04-18

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Делго Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 09:50
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 10:30
  Сингл лэйдис Уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:30
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Зөв сонголт
 • 16:20
  Өлзий ТВ Шинэ 7 хоногт
 • 16:30
  Онцгой байдал үзүүлж байна
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Чухал амжилт
 • 17:40
  Микроны босс Уран сайхны кино
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Өлзий ТВ Шинэ 7 хоногт
 • 21:50
  Өстөн Олон ангит кино 11-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:30
  Зөв сонголт
 • 23:40
  Чухал амжилт
 • 00:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

04-19

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Луугийн анчид Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  Зөв сонголт
 • 11:10
  Чухал амжилт
 • 11:30
  Микроны босс Уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Зөв сонголт
 • 16:20
  Чухал амжилт
 • 16:30
  Төв аймгийн цаг
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Баримтат кино
 • 18:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Намрын синдром Уран сайхны кино
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Чухал амжилт
 • 22:00
  Өстөн Олон ангит кино 12-р анги
 • 23:20
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:50
  Баримтат кино
 • 00:40
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

04-20

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Бернард -2 Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Зөв сонголт
 • 10:40
  Чухал амжилт
 • 11:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:10
  Намрын синдром Уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:10
  Зөв сонголт
 • 16:20
  Өлзий ТВ Энэ амралтын өдрүүдэд
 • 16:30
  Маамуу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 18:30
  Аз жаргалын эрэлд Уран сайхны кино
 • 20:40
  Өлзий ТВ Энэ амралтын өдрүүдэд
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Өстөн Олон ангит кино 13-р анги
 • 22:30
  Үдшийн аялгуу - Шууд нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:00
  Баримтат кино
 • 00:50
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Чухал амжилт
 • 01:10
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

04-21

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Эльсидийн домог Хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:50
  Зөв сонголт
 • 10:00
  Тоглолтын цаг: Бүсгүй заяа Дуучин О.Одончимэг
 • 11:40
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Аз жаргалын эрэлд Уран сайхны кино
 • 14:10
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Зөв сонголт
 • 16:10
  Өстөн Олон ангит кино 9,10,11-р анги
 • 19:00
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 19:30
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 19:40
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 20:20
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Өлзий ТВ Энэ амралтын өдрүүдэд
 • 22:00
  Орхидос Уран сайхны кино
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:30
  Чухал амжилт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

04-22

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Зоригт зүрх хүүхэлдэйн кино
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Монголоо санасан сэтгэл концерт
 • 10:50
  Зөв сонголт
 • 11:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 11:40
  Мөнгөний гахай Уран сайхны кино
 • 13:20
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Зөв сонголт
 • 16:00
  Чухал амжилт
 • 16:10
  Өстөн Олон ангит кино 12,13-р анги
 • 18:10
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 18:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  Баримтат кино
 • 20:20
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 21:20
  Ацаг шүдний зөрүү Уран сайхны кино
 • 23:10
  Баримтат кино
 • 00:00
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Чухал амжилт
 • 00:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

IV/1908:00

SPS Спорт

ЮТА - ОКЛАХОМА NBA ПЛЭЙ-ОФФ (ШУУД) №2

IV/1922:00

AsianBox

"Сүүдэрт ургасан цэцэг" ОАК 1-р анги

IV/1918:40

AsianBox

"Миний эрдэнэ" ОАК 63, 64-р анги