03-31

 • 06:45
  Дорнын зурлага
 • 06:50
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн киноны
 • 08:10
  “Тоо юу, сүлд үү?” аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги – Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол /
 • 10:50
  “Фиксикүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:30
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг / давталт /
 • 12:15
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /
 • 12:55
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Миа бид 2” хүүхэлдэйн киноны 26-р анги
 • 13:53
  “Сэтгэлээ засахуйн ухаан” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Гадаад мэдээ
 • 14:30
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги – Уран зохиол, Хими, Иргэний ёс зүйн боловсрол /
 • 15:15
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  ТВ зар 151918
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 16:52
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:57
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Зугт” ОАУСК, 1-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Эзэнгүй төрийн эмгэнэл” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  “Хэлэлцүүлэг” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “Агуу тулаан” УСК
 • 00:00
  Гадаад мэдээ
 • 00:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

04-01

 • 06:45
  Дорнын зурлага
 • 06:50
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн киноны 77-80-р анги
 • 08:10
  “Тоо юу, сүлд үү?” аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:25
  ТВ зар 151918
 • 09:30
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги-Монгол хэл, Биологи, Орос хэл /
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:30
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /
 • 12:55
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Миа бид 2” хүүхэлдэйн киноны 27-р анги
 • 13:53
  “Сэтгэлээ засахуйн ухаан” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Гадаад мэдээ
 • 14:30
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги-Монгол хэл, Биологи, Орос хэл /
 • 15:30
  “Танайд мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  ТВ зар 151918
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 16:52
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:57
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Зугт” ОАУСК, 2-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Дэлхий дахин ба Монгол” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Үндэсний бөхийн барилдааны тойм” нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “30 саяын хүүхэд” УСК
 • 23:55
  Зураглал
 • 00:00
  Гадаад мэдээ
 • 00:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

04-02

 • 06:45
  Дорнын зурлага
 • 06:50
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн киноны
 • 08:10
  “Тоо юу, сүлд үү?” аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги – Физик, Нийгэм судлал, Биеийн тамир /
 • 10:50
  “Фиксикүүд” хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:30
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг / давталт /
 • 12:15
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /
 • 12:55
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Миа бид 2” хүүхэлдэйн киноны

04-03

 • 13:53
  “Сэтгэлээ засахуйн ухаан” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Гадаад мэдээ
 • 14:30
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги – Физик, Нийгэм судлал, Биеийн тамир /
 • 15:15
  “Та найзтай юу?” шоу нэвтрүүлэг
 • 15:55
  ТВ зар 151918
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 16:52
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:57
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Зугт” ОАУСК, 3-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Ярилцъя л даа” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  “Хэлэлцүүлэг” шууд нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “Төмөр бороо” УСК
 • 00:05
  Гадаад мэдээ
 • 00:35
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:35
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

04-04

 • 06:45
  Дорнын зурлага
 • 06:50
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн киноны 85-88-р анги
 • 08:10
  “Тоо юу, сүлд үү?” аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хөгжмийн цаг
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Үндэсний бичиг, Газар зүй, Англи хэл /
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:30
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:15
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /
 • 12:55
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:30
  “Миа бид 2” хүүхэлдэйн киноны 29-р анги
 • 13:53
  “Сэтгэлээ засахуйн ухаан” нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Гадаад мэдээ
 • 14:30
  Теле хичээл / ЕБС-ийн 9-р анги –Үндэсний бичиг, Газар зүй, Англи хэл /
 • 15:30
  “Теле хичээлийн эргэн тойронд” нэвтрүүлэг
 • 15:55
  ТВ зар 151918
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:20
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 16:52
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:57
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Зугт” ОАУСК, 4-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Үндэсний бөхийн барилдааны тойм” нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “Кундо бүлэг” УСК
 • 00:05
  Гадаад мэдээ
 • 00:35
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:35
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

04-05

 • 06:45
  Дорнын зурлага
 • 06:50
  “Сэтгэлээ засахуйн ухаан” нэвтрүүлэг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:55
  Дорнын зурлага
 • 08:00
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн киноны
 • 08:45
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө” МУСК
 • 11:00
  “Хэлэлцүүлэг” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  “Гарц” нэвтрүүлэг
 • 12:35
  “Танайд мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Үндэсний бөхийн барилдааны тойм
 • 14:50
  “Хатуу тавилан” УСК, 1,2,3,4-р анги
 • 18:10
  “Та найзтай юу?” шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “УИХ-ын гишүүн ТББХ-ны дарга С.Бямбацогтын ажлын тайлан” төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Дотно сэдэв” нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “Хүн чоно” УСК
 • 23:55
  Зураглал
 • 00:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:30
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

Олон Саналтай

IV/0120:00

C1

"Инээдээр дархлаагаа дэмжье" хошин урлагийнхны нэгдсэн онлайн тоглолт шууд

IV/0120:30

MovieBox

"Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног (My Week With Marilyn)" УСК

IV/0118:35

МҮОНТ

Маск Продакшн: Инээдмийн хөтөлбөр