10-25

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 08:00
  "Зугаалга" УСК
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол хэл/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 10:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Түүх/
 • 10:35
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Мөнгө" УСК
 • 15:20
  "Дайлъя" дугаар 4
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 71-72-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Чиний үгүйд" УСК
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Лондонгийн дээрэм" УСК
 • 23:55
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 01:25
  Эфир хаана

10-26

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 71-72-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Чиний үгүйд" УСК
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Уран зохиол/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Математик/
 • 10:10
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 10:30
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Лондонгийн дээрэм" УСК
 • 14:55
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 73-74-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Дайлъя" дугаар 1 Завхан аймаг Улаагчны хар нуур
 • 18:00
  "Хайрын мөр" УСК
 • 19:10
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 21:00
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "247 градус" МУСК
 • 23:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 01:20
  Эфир хаана

10-27

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 73-74-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Хайрын мөр" УСК
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 10:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Нийгэм судлал/
 • 10:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хөгжим/
 • 10:35
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "247 градус" МУСК
 • 14:50
  "Дайлъя" дугаар 1 Завхан аймаг Улаагчны хар нуур
 • 15:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 75-76-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Багш" УСК
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Дайлъя" дугаар 2 Завхан аймаг Богдын голын хүрхрээ
 • 21:00
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Үл сэжиглэгдэх" УСК
 • 23:55
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 01:25
  Эфир хаана

10-28

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 75-76-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Багш" УСК
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 09:55
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 10:10
  "Теле хичээл" 8-р анги /Дизайн технологи/
 • 10:25
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Үл сэжиглэгдэх" УСК
 • 14:55
  "Дайлъя" дугаар 2 Завхан аймаг Богдын голын хүрхрээ
 • 15:10
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 77-78-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Ажлын таатай, таагүй зүйлс" УСК
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 21:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Харанхуй ертөнц" УСК
 • 00:00
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

10-29

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 77-78-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Ажлын таатай, таагүй зүйлс" УСК
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Англи хэл/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол бичиг/
 • 10:05
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Харанхуй ертөнц" УСК
 • 15:00
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 79-80-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 18:00
  "Ганц шөнө" УСК
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  НДЕГ үзүүлж байна
 • 21:00
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Абу Грэйбийн цэрэг эрс" УСК
 • 00:00
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

10-30

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 71-76-р анги
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Чиний үгүйд" УСК
 • 14:15
  "Хайрын мөр" УСК
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  НДЕГ үзүүлж байна
 • 17:25
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 21:20
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Дайлъя" дугаар 3 Архангай аймаг Тэрхийн цагаан нуур
 • 22:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Баатар" УСК
 • 00:30
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 02:00
  Эфир хаана

10-31

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 77-80-р анги
 • 08:40
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Баатар" УСК
 • 10:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Дайлъя" дугаар 3 Архангай аймаг Тэрхийн цагаан нуур
 • 11:10
  "Сити Резиденс-Өнөр бүл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Монгол үндэсний бөхийн мэргэжлийн лиг" давталт
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Монгол үндэсний бөхийн мэргэжлийн лиг" давталт
 • 19:00
  "Хөрш баавгайнууд ба Роботын нүргээн" УСК
 • 20:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэр технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Булль Билл хоёр" УСК
 • 23:45
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 02:15
  Эфир хаана

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2610:00

NTV

СӨБ-ын теле хичээл:"Хэл яриа" бага, дунд бүлэг