04-24

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Хаврын хит-2019 промо
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Хошин цаг
 • 11:40
  Хаврын хит-2019 промо
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Хаврын хит-2019 промо
 • 15:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:40
  Аяллын тойрог
 • 19:20
  Төв аймгийн цаг
 • 19:50
  Түүхээ мэдэх цаг - Түүхээ бүтээх цаг Ойрадуудын нүүдэл
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 22:00
  Ван Гүй Анна хоёр ОАК Төгсгөлийн 32-р анги
 • 23:10
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:50
  Зөв сонголт
 • 00:20
  Бизнес Амжилт
 • 00:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

04-25

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 10:20
  Бизнес Амжилт
 • 10:50
  Түүхээ мэдэх цаг - Түүхээ бүтээх цаг Ойрадуудын нүүдэл
 • 11:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Хаврын хит-2019 промо
 • 15:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:30
  Аялгуут хором
 • 19:00
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 19:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 22:00
  Амьдрах тасалбар Уран сайхны кино
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Бизнес Амжилт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

04-26

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Зөв сонголт
 • 11:00
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 11:20
  Бизнес Амжилт
 • 11:50
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 15:00
  Зөв сонголт
 • 15:20
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:50
  Түүхээ мэдэх цаг - Түүхээ бүтээх цаг Зүүн гарын хаант улс
 • 19:50
  Зуу наслаарай
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 22:00
  Хүчилтөрөгч Уран сайхны кино
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Бизнес Амжилт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

04-27

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 10:20
  Бизнес Амжилт
 • 10:50
  Намрын Хит - 2018 тоглолт
 • 12:50
  Зуу наслаарай
 • 13:30
  Бизнес аялал
 • 14:10
  Хаврын хит-2019 промо
 • 14:30
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Зөв сонголт
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Бизнес аялал
 • 17:40
  Ван Гүй Анна хоёр ОАК 30,31-р анги
 • 19:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 22:00
  Эрэмдэг Уран сайхны кино
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Бизнес Амжилт
 • 01:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

04-28

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Зөв сонголт
 • 09:30
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 10:00
  Бизнес Амжилт
 • 10:30
  Түүхээ мэдэх цаг - Түүхээ бүтээх цаг Зүүн гарын хаант улс
 • 11:20
  Аялгуут хором
 • 12:00
  Бизнес аялал
 • 12:40
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 13:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Зөв сонголт
 • 15:30
  Бизнес Амжилт
 • 16:10
  Ван Гүй Анна хоёр ОАК 32-р анги
 • 17:10
  Бизнес аялал
 • 17:50
  Хаврын хит-2019 промо
 • 18:00
  Аялгуут хором
 • 18:30
  Тэнгэрийн андгай Уран сайхны кино
 • 19:50
  Улсын их хурлын цаг
 • 20:30
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Зөв сонголт
 • 21:30
  Хаврын Хит -2019 промо
 • 22:00
  Итгэл Уран сайхны кино
 • 23:50
  Харийн шоронд Баримтат кино
 • 00:40
  Зөв сонголт
 • 01:10
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги