04-24

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:02
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:07
  Пороро хүүхэлдэйн кино /8 анги/
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу? №01
 • 09:40
  Кофе юу? Цай юу? №02
 • 10:25
  Кофе юу? Цай юу? №03
 • 11:00
  Business news
 • 11:15
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:25
  Аяллын хөтөч
 • 12:00
  Бид нэг үеийнхэн тоглолтын тухай
 • 12:35
  Супер спорт
 • 13:00
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:25
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 13:45
  Эхнэрийн урхи ОАК /115, 116/
 • 15:05
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:30
  Хэлмэгдэгч ОАК /8/
 • 16:30
  Хаврын хит 2019 промо
 • 16:40
  UBS нэмэлт цаг
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:25
  Пороро хүүхэлдэйн кино /4 анги/
 • 17:55
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Мянган өдрийн амлалт ОАК /18/
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Эхнэрийн урхи ОАК /117, 118/
 • 22:25
  Хараал МУСК
 • 23:45
  Football talk
 • 01:00
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:05
  UBS завсарлага

04-25

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:02
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:07
  Пороро хүүхэлдэйн кино /8 анги/
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу? №01
 • 09:40
  Кофе юу? Цай юу? №02
 • 10:25
  Кофе юу? Цай юу? №03
 • 11:00
  Business news
 • 11:15
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:25
  NBA talk
 • 12:35
  ХХХ Хөгжмийн завсарлага
 • 12:45
  Хаврын хит 2019 промо
 • 13:00
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:25
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 13:45
  Эхнэрийн урхи ОАК /117, 118/
 • 15:05
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:30
  Хэлмэгдэгч ОАК /9/
 • 16:30
  Цуурхалын тухай олны танилуудын яриа
 • 16:40
  Супер спорт
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:25
  Пороро хүүхэлдэйн кино /4 анги/
 • 17:55
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Мянган өдрийн амлалт ОАК /19/
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Эхнэрийн урхи ОАК /119, 120/
 • 22:20
  Энтертэйнмент ньюс
 • 23:20
  Аз жаргал МУСК
 • 00:50
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:55
  UBS завсарлага

04-26

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:02
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:07
  Пороро хүүхэлдэйн кино /8 анги/
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу? №01
 • 09:40
  Кофе юу? Цай юу? №02
 • 10:25
  Кофе юу? Цай юу? №03
 • 11:00
  Business news
 • 11:15
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:25
  Football talk
 • 12:40
  Супер спорт
 • 13:00
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:25
  Замын хөдөлгөөний шуурхай мэдээ
 • 13:45
  Эхнэрийн урхи ОАК /119, 120/
 • 15:05
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:30
  Хэлмэгдэгч ОАК /10/
 • 16:30
  Студи 4 ярилцлага
 • 17:00
  Сэтгүүлчийн цаг
 • 17:25
  Пороро хүүхэлдэйн кино /4 анги/
 • 17:55
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Мянган өдрийн амлалт ОАК /төгсгөлийн анги/
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Эхнэрийн урхи ОАК /121, 122/
 • 22:20
  Аяллын тойрог
 • 23:20
  Аз жаргалын шок МУСК
 • 01:00
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:05
  UBS завсарлага

04-27

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:02
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:07
  Пороро хүүхэлдэйн кино /8 анги/
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу? №01
 • 09:40
  Кофе юу? Цай юу? №02
 • 10:25
  Кофе юу? Цай юу? №03
 • 11:00
  Business news
 • 11:15
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:25
  Аяллын хөтөч
 • 12:00
  Аяллын тойрог
 • 13:00
  Студи 4 ярилцлага
 • 13:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:45
  Эхнэрийн урхи ОАК /117, 118/
 • 15:05
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:30
  Хэлмэгдэгч ОАК /11/
 • 16:30
  Энтертэйнмент ньюс
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:25
  Пороро хүүхэлдэйн кино /4 анги/
 • 17:55
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Хаврын хит 2019 промо
 • 18:15
  Глобал удирдагч 2019
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Сity news тойм хөтөлбөр
 • 20:40
  Эхнэрийн урхи ОАК /123, 124/
 • 22:20
  Цуурхалын тухай олны танилуудын яриа
 • 22:40
  Сайн уу амьдрал минь МУСК /1/
 • 00:10
  Сity news тойм хөтөлбөр
 • 01:15
  UBS завсарлага

04-28

 • 07:00
  UBS эхлэл
 • 07:02
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:07
  Пороро хүүхэлдэйн кино /8 анги/
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу? №01
 • 09:40
  Кофе юу? Цай юу? №02
 • 10:25
  Кофе юу? Цай юу? №03
 • 11:00
  Business news
 • 11:15
  Exit зар сурталчилгаа
 • 11:25
  Аяллын хөтөч
 • 12:00
  Глобал удирдагч 2019
 • 13:00
  Бид нэг үеийнхэн тоглолтын тухай
 • 13:45
  Эхнэрийн урхи ОАК /119, 120/
 • 15:05
  Business news
 • 15:20
  Exit зар сурталчилгаа
 • 15:30
  Хэлмэгдэгч ОАК /12/
 • 16:30
  Пороро хүүхэлдэйн кино /4 анги/
 • 16:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:00
  Өнөөгийн монгол /Япон хэлээр/
 • 17:20
  Дефакто тойм /Орос хэлээр/
 • 17:55
  Exit зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Хаврын хит 2019 промо
 • 18:15
  Баруун тархи буюу соёлын тв довтолгоо
 • 19:10
  Business news
 • 19:30
  Сайн уу? Сайнаа? ток шоу
 • 20:40
  Эхнэрийн урхи ОАК /125, 126/
 • 22:30
  Сайн уу амьдрал минь МУСК /2/
 • 00:10
  Сity news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги