12-11

 • 05:35
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Ерусалим хуучин хот” баримтат кинo
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 39-р анги
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:20
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:35
  “Өрнө Дорно” ОАУСК,42-р анги
 • 10:40
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Шимэгч” хүүхэлдэйн кино, 3-р анги
 • 11:35
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 12:20
  “Мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 12:50
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Гадаад мэдээ
 • 15:30
  ТВ зар 151918
 • 15:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 39-р анги
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Шимэгч”хүүхэлдэйн кино,3-р анги
 • 16:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Зугт” ОАУСК 4-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдрийн зочин” нэвтрүүлэг
 • 19:25
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Өрнө Дорно” ОАУСК,43-р анги
 • 22:20
  “Business maximum 88”
 • 22:30
  “Эрдэмт хүн улсын баялаг” нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Гадаад мэдээ
 • 23:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  “Бали бурхадын бүтээл” баримтат кино
 • 02:00
  Тоглолтын цаг
 • 04:00
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

12-12

 • 05:25
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 05:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” нэвтрүүлэг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 40-р анги
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:20
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:35
  “Өрнө Дорно” ОАУСК 43-р анги
 • 10:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Зураглал
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Шимэгч”хүүхэлдэйн кино, 4-р анги
 • 11:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 41-р анги
 • 12:00
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:50
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Бүнээ Сүнээ хоёр” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Эрүүл мэнд” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Гадаад мэдээ
 • 15:30
  ТВ зар 151918
 • 15:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 33-р анги
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Шимэгч”хүүхэлдэйн кино, 4-р анги
 • 16:45
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:50
  “Санаа зөв бол заяа зөв” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Галын шугам” ОАУСК,1-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Ярилцъя л даа” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Хэлэлцүүлэг” шууд нэвтрүүлэг
 • 22:20
  “Өрнө Дорно” олон ангит УСК,39-р анги
 • 23:40
  Гадаад мэдээ
 • 00:10
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:40
  “Европын гайхамшигт шилтгээнүүд” баримтат кино
 • 02:40
  Тоглолтын цаг
 • 04:00
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

12-13

 • 06:00
  “Эверест рүү буцах замд” баримтат кино
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 42-р анги
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:20
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:35
  “Өрнө Дорно” олон ангит УСК,39-р анги
 • 10:35
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Шимэгч” хүүхэлдэйн кино,5-р анги
 • 11:35
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:20
  “АХА” цэнгээнт” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Гадаад мэдээ
 • 15:20
  ТВ зар 151918
 • 15:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 34-р анги
 • 15:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Шимэгч” хүүхэлдэйн кино,5-р анги
 • 16:50
  Цаг агаар
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Галын шугам” ОАУСК,1-р анги
 • 17:55
  “Business maximum 88”
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Дотно сэдэв” нэвтрүүлэг”
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Өрнө Дорно” ОАУСК, 40-р анги
 • 22:30
  “Business maximum 88”
 • 22:40
  “Ретро авто акорд” нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Гадаад мэдээ
 • 01:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:30
  Баримтат кино
 • 03:20
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

12-14

 • 05:55
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Гайхалтай ноход” баримтат кино
 • 06:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” нэвтрүүлэг
 • 08:00
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 37.38 -р анги
 • 08:45
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Туршилтын хосууд” МУСК
 • 11:00
  “Чин ачлал эмнэлэг” үзүүлж байна
 • 11:30
  “Гарц” нэвтрүүлэг
 • 12:10
  “Business maximum 88”
 • 12:15
  “Шимэгч” хүүхэлдэйн киноны, 1.2-р анги /давталт/
 • 13:00
  “Бүнээ сүнээ” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 35-р анги
 • 14:00
  “Дотно сэдэв” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Мод таръя” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Кино бүтсэн түүх” нэвтрүүлэг
 • 15:20
  “Шимэгч” хүүхэлдэйн киноны 3,4-р анги /давталт/
 • 16:30
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 17:10
  “АХА” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:40
  “Айлын хоол амттай” нэвтрүүлэг
 • 18:20
  “Комментийн тойм” нэвтрүүлэг
 • 18:55
  “Business maximum 88”
 • 19:00
  “Бүнээ Сүнээ” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  INTELLIGENCE ахлах ангийн сурагчдын мэтгэлцээн, 13-р хэсэг
 • 22:00
  “Business maximum 88”
 • 22:05
  “26 жил” УСК
 • 00:00
  “Гайхалтай ноход” баримтат кино
 • 00:40
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 02:30
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргаа

12-15

 • 05:55
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Гайхамшигт адуу” баримтат кино
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 39,40-р анги
 • 08:45
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Үхэл амьдралын заагт” МУСК
 • 11:00
  INTELLIGENCE ахлах ангийн сурагчдын мэтгэлцээн, 13-р хэсэг
 • 12:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  “Бүнээ сүнээ” хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 36-р анги
 • 13:55
  “Хариуцлагатай малчин” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Богдхан хайрханы хишиг барилдааныг МБӨ-нөөс шууд дамжуулна
 • 19:20
  Цаг агаар
 • 19:30
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  “Кино бүтсэн түүх” нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Монголын сэтгүүлчдийн шинэ жил” нэвтрүүлэг
 • 22:10
  “Дайснууд” УСК
 • 23:30
  “Ретро авто акорд” нэвтрүүлэг
 • 00:30
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 01:30
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл