08-14

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хэцүү хайр" ОАК 49, 50-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 36, 37, 38-р анги
 • 11:50
  "Гэсгээл" ОАК 53, 54-р анги
 • 14:10
  "Мидас" ОАК 10, 11, 12-р анги
 • 17:40
  "Хэцүү хайр" ОАК 51, 52-р анги
 • 19:00
  "Мастеруудын гэрт" шоу нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 13-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 55-р анги
 • 23:20
  "Мидас" ОАК 13-р анги

08-15

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 30, 31-р анги
 • 08:10
  "Ахмад дадлагажигч" ОАК 10-р анги
 • 09:20
  "Хэцүү хайр" ОАК 51, 52-р анги
 • 10:30
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 16
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 38-р анги
 • 12:45
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 1, 2
 • 13:00
  "Мидас" ОАК 13-р анги
 • 14:15
  "Гурван найз" ОАК 32-р анги
 • 15:00
  "Ахмад дадлагажигч" ОАК 11-р анги
 • 16:10
  "Гэсгээл" ОАК 55-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 53, 54-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 39-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 14-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК төгсгөлийн 56-р анги
 • 23:20
  "Гурван найз" ОАК 32-р анги
 • 00:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 39-р анги
 • 01:10
  "Мидас" ОАК 14-р анги

08-16

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 31, 32-р анги
 • 08:10
  "Ахмад дадлагажигч" ОАК 11-р анги
 • 09:20
  "Хэцүү хайр" ОАК 53, 54-р анги
 • 10:30
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 17
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 39-р анги
 • 12:45
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 3, 4
 • 13:00
  "Мидас" ОАК 14-р анги
 • 14:10
  "Гурван найз" ОАК 33-р анги
 • 15:00
  "Ахмад дадлагажигч" ОАК төгсгөлийн 12-р анги
 • 16:10
  "Гэсгээл" ОАК төгсгөлийн 56-р анги
 • 17:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 55, 56-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 40-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" ОАК 1-р анги
 • 22:50
  "Гурван найз" ОАК 33-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 40-р анги
 • 00:40
  "Мидас" ОАК 15-р анги

08-17

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 32, 33-р анги
 • 08:10
  "Ахмад дадлагажигч" ОАК төгсгөлийн 12-р анги
 • 09:20
  "Хэцүү хайр" ОАК 55, 56-р анги
 • 10:30
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 18
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 40-р анги
 • 12:45
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 5, 6
 • 13:00
  "Мидас" ОАК 15-р анги
 • 14:15
  "Гурван найз" ОАК 34-р анги
 • 15:00
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 57, 58-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 41-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 16-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" МОАК 2-р анги
 • 22:55
  "Гурван найз" ОАК 34-р анги
 • 23:35
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 41-р анги
 • 00:45
  "Мидас" ОАК 16-р анги

08-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 33, 34-р анги
 • 08:10
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 1, 2-р анги
 • 10:00
  "Хэцүү хайр" ОАК 57, 58-р анги
 • 11:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 19
 • 12:10
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 41-р анги
 • 13:20
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 7, 8
 • 13:35
  "Мидас" ОАК 16-р анги
 • 14:50
  "Гурван найз" ОАК 35-р анги
 • 15:30
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 59, 60-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 42-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 17-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" МОАК 3-р анги
 • 22:55
  "Гурван найз" ОАК 35-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 42-р анги
 • 00:50
  "Мидас" ОАК 17-р анги

08-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 34, 35-р анги
 • 08:10
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 3, 4-р анги
 • 09:50
  "Хэцүү хайр" ОАК 59, 60-р анги
 • 11:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 20
 • 12:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 42-р анги
 • 13:10
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 9, 10
 • 13:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:30
  "Мидас" ОАК 17-р анги
 • 14:50
  "Гурван найз" ОАК 36-р анги
 • 15:30
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 5, 6-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 61, 62-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 43-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 18-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" МОАК 4-р анги
 • 22:50
  "Гурван найз" ОАК 36-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 43-р анги
 • 00:40
  "Мидас" ОАК 18-р анги

08-20

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хэцүү хайр" ОАК 61, 62-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 39, 40, 41-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Мидас" ОАК 14, 15, 16-р анги
 • 15:30
  "Раннинг Мэн" шоу нэвтрүүлэг (473)
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 63, 64-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 44-р анги
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 19-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" МОАК 5-р анги
 • 22:50
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 44-р анги
 • 00:00
  "Мидас" ОАК 19-р анги

08-21

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хэцүү хайр" ОАК 63, 64-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 42, 43, 44-р анги
 • 11:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:00
  "Мидас" ОАК 17, 18, 19-р анги
 • 15:30
  "Раннинг Мэн" шоу нэвтрүүлэг (520)
 • 17:30
  "Хэцүү хайр" ОАК 65, 66-р анги
 • 19:00
  "Мастеруудын гэрт" шоу нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Мидас" ОАК 20-р анги
 • 22:00
  "Хайр ба секс" МОАК 6-р анги
 • 22:50
  "Мидас" ОАК 20-р анги

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1514:30

MN25

"Танайд хоноё"