10-25

 • 05:35
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Эмийн хамаарал-1" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Хязгааргүй” ОАУСК, 7-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Итгэл" МУСК
 • 14:35
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:15
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 1-р анги
 • 21:20
  “Хязгааргүй” ОАУСК, төгсгөлийн 8-р анги
 • 22:40
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-26

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Эмийн хамаарал-2" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Хязгааргүй” ОАУСК, төгсгөлийн 8-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Тоо юу, сүлд үү? аяллын нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Хошин шог үзүүлж байна
 • 14:30
  "Металионууд" 33,34-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:10
  "After school cbub" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Конго улсын хээнцэрүүд" баримтат кино
 • 17:35
  Сити Резиденс "Өнөр бүл" хямдралын аян эхэллээ
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 2-р анги
 • 21:20
  "Металионууд-2" 34-р анги
 • 21:30
  "Энэ өдрийн зочин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 1-р анги
 • 23:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-27

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Агафья-1" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 1-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Тоо юу, сүлд үү? аяллын нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  Хошин шог үзүүлж байна
 • 14:30
  "Металионууд" 35,36-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:10
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "Тамын метр квадрат" баримтат кино
 • 17:35
  Сити Резиденс "Өнөр бүл" хямдралын аян эхэллээ
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 3-р анги
 • 21:20
  "Металионууд-2" 36-р анги
 • 21:30
  "Цэгцлэгч" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 2-р анги
 • 23:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:45
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-28

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Агафья-2" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 2-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Тоо юу, сүлд үү? аяллын нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:10
  "Худалч залуу" МУСК
 • 14:35
  "Металионууд-2" хүүхэлдэйн киноны 37,38-р анги
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "К-поп" хөгжмийн цаг
 • 17:25
  "Буцаад хүйсээ солиулмаар байна" баримтат кино
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р анги
 • 21:20
  "Металионууд-2" 38-р анги
 • 21:30
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 3-р анги
 • 23:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:40
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-29

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Төвд архитектурын нууц" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 3-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Монгол коммент" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Тоо юу, сүлд үү? аяллын нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  Хошин шог үзүүлж байна
 • 14:30
  "Металионууд-2" хүүхэлдэйн киноны 39,40-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 15:50
  Хөгжмийн цаг
 • 16:00
  "Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  "К-поп" хөгжмийн цаг
 • 17:35
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 5-р анги
 • 21:20
  "Металионууд-2" 40-р анги
 • 21:30
  "Ярилцъя л даа" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 4-р анги
 • 23:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:40
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-30

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Нарны өнгө" МУСК
 • 10:45
  "Shimizu cook time" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 4-р анги /давталт/
 • 12:00
  Гарц" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хөөрөлдөөн" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 14:50
  "Захиас" МУСК
 • 15:50
  "Намайг аваад үлдээч" МУСК
 • 17:25
  "Ярьж буй хууль" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 6-р анги
 • 21:20
  "Зуун дамжсан малчин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 5-р анги
 • 23:20
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

10-31

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Анирлагч" МУСК
 • 11:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 5-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Анализ" мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  "Cool aaв" МУСК
 • 14:30
  "Насан туршдаа" МУСК
 • 16:00
  "Надын аав мангар" МУСК
 • 17:25
  Эрдэмт хүн улсын баялаг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 7-р анги
 • 21:20
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 6-р анги
 • 23:20
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг :

Олон Саналтай

X/2619:30

Боловсрол ТВ

"Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 1,2-р анги

X/2620:35

MovieBox

"Оргох төлөвлөгөө (Escape Plan)" УСК

X/2621:40

NTV

"Улаан бал" ярилцлага