10-16

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  Өглөө хөтөлбөр
 • 08:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  "Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Хуримын сюрприз" МУСК
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  "Монгол наадгай" хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ДОРНОГОВЬ /давталт/
 • 13:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:50
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  ХХ ХӨТӨЛБӨР
 • 15:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Хүүгүй ломбард" МУСК
 • 17:00
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 18:00
  "The Boss" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТ-ОВОО
 • 21:40
  "Golf and Coffee" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Миний ах атаман" МУСК
 • 00:50
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 01:05
  "Бизнес толь"
 • 01:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:35
  Эфир хаана

10-17

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  Өглөө хөтөлбөр
 • 08:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Миний ах атаман" МУСК
 • 12:05
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТ-ОВОО /давталт/
 • 13:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:35
  "Golf and Coffee" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Хошин урлагийн тоглолт
 • 16:35
  "Аяллын тэмдэглэл" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 18:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Эрчим хүч-Дулаан үйлдвэрлэлт" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТЦЭЦИЙ
 • 21:40
  ХХ хөтөлбөр
 • 22:10
  "Нүдэн сондор" МУСК
 • 00:00
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:10
  "Бизнес толь"
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:15
  Эфир хаана

10-18

 • 07:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 07:05
  Өглөө хөтөлбөр
 • 08:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Нүдэн сондор" МУСК
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 12:30
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТЦЭЦИЙ /давталт/
 • 13:00
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Эрчим хүч-Дулаан үйлдвэрлэлт" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:10
  "Солиот эх" МУСК
 • 17:55
  ХХ хөтөлбөр
 • 18:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг МАНЛАЙ
 • 21:55
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "Том толгойтын романс" МУСК
 • 00:35
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:50
  "Бизнес толь"
 • 02:20
  Эфир хаана

10-19

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Байгаль эх-Хариуцлагатай уул уурхай: нэвтрүүлэг ГОВЬСҮМБЭР /давталт /
 • 10:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:45
  "Том толгойтын романс" МУСК
 • 12:20
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ДОРНОГОВЬ /давталт/
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 14:30
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТ-ОВОО /давталт/
 • 15:00
  "Та үүнийг мэдэх үү" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Үнэн худлын дэнс" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг МАНЛАЙ /давталт/
 • 16:25
  "Эрчим хүч-Дулаан үйлдвэрлэлт" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Нээлттэй хүн" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:30
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ХАНБОГД
 • 22:15
  "Single ladies" МУСК 1-р анги
 • 00:20
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:35
  "Бизнес толь"
 • 01:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 02:05
  Эфир хаана

10-20

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:05
  "Бизнес толь"
 • 09:35
  "Single ladies" МУСК 1-р анги
 • 11:20
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ЦОГТЦЭЦИЙ /давталт/
 • 12:00
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Нэмэх цэнэг" амралтын өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг ХАНБОГД /давталт/
 • 14:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:40
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг МАНЛАЙ /давталт/
 • 16:10
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн онцлох
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Байгаль эх - Хариуцлагатай уул уурхай": нэвтрүүлэг БАЯН-ОВОО
 • 21:40
  "Эрчим хүч-Дулаан үйлдвэрлэлт" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Single ladies" МУСК 2-р анги
 • 00:05
  Дэлхийн монгол аялал" нэвтрүүлэг
 • 00:20
  "Бизнес толь"
 • 00:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн онцлох
 • 01:50
  Эфир хаана

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр