04-24

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  "Бизнес толь"
 • 10:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:20
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Тоглож болохгүй нас" МУСК
 • 13:30
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 14:20
  "Хүсэл" МУСК
 • 16:00
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Таван эрдэнийн эх орон"Тоглолт
 • 18:30
  Баримтат кино
 • 19:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  "Golf and coffe" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Бизнес толь"
 • 22:45
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 00:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр/давталт/
 • 01:30
  "Сайхан амраарай"

04-25

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  "Бизнес толь"
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Гоёлын даашинз" МУСК
 • 12:50
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "Golf and coffe" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:25
  "Бид нэг үеийнхэн" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Кино миний амьдрал
 • 17:30
  "Миний хайр" МУСК
 • 19:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:15
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 20:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 21:00
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Бизнес толь"
 • 22:25
  "Аман хуур" МУСК
 • 23:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  Сайхан амраарай
 • 00:20
  Эфир хаана

04-26

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  "Бизнес толь"
 • 10:20
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:20
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  ""Аман хуур" МУСК
 • 13:00
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 15:30
  "Монгол наадгай" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Улсын Филармони" тоглолт
 • 18:20
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Шөнийн толь" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:15
  "Миний сонгодог тоглолт" Батсайхан
 • 21:20
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бизнес толь"
 • 22:30
  "Моторын дуу" МУСК
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Сайхан амраарай
 • 01:00
  Эфир хаана

04-27

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  "Бизнес толь"
 • 09:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:50
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Моторын дуу" МУСК
 • 13:10
  "Судрын чуулган" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:40
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Баримтат кино
 • 15:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Найзууд " хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:20
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 17:55
  Кино миний амьдрал
 • 18:20
  "Сүлдэт баганийн дэрэгдээс" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:15
  "Golf and coffe" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Бизнес толь"
 • 22:45
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм/давталт/
 • 01:15
  Сайхан амраарай
 • 01:20
  Эфир хаана

04-28

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:25
  "Бизнес толь"
 • 09:55
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 12:10
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Их түүхийн жимээр" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Golf and coffe" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 18:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  Баримтат кино
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн онцлох
 • 20:35
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Бизнес толь"
 • 21:55
  "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
 • 23:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн онцлох
 • 00:40
  Сайхан амраарай
 • 00:45
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги