03-25

 • 07:40
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:45
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Засгийн газрын гишүүд нийслэлд ажиллаа /давталт/
 • 10:10
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №5
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Нүгэл буян" МУСК
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үд хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хоёулаа унтах уу" МУСК
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг шууд
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "Амьдралын өнгө" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Амжих уу ???" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:30
  "Дэлхийн тойм"
 • 21:00
  "Хөгжлийн эрэлд" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 22:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Шивнээ" амралтын хөтөлбөр
 • 23:40
  Бизнес толь
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 00:50
  Эфир хаана

03-26

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Шивнээ" амралтын хөтөлбөр
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Хөгжлийн эрэлд" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Ховор хүмүүс" МУСК
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үд хөтөлбөр
 • 14:00
  "Амжих уу ???" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг шууд
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "Амьдралын өнгө" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Дэлхийн тойм"
 • 20:00
  "Элгэн садан минь" баримтат кино
 • 21:00
  "Түлхүүр үг" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 22:00
  "Өндөр ээж" МУСК
 • 23:30
  Эфир хаана

03-27

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Дэлгэрэх цаг" энэ цагийн шилдэгүүдийн нэгдсэн тоглолт
 • 13:40
  "Кино миний амьдрал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сударын чуулган" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг МУ-ын Ардын уран зохиолч Т.Галсан
 • 14:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг №6
 • 15:20
  "Кино миний амьдрал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "8 Music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:10
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №6
 • 22:00
  "Тайлал-2017 нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хөх толбот хүмүүс" МУСК
 • 00:50
  Бизнес толь
 • 01:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:20
  Эфир хаана

03-28

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Утга зохиолын увдис" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №6
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:40
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:20
  "Тайлал-2017 нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хөх толбот хүмүүс" МУСК /давталт/
 • 14:30
  "Кино миний амьдрал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг №07
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "8 Music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:10
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №7
 • 22:00
  "Сурвалжлагч" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Хуримын сюрпериз" МУСК
 • 23:50
  Бизнес толь
 • 00:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:20
  Эфир хаана

03-29

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №7
 • 10:20
  "Сурвалжлагч" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:40
  "Хуримын сюрпериз" МУСК /давталт/
 • 13:10
  "Монгол минь" тоглолт /Uvertura хамтлаг/
 • 14:30
  "Кино миний амьдрал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг №08
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "8 Music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:10
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №8
 • 22:00
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Аз жаргалын шок" МУСК
 • 00:25
  Бизнес толь
 • 00:55
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:55
  Эфир хаана

03-30

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Утга зохиолын увдис" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №8
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:40
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Аз жаргалын шок" МУСК
 • 13:50
  "Элгэн садан минь" баримтат кино
 • 14:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг №09
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "8 Music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:10
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №9
 • 22:00
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  МАН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Хөдөө орон нутагт
 • 22:55
  " Бодлын хулгайч" МУСК
 • 01:10
  Бизнес толь
 • 01:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:40
  Эфир хаана

03-31

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 10:10
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №9
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:40
  "Бодлын хулгайч" МУСК
 • 13:50
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 14:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг №10
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шинэ хуудас" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "8 Music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 18:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:10
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №10
 • 22:00
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 00:40
  Бизнес толь
 • 01:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:10
  Эфир хаана

04-01

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 10:20
  "Хамтдаа-2" шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг №10
 • 11:00
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:10
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:50
  "Телевиз ба DZ man уран бүтээл" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үд хөтөлбөр
 • 14:00
  "Монгол минь" тоглолт /Uvertura хамтлаг/
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг шууд
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "Амьдралын өнгө" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Амжих уу ???" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:30
  "Дэлхийн тойм"
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 22:00
  "Хүсэл" МУСК
 • 23:50
  Бизнес толь
 • 00:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 01:20
  Эфир хаана

04-02

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 09:40
  "Элгэн садан минь" баримтат кино
 • 10:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 11:00
  "Дуулан даа Баярлан даа" тоглолт МУГЖ Н.Чулуунхүү
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үд хөтөлбөр
 • 14:00
  "Амжих уу ???" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Хүүхэд нас" нэвтрүүлэг шууд
 • 16:00
  "Мэдээллийн туслагч" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 17:40
  "Амьдралын өнгө" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Дэлхийн тойм"
 • 20:00
  "Их түүхийн жимээр" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Түлхүүр үг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Өөрийгөө анагаах арга "Чи Ю гутал"
 • 21:40
  "Телевиз ба Dzman" уран бүтээлийн нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Улаанбаатарт байгаа миний аав" МУСК
 • 23:25
  Эфир хаана

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги