03-25

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:20
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Барбоскийнхан” Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 10:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 37.38-р анги /давталт/
 • 12:00
  “Гарц “ танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:40
  “Мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 13:10
  “Business maximum 88”
 • 13:20
  “Барбоскийнхан” Хүүхэлдэйн кино
 • 13:30
  “Засагт ханы хурд” 2017 Баруун бүсийн хаврын уралдаан
 • 15:00
  “Дэлтэй цэнхэрийн хурд 2017” Хангайн бүсийн хаврын уралдааны тойм
 • 17:00
  “АХА” цэнгээт нэвтрүүлэг
 • 17:40
  “Шилдэг амт “ нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Комментийн мөрөөр” нэвтрүүлэг
 • 18:50
  “Айлын хоол амттай” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Business maximum 88”
 • 20:40
  “Монгол Let me in 4” Би өөрөө гоо сайхан 1-р хэсэг
 • 21:30
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 39.40-р анги
 • 23:30
  “Үдшийн аялгуу” хөгжмийн нэвтрүүлэг /шууд/
 • 00:30
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

03-26

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:20
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Барбоскийнхан” Хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:45
  “Business maximum 88”
 • 10:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 10:15
  “ТВ караоке” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 11:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 39.-р анги /давталт/
 • 12:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 40-р үргэлжилэл анги /давталт/
 • 14:00
  Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна
 • 19:20
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  “60 хором” цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 41.42-р анги
 • 23:40
  “Монгол Let me in 4” Би өөрөө гоо сайхан 1-р хэсэг /давталт/
 • 00:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

03-27

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 07:30
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 13,14 –р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” шууд нэвтрүүлэг
 • 09:20
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:35
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 41,42-р анги
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Айлын хоол амттай” нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Play doh” movie
 • 12:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:40
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 13,14 –р анги
 • 14:00
  “Дотно сэдэв” ток шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:30
  “Эрүүл мэнд” теле сэтгүүл
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ-9 спорт
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:20
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 15,16 –р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:56
  Haier брэндийн танилцуулга
 • 19:00
  “Засгийн газрын цаг” нэвтрүүлэг
 • 19:25
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Business maximum 88”
 • 21:10
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 43,44-р анги
 • 22:45
  “ Хөгжлийн гарц лекц “ / МУ-ын 3 дахь ерөнхийлөгч Н Энхбаяр /
 • 23:35
  “Гарц “ танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

03-28

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 15,16 –р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 43,44-р анги /давталт/
 • 10:50
  “Business maximum 88”
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:10
  “Комментийн мөрөөр” нэвтрүүлэг
 • 12:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:40
  Business maximum 88
 • 13:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 15,16 –р анги
 • 14:00
  “ТВ караоке” цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хөгжлийн гарц лекц “ / МУ-ын 3 дахь ерөнхийлөгч Н Энхбаяр /
 • 16:10
  ТВ-9 спорт
 • 17:00
  “Энэ өдөр “мэдээ
 • 17:20
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 17,18 –р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:56
  Haier брэндийн танилцуулга
 • 19:00
  “Хасах градус“ нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 45,46-р анги
 • 22:45
  “Шинэ үндсэн” хуулийн төсөлийн бүх ард түмний хэлэлцүүлэг /Дархан-Уул аймаг , Орхон аймаг /
 • 23:30
  “Айлдвар”
 • 00:00
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:30
  ТВ-9 Маргааш

03-29

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 17,18 -р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК ,45,46-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:10
  “Хасах градус“ нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:40
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:40
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 17,18 –р анги
 • 14:00
  “АХА” цэнгээнт нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:40
  “Өв соёлын товчоон” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Засагт ханы хурд 2017” Баруун бүсийн хаврын уралдаан
 • 17:00
  ”Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:20
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 19,20 –р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 18:56
  Haier брэндийн танилцуулга
 • 19:00
  “Үйл явдал ,сургамж” нэвтрүүлэг /Оффшор бүс дах Монголын хөрөнгийн эзэд/
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Business maximum 88”
 • 21:10
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 47,48-р анги
 • 22:45
  “Business maximum 88”
 • 22:55
  “Ардын парламент” шууд нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Айлдвар
 • 00:00
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

03-30

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 19,20 –р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” шууд хөтөлбөр
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 47,48-р анги /давталт/
 • 10:50
  “Business maximum 88”
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:10
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 19,20 –р анги
 • 12:20
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:40
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг/давталт/
 • 14:10
  “Ардын парламент” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хөгжмийн шуудан” шууд нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ-9 спорт
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:20
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 17:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 21,22 –р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Ярилцъя л даа” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 49,50-р анги
 • 22:45
  Нууцын тайлал нэвтрүүлэг
 • 23:05
  “Монгол соёлын алтан сэжим” нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

03-31

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 21,22–р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК , 49,50-р анги /давталт/
 • 10:50
  “Business maximum 88”
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:10
  “Ярилцъя л даа” шууд нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:40
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:40
  “Үйл явдал сургамж” нэвтрүүлэг /Оффшор бүс дах Монголын хөрөнгийн эзэд/ /давталт/
 • 14:10
  “60 хором” цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хөгжмийн шуудан“ шууд нэвтрүүлэг
 • 15:40
  ТВ-9 спорт
 • 16:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:20
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 23,24 –р анги
 • 17:30
  “Эрүүл мэнд” теле сэтгүүл
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Дотно сэдэв” ток шоу
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Business maximum 88”
 • 21:10
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 51,52-р анги
 • 22:50
  “Business maximum 88”
 • 23:00
  “Үргэлжлэлтэй яриа” нэвтрүүлэг
 • 23:40
  Айлдвар
 • 00:00
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргаа

04-01

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр”мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:20
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 23,24 –р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:50
  “Business maximum 88”
 • 10:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 10:15
  “Эрүүл мэнд” теле сэтгүүл /давталт/
 • 10:45
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 51,52-р анги /давталт/
 • 13:00
  “Мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Хөгжмийн шуудан“ шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  “ТВ караоке” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 1,20 –р анги /давталт/
 • 16:00
  “Гарц “ танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 16:40
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 25,26 –р анги
 • 17:00
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 17:30
  “АХА” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  “Комментийн мөрөөр” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “60 хором” цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Business maximum 88”
 • 20:40
  “Монгол Let me in 4” Би өөрөө гоо сайхан 2-р хэсэг
 • 21:30
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 53,54-р анги
 • 23:30
  “Үдшийн аялгуу” хөгжмийн нэвтрүүлэг /шууд/
 • 00:30
  Гадаад мэдээ /давталт/
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

04-02

 • 06:00
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:05
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:20
  “Play doh” movie
 • 07:50
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 23,24 –р анги
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 09:45
  “Business maximum 88”
 • 10:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 10:15
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 53,54.-р анги /давталт/
 • 12:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  “Хөгжмийн шуудан“ шууд нэвтрүүлэг
 • 13:30
  “Хөгжилтэй гэр бүл” хүүхэлдэйн кино 11-24 –р анги
 • 14:00
  Аймаг цэргийн начин цолтны хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна
 • 19:20
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  “Айлын хоол амттай” нэвтрүүлэг
 • 21:40
  “Ганцхан минийх ” олон ангит УСК, 55,56-р анги
 • 23:40
  “Монгол Let me in 4” Би өөрөө гоо сайхан 2-р хэсэг /давталт/
 • 00:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 01:00
  ТВ-9 Маргааш

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги