06-17

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:10
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Амжилтын үндэс
 • 10:40
  Аяллын тойрог
 • 11:30
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 11:40
  Ирж яваа цаг Уран сайхны кино
 • 13:20
  Зөв сонголт
 • 13:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Амжилтын үндэс
 • 15:30
  Хятад улсаар аялсан тэмдэглэл - Шичан муж
 • 16:10
  Баримтат кино
 • 17:40
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 18:10
  Амьдралын зам хөрөг
 • 19:00
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд
 • 20:40
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 21:20
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Үер Уран сайхны кино
 • 23:20
  Аяллын тойрог
 • 00:00
  Амжилтын үндэс
 • 00:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-18

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:10
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:00
  Зөв сонголт
 • 10:30
  Амжилтын үндэс
 • 11:00
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 12:00
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 12:20
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:30
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Амжилтын үндэс
 • 15:20
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 18:20
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Баримтат кино
 • 20:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:20
  Говийн домог киноны өдөрлөг
 • 20:40
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 21:50
  Халуухан ээж Олон ангит кино 1-р анги
 • 23:10
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:50
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Амжилтын үндэс
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-19

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:20
  Баримтат кино
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:10
  Амжилтын үндэс
 • 10:40
  Зөв сонголт
 • 11:00
  Халуухан ээж Олон ангит кино 1-р анги
 • 12:20
  Төв аймгийн цаг
 • 12:55
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:30
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амжилтын үндэс
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Онцгой байдал үзүүлж байна
 • 18:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  Хунгийн сүүлчийн дуу Уран сайхны кино
 • 20:50
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 21:50
  Халуухан ээж Олон ангит кино 2-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Зөв сонголт
 • 00:00
  Амжилтын үндэс
 • 00:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-20

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:00
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Зөв сонголт
 • 10:50
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 11:40
  Амжилтын үндэс
 • 12:10
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 12:20
  Аяллын тойрог
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Зөв сонголт
 • 15:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:20
  Амжилтын үндэс
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Би ээж болмоор байна Уран сайхны кино
 • 19:30
  Төв аймгийн цаг
 • 20:00
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 21:50
  Халуухан ээж Олон ангит кино 3-р анги
 • 23:10
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:50
  Зөв сонголт
 • 00:10
  Амжилтын үндэс
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

06-21

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:20
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:00
  Зөв сонголт
 • 10:30
  Төв аймгийн цаг
 • 11:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:10
  Амжилтын үндэс
 • 11:40
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 12:10
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 12:20
  Аяллын тойрог
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:20
  Зөв сонголт
 • 14:50
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амжилтын үндэс
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Хагас зууны түүхтэй "Хан -Уул" Цогцолборын цадиг
 • 18:30
  Код Уран сайхны кино
 • 20:20
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Зөв сонголт
 • 22:00
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 22:10
  Халуухан ээж Олон ангит кино 4-р анги
 • 23:20
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:00
  Амжилтын үндэс
 • 00:30
  Зөв сонголт
 • 00:50
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-22

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:10
  Телеконцерт
 • 08:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:30
  Зөв сонголт
 • 11:00
  Амжилтын үндэс
 • 11:30
  Алсын газрын зэрэглээ телеконцерт
 • 12:30
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 13:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 13:30
  Энх өглөө ярилцлага
 • 14:50
  Зөв сонголт
 • 15:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Амжилтын үндэс
 • 17:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 17:40
  Эргэх холбоо - Олон нийтийн цаг
 • 18:40
  Төв аймгийн цаг
 • 19:10
  Хүсэл мөрөөдлийн зүгт Уран сайхны кино
 • 20:40
  Зөв сонголт
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 21:50
  Халуухан ээж Олон ангит кино 5-р анги
 • 23:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 23:40
  Амжилтын үндэс
 • 00:10
  Зөв сонголт
 • 00:30
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

06-23

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:10
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Энх өглөө ярилцлага
 • 10:00
  Зөв сонголт
 • 10:20
  Амжилтын үндэс
 • 11:00
  Тоглолтын цаг: Зүгээр л инээмсэглэ СТА Дуучин Э.Чулуунчимэг
 • 13:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 13:50
  Ухаарахуй нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:40
  Зөв сонголт
 • 15:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Амжилтын үндэс
 • 16:30
  Халуухан ээж Олон ангит кино 1,2,3-р анги
 • 19:40
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 20:10
  Аяллын тойрог
 • 21:00
  Эргэх цаг мэдээ
 • 21:40
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 21:50
  Зөв сонголт
 • 22:00
  Такси -1 Уран сайхны кино
 • 23:50
  Эргэх цаг мэдээ
 • 00:30
  Амжилтын үндэс
 • 01:00
  Зөв сонголт
 • 01:20
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай ӨЛЗИЙ TV

06-24

 • 07:00
  Уяхан замбуу тивийн наран
 • 07:05
  Буян оршихуй номын цаг
 • 07:10
  Баримтат кино
 • 08:10
  Телеконцерт
 • 08:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Нэмэлт цаг
 • 09:40
  Зөв сонголт
 • 10:10
  Амжилтын үндэс
 • 10:40
  Аяллын тойрог
 • 11:30
  Бизнесийн үнэ цэнэ
 • 11:40
  Такси - 1 Уран сайхны кино
 • 13:30
  Зөв сонголт
 • 14:00
  Нутгийн аялгуу - шууд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Амжилтын үндэс
 • 16:00
  Халуухан ээж Олон ангит кино 4,5-р анги
 • 18:20
  УИХ-ын гишүүнтэй ярилцах цаг
 • 18:50
  Онцгой байдал үзүүлж байна
 • 19:20
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Бүтээлч Монголчууд
 • 20:40
  Нутгийн аялгуу - Хит парад
 • 21:20
  Зөв сонголт
 • 21:40
  Хархны өгөөш Уран сайхны кино
 • 23:30
  Аяллын тойрог
 • 00:10
  Амжилтын үндэс
 • 00:40
  Үдшийн аялгуу - Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/