10-16

 • 05:35
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Түймэр” баримтат кино
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:35
  “Миа бид хоёр” хүүхэлдэйн киноны 51-р анги
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  ”Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК,5-р анги
 • 10:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Хаикюү”анимэ,23-р анги
 • 11:35
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:35
  “Ээж” хошин шог
 • 12:50
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Тоо юу сүлд үү?,27-р хэсэг
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Хаикюү” анимэ, 23-р анги
 • 16:55
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Бүхнийг хайрынхаа төлөө” олон ангит уран сайхны киноны 59-р анги
 • 17:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Сэтгүүлчийн эрэн сурвалжлага” нэвтрүүлэг
 • 19:20
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК,6-р анги
 • 22:30
  “Business maximum 88”
 • 22:40
  ”Эрдэмт хүн улсын баялаг” цуврал нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Гадаад мэдээ
 • 23:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 02:00
  “Түймэр” баримтат кино
 • 03:00
  Тоглолтын цаг
 • 04:00
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

10-17

 • 05:05
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 05:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:35
  “Миа бид хоёр” хүүхэлдэйн киноны 52-р анги
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:45
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК, 6-р анги
 • 10:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Хаикюү” анимэ, 24-р анги
 • 11:35
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг
 • 12:35
  “Business maximum 88”
 • 12:45
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 12:50
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:30
  “Танилцах зар” хошин шог
 • 14:00
  “Соронз” нэвтрүүлэг
 • 14:30
  “Ном сүм” нэвтрүүлэг,5-р хэсэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Тоо юу сүлд үү?”,27-р хэсэг
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Хаикюү” анимэ, 24-р анги
 • 16:55
  ТВ зар 151918
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  “Бүхнийг хайрынхаа төлөө” олон ангит уран сайхны киноны 60-р анги
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Ярилцъя л даа” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  “Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг” /шууд /
 • 22:00
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК, 7-р анги
 • 23:30
  “Ретро авто акорд” хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Гадаад мэдээ
 • 00:40
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:40
  “Төвдийн өнгөрсөн үе” баримтат кино
 • 02:40
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

10-18

 • 06:00
  “Үл үзэгдэх ертөнц” баримтат кино
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 08:35
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 1-р анги
 • 09:00
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:45
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК,7-р анги
 • 10:30
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  “Хаикюү” анимэ,25-р анги
 • 11:30
  “Монгол коммент” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:30
  “Найзууд” хошин шог
 • 12:50
  ТВ зар 151918
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Тоо юу сүлд үү?”,23-р хэсэг
 • 15:55
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 16:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Хаикюү” анимэ, 25-р анги
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  ТВ зар 151918
 • 17:20
  “Бүнээ Сүнээ хоёр” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:50
  “Business maximum 88”
 • 18:00
  “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Бенжамин Франклин буюу Үндсэн хуулийн...гэж юу вэ?” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:55
  “Business maximum 88”
 • 21:00
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК, 8-р анги
 • 22:30
  “Тоо юу сүлд үү?”,28-р хэсэг
 • 23:20
  Гадаад мэдээ
 • 00:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 01:30
  Баримтат кино
 • 02:20
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

10-19

 • 05:55
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Улаан имж” баримтат кино
 • 06:30
  “Их үдийн хөтөлбөр” нэвтрүүлэг /давталт/
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  Гялайлаа” теле шоп “
 • 09:15
  “Юүхүү ба түүний найзууд” хүүхэлдэйн киноны 1-р анги
 • 09:50
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК,8-р анги
 • 10:50
  “Хаикюү” анимэ,21,22-р анги
 • 11:40
  “Гарц” нэвтрүүлэг
 • 12:20
  “Бүнээ Сүнээ хоёр” хүүхдийн танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 12:50
  “Business maximum 88”
 • 13:00
  “Эцсийн мөрөөдөл” хүүхэлдэйн кино
 • 14:30
  “Мод тарья” нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Танай тээгч” Монголын уран сайхны кино
 • 16:40
  “Танилцах зар” хошин шог
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:20
  “АХА” цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэг
 • 18:40
  “Business maximum 88”
 • 18:50
  “VIP car wash” үзүүлж байна
 • 19:00
  “Хошин шог үзүүлж байна” нэвтрүүлэг
 • 19:25
  “Business maximum 88”
 • 19:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  INTELLIGENCE ахлах ангийн сурагчдын мэтгэлцээн, 5-р хэсэг
 • 22:00
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК, 9-р анги
 • 23:30
  “Тоо юу сүлд үү?”,29-р хэсэг
 • 00:10
  “Тэнгисийн тэнүүлчид” баримтат кино
 • 01:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” цуврал нэвтрүүлэг
 • 02:50
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

10-20

 • 05:55
  ТВ-9 Өнөөдөр
 • 06:00
  “Үлэг гүрвэлийн ангуучид” баримтат кино
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  “Энэ өглөө” хөтөлбөр
 • 09:00
  “Гялайлаа” теле шоп
 • 09:15
  “Ном хурах цаг” нэвтрүүлэг
 • 09:40
  “Хотын охид” хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  “Business maximum 88”
 • 11:00
  “Хаикюү” япон анимэ,23,24-р анги
 • 11:40
  Архив:”Нэгэн сэтгэлгээ теле” сурвалжлага
 • 12:00
  “Анализ” тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:00
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК,8-р анги
 • 14:00
  INTELLIGENCE ахлах ангийн сурагчдын мэтгэлцээн, 5-р хэсэг
 • 15:00
  “Монголын ард түмэн улс эх орныхоо бүрэн эрхт тусгаар тогтнол, бүх ард түмний санал асуулгаар баталгаажуулсны 74 жилийн ойн баярын улс, аймгийн алдар цолтой 128 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна.
 • 19:30
  “Анализ” тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  “ТЭСО ХХК” үзүүлж байна
 • 21:15
  “Үйлийн үр” олон ангит УСК, 10-р анги
 • 22:45
  “Тоо юу сүлд үү?”,30-р хэсэг
 • 23:10
  “Цагаан хэрэмний нууц” баримтат кино
 • 00:00
  Тоглолтын цаг
 • 01:30
  Баримтат кино
 • 02:30
  “Бурхан багшийн сургаал” нэвтрүүлэг
 • 03:30
  Тоглолтын цаг
 • 05:00
  ТВ-9 Маргааш

Олон Саналтай

X/1711:00

MN25

"хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак