
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 17:30
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 18:30
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Багш хөгжлийн академи" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр: Зүрх судас
 • 21:10
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Сингапур - 2р хэсэг
 • 21:50
  "Gun Shy" УСК
 • 23:45
  Эфир хаасан

06-30

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Mr bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 09:30
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 10:00
  "Хошин шог"
 • 10:40
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Gun Shy" УСК
 • 13:25
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:05
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 14:25
  "Далайн дуу" бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
 • 16:05
  "Хэлэлцүүлэг" - Хүүхдийн хамгаалал
 • 16:45
  "Mr.Bean-2" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маги" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:45
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Тэд жаргалтай байх эрхтэй" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес боломж" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Засаг цаг - Сэргэлт "
 • 21:00
  "Их засаг" үзүүлж байна
 • 21:20
  "Дэлхийн хотууд" нэвтрүүлэг - Ром - 1р хэсэг
 • 21:40
  "Механик" УСК
 • 23:45
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт