06-11

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 1, 2-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 9
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 33, 34
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 51, 52-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 18
 • 12:00
  "Танхай номлогч" ОАК 12-р анги
 • 13:20
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 43, 44-р анги
 • 15:00
  "Газарт буусан од" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 3, 4-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 53, 54-р анги
 • 20:10
  "Танхай номлогч" ОАК 13-р анги
 • 21:45
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 45, 46-р анги
 • 23:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 53, 54-р анги
 • 00:20
  "Танхай номлогч" ОАК 13-р анги
 • 01:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 45, 46-р анги
 • 03:10
  Эфир завсарлага

06-12

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 3, 4-р анги
 • 08:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 48-51-р анги
 • 10:30
  "Танхай номлогч" ОАК 9-11-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 41-44-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 55, 56-р анги
 • 20:10
  "Танхай номлогч" ОАК 14-р анги
 • 21:45
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 47, 48-р анги
 • 23:30
  "Хүнд цохилт" ОАК 55, 56-р анги
 • 00:25
  "Танхай номлогч" ОАК 14-р анги
 • 01:35
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 47, 48-р анги
 • 03:10
  Эфир завсарлага

06-13

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 5, 6-р анги
 • 08:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 52-56-р анги
 • 10:30
  "Танхай номлогч" ОАК 12-14-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 45-48-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 7, 8-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 57, 58-р анги
 • 20:10
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 49, 50-р анги
 • 23:45
  "Хүнд цохилт" ОАК 57, 58-р анги
 • 00:35
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 49, 50-р анги
 • 03:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/1222:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 5-р анги

VI/1214:30

Монгол ТВ

"Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар

VI/1214:50

MovieBox

"Тэдний үзэн ядалт (The Hate You Give)" УСК