06-19

 • 06:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 06:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 06:35
  "Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл" № 63
 • 07:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 14
 • 08:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 37-р анги
 • 09:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 09:40
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 13-р анги
 • 11:00
  "Зоригт гүнж" ОАК 50-р анги
 • 12:00
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 11-р анги
 • 13:10
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 7-р анги
 • 14:30
  "Хожуу учрал" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 15:50
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 38-р анги
 • 17:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 14-р анги
 • 18:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 51-р анги
 • 19:30
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 12-р анги
 • 20:50
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 8-р анги
 • 22:15
  "Арын хашааны нууц" ОАК 1-р анги
 • 23:25
  "Зоригт гүнж" ОАК 51-р анги
 • 00:15
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 12-р анги
 • 01:15
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 8-р анги
 • 02:30
  Эфир завсарлага

06-20

 • 06:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 06:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 06:35
  "Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл" № 64
 • 07:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 15
 • 08:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 38-р анги
 • 09:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 09:40
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 14-р анги
 • 11:00
  "Зоригт гүнж" ОАК 51-р анги
 • 12:00
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 12-р анги
 • 13:10
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 8-р анги
 • 14:30
  "Арын хашааны нууц" ОАК 1-р анги
 • 15:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:50
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 39-р анги
 • 17:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 15-р анги
 • 18:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 52-р анги
 • 19:30
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 13-р анги
 • 20:50
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 9-р анги
 • 22:10
  "Арын хашааны нууц" ОАК 2-р анги
 • 23:25
  "Зоригт гүнж" ОАК 52-р анги
 • 00:15
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 13-р анги
 • 01:15
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 9-р анги
 • 02:30
  Эфир завсарлага

06-21

 • 06:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 06:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 06:35
  "Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл" № 1
 • 07:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 16
 • 08:00
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 39-р анги
 • 09:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 09:40
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 15-р анги
 • 11:00
  "Зоригт гүнж" ОАК 52-р анги
 • 12:00
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 13-р анги
 • 13:10
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 9-р анги
 • 14:30
  "Арын хашааны нууц" ОАК 2-р анги
 • 15:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:50
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 40-р анги
 • 17:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 18:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 53-р анги
 • 19:30
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 14-р анги
 • 20:50
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 10-р анги
 • 22:10
  "Арын хашааны нууц" ОАК 3-р анги
 • 23:25
  "Зоригт гүнж" ОАК 53-р анги
 • 00:15
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 14-р анги
 • 01:15
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 10-р анги
 • 02:30
  Эфир завсарлага

06-22

 • 06:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 06:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 36, 37-р анги
 • 08:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 09:05
  "Зоригт гүнж" ОАК 49-51-р анги
 • 11:25
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 11:55
  "Та бүслэгдсэн" ОАК 14-р анги
 • 13:05
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 6-7-р анги
 • 15:40
  "Раннин мэн (Running Man)" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Миний супер баатар" ОАК 1-р анги
 • 18:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 54-р анги
 • 19:30
  "Та бүслэгдсэн!" ОАК 15-р анги
 • 20:50
  "Ширэнгийн хууль: Монголд" аяллын нэвтрүүлэг (5)
 • 22:20
  "Арын хашааны нууц" ОАК 1, 2-р анги (давталт)
 • 00:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 54-р анги
 • 01:15
  "Та бүслэгдсэн!" ОАК 15-р анги
 • 02:10
  Эфир завсарлага

06-23

 • 06:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 06:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" МОАК 38, 39-р анги
 • 08:00
  "Миний супер баатар" ОАК 1-р анги
 • 08:50
  "Зоригт гүнж" ОАК 52-54-р анги
 • 11:10
  "Та бүслэгдсэн!" ОАК 15-р анги
 • 12:20
  "Пак овогтын гэрээт гэрлэлт" ОАК 8-10-р анги
 • 16:05
  "Ширэнгийн хууль: Монголд" аяллын нэвтрүүлэг (5)
 • 17:30
  "Миний супер баатар" ОАК 1-р анги
 • 18:30
  "Зоригт гүнж" ОАК 55-р анги
 • 19:30
  "Та бүслэгдсэн!" ОАК 16-р анги
 • 20:45
  "Раннин мэн (Running Man)" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:35
  "Арын хашааны нууц" ОАК 3-р анги (давталт)
 • 23:50
  "Зоригт гүнж" ОАК 55-р анги
 • 00:35
  "Та бүслэгдсэн!" ОАК 16-р анги
 • 01:40
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/2021:30

Dream

Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /

VI/2015:00

Dream

Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /

VI/2021:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг