08-21

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Телеконцерт
 • 10:30
  Бизнес Амжилт
 • 11:00
  Хэлмэгдэгч ОАК 9-р анги
 • 12:00
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 18:50
  Онцгой дуудлага
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Өмнөговийн 9 гайхамшгаар аялахуй Баримтат кино
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 22-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Аяллын тойрог
 • 01:00
  Бизнес Амжилт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

08-22

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Хошин цаг
 • 10:40
  Бизнес Амжилт
 • 11:10
  Хэлмэгдэгч ОАК 9-р анги
 • 12:10
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 19:00
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 19:30
  Хэлмэгдэгч ОАК 10-р анги
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 23-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Бизнес Амжилт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

08-23

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Телеконцерт
 • 10:40
  Бизнес Амжилт
 • 11:10
  Хэлмэгдэгч ОАК 10-р анги
 • 12:10
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Бизнес Амжилт
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Бизнес аялал
 • 18:20
  Аялгуут хором
 • 19:00
  Хэлмэгдэгч ОАК 11-р анги
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 24-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Баримтат кино
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Бизнес Амжилт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

08-24

 • 07:00
  Өлзийтэй Монгол
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Төв аймгийн цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Тэд бидний төлөө-Бид тэдний төлөө
 • 10:40
  Бизнес Амжилт
 • 11:10
  Карма богино кино
 • 11:40
  Аялгуут хором
 • 12:20
  Бизнес аялал
 • 13:00
  Зөв сонголт
 • 13:30
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Бизнес Амжилт
 • 16:10
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 20,21-р анги
 • 18:10
  Бизнес аялал
 • 18:50
  Аялгуут хором
 • 19:20
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Анирлагч МУСК
 • 23:30
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:10
  Аяллын тойрог
 • 01:00
  Зөв сонголт
 • 01:30
  Бизнес Амжилт
 • 02:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

08-25

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:30
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Аялгуут хором
 • 09:10
  Зөв сонголт
 • 09:40
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 10:20
  Бизнес Амжилт
 • 10:50
  Тоглож болохгүй нас МУСК
 • 12:30
  Бизнес аялал
 • 13:10
  Зөв сонголт
 • 13:40
  Нутгийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Бизнес Амжилт
 • 16:20
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 22,23-р анги
 • 18:10
  Бизнес аялал
 • 18:50
  Хоёр эзний нэг зарц ОАК 24-р анги
 • 19:40
  Аялгуут хором
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд /давталт/
 • 20:30
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Аз жаргал МУСК
 • 22:40
  Аяллын тойрог
 • 23:30
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Бизнес Амжилт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VIII/2212:50

MovieBox

"Малефисент (Maleficent)" УСК

VIII/2221:30

MovieBox

"Лардьма" МУСК

VIII/2221:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг