10-16

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 11:30
  Бизнес Амжилт
 • 12:00
  Манжуурын тоглолттой аялал
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:40
  Ансамблийн Бадарч баримтат кино
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Залуу эмч нар ОАК 28-р анги
 • 22:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:30
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Бизнес Амжилт
 • 00:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

10-17

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:00
  Зөв сонголт
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Ансамблийн Бадарч баримтат кино
 • 11:50
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Манжуурын хөтөлбөртэй аялал
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:40
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 19:10
  Хошин цаг
 • 19:40
  Замбуу тивээ уяртал Уртын дууч Солийн Цоодол
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Залуу эмч нар ОАК 29-р анги
 • 23:00
  Аяллын тойрог
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

10-18

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Нэгэн жарны түүхтэй эрүүл мэндийн төв
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Хөгжилтэй аялал-5 жил концерт
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:05
  Ухаарахуй - Дарамсала 2019 аялал
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 20:00
  Хайнаньд Анууштай хамт
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Харанга сэрэмж
 • 22:00
  Залуу эмч нар ОАК 30-р анги
 • 23:10
  Auto time нэвтрүүлэг
 • 23:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Бизнес Амжилт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

10-19

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Хошин цаг
 • 10:40
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 11:10
  Бизнес Амжилт
 • 11:40
  Найруулга - 2019 Цохивор хөгжмийн чуулга
 • 12:40
  Бизнес аялал
 • 13:20
  Зөв сонголт
 • 13:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Бизнес Амжилт
 • 16:00
  Залуу эмч нар ОАК 26,27,28-р анги
 • 19:00
  Бизнес аялал
 • 19:40
  Аяллын тойрог
 • 20:20
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Зөв сонголт
 • 22:00
  Царайлаг өдрүүд МУСК
 • 23:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Бизнес Амжилт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

10-20

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Айвуун овогтны ургийн баяр
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Зөв сонголт
 • 09:30
  Хайнаньд Анууштай хамт
 • 10:00
  Хошин цаг
 • 10:20
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 11:00
  Бизнес Амжилт
 • 11:30
  Зүгээр л инээмсэглэ концерт
 • 13:00
  Бизнес аялал
 • 13:40
  Аялгуут хором
 • 14:00
  Зөв сонголт
 • 14:30
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Бизнес Амжилт
 • 16:30
  Залуу эмч нар ОАК 29,30-р анги
 • 18:20
  Бизнес аялал
 • 19:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 19:40
  Auto time нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Хилээ манасан он жилүүд Хилийн цэргийн Хурандаа Л.Сэмбээ
 • 21:10
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Миний ах атаман МУСК
 • 23:50
  Аяллын тойрог
 • 00:40
  Зөв сонголт
 • 01:10
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

X/1721:00

Монгол ТВ

"DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар 6

X/1721:30

SBN

мөнхийн хайр-29 оак

X/1706:00

МҮОНТ

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр