05-26

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бүжгийн хичээл
 • 09:20
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Биологи/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Физик/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Математик/
 • 11:25
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 11:45
  "Теле хичээл" 8-р анги /Түүх/
 • 12:05
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Учралын баяр" нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "Сурагч бүр сурах бичигтэй" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Биологи/
 • 14:35
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Физик/
 • 14:55
  "Теле хичээл" 8-р анги /Математик/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Түүх/
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Миний сайхан ээж" нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
 • 17:05
  "Монгол ёс хүмүүжил" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "НИТХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Зөвийг хайна" сурвалжлага
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 23:50
  "Засаг цаг-Хуруу ба хошуу" нэвтрүүлэг
 • 01:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:05
  Эфир хаана

05-27

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бүжгийн хичээл
 • 09:20
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Англи хэл/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Нийгэм судлал/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Үндэсний бичиг/
 • 11:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 11:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Эрүүл мэнд/
 • 11:50
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Миний сайхан ээж" нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 13:55
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Англи хэл/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Нийгэм судлал/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Үндэсний бичиг/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Эрүүл мэнд/
 • 15:50
  "Монгол ёс хүмүүжил" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Сурагч бүр сурах бичигтэй" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Дорноговь аймаг Сайншанд сум" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Монголын гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Болзоо" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Хотын шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Улс төрийн задлан" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Golf and Coffee" нэвтрүүлэг
 • 23:55
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Эфир хаана

05-28

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бүжгийн хичээл
 • 09:20
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Монгол улсын түүх/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Орос хэл/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 11:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 11:40
  Теле хичээл-Үр дүн
 • 12:10
  "Golf and Coffee" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Монгол улсын түүх/
 • 14:55
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Орос хэл/
 • 15:15
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 15:35
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 15:55
  "Монгол ёс хүмүүжил" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Өөдрөг амьдрал өөрөөсөө" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "С.Эрдэнэ гэж хэн бэ" нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 18:25
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Эрх мэдэл, их хулгайд шунагчид" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир хаана

05-29

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  Бүжгийн хичээл
 • 09:20
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Газар зүй/
 • 10:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Хими/
 • 11:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 11:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Дизайн технологи/
 • 11:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 12:00
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Монгол ёс хүмүүжил" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Газар зүй/
 • 14:40
  "Теле хичээл" 12-р анги /ЭЕШ-Хими/
 • 15:00
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 15:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Дизайн технологи/
 • 15:40
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Инноваци хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Аялалын тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "С.Эрдэнэ гэж хэн бэ" нэвтрүүлэг 4-р хэсэг
 • 18:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Нэр төр" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Эфир хаана

05-30

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Сонгодог урлаг" балетийн хичээл
 • 11:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Сурагч бүр сурах бичигтэй" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Нэр төр" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Гэртээ ганцаараа" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Аяллын тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Дорноговь аймаг Өргөн сум" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Би Монгол хүн:“Халхын буурал ухаан" нэвтрүүлэг
 • 18:05
  "Нийгмийн хариуцлага – Тэмүүжингийн Андууд" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "С.Эрдэнэ гэж хэн бэ" нэвтрүүлэг 5-р хэсэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Хишигсүрэнгийн влог ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир хаана

05-31

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:35
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Уламжлалт өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Чухал сэдэв" хэлэлцүүлэг
 • 13:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Гэртээ ганцаараа" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Хишигсүрэнгийн влог ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 16:55
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Аяллын тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Сүлдэт баганы дэргэдээс" нэвтрүүлэ
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм
 • 20:30
  "Сонгох эрх" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  "Golf and Coffee" нэвтрүүлэг
 • 23:55
  "Найрагтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм
 • 01:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

V/2717:00

C1

"Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги

V/2715:20

AsianBox

"Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК 59, 60-р анги

V/2723:50

AsianBox

"Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги