06-27

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 10:35
  Бизнесс боломж
 • 10:50
  After School үзүүлж байна
 • 10:55
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 11:50
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 11-р анги
 • 12:45
  "Энэ Зомби мөн үү?" 6-р анги
 • 13:15
  After School үзүүлж байна
 • 13:20
  "Би өөрөөрөө төрнө" реалити шоу - 15-р анги
 • 14:15
  Хөгжмийн цаг /Jpop/
 • 15:10
  Чимх инээд
 • 15:50
  "Энэ Зомби мөн үү?" 7-р анги
 • 16:20
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 2-р анги
 • 17:10
  "Дэлхий гараг" баримтат нэвтрүүлэг 7-р анги
 • 18:10
  Sodon Time
 • 18:30
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 19:00
  Бизнесс боломж
 • 19:20
  After School үзүүлж байна
 • 19:25
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Дэлхийн хотууд
 • 20:20
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 12-р анги
 • 21:20
  Гурван баатар
 • 21:30
  "Би өөрөөрөө төрнө" реалити шоу - 16-р анги
 • 22:25
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 2-р анги
 • 23:20
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 12-р анги
 • 01:10
  Эфир хаасан

06-28

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 10:35
  Бизнесс боломж
 • 10:50
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 11:15
  After School үзүүлж байна
 • 11:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 11:50
  Монгол аялал үзүүлж байна
 • 12:25
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 12-р анги
 • 13:20
  "Энэ Зомби мөн үү?" 7-р анги
 • 13:45
  After School үзүүлж байна
 • 13:50
  "Би өөрөөрөө төрнө" реалити шоу - 16-р анги
 • 14:40
  Хөгжмийн цаг /Hiphop/
 • 15:30
  Чимх инээд
 • 15:50
  "Энэ Зомби мөн үү?" 8-р анги
 • 16:20
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 3-р анги
 • 17:10
  "Дэлхий гараг" баримтат нэвтрүүлэг 8-р анги
 • 18:10
  Sodon Time
 • 18:30
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 19:00
  Бизнесс боломж
 • 19:20
  After School үзүүлж байна
 • 19:25
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Дэлхийн хотууд
 • 20:20
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 13-р анги
 • 21:20
  Гурван баатар
 • 21:30
  "Надтай гэрлээч шоу" онцгой дугаарууд
 • 22:25
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 3-р анги
 • 23:20
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 13-р анги
 • 01:10
  Эфир хаасан

06-29

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 10:35
  Бизнесс боломж
 • 10:50
  After School үзүүлж байна
 • 10:55
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 11:50
  Монгол аялал үзүүлж байна
 • 12:25
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 13-р анги
 • 13:20
  "Энэ Зомби мөн үү?" 8-р анги
 • 13:45
  After School үзүүлж байна
 • 13:50
  "Надтай гэрлээч шоу" онцгой дугаарууд
 • 14:50
  Хөгжмийн цаг /Country/
 • 15:35
  Чимх инээд
 • 15:50
  "Энэ Зомби мөн үү?" 9-р анги
 • 16:20
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 4-р анги
 • 17:10
  "Дэлхий гараг" баримтат нэвтрүүлэг 9-р анги
 • 18:10
  Sodon Time
 • 18:30
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 19:00
  Бизнесс боломж
 • 19:20
  After School үзүүлж байна
 • 19:25
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Дэлхийн хотууд
 • 20:20
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 14-р анги
 • 21:20
  Гурван баатар
 • 21:30
  "Надтай гэрлээч шоу" онцгой дугаарууд
 • 22:25
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 4-р анги
 • 23:20
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 14-р анги
 • 01:10
  Эфир хаасан

06-30

 • 08:55
  Seven эхлэл
 • 09:00
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:55
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 10:35
  Бизнесс боломж
 • 10:50
  After School үзүүлж байна
 • 10:55
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 11:50
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 14-р анги
 • 12:45
  "Энэ Зомби мөн үү?" 9-р анги
 • 13:10
  After School үзүүлж байна
 • 13:15
  "Надтай гэрлээч шоу" онцгой дугаарууд
 • 14:15
  Хөгжмийн цаг /Indie Pop/
 • 14:50
  "Энэ Зомби мөн үү?" 10-р анги
 • 15:20
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 5-р анги
 • 16:10
  Монгол аялал үзүүлж байна
 • 16:45
  "Дэлхий гараг" баримтат нэвтрүүлэг 10-р анги
 • 17:45
  Sodon Time
 • 18:05
  Чимх инээд
 • 18:30
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 19:00
  Бизнесс боломж
 • 19:20
  After School үзүүлж байна
 • 19:25
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Дэлхийн хотууд
 • 20:20
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 15-р анги
 • 21:20
  Гурван баатар
 • 21:30
  "Надтай гэрлээч шоу" онцгой дугаарууд
 • 22:25
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 5-р анги
 • 23:20
  "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 15-р анги
 • 01:10
  Эфир хаасан

07-01

 • 09:00
  "Энэ Зомби мөн үү?" 6, 7, 8-р анги
 • 10:25
  Бизнес боломж
 • 10:40
  After School үзүүлж байна
 • 10:45
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 11:45
  Монгол аялал үзүүлж байна
 • 12:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 17, 18, 19-р анги
 • 13:50
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 11, 12, 13-р анги
 • 16:25
  After School үзүүлж байна
 • 16:30
  "Игор" хүүхэлдэйн кино
 • 18:10
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 1, 2-р анги
 • 19:50
  Sodon time
 • 20:10
  Чимх инээд
 • 21:00
  After School үзүүлж байна
 • 21:05
  Шинэ зуун бизнесс нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Би өөрөөрөө төрнө" реалити шоу - 15-р анги
 • 22:30
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 23:15
  "Миний ахын эхнэр" МУСК
 • 00:55
  Эфир хаасан

07-02

 • 09:00
  "Энэ Зомби мөн үү?" 4, 5-р анги
 • 10:00
  Бизнес боломж
 • 10:15
  After School үзүүлж байна
 • 10:20
  Шинэ зуун бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Монгол аялал үзүүлж байна
 • 11:20
  Цэнгээнт цаг: Хошин шог
 • 11:55
  Чимх инээд
 • 12:20
  "Маги - Ид шидийн оньс" хүүхэлдэйн кино 20, 21-р анги
 • 13:20
  "Дэлхий гараг" баримтат нэвтрүүлэг 11-р анги
 • 14:20
  "Дур булаам инээмсэглэл" ОАУСК 14, 15-р анги
 • 16:00
  After School үзүүлж байна
 • 16:05
  "Хоортон" хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  Гурван баатар
 • 17:55
  "Өсвөр насны чоно" ОАУСК 3, 4, 5-р анги
 • 20:25
  Бизнес боломж
 • 21:00
  After School үзүүлж байна
 • 21:05
  Шинэ зуун бизнес нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Би өөрөөрөө төрнө" реалити шоу - 16-р анги
 • 22:30
  Дэлхийн хотууд
 • 23:00
  "Эзэнгүй бөгж" МУСК
 • 00:20
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/