01-18

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Бизнес толь"
 • 09:30
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 8-р анги /давталт/
 • 10:30
  Бизнес зууч
 • 11:00
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Дүр эсгэгчид" МУСК
 • 14:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:10
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Бизнес зууч
 • 16:00
  "Угсаатаны түүх" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 9-р анги
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:30
  "Маргаашгүй" МУСК
 • 22:50
  "Хайрын гэрч" нэвтрүүлэг
 • 23:20
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир хаана

01-19

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Бизнес толь"
 • 09:30
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 4-р анги /давталт/
 • 10:20
  "Бизнес зууч"
 • 10:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:50
  "Би нисэх дуртай" МУСК
 • 13:20
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  "Хайрын гэрч" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:50
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Бизнес зууч"
 • 15:30
  Ая дууны мэндчилгээ /шууд/
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /шууд/
 • 17:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 10-р анги
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 21:30
  "Зүрхэнд туссан нулимс" МУСК
 • 22:50
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Бизнес толь"
 • 00:10
  "Толь мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  Эфир хаана

01-20

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Найзууд" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:30
  "Бизнес зууч"
 • 11:00
  "Алтан хүн" эмнэлэг үзүүлж байна
 • 11:15
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 6-р анги /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 7-р анги /давталт/
 • 15:00
  "Бизнес зууч"
 • 15:30
  "Дуулан дуулан ирлээ" нэвтрүүлэг баярын дугаар /архив/
 • 16:30
  "Найзууд" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 17:30
  "Хайрын гэрч" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Дуугаар сүлэрсэн цагаан сар" нэвтрүүлэг баярын дугаар /архив/
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Уулын төмөр" МУСК
 • 23:05
  "Дэлхийд танигдсан Монгол хүн" нэвтрүүлэг баярын дугаар /архив/
 • 00:05
  "Бизнес толь"
 • 00:35
  Эфир хаана

01-21

 • 07:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:35
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:40
  "Найзууд" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:40
  "Бизнес зууч"
 • 11:10
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 8,9-р анги /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Ус дээшээ урсдаг " МОАК 10-р анги /давталт/
 • 15:00
  "Бизнес зууч"
 • 15:30
  "Уулын төмөр" МУСК /давталт/
 • 17:20
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:45
  "Шинэ бэр" теле зохиомж /архив/
 • 18:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 20:30
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Хүний амь" МУСК
 • 23:00
  "Эх сурвалж" анализ
 • 23:30
  "Бизнес толь"
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр/тойм/
 • 01:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

I/1921:30

MovieBox

"Рокки (Rocky)" УСК

I/1920:30

MovieBox

"Гал тогоо" ОАК (VI.3,4-р анги)

I/1909:00

МҮОНТ

“Сайхан Серафима” Оросын олон ангит уран сайхны кино 9,10-р анги