07-03

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Нууц" УСК
 • 12:00
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 13:50
  "Талархал" ток шоу
 • 16:10
  "Залуу лидэр" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Миний очих 100 газар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Ярилцлага" ток шоу
 • 21:00
  "Дорд үзэгдэг сэд" УСК
 • 23:00
  "Сэвэн TV төгсгөл"

07-04

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Дорд үзэгдэг сэд" УСК
 • 12:00
  "Цогц боловсрол-1" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Ярилцлага" ток шоу
 • 14:10
  "Солиот эх" МУСК
 • 16:10
  "Залуу лидэр" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Миний очих 100 газар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Шинэ сорилт Ковид 19" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тал нутаг" УСК
 • 22:50
  "Сэвэн TV төгсгөл"

07-05

 • 09:00
  "Сэвэн TV эхлэл"
 • 09:10
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Тал нутаг" УСК
 • 12:20
  "Цогц боловсрол-2" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Social talk" энтертаймент шоу
 • 14:10
  "Эр хүн болгож өгөөч" МУСК
 • 16:10
  "Залуу лидэр" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Миний очих 100 газар" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Таны сонголт" бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Шинэ сорилт Ковид 19" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Ханна мисо шөл" УСК
 • 22:50
  "Сэвэн TV төгсгөл"

Олон Саналтай

VII/0417:00

Боловсрол ТВ

"Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг

VII/0419:30

Боловсрол ТВ

"Миний охид" СОАК төгсгөлийн 107-108-р анги

VII/0420:10

MN25

"невский" оросын олон ангит кино 4 бүлэг 3-р анги