06-17

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Теле концерт
 • 09:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 10:00
  "247 градус" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 12:00
  "Хөвсгөр" реалити шоу
 • 13:00
  Syndicate talk
 • 14:00
  "Ай Ёо доктор" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 16:00
  Тоглолтын цаг
 • 18:00
  "Миний аялсан 1000 хот" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  DeFacto-Тойм
 • 19:40
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  DeFacto-Review
 • 20:40
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  Шударга яръя Boldko's talk show
 • 22:00
  "Хүсэл" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-18

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Теле концерт
 • 09:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 10:00
  Бага Үдийн Хөтөлбөр
 • 12:00
  "DeFacto - Тойм" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "DeFacto - Review" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Их Үдийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "Хотын аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  VTV LIVE CONCERT
 • 16:00
  "Хүсэл" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 17:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Бодит амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Гарааны бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Ай Ёо доктор" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Шударга яръя Boldko's talk show давталт
 • 23:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  VTV LIVE CONCERT
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-19

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Үлгэрийн цаг
 • 10:00
  Бага Үдийн Хөтөлбөр
 • 12:00
  "Гарааны бизнес" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 13:00
  Их Үдийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "Хотын аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  VTV LIVE CONCERT
 • 16:00
  "Хар сувдны нууц" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 18:00
  "Бодит амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Долоон бурхан харавдаггүй" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-20

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Үлгэрийн цаг
 • 10:00
  Бага Үдийн Хөтөлбөр
 • 12:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 13:00
  Их Үдийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "Долоон бурхан харавдаггүй" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 17:30
  Syndicate talk
 • 18:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 19:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Миний аялсан 1000 хот" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  Хээрээр гэр хийе
 • 22:00
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-21

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Үлгэрийн цаг
 • 10:00
  Бага Үдийн Хөтөлбөр
 • 12:00
  "Миний аялсан 1000 хот" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 13:00
  Их Үдийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Хээрээр гэр хийе
 • 16:00
  "Биелэгдэшгүй төлөвлөгөө" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 18:00
  "Бодит амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Backstage" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Монгал товчоон" баримтат туурь
 • 22:50
  "Хурмын сюрприз" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:30
  Сайхан амраарай

06-22

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Үлгэрийн цаг
 • 10:00
  Бага Үдийн Хөтөлбөр
 • 12:00
  "Backstage" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 13:00
  Их Үдийн хөтөлбөр
 • 15:00
  "Хотын аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  VTV LIVE CONCERT
 • 16:00
  "Хурмын сюрприз" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 17:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Бодит амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  Хээрээр гэр хийе
 • 22:00
  "Том толгойтын романс" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

06-23

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Гэр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Үлгэрийн цаг
 • 10:00
  "Том толгойтын романс" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 12:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 13:00
  Тоглолтын цаг
 • 14:40
  "Монгал товчоон" баримтат туурь давталт
 • 16:30
  Хээрээр гэр хийе
 • 17:30
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 17:40
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 17:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 18:00
  Теле концерт
 • 19:00
  Syndicate talk
 • 20:00
  "Ай Ёо доктор" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчээ нэгтгэе"
 • 22:00
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 22:10
  "Богд" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:20
  Сайхан амраарай

06-24

 • 08:00
  VTV эхлэл
 • 08:20
  Маамуу хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Теле концерт
 • 10:00
  "Хотын аялал" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 10:50
  "Богд" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 13:00
  Syndicate talk
 • 14:00
  "Ай Ёо доктор" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хобби" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Тоглолтын цаг
 • 17:50
  "Galaxy зуслан" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Миний аялсан 1000 хот" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 19:00
  DeFacto-Тойм
 • 19:40
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 20:00
  DeFacto-Review
 • 20:40
  "Баялаг ундраа" үзүүлж байна
 • 20:50
  "Urban jeans - Хаврын коллекц" үзүүлж байна
 • 21:00
  Шударга яръя Boldko's talk show
 • 22:00
  "Үргээлэг" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 00:00
  Сайхан амраарай

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/