06-17

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Сударын чуулган" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Рояал академи" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" их үдийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Монгол төрийн тэргүүн түшмэл " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 15:15
  "Хайрын зуслан " МОАК 17.18.19-р анги
 • 16:55
  "Бизнес амжилт"
 • 17:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Тавилан" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:15
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "30 хором" анализ
 • 21:25
  "Уул уурхайн шийдвэр гаргалт ба иргэдийн оролцоо"
 • 21:55
  "Хар сувдны нууц " МУСК
 • 23:45
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:50
  "Бизнес толь"
 • 00:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 01:20
  Эфир хаана

06-18

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 10:05
  "Бизнес толь"
 • 10:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Бизнес амжилт "
 • 11:30
  "30 хором" анализ
 • 12:10
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:40
  "Титэм" нэвтрүүлэг соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  "Хар сувданы нууц " МУСК
 • 15:50
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүй нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /шууд/
 • 17:30
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Хайрын зуслан" МОАК 20-р анги
 • 18:25
  "Кино миний амьдрал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:25
  "Алаг шаазгай " шууд нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Эрэл " нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Би дуралмаар байна" МУСК
 • 23:15
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:20
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир хаана

06-19

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:55
  "Бизнес толь"
 • 10:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Их түүхийн жимээр" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Хайрын зуслан" МОАК 20-р анги
 • 13:40
  "Амьдралын өнгө" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Хошин шог"
 • 15:20
  "Рояал академ үзүүлж байна "
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хүүхэлдэйн кино"
 • 17:45
  "Хайрын зуслан " МОАК 21-р анги
 • 18:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:25
  "Алаг шаазгай " шууд нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 21:10
  "Бизнес толь"
 • 21:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:40
  Эфир хаана

06-20

 • 07:20
  Техникийн үзлэг
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Толь мэдээллийн хөтөлбөр" давталт
 • 12:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 12:25
  "Бизнес толь"
 • 12:55
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:55
  "Рояал академи үзүүлж байна" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Хайрын зуслан " МОАК 21-р анги
 • 15:00
  "Монгол наадгай" танин мэдэхүй нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Бизнес амжилт"
 • 16:05
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Хайрын зуслан " МОАК 22-р анги
 • 18:15
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:25
  "Алаг шаазгай " шууд нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Би чамд хайртай 2 " МУСК
 • 23:35
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:40
  "Бизнес толь"
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  Эфир хаана

06-21

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:55
  "Бизнес толь"
 • 10:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Хөгжимийн завсарлага"
 • 11:40
  "Их түүхийн жимээр"
 • 12:10
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:10
  "Хайрын зуслан " МОАК 22-р анги
 • 13:50
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 14:50
  "Рояал академи үзүүлж байна" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хүүхэлдэй кино"
 • 17:45
  "Хайрын зуслан " МОАК 23-р анги
 • 18:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:25
  "Алаг шаазгай " шууд нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Хайрлаж болох уу/" МУСК
 • 23:25
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:30
  "Бизнес толь"
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Эфир хаана

06-22

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Сэрүүлэг" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:55
  "Бизнес толь"
 • 10:25
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Бизнес амжилт"
 • 11:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:20
  "Амьдралын өнгө " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:55
  "Рояал академи үзүүлж байна" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "Их түүхийн жимээр" танин мэдэхүй нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Хайрын гэрч" зорилтот нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Хайрын зуслан " МОАК 23-р анги
 • 15:55
  "Бизнес амжилт"
 • 16:35
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Хайрын зуслан " МОАК 24-р анги
 • 18:30
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:25
  "Алаг шаазгай " шууд нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Амьдралын өнгө " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Зүрхэнд дуссан нулимс" МУСК
 • 23:05
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:10
  "Бизнес толь"
 • 23:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир хаана

06-23

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 08:55
  "Бизнес толь"
 • 09:25
  "Кино миний амьдралд"
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 13:00
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Хайрын зуслан " МОАК 20.21-р анги
 • 15:25
  "Бизнес амжилт"
 • 16:05
  "Хошин шог"
 • 16:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Амьдралын өнгө " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Дэлхийн Иогийн Өдөр" 2018
 • 18:20
  "Монгол наадгай " танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:30
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:35
  "Эрэл " эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Бодолын хулгайч " МУСК
 • 23:15
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 23:20
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир хаана

06-24

 • 07:20
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:25
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:00
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Бизнес амжилт"
 • 11:30
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Монгол наадгай" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Аав " МУСК
 • 14:00
  "Хүдэр дагасан сурвалжлага"
 • 14:10
  "Хайрын зуслан " МОАК 21.22.23-р анги
 • 15:40
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Бизнес амжилт"
 • 16:30
  "Дэлхийн Иогийн Өдөр" 2018
 • 17:00
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 17:15
  "Кино миний амьдрал " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Тавилан" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "30 хором" анализ
 • 20:10
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 20:15
  "Титэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Хүсэл " МУСК
 • 22:30
  "Цаг агаарын мэдээ"
 • 22:35
  "Бизнес толь"
 • 23:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 00:05
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/