06-17

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Циолковский-Гайхамшигт өдрүүд баримтат кино
 • 08:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 08:10
  Business news
 • 08:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:55
  Изохаус үзүүлж байна
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Баруун тарх@ буюу соёлын тв довтолгоо
 • 12:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 12:15
  Girls ОАК 1,2,3-р анги
 • 15:00
  Аяллын хөтөч
 • 15:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 15:35
  Гурван баатар ба, Шамаханы хатан хүүхэлдэйн кино
 • 16:35
  Изохаус үзүүлж байна
 • 16:40
  Сайн уу, Сайнаа ток шоу
 • 17:55
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:10
  Movie Monster Цэнгээнт хөтөлбөр
 • 19:05
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 20:25
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:30
  Баруун тарх@ буюу соёлын тв довтолгоо
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS tv үзүүлж байна Girls ОАК 3-р анги
 • 22:30
  Супер спорт
 • 23:00
  60 Секунд шоу нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Хөхөө Намжил тв шоу
 • 01:20
  UBS завсарлага

06-18

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Супер спорт
 • 07:40
  Хотын хөгжлийн тойм
 • 08:10
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  Кофе юу, цай юу?
 • 09:00
  Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын Форум- Шууд дамжуулна
 • 11:00
  Спортын ертөнцөд
 • 11:10
  Баруун т@рхи буюу соёлын тв довтолгоо
 • 12:10
  Mogul pictures,UBS үзүүлж байна Girls ОАК 3-р анги
 • 13:00
  Эрүүл мэнд-Эрхэм баян
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 14:50
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:00
  Business news
 • 15:10
  Хот ОАК 1-р анги
 • 16:00
  Аяллын хөтөч
 • 16:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:25
  Изохаус үзүүлж байна
 • 20:30
  Спортын ертөнцөд
 • 20:40
  Movie Monster Цэнгээнт хөтөлбөр
 • 21:30
  Mogul pictures,UBSүзүүлж байна Girls ОАК 4-р анги
 • 22:30
  UBS music үзүүлж байна
 • 23:30
  Харийн шоронд-Балба баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага

06-19

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  Изохаус үзүүлж байна
 • 08:40
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 10:40
  Business news
 • 11:00
  Спортын ертөнцөд
 • 11:10
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:50
  ХХМТГазар үзүүлж байна: Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал
 • 12:10
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 4-р анги
 • 13:00
  Супер спорт
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 15:15
  ХотОАК 2-р анги
 • 16:00
  Аяллын хөтөч
 • 16:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  УИХ-ын цаг
 • 18:20
  НИТХ үзүүлж байна
 • 18:35
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Спортын ертөнцөд
 • 20:55
  Студи 4 ярилцлага
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 5-р анги
 • 22:50
  Аяллын тойрог
 • 23:30
  Харийн шоронд-Бангладеш Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага

06-20

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 10:40
  Business news
 • 11:00
  Спортын ертөнцөд
 • 11:10
  UBS Music хөтөлбөр
 • 12:10
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 5-р анги
 • 13:00
  Студи 4 ярилцлага
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 14:50
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:00
  Business news
 • 15:10
  ХотОАК 3-р анги
 • 16:00
  Аяллын хөтөч
 • 16:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Спортын ертөнцөд
 • 20:40
  Эрүүл мэнд-Эрхэм баян
 • 21:20
  Эрдэнэт үйлдвэр үзүүлж байна Хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 6-р анги
 • 22:40
  City Night Шөнийн хөтөлбөр
 • 23:40
  Харийн шоронд-Энэтхэг Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага UBS-1

06-21

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:10
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Эрдэнэт үйлдвэр үзүүлж байна Хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:20
  Business news
 • 11:40
  Эрүүл мэнд-Эрхэм баян
 • 12:10
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 6-р анги
 • 13:00
  Маамуу хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  City newsмэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:50
  Business news
 • 15:10
  ХотОАК 4-р анги
 • 16:00
  60 Секунд шоу нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  Нийгмийн хариуцлага
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Иргэн ба 45шууд ярилцлага НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан оролцоно
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 7-р анги
 • 23:10
  60 Секунд шоу нэвтрүүлэг
 • 23:40
  Харийн шоронд-Колумби Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага

06-22

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:50
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  Эрүүл мэнд-Эрхэм баян
 • 08:40
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:20
  Business news
 • 11:40
  Аяллын тойрог
 • 12:10
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 7-р анги
 • 13:00
  UBS Нэмэлт цаг
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 14:50
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:00
  Business news
 • 15:10
  Хот ОАК 5-р анги
 • 16:00
  Супер спорт
 • 16:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  UBS special documentary
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Спортын ертөнцөд
 • 20:40
  Хотын хөгжлийн тойм
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 8-р анги
 • 22:30
  UBS music үзүүлж байна
 • 23:30
  Харийн шоронд-Кувейт Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага

06-23

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 08:10
  Business news
 • 08:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Эрүүл мэнд-Эрхэм баян
 • 11:30
  Эрдэнэт үйлдвэр үзүүлж байна Хүдэр дагасан сурвалжлага
 • 11:40
  Perfect Dance- нэвтрүүлгийн Ялагч тодруулах шоу тоглолт
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 4,5,6-р анги
 • 16:10
  Аяллын хөтөч
 • 16:40
  Супер спорт
 • 17:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:10
  60 Секунд шоу нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Сайн уу, Сайнаа ток шоу
 • 18:40
  Business news
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 20:40
  Ирээдүйн ногоон технологи
 • 20:55
  Супер спорт
 • 21:30
  Mogul pictures,UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 9-р анги
 • 22:30
  City Night Шөнийн хөтөлбөр
 • 23:30
  Харийн шоронд-Маргарита Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага UBS-1

06-24

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Харийн шоронд-Маргарита баримтат кино
 • 08:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 08:10
  Business news
 • 08:30
  Зүтгүүрхэн Тишка хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Баруун т@рхи буюу соёлын тв довтолгоо
 • 12:10
  Гурван баатар, холын эрэгт хүүхэлдэйн кино
 • 13:30
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 14:00
  Mogul pictures, UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 7,8,9-р анги
 • 16:10
  Аяллын хөтөч
 • 16:30
  Сайн уу, Сайнаа ток шоу
 • 17:40
  Exit зар сурталчилгаа
 • 17:50
  Movie Monster Цэнгээнт хөтөлбөр
 • 18:30
  Business news
 • 18:40
  Дэлхийн шилдэг хүнсний үйлдвэр Paldo
 • 19:00
  Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2018 тойм
 • 19:30
  Week newsтойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Баруун т@рхи буюу соёлын тв довтолгоо
 • 21:30
  Mogul pictures, UBS ТВ үзүүлж байна Girls ОАК 10-р анги
 • 22:30
  Супер спорт
 • 23:00
  60 Секунд шоу нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Харийн шоронд-Мексик Баримтат кино
 • 00:30
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/