01-27

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 12:00
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 14:00
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 14:15
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Байгууллагын банк" захиалгат нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 18:00
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 20:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 22:00
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

01-28

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 14:00
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 14:05
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 18:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 20:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 22:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

01-29

 • 09:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 09:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 11:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 14:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 18:30
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 20:55
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 21:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

01-30

 • 09:00
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 10:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 12:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 13:30
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 13:45
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 16:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сорилт боломж" хөтөлбөр
 • 19:30
  "101-н түргэн хоол" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

I/2814:50

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.1

I/2820:40

MovieBox

"Матар хочит Данди 2 (Crocodile Dundee 2)" УСК

I/2802:15

NTV

"Аморе" МУСК 1,2,3