12-11

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Бизнес Амжилт
 • 10:30
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 11:30
  Амин үргэлжлэл нэвтрүүлэг
 • 12:10
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:30
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:40
  Мухаббат ажиллагаа ОАК Төгсгөлийн 9-р анги
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Их Говийн Тэмээ - 2019
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Чингис хаан ОАК 12-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Бизнес Амжилт
 • 00:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

12-12

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Төв аймгийн цаг
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Амин үргэлжлэл нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:10
  Зөв сонголт
 • 14:40
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:30
  Дуулах өдөр
 • 19:10
  Киносутра ОАК 1-р анги
 • 20:00
  Эртний хүн баримтат кино
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Чингис хаан ОАК 13-р анги
 • 22:40
  Аяллын тойрог
 • 23:30
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:10
  Зөв сонголт
 • 00:30
  Бизнес Амжилт
 • 01:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

12-13

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Эртний хүн баримтат кино
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Киносутра ОАК 1-р анги
 • 11:50
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 19:30
  Киносутра ОАК 2-р анги
 • 20:20
  Зузугийн найзууд хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Харанга сэрэмж
 • 21:50
  Чингис хаан ОАК 14-р анги
 • 22:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:30
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Бизнес Амжилт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

12-14

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Ухаарахуй
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:30
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Харанга сэрэмж
 • 10:10
  Бизнес Амжилт
 • 10:40
  Киносутра ОАК 1,2-р анги
 • 12:10
  Бизнес аялал
 • 12:50
  Зузугийн найзууд хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  Шинэ жилийн бүтээл
 • 13:30
  Өвлийн инээмсэглэл - 2009
 • 15:00
  Зөв сонголт
 • 15:30
  Аялгуут хором
 • 16:00
  Цайны зам баримтат кино
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 16:50
  Чингис хаан ОАК 10,11,12-р анги
 • 19:30
  Бизнес аялал
 • 20:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Чингис хаан ОАК 15-р анги
 • 22:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:20
  Зөв сонголт
 • 23:50
  Бизнес Амжилт
 • 00:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

12-15

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Зөв сонголт
 • 09:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 10:00
  Бизнес Амжилт
 • 10:30
  Шинэ жилийн бүтээл
 • 10:50
  Цасан аялгуу- Баярын Мишээл
 • 12:30
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Зөв сонголт
 • 13:30
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Бизнес Амжилт
 • 16:00
  Чингис хаан ОАК 13,14,15-р анги
 • 18:30
  Бизнес аялал
 • 19:10
  Аялгуут хором
 • 19:30
  Киносутра ОАК 3-р анги
 • 20:20
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Харанга сэрэмж
 • 21:10
  Чингис хаан ОАК 16-р анги
 • 22:10
  Аяллын тойрог
 • 23:00
  Зөв сонголт
 • 23:30
  Бизнес Амжилт
 • 01:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

XII/1219:00

Боловсрол ТВ

"Хувь заяаны тохиол" СОАК 83,84-р анги

XII/1220:30

MovieBox

"Ноён Робот" ОАК (II.4-р анги)

XII/1207:00

UBS-1

ubs эхлэл