06-24

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Өглөөний сонин" хөтөлбөр /шууд/
 • 08:00
  "Бизнес толь"
 • 08:30
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм /давталт/
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАК төгсгөлийн 28-р анги /давталт/
 • 11:05
  "Монгол наадгай" хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:35
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 13-р анги /давталт/
 • 12:20
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Дуудлагын охид" богино хэмжээний кино
 • 13:40
  Эдийн засгийн тойм
 • 14:05
  "Тоглож болохгүй нас" МУСК
 • 15:35
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 1-р анги
 • 17:10
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 1-р хэсэг
 • 21:00
  "ХХ хөтөлбөр" нээлт
 • 21:45
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 14-р анги
 • 22:30
  "Бизнес толь"
 • 23:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 00:20
  Эфир хаана

06-25

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Өглөөний сонин" хөтөлбөр /шууд/
 • 08:00
  "Бизнес толь"
 • 08:30
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 1-р анги /давталт/
 • 10:40
  "Монгол наадгай" хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 1-р хэсэг
 • 11:30
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 14-р анги /давталт/
 • 12:15
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 13:00
  "Миний хайр" МУСК
 • 14:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 2-р анги
 • 17:05
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "ХХ хөтөлбөр" нээлт
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
 • 20:50
  "Сэтгүүлчийн томилолт" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Бизнес толь"
 • 22:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:35
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  Эфир хаана

06-26

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Өглөөний сонин" хөтөлбөр /шууд/
 • 08:00
  "Бизнес толь"
 • 08:30
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 2-р анги /давталт/
 • 10:35
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
 • 10:50
  "Монгол наадгай" хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 15-р анги /давталт/
 • 13:30
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 14:05
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Хуримийн сюрприз" МУСК
 • 16:10
  "Сэтгүүлчийн томилолт" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 3-р анги
 • 17:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 20:50
  Богино хэмжээний кино
 • 21:00
  "ХХ хөтөлбөр" №1
 • 21:35
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 16-р анги
 • 22:20
  "Бизнес толь"
 • 22:55
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:55
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Эфир хаана

06-27

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Өглөөний сонин" хөтөлбөр /шууд/
 • 08:00
  "Бизнес толь"
 • 08:30
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 3-р анги /давталт/
 • 10:35
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 10:50
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 16-р анги /давталт/
 • 12:55
  "Монголын гайхамшиг" баримтат кино
 • 13:45
  "Харанхуйн хад" МУСК
 • 15:25
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 4-р анги
 • 17:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 18:15
  "ХХ хөтөлбөр" №1
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 4-р хэсэг
 • 20:50
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Golf&coffee"нэвтрүүлэг
 • 22:55
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 17-р анги
 • 23:40
  "Бизнес толь"
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:15
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

06-28

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  "Өглөөний сонин" хөтөлбөр /шууд/
 • 08:00
  "Бизнес толь"
 • 08:30
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 4-р анги /давталт/
 • 10:35
  "Golf&coffee"нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 12:20
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 4-р хэсэг
 • 12:35
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 17-р анги /давталт/
 • 13:20
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Хайртай бол хартай" МУСК
 • 15:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 5-р анги
 • 17:00
  "Үнэнийг өөрөөс нь" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Тэсийн голын Монголчууд" баримтат кино
 • 18:20
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 20:50
  Богино хэмжээний кино
 • 21:00
  "ХХ хөтөлбөр" №1
 • 21:45
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 18-р анги
 • 23:15
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 01:05
  Эфир хаана

06-29

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:40
  "Бизнес толь"
 • 10:10
  "ХХ хөтөлбөр" нээлт
 • 10:50
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 1,2,3-р анги /давталт/
 • 12:45
  "Surprise" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:15
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт" цуврал нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 13:30
  Уран сайхны кино
 • 15:00
  "Та үүнийг мэдсэн үү" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Сэтгүүлчийн томилолт" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 16:15
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 14,15-р анги
 • 17:40
  "ХХ хөтөлбөр" №1
 • 18:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:30
  "ХХ хөтөлбөр" №2
 • 21:15
  "Хүсэл" МУСК
 • 22:55
  "Бизнес толь"
 • 23:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм/давталт/
 • 00:25
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  Эфир хаана

06-30

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 09:40
  "Бизнес толь"
 • 10:10
  "Саятан болгох дамжаа" ОАК 4,5-р анги /давталт/
 • 11:15
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 11:40
  "Хүсэл" МУСК
 • 13:10
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Уран сайхны кино
 • 15:00
  "Та үүнийг мэдсэн үү" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 15:30
  "Дурлал шиг амьдрал" ОАК 16,17,18-р анги
 • 17:35
  "Golf&coffee"нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн онцлох
 • 20:30
  Эдийн засгийн тойм
 • 21:00
  "ХХ хөтөлбөр"
 • 21:40
  "Нүдэн сондор" МУСК
 • 23:20
  "Бизнес толь"
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм/давталт/
 • 00:50
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт