08-16

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:10
  "Бизнес толь"
 • 09:40
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Хошин шог"
 • 10:45
  "Говь хянганд тулалдсан нь" МУСК 1-р анги
 • 12:05
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:05
  "Цахлай нисэх гэж төрдөг" МОАК 40-р анги
 • 13:45
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Хүүхэлдэй кино "
 • 15:55
  "Их түүхийн жимээр " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Судрын чуулган " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Аз жаргалтай мөчүүд" СОАК 1-р анги
 • 18:05
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Хошин шог"
 • 21:20
  "Буруу эргэлт" МУСК
 • 23:00
  "Бизнес толь"
 • 23:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  "Төрийн дуулал"
 • 00:05
  Эфир хаана

08-17

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:10
  "Бизнес толь"
 • 09:40
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Хошин шог"
 • 10:35
  "Говь хянганд тулалдсан нь" МУСК 2-р анги
 • 11:55
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:55
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Аз жаргалтай мөчүүд" СОАК 1-р анги
 • 14:15
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Хүүхэлдэй кино "
 • 15:45
  "Судрын чуулган "
 • 16:25
  "Монгол наадгай " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Хошиг шог"
 • 17:40
  "Аз жаргалтай мөчүүд" СОАК 2-р анги
 • 18:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Хөвсгөлд нэг удаа" аяллын тэмдэглэл
 • 20:55
  "Валентины захидал" МУСК
 • 22:50
  "Бизнес толь"
 • 23:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир хаана

08-18

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:10
  "Бизнес толь"
 • 09:40
  "Кино миний амьдралд"
 • 10:05
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:05
  "Хошиг шог"
 • 11:25
  "Валентины захидал" МУСК
 • 13:20
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Цахлай нисэх гэж төрдөг" МОАК 38-р анги давталт
 • 15:15
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Амьдралын өнгө " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:55
  "Цахлай нисэх гэж төрдөг" МОАК 39-р анги давталт
 • 17:35
  "Кино миний амьдралд"
 • 18:05
  "Хошиг шог"
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:20
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 22:30
  "Монгол наадгай " танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Бизнес толь"
 • 23:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  Эфир хаана

08-19

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:40
  "Бизнес толь"
 • 10:10
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:25
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:25
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 11:55
  "Монгол наадгай" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 14:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:20
  "Цахлай нисэх гэж төрдөг" МОАК 40-р анги давталт
 • 16:00
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Аз жаргалтай мөчүүд" СОАК 1.2-р анги
 • 17:45
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Монгол наадгай " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Их түүхийн жимээр " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Голланд сарнай" МУСК
 • 22:30
  "Бизнес толь"
 • 23:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 23:30
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VIII/1711:00

AsianBox

"Диваажингийн амлалт" ОАК 51, 52-р анги

VIII/1721:30

MovieBox

"Шатахуун түгээгүүрийн газрыг дээрэмдсэн нь (Attack the Gas Station 2)" УСК

VIII/1709:00

МҮОНТ

“Эрт нахиалсан сарнай” Монголын олон ангит уран сайхны кино 9-р анги