10-17

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 22-р анги /давталт/
 • 10:45
  "Солонгос орон" аялалын нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 11:15
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:15
  "Гарын таван хуруу" МУСК
 • 13:55
  "Ярилцах цаг"
 • 14:15
  "Их түүхийн жимээр" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Монголоороо аялацгаая" Ховд аймаг Цэцэг сум
 • 17:05
  "Арслангийн цаг"
 • 17:45
  "Титэм" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Алаг шаазгай" 1900-1952 шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Бизнес толь"
 • 21:05
  "Нээлттэй хүн" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 21:55
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 23-р анги
 • 22:40
  "Бизнес толь"
 • 23:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр/давталт/
 • 00:05
  "Сайхан амраарай"
 • 00:10
  Эфир хаана

10-18

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 23-р анги /давталт/
 • 10:45
  "Нийгэм эдийн засаг" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 11:15
  "Кино шиг амьдрал" МУСК
 • 12:50
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:50
  "Монгол тулгатны 100-н эрхэм" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Мөнхөө эмч, багш" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Ярилцах цаг"
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Алаг шаазгай" 1900-1952 шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Бизнес толь"
 • 21:05
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 24-р анги
 • 22:30
  "Бизнес толь"
 • 23:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:55
  "Сайхан амраарай"
 • 00:00
  Эфир хаана

10-19

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:35
  "Бизнес толь"
 • 10:05
  "Үнэнийг өөрөөс нь" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 10:35
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 24-р анги /давталт/
 • 11:25
  "Мөнхөө багш, эмч" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Дүүлэн нис" МУСК
 • 13:30
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:30
  "Малчин айлд" теле концерт
 • 15:15
  "Монгол наадгай " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Солонгос орон" аяллын нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 16:00
  "Найзууд" хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Үнэнийг өөрөөс нь" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Монголоороо аялацгаая" Ховд аймаг Алтай сум
 • 17:55
  "Монгол бахархал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Ярилцах цаг"
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Алаг шаазгай" 1900-1952 шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Бизнес толь"
 • 21:05
  "Нийгэм эдийн засаг" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 25-р анги
 • 22:55
  "Бизнес толь"
 • 23:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  "Сайхан амраарай"
 • 00:25
  Эфир хаана

10-20

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:40
  "Бизнес толь"
 • 10:10
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:10
  "Мөнхөө эмч, багш" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:35
  "Солонгос орон" аяллын нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 12:00
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 21,22-р анги
 • 13:50
  "Малчин айлд" теле концерт
 • 14:35
  "Нээлттэй хүн" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Нийгэм эдийн засаг" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Найзууд " хүүхдийн шууд нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм " соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Иргэдийн спортын наадам"
 • 18:10
  "Ярилцах цаг"
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 21:05
  "Монголоороо аялцгаая" Ховд аймаг Булган сум 1-р хэсэг
 • 21:35
  "Эрэл" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бизнес толь"
 • 22:35
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 23:55
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм/давталт/
 • 01:25
  Эфир хаана

10-21

 • 08:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:05
  Амьдрах ухаан иогийн дасгал
 • 08:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 10:10
  "Бизнес толь"
 • 10:40
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:40
  "Иргэдийн спортын наадам"
 • 12:00
  "Титэм" хөрөг нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Солоногос орон" аяллын нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
 • 12:55
  "Ярилцах цаг"
 • 13:25
  "Монгол бахархал" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Найзууд" хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  "Монголоороо аялацгаая" аялалын нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 23-р анги /давталт/
 • 16:10
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 16:35
  "Кино миний амьдралд" соён гэгээрүүлэх нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Ус дээшээ урсдаг" МОАУСК 24,25-р анги /давталт/
 • 18:45
  "Дэлхийн Монгол аялал" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес толь"
 • 19:30
  "Толийн 7 хоногийн онцлох мэдээ"
 • 21:05
  "Арслангийн цаг"
 • 21:45
  "Монголоороо аялацгаая" Ховд аймаг Булган сум 2-р хэсэг
 • 22:15
  "Үнэнийг өөрөөс нь" ярилцлагын нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Хөх толбот хүмүүс" МУСК
 • 00:45
  "Бизнес толь"
 • 01:20
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр тойм /давталт/
 • 02:50
  Эфир хаана

Олон Саналтай

X/1808:00

SPS Сагсан Бөмбөг

НЬЮ ОРЛЕАНС - ХЬЮСТОН NBA 2018-2019 (ШУУД)

X/1811:00

SPS Тулаан

E-SPORT "EXTREMES LAND 2018" 0У-Н ТЭМЦЭЭН (ШУУД) ӨДӨР 1

X/1807:30

SPS Сагсан Бөмбөг

"NBA GAMETIME" ТОЙМ НЭВТРҮҮЛЭГ 1901