10-20

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Бизнес толь"
 • 10:30
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 19-р анги СОАУСК /давталт/
 • 11:35
  Эрэл эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:05
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:05
  "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК /давталт/
 • 15:45
  "Монгол наадгай хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /шууд/
 • 17:30
  "8 music" хөгжмийн хөтөлбөр
 • 17:50
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 20-р анги СОАУСК
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алаг шаазгай" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Эрүүл мэндийн зөвөлгөө
 • 21:40
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Бизнес толь"
 • 23:00
  "Загийн алим" МУСК
 • 00:40
  "Толь мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:20
  Эфир хаана

10-21

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Загийн алим" МУСК /давталт/
 • 11:00
  "Найзууд" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 16-р анги СОАУСК /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 17, 18 -р анги СОАУСК /давталт/
 • 16:00
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Найзууд" нэвтрүүлэг /шууд/
 • 17:10
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Уртынхан овгийн ургийн баяр" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Бизнес толь"
 • 21:50
  "Омардын эрэлд" МУСК
 • 23:25
  Эфир хаана

10-22

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах урлаг иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:00
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Омарын эрэлд " МУСК /давталт/
 • 11:00
  "Найзууд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 19-р анги СОАУСК /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Царайлаг залуусын хүнсний мухлаг" 20-р анги СОАУСК /давталт/
 • 15:00
  Олон улсын цирк Монголд
 • 16:15
  Эрэл эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Амжих уу" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:40
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  Дэлхийн тойм
 • 20:00
  Титэм соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Эрүүл мэндийн зөвөлгөө
 • 21:10
  "Бизнес толь"
 • 21:45
  "Үндэсний баялаг" МУСК
 • 23:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр/тойм/
 • 00:35
  Эфир хаана

Олон Саналтай

X/2107:00

SPS Спорт

nba new season

X/2118:00

Монгол ТВ

"Shark Tank" 2-р хэсэг

X/2117:30

Монгол ТВ

"Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг