06-24

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Хошин цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Монгол ардын ерөөл
 • 10:10
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Малчин аав телеконцерт
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ дамжуулна
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:50
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Жирэмсний сорил ОАК 1-р анги
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Хөдөө шил ОАК 6-р анги
 • 23:10
  Auto time нэвтрүүлэг
 • 23:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Бизнес Амжилт
 • 01:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-25

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:10
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  Хошин цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Бизнес Амжилт
 • 10:40
  Хөгжилтэй аялал үзүүлж байна
 • 10:50
  Цаасан шувуу кино бүтсэн түүх
 • 11:10
  Жирэмсний сорил ОАК 1-р анги
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:50
  Онцгой дуудлага
 • 19:30
  Жирэмсний сорил ОАК 2-р анги
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Хөдөө шил ОАК 7-р анги
 • 23:00
  Аяллын тойрог
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-26

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Цаасан шувуу кино бүтсэн түүх
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:10
  Жирэмсний сорил ОАК 2-р анги
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:50
  Монгол ардын ерөөл
 • 19:00
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Зуу наслаарай нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Хөдөө шил ОАК 8-р анги
 • 23:00
  Auto time нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:10
  Зөв сонголт
 • 00:40
  Бизнес Амжилт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

06-27

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Бизнес Амжилт
 • 10:40
  Цаасан шувуу кино бүтсэн түүх
 • 10:55
  Зуу наслаарай нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Жирэмсний сорил ОАК 3-р анги
 • 12:10
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:30
  Аялгуут хором
 • 19:00
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 19:30
  Жирэмсний сорил ОАК 4-р анги
 • 20:10
  Морьтны соёл - Адуучин тэмцээн
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Хөдөө шил ОАК 9-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Бизнес Амжилт
 • 00:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-28

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Бизнес Амжилт
 • 10:50
  Хөгжилтэй аялал үзүүлж байна
 • 11:00
  Жирэмсний сорил ОАК 4-р анги
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:30
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 19:30
  Аялгуут хором
 • 20:00
  Зуу наслаарай нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Хөдөө шил ОАК 10-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Бизнес Амжилт
 • 00:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-29

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:10
  Зуу наслаарай нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Хун цагаан хайр концерт МУГЖ Дуучин Л.Болдбаатар
 • 13:40
  Бизнес аялал
 • 14:20
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Зөв сонголт
 • 16:10
  Хөдөө шил ОАК 6,7-р анги
 • 17:50
  Бизнес Амжилт
 • 18:30
  Бизнес аялал
 • 19:10
  Аялгуут хором
 • 19:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Тагнуулч аав МУСК
 • 00:00
  Аяллын тойрог
 • 00:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 01:30
  Зөв сонголт
 • 02:00
  Бизнес Амжилт
 • 02:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

06-30

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Зөв сонголт
 • 09:30
  Бизнес Амжилт
 • 10:10
  Дурлана даа, баярлана даа концерт МУГЖ Дуучин Н.Чулуунхүү
 • 12:00
  Бизнес аялал
 • 12:40
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Зөв сонголт
 • 14:30
  Хөдөө шил ОАК 8,9,10-р анги
 • 17:10
  Бизнес Амжилт
 • 17:50
  Аялгуут хором
 • 18:20
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Auto time нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Хайрхан овоо тахилга
 • 20:20
  Зөв сонголт
 • 20:50
  "Өсөг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний эхнэр тагнуулч МУСК
 • 23:40
  Аяллын тойрог
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт