06-27

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:00
  Чэжүгийн үндэсний их сургуулиар тольдохуй
 • 08:20
  Изохаус үзүүлж байна
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Хослон дуулья Universe - Best Songs-наадмын шилдгүүд
 • 11:30
  Диваажингийн шат ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:00
  City news
 • 13:30
  Аяллын дурсамж
 • 14:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:10
  Business news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Хар муур ОАК 2-р анги
 • 16:00
  Харийн шоронд-Чечень Баримтат кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Илбэчин Кайто хүүхэлдэйн кино
 • 17:55
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:10
  НИТХ үзүүлж байна
 • 18:40
  4-р студи - Ярилцлага
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Нандин эрдэнэ Монголын уран сайхны кино
 • 22:40
  Харийн шоронд-Чечень Баримтат кино
 • 23:30
  Business news
 • 23:50
  Хар муур ОАК 2-р анги
 • 00:40
  City news
 • 01:40
  UBS завсарлага

06-28

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:00
  4-р студи - Ярилцлага
 • 08:20
  Изохаус үзүүлж байна
 • 08:30
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Харийн шоронд-Чечень Баримтат кино
 • 11:30
  Нандин эрдэнэ Монголын уран сайхны кино
 • 13:00
  City news
 • 13:30
  Аяллын дурсамж
 • 14:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:10
  Business news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Хар муур ОАК 3-р анги
 • 16:00
  Харийн шоронд-Маргарита арал Баримтат кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Илбэчин Кайто хүүхэлдэйн кино
 • 17:50
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:10
  Чэжүгийн үндэсний их сургуулиар тольдохуй
 • 18:30
  НЗДТГ-аас үзүүлж байна
 • 19:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Ирж яваа цаг Монголын уран сайхны кино
 • 22:40
  Мөрөөдлийн гүүр
 • 23:40
  Business news
 • 00:00
  Хар муур ОАК 3-р анги
 • 00:50
  City news
 • 01:50
  UBS завсарлага

06-29

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:00
  НЗДТГ-аас үзүүлж байна
 • 08:20
  Изохаус үзүүлж байна
 • 08:30
  4-р студи - Ярилцлага
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Мөрөөдлийн гүүр
 • 11:30
  Ирж яваа цаг Монголын уран сайхны кино
 • 13:00
  City news
 • 13:30
  Чэжүгийн үндэсний их сургуулиар тольдохуй
 • 14:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:10
  Business news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Чингис хаан ОАК 1-р анги
 • 16:00
  Харийн шоронд-Сидней Баримтат кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Илбэчин Кайто хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:10
  Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл
 • 18:40
  Иргэн 45
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Чингис хаан ОАК 1-р анги
 • 22:40
  60 секунд цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 23:10
  Business news
 • 23:30
  Хар муур ОАК 4-р анги
 • 00:20
  City news
 • 01:20
  UBS завсарлага

06-30

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:00
  Иргэн ба 45 ярилцлага
 • 08:20
  Изохаус үзүүлж байна
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 10:30
  Харийн шоронд-Сидней Баримтат кино
 • 11:00
  Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл
 • 11:30
  Чингис хаан ОАК 1-р анги
 • 13:00
  City news
 • 13:30
  60 секунд цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 14:10
  Business news
 • 14:30
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 14:40
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  Чингис хаан ОАК 2-р анги
 • 16:00
  Харийн шоронд-Колумб Баримтат кино
 • 17:00
  City news
 • 17:30
  Илбэчин Кайто хүүхэлдэйн кино
 • 17:45
  Изохаус үзүүлж байна
 • 17:50
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:00
  Эрхэмсэг кино концерт МУСТА дуучин Д.Бурмаа
 • 19:10
  Изохаус үзүүлж байна
 • 19:15
  Business news
 • 19:30
  City news
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Чингис хаан ОАК 2-р анги
 • 22:40
  City night Шөнийн хөтөлбөр
 • 23:40
  Business news
 • 00:00
  Хар муур ОАК 5-р анги
 • 00:50
  City news
 • 01:50
  UBS завсарлага

07-01

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  City news
 • 08:00
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 08:40
  Business news
 • 08:55
  Изохаус үзүүлж байна
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл
 • 11:30
  Чингис хаан ОАК 1,2-р анги
 • 13:10
  Эрхэмсэг кино концерт МУСТА дуучин Д.Бурмаа
 • 14:20
  Чэжүгийн үндэсний их сургуулиар тольдохуй
 • 15:00
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 16:00
  Загварыг уриалагч - Шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Аяллын дурсамж
 • 17:30
  Илбэчин Кайто хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:05
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Сайн уу Сайнаа ток шоу
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Чингис хаан ОАК 3-р анги
 • 22:40
  Business news
 • 23:00
  Хар муур ОАК 6-р анги
 • 23:50
  City news
 • 00:50
  UBS завсарлага

07-02

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:05
  Week news тойм хөтөлбөр
 • 08:00
  Инуяша хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  Exit зар сурталчилгаа
 • 08:40
  Business news
 • 08:55
  Изохаус үзүүлж байна
 • 09:00
  Кофе юу, цай юу?
 • 11:00
  Чингис хаан ОАК 3-р анги
 • 12:30
  Мөрөөдлийн гүүр
 • 13:30
  60 секунд цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Сайн уу Сайнаа ток шоу
 • 15:00
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:10
  Business news
 • 15:30
  Чэжүгийн үндэсний их сургуулиар тольдохуй
 • 16:00
  Аяллын дурсамж
 • 16:30
  Хайр жүжиг Хувьсал продакшн
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Изохаус үзүүлж байна
 • 18:35
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:45
  Загварыг уриалагч - Шоу нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Business News
 • 19:30
  City news
 • 21:00
  Изохаус үзүүлж байна
 • 21:10
  Чингис хаан ОАК 4-р анги
 • 22:40
  Гоол! Хөлбөмбөгийн теле сэтгүүл
 • 23:10
  Business news
 • 00:30
  City night Шөнийн хөтөлбөр
 • 01:30
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/