02-19

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:30
  Universe-best songs 2017
 • 12:30
  Дэ Жангум СОАК 27,28-р анги
 • 14:50
  Аяллын дурсамж
 • 15:20
  Сайн уу Сайнаа ток шоу
 • 16:20
  Гайхамшигт ертөнц
 • 16:50
  Сэтгэлд хоногшсон Монгол киноны дуунууд
 • 17:50
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Пороро хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  УИХ-ын цаг
 • 19:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:05
  Хөгжилтэй аялал
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:25
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:30
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Хил хязгаагүй Уран сайхны кино
 • 23:20
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:25
  Business news
 • 23:45
  Гайхамшигт ертөнц
 • 00:10
  City news
 • 01:20
  UBS завсарлага

02-20

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:00
  Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт бизнес уулзалт-2017 шууд
 • 13:00
  Дэ Жангум СОАК 28-р анги
 • 14:00
  City news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Дамчид ОАК 6-р анги
 • 16:00
  Хар тамхи...
 • 16:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Global homeshopping
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Пороро хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  Засгийн газрын цаг
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Дэ Жангум СОАК 29-р анги
 • 23:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:35
  Business news
 • 00:00
  Дамчид ОАК 6-р анги
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-21

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 29-р анги
 • 13:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 13:10
  Business news
 • 13:30
  Аяллын дурсамж
 • 14:00
  City news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Дамчид ОАК 7-р анги
 • 16:00
  Улаанбаатар өвлийн наадам
 • 16:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Global homeshopping
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Пороро хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  Гайхамшигт ертөнц
 • 19:05
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Дэ Жангум СОАК 30-р анги
 • 23:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:35
  Business news
 • 00:00
  Дамчид ОАК 7-р анги
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-22

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 30-р анги
 • 13:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 13:10
  Business news
 • 13:30
  Аяллын дурсамж
 • 14:00
  City news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Дамчид ОАК 8-р анги
 • 16:00
  Улаанбаатар өвлийн наадам
 • 16:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Global homeshopping
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 18:50
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:55
  Хатан сүйх танилцуулж байна
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Дэ Жангум СОАК 31-р анги
 • 23:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:35
  Business news
 • 00:00
  Дамчид ОАК 8-р анги
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-23

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:20
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 31-р анги
 • 13:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 13:10
  Business news
 • 13:30
  Бичин жилийн өвөлжилт
 • 14:00
  City news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Аман хуур Монголын уран сайхны кино
 • 16:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Global homeshopping
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Пороро хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  Иргэн ба 45
 • 19:00
  Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт “Хүний эрх-Хүүхдийн эрхээс эхэлнэ”
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Дэ Жангум СОАК 32-р анги
 • 23:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:35
  Business news
 • 00:00
  Алсын газрын зэрэглээ концерт
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-24

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 32-р анги
 • 13:00
  Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт “Хүний эрх-Хүүхдийн эрхээс эхэлнэ”
 • 13:10
  Иргэн ба 45
 • 13:40
  Business news
 • 14:00
  City news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Алтан өргөө Монголын уран сайхны кино
 • 16:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Global homeshopping
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Пороро хүүхэлдэйн кино
 • 18:40
  Монгол түмний унаа мотоцикл уу морь уу
 • 19:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Дэ Жангум СОАК 33-р анги
 • 23:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:35
  Business news
 • 00:00
  Өөрийн нутаг концерт
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-25

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 29,30,31-р анги
 • 14:50
  Өнө мөнхийн эгшиглэн концерт МУУГЗ Удирдаач Н.Бүтэнбаяр
 • 17:00
  УИХ-ын цаг
 • 17:20
  Гайхамшигт ертөнц
 • 17:45
  Изохаус үзүүлж байна
 • 17:50
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:00
  Сайн уу Сайнаа Сар шинийн дугаар
 • 19:00
  Намрын чуулганаар юу амжуулав
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:35
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Хүргэн хүү Монголын уран сайхны кино
 • 23:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 23:10
  City night
 • 00:40
  Business news
 • 01:00
  UBS завсарлага

02-26

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 08:30
  Гайхамшигт ертөнц
 • 09:00
  Энх мэндийн баяр Шууд нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Universe-best songs 2017
 • 11:30
  Дэ Жангум СОАК 32,33-р анги
 • 13:30
  Аяллын дурсамж
 • 14:00
  XVII жарны “Алтан унжлагат” Гал тахиа жилийн сар шинийн баярт зориулсан Үндэсний бөхийн барилдааныг Монгол бөхийн өргөөнөөс шууд дамжуулна
 • 19:00
  Сар шинийн мэндчилгээ Улсын Их Хуралын дарга М.Энхболд
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 20:30
  Universe-best songs 2017
 • 21:30
  Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монголын уран сайхны кино 1-р анги
 • 23:20
  Business news
 • 23:40
  Алсын газрын зэрэглээ концерт
 • 00:40
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

II/2010:10

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 41-р анги

II/2019:00

AsianBox

"Аз жаргалын хэлтэрхий" ОАК 42-р анги

II/2020:10

MN25

"амьдрал өөрөө гайхамшиг" оак 11-р анги