11-23

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  Үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна: "Алтан ерөөл" тоглолт
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 1,2/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /159/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Теле хичээл 4-р анги /Математик, Хүн ба нийгэм, Хөгжим/
 • 10:40
  Бүтээлч хүүхэд
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино /4/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Араатан" олон ангит кино /14/
 • 13:30
  УИХ-ын цаг
 • 14:00
  Теле хичээл 4-р анги /Математик, Хүн ба нийгэм, Хөгжим/
 • 15:00
  Үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна: "Монголын их хатад" бүжгэн жүжиг
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  Үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна: "Монголын их хатад" бүжгэн жүжиг /үргэлжлэл/
 • 17:35
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 1,2/
 • 18:10
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:20
  Чойжин ламын сүм музей үзүүлж байна: Очирваань танка зураг
 • 18:30
  "Араатан" олон ангит кино төгсгөлийн 15-р анги
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Үлгэрийн далай
 • 20:30
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино /5/
 • 21:30
  Интермед эмнэлэг үзүүлж байна-Аз жаргалтай мөчүүдээ хуваалцсан өдрүүд
 • 21:50
  "Хүн домог" Бүжгийн үндэсний их наадам
 • 22:20
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /1/
 • 23:10
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:05
  UBS завсарлага

11-24

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 3,4/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /160/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Теле хичээл 4-р анги /Монгол хэл, Биеийн тамир, Хүн ба байгаль/
 • 10:40
  Бүтээлч хүүхэд
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино /5/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /1/
 • 13:30
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 14:00
  Теле хичээл 4-р анги /Монгол хэл, Биеийн тамир, Хүн ба байгаль/
 • 15:00
  Улсын драмын эрдмийн театр үзүүлж байна: "Гол дүрийн амрагууд" жүжиг
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 3,4/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /160/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:25
  Чойжин ламын сүм музей үзүүлж байна: Майдар бурхан
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /1/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Үлгэрийн далай
 • 20:30
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино /6/
 • 21:30
  Койка үзүүлж байна: Уурыг ухаанаар
 • 21:45
  "Хүн домог" Бүжгийн үндэсний их наадам
 • 22:15
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /2/
 • 23:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:10
  UBS завсарлага

11-25

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 5,6/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /161/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Теле хичээл 4-р анги /Математик, Эрүүл мэнд, Дүрслэх урлаг технологи/
 • 10:40
  Бүтээлч хүүхэд
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /1/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /2/
 • 13:30
  Койка үзүүлж байна: Уурыг ухаанаар
 • 13:50
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 14:00
  Теле хичээл 4-р анги /Математик, Эрүүл мэнд, Дүрслэх урлаг технологи/
 • 14:55
  Монгол улсын филармони үзүүлж байна: New season 2017
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 5,6/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /161/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /2/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Үлгэрийн далай
 • 20:30
  АТГ-ын мэдээлэл
 • 20:50
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино /7/
 • 21:50
  "Хүн домог" Бүжгийн үндэсний их наадам
 • 22:20
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /3/
 • 23:10
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:15
  UBS завсарлага

11-26

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 7,8/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /162/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна: "Ижил хоёр ботго" хүүхдийн дуулалт жүжиг
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /2/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /3/
 • 13:30
  АТГ-ын мэдээлэл
 • 13:50
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 14:00
  Бүтээлч хүүхэд
 • 14:15
  Койка үзүүлж байна: Өөрчлөлт бидний сонголт
 • 14:30
  Үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна: "Алтан үеийн дуунууд" тоглолт
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 7,8/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /162/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /3/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Үлгэрийн далай
 • 20:30
  "Цөөвөр чоно" олон ангит кино төгсгөлийн 8-р анги
 • 21:35
  Аяллын тойрог
 • 22:25
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /4/
 • 23:15
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:15
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:20
  UBS завсарлага

11-27

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 9,10/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /163/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Теле хичээл 4-р анги /Монгол хэл, Иргэний ёсзүйн боловсрол/
 • 10:05
  Бүтээлч хүүхэд
 • 10:35
  Койка үзүүлж байна: Өөрчлөлт бидний сонголт
 • 10:50
  Шударга ёс цуврал-Хичээл дээр
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /3/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /4/
 • 13:35
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 13:45
  "Цэндийн Намсрай 100 жил" баримтат кино
 • 14:35
  Теле хичээл 4-р анги /Монгол хэл, Иргэний ёсзүйн боловсрол/
 • 15:00
  "Багш дор мөргөмой" МУГЖ О.Ичинхорлоо
 • 16:40
  Монгол улсын үндэсний номын сан үзүүлж байна: Хөгнө хааны хийдийн Чингис хааны шүтээн хөрөг
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 9,10/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /163/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /4/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Үлгэрийн далай
 • 20:30
  "Цахиур" олон ангит кино /1/
 • 21:35
  Хотын шийдэл
 • 21:50
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /5/
 • 22:40
  Монгол улсын үндэсний номын сан үзүүлж байна: Лигдэн хааны Чингис хааны шүтээн зураг
 • 23:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:05
  UBS завсарлага

11-28

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 11,12/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /164/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:35
  "Их түүхийн жимээр" баримтат кино
 • 10:05
  "Цахиур" олон ангит кино /1/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /4/
 • 12:25
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:35
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /5/
 • 13:35
  Аяллын тойрог
 • 14:25
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 14:35
  Өнөөгийн Монгол /япон хэлээр/
 • 15:00
  Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр үзүүлж байна: Бахчисарайн оргилолт булаг
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 11,12/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /164/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /5/
 • 19:30
  Сайн уу Сайнаа
 • 20:30
  Үлгэрийн далай
 • 20:40
  "Цахиур" олон ангит кино /2/
 • 21:40
  "Хүн домог" Бүжгийн үндэсний их наадам
 • 22:10
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /6/
 • 23:00
  "Өөдлөх улирал" Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:05
  UBS завсарлага

11-29

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  "Өөдлөх улирал" Монголын уран сайхны кино
 • 08:00
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 13,14/
 • 08:30
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /165/
 • 08:55
  UBS энэ 7 хоногт
 • 09:00
  Өөрөөс эхлэх амьдрал
 • 09:40
  Койка үзүүлж байна: Сэтгэл амар бол бие амар
 • 10:05
  "Цахиур" олон ангит кино /2/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:25
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /5/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /6/
 • 13:30
  "Том 6 толгой" Монголын уран сайхны кино
 • 14:45
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 15:00
  Гайхмаараа - Хийлч Ч.Дэлгэрцэцэг
 • 17:00
  Шуурхай мэдээ
 • 17:15
  "Пороро"Хүүхэлдэйн кино /4-р бүлэг 13,14/
 • 17:45
  "Инуяша" Хүүхэлдэйн кино /165/
 • 18:15
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нохойтой дөрвөн танкчин" олон ангит /6/
 • 19:30
  Сайн уу Сайнаа
 • 21:25
  Үлгэрийн далай
 • 21:40
  "Цахиур" олон ангит кино /3/
 • 22:40
  "Хүн домог" Бүжгийн үндэсний их наадам
 • 23:10
  "Дайны сахиусан тэнгэр" олон ангит кино /7/
 • 00:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:05
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

XI/2412:30

Боловсрол ТВ

"Тэнгэрээс буусан од" МУСК

XI/2411:15

Боловсрол ТВ

"Нагиев хөл хорионд" ОАК 1.1-3-р анги

XI/2415:00

Боловсрол ТВ

Теле хичээл 7-р анги- Биологи