06-27

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Ухаарахуй
 • 07:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Чухал амжилт
 • 10:40
  Зөв сонголт
 • 10:50
  Бидний дуу хоолой баримтат кино
 • 11:30
  Моторын дуу Монголын уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 16:10
  Зөв сонголт
 • 16:20
  Таны сонголт
 • 16:50
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Засгийн газрын цаг
 • 18:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 18:30
  Бизнес цаг
 • 19:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 5-р анги
 • 20:30
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Чухал амжилт
 • 21:50
  Зөв сонголт
 • 22:00
  Намрын синдром Монголын уран сайхны кино
 • 23:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:10
  Зөв сонголт
 • 00:20
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Таны сонголт
 • 01:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-28

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Засгийн газрын цаг
 • 07:50
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Чухал амжилт
 • 10:40
  Онцгой дуудлага ОБЕГ-аас бэлтгэв
 • 11:00
  Зөв сонголт
 • 11:10
  Дээрэлхэлийн эсрэг хамтдаа баримтат кино
 • 11:40
  Намрын синдром Монголын уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 16:10
  Зөв сонголт
 • 16:20
  Таны сонголт
 • 16:50
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 18:00
  Auto time
 • 18:30
  Бизнес цаг
 • 19:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 6-р анги
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 21:40
  Зөв сонголт
 • 21:50
  Чухал амжилт
 • 22:00
  Мичдийн зургаан гялаан Монголын уран сайхны кино
 • 23:20
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:50
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Таны сонголт
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-29

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Дээрэлхэлийн эсрэг хамтдаа баримтат кино
 • 07:50
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Чухал амжилт
 • 10:40
  Зөв сонголт
 • 10:50
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 11:00
  Эрүүл аж төрөхүй
 • 11:30
  Мичдийн зургаан гялаан Монголын уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:40
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Зөв сонголт
 • 16:00
  Таны сонголт
 • 16:30
  Түмэнд түгээнэ
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:30
  Аяллын тойрог
 • 18:00
  Бизнес цаг
 • 18:30
  Төв аймгийн цаг
 • 19:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 7-р анги
 • 20:30
  Эрүүл аж төрөхүй
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 21:40
  Чухал амжилт
 • 21:50
  Зөв сонголт
 • 22:00
  247 градус Уран сайхны кино
 • 23:40
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:10
  Зөв сонголт
 • 00:20
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Таны сонголт
 • 01:00
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-30

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Ухаарахуй
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 08:40
  Өлзий ТВ - Энэ долоо хоногт
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Чухал амжилт
 • 10:40
  Зөв сонголт
 • 10:50
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 11:20
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 11:30
  247 градус Уран сайхны кино
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Зөв сонголт
 • 16:10
  Таны сонголт
 • 16:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 18:00
  Бизнес цаг
 • 18:30
  Засгийн газрын цаг
 • 19:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 8-р анги
 • 20:20
  Морины хийморийн шүншлэгтэй Монгол ухаан
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 21:40
  Чухал амжилт
 • 21:50
  Зөв сонголт
 • 22:10
  Аз жаргалын шок Уран сайхны кино
 • 23:50
  Үдшийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 00:50
  Зөв сонголт
 • 01:00
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 01:10
  Таны сонголт
 • 01:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

07-01

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Эрүүл аж төрөхүй
 • 07:50
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:40
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 09:50
  Чухал амжилт
 • 10:00
  Тоглолтын цаг: Ерөөлийн даллага Хөгжмийн зохиолч СТА Б.Пүрэвсүрэн
 • 11:30
  Ухаарахуй
 • 12:00
  Эрүүл аж төрөхүй
 • 12:30
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 14:10
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 4,5,6 -р анги
 • 17:00
  Зөв сонголт
 • 17:10
  Таны сонголт
 • 17:40
  Бизнес цаг
 • 18:20
  Auto time
 • 18:50
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 19:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 20:20
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 21:40
  Чухал амжилт
 • 21:50
  Зөв сонголт
 • 22:00
  Богд Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  Аяллын тойрог
 • 00:30
  Эргэх цаг мэдээ
 • 01:00
  Зөв сонголт
 • 01:10
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 01:20
  Таны сонголт
 • 01:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

07-02

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Засгийн газрын цаг
 • 08:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 08:30
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 08:40
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 09:10
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 09:40
  Чухал амжилт
 • 10:00
  Өлзий ТВ- Амралтын өдрүүдэд
 • 10:10
  Зөв сонголт
 • 10:20
  Дуулах тусам дурлах аялгуу телеконцерт Дуучин Б.Нямзагд, Б.Хандмаа
 • 10:50
  Монгол ардын ерөөл магтаал
 • 11:00
  Морины хийморийн шүншлэгтэй Монгол ухаан
 • 11:30
  Богд Монголын уран сайхны кино
 • 13:30
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зөв сонголт
 • 15:00
  Таны сонголт
 • 15:30
  Эцэг эхийн хайр Уран сайхны кино 7,8 -р анги
 • 17:10
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Auto time
 • 18:20
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 19:00
  Аяллын тойрог
 • 19:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Зөв сонголт
 • 19:50
  Чухал амжилт
 • 20:00
  Хайрханы Үүд овооны тахилга
 • 21:00
  Түмэн шувуут үзүүлж байна
 • 21:10
  Бүтээлч Монголчууд
 • 21:40
  Ану хатан Монголын уран сайхны кино
 • 23:50
  Ухаарахуй
 • 00:20
  Зөв сонголт
 • 00:30
  Малчин Монгол нэвтрүүлэг
 • 00:50
  Таны сонголт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/